NukeNews No. 2 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Russian


************************************************************
*   NukeNews č.2 – Informace z oblasti antiatomu    *
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0. Editorial
---------------------------------------------------------------------
S potěšením Vám posíláme druhé vydání časopisu NukeNews. Čtenost našeho
newsletteru se od minulého vydání před třemi měsíci více než
zdvojnásobila. Přesto bychom chtěli i nadále rozšiřovat okruh našich
čtenářů, aby se informace z antiatomové oblasti dostaly k co nejvíce
lidem. Prosíme, šiřte náš newletter dále a pomozte nám v hledání nových
abonentů. Stačí odkazovat na webovou stránku NukeNews, kde si každý
může objednat náš newsletter v různých jazykových mutacích:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET

Zároveň bychom Vás chtěli poprosit o pomoc s přípravou dalšího vydání
newsletteru NukeNews. Hledáme také více příspěvků z antiatomové obce,
protože chceme pomocí našeho newsletteru představit i Vaše aktivity a
témata Vaší činnosti. Na konci tohoto vydání k tomu najdete více
informací. A konečně prosíme o pomoc s překladem Nuke News, protože
okruh pomocníků je celkem malý, každý pomocník je tedy vítán.

A nyní Vás srdečně vítáme u nového vydání newsletteru NukeNews.


---------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews č.2
---------------------------------------------------------------------
0. Editorial
1. Gorleben 365 – blokáda údajného řešení problému se skladováním
  radioaktivního odpadu
2. Žádná další jaderná elektrárna na jižním Uralu
3. Česká republika na energeticko – politickém rozcestí
4. Další mezinárodní strategická schůzka
5. Blokáda jaderné elektrárny Grohnde 2.října
6. Blokáda jaderné elektrárny Olkiluoto: pohled do minulosti a
  budoucnosti
7. Německo: protesty proti transportu Castorů v listopadu
8. Antiatomový summit po fukušimské havárii v Kalifornii
9. Důsledky havárie ve Fukušimě: osm německých jaderných elektráren
  odstaveno
10. Odpor proti ruským plánům postavit JE v Indii 
11. Debata ohledně pravicových vlivů na hornorakouskou antiatomovou
  politiku
12. Akce v následujících měsících
13. O časopisu NukeNews


---------------------------------------------------------------------
1. Gorleben 365 – blokáda údajného řešení problému se skladováním
  radioaktivního odpadu
---------------------------------------------------------------------
V návaznosti na dřívější britskou kampaň proti jaderným zbraním
„Faslane 365“ má nový projekt s názvem „Gorleben 365“ za cíl sestavit
program, v jehož rámci se uskuteční během jednoho roku co nejvíce
jednodenních akcí/blokád plánovaného konečného úložiště radioaktivního
odpadu v Gorlebenu. Základní koncept projektu spočívá v nalezení
akčních skupin, které se postarají o průběh jednodenních blokádních
akcí konečného úložiště. Kampaň odstartovala 14.srpna . Od té doby byl
důl v Gorlebenu blokován již několikrát. Kalendář akcí pro následující
měsíce však stále ještě vykazuje několik prázdných míst, které by se
měly co nejřívě zaplnit.

Další informace:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_365


---------------------------------------------------------------------
2. Žádná další jaderná elektrárna na jižním Uralu
---------------------------------------------------------------------
Také z Ruska přicházejí dobré zprávy ohledně nově plánované jaderné
elektrárny na jižním Uralu. 17.sprna tohoto roku oznámila Čeljabinská
oblast, že se stavba nové jaderné elektrárny v Rusku odsouvá na
neurčito. Toto rozhodnutí přišlo od zástupců místního parlamentu na
základě zpráv zástupců místních ministerstev a po předchozích masivních
protestech v oblasti. 

Čeljabinská oblast je již velmi silně postižena jadernou katastrofou
Majak a většina jejích obyvatel je proto proti stavbě nové jaderné
elektrárny. Přesto se Rosatom a místní úřady všemožně snažily stavbu
tohoto zařízení prosadit. Kromě toho byla nová jaderná elektrárna na
jižním Uralu v roce 2008 ruskou vládou přijata do „harmonogramu stavby
jaderných elektráren“.


---------------------------------------------------------------------
3. Česká republika na energeticko – politickém rozcestí
---------------------------------------------------------------------
Čeští politici nyní tlačí Českou republiku do role energetického
skanzenu. V srpnu letošního roku česká vláda schválila energetickou
koncepci předloženou ministsvem průmyslu a obchodu. Česká republika se
tak může stát jedinou členskou zemí EU s komplexním jaderným programem,
který sahá od těžby uranu, přes výrobu jaderného paliva až po rozšíření
stávajících výrobních kapacit. Aby se tento cíl české vlády naplnil, má
být prodloužena životnost stávajících reaktorových bloků a postaveny
dva nové bloky v lokalitě Temelín a jeden blok v lokalitě Dukovany.
Kromě toho plánuje česká vláda stavbu další jaderné elektrárny – v
Blahutovicích nedaleko Ostravy, o které se diskutovalo již v 80. letech
minulého století. Česká republika již zůstala posledním evropským
státem, který těží uran – v Rožné na Vysočině. Podle českého ministra
průmyslu a obchodu Martina Kocourka musí stát otevřít nové uranové
ložisko, aby si Česká republika zachovala svou energetickou
soběstačnost, protože uranové rezevy v Rožné pomalu dochází. Proto je
podle něj důležité využít uranová ložiska na severu Čech. Česká
republika ve své energetické koncepci počítá také se stavbou továrny na
výrobu paliva pro jaderné elektrárny.

České antiatomové organizace považují zprávu ministerstva za krok zpět
v energetické politice státu, za návrat do 70.let minulého století.
Ekologická sdružení kritizují především rozhodnutí o dalším využívání
uhelných a jaderných zdrojů. Argumentují kromě jiného tím, že Česká
republika by měla v první řadě snížit své energetické potřeby. Místo
toho má jít podle vládního rozhodnutí Česká republika zcela opačným
směrem a stát se tak špinavým skanzenem v srdci Evropy. 


---------------------------------------------------------------------
4. Další mezinárodní strategická schůzka
---------------------------------------------------------------------
Poté, co jsme na poslední schůzce Nuclear Heritage Networks dostali
možnost, dozvědět se o jaderně – politické situaci, ekologických
iniciativách, diskusích a požadavcích v České republice, plánujeme
nyní další schůzku. Zatímco aktivně hledáme skupinu lidí, která by
chtěla pozvat aktivisty na zimní setkání, ukázalo se, že letní setkání
v roce 2012 se uskuteční v německém Sasku. Můžete nám posílat své
návrhy na program nebo nám sdělit, zda se chcete podílet na
organizačním procesu – maily můžete posílat na e-mailovou adresu:
contact@nuclear-heritage.net.

Fotografie a informace z letního schůzky 2011 najdete na: 
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/international_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_Czech_Republic


---------------------------------------------------------------------
5. Blokáda jaderné elektrárny Grohnde 2.října
---------------------------------------------------------------------
Grohnde je jedna z devíti ještě neodstavených jaderných elektráren v
Německu, která má i přes havárii v Japonsku a výsledky mnohých studií,
které ukazují, že zde může dojít k podobné nehodě, nadále zůstat v
provozu. Abychom podpořili požadavak na okamžité zastavení všech
německých jaderných elektráren a abychom ukázali, že nevěříme slibům
politiků na výstup Německa z jaderného programu za deset a více let,
vyzvali jsme k blokádě jaderné elektrárny Grohnde v Dolním Sasku.
Blokáda má proběhnout 2.října.

http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Blockade_of_the_Grohnde_NPP


---------------------------------------------------------------------
6. Blokáda jaderné elektrárny Olkiluoto: pohled do minulosti a
  budoucnosti
---------------------------------------------------------------------
Blokádu finské jaderné elektrárny Olkiluoto, která proběhla 20.srpna
tohoto roku, podpořilo více než sto aktivistů z Finska, Švédska, Ruska,
Německa, Francie, Běloruska a Velké Británie. Nejdůležitější příjezdová
komunikace k jaderné elektrárně byla dvakrát na několik minut zcela
zablokována, i další přístupové cesty byly na dvě hodiny uzavřeny.
Přesto však byla finská policie hbitá a na rozdíl od roku 2010 přísně
dodržovala svou strategii, aby nepovolila žádné blokádní akce nebo je
co nejdříve rozpustila. Proto bude při dalších akcích nutné vylepšit
naši strategii. Fotografie, zprávy a články z médií najdete na:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Olkiluoto_Blockade_2011

Vyhodnocení akce 2011 a první plánovací schůzka na akci v přístím roce se
uskuteční 11.září v Tampere. Měla by to být větší skupina s novými lidmi a
skupinami, kteří podpoří akci u JE Olkiluoto v roce 2012. Další informace
budou krátkodobě k nalezení na blokádním blogu Olkiluoto:
http://olkiluotoblockade2011.wordpress.com/


---------------------------------------------------------------------
7. Německo: protesty proti transportu Castorů v listopadu
---------------------------------------------------------------------
V prvních dvou listopadových týdnech je očekáván 13. transport castorů z
přepracovny v La Hague ve Francii do Gorlebenu v Dolním Sasku. 11
kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem bude zřejmě doprovázet na 20.000
policistů, očekávají se protesty s desetitisícemi účastníků. 

Také zahraničním účastníkům nabízíme možnost zúčastnit se těchto
protestních akcí, na kterých mohou zažít rozmanitost akce a velmi
speciální antiatomovou atmosféru v našem regionu. Pokud byste měli zájem
o účast na protestních akcích, pošlete e-mail na adresu:
contact@nuclear-heritage.net.

http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2011


---------------------------------------------------------------------
8. Antiatomový summit po Fukušimě v Kalifornii
---------------------------------------------------------------------
8.srpna letošního roku, den po antiatomovém koncertu MUSE (Musician
United for Safety Energy) , se sešlo více než 60 kalifornských skupin a
jednotlivců na jihu San Francisca na prvním celostátním antiatomovém
summitu po Fukušimě. Účastníci slíbili, že budou pokračovat v práci na
odstavení jaderných elektrárer Diablo Canyon a San Onofre, které se
nachází na hlavních zemětřesných liniích. Kromě toho se účastníci
zaměřili na energetické úspory a čisté, bezpečné a obnovitelné
technologie, aby mohla vzniknout Kalifornie bez jádra. Další celostátní
summit je ohlášen na 27.září kolem slyšení Jaderně-regulační komise,
které je velmi kontroverzní poté, co nezávislí experti NRC oznámili, že
se nechtějí slyšení zúčastnit. Síť mnoha skupin zvažuje velký počet
akcí, aby tak do příšího roku zastavili reaktory ve státě Kalifornie.

http://decommission.sanonofre.com/


---------------------------------------------------------------------
9. Důsledky havárie ve Fukušimě: osm německých jaderných elektráren
  odstaveno
---------------------------------------------------------------------
31.srpna letošního roku vydala německá spolková síťová agentura
(Bundesnetzagentur), která je zodpovědná za dodávky proudu v Německu,
své definitivní rozhodnutí, že neponechá jako rezervu pro případ
extrémně vysoké energetické potřeby v provozu jadernou elektrárnu. To
znamená, že všech osm dosud odstavených jaderných elektráren v Německu
tak zůstane s konečnou platností mimo provoz. Nejprve se diskutovalo o
ponechání velmi staré jaderné elektrárny Biblis jako rezervy pro případ
energetické spotřeby daleko přes historické maximum. V 85-stránkovém
dokumentu dochází Spolková agentura k závěru, že rezervní jaderná
elektrárna není potřebná pro zajištění bezpečných dodávek elektřiny v
Německu.

I přes tento výsledek zůstává německý výstup z jádra pouze bezvýznamným
papírem. K odstavení zbývajících devíti jaderných elektráren nedojde
dříve než v roce 2022 – deset let po Fukušimě. A zkušenosti s přijímáním
nových zákonů k odchodu Německa z jádra ukázaly nebezpečí, že může po
uspokojení protestů opět dojít ke snahám o prodloužení životnosti
zbývajících jaderných elektráren. Pouze definitivně odstavené reaktory
garantují jejich skutečné vyřazení z provozu.


---------------------------------------------------------------------
10. Odpor proti ruským plánům na stavbu JE v Indii
---------------------------------------------------------------------
V indickém spolkovém státě Tamil Nadu plánuje tamní „Lidové hnutí proti
atomové energii“ na 5.září velkou demonstraci proti uvedení prvního
reaktoru v Kudankulamu do provozu. Organizátoři očekávají více lidí než
při minulé demonstraci 17.srpna, které se účastnilo více než 10.000 lidí.

Tento reaktor je projektem ruského koncernu Rosatom. Rosatom kvůli
masovým protestům místních zemědělců, rybářů a organizací již ztratil
jedno potenciální místo v indickém spolkovém státě západní Bengál. Tam
nakonec indická vláda nabídku Rosatomu na stavbu jaderné elektrárny
odmítla.


---------------------------------------------------------------------
11. Debata ohledně pravicových vlivů na hornorakouskou antiatomovou
  politiku
---------------------------------------------------------------------
Různé rakouské antiatomové skupiny kritizují spolupráci s pravicovými
organizacemi uvnitř hornorakouského hnutí. Především pak jmenují
pravicové strany FPÖ a rakouskou sekci WSL, známého agitátora
ekofašistických rozprav. Zakladatel WSL byl spolu s Guenherem Schwabem
člen NSDAP a SA první linie. Hornorakouská antiatomová politika
nedávno zavedla opatření, podle kterého je příjem podpory v rámci
antiatomové ofenzívy země Horní Rakousko závislý na kooperaci se všemi
antiatomovými organizacemi, tedy i těmi z pravicového tábora. 

http://jungle-world.com/artikel/2011/34/43840.html


---------------------------------------------------------------------
12. Akce v následujících měsících
---------------------------------------------------------------------
14.08.11.-13.08.12: Blokádní kampaň "Gorleben 365" (Německo)
20.08.-30.10.2011: Walk away from Uranium Mining (Rakousko)
11.09.2011: Olkiluoto-vyhodnocovací a plánovací schůzka v Tampere
      (Finsko)
17.09.2011: Mezinárodní akční víkend proti jaderné energii
19.09.2011: Goodbye to Nuclear Power Plants - 	demonstrace 6 měsíců po
      Fukušimě v Tokiu (Japonsko)
30.09.-02.10.11: Podzimní konference německého antiatomového hnutí v
         Göttingenu (Německo)
02.10.2011: Blokáda jaderné elektrárny Grohnde (Německo)
03.10.2011: Blokáda jaderné elektrárny Hinkley Point (Velká Británie)
Listopad 2011: Protestní akce proti transportu Castorů z La Hague
        (Francie) do Gorlebenu (Německo)
Listopad 2011: Konference o jaderném odpadu - Vilnius (Litva)
07.11.11: Výročí úmrtí Sébastiena Briata, zabitého vlakem s Castory dne
     7.listopadu 2004 u Avricourtu (Francie)


http://www.gorleben365.de/
http://footprints.footprintsforpeace.net/nffcampaign/NFF2011.htm
http://olkiluotoblockade2011.wordpress.com/
http://www.cattenom-non-merci.de/
http://sayonara-nukes.org/english/
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Blockade_of_the_Grohnde_NPP
http://stopnewnuclear.org.uk/
http://www.gorleben-castor-2011.de/
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_and_Pollution_Conference_in_Vilnius_2011


--------------------------------------------------------------------- 
13. O časopisu NukeNews
---------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za tuto práci
není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v boji proti
jaderné energii jako tento informační systém byly nezávislé. Newsletter
má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: news@NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o
krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro třetí vydání NukeNews je 20.listopadu 2011.
 
Více informací o NukeNews najdete na: 
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET