NukeNews No. 13 - SLOVENIAN

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*  NukeNews #13 - Proti-jedrski informacijski servis   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
V trinajsti številki mednarodnega večjezičnega glasila mreže Nuclear
Heritage Network pokrivamo proti-jedrske aktivnosti na Poljskem in
nekaj novih dogajanj iz Finske, Nemčije in Češke.

Po velikem številu proti-jedrskih dogodkov ob marčevski obletnici
nesreče v Fukušimi, pričakujemo dosti aktivnosti tudi ob drugem
žalostnem dogodku – obletnici jedrske nesreče v Černobilu, 26. aprila.
Lahko nam pošljete kratke prispevke o vaših dogodkih in napovednike za
vaše prihajajoče kampanje – za naslednje novice NukeNews (več o rokih
in formatu člankov za glasilo na dnu strani).

Če želite vedeti kaj se je dogajalo na proti-jedrskih dogodkih,
povezanih z obletnico nesreče v Fukušimi, najdete podrobnosti na
naslovu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fukushima_Disaster_Remembrance_2014


----------------------------------------------------------------------
Povzetek trinajste izdaje NukeNews #13
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Velika Britanija: Posvetovanje Organa za jedrsko razgradnjo o
  odlagališču jedrskih odpadkov in nekomunikacija s potencialno
  prizadetimi skupnostmi
2. Proti-jedrski shod med COP19 srečanjem v Varšavi
3. Odpor do gradbenih načrtov poljske jedrske elektrarne
4. Pro-jedrski propagandni avtobus na Poljskem
5. Poljska- Čezmorski medijski škandal
6. Jedrske novice iz Finske
7. Družba Talvivaara, kriva za okoljsko katastrofo, je blizu stečaja
8. Mednarodno srečanje proti-jedrske mreže v avgustu
9. PLEX v Ukrajini
10. Nova češka vlada: Morda 'ne' dodatnim reaktorjem v Temelinu,
  možna razširitev nuklearke Dukovany ter plani odprtja novega
  rudnika urana
11. Proti jedrsko sodelovanje v regijah vzdolž reke Donave: Mednarodna
  konferenca (25.4.2014) v Spodnji Avstriji
12. Poziv za oddajo dokumentacije za monografijo proti-jedrske
  kampanje na Poljskem v osemdesetih
13. Poljski program za jedrsko energijo sprejet
14. Ne dovolimo, da energetski prehod propade!
15. Konferenca "Ekonomske omejitve jedrske energije (The economic
  limits of nuclear energy)"
16. Prihajajoči dogodki
17. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Velika Britanija: Posvetovanje Organa za jedrsko razgradnjo o
  odlagališču jedrskih odpadkov in nekomunikacija s potencialno
  prizadetimi skupnostmi
----------------------------------------------------------------------
22. januarja 2014 so se v Stop Hinkley kritično odzvali do
posvetovanja Organa za jedrsko razgradnjo (Nuclear Decommissioning
Authority – NDA) glede načrtov za skladiščenje in odlaganje srednje
radioaktivnih odpadkov in jedrskega goriva. Organ za jedrsko
razgradnjo se je posvetoval le z zelo omejeno skupino zainteresiranih
ljudi, povezanih z jedrskimi elektrarnami. Javnost ni bila vključena v
proces v fazi, ko so vse možnosti še bile na mizi in ko bi lahko
vplivali na končno odločitev.

Stop Hinkley želi spodbuditi javnost, da zavrne predloge NDA na
podlagi dejstva, da javnost ni bila primerno vključena v proces.
Mnenje Stop Hinkley je, naj gre NDA nazaj k risalni deski ter ponovno
začne proces sprejemanja odločitev. Pri tam naj vključijo javnost v
posvetovanje o nevarnih radioloških in kemičnih odpadkih, proizvedenih
v Veliki Britaniji.

Podprite peticijo proti jedrski elektrarni Hinkley C:
http://www.avaaz.org/en/petition/End_Nuclear_Insanity_NOW_Ban_Construction_of_Hinkley_C_Nuclear_Power_Station/?fPKymab&pv=6


----------------------------------------------------------------------
2. Proti-jedrski shod med COP19 srečanjem v Varšavi
----------------------------------------------------------------------
16. novembra 2013, osmi dan Podnebnih pogajanj ZN (COP19), so v
Varšavi potekale proti-jedrske demonstracije. 40 aktivistov iz
Poljske in drugod (Rusija, Južna Afrika, Irska, Nemčija, Avstrija,
Velika Britanija, Belgija,..) je stalo s transparenti, nošami in znaki
pri vhodu na prizorišče podnebnih pogajanj. To je bil močan signal
delegatom in medijem, ki so vstopali na prizorišče, ter prebivalcem
prestolnice, da jedrska energija ni rešitev za podnebno krizo.

Več:
http://www.flickr.com/photos/push_europe
http://youtu.be/ZD1SywPxz8gs


----------------------------------------------------------------------
3. Odpor do gradbenih načrtov poljske jedrske elektrarne
----------------------------------------------------------------------
Skupina prebivalcev iz Mielno Gmina (najmanjše upravno okrožje na
Poljskem), iz vasi Galski, ki je predvidena za lokacijo nove jedrske
elektrarne, je vložila pritožbo zoper dovoljenje za umestitev jedrske
elektrarne. Dovoljenje naj bi bilo trajno, vendar bodo prebivalci
vložili pritožbo na Poljsko ustavno sodišče.

Poleg tega je delegacija prebivalcev Mielna na skupščini okrožnega
sveta Gmina predstavila dokument, ki predstavlja potencialni negativni
vpliv morebitne gradnje in delovanja nuklearke v njihovo regiji. Prav
tako se je v preteklih mesecih, po rezultatih javnomnenjskih
raziskav, v Mielnu pokazal preobrat v prid razvoju obnovljivih virov
energije (namesto jedrske energije).


----------------------------------------------------------------------
4. Pro-jedrski propagandni avtobus na Poljskem
----------------------------------------------------------------------
Konec novembra 2013 so promotorji jedrske energije po državi vozili
tako imenovani “Atomski avtobus – Atomic Coach”, ki izvaja
“informacijsko” turnejo vzdolž obale severno-poljskih regij. Kampanjo
izvaja pro-jedrska študentska fundacija, pod okriljem poljskega
ministrstva za gospodarstvo. Sponzorirana pa je s strani največjih
jedrskih igralcev, tako poljskih kot svetovnih, vključujoč podjetja
AREVA, EDF, Hitachi in PGE. Ustavili so se v več mestih in vaseh,
vključno z območji, ki so označena kot možna lokacija za prvo jedrsko
elektrarno, ter imeli predstavitve predvsem za mladino v šolah. Večina
predstavitev in delavnic se je nanašala na promocijo pro-jedrskih
mitov in argumentov, poleg tega pa so pokazali nekaj preprostih
fizikalnih eksperimentov.

Lansko leto je bil nasprotnikom jedrske energije iz lokalnega odbora
'Ne jedrski energiji v Lubiatowie-ju' večkrat onemogočen prihod na
seje in dogodke, bili so tudi verbalno napadeni s strani pro-jedrskih
občanov:
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html

Uradna spletna stran pro-jedrskih organizatorjev:
http://www.atomowyautobus.pl


----------------------------------------------------------------------
5. Poljska- Čezmorski medijski škandal
----------------------------------------------------------------------
Vodja poljske državne jedrske agencije (Polish state nuclear agency -
PAA) je v intervjuju za revijo poljskega veleposlaništva v Tokiu
izjavil, da "Poljska želi implementirati jedrsko energijo, četudi bi
se lahko zgodila nesreča kot v Fukušimi." Trenutno predstavnica PPA
zanika besedilo in preiskuje, ali bi lahko prišlo do napak pri prevodu
intervjuja iz japonščine...


----------------------------------------------------------------------
6. Jedrske novice iz Finske
----------------------------------------------------------------------
Finsko ministrstvo za industrijo je 13. februarja 2014 objavilo, da je
okoljsko poročilo za novo jedrsko elektrarno Fennovoima končano in
pripravljeno za objavo ter vključitev javnosti in komentarjev.
Poročilo, dolgo 264 strani, je bilo pripravljeno s strani podjetja
Pöyry, kateremu je bilo že predhodno očitano kršenje evropskih pravil
za družbeno odgovornost podjetij.

Ministrstvo za industrijo je organ, pristojen za procese presoje
vplivov na okolje - PVO, mednarodna PVO (glede na Espoo konvencijo) pa
gre preko Ministrstva za okolje. Finske organizacije, ki so proti
jedrski elektrarni Fennovoima, upajo na kritično obravnavo mednarodne
PVO.

Do sedaj je bilo nekaj dopolnitev programa PVO po predlogih švedskih
organizacij. Najpomembnejše se zdi dodajanje INES-7 scenarija v PVO.
Naslednji je učinek plavajočega ledu, za katerega je rečeno, da bo
vključen, toda zaenkrat je vključen zgolj opis plavajočega ledu, ni pa
analiz o obnašanju reaktorja, če plavajoči led preprečuje/onemogoča
ohlajanje, itd.

Več:
http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering


----------------------------------------------------------------------
7. Družba Talvivaara, kriva za okoljsko katastrofo, je blizu stečaja
----------------------------------------------------------------------
Od 2013 se rudarsko podjetje Talvivaara sooča z resnimi finančnimi
težavami. Mesece po velikem razlitju približno milijon kubičnih metrov
visoko-toksičnih procesnih voda iz rudnika, novembra 2012, kar je
povzročilo okoljsko katastrofo na mokriščih vzhodne Finske, se je
izkazalo, da podjetje ni sposobno prenesti stroškov lastnega
poslovanja, še manj pa resnega čiščenja po uničenju ekosistemov z
uranom, nikljem, kadmijem, sulfati in drugimi težkimi kovinami.
Rudarska družba Talvivaara je nato začela nuditi dodatne delnice za
pridobitev dodatnega financiranja.

Toda ta poskus rešitve financ Talvivaare je propadel. Lansko jesen se
je začel postopek za pregled ekonomskih zmogljivosti za odločitev ali
bo okoli 450 milijonov evrov posojil, ki jih Talvivaara dolguje bankam
in investitorjem, odloženo ali ne. Rezultati bodo znani predvidoma
letos spomladi - verjetno odločitev o koncu tega katastrofalnega
rudarskega projekta ali njegovo nadaljevanje. Kakorkoli, finsko vlado
močno zanima hramba njihovih prototipskih naložb hipotetično zelenega
rudarskega razcveta na Finskem.

Več:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
8. Mednarodno srečanje proti-jedrske mreže v avgustu
----------------------------------------------------------------------
Srečanje Nuclear Heritage Network 2014 bo potekalo 4.-8. avgusta blizu
Kiela na severu Nemčije. Srečanje je namenjeno proti-jedrskim
aktivistom in organizatorjem, da se srečamo v živo, da izmenjamo
informacije, znanje in izkušnje ter da izboljšamo orodja za podporo
proti-jedrskim dejavnostim na mednarodni ravni. Ti letni shodi imajo
močan pomen za mednarodno proti-jedrsko povezovanje v mrežo Nuclear
Heritage Network. Razvili bomo nova sredstva za okrepitev
proti-jedrskih bojev in izboljšali že obstoječa orodja.

Srečanje vodi k napredovanju mreže in vključitvi novih zainteresiranih
aktivistov. Delavnice bodo vključevale predstavitve jedrskih razmer v
državah udeležencev in tudi orodja, kot so sistem e-novic NukeNews,
mednarodno pisarno mreže (International Network Office), večjezični
projekt letakov, itd. Letos se dobimo na istem prostoru, neposredno
pred začetkom mednarodnega proti-jedrskega poletnega kampa, torej se
bo mogoče pridružiti tudi akcijam in delavnicam tega dogodka.

To bo priložnost za proti-jedrske aktiviste v bližini Baltskega morja,
da skupaj organizirajo kampanje in aktivnosti proti jedrskim podjetjem
v regiji. Poskušali bomo zagotoviti vrnitev potnih stroškov, če jih
niste zmožno kriti sami. Za to nas čim prej kontaktirajte. Če ste
zainteresirani za participacijo na srečanju Anti-nuclear Network
Gathering 2014, pošljite e-mail na: "contact AT nuclear-heritage.net".

Več informacij:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014


----------------------------------------------------------------------
9. PLEX v Ukrajini
----------------------------------------------------------------------
Do leta 2020 se bo izteka življenjska doba 12 jedrskim enotam v
Ukrajini, vključno s tremi, ki jim je življenjska doba že bila
podaljšana. V marcu 2013 je Odbor za izvajanje Espoo konvencije
(Implementation Committee of the Espoo Convention) na podlagi
informacije, predložene s strani Ecocluba v zvezi z načrtovano
razširitvijo nuklearke Rivne, odločil, da začne Pobudo odbora
(EIA/IC/CI/4).

Trenutno je odprt primer o zadevi podaljšanja življenjske dobe starih
jedrskih enot v Ukrajini. Stališče Odbora je, da se podaljšanje
življenjske dobe nuklearke šteje med glavne spremembe v delovanju, pod
Espoo konvencijo.

28. novembra 2013 je ukrajinski državni regulatorni organ za jedrsko
energijo (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine) odločil,
da podaljša življenjsko dobo enoti 1 v južni ukrajinski nuklearki do
2. decembra 2023, kar je preko tehnične zasnove življenjske dobe. Med
sprejemanjem te končne odločitve niso bili uporabljeni postopki v
okviru Espoo konvencije. V času zasedanja podpisnic Espoo konvencije,
2.-5. junij 2014, bi naj bila znana dokončna odločitev o potrebnosti
uporabe postopkov pod Espoo konvencijo. Upati je, da bo to pripomoglo
k razvoju enotnega mehanizma v Ukrajini, ki bi prinesel odločitve o
podaljšanju življenjske dobe jedrskih elektrarn v skladu z Espoo
konvencijo ter preprečil takšne odločitve brez izpeljanih presoj
vplivov na okolje in brez posvetovanja s potencialno prizadetimi
ljudmi v sosednjih državah.


----------------------------------------------------------------------
10. Nova češka vlada: Morda 'ne' dodatnim reaktorjem v Temelinu,
  možna razširitev nuklearke Dukovany ter plani odprtja novega
  rudnika urana
----------------------------------------------------------------------
Nova vlada na Češkem je finančno pod pritiskom in v državi ne želi
aplicirati tako imenovanega "britanskega modela", ki prinaša
dolgoročno jamstvo za minimalno ceno elektrike. Torej, razpis za bloka
3 in 4 v Temelinu, o čemer naj bi bilo odločeno kmalu in kjer se ruski
in ameriški interesi še vedno tepejo, lahko propade zaradi nizkih
tržnih cen električne energije. Pojavljajo se tudi ideje o razširitvi
še starejše jedrske elektrarne v kraju Dukovany na jugu Moravske.
Predsednik vlade Sobotka je obenem izjavil, da ne nasprotuje novemu
rudniku urana na jugu Češke Republike, nedaleč od Dukovanya.

http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining


----------------------------------------------------------------------
11. Proti jedrsko sodelovanje v regijah vzdolž reke Donave: Mednarodna
  konferenca (25.4.2014) v Spodnji Avstriji
----------------------------------------------------------------------
Projekt "Proti-jedrsko sodelovanje ob reki Donavi", organiziran s
strani dunajske platforme Atomkraftfrei, stremi k intenzivnejšemu
sodelovanju jedrsko-kritičnih sil v državah, k se raztezajo vzdolž
reke Donave. Udeleženci so bili iz Bolgarije, Romunije, Madžarske,
Slovaške, Avstrije in Nemčije. Uradne podpore je bila konferenca
deležna zlasti v Spodnji Avstriji.

Več informacij: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"


----------------------------------------------------------------------
12. Poziv za oddajo dokumentacije za monografijo proti-jedrske
  kampanje na Poljskem v osemdesetih
----------------------------------------------------------------------
Veteranski protestniki proti 'začeti-in-kasneje-padli' nuklearki
Żarnowiec na Poljskem pred dvema in pol desetletjema, iščejo
dokumentacijo, vključno s fotografijami, dokumentarnimi posnetki,
filmi, plakati, članki, uradnimi pismi ali drugimi oblikami pričevanj
o takratnih protestih in z njimi povezanimi dejavnostmi. Uporabljeni
bodo pri pripravi publikacije: "Protijedska kampanija na Poljskem od
1985 do 1990", Tomasz Borewicz. Izšla bo letos.

Več informacij:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s


----------------------------------------------------------------------
13. Poljski program za jedrsko energijo sprejet
----------------------------------------------------------------------
28. januarja 2014 je poljska vlada sprejela državni strateški dokument
– poljski program za jedrsko energijo, z namenom izgradnje jedrske
elektrarne in implementacijo uporabe jedrske energije na Poljskem.
Medtem ko so se do neke mere nadaljevale pravne, institucionalne in
pravne procedure v zadnjih treh letih, je jedrska industrija
pozdravila dokument kot trdo zavezo k doslej najavljenim planom.
Obenem so proti-jedrski borci preučili dokument, iz katerega je
razvidno, da ta vladna odločitev prenaša finančno breme na javni
proračun ter prinaša potencialne nevarnosti za potrošnike. Vlada ni
razkrila nobene konkretne ideje za financiranje projekta, niti
informacij glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki.


----------------------------------------------------------------------
14. Ne dovolimo, da energetski prehod propade!
----------------------------------------------------------------------
Energetska revolucija v Nemčiji je uspeh. Potem, ko se je zvezna vlada
odločila za postopno opuščanje pridobivanja energije iz jedrskih
elektrarn, je bil kot posledica sprejet zakon o obnovljivih virih.
Družba je smer razvoja podprla in številni prebivalci so del
energetskega preobrata oz. revolucije: decentralizirano, socialno in
okoljsko. Zdaj velika podjetja - EnBW, Vattenfall, E.on in RWE -
izvajajo pritisk na vlado. Želijo ohraniti monopol nad energijo, saj
jim to prinaša visoke dobičke.

Še več, štirje globalni igralci svetovnega jedrskega poslovanja - 
Areva, Westinghouse/General Electric, Hitachi, Rosatom - so že
določili številne gradbene načrte za jedrske elektrarne skoraj
vsepovsod v Evropi in nestrpno čakajo na neuspeh pilotnega projekta
energetske revolucije v Nemčiji.

Energetska revolucija mora uspeti! Ne smemo dovoliti vladi, da deluje
kot lutka velikih korporacij! Ne smemo dovoliti vladi, da pelje
energetsko revolucijo v propad! 30. novembra 2013 je približno 16.000
ljudi demonstriralo v Berlinu v podporo energetskemu prehodu. 22.
marca 2014 je okrog 30.000 ljudi demonstriralo v sedmih deželnih
prestolnicah po vsej državi za energetsko revolucijo. 10.maja 2014 se
je v Berlinu zgodila osrednja manifestacija: "Ne dovolite, da
energetski prehod propade! To je šele začetek!"

http://energiewende-demo.de


----------------------------------------------------------------------
15. Konferenca "Ekonomske omejitve jedrske energije (The economic
  limits of nuclear energy)"
----------------------------------------------------------------------
Mednarodna konferenca NEC 2014 "Ekonomske omejitve jedrske energije"
je bila 29. aprila 2014 v dvorani "Smetana" češkega Avtomobilskega
kluba v Pragi. Cilj konference je razprava o omejitvah v zvezi z
gradnjo novih in obnovo obstoječih jedrskih reaktorjev, s katerimi se
srečujejo vlade in vlagatelji. Vabilo na konferenco je sprejelo veliko
zanimivih osebnosti in strokovnjakov. Mycle Schneider, energetski
svetovalec, je predstavil trenutno stanje jedrske energije in njen
prihodnji razvoj po svetu. Profesor Stephen Thomas je razpravljal o
britanskem modelu, zasnovanem za podporo gradnji novih jedrskih
reaktorjev, ki ima pristaše tudi na Češkem. Profesor Franz
Leidenmühler je ovrednotil v kakšni meri so ti mehanizmi
subvencioniranja v skladu z Evropsko zakonodajo. Ekonomski vidiki
projekta gradnje novih jedrskih reaktorjev na Češkem so predstavili
gospodarski analitiki Ivan Benes, Michal Šnobr in Jan Ondřich.
Profesor Claudia Kemfert se je osredotočil na ekonomske priložnosti
energetskega prehoda v Nemčiji. Svetnika Zgnornje Avstrije Rudi
Anschober in Michael Nagl sta govorila o dolgoročnih spremembah v
energetski politiki Zgornje Avstrije. Konferenco je povezoval novinar
Jan Bumba. Celoten program in ostale podrobnosti najdete na spletni
strani www.nec2014.eu.

Več:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014


----------------------------------------------------------------------
16. Prihajajoči dogodki
----------------------------------------------------------------------
(Sporočite nam svoje dogodke za naslednje glasilo)
Več dogodkov: http://upcoming.nuclear-heritage.net


23/04/14-26/05/14: Walkatjurra Walkabout - hoja za krajino 2014;
          romanje po kraijni Wangkatja (AUS) 
25/04/14-05/05/14: "Anti-nuclear March for Life" - proti-jedrski marš
          za življenje. crossing six departments heading to
          the atomic sites Cadarache, Marcoule, Tricastin and
          Cruas (F)
26/04/14-03/05/14: Third European Action weeks "For a future after
          Chernobyl and Fukushima"
26/04/14:     ecological festival "Für eine Zukunft nach
          Tschernobyl und Fukushima" (D)
29/04/14:     European Anti Nuclear Forum in Prague (CZ)
06/05/14-08/05/14: Atomforum of the German nuclear industry in
          Frankfurt/Main (D)
10/05/14:     central energy transition mass demonstration in
          Berlin (D)
11/05/14-15/05/14: European Nuclear Conference in Marseille (F)
13/05/14-14/05/14: Energy Outlook 2014 - Energy Agency's Energy
          Conference in Stockholm (S)
17/05/14 at 11 AM: international bike rally near Cattenom NPP (F)
25/05/14-29/05/14: Canadian Radiation Protection Association annual
          conference: "Managing the Risk - Perceptions and
          Realities" in Vancoucer (CDN)
10/07/14-11/07/14: Professional Development School "Radiation
          Instruments — New Technology and Developments" in
          Baltimore, Maryland (USA)
11/07/14-12/07/14: anti-nuclear Benefiz Open Air "e-Ventschau" in
          Ventschau (D)
summer 2014:    Walk For A Nuclear Free Future from Miami, FL to
          the Y-12 Nuclear Facility Oakridge, TN 2014 (USA)
04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network gathering near Kiel (D)
09/08/14:     Actions against nuclear weapons at AWE Aldermaston
          & AWE Burghfield (UK)
09/08/14-16/08/14: International Anti-nuclear Camp near Kiel (D)
20/08/14-24/08/14: Anti-nuclear mini camp near Kaplice (CZ)
22/08/14-24/08/14: solar festival in Peckwitz (D)
30/08/14 at 11 AM: nuclear waste conference at Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
13/09/14-17/09/14: "AFRIRPA 04" - The Fourth Regional African Congress
          of International Radiation Protection Association
          in Rabat (MA)
14/09/14-18/09/14: 2014 conference of American Nuclear Society's
          Radiation Protection & Shielding Division in
          Knoxville, TN (USA)
15/09/14-17/09/14: OECD/NEA: Constructing Memory - An International
          Conference and Debate on the Preservation of
          Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste
          across Generations in Verdun (F) 
21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 International
          Conference in Freiberg (D)
2014:       Probably Castor transport of high level radioactive
          waste from Sellafield (UK) and of intermediate
          level radioactive waste from La Hague (F) to
          Gorleben (D) and protests
01/09/15-30/11/15: (estimated) main hearing on the Environmental Court
          on SKB's application to build KBS3 final nuclear
          waste repository at District Court in Nacka (S)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
https://www.facebook.com/events/497499983680541/
http://www.ibb-d.de/aktionswochen_2014.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/energiutblick2014
https://www.facebook.com/events/221307164727036/
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.hps.org/meetings/pds.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
17. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network, ki
odraža aktivnosti, teme in boje proti-jedrskih aktivistov. Članki so
napisani in prevedeni s strani aktivistov, poleg njihovih običajnih
proti-jedrskih aktivnosti. Za to delo ni nihče plačan, saj želimo
zagotoviti, da je ta informacijski sistem za proti-jedrske aktivnosti
čimbolj neodvisen.

Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
jih preko e-pošte na naslov: "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net".
Prispevek naj bo kratka informacija v angleščini - ne več kot en
odstavek, vključno s strnjenim naslovom in povezavo do spletne strani
za boljšo informiranost (neobvezno). Rok za oddajo za NukeNews #14 je
22. junij 2014.

Več o portalu NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET