NukeNews No. 13 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews č.13 - Informace z oblasti antiatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Tentokrát Vám přinášíme jedno z kratších vydání našeho newsletteru
NukeNews. V tomto aktuálním 13.vydání několikajazyčného newsletteru
NukeNews Vás informuje především o antiatomých aktivitách v Polsku,
dále zde najdete novinky a informace z Finska, Německa, Rakouska a
České Republiky.

Po velkém počtu antiatomových aktivit v souvislosti se vzpomínkou na
havárii v japonské Fukušimě očekáváme opět mnoho akcí u příležitosti
smutného výročí černobylské havárie, kterou si připomeneme 26.dubna.
Pošlete nám krátkou zprávu o Vašich akcích nebo stručný přehled
plánovaných kampaní Vaší organizace pro příští vydání našeho
newsletteru. Více informací o uzávěrce a podobě příštího vydání
najedete na konci tohoto vydání.

Pokud si chcete udělat obrázek o antiatomových aktivitách a akcích,
které proběhly k fukušimskému dni během března (pouze výtah),
podívejte se na následující speciální stránku:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fukushima_Disaster_Remembrance_2014


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews #13
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. UK: konzultace NDA k jadernému úložišti bez účasti dotčených obcí
2. Antiatomová demonstrace během COP19 ve Varšavě
3. Odpor proti polským plánům na stavbu jaderné elektrárny
4. Autobus pro propagandu jaderné energetiky v Polsku
5. Polský mediální skandál
6. Novinky k jaderné energetice ve Finsku
7. Firma Talvivaara, způsobující ekologické katastrofy, blízko
  bankrotu
8. Mezinárodní antiatomová schůzka v srpnu
9. Prodloužení životnosti jaderných elektráren na Ukrajině
10. Nová česká vláda: v Temelíně zřejmě nové jaderné bloky nebudou,
  ale v Dukovanech asi ano, včetně plánů na další těžbu uranu
11. Antiatomová spolupráce v zemích kolem Dunaje: mezinárodní
  konference 25.4.2014 v Dolním Rakousku
12. Výzva k podání dokumentů pro monografii o polské antiatomové 
  kampani v 80.letech minulého století
13. Polský jaderný program schválen
14. Nenechte ztroskotat energetickou revoluci!
15. Konference: "Ekonomické limity jaderné energetiky"
16. Akce následujících měsíců
17. Co jsou Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. UK: konzultace NDA k jadernému úložišti bez účasti dotčených obcí
----------------------------------------------------------------------
Sdružení Stop Hinkley sabotovalo 22.ledna konzultace úřadu Nuclear
Decommission Authority (NDA – Úřad pro odstavování jaderně-technických
zařízení) ohledně plánů na skladování a likvidaci středně aktivních
odpadů a vyhořelého jaderného paliva. NDA se rozhodlo jednat pouze s
velmi omezenou zájmovou skupinou, opírajíc se přitom o lokality
jaderných elektráren. Veřejnost nebyla na projednání, při kterém byly
ve hře ještě všechny možnosti a kdy by ještě mohla ovlivnit konečné
rozhodnutí, vůbec přizvána.

Sdružení Stop Hinkley by chtěla povzbudit veřejnost, aby odmítla
návrhy úřadu NDA, který nebyl schopný zajistit úplnou účast
veřejnosti. "NDA musí zpět k rýsovacímu prknu, aby pochopil, že musí
veřejnost začlenit včas do konzultací k nebezpečným radiologickým a
chemickým odpadům, vyprodukovaným ve Velké Británii."

Podpořte petici proti jaderné elektrárně Hinkley Point C:
http://www.avaaz.org/en/petition/End_Nuclear_Insanity_NOW_Ban_Construction_of_Hinkley_C_Nuclear_Power_Station/?fPKymab&pv=6


----------------------------------------------------------------------
2. Antiatomová demonstrace během COP19 ve Varšavě
----------------------------------------------------------------------
16.listopadu 2013, 8.den jednání OSN o klimatu (COP19), se ve Varšavě
konala antiatomová demonstrace. 40 aktivistů z Polska a států po celém
světě (Ruska, jižní Afriky, Irska, Německa, Rakouska, Velké Británie a
dalších zemí) stálo s transparenty a plakáty v kostýmech u vchodu do
budovy, kde jednání probíhala. Akce byla jasným signálem pro členy
jednání, média a obyvatele města, že jaderná energetika není řešením
proti klimatické krizi.

Udělejte si vlastní obrázek:
http://www.flickr.com/photos/push_europe
http://youtu.be/ZD1SywPxz8gs


----------------------------------------------------------------------
3. Odpor proti polským plánům na stavbu jaderné elektrárny
----------------------------------------------------------------------
Skupina občanů z osady Mielno, která náleží k obci Gaski, jež je
oficiálním kandidátem na lokalitu pro umístění první polské jaderné
elektrárny, podala žalobu proti vystavenému povolení pro stavbu této
jaderné elektrárny v lokalitě Gaski, vydanému nejvyšším správním šéfem
vojvodství Západní Pomořany. Správní šéf Západních Pomořan toto
povolení chtěl zachovat, ale občané vojvodství chtějí proti němu podat
stížnost k Ústavnímu soudu Polska.


----------------------------------------------------------------------
4. Autobus pro propagandu jaderné energetiky v Polsku
----------------------------------------------------------------------
Koncem listopadu 2013 jeli příznivci jaderné energie (projaderné
studentské hnutí pod vedením polského ministerstva průmyslu,
sponzorované nejsilnějšími společnostmi činnými v polském a
zahraničním jaderném průmyslu včetně Arevy, EdF, Hitachi, PGE)už po
několikáté s „projaderným autobusem“ po pobřeží severopolských
regionů, aby tak absolvovali informační tour. Tato tour se zastavila v
několika městech a obcích, včetně lokalit, kandidujících na umístění
nové polské jaderné elektrárny, kde toto projaderné hnutí
zorganizovalo představení ve školách, aby tak podstatně zvýšilo počet
účastníků na svých akcích. Vedle uvádění typických projaderných mýtů a
argumentů na školách předváděli jednoduché fyzikální experimenty,
které často ani s provozem jaderných zařízení ba dokonce ani s
fenoménem štěpení jádra vůbec nesouvisely.

Minulý rok byl členům místního výboru „Nie dla atomu w Lubitowie“ (Ne
atomu v Lubitowu) několikrát zamezen přístup k podobným projaderným
akcím, zatímco se na ně projaderní lidé ústně obořili:
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html

Oficiální webová stránka projaderných organizací:
http://www.atomowyautobus.pl


----------------------------------------------------------------------
5. Polský mediální skandál
----------------------------------------------------------------------
Vedoucí polské státní jaderné agentury (PAA) uvedl v rozhovoru pro
magazín, vydaný polským velvyslanectvím v Tokiu, že Polsko chce zavést
jadernou energii, ačkoli její užívání může vést ke katastrofě
srovnatelné s tou ve Fukušimě. Nyní se tisková mluvčí polské státní
agentury toto slovní spojení popírá a zkoumá, zda se mohlo jednat o
chybu v překladu rozhovoru z japonštiny.


----------------------------------------------------------------------
6. Novinky k jaderné energetice ve Finsku
----------------------------------------------------------------------
13.února oznámilo finské ministerstvo průmyslu a obchodu, že zpráva
EIA firmy Fennovima je hotová a může být zveřejněna, tak aby ji mohla
veřejnost okomentovat a připomínkovat. 264-stránkovou zprávu firma
Fennovoima zveřejnila, protože byla v minulosti kritizována za to, že
porušila evropská pravidla v souvislosti se sociální zodpovědností
svého podnikání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je instituce, která je zodpovědná za
proces posuzování vlivů staveb na životní prostředí(proces EIA).
Mezinárodní (přeshraniční) posuzování vlivů staveb na životní
prostředí má na starosti ministerstvo životního prostředí. Finské
organizace, které odmítají reaktor Fennovoimy, doufají, že v rámci
přeshraničního procesu EAI přijdou také kritické připomínky ze
zahraničí.

Dosud přišlo zřejmě více připomínek k programu EIA, které podaly
švédské organizace. Nejdůležitější je, aby do zprávy EIA byl přidán i
scénář INES-7 (tedy že v nové jaderné elektrárně může dojít
nadprojektové havárii). Dalším důležitým bodem jsou důsledky ledových
ker. Ty jsou prý ve zprávě zmíněny, ale jedná se pouze o popis
ledových ker, nikoli o analýzu chování reaktoru v případě, kdy ledové
kry znemožní jeho chlazení atd.

Další informace najedete na:
http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering


----------------------------------------------------------------------
7. Firma Talvivaara, způsobující ekologické katastrofy, blízko
  bankrotu
----------------------------------------------------------------------
Od roku 2013 se potýká firma Talvivaara Mining Company Plc. S vážnými
finančními problémy. Měsíce poté, co v listopadu 2012 unikl velkou
netěsností milión kubických metrů silně jedovaté odpadní vody z nádrží
povrchové těžby, což způsobilo v citlivém východofinském vodním
systému ekologickou katastrofu, se ukázalo, že firma není schopná krýt
vlastní provozní náklady, nemluvě o financování vážně míněných
úklidových a sanačních pracích po kontaminaci ekosystému uranem,
niklem, kadmiem, sulfáty a dalšími těžkými kovy.

Bohužel se tento pokus o záchranu financování Talvivaary nevydařil,
protože vně Finska se těžko sháněly investoři. Loňský podzim začalo
řízení pro kontrolu hospodářských kapacit firmy Talvivaara s cílem
rozhodnout, zda se splatnost 450 miliónů euro v půjčkách, které
Talvivaara dluží bankám a investorům, prodlouží nebo ne. Výsledky
tohoto řízení se očekávají letos na jaře – což s se bou zřejmě přinese
také ukončení tohoto životní prostředí zničujícího projektu povrchové
těžby. Finská vláda je však velmi zainteresována na záchraně svých
investic v prototypu údajně „zeleného“ těžebního boomu ve Finsku.

Další informace najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
8. Mezinárodní antiatomová schůzka v srpnu
----------------------------------------------------------------------
Letošní mezinárodní antiatomová schůzka s názvem Nuclear Heritage
Network Gathering se bude konat od 4. do 8.srpna 2014 v blízkosti
Kielu v severním Německu. Bude to zároveň možnost pro antiatomové
aktivisty a organizátory, aby se navzájem osobně poznali, dozvěděli se
více o tématech a kampaních ostatních, setkání bude také sloužit pro
výměnu zkušeností a dovedností a pro zlepšení nástrojů pro mezinárodní
podporu antiatomových aktivit.

Tato každoroční antiatomová setkání jsou důležitým nástrojem pro
propojení v rámci mezinárodní antiatomové sítě Nuclear Heritage
Network. Vznikají zde nové zdroje pro posílení odporu proti jaderné
energetice a pro zlepšení již existujících nástrojů. Schůzka má dále
dále rozšířit antiatomovou mezinárodní síť a dále přilákat nová
aktivisty. V rámci setkání proběhnou workshopy s prezentacemi k jaderně
- politické situaci v zemích účastnících se setkání, dále k prostředkům
a systému Newsletteru NukeNews, k projektu několikajazyčných
informačních letáků atd.

Tento rok se mezinárodní antiatomové setkání uskuteční na stejném místě
a časově těsně před mezinárodním antiatomovým letním kempem. Tak bude
možné navštívit i akce a workshopy tohoto kempu. Je to také možnost pro
antiatomové aktivisty kolem Baltského moře, jak se potkat a
spoluzorganizovat kampaně a akce proti jadernému průmyslu v regionu.
Budeme se snažit pomoci přispět antiatomovému setkání na cestovní
náklady, pokud nebudou mít někteří účastníci dost vlastních finančních
prostředků na zaplacení cesty na setkání. Tyto účastníky pak prosíme,
aby se s námi spojili. Pokud máte zájem o účast na mezinárodním
antiatomovém setkání, prosím pošlete e-mail na
"contact AT nuclear-heritage DOT net".

Více informací najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014


----------------------------------------------------------------------
9. Prodloužení životnosti jaderných elektráren na Ukrajině
----------------------------------------------------------------------
Projektem plánovaná životnost 12 ukrajinských jaderných elektráren
uplyne v roce 2020, včetně tři zařízení, jejichž provozní doba již
byla v minulosti úředně prodloužena (dva bloky jaderné elektrárny
Rivne a 1.blok jiho-ukrajinské jaderné elektrárny). V březnu 2013 se
komise s názvem "Implementation Cimmiteee of the Espoo Convention" na
základě informací, předložených ekologickou organizací Ecoclub k
prodloužení provozu jaderné elektrárny Rivne, rozhodla zahájit
iniciativu ESPOO - komise (EIA/IC/CI/4). Nyní na Ukrajině běží řízení
ve věci prodloužení provozu starých jaderných reaktorů. Komise zastává
názor, že prodloužení designovaného provozu jaderných elektráren v
rámci ESPOO-konvence je třeba považovat za "závažnou změnu".

28.listopadu 2013 rozhodl ukrajinský jaderně dozorný úřad State
Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine o prodloužení provozu
1.bloku jiho-ukrajinské jaderné elektrárny až do 2.prosince 2023, tedy
daleko přes projektem původně plánovanou životnost elektrárny. Po
přijetí tohoto konečného rozhodnutí nebyla zahajována žádná řízení
podle ESPOO - konvence. Na zasedání smluvních stran ESPOO - konvence,
které proběhne ve dnech 2.-5.června 2014, se má přijmout rozhodnutí o
nutnosti vést řízení podle ESPOO - konvence. Doufáme, že to pomůže k
zavedení jednotného řízení na Ukrajině, které uvede co nejrychleji do
souladu veškerá rozhodnutí o prodlužování životnosti jaderných
reaktorů s ESPOO - konvencí, aby se tak v budoucnu zamezilo tomu, aby
podobná rozhodnutí byla přijímána bez proběhlého procesu EIA
(posouzení vlivů stavby na životní prostředí) a bez konzultací s
dotčenou veřejností i v sousedních zemích.


----------------------------------------------------------------------
10. Nová česká vláda: v Temelíně zřejmě nové jaderné bloky nebudou,
  ale v Dukovanech asi ano, včetně plánů na další těžbu uranu
----------------------------------------------------------------------
Nová česká vláda je finančně pod tlakem a nechce nechat zavést do své
země britský model, který zaručuje dlouhodobé státní garance za
minimální výkupní cenu proudu z nových jaderných zdrojů. Tak může být
pod vlivem krymské krize zcela pohřben tendr na stavbu 3.a 4.bloku
jaderné elektrárny Temelín, kterého se účastnil americký Westinghouse
a ruský Rosatom. Nebo prostě z důvodu, že cena elektřiny na burze je
dlouhodobě příliš nízká. Existují ale signály, že by se v budoucnu
mohla dostavovat starší čeká jaderná elektrárna v Dukovanech. Český
premiér Sobotka se dokonce nechal slyšet, že nemá nic proti otevření
nového uranového dolu na jihu České republiky.

http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining


----------------------------------------------------------------------
11. Antiatomová spolupráce v zemích kolem Dunaje: mezinárodní
  konference 25.4.2014 v Dolním Rakousku
----------------------------------------------------------------------
Projekt "Anti-atomová spolupráce v zemích kolem Dunaje", který má pod
patronancí Vídeňská platforma Atomkraftfrei, má za cíl intenzivnější
spolupráci jaderně kritických organizací v podunajských zemích.
Očekáváni jsou účastníci především z následujících zemí: Bulharsko,
Rumunsko, Maďarsko, Rakousko a Německo. Oficiálně tento projekt
podporuje země Dolní Rakousko.

Další informace: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"


----------------------------------------------------------------------
12. Výzva k podání dokumentů pro monografii o polské antiatomové 
  kampani v 80.letech minulého století
----------------------------------------------------------------------
Zástupci protestního hnutí proti zahájené a později ukončené stavbě
jaderné elektrárny Zarnowiec v Polsku před 25 lety hledají materiály
jako např. Fotografie, dokumentace, filmy, plakátky, výstřižky z
tisku, úřední dopisy jiné doklady těchto protestů a s nimi spojených
akcí z té doby.

Materiály se shromažďují pro přípravu publikace Tomasze Borewicze k
antiatomové kampani v Polsku v letech 1985 až 1990, která má být
vydána ještě v průběhu letošního roku.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s


----------------------------------------------------------------------
13. Polský jaderný program schválen
----------------------------------------------------------------------
28.ledna 2014 přijala polská vláda Polský program pro jadernou
energii, strategický dokument státu, obsahující záměr stavby první
tamní jaderné elektrárny a zavedení jaderné energetiky v Polsku.
Zatímco administrativní, instituční a správní řízení již běží téměř
tři roky, uvítal nyní jaderný průmysl a s ním spojené kruhy tento
dokument jako výraz neomylného setrvání na dřívějších plánech.
Antiatomoví aktivisté naopak kritizovali dokument a vládní rozhodnutí
kvůli finanční zátěži pro obyvatele a spotřebitele a kvůli rizikům a
nebezpečí pro lidi a životní prostředí, které jsou s využíváním
jaderné energie spojené. Vláda se nevyjádřila ke konkrétní představě o
financování projektu a ke konceptům na likvidaci jaderného odpadu.


----------------------------------------------------------------------
14. Nenechte ztroskotat energetickou revoluci!
----------------------------------------------------------------------
Energetická revoluce v Německu je úspěchem. Poté, co se německá vláda
rozhodla vystoupit z jaderného programu, byl v důsledku tohoto
vládního rozhodnutí přijat zákon o obnovitelných zdrojích energie,
tzv. EEG. Veřejnost stojí za tímto zákonem a velká část občanů se
stala součástí této energetické revoluce: decentralizovaně, sociálně a
ekologicky. Nyní začaly koncerny EnBW, Vattenfall, E.ON a RWE vyvíjet
tlak na německou vládu. Chtějí s cílem rychle vydělat dost peněz,
zachovat svůj energetický monopol Kromě tohoto již začali 4 hlavní
globální hráči, tedy Areva, Westinghouse/General Electric, Hitachi a
Rosatom, připravovat plány na stavbu nových jaderných elektráren téměř
v každém evropském regionu. Ti netrpělivě čekají na ztroskotání tohoto
pilotního projektu energetické revoluce v Německu.

Energetická revoluce se musí podařit! Nedovolme našim vládám, aby se
staly loutkami velkých koncernů! Nedovolme vládě, aby nechala
ztroskotat energetickou revoluci! 30.listopadu 2013 demonstrovalo v
Berlíně 16.000 lidí za podporu energetické revoluce. 22.3.2014 vyšlo v
sedmi hlavních spolkových městech do ulic 30.000 lidí, aby podpořili
energetickou revoluci v Německu. A 10.května 2014 budou protesty na
podporu energetické revoluce s centrální akcí v Berlíně pokračovat, a
sice s heslem: Nenechme ztroskotat energetickou revoluci! A to je
teprve začátek.

Další informace:
http://energiewende-demo.de


----------------------------------------------------------------------
15. Konference: "Ekonomické limity jaderné energetiky"
----------------------------------------------------------------------
Dne 29.dubna 2014 se bude ve Smetanově sále Autoklubu ČR v Praze konat
mezinárodní konference NEC 2014 "Ekonomické limity jaderné
energetiky". Cílem konference je diskuze o limitech, na které naráží
vlády a investoři ohledně stavby nových jaderných reaktorů.

Pozvání na tuto konferenci přijalo mnoho zajímavých osobností a
odborníků. Mycle Schneider bude jakožto odborník na energetiku
popisovat aktuální situaci a roli jaderné energetiky a výhled dalšího
vývoje tohoto energetického odvětví. Profesor Thomas bude při své
přednášce prezentovat detaily britského modelu, který byl navržen pro
finanční podporu stavby nových jaderných reaktorů, což vzbudilo i v
České republice určitá očekávání. Profesor Leidenmuehler pak objasní,
jak dalece jsou tyto subvenční mechanismy v souladu s evropským
právem.

Ekonomické aspekty projektu stavby nových jaderných reaktorů v České
republice představí odborníci na ekonomiku Ivan Beneš, Michal Šnobr a
Jan Ondřich. S profesorkou Claudií Kemfertovou se budeme moci blíže
podívat na detaily německé energetické transformace. Hornorakouský
zemský radní pro životní prostředí Rudi Anschober a export na
energetiku Michael Nagl budou přednášet o dlouhodobých dopadech
energetické transformace.

Konferenci bude moderovat redkator Jan Bumba. Program konference
poskytne prostor pro diskusi a interpretace. Celkový přehled o akci a
další detaily o akci (včetně videozáznamu z konference) najdete na
www.nec2014.eu.

Více informací:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014


----------------------------------------------------------------------
16. Akce následujících měsíců
----------------------------------------------------------------------
Výtah - sdělte nám informace o akcích pro další vydání NukeNews.
Další akce najdete na: http://upcoming.nuclear-heritage.net


23.04.14-26.05.14: Walkatjurra Walkabout – pochod pro zemi 2014;
          Putování oblastí Wangkatja (AUS)
25.04.14-05.05.14: "Anti-atomový pochod za život" šesti regiony
          s cílem navštívit jaderné lokality Cadarache,
          Marcoule, Tricastin a Cruas (F)
26.04.14-03-05-14: 3.ročník Evropských akčních týdnů "Za budoucnost
          po Černobylu a Fukušimě"
26.04.14:     Ekologický festival "Za budoucnost po Černobyu a
          Fukušimě" (D)
29.04.14:     Evropské antiatomové fórum v Praze (CZ)
06.05.14-08.05.14: Jaderné fórum německého jaderného průmyslu ve
          Frankfurt/Main (D)
10.05.14:     Centrálnídemonstrace za energetickou revoluci v
          Berlíně (D)
11.05.14-15.05.14: Evropská jaderná konference v Marseille (F)
13.05.14-14.05.14: Energy Outlook 2014 – Energetická konference
          agentury Energy Agency ve Stockholmu (S)
17.05.14 11°° Uhr: Mezinárodní demonstrace na jízdních kolech u JE
          Cattenom (F)
25.05.14-29.05.14: Výroční konference Kanadského sdružení pro ochranu
          před zářením: "Rizikový management - Dojmy a
          rarelity" ve Vancouceru (CDN)
10.07.14-11.07.14: Profesionální škola rozvoje "Radiační instrumentář
          - Nové technologie a vývoj" v Baltimore, Maryland
          (USA)
11.07.14-12.07.14: Antiatomový benefiční Open Air Event" ve Ventschau
          (D)
summer 2014:    Walk For A Nuclear Free Future von Miami, FL k
          Y-12 jadernému zařízení v Oakridge, TN 2014 (USA)
04.08.14-08.08.14: Nuclear Heritage Network Gathering u Kiel (D)
09.08.14:     Akce proti jaderným zbraníkm u JE Aldermaston &
          Burghfield (UK)
09.08.14-16.08.14: Mezinárodní anti-atomový letní kemp u Kielu (D)
20.08.14-24.08.14: Anti-atomvý mini-kemp u Kaplice (CZ)
22.08.14-24.08.14: Solární festival v Peckwitz (D)
30.08.14 11°° Uhr: Konference o jaderném odpadu n a základní škole,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)
13.09.14-17.09.14: "AFRIRPA 04" – Čtvrtý regionální africký kongres
          Mezinárodního sdružení pro ochranu před zářením v
          Rabatu (MA)
14.09.14-18.09.14: 2014 - konference "American Nuclear Society's
          Radiation Protection & Shielding Division" v
          Knoxvillu, TN (USA)
15.09.14-17.09.14: OECD/NEA: Constructing Memory – Mezinárodní
          konference a debata o zachování vzpomínek a záznamů
          o jaderném odpadu po řadu generací ve Verdunu (F) 
21.09.14-25.09.14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 - Mezinárodní
          konference ve Freibergu (D)
2014:       Předpokládaný transport kontejnerů Castor s
          vysoceaktivním jaderným odpadem ze Sellafieldu (UK)
          a středněaktivního odpadu z La Hague (F) do
          Gorlebenu (D) a s tím spojené protesty
01.09.15-30.11.15: (očekávaní) hlavní slyšení Soudu pro životní
          prostředí k návrhu SKBs na stavbu konečného úložiště
          jaderného odpadu KBS3 na Krajském soudu v Nacka (S)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
https://www.facebook.com/events/497499983680541/
http://www.ibb-d.de/aktionswochen_2014.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/energiutblick2014
https://www.facebook.com/events/221307164727036/
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.hps.org/meetings/pds.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
17. Co jsou Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté - navíc vedle své běžné činnosti. Za tuto práci
není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v boji proti
jaderné energii jako tento informační systém byly nezávislé.
Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". Mělo by se jednat
o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro čtrnácté vydání NukeNews je 22.června 2014.

Další informace o NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET