NukeNews No. 16 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* Nuke News 16 – Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
----------------------------------------------------------------------
Serdecznie witamy na łamach ostatniego wydania Nuke News w 2014 roku!
W tym wydaniu przynosimy informacje przede wszystkim o dwóch awariach
w elektrowniach atomowych w Belgii i na Ukrainie, które miały miejsce
w ubiegłych miesiącach. Kolejnym ważnym tematem jest ponowne
uruchomienie japońskich elektrowni atomowych po Fukushimie. Ogólnie
można tym razem znaleźć tematy z sześciu krajów europejskich, ale
także regionów spoza Unii Europejskiej.


----------------------------------------------------------------------
Zawartość aktualnego wydania NukeNews #16
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
1. Ecodefence: nowy termin rozprawy sądowej
2. Rząd czeski chce wydobywać uran w nowej kopalni od 2022 roku
3. Raport EJOLT: obalenie mitów otaczających uran i energię jądrową
4. Stanowisko wobec awarii w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Ukraina
5. Spotkanie przeciw przewozom uranu
6. Awaria w elektrowni atomowej w Tihange w Belgii
7. Nowy film z Indii w Austrii – Nuclear Lies (Kłamstwa nuklearne)
8. Austria - dom IAAE - mówi NIE dla energii jądrowej
9. Demonstracja w Lancaster podczas wykładu Profesora Robina Grimesa
10. 100 odwiertów wyzwoliłoby zatruty muł z Sellafield na powierzchnię
11. Protest przeciw „szaleństwu jądrowemu” na dworcu w Carlisle
12. Japonia: wznowienie ruchu w elektrowni atomowej w Sendai
13. Za ograniczeniem obciążenia produkcji żywności promieniowaniem
14. Konferencja nt. międzynarodowego oskarżenia ze strony Wysp
  Marshalla w Wiedniu
15. Ian Thomas Ash - filmowiec amerykańsko-japoński – nagrodzono dwa
  filmy nt. Fukushimy
16. Wnioski ekologów rosyjskich dot. przechowywania odpadów jądrowych
  pod ziemią
17. Wysłuchania publiczne odnośnie odpadów jądrowych w Angarsk w
  Rosji
18. Poważne problemy pierwszej elektrowni atomowej Rosatomu w Indiach
19. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
20. Co to są Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Ecodefence: nowy termin rozprawy sądowej
----------------------------------------------------------------------
5 grudnia, w związku ze skargą stowarzyszenia ekologicznego Ecodefence
przeciw karze pieniężnej w wysokości 6.000 Eur, którą nałożono na nią
na podstawie tzw. Ustawy o obcych agentach, odbyła się kolejna
rozprawa sądowa. Ecodefence argumentuje, że kara jest sprzeczna z
prawem, albowiem stowarzyszenie nie jest obcym agentem. Jednak rząd
widocznie jest innego zdania i nie daje prawie żadnych szans na to,
aby stowarzyszenie mogło doprowadzić do jakiejkolwiek zmiany tej
decyzji. Dlatego organizacja liczy się z tym, że decyzja o nałożonej
grzywnie uprawomocni się. W takim przypadku stowarzyszenie jednak nie
zamierza kary zapłacić. Przedstawiciele stowarzyszenia przewidują, że
dla ministerstwa sprawiedliwości będzie to stanowiło powód do
rozwiązania organizacji ekologicznej.

Już 19 listopada 2014 ministerstwo sprawiedliwości rozpoczęło kolejne
postępowanie przeciw Ecodefence, gdyż stowarzyszenie odmawiało
złożenia raportu o swojej działalności obowiązującego zgodnie z tzw.
Ustawą o obcych agentach. Dlatego można się spodziewać, że na
stowarzyszenie Ecodefence zostanie nałożona kolejna grzywna w
wysokości 7.000 – 8.000 Eur. Data kolejnej rozprawy nie jest jeszcze
znana, może to jednak nastąpić kiedykolwiek w grudniu. Dla
przypomnienia należy podkreślić, że stowarzyszenie Ecodefence jest
prześladowane przede wszystkim z powodu prowadzenia przez niego
pomyślnej kampanii przeciw planowanej elektrowni atomowej nad Morzem
Bałtyckim, niedaleko od Kaliningradu. Ecodefence było przez długie
lata ważnym partnerem kooperacyjnym dla niemieckiego ruchu
antyatomowego – wspólnymi siłami udało się np. zatrzymać przewóz uranu
z zakładu wzbogacania uranu w niemieckim Gronau do Rosji. 

Więcej informacji:
http://russlandantirep.blogsport.de/english/ecodefense-english/


----------------------------------------------------------------------
2. Rząd czeski chce wydobywać uran w nowej kopalni od 2022 roku
----------------------------------------------------------------------
Związek Nasza Przyszłość bez Uranu (Naše budoucnost bez uranu - NBBU,
z.s.) z miejscowości Brzkov w Czechach od czerwca 2014 roku usiłuje
swoimi działaniami skłonić Radę Województwa Wysoczyzna (Kraj Vysočina)
oraz urzędników ministerskich, aby zrozumieli bezsensowność otwierania
kopalni uranu w miejscowości Brzkov, a także podejmuje stosowne kroki
w celu zapobieżenia takiemu wydobywaniu. Według najnowszych
informacji, Rada Ministrów Republiki Czeskiej chce wydobywać, zaś
Województwo Wysoczyzna swoimi krokami nadal ją wspiera w tej decyzji.
Z drugiej strony, opozycyjna część sejmiku opowiada się za
prowadzeniem dialogu ze związkiem NBBU i samorządami lokalnymi.

Członkowie związku NBBU mieli ruchliwą wiosnę, lato, jak też jesień.
Najpierw na początku czerwca założyli związek, przyjmując tym samym
odpowiedzialną rolę obrońców praw swoich i swojego otoczenia.
Następnie zorganizowali pierwszą debatę współorganizowaną przez
zaprzyjaźnione stowarzyszenie Calla, gdzie zaprezentowali petycję „NIE
DLA WYDOBYWANIA URANU NA WYSOCZYŹNIE”, zaadresowaną do premiera
Sobotki (1700 sygnatariuszy do połowy października), spisali
„Memorandum dla przyszłości bez uranu” - wspólnie z czterema lokalnymi
samorządami, zrealizowali wrześniowy „Marsz przeciw uranu”, a przy
współpracy z Calla otworzyli trwającą do końca października wystawę
„Oblicza Uranu”. Podczas zwiedzania w październiku zakładów
chemicznego uzdatniania w miejscowości Dolní Rožínka nawiązali
bezpośredni kontakt także z zarządem zakładu GEAM, filii
przedsiębiorstwa państwowego DIAMO, któremu Ministerstwo Przemysłu i
Handlu (MPO) zleciło opracowanie studium wykonalności otwarcia złoża
Brzkov - Horní Věžnice.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_government_wants_to_mine_uranium_in_Brzkov_from_2022


----------------------------------------------------------------------
3. Raport EJOLT: obalenie mitów otaczających uran i energię jądrową
----------------------------------------------------------------------
Dwa nowe raporty obalają różne mity, jakie towarzyszą zamilczaniu
rzeczywistych następstw wydobywania uranu oraz wprowadzaniu poczucia
„renesansu energii jądrowej” w Europie. Międzynarodowy zespół
naukowców i aktywistów działających dla globalnego projektu EJOLT w
imię sprawiedliwości ekologicznej w tych raportach wskazał faktyczne
następstwa działań energetyki jądrowej.

Pierwszy raport zajmuje się wydobywaniem uranu i pokazuje następstwa
spowodowane przez przemysł atomowy. Drugi raport poświęcony jest
tematom rozszerzania atomowych mocy wytwórczych w Europie, następstw
wydobywania uranu oraz alternatyw wobec energetyki jądrowej.

Raporty można znaleźć tu:
http://www.ejolt.org/2014/11/unveiling-uranium-nuclear-power-myths/


----------------------------------------------------------------------
4. Stanowisko wobec awarii w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Ukraina
----------------------------------------------------------------------
Awaria w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, gdzie 28 listopada
stwierdzono wadliwe działanie transformatorów, jest z punktu widzenia
ukraińskiego przemysłu jądrowego banalnym wydarzeniem. Wyłączenie
przez automatyczny system bezpieczeństwa tej samej jednostki nastąpiło
także po usterce pomp w czerwcu 2014 roku. Zaporoże jest jednym z 15
ukraińskich reaktorów, z których całe 12 znajduje się na końcu swojej
projektowanej żywotności, i ich praca powinna się zakończyć w
przeciągu najbliższego dziesięciolecia. Ukraiński rząd zamierza jednak
zezwolić na kontynuowanie przez nich pracy. Brakuje bowiem planów na
zakończenie ich pracy lub zastąpienie ich mocy wytwórczych przez inne
źródła, gdyż prawie połowa całej energii elektrycznej w kraju pochodzi
z elektrowni atomowych.

Aktualny konflikt z Rosją odkrył problemy sektora atomowego. Ukraina
mocno polega na Rosji, zarówno jeżeli chodzi o paliwo jądrowe (które
tylko bardzo trudno można zastąpić produktem innego dostawcy), jak i w
przypadku części zamiennych i dokumentacji technicznej. W taki sposób
rodzi się podłoże konfliktów typu „wojny o gaz ziemny”, która już od
lat panuje pomiędzy oboma państwami. Awaria w elektrowni jądrowej
wskazała także na kolejny problem, jaki energetyka jądrowa przysparza
sektorowi energetycznemu - koncentrację mocy wytwórczych. Wydarzenie,
które wyłączyło blok o mocy 1.000 MW, naruszyło równowagę w sektorze
energetycznym i doprowadziło do przerw w dostawach energii kolejno w
kilku regionach (tzw. rolling blackouts), gdyż kraj boryka się z
niedostatkiem gazu i węgla potrzebnych do wyrównania brakujących mocy
wytwórczych.

Zdaniem wielu specjalistów zasadniczą jest kwestia restrukturyzacji
sektora energetycznego prowadząca do zmniejszenia zużycia, oraz dalszy
rozwój budowania odnawialnych źródeł energii, co jest najlepszą drogą
do uniezależnienia się przy zaopatrywaniu w energię. Natomiast Unia
Europejska za pomocą Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz
pożyczek od Euratomu wspiera finansowo program przedłużania
eksploatacji reaktorów z czasów Związku Radzieckiego. Obierając taki
kierunek, Europa tylko doprowadzi do zwiększenia ryzyka ciężkiej
awarii reaktora jądrowego, jak również większego uzależnienia
ukraińskiego sektora energetycznego od Rosji.

National Ecological Centre of Ukraine (NECU)


----------------------------------------------------------------------
5. Spotkanie przeciw przewozom uranu
----------------------------------------------------------------------
Na początku grudnia odbyło się tradycyjne międzynarodowe spotkanie
przeciw przewozom uranu, na którym zebrało się około 50 aktywistów
antyatomowych z Francji, Rosji, Holandii i kilku regionów Niemiec.
Główne punkty spotkania stanowiła wymiana doświadczeń oraz wzajemne
połączenia międzynarodowe w celu wzmocnienia protestów przeciw
międzynarodowym przewozom w nadchodzących miesiącach. Szczegółowy
tekst finałowego podsumowania spotkania można znaleźć na:
http://www.sofa-ms.de


----------------------------------------------------------------------
6. Awaria w elektrowni atomowej w Tihange w Belgii
----------------------------------------------------------------------
Dnia 30 listopada 2014 roku wybuchł pożar transformatora w belgijskiej
elektrowni atomowej Tihange 3, 65 km na zachód od Akwizgranu. Reaktor
trzeba było natychmiast wyłączyć. Media podają, że użytkownik
urządzenia bagatelizował wydarzenie twierdząc, iż było ono zupełnie
nieszkodliwe, a typowe dla podobnych urządzeń jądrowych. Aby
przypomnieć: ostateczne wyłączenie niemieckiej elektrowni atomowej
Krümmel poprzedzały także problemy z transformatorem; również
niemiecka elektrownia atomowa Lingen musiała być w 2009 roku odłączona
od sieci na pewien czas z powodu problemów z transformatorami.
Nieszczęśliwie, Tihange 3 obecnie znowu działa... Żądamy
natychmiastowego wyłączenia całego kompleksu atomowego w Tihange, jak
również elektrowni jądrowej Doal – więcej żadnych eksperymentów z
naszym bezpieczeństwem!


----------------------------------------------------------------------
7. Nowy film z Indii w Austrii – Nuclear Lies (Kłamstwa nuklearne)
----------------------------------------------------------------------
W dniu 7 grudnia 2014 roku w stolicy Austrii Wiedniu odbyła się
premiera filmu „Nuclear Lies” (Kłamstwa nuklearne). 60-minutowa
produkcja została zrealizowana przez młodego reżysera Praveda
Krishnapillę z Indii, który już od 15 lat żyje w Austrii. W swoje
podróże do Indii zabiera z sobą także publiczność, pokazując mnóstwo
intryg i kłamstw, jakich używa lobby jądrowe (nie tylko w tym kraju)
do przeforsowania swojej destrukcyjnej gry, wbrew interesom ludności
obawiającej się o swoją przyszłość, utrzymanie i zdrowie. Film
finansowany w drodze crowdfundingu w dużej mierze wsparła austriacka
organizacja antyatomowa „Waldviertler Energiestammtisch” i też inne
stowarzyszenia.

Więcej informacji:
see also: http://nuclearlies.net


----------------------------------------------------------------------
8. Austria - dom IAAE - mówi NIE dla energii jądrowej
----------------------------------------------------------------------
Austria już od wielu lat zajmuje jasne stanowisko wobec energetyki
jądrowej. Austria nie produkuje żadnej energii w elektrowniach
atomowych. Jest to tylko taka myśl, ale wydaje nam się dziwne, że
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, istniejąca przede wszystkim
po to, aby wspierać energię jądrową, znajduje się właśnie w
austriackim Wiedniu – a więc w kraju, który nigdy nie był uzależniony
od energii z jądra i tak też pozostanie. Czyżby ci ludzie wiedzieli
coś, czego nam nie mówią? Może ta pro jądrowa organizacja
międzynarodowa powinna wkładać swoje pieniądze (przepraszam - nasze
pieniądze) tam, gdzie mieszkają jej zwolennicy i przeprowadzić się na
przykład do Sellafield.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/06/letter-from-nuclear-free-austria/


----------------------------------------------------------------------
9. Demonstracja w Lancaster podczas wykładu Profesora Robina Grimesa
----------------------------------------------------------------------
Robin Grimes - doradca rządu brytyjskiego - twierdzi: „Odpady jądrowe
to nie kwestia etyczna” oraz „Nowa budowla nie zwiększy piętna
Sellafield, gdyż będzie się znajdowała wewnątrz ogrodzonego terenu.”
Oba te twierdzenia, to czyste kłamstwo.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/07/nuclear-champion-or-nuclear-conman/


----------------------------------------------------------------------
10. 100 odwiertów wyzwoliłoby zatruty muł z Sellafield na powierzchnię
----------------------------------------------------------------------
Gdzie skończy się radioaktywny pluton i cez ze skażonej gleby w
okolicach Sellafield? W jaki sposób używanie ładunków wybuchowych do
utworzenia odwiertów odbije się w konstrukcji basenów zużytego paliwa
nuklearnego w Sellafield?

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/19/100-boreholes-will-bring-sellafields-leaking-mess-to-the-surface-to-be-dumped-where/


----------------------------------------------------------------------
11. Protest przeciw „szaleństwu jądrowemu” na dworcu w Carlisle
----------------------------------------------------------------------
„Trains and boats and planes are bringing nuclear waste to our
home...” - „Pociągi, statki i samoloty przynoszą odpady jądrowe do
naszych domów” - śpiewaliśmy, kiedy wyrażaliśmy naszą solidarność z
innymi grupami w całej Wielkiej Brytanii, które wzięły udział w tych
skoordynowanych działaniach w miastach Wigan, Bristol, Warrington a
Lancaster. Takie pociągi przyjeżdżają na dworzec w Carlisle w
północno-zachodniej Anglii często nawet dwa razy w tygodniu. Trzy
„kolby” (50-tonowe pojemniki zawierające wodę do chłodzenia zbiorów
paliwowych) zawierają takie ilości radionuklidów, jakie odpowiadają
bombie zrzuconej na Hiroszimę.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/24/nuclear-madness-protest-at-carlisle-railway-station/


----------------------------------------------------------------------
12. Japonia: wznowienie ruchu w elektrowni atomowej w Sendai
----------------------------------------------------------------------
7 listopada 2014 roku, parlament prefektury Kagoshima uchwalił petycję
za wznowieniem eksploatacji dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w
Sendai (jednocześnie odrzucając innych 31 petycji, które zajmowały w
określony sposób stanowisko przeciwne temu zamiarowi - na przykład
całkowicie sprzeciwiały się ponownemu uruchomieniu tych reaktorów,
wzywały do szczególnej ostrożności lub domagały się kolejnych
weryfikacji elektrowni i większego zaangażowania miejscowej ludności
będącej dotkniętą grupą obywateli). Ze względu na zgodę parlamentu
można się spodziewać, że gubernator prefektury Kagoshima Yuichiro Ito
wkrótce wyrazi swoje wsparcie dla wznowienia pracy tych dwóch
reaktorów.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.foejapan.org/en/energy/doc/141107.html


----------------------------------------------------------------------
13. Za ograniczeniem obciążenia produkcji żywności promieniowaniem
----------------------------------------------------------------------
Chyba nikt z nas nie życzy sobie, aby do produkcji żywności używano
napromieniowanych nawozów i szerzono skażenie. Ilości radionuklidów w
rudach fosforanowych bardzo się różnią i nie ma przepisu prawnego
ograniczającego dopuszczalne wartości napromieniowania w nawozach.
Chcielibyśmy skłonić Unię Europejską do utworzenia takiej dyrektywy,
która wyznaczyłaby górną granicę ewentualnego poziomu napromieniowania
w nawozach. Wierzymy, że także Ty zechcesz nas wesprzeć w naszej
inicjatywie. Poniżej znajduje się odsyłacz do wzoru pisma dla
komisarzy europejskich wspierającego nasz zamiar, oraz odsyłacz do
pisma, które wysłaliśmy my, łącznie z adresami. Prosimy nas
poinformować, jeżeli zdecydujesz się na wysłanie pisma do komisarzy. W
przypadku innych pomysłów, w jaki sposób udzielić nam wsparcia,
również prosimy nas powiadomić.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Support_for_restriction_of_radioactivity_in_production_of_food


----------------------------------------------------------------------
14. Konferencja nt. międzynarodowego oskarżenia ze strony Wysp
  Marshalla w Wiedniu
----------------------------------------------------------------------
To małe państewko w Pacyfiku rozpościerające się na archipelagu wysp
Marshalla zostało mocno dotknięte testami bomb atomowych po drugiej
wojnie światowej. Wiele razy ewakuowano ludzi, a jeszcze dziś rodzą
się tu dzieci z deformacjami. Będąc państwem członkowskim ONZ, Wyspy
Marshalla w kwietniu ubiegłego roku, przy wsparciu międzynarodowej
ekipy prawników i sędziów, złożyły oskarżenie do Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości. 5 grudnia odbyło się w tej sprawie
spotkanie za udziału prominentów Tony'ego de Bruma - ministra spraw
zagranicznych Wysp Marshalla - z laureatem alternatywnej nagrody
Nobla, sędzią Dr C. Weeramantrym ze Sri Lanki oraz Dr Peterem Weishem
z Wiednia. Na spotkaniu w metropolii Austrii omawiano perspektywy
takiej próby, mającej na celu skłonienie krajów pro jądrowych do
realizacji obiecanych postępów w kwestii rozbrojenia jądrowego.

Rejestrację wideo ze spotkania w języku angielskim można obejrzeć tu:
http://vimeo.com/113848724
tekst dotyczący tematu po angielsku:
http://www.newsweek.com/marshall-islands-nuclear-lawsuit-reopens-old-wounds-262491


----------------------------------------------------------------------
15. Ian Thomas Ash - filmowiec amerykańsko-japoński – nagrodzono dwa
  filmy nt. Fukushimy
----------------------------------------------------------------------
Podczas niedawnego międzynarodowego festiwalu filmowego Lake Champlain
Film Festival nagrodzono dwa filmy Iana Thomasa Asha na temat
Fukushimy: „W szarej strefie” (2012) i „A2-B-C” (2013), wyróżnieniem
„Golden Honey Comb” za nadzwyczajne osiągnięcie w sztuce filmowej.
Więcej informacji na temat festiwalu i obu nagród można znaleźć na
blogu „Documenting-Ian”. Z kolei w październiku organizatorzy
festiwalu filmowego w Pradze zaprezentowali produkcję Iana „A2-B-C” i
w nawiązaniu do projekcji zorganizowali dyskusję z aktywistą
japońsko-niemieckim Kazuhiko Kobayashim dotyczącą tematu podchodzenia
lobby jądrowego do problemów wielu dzieci i matek, które po
wydarzeniach w Fukushimie muszą się zmagać z trudnymi sytuacjami. 

Zob. także:
http://ianthomasash.blogspot.jp/2014/11/under-bus.html
http://newbloommag.net/2014/10/06/interview-ian-thomas-ash/


----------------------------------------------------------------------
16. Wnioski ekologów rosyjskich dot. przechowywania odpadów jądrowych
  pod ziemią
----------------------------------------------------------------------
Gdy w połowie listopada podczas konferencji poinformowano między
innymi o tym, że Rosja zamierza wybudować laboratorium, w którym
głęboko pod ziemią mają być badane możliwości składowania odpadów
radioaktywnych, nastąpiło zamieszanie w kwestii, czy i kiedy mają się
odbyć wysłuchania publiczne w sprawie tego zamiaru.

Więcej informacji na: 
http://bellona.org/news/nuclear-issues/radioactive-waste-and-spent-nuclear-fuel/2014-11-russian-environmentalists-demand-discussion-deep-nuclear-waste-burial


----------------------------------------------------------------------
17. Wysłuchania publiczne odnośnie odpadów jądrowych w Angarsk w
  Rosji
----------------------------------------------------------------------
Rosyjska firma zajmująca się wzbogacaniem uranu - Angarsk Electrolysis
Chemical Combine - podczas jednego z wysłuchań publicznych na początku
grudnia przyznała, że w jednej z jej kopalni „Site 310” magazynuje ona
odpady radioaktywne zawierające uran i produkty rozszczepiania uranu.
Bez bardziej szczegółowych planów, co w późniejszej fazie powinno się
zrobić z przechowywanymi tutaj odpadami radioaktywnymi, dalsza
przyszłość urządzeń i odpadów jądrowych pozostaje przedmiotem
kontrowersyjnych debat.

Więcej informacji:
http://bellona.org/news/nuclear-issues/2014-12-uranium-production-waste-angarsk-proposed-eviction-no-forwarding-address-premature


----------------------------------------------------------------------
18. Poważne problemy pierwszej elektrowni atomowej Rosatomu w Indiach
----------------------------------------------------------------------
Spółka zależna Rosatomu - firma Atomstrojexport - pracowała w
południowoindyjskim stanie Tamil Nadu nad budową elektrowni jądrowej
Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP). Umowę o budowę tej elektrowni
jądrowej podpisano w 1988 roku. Eksploatację komercyjną pierwszego
bloku kompleksu (KKNPP 1) rozpoczęto 30 czerwca 2014 - jak podają
statystyki IAAE. To jednak nieprawda. Eksploatację komercyjną KKNPP 1
niemal czterdzieści razy odłożono, a użytkownik elektrowni przewiduje
jej rozpoczęcie dopiero w 2015 roku. We wrześniu 2014 r. trzeba było
wyłączyć kompleks z pracy na ponad 70 dni ze względu na problemy z
uszkodzoną turbiną. Turbina jednak nie stanowi jedynego problemu.
Albowiem firma Rosatom użyła do budowy elektrowni drugorzędnych i
podrabianych części. 

Szczegóły sytuacji towarzyszącej budowie EJ Kudankulam:
http://www.dianuke.org/the-koodankulam-white-elephant-a-non-functioning-reactor-after-one-year-of-grid-connection-vindicates-the-movement/
http://www.countercurrents.org/vtp221114.htm
http://vixra.org/pdf/1410.0208v1.pdf
http://www.countercurrents.org/kknp150614.pdf
http://vixra.org/pdf/1306.0062v1.pdf


----------------------------------------------------------------------
19. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Tylko wybrane - zachęcamy do przekazania nam informacji o Twoich
wydarzeniach do następnego wydania NukeNews.

Więcej wydarzeń można znaleźć na stronach:
http://upcoming.nuclear-heritage.net

Zapraszamy do przysyłania nam informacji także o Twoich wydarzeniach
lokalnych i międzynarodowych w celu ich umieszczenia na naszej stronie
internetowej.


1/6/14 czerwiec '15:„Bure 365” – decentralizowana akcja przeciw
          mogilnikowi na odpady jądrowe w Bure (F)
Zima 2014:     Wywozy wysoko radioaktywnych odpadów z centrum
          badań w Jülich do USA i związane z tym protesty
          (Niemcy)
27.12.14 20°°:   Skype Konferencja związku/projektu ATOMIC BALTIC
10.01.15, godz.18°°:plenerowa impreza antyatomowa, Walkemühle 1a,
          Hameln (Niemcy)
11.01.15:      „Koncert protestacyjny” w Domu Energetycznym koło
          elektrowni jądrowej Fessenheim (F)
24.01.15, godz.13°°:Duża demonstracja „Wrap Up Trident!” w Londynie
          (UK)
27.01.15, godz.19°°:Koncert benefitowy w imieniu ofiar Czarnobylu w
          kościele Epiphaniaskirche, Kärntner Str. 23-25,
          Münster (Niemcy)
01.02.15-04.02.15: Spotkanie Health Physics Society 48th Midyear
          Topical Meeting w Norfolk/Virginia Beach, VA (USA)
02.03.15, godz. 7°°:Burghfield Lockdown: Masowa blokada w miejscu
          siedziby AWE (firma prawa publicznego zajmująca
          się produkcją broni jądrowej) w Burghfield,
          Berkshire (UK)
08.03.15:      Demonstracja za przypomnieniem Fukushimy w
          Neckarwestheim (Niemcy)
15.03.15:      (proponowana) demonstracja w rocznicę awarii w
          Fukushimie w Tihange (Belgia)
16.03.15-17.03.15: Doroczne spotkanie National Council on Radiation
          Protection and Measurement: „Changing Regulations
          and Radiation Guidance: What Does the Future
          Hold?” w: Bethesda, MD (USA)
21.03.15:      Campaign for Nuclear Disarmament: Battle of the
          Bands & Konkurs na utworzenie plakatu w Red Brick
          Building w Glastonbury (UK)
21.03.15, godz.11°°:Konferencja na temat odpadów jądrowych, w
          Publicznej Szkole Wyższej, Wilhelmshöher Allee
          19-21, w Kassel (Niemcy)
13.04.15:      Duża blokada bazy jądrowych łodzi podwodnych w
          Faslane (UK)
14.04.15-16.04.15: Szczyt „World Uranium Summit” w Québec City (CDN)
25.04.15-01.05.15: Tydzień wydarzeń europejskich „Za przyszłość po
          Czarnobylu i Fukushimie”
12.05.15-15.05.15: Konferencja lobby jądrowego „Innovation in the
          Third Millenium” w Delta Winnipeg Hotel, 350 St
          Mary Ave, Winnipeg, Manitoba (CDN)
22.05.15, godz. 14: Protestacyjna impreza kulturowa z inicjatywami
          obywatelskimi i działaczami wydarzeń kulturowych
          koło zakładów jądrowych w Gorleben (Niemcy)
Lato 2015:     Marsz „Walk For A Nuclear Free Future” od zakładów
          jądrowych Oakridge, TN do Hiroszimy 2015 (USA & J)
12.07.15-16.07.15: Spotkanie Health Physics Society 60th Annual
          Meeting w Indianapolis, Indiana (USA)
2015:        Prawdopodobny transport kastorów zawierających
          odpady wysoko radioaktywne z Sellafield (UK) oraz
          odpady średnioaktywne z La Hague (F) do Gorleben
          (D) i protesty       
01.09.15-30.11.15: (prawdopodobna) główna rozprawa w sądzie dla
          środowiska naturalnego odnośnie wniosku SKB o
          wybudowanie mogilnika RAO KBS3, w Sądzie Rejonowym
          w Nacka (S)
10.10.15, godz.11°°:Konferencja na temat odpadów jądrowych, w
          Publicznej Szkole Wyższej, Wilhelmshöher Allee
          19-21, w Kassel (Niemcy)
25.04.16-01.05.16: Tydzień wydarzeń europejskich „Za przyszłość po
          Czarnobylu i Fukushimie”


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://AtomicBaltic.nuclear-heritage.net
http://nirgendwo.info/duelmen/
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.fessenheimstop.org/pages/termine.php?Widerstand%20in%20Concert&month=1&year=2015&day=11&show=1&id=87&section_id=174&detail=1
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Wrap_up_TRIDENT
http://www.anti-atom-aktuell.de/aktuelles/termine.html
http://hps.org/meetings/meeting41.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Burghfield_Lockdown
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.ncrponline.org/Annual_Mtgs/2015_Ann_Mtg/Summary_12-1.pdf
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2043-battle-of-the-bands-poster-art-competition
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://www.uranium2015.com
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2015
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Y-12_Nuclear_Facility_Oakridge-Hiroshima
http://hps.org/meetings/meeting37.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2015
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016


----------------------------------------------------------------------
20. Co to są Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Newsletter
przekazuje informacje zarówno dla aktywistów, jak też dla innych osób
zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Powinien to być
krótki tekst w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit,
niezbędny jest lapidarny tytuł, można podać także odsyłacz do strony
internetowej zawierającej szczegóły informacji. Termin dla nadsyłania
artykułów do siedemnastego wydania NukeNews mija 1 marca 2015 roku.

Więcej informacji o Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET