NukeNews No. 13 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews #13 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Tym razem przynosimy Państwu nieco krótsze wydanie naszego newslettera
Nuke News. W niniejszym 13 wydaniu wielojęzyczny newsletter Nuke News
informuje przede wszystkim o działaniach antyatomowych w Polsce oraz
znajdą tu Państwo także nowości i informacje z Finlandii, Niemiec,
Austrii i Republiki Czeskiej.

Po dużej liczbie działań antyatomowych związanych z przypomnieniem
awarii w japońskiej elektrowni Fukuszima spodziewamy się znowu wielu
spotkań z okazji smutnej rocznicy awarii w Czarnobylu, którą
przypomnimy sobie 26 kwietnia. Prosimy o przysyłanie do nas krótkich
wiadomości dotyczących organizowanych przez Państwa wydarzeń czy też
zwięzłego przeglądu kampanii zaplanowanych przez Państwa organizację
do następnego wydania naszego newslettera. Więcej informacji odnośnie
deadline'u oraz formie następnego wydania można znaleźć na końcu
niniejszego wydania.

Aby uzyskać wyobrażenie o działaniach antyatomowych i wydarzeniach,
jakie odbyły się z okazji Dnia Fukuszimy w ciągu marca (tylko
streszczenie), zapraszamy do zwiedzenia następującej strony
specjalnej:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fukushima_Disaster_Remembrance_2014


----------------------------------------------------------------------
Spis treści NukeNews #13
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. UK: konsultacje NDA dotyczące mogilnika bez udziału dotkniętych
  gmin
2. Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
3. Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
4. Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
5. Polski skandal medialny
6. Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
7. Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
8. Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
9. Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
  Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
  kontynuowania wydobywania uranu
11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
  konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
12. Wezwanie do składania dokumentów dla potrzeb monografii
  poświęconej polskiej kampanii antyatomowej w latach 80 ubiegłego
  wieku
13. Zatwierdzono polski program jądrowy
14. Nie dajmy zaginąć rewolucji energetycznej!
15. Konferencja: „Limity ekonomiczne energetyki jądrowej“
16. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
17. Co to są Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. UK: konsultacje NDA dotyczące mogilnika bez udziału dotkniętych
  gmin
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Stop Hinkley 22 stycznia sabotowało konsultacje
prowadzone przez urząd Nuclear Decommission Authority (NDA – Urząd ds.
wyłączania z eksploatacji urządzeń jądrowych) w sprawie planów
przechowywania i likwidacji odpadów średnioaktywnych i zużytego paliwa
jądrowego. NDA postanowiła prowadzić rozmowy tylko z bardzo zawężoną
grupą interesu, opierając się przy tym o lokalizacje elektrowni
jądrowych. Obywatele nie byli wcale zaproszeni na rozmowy, na których
w grę wchodziły jeszcze wszystkie możliwości oraz kiedy można jeszcze
było wpłynąć na ostateczną decyzję.

Stowarzyszenie Stop Hinkley pragnie zachęcić obywateli, aby odrzuciła
propozycje urzędu NDA, który nie był w stanie zapewnić ich pełnego
udziału. „NDA musi powrócić do deski kreślarskiej, aby zrozumieć, że
musi we właściwym czasie włączyć obywateli w konsultacje dotyczące
niebezpiecznych odpadów radiologicznych i chemicznych, wytwarzanych w
Wielkiej Brytanii.“

Zapraszamy do wsparcia petycji przeciw elektrowni jądrowej Hinkley
Point C:
http://www.avaaz.org/en/petition/End_Nuclear_Insanity_NOW_Ban_Construction_of_Hinkley_C_Nuclear_Power_Station/?fPKymab&pv=6


----------------------------------------------------------------------
2. Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
----------------------------------------------------------------------
16 listopada 2013 roku, w 8 dzień konferencji klimatycznej ONZ
(COP19), w Warszawie miała miejsce demonstracja antyatomowa. 40
aktywistów z Polski oraz krajów całego świata (Rosji, Republiki Afryki
Południowej, Irlandii, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i innych)
stanęło z transparentami i plakatami w kostiumach przy wejściu do
budynku, w którym konferencja się odbywała. Wydarzenie było jasnym
sygnałem skierowanym do uczestników konferencji, mediów i mieszkańców
miasta, że energetyka jądrowa nie jest sposobem na kryzys klimatyczny.

Tu można zobaczyć samemu:
http://www.flickr.com/photos/push_europe
http://youtu.be/ZD1SywPxz8gs


----------------------------------------------------------------------
3. Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
----------------------------------------------------------------------
Grupa obywateli z miejscowości Mielno, należącej do gminy Gąski, która
jest oficjalnym kandydatem do zlokalizowania pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej, wniosła skargę przeciw zezwoleniu na budowę tej
elektrowni jądrowej na terenie gminy Gąski, wydanemu przez wojewodę
zachodniopomorskiego. Wojewoda zachodniopomorski chciał zachować to
zezwolenie, jednak mieszkańcy województwa chcą wnieść skargę przeciw
niemu do Trybunału Konstytucyjnego.


----------------------------------------------------------------------
4. Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
----------------------------------------------------------------------
Pod koniec listopada 2013 roku zwolennicy energii jądrowej (studencki
ruch proatomowy pod kierownictwem polskiego Ministerstwa Przemysłu,
sponsorowany przez największe spółki aktywne w przemyśle jądrowym w
Polsce i w innych krajach, łącznie z Arevą, EdF, Hitachi, PGE)
przejechali się już po raz któryś „autobusem proatomowym“ po wybrzeżu
w regionach północnej Polski, absolwując w ten sposób trasę
informacyjną. Trasa miała kilka przystanków w miastach i gminach
łącznie z miejscowościami, które są kandydatami na zlokalizowanie
nowej polskiej elektrowni jądrowej. W nich ruch proatomowy
zorganizował prezentacje w szkołach, wyraźnie zwiększając w ten
sposób liczbę uczestników na swoich spotkaniach. Oprócz przekazywania
typowych mitów i argumentów proatomowych na szkołach, zaprezentowali
proste eksperymenty fizykalne, często w ogóle nie związane zarówno z
eksploatacją urządzeń jądrowych, jak i z fenomenem rozszczepiania
jąder.

W zeszłym roku kilkakrotnie zabroniono wejściu na podobne spotkania
proatomowe dla członków miejscowego komitetu „Nie dla atomu w
Lubitowie“, natomiast osoby promujące atom zaatakowali je słownie:
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html

Oficjalna strona internetowa organizacji proatomowej:
http://www.atomowyautobus.pl


----------------------------------------------------------------------
5. Polski skandal medialny
----------------------------------------------------------------------
Prezes polskiej Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) podał w wywiadzie
dla magazynu wydanego przez Ambasadę Polską w Tokio, że Polska chce
wprowadzić energię jądrową, aczkolwiek korzystanie z niej może
prowadzić do katastrofy porównywalnej z wydarzeniem w Fukuszimie.
Rzeczniczka prasowa Państwowej Agencji Atomistyki obecnie zaprzecza
tym twierdzeniom, badając, czy mogło chodzić o błąd w tłumaczeniu
wywiadu z języka japońskiego.


----------------------------------------------------------------------
6. Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
----------------------------------------------------------------------
13 lutego fińskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu poinformowało, że
raport EIA firmy Fennovima jest gotowy i można go opublikować tak, aby
opinia publiczna mogła do niego wnieść swoje komentarze i uwagi. Firma
Fennovoima opublikowała liczący 264 strony raport, gdyż w przeszłości
była krytykowana za naruszenie reguł europejskich w związku z
odpowiedzialnością społeczną za prowadzoną przez nią działalność
gospodarczą.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu jest instytucją odpowiedzialną za
proces oceny oddziaływania budowy na środowisko (proces EIA).
Międzynarodową (transgraniczną) oceną oddziaływania budowy na
środowisko zajmuje się Ministerstwo Ochrony Środowiska. Organizacje
fińskie, które nie zgadzają się na reaktor firmy Fennovoima, mają
nadzieję, że w ramach procesu transgranicznego EIA pojawią się
krytyczne uwagi także z zagranicy.

Chyba najwięcej dotąd uwag dotarło w ramach procesu EIA od
organizacji szwedzkich. Najważniejszą kwestią jest dołączenie do
raportu EIA także scenariusza INES-7 (tzn. w nowej elektrowni
jądrowej może wystąpić awaria ponadprojektowa). Kolejny ważny punkt
związany jest z następstwami obecności kier lodowych. W raporcie
niby o nich wspomniano, jednak chodzi tylko o opis kier lodowych, a
nie o analizę zachowań reaktora w przypadku, gdy kry uniemożliwią
jego chłodzenie, itd.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering


----------------------------------------------------------------------
7. Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
----------------------------------------------------------------------
Od 2013 roku firma Talvivaara Mining Company Plc. boryka się z
poważnymi problemami finansowymi. Kilka miesięcy po tym, jak w
listopadzie 2012 roku poprzez dużą nieszczelność wyciekł milion metrów
sześciennych mocno zatrutej wody odpadowej ze zbiorników kopalni
powierzchniowej, co spowodowało klęskę ekologiczną we wrażliwym
systemie wodnym wschodniej części Finlandii, okazało się, że firma nie
jest w stanie pokryć własnych kosztów operacyjnych, nie wspominając o
finansowaniu poważnie traktowanych prac związanych z sanacją i
sprzątaniem po skażeniu ekosystemu uranem, niklem, kadmem,
sulfonianami i innymi ciężkimi metalami.

Niestety próba uratowania finansowania firmy Talvivaara nie powiodła
się, gdyż trudno było znaleźć inwestorów poza Finlandią. Jesienią
zeszłego roku rozpoczęło się postępowanie sprawdzające moce
ekonomiczne firmy Talvivaara w celu podjęcia decyzji, czy termin
płatności 450 milionów eur w kredytach, jakie Talvivaara zaciągnęła
od banków i inwestorów, ma zostać wydłużony, czy też nie. Wyniki
postępowania powinny być ogłoszone wiosną tego roku – co
prawdopodobnie pociągnie za sobą także zakończenie eksploatacji
niszczącej środowisko kopalni powierzchniowej. Rząd fiński jest
jednak bardzo zainteresowany uratowaniem swoich inwestycji w
prototyp rzekomo „zielonego“ boomu w wydobywaniu w Finlandii.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
8. Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
----------------------------------------------------------------------
Tegoroczne międzynarodowe spotkanie antyatomowe pod tytułem Nuclear
Heritage Netzwork Gathering odbędzie się w dniach od 4 do 8 sierpnia
2014 roku niedaleko Kilonii na północy Niemiec. Będzie to zarazem
okazja do osobistego zapoznania się z sobą organizatorów i aktywistów
antyatomowych, dowiedzenie się więcej o tematach i kampaniach innych.
Spotkanie posłuży również do wymiany doświadczeń i umiejętności oraz
do doskonalenia narzędzi międzynarodowego wspierania działań
antyatomowych.

Coroczne spotkania antyatomowe stanowią ważne narzędzie wzajemnych
powiązań w ramach międzynarodowej sieci antyatomowej Nuclear Heritage
Network. Powstają tu nowe źródła dla wzmacniania sprzeciwu wobec
energetyki jądrowej i dla doskonalenia narzędzi już istniejących.
Ponadto spotkanie powinno dalej rozszerzyć międzynarodową sieć
antyatomową, jak również zachęcić nowych aktywistów. W ramach
spotkania odbędą się warsztaty z prezentacjami na temat sytuacji
jądrowo-politycznej w krajach biorących udział w spotkaniu, a także
na temat środków i systemu newslettera Nuke News, projektu
wielojęzycznych ulotek informacyjnych, itd.

W tym roku międzynarodowe spotkanie antyatomowe odbędzie się w tym
samym miejscu i w czasie tuż przed letnim międzynarodowym obozem
antyatomowym. Wobec tego można będzie odwiedzić także wydarzenia i
warsztaty tego obozu. Jednocześnie stanowi ono możliwość spotkania
się aktywistów antyatomowych nad Morzem Bałtyckim oraz ich
współudziału w zorganizowaniu kampanii i spotkań przeciw przemysłowi
jądrowemu w tym regionie.

Będziemy się starali pomóc w zwrotach kosztów podróży na spotkanie
antyatomowe uczestnikom, nie dysponującym wystarczającymi własnymi
środkami do opłacenia kosztów podróży na spotkanie. Takich uczestników
poprosimy o skontaktowanie się z nami. W przypadku zainteresowania
udziałem w międzynarodowym spotkaniu antyatomowym prosimy o przysłanie
wiadomości e-mail na adres "contact AT nuclear-heritage.net".

Po więcej informacji zapraszamy na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014


----------------------------------------------------------------------
9. Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
----------------------------------------------------------------------
Zaplanowana w projekcie długość okresu eksploatacji 12 elektrowni
jądrowych na Ukrainie upływa w 2020 roku. Dotyczy to także trzech
urządzeń, których okres eksploatacji został przez urzędy już w
przeszłości przedłużony (dwa bloki elektrowni jądrowej Równe oraz blok
1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej). W marcu 2013 komisja
nazwana „Implementation Commiteee of the Espoo Convention“, na
podstawie informacji na temat przedłużenia okresu eksploatacji
elektrowni jądrowej Równe przedstawionych przez ekologiczną
organizację Ecoclub, postanowiła założyć inicjatywę komisji w oparciu
o Konwencję z Espoo (EIA/IC/CI/4). Obecnie trwa na Ukrainie
postępowanie w sprawie przedłużenia okresu eksploatacji starych
reaktorów jądrowych. Według opinii komisji, proponowane przedłużenie
eksploatacji elektrowni jądrowych w ramach Konwencji z Espoo należy
traktować jako „zasadniczą zmianę“.

28 listopada 2013 roku ukraiński urząd nadzoru jądrowego State Nuclear
Regulatory Inspectorate of Ukraine podjął decyzję o przedłużeniu
okresu eksploatacji bloku 1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej
aż do 2 grudnia 2023 roku, a więc dużo ponad pierwotnie w projekcie
zakładany okres eksploatacji elektrowni. Po przyjęciu takiej
ostatecznej decyzji nie rozpoczęto żadnego postępowania w oparciu o
Konwencję z Espoo. Na posiedzeniu stron Konwencji z Espoo, które
odbędzie się w dniach od 2 do 5 czerwca 2014 roku, powinna zostać
podjęta decyzja dotycząca konieczności rozpoczęcia postępowania
zgodnie z Konwencją z Espoo. Mamy nadzieję, że przyczyni to się do
wprowadzenia ujednoliconego zarządzania na Ukrainie, które jak
najszybciej doprowadzi do zgodności z Konwencją z Espoo wszystkich
decyzji dotyczących przedłużania okresów eksploatacji reaktorów
jądrowych tak, aby w przyszłości zapobiec przyjmowaniu podobnych
decyzji bez przeprowadzenia procesu EIA (ocena oddziaływania budowy na
środowisko) i bez konsultacji z obywatelami dotkniętych regionów, w
tym także krajów sąsiadujących.


----------------------------------------------------------------------
10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
  Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
  kontynuowania wydobywania uranu
----------------------------------------------------------------------
Nowy czeski rząd jest pod presją finansową i nie chce pozwolić na
wprowadzenie do swojego kraju modelu brytyjskiego, zapewniającego
długofalowe gwarancje państwowe minimalnej ceny odkupu prądu
elektrycznego z nowych źródeł jądrowych. Wobec tego oraz pod wpływem
kryzysu krymskiego może być całkowicie zniweczony przetarg na budowę 3
i 4 bloku elektrowni jądrowej Temelín, w którym uczestniczyli:
amerykański Westinghouse oraz rosyjski Rosatom. Albo po prostu z tego
powodu, że cena prądu elektrycznego na giełdzie jest długofalowo zbyt
niska. Jednak istnieją sygnały, że w przyszłości można by rozszerzyć
starszą czeską elektrownię jądrową, w Dukovanach. Czeski premier
Sobotka nawet nadmienił, że nie ma nic przeciwko otwarciu nowej
kopalni uranu na południu Czech.

http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining


----------------------------------------------------------------------
11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
  konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
----------------------------------------------------------------------
Projekt „Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich“, objęty
patronatem platformy wiedeńskiej Atomkraftfrei, ma na celu
intensyfikację współpracy organizacji krytycznych wobec jądra w
krajach naddunajskich. Oczekiwani są uczestnicy przede wszystkim z
następujących krajów: Bułgarii, Rumunii, Węgier, Austrii i Niemiec.
Oficjalnego wsparcia projektowi udziela kraj związkowy Dolna Austria.

Więcej informacji: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"


----------------------------------------------------------------------
12. Wezwanie do składania dokumentów dla potrzeb monografii
  poświęconej polskiej kampanii antyatomowej w latach 80 ubiegłego
  wieku
----------------------------------------------------------------------
Przedstawiciele ruchu sprzeciwiającego się rozpoczęciu przerwanej
później budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec w Polsce 25 lat temu,
poszukują materiałów takich jak zdjęcia, dokumentacje, filmy, ulotki,
wycinki prasowe, pisma urzędowe oraz inne dokumenty z czasów protestów
i związanych z nimi ówczesnych wydarzeń.

Materiały zbierane są dla potrzeb przygotowywanej publikacji Tomasza
Borewicza na temat kampanii antyatomowej w Polsce w latach 1985 do
1990, która ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s


----------------------------------------------------------------------
13. Zatwierdzono polski program jądrowy
----------------------------------------------------------------------
28 stycznia 2014 roku polski rząd uchwalił Program polskiej energetyki
jądrowej - strategiczny dokument państwa, zawierający zamiar
wybudowania pierwszej w kraju elektrowni jądrowej oraz wprowadzenia
energetyki jądrowej w Polsce. Postępowania administracyjne za udziałem
różnych instytucji trwają już od prawie trzech lat, teraz natomiast
przemysł jądrowy i powiązane gałęzie pochwaliły dokument jako wyraz
nieomylnego obstawania przy wcześniejszych planach. Aktywiści,
przeciwnie, skrytykowali dokument oraz decyzję rządu ze względu na
obciążenia finansowe ludności i odbiorców, jak również ze względu na
ryzyka i zagrożenia dla ludzi i środowiska, związane z korzystaniem z
energii jądrowej. Rząd nie przedstawił konkretnych zamiarów
finansowania projektu, jak również koncepcji likwidacji odpadów
promieniotwórczych.


----------------------------------------------------------------------
14. Nie dajmy zaginąć rewolucji energetycznej!
----------------------------------------------------------------------
Rewolucja energetyczna w Niemczech odnosi sukces. Po podjęciu przez
rząd niemiecki decyzji o wycofaniu się z programu jądrowego, w efekcie
tej decyzji rządowej uchwalono ustawę o odnawialnych źródłach energii,
tzw. EEG. Opinia publiczna popiera ustawę i duża część obywateli
dołączyła do rewolucji energetycznej: społecznie, ekologicznie i w
sposób zdecentralizowany. Koncerny EnBW, Vattenfall, E.ON i RWE
zaczęły teraz wywierać presję na rząd niemiecki. W celu szybkiego
zarobienia dużych pieniędzy chcą one zachować swój monopol
energetyczny. Oprócz tego, 4 głównych globalnych graczy, tzn. Areva,
Westinghouse/General Electric, Hitachi i Rosatom, już zaczęło
przygotowywać plany budowy nowych elektrowni jądrowych niemal w każdym
regionie Europy. Niecierpliwie czekają oni na zaginięcie tego
pilotażowego projektu rewolucji energetycznej w Niemczech.

Rewolucja energetyczna musi zwyciężyć! Nie pozwólmy naszym rządom, aby
stały się marionetkami w rękach dużych koncernów! Nie dopuśćmy do
tego, aby rząd pozwolił na zniweczenie rewolucji energetycznej! 30
listopada 2013 roku w Berlinie 16.000 ludzi demonstrowało wsparcie dla
rewolucji energetycznej. 22.03.2014 w stolicach siedmiu krajów
związkowych wyszło na ulice 30.000 ludzi, aby poprzeć rewolucję
energetyczną w Niemczech. Zaś 10 maja 2014 roku protesty w imieniu
wsparcia rewolucji energetycznej będą kontynuowane, wraz z centralnym
wydarzeniem w Berlinie, pod hasłem: Nie dajmy zaginąć rewolucji
energetycznej! I to dopiero początek.

Więcej informacji:
http://energiewende-demo.de


----------------------------------------------------------------------
15. Konferencja: „Limity ekonomiczne energetyki jądrowej“
----------------------------------------------------------------------
Dnia 29 kwietnia 2014 roku, w Sali im. Smetany Autoklubu RCz w Pradze,
odbędzie się międzynarodowa konferencja NEC 2014 „Limity ekonomiczne
energetyki jądrowej“. Celem konferencji jest dyskusja o limitach, na
które natrafiają rządy i inwestorzy w ramach budowania nowych
reaktorów jądrowych.

Zaproszenie do konferencji przyjęło wiele interesujących osobowości i
specjalistów. Specjalista w dziedzinie energetyki Mycle Schneider
omówi aktualną sytuację i rolę energetyki jądrowej oraz perspektywy
dalszego rozwoju tej gałęzi energetycznej. Profesor Thomas w swoim
wykładzie zaprezentuje szczegóły modelu brytyjskiego, jaki
zaproponowano do wspierania finansowego budów nowych reaktorów
jądrowych, co także w Republice Czeskiej pobudziło pewne oczekiwania.
Natomiast Profesor Leidenmuehler wyjaśni, na ile takie mechanizmy
subwencjonowania są zgodne z prawem europejskim.

Ekonomiczne aspekty projektu budowy nowych reaktorów jądrowych w
Republice Czeskiej zaprezentują specjaliści w dziedzinie ekonomii:
Ivan Beneš, Michal Šnobr i Jan Ondřich. Z panią Profesor Claudią
Kemfert będziemy mogli się bliżej przyjrzeć szczegółom niemieckiej
transformacji energetycznej. Radni kraju związkowego Austrii Górnej:
ds. ochrony środowiska Rudi Anschober oraz ds. eksportu i energetyki
Michael Nagl, wygłoszą wykład na temat długofalowych efektów
transformacji energetycznej.

Moderatorem konferencji będzie redaktor Jan Bumba. Program
konferencji przewiduje czas na dyskusję i interpretacje. Ogólny
przegląd wydarzenia i więcej szczegółów na jego temat (łącznie z
wideo z konferencji) można znaleźć na www.nec2014.eu.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014


----------------------------------------------------------------------
16. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
(tylko wybór, prosimy o poinformowanie nas o Twoich wydarzeniach do
następnego wydania Nuke News)

Więcej wydarzeń można znaleźć na stronach:
http://upcoming.nuclear-heritage.net

Prosimy o nadsyłanie do nas odsyłaczy do Twoich lokalnych, ale także
międzynarodowych wydarzeń dla naszej strony internetowej.


23.04.14-26.05.14: Walkatjurra Walkabout – marsz w imieniu ziemi 2014;
          Pielgrzymka po regionie Wangkatja (AUS)
25.04.14-05.05.14: "Marsz antyatomowy w imieniu życia" przez sześć
          regionów, w celu zwiedzenia lokalizacji jądrowych
          Cadarache, Marcoule, Tricastin i Cruas (F)
26.04.14-03-05-14: 3 edycja Europejskich Tygodni Akcji "Za przyszłość
          po Czarnobylu i Fukuszimie"
26.04.14:     Festiwal Ekologiczny "Za przyszłość po Czarnobylu
          i Fukushimie" (D)
29.04.14:     Europejskie Forum Antyatomowe w Pradze (CZ)
06.05.14-08.05.14: Forum atomowe niemieckiego przemysłu jądrowego w
          Frankfurcie nad Menem (D)
10.05.14:     Centralna demonstracja za rewolucję energetyczną w
          Berlinie (D)
11.05.14-15.05.14: Europejska Konferencja Atomowa w Marsylii (F)
13.05.14-14.05.14: Energy Outlook 2014 – Konferencja energetyczna
          agencji Energy Agency w Sztokholmie (S)
17.05.14,godz.11°°:Międzynarodowa demonstracja na rowerach koło EJ
          Cattenom (F)
25.05.14-29.05.14: Konferencja rocznicowa Kanadyjskiego
          Stowarzyszenia dla Ochrony przed promieniowaniem:
          "Zarządzanie ryzykami - Wrażenia i rzeczywistość" w
          Vancouverze (CDN)
10.07.14-11.07.14: Profesjonalna szkoła rozwoju "Instrumentarium
          radiacyjne — Nowe technologie i rozwój" w
          Baltimore, Maryland (USA)
11.07.14-12.07.14: Antyatomowy benefis - "Open Air Event" w Ventschau
          (D)
Lato 2014:     Walk For A Nuclear Free Future von Miami, FL do
          urządzenia jądrowego Y-12 w Oakridge, TN 2014 (USA)
04.08.14-08.08.14: Nuclear Heritage Network Gathering koło Kilonii (D)
09.08.14:     Akcja przeciw broni jądrowej przy EJ Aldermaston &
          Burghfield (UK)
09.08.14-16.08.14: Międzynarodowy letni obóz antyatomowy koło Kilonii
          (D)
20.08.14-24.08.14: Antyatomowy mini-obóz koło Kaplice (CZ)
22.08.14-24.08.14: Festiwal Solarny w Peckwitz (D)
30.08.14,godz.11°°:Konferencja na temat odpadów promieniotwórczych, w
          Szkole Podstawowej przy Wilhelmshöher Allee 19-21,
          w Kassel (D)
13.09.14-17.09.14: "AFRIRPA 04" – Czwarty regionalny kongres
          afrykański Międzynarodowego Stowarzyszenia dla
          Ochrony przed Promieniowaniem w Rabat (MA)
14.09.14-18.09.14: 2014 - konferencja "American Nuclear Society's
          Radiation Protection & Shielding Division" w
          Knoxvill, TN (USA)
15.09.14-17.09.14: OECD/NEA: Constructing Memory – Międzynarodowa
          konferencja i debata o zachowywaniu wspomnień i
          zapisów dot. odpadów jądrowych dla następnych
          pokoleń w Verdunie (F)
21.09.14-25.09.14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 -
          Międzynarodowa konferencja w Freiberg (D)
2014:       Przewidywany transport kontenerów Castor
          zawierających wysokoaktywne odpady jądrowe z
          Sellafield (UK) oraz odpady średnioaktywne z La
          Hague (F) do Gorleben (D) i związane z tym
          protesty
01.09.15-30.11.15: (w stadium oczekiwania) główne wysłuchanie Sądu do
          spraw środowiska dot. projektu SKBs wybudowania
          mogilnika dla odpadów jądrowych KBS3 w Sądzie
          rejonowym w Nacka (S)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
https://www.facebook.com/events/497499983680541/
http://www.ibb-d.de/aktionswochen_2014.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/energiutblick2014
https://www.facebook.com/events/221307164727036/
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.hps.org/meetings/pds.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
17. Co to są Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Za tę działalność
nikt nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ chcemy, aby źródła w walce
przeciw energii jądrowej takie jak nasz system informacyjny były
niezależne. Newsletter przekazuje informacje zarówno dla aktywistów,
jak też dla innych osób zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". Powinien to być krótki tekst
w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit wraz z tytułem i
odsyłaczem do strony internetowej zawierającej szczegóły informacji.
Ostatecznym terminem dla nadsyłania artykułów do czternastego wydania
NukeNews jest 22 czerwca 2014 roku.

Więcej informacji o Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET