NukeNews No. 12 - SLOVENIAN

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*  NukeNews #12 - Proti-jedrski informacijski servis   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
Čeprav je zadnja številka NukeNews zaradi velike zamude izšla šele
pred mesecem dni, smo že zbrali nekaj novic za 12. številko Nuclear
Heritage Network večjezičnega glasila. Tokrat je krajše...

Zanimivo poročilo pojasnjuje, zakaj se nemško proti-jedrsko gibanje ni
odločilo za možnost delegiranja dveh predstavnikov v nemško »komisijo
za končno odlaganje radioaktivnih odpadkov«. Tukaj so tudi kritike
sodelovanja organizacije WWF z ruskim atomskim gigantom Rosatomom, kot
tudi informacije o iskanju končnega odlagališča za jedrske odpadke
blizu Sant Peterburga in uradni podatki o hudi radioaktivni
kontaminaciji v območju nuklearke Beloyarsk. V dveh člankih izvemo o
planih za nov reaktor v slovenski jedrski elektrarni Krško in o boju
proti tem planom.

Imejte dobro proti-jedrsko zimo, in pošljite nam svoje prispevke za
pomladno izdajo NukeNews do 30.marca!


----------------------------------------------------------------------
Povzetek dvanajste izdaje NukeNews #12
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Poročilo: Proti-jedrske akcije v Berlinu in Büchlu
2. Zmanjševanje projekta Fennovoime
3. Hinkley Point: Komisija začenja poglobljeno preiskavo britanskih
  ukrepov, ki podpirajo jedrsko energijo
4. Walkatjurra Walkabout - hoja za krajino
5. Radioaktivni grob en kilometer od baltskega morja in 40 km od Sant
  Peterburga
6. Beton – odvisno za kaj ga uporabiš!
7. Nemčija: 2 prazna sedeža- okoljevarstveno gibanje ne bo del
  Komisije za varno hrambo radioaktivnih odpadkov
8. Rosatiom prakticira greenwashing – s pomočjo »okoljskih«
  organizacij (RNEI) in WWF Russia
9. Velike najave novega reaktorja v Sloveniji, podaljševanje
  življenjske dobe starega reaktorja in varnostna vprašanja
10. Priprave za gradnjo drugega reaktorja jedrske elektrarne v Krškem
  v zagati
11. Razstava: Zgodovina nadlegovanja proti-jedrskih gibanj, 2. del
12. Rosatom priznava visoko stopnjo onesnaževanja v območju jedrske
  elektrarne Beloyarsk
13. Filmski projekt Nuclear Lies (Jedrske laži) – uspešno množično
  financiranje
14. Nadaljnje jezikovne različice glasila NukeNews
15. Prihajajoči dogodki
16. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Poročilo: Proti-jedrske akcije v Berlinu in Büchlu
----------------------------------------------------------------------
Obeležitev tragedij v Hirošimi in Nagasakiju – nekateri izmed vas ste
mogoče videli letak z »I CAN« ali »Atomwaffen frei jetzt«. Ne vem ali
vi, bralec, podpirate akcije ali če ste šli v Büchel blokirat vhod na
letališču ob reki Mosel. Upam, da si vas je dosti vzelo čas za
razmislek o tem, kar se je zgodilo 6. In 9. avgusta 1945, ter mogoče o
nevarnosti, s katero se danes še vedno soočamo. Jaz sem odšel v Berlin
2. avgusta.

Preberite celotno zgodbo:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Report:_Anti-Nuke_actions_in_Berlin_and_B%C3%BCchel


----------------------------------------------------------------------
2. Zmanjševanje projekta Fennovoime
----------------------------------------------------------------------
Projekt jedrske elektrarne Fennovoima je v težavah, saj je 15
delničarjev odšlo. Nekateri so projekt zapustili povsem, nekateri
delno. Največje presenečenje je bil odhod nekaj velikih industrijskih
delničarjev. Trenutna situacija kaže, da je samo 50,28 % delnic v
lasti finskih lastnikov. Ostalo je za prodajo.

Po umiku E.On-a, je Fennovoima zamenjala dobavitelja reaktorja:
Rosatom ponuja 1.200 MW reaktor. Ta je 25 % manjši od provtnega načrta
(1600 MW). Rosatom namerava kupiti prvotni delež E.On-a, to je 34 %.
Od odhoda E.On-a v 2012, je zdaj na voljo dodatnih 16% delnic za
prodajo, kupcev pa še ni.

Preberi celotno zgodbo:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fennovoima_shrinking


----------------------------------------------------------------------
3. Hinkley Point: Komisija začenja poglobljeno preiskavo britanskih
  ukrepov, ki podpirajo jedrsko energijo
----------------------------------------------------------------------
Evropska komisija je odprla poglobljeno preiskavo, da bi preverila,
ali Velika Britanija namerava subvencionirati gradnjo in obratovanje
nove jedrske elektrarne Hinkley Point v Somersetu ter ali je to v
skladu s pravili EU o državni pomoči. Komisija ima pomisleke, da
projekt trpi zaradi nepopolnega delovanja trga. Začetek poglobljenega
poizvedovanja daje zainteresiranim tretjim stranem priložnost za
komentiranje ukrepov.

Preberite več:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1277_en.htm?locale=en
 

----------------------------------------------------------------------
4. Walkatjurra Walkabout - hoja za krajino
----------------------------------------------------------------------
Walkatjurra Walkabout je praznovanje Wangkatja krajine, ki priča o
moči skupnosti, ki se je več kot 40 let borila za ustavitev rudarjenja
urana v pokrajini Yeelirrie (Avstralija). Ponuja priložnost, da za
povezovanje ljudi, ki še naprej delijo zavezanost k trajnostni
prihodnosti brez jedrske energije. To je priložnost, da se ponovno
vzpostavi povezava z zemljo in oživi tradicija hoje za krajino.
Walkatjurra Walkabout je pohod brez drog in alkohola.

Walkatjurra Walkabout poteka med 23. aprilom in 26. majem 2014 in
želimo si, da se nam pridružite. »Hoja za krajino je ponovna povezava
ljudi z zemljo in kulturo. Walkatjurra Walkabout je romanje okrog
Wangkatja krajine v duhu naših prednikov. Mi, kot sedanji skrbniki,
lahko zaščitimo našo zemljo in našo kulturo za prihodnje generacije.
Vabimo vse ljudi, iz vseh krajev, da pridemo skupaj in pošljemo jasno
sporočilo – da si želimo naše okolje tukaj in naše posvečene kraje
neokrnjene.« (Kado Muir, tradicionalni lastnik, Yeelirrie)

Walkatjurra Walkabout 2013 je bil zelo uspešen, še vedno raste in
krepi povezave med zaščito krajin in prenehanju rudarjenja urana. Po 5
letih pro-uranske vlade, WA ostaja brez brez rudarjenja urana.
Ohranimo pritisk, uran pa pod zemljo - Wanti Uranium! Leave it in the
Ground!

Več informacij:
http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=18853bdc20&e=bcdd27812a


----------------------------------------------------------------------
5. Radioaktivni grob en kilometer od baltskega morja in 40 km od Sant
  Peterburga
----------------------------------------------------------------------
V petek, 27.decembra ob 15.00, je v upravni stavbi Sosnovy Bor
potekala javna predstavitev pripravljalnih materialov za PVO (presojo
vplivov na okolje) za odlagališče radioaktivnih odpadkov. Mišljeno je,
da bo odlagališče vkopano v glini na globini 50 m. Lokacija je
oddaljena približno 3 km od stanovanjskega naselja (vas Rakopezhi), 1
km od baltiškega morja in 5 km od borovega gozda.

Razprava o tem projektu je bila v teku več kot 2 leti. Strogo kritiko
projekta so podali tako neodvisni strokovnjaki, jedrski znanstveniki,
predstavniki javne organizacije Sosnovy Bor, kot tudi zakonodajna
skupščina Sant Peterburga in regije Leningrad.

Preberite celotno zgodbo:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Radioactive_Grave_In_One_Kilometer_From_The_Baltic_Sea_And_40_km_From_St._Petersburg


----------------------------------------------------------------------
6. Beton – odvisno za kaj ga uporabiš!
----------------------------------------------------------------------
Sojenje zoper 4 osebe, ki so 15 ur blokirale prevoz zabojnikov z
jedrskim materialom v Gorleben-u (Nemčija), novembra 2011. Namesto
plačila globe 1100 evrov na osebo, je sodišče predlagalo, naj vsak
donira 250 evrov zvezi »Otroci Černobila«. Do zaslišanja ni prišlo.
Omenjeni štirje aktivisti so se z verigami priklenili na železniško
progo ter blok betona.

http://blockcastor.wordpress.com/


----------------------------------------------------------------------
7. Nemčija: 2 prazna sedeža- okoljevarstveno gibanje ne bo del
  Komisije za varno hrambo radioaktivnih odpadkov
----------------------------------------------------------------------
Nemške okoljske organizacije in proti-jedrske iniciative so se
odločile, da ne bodo sodelovale v komisiji strokovnjakov za iskanje
odlagališča. Postopek za iskanje odlagališča je netransparenten, zdi
se tudi, da se osredotoča zgolj na lokacijo Gorleben, kjer je v
infrastrukturo že bilo vloženih 1,8 milijard evrov. O postopku in
merilih za izbiro lokacije ni bilo široke družbene razprave. Preiskava
o koncentraciji visoko radioaktivnih odpadkov na odlagališču omejuje
pogled na le okoli 5% škode, povzročene s strani radioaktivnih
odpadkov jedrskih elektrarn. Poleg tega, financiranje iskalnega
postopka preko javnega sklada, ni zagotovljeno. Zakon o izbiri
lokacije omogoča razlastitev in zmanjšuje trenutno veljavne zakonske
vire preverjanja. Obenem odvzema moč zveznim državam, zvezni urad za
odlaganje jedrskih odpadkov kot nova super-agencija pa dobiva
preširoka pooblastila.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/918909.zwei-stuehle-bleiben-vorerst-leer.html


----------------------------------------------------------------------
8. Rosatiom prakticira greenwashing – s pomočjo »okoljskih«
  organizacij (RNEI) in WWF Russia
----------------------------------------------------------------------
Jedrska mafija v Rusiji dobiva podporo iz okoljskih organizcaij. S
strani RNEI (Russisch-Deutsches Büro für Umweltinformation), ki je
podružnica "Deutsch-Russischer Austausch", ter s strani ruske WWF.
Oboji so ponudili nekaj nagrad za tekmovanje za najboljši okoljski
članek ali poročilo med poročevalci na radiu, televiziji in v
časopisih, ki ga organizira Rosatom, zvezna agencije za jedrsko
energijo v Rusiji.

http://www.kerstinrudek.de/rosatom-praktiziert-greenwashing


----------------------------------------------------------------------
9. Velike najave novega reaktorja v Sloveniji, podaljševanje
  življenjske dobe starega reaktorja in varnostna vprašanja
----------------------------------------------------------------------
Leto 2013 se je končalo z izjavo lastnika nuklearke Krško, GEN
Energije, da bo drugi blok v Krškem zgrajen v 15ih letih. Ta izjava
nima nobene pravne podlage, uradno do zdaj še ni bilo odločitve za
izgradnjo dodatnega bloka v Krškem. Še več, Slovenija očitno ne
potrebuje dodatnega bloka, kot kažejo energetski scenariji,
pripravljeni za energetski program v letu 2011 - Slovenija lahko
izvaža elektriko brez dodatnih jedrskih objektov. Poleg tega je
načrtovana lokacija za gradnjo, Krško, potresno tvegana. V letu 2013
je Slovenija od francoskega inštituta IRSN prejela poročilo o
morebitnem potresnem tveganju lokacije v Krškem. Da bi se obravnavalo
poročilo z IRSN strokovnjaki in poudarila potreba po sodelovanju
javnosti v jedrskih razpravah, je društvo Focus organiziralo
mednarodno konferenco (povezave do predstavitev so na voljo na
http://focus.si/index.php?node=25&id=1373 )

Greenpeace Slovenija in Focus sta prav tako poslali nekaj odprtih
pisem Slovenski upravi za jedrsko varnost v zvezi s poškodovanimi
gorivnimi palicami iz obstoječega reaktorja v Krškem in dvignili
pozornost slovenskih in hrvaških medijev glede te zadeve. Med
popravljanjem težav z reaktorjem je operater obenem v postopku
pridobivanja dovoljenja za podaljšanje življenjske dobe reaktorja za
50% (do 2043, namesto 2023). Doslej v Sloveniji ni bilo odprte javne
razprave o tem vprašanju.


----------------------------------------------------------------------
10. Priprave za gradnjo drugega reaktorja jedrske elektrarne v Krškem
  v zagati
----------------------------------------------------------------------
Čeprav večina prebivalcev Slovenije že vrsto let zavrača idejo o
gradnji drugega reaktorja nuklearke v Krškem, je prejšnja vlada
ustanovila delno privatno elektro podjetje v javni lasti GEN, da
promovira in organizira take projekte in podaljša življenjsko dobo
prvega reaktorja za dodatnih 20 let. Brez odločitve parlamenta je GEN
začel raziskave in administrativne priprave in pooblastli konzorcij,
ki je vključeval tudi francoski inštitut IRSN, za izvedbo seizemičnih
študij o lokaciji reaktorja.

Ampak mnenje IRSN-ja o tej reči ni ugodno, kot je pričakoval GEN.
Priznavajoč dejstvo, da je postavitev načrtovanega reaktorja zaradi
prelomnice Libna problematična, in skladno s priporočili IAEA in NRC,
francoski inštitut IRSN meni, da naj GEN premisli o reviziji svoje
strategije za projekt Krško II in nadalje preuči možnost iskanja
nadomestne lokacije.

V luči preteklih raziskav javnega mnenja je malo verjetno, da bi bila
nova nuklearka zgrajena kjerkoli drugje v Sloveniji. Zdaj je GEN
izključila IRSN iz nadaljnjega sodelovanja na raziskavah lokacije,
skušajoč najti drug inštitut, ki bi bil pripravljen potrditi, da je
obstoječa lokacija primerna.

Leo Šešerko


----------------------------------------------------------------------
11. Razstava: Zgodovina nadlegovanja proti-jedrskih gibanj, 2. del
----------------------------------------------------------------------
To je druga razstava o zgodovini nadlegovanja proti-jedrskega gibanja.
Na prvi razstavi, ki je potekala avgusta 2013, je bilo 1200
obiskovalcev. Namen te razstave je preučitev zgodovine nadlegovanja v
izogib ponovitvi. V zadnjem času je bilo zaznati tudi kibernetske
napade proti spletnim stranem proti-jedrskih gibanj. Razstava v javni
galeriji Sinjuku (Tokio) bo vključevala dogodek o tem, kako se
spopasti z novimi tehnologijami.

18.1.2014 13:00-18:00
19.1.2014 10:00-16:00

http://www.cnic.jp/5527


----------------------------------------------------------------------
12. Rosatom priznava visoko stopnjo onesnaževanja v območju jedrske
  elektrarne Beloyarsk
----------------------------------------------------------------------
V okviru postopka za presojo vplivov na okolje za gradnjo petega
reaktorja v nuklearki Beloyarsk blizu Yekaterinburg-a (BN-1200 Fast
breeder reaktor), so dokumenti razkrili Rosatomovo vedenje o visoko
radioaktivni kontaminaciji na tem območju: letno 90,000-100,000 ton
radioaktivnih izpustov v vode, vključno z cezijem-137, ki vstopa v
biološki cikel v rekah, ribah, tleh in vodi. Poročilo navaja, da so
koncentracije cezija-137 v nekaterih vodah več kot desetkrat višje od
tako imenovanega »nivoja intervencije« po ruskih »varnostnih
standardih za sevanje« (NRB-99).

Več o tem:
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/plutonium-v-bolote


----------------------------------------------------------------------
13. Filmski projekt Nuclear Lies (Jedrske laži) – uspešno množično
  financiranje
----------------------------------------------------------------------
Mladi filmski ustvarjalec Praved Krishnapilla iz južne Indije, regije,
ki je pod direktnim vplivom nuklearke v Koodankulam-u, pripravlja
60-minutni film, s katerim prikazuje sramotne metode in laži jedrskega
lobija v svoji državi in po svetu. Po nekaj tednih in veliko predanega
dela z različnimi, predvsem avstrijskimi, aktivisti (Praved je živel
na Dunaju od leta 1999), se zdi, da so potrebni denar (več kot 20.000
evrov) za filmski projekt uspešno zbrali. V veliko pomoč pri tem
procesu je bila internetna platforma
http://www.startnext.de/en/nuclear-lies. Začetna podpora za ta projekt
je prišla tudi s strani avstrijskega gibanja Green Movement Feda
Meissner-Blau.

Več o filmu: http://vimeo.com/75948886


----------------------------------------------------------------------
14. Nadaljnje jezikovne različice glasila NukeNews
----------------------------------------------------------------------
Kot je bilo v številki #11 že omenjeno, češko-avstrijska nevladna
organizacija "Sonne+Freiheit" načrtuje mini tabor - verjetno v drugi
polovici avgusta 2014 na jugu Češke - s ciljem nadaljnjega
izboljševanja dela, vezanega na NukeNews novice. Kdorkoli je
zainteresiran za pridružitev, naj do konca marca 2014 kontaktira:
b.riepl@eduhi.at

Najverjetneje bodo s pomočjo Zgornje-avstrijske regionalne vlade, na
voljo tudi različice NukeNews novic v slovenskem, hrvaškem in poljskem
jeziku.


----------------------------------------------------------------------
15. Prihajajoči dogodki
----------------------------------------------------------------------
(Sporočite nam svoje dogodke za naslednje glasilo)
Več dogodkov: http://upcoming.nuclear-heritage.net


24/10/13-23/03/14: Razstava "Langzeit und Endlager" v Museum zu
          Allerheiligen, Klosterstr. 16, v kraju Schaffhausen
          (CH)
2014:       Prevoz jedrskih odpadkov do Ahaus-a - trenutni
          status: "postponed" (D)
01/02/14 ob 11.uri:regionalna konferenca "AKW Grohnde abschalten" na
          Gemeindehaus v Salzgitter-Bleckenstedt (D)
06/02/14-07/02/14: Long-term Performance of Engineered Barrier Systems
          (PEBS) pri BGR, Hannover (D)
08/02/14 ob 11.uri:Konferenca jedrskih odpadkov na Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, Kassel(D)
09/02/14 ob 11.uri:Zvezna šproti jedrska konferenca za globalno
          mreženje na Volkshochschule, Wilhelmshöher Allee
          19-21, Kassel (D)
10/02/14-12/02/14: Mednarodni Uranium Film Festival v Washingtonu DC
          (USA)
03/03/14 ob 10.uri:Ravnanje z odpadki- Waste Management (WM) 2014
          Conference in Phoenix (USA)
08/03/14:     Akcije povezane s Fukušimo, v Dreyeckland regiji
          (CH, D, F)
08/03/14:     Fukušima shod v Jülich (D)
09/03/14 ob 14.uri:človeška veriga Fessenheim na vallée du Rhône (F)
09/03/14 ob 14.uri:Spomin na katastrofo v Fukušimi: international
          brigde actions in the Upper Rhine area (D)
18/03/2014:    Velikonočni pohod do objekta za obogatitev urana, 
          Gronau (D)
08/04/14-10/04/14: Symposium on Recycling of metals arising from
          operation and decommissioning of nuclear facilities
          at the Studsvik site outside Nyköping (S)
23/04/14-26/05/14: Walkatjurra Walkabout – hoja za krajino 2014;
          Romanje po vsej krajini Wangkatja (AUS)
26/04/14:     Ekološki festival "Für eine Zukunft nach
          Tschernobyl und Fukushima" (D)
29/04/14:     Europski proti-jedrski forum v Pragi (CZ)
03/05/14-08/05/14: Jedrski forum nemške nuklearne industrije,
          Frankfurt/Main (D)
11/05/14-15/05/14: European Nuclear Conference (Evropska jedrska
          konferenca) v Marseille-u (F)
poletje 2014:   Walk For A Nuclear Free Future from Miami, FL to
          the Y-12 Nuclear Facility Oakridge, TN 2014 (USA)
04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network druženje v bližini Kiel-a
          (D)
09/08/14-16/08/14: Mednarodni proti-jedrski kamp blizu Kiel-a (D)
20/08/14-24/08/14: Proti-jedrski mini kamp blizu kraja Kaplice (CZ)
22/08/14-24/08/14: sončni festival, Peckwitz (D)
21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 Mednarodna
          konferenca, Freiberg (D)
2014:       Verjetno Castor prevoz visoko radioaktivnih
          odpadkov iz Sellafield-a (UK) in srednje
          radioaktivnih odpadkov iz La Hague (F) v Gorleben
          (D) in protesti
01/09/15-30/11/15: (predvidena) glavna obravnava na Sodišču za okolje
          (Environmental Court) o SKB vlogi za gradnjo KBS3
          končnega odlagališča jedrskih odpadkov na okrožnem
          sodišču v Nacki (S)


http://www.allerheiligen.ch/images/PDF/Langzeit%20und%20Endlager_Flyer.pdf
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.pebs-eu.de/PEBS/EN/Pebs-Final-Conference/PEBS_final_conference_node_en.html;jsessionid=EF1A95844F8E4E013BCB14F2A5E66F59.1_cid284#link4
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=66&Itemid=278
http://www.kerstinrudek.de/bundesweite-anti-atom-konferenz-f%C3%BCr-globale-vernetzung/
http://www.uraniumfilmfestival.org/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/phoenix20140302-06
http://wp.chainehumaine.eu/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/20140408-10studsvik
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
16. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network, ki
odraža aktivnosti, teme in boje proti-jedrskih aktivistov. Članki so
napisani in prevedeni s strani aktivistov, poleg njihovih običajnih
proti-jedrskih aktivnosti. Za to delo ni nihče plačan, saj želimo
zagotoviti, da je ta informacijski sistem za proti-jedrske aktivnosti
čimbolj neodvisen.

Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
jih preko e-pošte na naslov: "news@NukeNews.nuclear-heritage.net".
Prispevek naj bo kratka informacija v angleščini - ne več kot en
odstavek, vključno s strnjenim naslovom in povezavo do spletne strani
za boljšo informiranost (neobvezno). Rok za oddajo za NukeNews #14 je
22. junij 2014.

Več o portalu NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET