NukeNews No. 16 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   Nuke News č.16 – informace z oblasti antiatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Úvod
----------------------------------------------------------------------
Vítáme Vás u posledního vydání Nuke News v roce 2014! V tomto vydání
Vás budeme informovat především o dvou nehodách v jaderných
elektrárnách v Belgii a na Ukrajině, ke kterým došlo v uplynulých
měsících. Dalším důležitým tématem je opětovný start japonských
jaderných elektráren po Fukušimě. Najdete zde témata z celkem šesti
evropských zemí a také některých regionů mimo Evropskou unii.


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews #16
----------------------------------------------------------------------
0. Úvod
1. Ecodefence: nový soudní termín
2. Vláda ČR chce těžit uran v Brzkově v roce 2022
3. Zpráva EJOLT: odhalení mýtů kolem uranu a jaderné energie
4. Stanovisko k nehodě v záporožské jaderné elektrárně, Ukrajina
5. Schůzka proti transportům uranu
6. Nehoda v jaderné elektrárně Tihange v Belgii
7. Nový film z Indie v Rakousku – Nuclear Lies (Jaderné lži)
8. Rakousko, domov IAAE, říká NE jaderné energii
9. Demonstrace v Lancasteru během přednášky profesora Robina Grimese
10. 100 vrtných děr by dostalo sellafieldské jedovaté kaly na povrch
11. Protest proti „jadernému šílenství“ na nádraží v Carlisle
12. Japonsko: opětovný start jaderné elektrárny Sendai
13. Za omezení radioaktivní zátěže při výrobě potravin
14. Konference k mezinárodní žalobě Marschallových ostrovů ve Vídni
15. Americko – japonský filmař Ian Thomas Ash – dva filmy o Fukušimě
  byly oceněny
16. Požadavky ruských ekologů na podzemní skladování jaderného odpadu
17. Veřejná slyšení k jadernému odpadu v Angarsku v Rusku
18. Vážné problémy u první jaderné elektrárny Rosatomu v Indii
19. Akce následujících měsíců
20. Co jsou Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Ecodefence: nový soudní termín
----------------------------------------------------------------------
5.prosince se v souvislosti se stížností ekologického sdružení
Ecodefence proti pokutě ve výši 6.000 Euro, která jí byla uložena na
základě tzv. Zákona o cizích agentech, konal další soudní termín.
Ecodefence argumentuje tím, že pokuta je protiprávní, protože sdružení
není cizím agentem. Vláda je však očividně jiného názoru a nedává
téměř žádnou naději, že by sdružení na verdiktu mohlo něco změnit.
Proto organizace počítá s tím, že rozhodnutí o uložené pokutě nabude
právní moci. V tom případě ale není sdružení ochotno pokutu zaplatit.
Zástupci sdružení mají za to, že to bude pro ministerstvo
spravedlnosti důvodem pro zrušení tohoto ekologického sdružení. 
Již 19.listopadu 2014 zahájilo ministerstvo spravedlnosti další řízení
proti Ecodefence, protože sdružení odmítalo na základě tzv. Zákona o
cizích agentech předložit požadované zprávy o svých aktivitách. Proto
se dá počítat s tím, že sdružení Ecodefence dostane další pokutu ve
výši 7.000 – 8.000 Euro. Datum tohoto dalšího procesu ještě není znám,
může to být ale kdykoliv v prosinci. Je důležité připomenout, že
sdružení Ecodefence je pronásledováno především z toho důvodu, že
vedlo úspěšné kampaně proti plánované jaderné elektrárně u Baltského
moře v blízkosti Kalinigradu. Ecodefence byl dlouhá léta důležitým
ruským kooperačním partnerem pro německé antiatomové hnutí –
společnými silami například zastavili transport uranu ze závodu na
obohacování uranu v Gronau do Ruska.

Další informace:
http://russlandantirep.blogsport.de/english/ecodefense-english/


----------------------------------------------------------------------
2. Vláda ČR chce těžit uran v Brzkově v roce 2022
----------------------------------------------------------------------
Od června 2014 se spolek Naše budoucnost bez uranu (NBBU, z.s.) z
Brzkova snaží svými aktivitami přimět Radu Kraje Vysočina a
ministerské úředníky pochopit nesmyslnost otevření uranového dolu v
Brzkově a konat příslušná opatření k zamezení této těžby. Podle
posledních informací, vláda ČR stále těžit chce a Rada Kraje Vysočina
ji v tom svými kroky i nadále podporuje. Na druhé straně, opoziční
část zastupitelstva podporuje vedení dialogu se spolkem NBBU a
místními samosprávami.

Členové spolku NBBU mají za sebou rušné jaro, léto a podzim. Tak
nejdříve – na začátku června založili spolek. Tím přijali zodpovědnou
roli obránce práv svých a svého domova. Následně uspořádali první
besedu spolupořádaná Callou, na ní představili petici „NE TĚŽBA URANU
NA VYSOČINĚ“ adresovanou premiérovi Sobotkovi (1700 signatářů do
poloviny října), sepsali „Memorandum pro budoucnost bez uranu“ se
čtyřmi místními samosprávami, realizovali zářijový „Pochod proti
uranu“ a ve spolupráci s Callou výstavu „Tváře uranu“ probíhající do
konce října. Při říjnové exkurzi chemické úpravně v Dolní Rožínce
navázali přímý kontakt i s vedením odštěpného závodu GEAM, státní
podnik DIAMO, které bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO)
pověřeno vypracovat studii o proveditelnosti otvírky ložiska
Brzkov-Horní Věžnice.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_government_wants_to_mine_uranium_in_Brzkov_from_2022


----------------------------------------------------------------------
3. Zpráva EJOLT: odhalení mýtů kolem uranu a jaderné energie
----------------------------------------------------------------------
Dvě nové zprávy rozkrývají různé mýty, které se používají pro zakrytí
skutečných následků těžby uranu a pro navození „renesance jaderné
energie“ v Evropě. Mezinárodní tým vědců a aktivistů, pracujících pro
globální projekt EJOLT za ekologickou spravedlnost, v těchto zprávách
zprostředkoval skutečné následky jaderné energetiky.

První zpráva se zaobírá těžbou uranu a ukazuje jaderným průmyslem
způsobené následky. Druhá zpráva zpracovává téma rozšiřování jaderných
kapacit v Evropě, následky těžby uranu a alternativ k jaderné
energetice.

Zprávy jsou k nalezení zde:
http://www.ejolt.org/2014/11/unveiling-uranium-nuclear-power-myths/


----------------------------------------------------------------------
4. Stanovisko k nehodě v záporožské jaderné elektrárně, Ukrajina
----------------------------------------------------------------------
Nehoda v záporožské jaderné elektrárně, kde došlo 28.listopadu k vadné
funkci transformátorů, je z pohledu ukrajinského jaderného průmyslu
banální událostí. Stejná jednotka byla odstavena automatickým
bezpečnostním systémem po závadě na čerpadlech i v červnu 2014.
Záporoží je jedním z 15 ukrajinských reaktorů, z nichž se celých 12
nachází na konci své projektované životnosti a měly by být v průběhu
tohoto desetiletí odstaveny. Ukrajinská vláda však počítá s tím, že je
nechá nadále v provozu. Chybí totiž plány na jejich odstavení nebo
náhradu těchto kapacit jinými zdroji, protože téměř polovina veškeré
elektřiny v zemi pochází z jaderných elektráren.

Aktuální konflikt s Ruskem rozkryl problémy jaderného sektoru.
Ukrajina se silně spoléhá na Rusko, a to jak v souvislosti s jaderným
palivem (které se dá velmi těžko vyměnit za palivo od jiného
dodavatele), tak i v případě náhradních dílů a technické dokumentace.
Tím vzniká prostor pro konflikt typu „války o zemní plyn“, která mezi
oběma zeměmi vládne již několik let. Porucha v jaderné elektrárně také
ukázala na další problém, který jaderná energetika způsobuje
energetickému sektoru: koncentraci výrobních kapacit. Událost, která
odstavila blok o výkonu 1.000 MW, narušila rovnováhu v energetickém
sektoru a vedla k posloupným výpadkům v několika oblastech (tzv.
rolling blackouts), protože země se potýká s nedostatkem plynu a uhlí
pro vyrovnání ztracených výrobních kapacit.

Podle mnohých odborníků je velmi nutné, aby se energetický sektor
přestrukturalizoval a snížila se tak spotřeba a dále se rozvíjela
stavba obnovitelných zdrojů energie jako nejlepší cesta k nezávislosti
v zásobování energiemi. Evropská unie naopak pomocí Evropské banky pro
obnovu a rozvoj a půjček Euratomu finančně podporuje program
prodlužování provozu reaktorů z dob Sovětského svazu. Tím Evropa
dosáhne pouze nárůst rizika těžké havárie jaderného reaktoru a vyšší
závislosti ukrajinského energetického sektoru na Rusku. 

National Ecological Centre of Ukraine (NECU)


----------------------------------------------------------------------
5. Schůzka proti transportům uranu
----------------------------------------------------------------------
Na začátku prosince se konalo tradiční mezinárodní setkání proti
transportům uranu, na kterém se sešlo asi 50 antiatomových aktivistů z
Francie, Ruska, Nizozemí a několika regionů Německa. Hlavními body
setkání byla výměna zkušeností a mezinárodní propojení pro posílení
protestů v následujících měsících proti mezinárodním transportům.
Detailní závěrečné stanovisko ze setkání najdete na:
http://www.sofa-ms.de


----------------------------------------------------------------------
6. Nehoda v jaderné elektrárně Tihange v Belgii
----------------------------------------------------------------------
Dne 30.listopadu 2014 došlo k požáru transformátoru v belgické jaderné
elektrárně Tihange 3, 65 km západně od Cách. Reaktor se musel okamžitě
odstavit. Podle médií provozovatel zařízení událost bagatelizoval a
tvrdil, že událost byla zcela nevinná a typická pro podobná jaderná
zařízení. Pro připomenutí: konečné odstavení německé jaderné
elektrárny Krümmel začalo také problémy s transformátorem, taktéž
německá jaderná elektrárna Lingen musela být v roce 2009 na určitou
dobu kvůli problémům s transformátory odstavena od sítě. Naneštěstí je
Tihange 3 nyní opět v provozu... Požadujeme okamžité odstavení celého
jaderného komplexu v Tihange a jaderné elektrárny Doal – již žádné
experimenty s naší bezpečností!


----------------------------------------------------------------------
7. Nový film z Indie v Rakousku – Nuclear Lies (Jaderné lži)
----------------------------------------------------------------------
Dne 7.prosince 2014 se v rakouském hlavním městě Vídni konala premiéra
filmu „Nuclear lies“ (Jaderné lži). Tento 60-minutový snímek natočil
mladý režisér Praved Krišnapila z Indie, který již 15 let žije v
Rakousku. Bere s sebou i publikum na svou cestu Indií a ukazuje snůšku
triků a lží, které používá jaderná lobby (nejenom v této zemi), aby se
prosadila se svou ničivou hrou proti zájmu veřejnosti, která se obává
o svou budoucnost, obživu a zdraví. Tento Crowdfundingem financovaný
film byl vekou měrou podpořen rakouskou antiatomovou organizací
„Waldviertler Energiestammtisch“ a dalšími sdruženími.

Více informací: http://nuclearlies.net


----------------------------------------------------------------------
8. Rakousko, domov IAAE, říká NE jaderné energii
----------------------------------------------------------------------
Rakousko zastává již dlouhá léta jasné stanovisko k jaderné
energetice. Rakousko nevyrábí žádnou energii v jaderných elektrárnách.
Je to pouhá myšlenka, ale připadá nám zvláštní, že Mezinárodní
agentura pro atomovou energii, která existuje především pro podporu
jaderné energie, se nachází právě v rakouské Vídni – tedy v zemi,
která byla na jaderné energetice vždy nezávislá a také to tak zůstane.
Vědí tito lidé snad něco, co nám neříkají? Možná by měla tato
mezinárodní projaderná organizace vkládat své peníze (pardon, naše
peníze) tam, kde sídlí její přívrženci a přestěhovat se například do
Sellafieldu.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/06/letter-from-nuclear-free-austria/


----------------------------------------------------------------------
9. Demonstrace v Lancasteru během přednášky profesora Robina Grimese
----------------------------------------------------------------------
Robin Grimes, poradce britské vlády, tvrdí: „Jaderný odpad není
etickou otázkou“ a „nová stavba nezvětší otisk Sellafieldu, protože se
bude nacházet uvnitř oploceného areálu.“ Oba tyto výroky jsou čistou
lží.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/07/nuclear-champion-or-nuclear-conman/


----------------------------------------------------------------------
10. 100 vrtných děr by dostalo sellafieldské jedovaté kaly na povrch
----------------------------------------------------------------------
Kde skončí radioaktivní plutonium a cesium z kontaminované půdy v
okolí Sellafieldu? Jak se projeví používání výbušnin na vytvoření
vrtných děr na konstrukci bazénů vyhořelého jaderného paliva v
Sellafieldu?

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/19/100-boreholes-will-bring-sellafields-leaking-mess-to-the-surface-to-be-dumped-where/


----------------------------------------------------------------------
11. Protest proti „jadernému šílenství“ na nádraží v Carlisle
----------------------------------------------------------------------
„Trains and boats“ and planes are bringing nuclear waste to our
home...“ „Vlaky, lodě a letadla přináší jaderný odpad do našich
domovů“ jsme zpívali, abychom projevili naši solidaritu s dalšími
skupinami po celé Velké Británii, které se účastnily těchto
koordinovaných aktivit ve Wiganu, Bristolu, Warringtonu a Lancasteru.
Takové vlaky přijíždějí na nádraží v Carlisle na severozápadě Anglie
mnohdy až dvakrát do týdne. Tři „demižony“ (50 tunové nádrže s vodou
pro chlazení palivových článků) obsahují takové množství
radioaktivity, která odpovídá bombě svržené na Hirošimu.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/24/nuclear-madness-protest-at-carlisle-railway-station/


----------------------------------------------------------------------
12. Japonsko: opětovný start jaderné elektrárny Sendai
----------------------------------------------------------------------
7.listopadu 2014 schválil parlament prefektury Kagošima petici k
opětovnému spuštění dvou reaktorů v jaderné elektrárně Sendai (a
současně zamítl dalších 31 peticí, které se určitým způsobem
vyjadřovaly proti tomuto záměru - například zcela odmítaly opětovné
najetí těchto reaktorů, vyzývaly ke zvýšené opatrnosti nebo požadovaly
další prověrky elektrárny a větší zapojení místních obyvatel jako
dotčené veřejnosti). Vzhledem k souhlasu parlamentu se dá očekávat, že
guvernér prefektury Kagošima Jučiro Ito, brzy vyjádří svou podporu
opětovnému provozu těchto dvou reaktorů.

Další informace najdete na:
http://www.foejapan.org/en/energy/doc/141107.html


----------------------------------------------------------------------
13. Za omezení radioaktivní zátěže při výrobě potravin
----------------------------------------------------------------------
Asi byste si nepřáli, aby se při výrobě potravin používala
radioaktivní hnojiva a šířila se radioaktivita. Množství radioaktivity
ve fosfátových rudách se velmi liší a neexistuje předpis pro omezení
přípustné radioaktivity ve hnojivech. Chtěli bychom přimět Evropskou
unii k tomu, aby takovou směrnici vytvořila a určila tak horní mez
pro přípustnou úroveň radioaktivity ve hnojivech. Doufáme, že nás
můžete v naší iniciativě podpořit. Níže najdete odkaz na vzorový dopis
evropským komisařům pro podporu naší akce a dále odkaz na dopis, který
jsme odeslali my, včetně adres. Pokud budete posílat komisařům dopis,
prosím informujte nás o tom. Jestli máte nějaké další nápady, jak
byste nás mohli podpořit, můžete nám je sdělit.

Další informace najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Support_for_restriction_of_radioactivity_in_production_of_food


----------------------------------------------------------------------
14. Konference k mezinárodní žalobě Marschallových ostrovů ve Vídni
----------------------------------------------------------------------
Tato malá republika v Pacifiku rozkládající se na souostroví
Marschalllových ostrovů byla silně postižena testy atomových bomb po
druhé světové válce. Docházelo k evakuacím a ještě dnes se zde rodí
děti s malformacemi. Jako členský stát OSN podaly Marschallovy ostrovy
s podporou mezinárodního týmu právníků a soudců v dubnu letošního roku
žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru. 5. prosince se k záležitosti
konalo prominentně obsazené setkání Tonyho de Bruma, ministra
zahraničí Marschallových ostrovů s nositelem alternativní Nobelovy
ceny, soudcem Dr. C.Weeramantrym ze Srí Lanky a Dr. Peterem Weishem z
Vídně. Na tomto setkání v rakouské metropoli se diskutovalo o
výhledech tohoto pokusu, přimět projaderné země k realizaci slíbených
pokroků v otázce jaderného odzbrojení.

Video ze schůzky najdete v angličtině zde:
http://vimeo.com/113848724
text k tomu v angličtině:
http://www.newsweek.com/marshall-islands-nuclear-lawsuit-reopens-old-wounds-262491


----------------------------------------------------------------------
15. Americko – japonský filmař Ian Thomas Ash – dva filmy o Fukušimě
  byly oceněny
----------------------------------------------------------------------
Na nedávném mezinárodním filmovém festivalu Lake Champlain Film
Festival byly oceněny dva filmy Iana Thomase Ashe o Fukušimě „V šedé
zóně“ (2012) a „A2-B-C“ (2013) cenou „Golden Honey Comb“ za mimořádný
výkon ve filmovém umění. Více informací o festivalu a obou oceněních
najdete na blogu „Documenting-Ian“. V říjnu pak uvedli organizátoři
pražského filmového festivalu Ianův snímek „A2-B-C“ a zorganizovali v
návaznosti na promítnutí filmu diskusi s japonsko – německým
aktivistou Kazuhiko Kobayashim k tématu zacházení jaderné lobby s
dětmi a o problémech mnoha matek, které se po Fukušimě musí
vypořádávat s těžkými situacemi.

Viz také:
http://ianthomasash.blogspot.jp/2014/11/under-bus.html


----------------------------------------------------------------------
16. Požadavky ruských ekologů na podzemní skladování jaderného odpadu
----------------------------------------------------------------------
Když se v polovině listopadu na konferenci kromě jiného oznámilo, že
Rusko chce budovat laboratoř, ve které se hluboko pod zemí má zkoumat
možnost skladování radioaktivních odpadů, došlo k rozruchu ohledně
otázky, zda a kdy se budou konat veřejná slyšení k tomuto záměru.

Další informace na:
http://bellona.org/news/nuclear-issues/radioactive-waste-and-spent-nuclear-fuel/2014-11-russian-environmentalists-demand-discussion-deep-nuclear-waste-burial


----------------------------------------------------------------------
17. Veřejná slyšení k jadernému odpadu v Angarsku v Rusku
----------------------------------------------------------------------
Ruská firma, zabývající se obohacováním uranu, Angarsk Electrolysis
Chemical Combine při jednom veřejném slyšení začátkem prosince
přiznala, že se v jednom z jejích dolů „Site 310“ skladuje
radioaktivní odpad, obsahující uran a produkty ze štěpení uranu. Bez
detailnějších plánů, co se má v další fázi stát s tímto zde uloženým
radioaktivním odpadem, zůstávají zařízení a další budoucnost
radioaktivního odpadu předmětem kontroverzních debat.

Více informací:
http://bellona.org/news/nuclear-issues/2014-12-uranium-production-waste-angarsk-proposed-eviction-no-forwarding-address-premature


----------------------------------------------------------------------
18. Vážné problémy u první jaderné elektrárny Rosatomu v Indii
----------------------------------------------------------------------
Dceřinná společnost Rosatomu, firma Atomstrojexport, pracovala v
jihoindickém státě Tamil Nadu na stavbě jaderného zařízení Kudankulam
Nuclear Power Plant (KKNPP). Smlouva o stavbě této jaderné elektrárny
byla podepsána v roce 1988. První blok tohoto zařízení (KKNPP 1) byl
podle statistik MAAE uveden do komerčního provozu 30.června 2014. To
však není pravda. Komerční provoz KKNPP 1 byl snad čtyřicetkrát
odložen a začne podle odhadu provozovatele elektrárny až v roce 2015.
V září 2014 muselo být zařízení kvůli problémům s poškozenou turbínou
více než 70 dní mimo provoz. Turbína však nepředstavuje jediný
problém. Firma Rosatom totiž při stavbě elektrárny použila podřadné a
falšované součástky.

Detaily z pozadí stavby JE Kudankulam:
http://www.dianuke.org/the-koodankulam-white-elephant-a-non-functioning-reactor-after-one-year-of-grid-connection-vindicates-the-movement/
http://www.countercurrents.org/vtp221114.htm
http://vixra.org/pdf/1410.0208v1.pdf
http://www.countercurrents.org/kknp150614.pdf
http://vixra.org/pdf/1306.0062v1.pdf


----------------------------------------------------------------------
19. Akce následujících měsíců
----------------------------------------------------------------------
Pouze výběr, sdělte nám prosím i vaše akce pro další vydání NukeNews.
Další akce najdete na: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Pošlete nám informace i o Vašich lokálních a mezinárodních akcích pro
naši webovou stránku.


1./6./14.června'15:"Bure 365" – decentrální akce proti trvalému
          úložišti jaderného odpadu v Bure (F)
Zima 2014:     Exporty vysoce radioaktivních odpadů z výzkumného
          centra v Jülichu do USA a s tím spojené protesty
          (Německo)
27.12.14 20°°:   Skypová konference spolku/projektu ATOMIC BALTIC
10.01.15 um 18°°: venkovní antiatomová párty , Walkemühle 1a, v
          Hamelnu (Německo)
11.01.15:     "Protestní koncert" v Energetickém domě u
          jaderné elektrárny Fessenheim (F)
24.01.15 um 13°°: Velká demonstrace "Wrap Up Trident!" v Londýně (UK)
27.01.15 um 19ł°: Benefiční koncert za oběti Černobylu v kostele
          Epiphaniaskirche, Kärntner Str. 23-25, v Münster
          (Německo) 
01.02.15-04.02.15: Setkání Health Physics Society 48th Midyear Topical
          Meeting v Norfolku/Virginia Beach, VA (USA)
02.03.15 um 7°°:  Burghfield Lockdown: Masová blokáda v místě sídla
          AWE (veřejná firma pro výrobu jaderných zbraní) v
          Burghfieldu, Berkshire (UK)
08.03.15:     Fukušimská demonstrace v Neckarwestheimu (Německo)
15.03.15:     (navržená) demonstrace k výročí fukušimské havárie 
          v Tihange (Belgie)
16.03.15-17.03.15: Výroční setkání National Council on Radiation
          Protection and Measurement: "Changing Regulations
          and Radiation Guidance: What Does the Future Hold?"
          v Bethesda, MD (USA)
21.03.15:     Campaign for Nuclear Disarmament: Battle of the
          Bands & Soutěž pro vytvoření posteru v Red Brick
          Building v Glastonbury (UK)
21.03.15 um 11°°: Konference o jaderném odpadu na veřejné vysoké
          škole Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu
          (Německo)
13.04.15:     Velká blokáda základny jaderných ponorek ve Faslane
          (UK)
14.04.15-16.04.15: Summit „World Uranium Summit“ v Québec City (CDN)
25.04.15-01.05.15: Evropské akční týdny "Pro budoucnost po Černobylu a
          Fukušimě"
12.05.15-15.05.15: Konference jaderné lobby "Innovation in the Third
          Millennium" v Delta Winnipeg Hotel, 350 St Mary
          Ave, ve Winnipegu, Manitoba (CDN)
22.05.15, 14 Uhr: Kulturní protestní párty s občanskými iniciativami
          a aktéry kulturních akcí u jadenrých zařízení v
          Gorlebenu (Německo)
Sommer 2015:    Pochod "Walk For A Nuclear Free Future" od
          jaderného zažízení Oakridge, TN do Hirošimy 2015
          (USA & J)
12.07.15-16.07.15: Setkání Health Physics Society 60th Annual Meeting
          v Indianapolis, Indiana (USA)
2015:       pravděpodobný transport Castorů s vysoce
          radioaktivními odpady ze Sellafieldu (UK) a středně
          aktivními odpady z La Hague (F) do Gorlebenu
          (Německo) a protesty       
01.09.15-30.11.15: (pravděpodobné) hlavní jednání soudu pro životní
          prostředí ohledně žádosti SKB o stavbu trvalého
          úložiště RAO KBS3, na okresním soudě v Nacka (S)
10.10.15 um 11°°: Konference o jaderném odpadu na veřejné vysoké
          škole Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu
          (Německo)
25.04.16-01.05.16: Evropské akční týdny "Pro budoucnost po Černobylu a
          Fukušimě"


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://AtomicBaltic.nuclear-heritage.net
http://nirgendwo.info/duelmen/
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.fessenheimstop.org/pages/termine.php?Widerstand%20in%20Concert&month=1&year=2015&day=11&show=1&id=87&section_id=174&detail=1
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Wrap_up_TRIDENT
http://www.anti-atom-aktuell.de/aktuelles/termine.html
http://hps.org/meetings/meeting41.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Burghfield_Lockdown
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.ncrponline.org/Annual_Mtgs/2015_Ann_Mtg/Summary_12-1.pdf
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2043-battle-of-the-bands-poster-art-competition
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://www.uranium2015.com
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2015
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Y-12_Nuclear_Facility_Oakridge-Hiroshima
http://hps.org/meetings/meeting37.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2015
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016


----------------------------------------------------------------------
20. Co jsou Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Newsletter má
informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Mělo by se
jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec,
je potřeba výstižný nadpis, můžete uvést i odkaz na internetovou
stránku s detailnějšími informacemi. Uzávěrka příspěvků pro sedmnácté
vydání NukeNews je 1.březen 2015.

Další informace o Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET