NukeNews No. 2 - FINNISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Russian


************************************************************
NukeNews #2 - Ydinvoiman vastainen uutispalvelu
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0. Johdanto
---------------------------------------------------------------------
Olemme iloisia julkaistessamme toisen NukeNews-uutiskirjeen! Edellisen
uutiskirjeen jälkeen, kolmisen kuukautta sitten lukijoidemme määrä on 
tuplaantunut. Toivomme kuitenkin lisää lukijoita, jotta
ydinvoimakriittinen tieto ja tilannekatsaukset tavoittaisivat
suuremman määrän ihmisiä. Levitäthän siis sanaa jotta NukeNews saa
lisää tilaajia! NukeNews:in nettisivuilla voi tilata uutiskirjeen
haluamallaan kielellä: http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET

Tarvitsemme myös apua seuraavan numeron tekemisessä, etsimme kaiken 
aikaa lisää kirjoittajia tuottamaan ydinvoimakriittisiä uutissähkeitä.
Haluamme kertoa kaikkien ydinvoima-aktivistien ja ryhmien toiminnasta,
paikallisista tilanteista ja kamppailuista. Uutiskirjeen lopussa
löydät lisätietoa aiheesta. Tarvisemme myös lisää kääntäjiä
NukeNews:ille. Kääntäjätiimi on tällä hetkellä melkoisen pieni joten
kaikki apu on tarpeen. 

Ja nyt - tervetuloa NukeNews:in uusimman numeron pariin.


---------------------------------------------------------------------
Sisällysluettelo
---------------------------------------------------------------------
0. Johdanto
1. Gorleben 365- blokataan todennäköinen loppusijoituspaikka
2. Ei uudelle ydinvoimalalle Etelä-Uralilla
3. Tsekin Tasavalta, energiapolitiikan tienhaarassa
4. Seuraava kansainvälinen verkostotapaaminen
5. Grohnden Ydinvoimalan blokkaus lokakuun toisena 2011
6. Olkiluotoblokkaus: katsaus ja yhteenveto
7. Castor-kuljetusten vastaiset mielenosoituksset Saksassa
  marraskuussa
8. Ydinvoiman vastainen huippukokous Kaliforniassa (USA)
9. Fukusiman jälkeen - kahdeksan reaktoria kiinni Saksassa
10. Venäläinen ydinvoimala suunnitteilla Kudankulamiin Intiaan,
  vastarintaa luvassa
11. Kiistaa oikeiston vaikutuksesta Ylä-Itävallan ydinvoiman
  vastustajien linjaan
12. Tulevia tapahtumia
13. Mikä on NukeNews


---------------------------------------------------------------------
1. Gorleben 365- blokataan todennäköinen loppusijoituspaikka
---------------------------------------------------------------------
Brittien ydinvoimavastaisen Faslane 365-kampanjan tavoin "Gorleben
365" aikoo luoda puitteet kampanjalle, jonka tarkoituksena on sulkea
Gorlebenin ydinjätteen loppusijoituspaikka vuoden ajan, niin monena 
päivänä kuin se vain on mahdollista. Tarkoitus on löytää
toimintaryhmiä joista jokainen ottaa vastuun yhdestä päivästä.
Kampanja alkoi elokuun 14. päivänä, jonka jälkeen Gorlebenin
kaivoaslue onkin ollut suljettuna useita kertoja. Kalenterissa on
edelleen tilaa uusille toimintaryhmille.

Lisää aiheesta: 
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_365


---------------------------------------------------------------------
2. Ei uudelle ydinvoimalalle Etelä-Uralilla
---------------------------------------------------------------------
Lopultakin hyviä ydinvoimaan liittyviä uutisia Venäjältä. 17. elokuuta
Cheljabinskista ilmoitettiin että uuden ydinvoimalan rakentaminen 
siirtyy tulevaisuuteen. Tähän lopputulokseen päätyivät
paikallispoliitikot kuultuaan voimalan rakentamisesta vastaavia
alueellisia ministeriöitä. 

Cheljabinskin alue kärsi huomattavasti Plutoniumtehdas Majakin 
onnettomuudesta ja suurin osa alueen asukkaista vastustaa ydinvoimaa. 
Tästä huolimatta Venäjän ydinturvallisuudesta vastaavat viranomaiset
ja paikalliset päättäjät pyrkivät jatkuvasti lobbaamaan uuden
ydinvoimalan rakentamisen puolesta. Etelä-Uralin ydinvoimala on mm.
merkitty ydinvoimaloiden tiekarttaan, jonka Venäjän hallitus hyväksyi
vuoden 2008 alussa.


---------------------------------------------------------------------
3. Tsekin Tasavalta, energiapolitiikan tienhaarassa
---------------------------------------------------------------------
Tsekkiläiset poliitikot tahtovat maastaan eurooppalaisen
energiateollisuuden ulkomuseon. Elokuussa Tsekin hallitus hyväksyi
Kauppa-ja teollisuuministeriön johtopäätöksiin perustuvan
suunnitelman, jonka mukaan Tsekin tasavallasta saattaa tulla ainoa
EU-valtio, jolla on kattava ydinvoiman kehittämisohjelma. Ohjelma
sisältää, niin uraanikaivoshankkeita, ydinpolttoaineen valmistusta
kuin nykyisten ydinvoimalaitosten kapasiteetin nostoa. Saavuttaakseen
nämä tavoitteet olemassa olevien reaktorien käyttöikää täytyy
pidentää ja kahden uuden raktorin rakentaminen Temelín ja Dukovanyn
alueelle tulee aloittaa. Tämän kaiken lisäksi Ministeriö suunnittelee
Tsekkiin kolmatta ydinvoimalaitosta Ostravan alueella sijaitsevaan
Blahutoviceen, jonne suunniteltiin ydinvoimalaa jo 1980-luvulla.
Tsekki on viimeinen Eurooppalainen valtio, joka on sitoutunut
uraanikaivoshankkeeseen Rožnássa, Vyso Inan alueella. Näin asiaa
kommentoi teollisuuministeri Martin Kocourek: Maahamme on avattava
uusi uraanikaivos, jos haluamme säilyttää omavaraisuutemme,
uraanivarojen vähentyessä Rožnov:ssa. Tämän vuoksi Pohjois-Böömissä
sijaitsevien uraanivarojen hyödyntäminen on erittäin tärkeää.
Ministeriö suunnittelee vakavissaan myös ydinreaktoireihin
polttainetta tuottavan tehtaan rakentamista. 

Tsekkiläiset ydinvoimanvastaiset ympäristöjärjestöt pitävät
ministeriön suunnitelmia paluuna 1970-luvulle. Eniten kritiikkiä sai
päätös pysytellä fossiilisissa polttoaineissa ja ydinenergian
käytössä. Ympärisöjärjestöjen mukaan Tsekin Tasavallan pitäisi
keskittyä talouden tehostamiseen energiankulutusta vähentämällä.
Ministeriön suunnitelma johtaa vastakkaiseen lopputulokeen, ja
tuloksena on Tsekin tasavallan muuttuminen likaiseksi
energiantuotannon ulkomuseoksi keskellä Eurooppaa.


---------------------------------------------------------------------
4. Seuraava kansainvälinen verkostotapaaminen
---------------------------------------------------------------------
Edellisessä Nuclear Heritage Networkin tapaamisessa saimme tilaisuuden
kuulla Tsekin Tasavallan ydinvoimatilanteesta: mukana olevista
tahoista, kampanjoista ja ongelmista. Seuraavaa verkosto-ja
strategiatapaamista suunnitellaan parasta aikaa, etsimme paikkaa
johon voisimme kutsua ihmisiä ensi talvena. Kesätapaamisen 2010
paikka sen sijaan on selvillä, se tulee olemaan Saksassa luultavasti
elokuun ensimmäsellä viikolla 2012. Jos sinulla on ajatuksia
kesätapaamisen ohjelmaan liittyen tai voit auttaa järjestelyissä,
lähetä meille sähköpostia: contact@nuclear-heritage.net

Tietoa ja valokuvia vuoden 2011 kesätapaamisesta löytyy
nettisivuiltamme:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_Czech_Republic 


---------------------------------------------------------------------
5. Grohnden Ydinvoimalan blokkaus lokakuun toisena 2011
---------------------------------------------------------------------
Grohnden ydinvoimala on yksi niistä Saksan yhdeksästä ydinvoimalasta,
jotka on päätetty pitää käynnissä Fyukusiman katastrofista huolimatta.
Saksalaisten omien tutkimusten mukaan, Fukusiman kaltainen tilanne on
mahdollinen myös täällä. Painostaakseen hallitusta sulkemaan kaikki
voimalat välittömästi ja julistaakseen, etteivät ydinvoimaa
vastustavat aktivistit usko poliitikkojen lupauksiin kaikkien
voimaloiden alasajosta kymmenen vuoden kuluttua, ovat aktivistit
ilmoittaneet saartavansa Grohnen ydinvoimalan lokakuun kolmantena
päivänä 2011. Tarkoituksena on "istua voimala kiinni".

http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Blockade_of_the_Grohnde_NPP


---------------------------------------------------------------------
6. Olkiluotoblokkaus 2011 yhteenveto
---------------------------------------------------------------------
Olkiluodon ydinvoimalan blokkausta oli tukemassa aktivisteja Suomesta,
Ruotsista, Venäjältä, Saksasta, Ranskasta,Valkovenäjältä ja 
Britanniasta. Paikalla oli noin 100 osallistujaa. Ydinvoimalaan
johtava päätie onnistuttiin sulkemaan pari kertaa muutamiksi
minuuteiksi ja toinen pienempi tie oli suljettuna yli kaksi tuntia
erään aktivistiryhmän pystytettyä tielle valtaisan kolmijalan jonka
huipulla yksi aktivisteista istui. Vuoden 2010 tempauksen jälkeen
poliisi oli kuitenkin oppinut läksynsä ja oli viime vuodesta poiketen
ottanut tavoitteekseen tien tyhjentämisen mahdollisimman ripeästi
heti kun se oli saatu suljettua. Tulevaisuutta ajatellen on siis
kehiteltävä uusia toimintatapoja. Valokuvia, paikalla olleoiden
raportteja ja media-aineistoa löytyy nettisivuiltamme:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Olkiluoto_Blockade_2011

Tempauksen arviointitapaaminen ja ensi vuoden suunnittelukokous
järjestetään Tampereella 11.9. Tapaaminen on suunnattu kaikille
kiinnostuneille ja sinne toivotaan myös uusia ihmisiä jotka ovat
kiinnostuneet tulemaan mukaan vuonna 2012. Lisätietoa saatavissa pian
tempauksen blogissa: 
http://olkiluotoblockade2011.wordpress.com/ 


---------------------------------------------------------------------
7. Castor-kuljetusten vastaiset mielenosoituksset Saksassa
  marraskuussa
---------------------------------------------------------------------
Marraskuun kahden ensimmäisen viikon aikana odotetaan Saksassa 13sta 
niin kutsuttua Castor-kuljetusta. Yhdentoista korkea-radioaktiivista 
jätettä sisältävän säiliön reitti kulkee La Haguen
jälleenkäsittelylaitoksesta Ranskasta Gorlebeniin joka sijaitsee
Ala-Saksin osavaltiossa Saksassa. Säiliöiden matkaa on luultavasti
turvaamassa noin 20.000 poliisia kun taas mielenosoittajia odotetaan
olevan useita kymmeniä tuhansia. 

Mielenosoitukseen on mahdollista tulla osallistumaan ja kokeilemaan 
monenlaista suoraa toimintaa sekä kokemaan ydinvoiman vastainen 
ilmapiiri, joka vallitsee koko Gorlebenin alueella ja aktivistien 
keskuudessa. Jos haluat mukaan, lähetä
sähköpostia:contact@nuclear-heritage.net. 

Lisätietoa: 
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2011


---------------------------------------------------------------------
8. Ydinvoiman vastainen huippukokous Kaliforniassa (USA)
--------------------------------------------------------------------
Elokuun kahdeksantena päivänä ydinvoimanvastaisen konsertin (Musicians
United for Safe energy)jälkeen yli 60 Kalifornialaista ryhmittymää ja 
aktivistia tapasi San Fransiscon eteläpuolella ensimmäisessä 
osavaltioiden rajat ylittävässä Ydivoimanvastaiseessa Post-Fukusima 
kokouksessa. Osallistujta sitoutuivat jatkamaan Diablo Canyonin ja
San Onofre Nuclear Generating Stationin sulkemiseen tähtäävää työtä.
Molemmat laitokset sijaitsevat maanjäristysalueilla. Tämän lisäksi
kokouksen osallistujat paneutuivat energian säästämiseen ja
puhtaisiin ja turvallisiin energiamuotoihin siirtymiseen, luodakseen
turvallisen ydinvoimavapaan Kalifornian. Seuraava osavaltioiden
välinen kokoontuminen järjestetään syyskuun 27. päivänä "Nuclear
Regulatory Commissionin" kuulemisen aikoihin. Kuulemistilaisuudesta
on tullut hyvin kiistanalainen sen jälkeen kun julkisuus on saanut
Kansallisen tutkimusneuvoston vetäytymään siitä Erilaiset ryhmät
suunnittelevat toimintaa aikomuksenaan pysäyttää reaktorit ennen ensi
vuoden alkua. 

http://decommission.sanonofre.com/


---------------------------------------------------------------------
9. Fukusiman jälkeen - kahdeksan reaktoria kiinni Saksassa
---------------------------------------------------------------------
Elokuun 31. päivänä Saksan liittovaltion sähköverkosta vastaavat
viranomaiset tekivät lopullisen päätöksen olla pitämättä
ydinvoimaloita sähköverkossa siltä varalta että sähkönkulutus kasvaa
äkillisesti. Näin ollen Saksassa on suljettu kahdeksan ydinvoimalaa
Fukusiman katastrofin johdosta. Aiemmin kiisteltiin Biplisin
Ydinvoimalan pitämisestä varalla, siinä tapauksessa että Saksan
sähköntarve kasvaisi enemmän kuin koskaan maan historian aikana. 85
sivuisessa raportissaan Saksan sähköverkosta vastaavat viranomaiset
kuitenkin toteavat,että ydinvoiman pitäminen reservissä, ei ole
tarpeen sähköntuotannon varmistamiseksi Saksassa. Tästä huolimatta
saksan niin kutsuttu ydinvoiman alasajo on täyttä roskaa. 

Viimeisten yhdeksän ydinreaktorin sulkeminen ei tule tapahtumaan ennen
vuotta 2022-kymmenen vuotta Fukusiman onnetomuuden jälkeen. Saksan
ydinvoman alasajoa koskeva laki osoittaa, että ydinvoimaloiden
käyttöikää saatetaan edelleen yrittää jatkaa kun protestiäänet ovat
vaimenneet. Vasta kun kaikki voimalat on suljettu, voimme olla täysin
varmoja siitä että ne pysyvät suljettuina. 


---------------------------------------------------------------------
10. Venäläisvalmisteinen ydinvoimala suunnitteilla Kudankulamiin
  Intiaan, vastarintaa luvassa
---------------------------------------------------------------------
Tamil Nadun osavaltiossa Intiassa suunnitellaan valtaisaa
mielenosoituskulkuetta joka pidetään viidentenä päivänä syyskuuta.
Kulkueella, jota organisoi "People`s movement against nuclear energy"-
järjestö vastustetaan ydinreaktorin rakentamista Kudankulamiin. 
Edelliseen kulkueeseen, joka pidettiin elokuun 17. osallistui noin 
10.000 paikallista asukasta. Tällä kertaa osallistujia odotetaan
enemmän. Ydinvoimalahanketta vetää venäläisyhtiö Rosatom, jonka
edellinen hanke Intiassa, Länsi-Bengalissa kaatui paikallisten
vastustukseen. Länsi-Bengalin Paikallishallinto kieltäytyi Rosatomin
tarjouksesta rakentaa ydinvoimala.


---------------------------------------------------------------------
11. Kiistaa oikeiston vaikutuksesta Ylä-Itävallan ydinvoiman 
  vastustajien linjaan
---------------------------------------------------------------------
Useat Itävaltalaiset ydinvoiman vastaiset ryhmät kritisoivat 
oikeistolaisryhmien mukanaoloa Ylä-Itävallan osavaltiossa.
Erityismaininnan saivat oikeistopuolue FPÖ ja Itävallan WSL joka on 
tunnettu ecofasisimista. Günther Schwab, SA:n ja NSDAP:n(saksan 
kansallisosialistinen työväenpuolue AKA natsipuolue)jäsen oli WSL:n 
perustajia. Useita tunnettuja natsipuolueen jäseniä on kuulunut
WSL:ään. Ylä-Itävallan ydinvoiman vastustajat kertoivat äskettäin
uusista osavaltion rahoitusta saavia järjestöjä koskevista säädöksistä
Osavaltio vaatii kaikkia ydinvoimanvastustajia tekemään yhteistyötä 
keskenään, oikeistolaiset mukaan lukien.

http://jungle-world.com/artikel/2011/34/43840.html


---------------------------------------------------------------------
12. Tulevia tapahtumia
---------------------------------------------------------------------
(Ilmoita tapahtumasi seuraavaan uutiskirjeeseemme)

14/08/11-13/8/2012: Gorlebenin sulkemiskampanja (Saksa)
20/08/11-30/10/11: Käännä selkäsi kaivoksille/Walk away from Uranium
          Mining (Australia)
11/09/11: Olkiluotoblokkauksen suunnittelukokous Tampereella (Suomi)
17/09/11: Kansainvälinen toimintaviikko ydinhulluuden lopettamiseksi.
19/09/11: Hyvästit ydinvoimalle-kuusi kuukautta Fukusiman jälkeen-
     mielenosoituskulkue Tokiossa (Japani)
30/09/11-02/10/11: Saksan ydinvoimanvastaisen liikkeen syyskokous
          Göttingenissä (Saksa)
02/10/11: Grohnden Ydinvoimalan blokkaus (Saksa)
03/10/11: Hinkley Pointin blokkaus (Britannia)
Marraskuussa: CASTOR-kuljetusten vastaiset mielenosoitukset La
       Haguesta (Ranska) Gorlebeniin (Saksa)
Marraskuussa: Ydinjäte ja saastuminen-konferenssi Vilnassa (Liettua)
07/11/11: CASTOR-junan alle Avricourtin lähellä jääneen Sébastien Briatin
     muistopäivä. (Ranska)

http://www.gorleben365.de/
http://footprints.footprintsforpeace.net/nffcampaign/NFF2011.htm
http://olkiluotoblockade2011.wordpress.com/
http://www.cattenom-non-merci.de/
http://sayonara-nukes.org/english/
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Blockade_of_the_Grohnde_NPP
http://stopnewnuclear.org.uk/
http://www.gorleben-castor-2011.de/
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_and_Pollution_Conference_in_Vilnius_2011


---------------------------------------------------------------------
13. Mikä on NukeNews
---------------------------------------------------------------------
The NukeNews on usealla kielellä julkaistava uutiskirje jota toimittaa 
Nuclear Heritage Network-verkosto. Uutiskirjeen tarkoituksena on
kertoa ydinvoimaa vastustavien aktivistien toiminnasta, paikallista
kysymyksistä ja kampanjoista. Uutisähkeet ovat aktivistien itsenä
kirjoittamia ja kääntämiä ja koko työ tehdään täysin
vapaaehtoisvoimin ja palkatta. Näin tehdään myös siksi että haluamme
toimittaa uutiskirjeen ilmaiseksi ja pysyä itsenäisinä toimijoina.
NukeNews uutiskirje on tarkoitettu sekä aktivisteille, että tavallisille 
kansalaisille.

Kaikki apu seuraavan numeron toimittamiseen on tervetullutta. Lähetä
siis artikkelisi sähköpostilla osoitteeseen:
news@NukeNews.nuclear-heritage.net . Tekstin tulisi olla mieluiten 
englanniksi. Otsikoi uutissähkeesi ja tee siitä mahdollisimman lyhyt
ja ytimekäs. Voit halutessasi lisätä linkin nettisivuille joissa on
lisätietoa aiheestasi. Kolmannen numeron Deadline on 20. joulukuuta
2011.

Lisätietoa Nuke News:sta
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET