NukeNews No. 13 - FINNISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #13 - Ydinvoiman vastainen uutispalvelu   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Aluksi
----------------------------------------------------------------------
Tämänkertainen NukeNews on lyhyt. Tässä numerossa keskitymme
erityisesti ydinvoimanvastaiseen toimintaan Puolassa ja kerromme
ajankohtaisia uutisia Suomesta, Saksasta ja Tsekistä. NukeNews on
kansainvälinen, monikielinen Nuclear Heritage Networkin uutiskirje.

Fukushiman onnettomuuden muistopäivänä maaliskuussa järjestettiin
valtavasti tapahtumia. Odotamme paljon tapahtuvaksi myös seuraavana
ikävänä muistopäivänä – Tšernobylin onnettomuuden vuosipäivänä 26.
huhtikuuta. Otamme mielellämme vastaan lyhyitä kirjoituksia oman
alueesi toimintaryhmien tapahtumista ja tulevista kampanjoista
seuraaviin NukeNews-numeroihin. Lisätietoa määräajoista ja
uutiskirjeen artikkelien formaateista on tämän sähköpostin lopussa.

Verkkosivullamme on poimintoja ydinvoimanvastaisista tapahtumista
Fukushiman muistopäivältä:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fukushima_Disaster_Remembrance_2014


----------------------------------------------------------------------
Sisältö NukeNews nro#13
----------------------------------------------------------------------
0. Aluksi
1. Iso-Britannia: NDA-konsultaatio ydinjätteen loppusijoituksesta ei
  tavoita heitä, joihin riskit kohdistuvat
2. Ydinvoimanvastainen mielenosoitus COP19-ilmastokokouksen
  yhteydessä Varsovassa
3. Puolassa vastustetaan ydinvoiman rakentamista
4. Propagandabussi ydinvoiman puolesta Puolassa
5. Puolan mediaskandaali ulkomailla
6. Ydinvoimauutisia Suomesta
7. Ympäristökatastrofiyritys Talvivaara lähes konkurssissa
8. Kansainvälinen ydinvoimanvastainen kokoontuminen elokuussa
9. PLEX Ukrainassa
10. Tsekin uusi hallitus: ei ehkä uusia osastoja Temelíniin vaan
  Dukovanyyn, sekä suunnitelmia avata uusia uraanikaivoksia
11. Ydinvoimanvastaista yhteistyötä Tonavan varren alueilla:
  kansainvälinen konferenssi 25.4.2014 Ala-Itävallassa
12. Aineistonkeruu ydinvoimanvastaisesta kampanjoinnista Puolassa
  1980-luvulla monografiaa varten
13. Puolan ydinvoimaohjelma hyväksytty
14. Älkää antako energiauudistuksen kaatua!
15. Konferenssi ”Ydinvoimateollisuuden taloudelliset rajat”
16. Tulevia tapahtumia
17. NukeNews -uutiskirjeestä


----------------------------------------------------------------------
1. Iso-Britannia: NDA-konsultaatio ydinjätteen loppusijoituksesta ei
  tavoita heitä, joihin riskit kohdistuvat
----------------------------------------------------------------------
Stop Hinkley kritisoi Nuclear Decommissioning Authority NDA:n 22.
tammikuuta järjestämää konsultaatiota keskiaktiivisen ydinjätteen
varastoinnista ja loppusijoituksesta. Tähän mennessä NDA on
keskustellut ainoastaan ydinvoiman osakkeenomistajien kanssa. Yleisöä
ei ole otettu mukaan vaikuttamaan päätöksentekoon jätteen
käsittelystä.

Stop Hinkley haluaa rohkaista ihmisiä vastustamaan NDA:n ehdotuksia,
koska NDA ei ole ottanut asukkaita mukaan päätöksentekoon säällisessä
ajassa. ”NDA:n pitää palata työpöytien ääreen miettimään, miten he
voivat kuulla yleisöä vaarallisten radioaktiivisten ja kemiallisten
jätteiden riskeistä täällä Britanniassa.”

Allekirjoita vetoomus Hinkley C:n ydinvoimalaa vastaan:
http://www.avaaz.org/en/petition/End_Nuclear_Insanity_NOW_Ban_Construction_of_Hinkley_C_Nuclear_Power_Station/?fPKymab&pv=6


----------------------------------------------------------------------
2. Ydinvoimanvastainen mielenosoitus COP19-ilmastokokouksen
  yhteydessä Varsovassa
----------------------------------------------------------------------
YK:n Varsovassa järjestettyjen ilmastoneuvotteluiden kahdeksantena
kokouspäivänä, marraskuun 16. päivänä 2013, pidettiin tapahtuman
yhteydessä ydinvoimanvastainen mielenilmaus. Neljäkymmentä aktiivia
Puolasta ja ympäri maailman (muun muassa Venäjältä, Etelä-Afrikasta,
Irlannista, Saksasta, Itävallasta, Britanniasta ja Belgiasta)
seisoivat bannereineen ja kyltteineen kokouspaikan sisäänkäynnin
edustalla. Se oli vahva viesti kansallisstadionille saapuville
kokousedustajille ja mediaväelle sekä kaupungin asukkaille siitä, että
ydinvoima ei ole ratkaisu ilmastokriisiin.

Kuvia ja video tapahtumasta:
http://www.flickr.com/photos/push_europe
http://youtu.be/ZD1SywPxz8gs


----------------------------------------------------------------------
3. Puolassa vastustetaan ydinvoiman rakentamista
----------------------------------------------------------------------
Mielno gminan (valtion pienin hallinnollinen alue) asukasryhmä Gaskin
kylästä on nostanut kanteen ydinvoimalaluvasta. Gaski on eräs
mahdollisista Puolan suunnitellun ensimmäisen ydinvoimalan
sijoituspaikoista. Läntisen Pommerin alueen (Wojewoda
Zachodniopomorski) johto (Voivode) on julkaissut voimalaluvan. Voivode
puolsi lupaa, mutta asukkaat haluavat jättää valituksen Puolan
valtiosääntötuomioistuimeen.

Lisäksi Mielnon kansalaisdelegaatio kertoi hallituksen kokouksessa
Gmima Hallissa ydinvoimalan rakentamisen mahdollisista
haittavaikutuksista alueellaan. Myös mielipidemittaukset viime
kuukausien ajalta osoittavat, että Mielnon asukkaat haluavat
ydinvoiman sijaan kehittää uusiutuvia energianlähteitä.


----------------------------------------------------------------------
4. Propagandabussi ydinvoiman puolesta Puolassa
----------------------------------------------------------------------
Viime marraskuussa ydinvoiman puolestapuhujat (ydinvoimaa ajava
opiskelijasäätiö, Puolan talousministeriön tuella ja suurten sekä
puolalaisten että kansainvälisten ydinvoimayhtiöiden, mm. AREVA:n,
EDF:n, Hitachin ja PGE:n rahoittamana) toteuttivat jälleen niin
sanotun “Atomivalmennuksen”, infokiertueen Pohjois-Puolan rannikolla.
He pysähtyivät useissa kylissä ja kaupungeissa, muun muassa ehkä
Puolan tulevan ensimmäisen ydinvoimalan mahdollisissa
sijoituspaikoissa. He tapasivat oppilaita kouluissa ja lisäsivät siten
huomattavasti tapahtumiensa yleisömääriä. He eivät käyttäneet
tavallisia ydinvoiman puolustajien myyttejä ja argumentteja, vaan
näyttivät yksinkertaisia fysikaalisia kokeita, joista useimmat eivät
mitenkään liittyneet ydinvoimaloiden toimintaan, eivätkä kaikki edes
fissioreaktioihin ylipäänsä (mikä saattoi olla onni).

Viime vuonna ydinvoiman vastustajia paikallisesta “Nie dla atomu w
Lubiatowie” komiteasta (“Ei ydinvoimaa Lubiatowoon”) kiellettiin
toisinaan osallistumasta tapaamisiin, ja ydinvoiman puolustajat
hyökkäsivät heitä vastaan sanallisesti:
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html

Ydinvoiman puolustajien virallinen verkkosivu:
http://www.atomowyautobus.pl


----------------------------------------------------------------------
5. Puolan mediaskandaali ulkomailla
----------------------------------------------------------------------
Puolan valtion ydinvoimavirasto (PAA) väitti Puolan Tokion
suurlähetystön julkaiseman lehden haastattelussa, että ”Puola haluaa
käyttää ydinvoimaa, vaikka se johtaisi Fukushiman kaltaiseen
onnettomuuteen”. PAA:n tiedottaja kieltää sanamuodon ja selvittää,
onko haastatteluun ehkä tullut virheitä, kun se on käännetty japanin
kielestä.


----------------------------------------------------------------------
6. Ydinvoimauutisia Suomesta
----------------------------------------------------------------------
Suomen työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 13. helmikuuta, että
Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointiselostus on nyt valmis
julkista arviointia ja kommentointia varten. 264-sivuisen
YVA-selostuksen teki Pöyry Oy, jota on aiemmin kritisoitu yritysten
sosiaalista vastuuta koskevien eurooppalaisten säännösten
rikkomisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on vastuussa ympäristövaikutusten
arvioinneista Suomessa. Kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi
puolestaan kuuluu niin kutusutun Espoon sopimuksen mukaan
ympäristöministeriön tehtäviin. Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalaa
vastustavat suomalaisjärjestöt toivovat, että kansainvälinen
YVA-sopimus synnyttää kriittistä palautetta.

Tähän mennessä ruotsalaiset järjestöt ovat esittäneet voimalan
YVA-ohjelmaan useita muutoksia. Tärkeimpänä pidetään INES 7 –riskin
eli erittäin vakavan voimalaonnettomuuden riskin lisäämistä
ympäristövaikutusten arviointiin. Toinen muutoskehotus koskee ahtojään
vaikutusta, jota ei päinvastaisista väitteistä huolimatta ole otettu
huomioon. YVA-selostuksessa on vain kuvaus ahtojäästä, mutta ei
analyysiä siitä, mitä reaktorissa tapahtuu, jos ahtojää esimerkiksi
estää jäähdytyksen.

Lisätietoa:
http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering


----------------------------------------------------------------------
7. Ympäristökatastrofiyritys Talvivaara lähes konkurssissa
----------------------------------------------------------------------
Vuodesta 2013 alkaen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on ollut
pahoissa talousvaikeuksissa. Marraskuussa 2012 noin miljoonan kuution
vuoto erittäin myrkyllistä prosessivettä aiheutti laajan
ympäristökatastrofin Itä-Suomen herkissä vesistöissä. Kuukausia sen
jälkeen selvisi, ettei yhtiö selviä toiminnastaan aiheutuvista
kuluista sen paremmin kuin uraanin, nikkelin, kadmiumin, sulfaattien
ja muiden raskasmetallien aiheuttamien ympäristötuhojen korjaamisesta.
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö alkoi tarjota lisää osakkeita saadakseen
lisärahoitusta.

Tämä yritys pelastaa Talvivaaran talous epäonnistui, kun muualta kuin
Suomesta saatiin tuskin ollenkaan uusia sijoittajia. Viime syksynä
aloitettiin saneerausohjelma yhtiön taloudellisen kapasiteetin
selvittämiseksi. Tavoitteena on selvittää, pitäisikö heidän pankeilta
ja sijoittajilta saamiensa noin 450 miljoonan euron velkojensa
perimistä lykätä vai ei. Päätöstä odotetaan tänä keväänä, ja se tulee
luultavasti ratkaisemaan, jatkuuko tämä katastrofaalinen
kaivosprojekti. Ainakin Suomen hallitus on erittäin kiinnostunut
säästämään kokeiluinvestointirahansa tässä ”vihreässä” suomalaisessa
kaivosbuumissa.

Lisätietoja:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
8. Kansainvälinen ydinvoimanvastainen kokoontuminen elokuussa
----------------------------------------------------------------------
Vuonna 2014 Nuclear Heritage Network kokoontuu Kielissä
Pohjois-Saksassa 4.–8. elokuuta. Kokoontumisessa ydinvoimanvastustajat
ja tapahtumien järjestäjät voivat tavata toisiaan kasvotusten, kuulla
muiden tavoitteista ja kamppailusta, jakaa taitojaan ja kokemuksiaan
sekä oppia toisiltaan.

Vuosittaiset kokoontumiset ovat kansainväliselle Nuclear Heritage
Network -verkostolle tärkeitä. Niisä kehitetään uusia keinoja
ydinvoimanvastaisen toiminnan vahvistamiseksi ja opitaan hyödyntämään
paremmin niitä mahdollisuuksia, joita meillä jo on. Tapaamisen
tarkoitus on edistää verkoston toimintaa ja kutsua mukaan uusia
kiinnostuneita aktivisteja. Työpajoissa kuullaan muun muassa eri
maiden ydinvoimatilanteista ja verkoston resursseista, kuten NukeNews
-uutiskirjeistä, verkoston kansainvälisestä toimistosta ja
monikielisestä lennäkkiprojektista.

Tänä vuonna tapaaminen on samassa paikassa kuin kansainvälinen
ydinvoimanvastainen kesäleiri, juuri ennen leiriä. Tapaamiseen
osallistuvien on toki mahdollista osallistua myös leirin tapahtumiin
ja työpajoihin. Tämä on tilaisuus kokoontumiseen ja alueellisten
kampanjoiden ja tapahtumien järjestämiseen ydinvoimanvastustajille
Itämeren kaikista maista.

Tarvittaessa yritämme korvata matkakuluja tapaamiseen. Jos tarvitset
apua matkakuluissa, ota yhteyttä niin pian kuin mahdollista. Jos
osallistuminen verkoston kokoontumiseen elokuussa kiinnostaa, lähetä
sähköpostia osoitteeseen ”contact AT nuclear-heritage PISTE net”.

Lisätietoja:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014


----------------------------------------------------------------------
9. PLEX Ukrainassa
----------------------------------------------------------------------
Ukrainan kahdentoista ydinvoimalan suunniteltu käyttöaika loppuu
vuonna 2020. Näihin kuuluu kolme voimalaa, joiden käyttöikää on jo
pidennetty (kaksi reaktoria Rivnessä ja Etelä-Ukrainan ydinvoimalan
ykkösreaktori). Maaliskuussa 2013 Espoon sopimuksen toimeenpanokomitea
päätti aloittaa komiteahankkeen (EIA/IC/CI/4) Ecoclubin antaman Rivnen
voimalan käyttöiän suunniteltua pidentämistä koskevan informaation
pohjalta. Nyt kysymys vanhojen ydinvoimaloiden käyttöiän pidennyksestä
Ukrainassa on auki. Komitean mielipide on, että käyttöiän pidentäminen
merkitsisi suurta muutosta Espoon sopimuksen rajaamassa toiminnassa.

28. marraskuuta 2013 Ukrainan valtiollinen ydinvoiman valvontaelin
päätti jatkaa Etelä-Ukrainan ydinvoimalan ykkösreaktorin elinikää
vuoden 2023 joulukuun toiseen päivään asti, pitemmälle kuin sen
suunniteltu tekninen elinikä on. Espoon sopimuksen määräämiä
menettelyjä ei tehty päätöstä tehtäessä. Espoon sopimuksen
osanottajien tapaamisessa 2.–5. kesäkuuta 2014 päätetään lopullisesti
edellytyksestä tehdä sopimuksen määräämät menettelyt. Toivomme, että
se auttaa kehittämään Ukrainassa mahdollisimman nopeasti yhtenäiset
menettelytavat, joiden avulla ydinreaktorien käyttöiän
pidennyspäätökset tehdään noudattaen Espoon sopimusta. Jatkossa on
voitava välttää tällaiset ilman ympäristövaikutusten arviointia tai
mahdollisista haitoista kärsivien naapurimaiden asukkaiden kuulemista
tehtävät päätökset.


----------------------------------------------------------------------
10. Tsekin uusi hallitus: ei ehkä uusia osastoja Temelíniin vaan
  Dukovanyyn, sekä suunnitelmia avata uusia uraanikaivoksia
----------------------------------------------------------------------
Tsekin uusi hallitus on taloudellisen paineen alla eikä halua soveltaa
ns. brittiläistä mallia, mikä tarkoittaisi pitkälle aikavälille
taattua sähkön minimihintaa. Temelíniin suunnitellusta 3+4 -osastosta
pitäisi tehdä päätös pian, mutta se saattaa jäädä Krimin kriisin
jalkohin (siitä kiistelevät venäläiset ja amerikkalaiset tarjoajat)
tai yksinkertaisesti epäonnistua sähkön matalien markkinahintojen
takia. On kuitenkin merkkejä siitä, että vielä vanhempää
etelämääriläistä Dykovanyn ydinvoimalaa saatetaan laajentaa.
Pääministeri Sobotka ilmoitti myös, että hän ei vastustaisi uusia
uraanikaivoksia Etelä-Tsekissä Dukovanyn lähistöllä.

http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining


----------------------------------------------------------------------
11. Ydinvoimanvastaista yhteistyötä Tonavan varren alueilla:
  kansainvälinen konferenssi 25.4.2014 Ala-Itävallassa
----------------------------------------------------------------------
Wieniläisen Atmokraftfrei-foorumin järjestämä projekti "Anti-Nuke-
Cooperation along river Danube" tähtää intensiivisempään
ydinvoimakriittisten voimien yhteistyöhön Tonavan varren maissa.
Osallistujia odotetaan muun muassa Bulgariasta, Romaniasta, Unkarista,
Slovakiasta, Itävallasta ja Saksasta. Virallista tukea konferenssille
tulee erityisesti Ala-Itävallan maakunnalta.

Lisätietoa: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"


----------------------------------------------------------------------
12. Aineistonkeruu ydinvoimanvastaisesta kampanjoinnista Puolassa
  1980-luvulla monografiaa varten
----------------------------------------------------------------------
Puolalaista Żarnowiecin ydinvoimalaa vastaan protestoineet
veteraaniaktivistit etsivät dokumentteja, kuten valokuvia, filmejä,
julisteita, lehtileikkeitä, virallisia kirjeitä tai muuta aineistoa
protesteista ja muista tapahtumista Żarnowiecin ajalta. Żarnowiecin
oli suunniteltu olevan Puolan ensimmäinen ydinvoimala, mutta sitä ei
koskaan rakennettu.

Materiaalia käytetään Thomas Borewiczin julkaisussa
”Ydinvoimanvastainen kampanjointi Puolassa vuosina 1985–1990”, joka
julkaistaan tänä vuonna.

Lisätietoja:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s


----------------------------------------------------------------------
13. Puolan ydinvoimaohjelma hyväksytty
----------------------------------------------------------------------
28. tammikuuta Puolan hallitus hyväksyi maan ydinvoimaohjelman.
Strategisen dokumentin tarkoituksena on rakentaa maahan ensimmäiset
ydinvoimalat. Hallintomenettelyt ovat jatkuneet jossain määrin
viimeisten kolmen vuoden ajan, ja ydinteollisuudelle ohjelma on
tervetullut pitäytyminen aiemmissa suunnitelmissa. Samaan aikaan
ydinvoimanvastustajat kävivät dokumentin tarkasti läpi ja arvioivat
hallituksen päätöksen julkiselle taloudelle ja kuluttajille tuomaa
taakkaa sekä onnettomuusriskejä. Hallituksella ei ole yhtään
konkreettista ideaa projektin rahoittamiseksi eikä myöskään kestäviä
ratkaisua radioaktiivisen jätteen käsittelylle.


----------------------------------------------------------------------
14. Älkää antako energiauudistuksen kaatua!
----------------------------------------------------------------------
Saksan energiavallankumous on ollut menestys. Sen jälkeen kun
liittohallitus päätti luopua ydinvoimasta asteittain, hyväksyttiin
laki uusiutuvista energioista, niin sanottu EEG. Yhteiskunta on lain
puolella, ja monet kansalaiset ovat osa energiavallankumousta:
hajautetusti, yhdessä ja ympäristöystävällisesti. Nyt suuryhtiöt –
EnBW, Vattenfall, E.on ja RWE – painostavat hallitusta. He haluavat
pitää energiamonopolin itsellään, helpon rahan lähteenä. Lisäksi neljä
suurta maailmanlaajuisen ydinvoimakaupan toimijaa – Areva,
Westinghouse/General Electric, Hitachi ja Rosatom – ovat jo tehneet
useita suunnitelmia ydinvoimaloiden rakentamisesta lähes joka puolelle
Eurooppaa. He odottavat kärsimättömästi pilottiprojektin eli Saksan
energiavallankumouksen epäonnistumista.

Energiavallankumouksen täytyy onnistua! Emme voi sallia hallitusten
toimivan vain suuryrityksen sätkynukkeina. Emme voi antaa hallituksen
ajaa energiavallankumousta alas. 30. marraskuuta 2013 noin 16 000
ihmistä osoitti Berliinissä mieltään energiauudistuksen puolesta. 22.
maaliskuuta 2014 noin 30 000 ihmistä seitsemässä Saksan osavaltioista
puolusti energiavallankumousta. 10. toukokuuta 2014 seuraava
suurmielenosoitus järjestetään Berliinissä: Älkää antako
energiauudistuksen kaatua! Tämä on vasta alkua.

http://energiewende-demo.de


----------------------------------------------------------------------
15. Konferenssi ”Ydinvoimateollisuuden taloudelliset rajat”
----------------------------------------------------------------------
Kansainvälinen konferenssi NEC 2014 “Ydinvoimateollisuuden
taloudelliset rajat” pidetään 29. huhtikuuta Tsekin autoklubin Smetana
Hallissa Prahassa. Konferenssin tarkoituksena on käsitellä uusien
ydinvoimaloiden rakentamista ja vanhojen korjaamista koskevia
rajoituksia, joita hallitukset ja sijoittajat kohtaavat.

Monet asiantuntijat ja muut mielenkiintoiset puhujat hyväksyivät
kutsun esiintyä konferenssissa. Energianeuvoja Mycle Schneider kertoo
ydinenergian nykytilasta ja sen tulevasta kehityksestä maailmalla.
Professori Stephen Thomas esittelee yksityiskohtaisesti brittiläisen
mallin, jonka on tarkoitus tukea uusien ydinreaktorien rakentamista,
ja joka on herättänyt kiinnostusta myös Tsekissä. Professori Franz
Leidenmühler arvioi, missä määrin tukiaismekanismit ovat
eurooppalaisen lain mukaisia.

Uusien ydinreaktorien rakentamisen taloudellisista vaikutuksista
Tsekissä kertovat taloustieteilijät Ivan Benes, Michal Šnobr ja Jan
Ondřich. Professori Claudia Kemfert kertoo Saksan energiauudistuksen
taloudellisista mahdollisuuksista. Ylä-Itävallan neuvonantaja Rudi
Anschober ja Michael Nagl kertovat energiantuotannon pitkän aikavälin
muutoksista Ylä-Itävallassa.

Konferenssia johtaa toimittaja Jan Bumba. Ohjelmassa on tilaa
keskustelulle, ja tulkkausta on tarjolla. Koko ohjelma ja muuta
lisätietoa osoitteessa: www.nec2014.eu.

Lisätietoja:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014


----------------------------------------------------------------------
16. Tulevia tapahtumia
----------------------------------------------------------------------
lisää tapahtumia: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Lähetä tietoa paikallisista ja kansainvälisistä tapahtumista tälle
verkkosivulle ja NukeNews -uutiskirjettä varten.


23/04/14-26/05/14: Pyhiinvaellus Australian Wankatjassa, "Walkatjurra
          Walkabout"
25/04/14-05/05/14: "Ydinvoimanvastainen marssi elämän puolesta"
          Ranskassa kuuden departementin läpi ydinvoimaloille
          Cadarache, Marcoule, Tricastin ja Cruas.
26/04/14-03/05/14: 3. eurooppalaiset toimintaviikot “tulevaisuus
          Tšernobylin ja Fukushiman jälkeen”
26/04/14:     Ekologinen festivaali ”tulevaisuus Tšernobylin ja
          Fukushiman jälkeen” Saksassa
29/04/14:     Eurooppalainen ydinvoimanvastainen foorumi Prahassa
06/05/14-08/05/14: Saksan ydinteollisuuden atomifoorumi
          Frankfurt/Mainissa
10/05/14:     Suurmielenosoitus energiauudistuksen puolesta
          Berliinissä
11/05/14-15/05/14: Eurooppalainen ydinkonferenssi Marseille’ssa
13/05/14-14/05/14: Energy Outlook 2014 - Energiatoimijoiden
          konferenssi Tukholmassa
17/05/14 klo 11.00:kansainvälinen polkupyöräkulkue Cattenomin voimalan
          läheisyydessä Ranskassa
25/05/14-29/05/14: Vuosittainen säteilyturvallisuuskonferenssi
          Vancouverissa, Kanadassa. "Managing the Risk -
          Perceptions and Realities"
10/07/14-11/07/14: Opetusta säteilytekniikasta, uudesta teknologiasta
          ja kehityksestä Baltimoressa, Yhdysvaltain
          Marylandissa.
11/07/14-12/07/14: Ydinvoimanvastainen festivaali Benefiz Open Air
          "e-Ventschau" Ventschaussa, Saksassa
kesällä 2014:   Kävely ydinvoimattoman tulevaisuuden hyväksi
          Miamissa, Yhdysvalloissa. Määränpäänä
          voimalarakennus Oakridgessä.
04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network -verkoston kokoontuminen
          Kielin lähellä, Saksassa
09/08/14:     Ydinaseiden vastaista toimintaa AWE Aldermastonissa
          ja AWE Burghfieldissä Isossa-Britanniassa.
09/08/14-16/08/14: Kansainvälinen ydinvoimanvastainen leiri lähellä
          Kieliä, Saksassa
20/08/14-24/08/14: Ydinvoimanvastainen minileiri lähellä Kaplicea,
          Tsekissä
22/08/14-24/08/14: Aurinkofestivaali Saksan Peckwitzissä
30/08/14 klo 11.00:Ydinjätekonferenssi Volkshochschulella,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, Saksan Kasselissa
13/09/14-17/09/14: "AFRIRPA 04" - 4. alueelllinen Afrikan konferenssi
          kansainvälisestä säteilyturvallisuudesta Rabatissa,
          Marokossa.
14/09/14-18/09/14: Konferenssi Yhdysvaltain Knoxvillessä, TM. American
          Nuclear Society's Radiation Protection & Shielding
          Division.
15/09/14-17/09/14: OECD/NEA: Kansainvälinen konferenssi Constructing
          Memory Ranskan Verdunissa. Aiheena radioaktiivisen
          jätteen varastointi, jätettä koskeva tieto ja
          muistaminen yli sukupuolvien.
21/09/14-25/09/14: Kansainvälinen Uraanikaivokset ja hydrogeologia
          -konferenssi Freibergissä Saksassa
2014:       Luultavasti Castorin korkea-aktiivisen
          radioaktiivisen jätteen kuljetus Britannian
          Sellafieldistä ja keskiaktiivisen jätteen kuljetus
          Ranskan La Haguesta Saksan Gorlebeniin sekä
          protesteja.
01/09/15-30/11/15: (arvioitu) Ruotsin Nackassa ympäristöoikeuden
          pääkuuleminen oikeudessa SKB:n anomuksesta rakentaa
          KBS3:n ydinjätteen loppusijoituspaikka.


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
https://www.facebook.com/events/497499983680541/
http://www.ibb-d.de/aktionswochen_2014.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/energiutblick2014
https://www.facebook.com/events/221307164727036/
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.hps.org/meetings/pds.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
17. NukeNews -uutiskirjeestä
----------------------------------------------------------------------
NukeNews on Nuclear Heritage Network -verkoston monikielinen
uutiskirje. Sen tarkoituksena on kertoa tämän kansainvälisen yhteisön
yhdistämien ydinvoimanvastustajien toiminnasta, huolenaiheista ja
kamppailuista. Viestit ovat ydinvoimaa vastustavien aktivistien
kirjoittamia ja kääntämiä. Kenellekään ei makseta tästä työstä, sillä
haluamme tarjota tämän tietojärjestelmän kaltaisia keinoja ydinvoiman
vastaiselle kamppailulle niin riippumattomasti kuin mahdollista.
Uutiskirje pyrkii pitämään sekä aktivistit että kiinnostuneen yleisön
ajan tasalla.

NukeNews ottaa mielellään vastaan kirjoituksiasi. Lähetä ne
sähköpostitse osoitteeseen "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net".
Kirjoituksen on oltava englanniksi ja sen tulee olla lyhyt, yhden
kappaleen mittainen. Kirjoitus tarvitsee ytimekkään otsikon, ja se voi
sisältää linkin verkkosivulle, jolla on lisätietoa. Määräaika
NukeNews-uutiskirjeen 14. numeroa varten on 22. kesäkuuta 2014.

Levitä sanaa ja katso lisätietoja NukeNews-uutiskirjeistä:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET