NukeNews No. 12 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews #12 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Aczkolwiek ostatnie wydanie NukeNews z powodu większej zwłoki ukazało
się dopiero miesiąc temu, to zebrało nam się znowu wystarczająco dużo
materiału do wydania nowego numeru naszego newslettera (wydanie nr
12). Tym razem jest to krótsza publikacja...

Jedna z interesujących wiadomości informuje nas o tym, dlaczego
niemiecki ruch antyatomowy zdecydował się w końcu nie skorzystać z
okazji i nie oddelegować dwóch swoich przedstawicieli do „komisji ds.
mogilnika“. W aktualnym wydaniu można znaleźć także krytykę współpracy
stowarzyszenia WWF z rosyjskim koncernem atomowym Rosatom, jak również
informacje na temat poszukiwań składowiska odpadów promieniotwórczych
w pobliżu Petersburga, czy też oficjalne dane dotyczące stopnia
obciążenia radioaktywnego w ramach planowania budowy nowego reaktora
jądrowego na terenie słoweńskiej elektrowni jądrowej Krško, oraz
informacje o protestach przeciw takim zamiarom.

Jeżeli masz dla nas informacje do następnego wydania NukeNews, prosimy
o nadesłanie do nas Twoich tekstów do wydania wiosennego NukeNews, do
30 marca 2014 roku.


----------------------------------------------------------------------
Zawartość aktualnego wydania NukeNews #12
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. Ruch za zlikwidowanie broni jądrowej
2. Projekt jądrowy Fennovoima kurczy się
3. Hinkley Point: Komisja Europejska zajęła się procedurami
  wspierania energetyki jądrowej w Brytanii
4. Walkatjura Walkabout – marsz w imieniu ziemi
5. Morze Bałtyjskie: cmentarzysko radioaktywne kilometr od Bałtyku i
  40 km od Petersburga
6. Beton – zależy, do czego służy
7. Dwa puste fotele – ruch ekologiczny zrezygnował z udziału w
  komisji ds. składowiska odpadów promieniotwórczych
8. Firma Rosatom praktykuje „greenwashing“ - organizacje
  „ekologiczne“ RNIE i WWF Rosja pomagają jej w tym
9. Słowenia: Głośna zapowiedź nowego reaktora, przedłużenie
  żywotności reaktora istniejącego i temat bezpieczeństwa
10. Problemy w przygotowaniach do budowy drugiego bloku jądrowego w
  Słowenii
11. Wystawa: historia szykany ruchu antyatomowego, część 2
12. Rosatom wie o wysokim poziomie skażenia w rejonie EJ Biełojarsk
13. Projekt filmowy Nuclear Lies – pomyślny crowdfunding
14. Nowe mutacje językowe newslettera NukeNews
15. Nadchodzące wydarzenia
16. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Ruch za zlikwidowanie broni jądrowej
----------------------------------------------------------------------
Czy przypominają sobie Państwo Hiroszimę i Nagasaki? Może ktoś z
Państwa czytał ulotkę „I can“ lub „Broń jądrowa“, być może ktoś nawet
wsparł głodówkę i blokadę w Büchel... I mam nadzieję, że wiele spośród
Państwa znalazło czas, aby sobie przypomnieć, co się wydarzyło w
Hiroszimie i Nagasaki w 1945 roku oraz, na jakie zagrożenia jesteśmy
narażeni także dziś. Chciałam dołączyć do głodówki organizowanej przed
niemieckim Urzędem Kanclerskim, tak jak zrobiłam to w zeszłym roku w
Paryżu (w tym roku było ponad 60 głodujących). Niestety przyjechałam
za wcześnie na rozpoczęcie akcji i w efekcie utkwiłam w korku na ponad
3 godziny gdzieś pomiędzy Bramą Brandenburską i Urzędem Kanclerskim,
więc w końcu zrezygnowałam i pojechałam w gości do swojego
znajomego....

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Report:_Anti-Nuke_actions_in_Berlin_and_B%C3%BCchel


----------------------------------------------------------------------
2. Projekt jądrowy Fennovoima kurczy się
----------------------------------------------------------------------
Projekt elektrowni jądrowej spółki Fennovoima boryka się z dużymi
problemami, gdyż kolejnych 15 posiadaczy udziałów wycofało się –
niektórzy całkowicie, inni częściowo. Jednak dużym zaskoczeniem dla
wszystkich zaangażowanych był fakt, że znalazło się wśród nich kilka
dużych koncernów przemysłowych. Obecnie w fińskich rękach znajduje się
tylko 50,28% udziałów – reszta idzie na sprzedaż.

Po wycofaniu się firmy E.On, Fennovoima zmieniła dostawcę reaktora:
Rosatom w tej chwili oferuje jeden reaktor o mocy 1.200 MW, który jest
o 25% mniejszy od pierwotnie planowanego (reaktor 1.600 MW). Po
wycofaniu się E.ONu w 2012 roku są teraz na sprzedaż także kolejne
udziały o całkowitej wielkości 16%, dotąd jednak nie znaleziono nowych
nabywców.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fennovoima_shrinking


----------------------------------------------------------------------
3. Hinkley Point: Komisja Europejska zajęła się procedurami
  wspierania energetyki jądrowej w Brytanii
----------------------------------------------------------------------
Komisja Europejska rozpoczęła pilne rozpatrywania, które mają na celu
ustalić, czy plany Wielkiej Brytanii dotyczące wybudowania i
eksploatacji nowej elektrowni jądrowej Hinkley Point w Somerset
spełniają przepisy Unii Europejskiej odnośnie pomocy finansowej
udzielanej przez państwo. Komisja Europejska przede wszystkim ma
wątpliwości co do tego, czy projekt rzeczywiście cierpi z powodu wahań
na rynku. Dochodzenie Komisji Europejskiej daje trzecim stronom
możliwość składania komentarzy do działań Wielkiej Brytanii.

Cała informacja dla mediów znajduje się na:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1277_en.htm?locale=en
 

----------------------------------------------------------------------
4. Walkatjura Walkabout – marsz w imieniu ziemi
----------------------------------------------------------------------
Walkatjura Walkabout to marsz w imieniu ziemi Wangkatja, udowadniający
siłę wspólnoty walczącej już od 40 lat za zatrzymanie wydobywania
uranu w Yeelirrii. Marsz ten jednocześnie stwarza okazję do spotkania
się i podzielania naszych stanowisk w imieniu trwałej, zrównoważonej
oraz bezjądrowej przyszłości. Jest on także szansą do zawiązania
wzajemnych kontaktów, a jest też tradycyjnym marszem w imieniu swojej
ziemi. Marsz Walkatjurra Walkabout odbywa się całkowicie bez alkoholu
i bez narkotyków.

Marsz Walkatjurra Walkabout odbędzie się w dniach od 23 kwietnia do 26
maja 2014 roku. Serdecznie zapraszamy do dołączenia. „Celem naszego
marszu w imieniu ziemi jest ponowne związanie ludzi z ziemią.
Walkatjurs Walkabout to pielgrzymka po ziemi Wangkatja i będzie jej
towarzyszyć duch naszych przodków, tak abyśmy my, współcześni jej
zarządcy, chronili swoją ziemię, jej obyczaje, kulturę i tradycje, dla
przyszłych pokoleń. Zapraszamy wszystkie osoby z dowolnego zakątku
świata do przyjazdu i udziału razem z nami w tradycyjnej pielgrzymce z
jasną misją - chcemy zachować zdrowe środowisko naturalne na naszych
ziemiach dla przyszłych pokoleń.
(Kado Muir, tradycyjny właściciel gruntu w Yelierii)

W roku 2013 Walkatjurra Walkabout cieszyła się dużym powodzeniem,
wzmacniając nasz wspólny wysiłek w dążeniu do ochrony ziemi i
wstrzymania wydobywania uranu. Pomóż nam podtrzymać taką formę presji,
aby zapasy uranu nadal pozostały już tylko pod ziemią.

Więcej informacji:
http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=18853bdc20&e=bcdd27812a


----------------------------------------------------------------------
5. Morze Bałtyjskie: cmentarzysko radioaktywne kilometr od Bałtyku i
  40 km od Petersburga
----------------------------------------------------------------------
W piątek 7 grudnia o godz. 15:00 w budynku administracji publicznej w
Sosnowym Borze odbyło się wysłuchanie publiczne odnośnie materiałów
wstępnych w ramach procedury OOŚ dotyczącej „Miejsca likwidacji
odpadów promieniotwórczych (PDRW)“. Jako „cmentarzysko“ zaproponowano
warstwę iłową o grubości 50 metrów pomiędzy dwoma warstwami wodnymi.
Miejsce to znajduje się ok. 3 km od terenów zabudowanych (miejscowość
Rakopezi), 1 km od Morza Bałtyjskiego oraz 5 km od lasu iglastego.

Dyskusja na temat tego projektu trwa już od dwóch lat. Niezależni
specjaliści, naukowcy z dziedziny energetyki jądrowej, przedstawiciele
organizacji publicznych z Sosnowego Boru, swobodne stowarzyszenia z
Petersburga i regionu leningradzkiego, jak również przedstawiciele
partii komunistycznej, przedstawiciele „Sprawideliwej Rosji“ oraz
partii „Jabłoko“ ostro krytykują ten projekt.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Radioactive_Grave_In_One_Kilometer_From_The_Baltic_Sea_And_40_km_From_St._Petersburg


----------------------------------------------------------------------
6. Beton – zależy, do czego służy
----------------------------------------------------------------------
Postępowanie wszczęte przeciw czterem aktywistom, którzy w listopadzie
2011 roku zablokowali i na 15 godzin zatrzymali ostatni transport
kontenerów Castor z odpadami jądrowymi do Gorleben, zostało
wstrzymane. Sąd zaproponował, aby każdy z aktywistów zamiast grzywny w
wysokości 1.100 EUR zapłacił 250 EUR na rzecz stowarzyszenia „Dzieci
Czarnobyla“. Postępowania sądowego zatem już nie będzie. Oskarżeni
aktywiści przykuli się do konstrukcji betonowej pod torami.

http://blockcastor.wordpress.com/


----------------------------------------------------------------------
7. Dwa puste fotele – ruch ekologiczny zrezygnował z udziału w
  komisji ds. składowiska odpadów promieniotwórczych
----------------------------------------------------------------------
Niemieckie organizacje ekologiczne i inicjatywy antyatomowe nie będą
więcej brać udziału w komisji eksperckiej, która ma pomóc w
poszukiwaniach mogilnika do składowania odpadów promieniotwórczych.
Procedura poszukiwań mogilnika przebiega nietransparentowo, zawierając
jako jedyną ustaloną lokalizację Gorleben, w którą zainwestowano już
1,8 miliard EUR i w której wybudowano już infrastrukturę - magazyn
tymczasowy, zużyte paliwo jądrowe, pilotażowe urządzenia
klimatyzacyjne oraz budynek policji w stolicy kraju związkowego są już
do dyspozycji. Nowa ustawa weszła w życie bez odbycia przed jej
przyjęciem szerokiej dyskusji społecznej na temat procedur i kryteriów
przechowywania materiałów promieniotwórczych przez tysiące lat.
Zorientowanie procedury poszukiwania mogilnika tylko na odpady wysoko
radioaktywne ogranicza perspektywy tylko do ok. 5% szkodliwych odpadów
nuklearnych. Poza tym nie jest zapewnione finansowanie procesu
poszukiwań mogilnika z funduszy publicznych zasilanych przez
właścicieli elektrowni jądrowych. Nowa ustawa w sprawie doboru
lokalizacji dla mogilnika umożliwia wywłaszczanie gruntów oraz
minimalizuje możliwości przebadań, jakie dziś jeszcze istnieją. Do
tego należy doliczyć fakt, iż kraje związkowe utracą w tych sprawach
swoje kompetencje - zamiast tego powinien powstać super-urząd nazwany
„Urząd Federalny ds. Utylizacji Odpadów Promieniotwórczych“, którego
kompetencje będą obejmowały między innymi także zakres ochrony wód
oraz prawa górniczego.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/918909.zwei-stuehle-bleiben-vorerst-leer.html


----------------------------------------------------------------------
8. Firma Rosatom praktykuje „greenwashing“ - organizacje
  „ekologiczne“ RNIE i WWF Rosja pomagają jej w tym
----------------------------------------------------------------------
Mafia jądrowa w Rosji wspierana jest przez organizacje ekologiczne:
„Kancelarię rosyjsko–niemiecką ds. informacji ekologicznej" (RNIE),
przedłużenia ramienia organizacji "Wymiana Niemiecko – Rosyjska", oraz
organizację WWF Rosja. Obie organizacje zafundowały kilka nagród do
konkursu reporterów prasy, radia i telewizji o najlepszy artykuł lub
wiadomość na tematy ekologiczno - polityczne. Konkurs został
zorganizowany przez firmę Rosatom oraz rosyjską Agencję Federalną ds.
Energii Jądrowej.

http://www.kerstinrudek.de/rosatom-praktiziert-greenwashing


----------------------------------------------------------------------
9. Słowenia: Głośna zapowiedź nowego reaktora, przedłużenie
  żywotności reaktora istniejącego i temat bezpieczeństwa
----------------------------------------------------------------------
Rok 2013 zakończył się stanowczym oświadczeniem właściciela elektrowni
jądrowej Krško - spółki GEN Energija - że w ciągu 15 lat wybuduje na
terenie Krško drugi reaktor jądrowy. Takie oświadczenie jednak nie ma
żadnych prawowitych podstaw, dlatego Słowenia dotąd oficjalnie nie
podjęła decyzji, czy na terenie Krško zostanie wybudowany kolejny
blok jądrowy. Poza tym Słowenia jednoznacznie wcale nie potrzebuje
kolejnego bloku jądrowego, jak wskazują na to wszystkie scenariusze
opracowane w 2011 roku dla nowej państwowej koncepcji energetycznej.
Nawet bez nowego bloku jądrowego Słowenia będzie nadal w stanie
wywozić prąd elektryczny za granicę także w przyszłości. Przeciwnie -
okazuje się, że lokalizacja Krško nie jest odpowiednia do wybudowania
nowego bloku jądrowego pod względem sejsmicznym. W 2013 roku Słowenia
otrzymała od francuskiego instytutu ds. bezpieczeństwa jądrowego ISRN
raport dotyczący zagrożeń sejsmicznych terenu Krško, w którym instytut
ostrzega przed znacznymi ryzykami sejsmicznymi. Kierowani potrzebą
dyskusji nad raportem ISRN oraz zaangażowania opinii publicznej w
debatę na tematy energii jądrowej, Focus zorganizował konferencję
międzynarodową (odsyłacz do prezentacji można znaleźć pod adresem:
http://focus.si/index.php?node=25&id=1373).

Greenpeace Słowenia i Focus wysłali kilka listów otwartych do
słowińskiego organu nadzoru w związku z uszkodzonymi prętami
paliwowymi w istniejącym reaktorze w Krško oraz zwrócili uwagę
słoweńskich i chorwackich mediów na tę problematykę. W czasie trwania
prac nad problemami w istniejącym reaktorze, operator elektrowni
jądrowej Krško ubiega się o zezwolenie na przedłużenie eksploatacji
istniejącego reaktora o 50% (z 2023 roku aż do roku 2043). W Słowenii
nie rozpoczęto dotąd żadnej debaty publicznej na ten temat.


----------------------------------------------------------------------
10. Problemy w przygotowaniach do budowy drugiego bloku jądrowego w
  Słowenii
----------------------------------------------------------------------
Aczkolwiek większość obywateli Słowenii już od wielu lat sprzeciwia
się wybudowaniu drugiego bloku reaktorowego w elektrowni jądrowej
Krško, to poprzedni rząd założył półprywatną spółkę energetyczną
będącą własnością publiczną – GEN – i mającą wspierać oraz
zorganizować budowę tegoż drugiego bloku jądrowego, jak również zająć
się kwestią przedłużenia żywotności istniejącego bloku jądrowego w EJ
Krško o następne 20 lat. Bez decyzji parlamentu spółka GEN rozpoczęła
badania i właściwe przygotowania techniczne oraz udzieliła
francuskiemu instytutowi IRSN (Institut de Radioprotectionet de Sureté
Nucléaire – Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa
Jądrowego) zezwolenie na przeprowadzenie badań sejsmicznych na terenie
EJ Krško.

Wnioski IRSN jednak nie są tak pozytywne, jak spodziewała się spółka
GEN. Instytut stwierdził, że na podstawie „nowych ustaleń, które
należy traktować bardzo poważnie w związku z przydatnością terenu
Krško-II do wybudowania nowego bloku jądrowego, nie można wydać
pozytywnej opinii”. IRSN stwierdza, że budowa reaktora w strefie
deformacji geologicznej jest niepokojąca. Z uwagi na zalecenia MAEA
(Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) oraz NRC (Nuclear
Regulatory Commission, Komisja do spraw Energii Atomowej), IRSN
przychyla się do stanowiska, że spółka GEN ze względu na powyższe
fakty powinna ponownie rozpatrzyć cały projekt EJ Krško II oraz
skorzystać z możliwości poszukania innej lokalizacji do budowy nowego
reaktora jądrowego.

Biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych badań opinii publicznej, jest
mało prawdopodobne, że gdzie indziej w Słowenii udałoby się wybudować
nowy reaktor jądrowy. Obecnie spółka GEN wykluczyła IRSN z dalszych
badań i szuka innego instytutu, który byłby skłonny potwierdzić
przydatność planowanej lokalizacji Krško do wybudowania nowego bloku.


----------------------------------------------------------------------
11. Wystawa: historia szykany ruchu antyatomowego, część 2
----------------------------------------------------------------------
Oto druga wystawa poświęcona historii szykanowania ruchu
antyatomowego. Pierwszą wystawę w sierpniu zeszłego roku odwiedziło
ogółem 1.2000 gości. Celem wystawy jest szczegółowe przebadanie
historii szykany tak, aby zapobiec jej powtarzaniu w przyszłości.
Ostatnio w internecie miały miejsce ataki na strony internetowe
sprzeciwiające się energetyce jądrowej. W ramach wystawy w
ogólnodostępnej galerii w Shinjuku w Tokio będą się odbywać godziny
doradztwa odnośnie korzystania z tych nowych technologii.

18.1.2014 13:00-18:00
19.1.2014 10:00-16:00

http://www.cnic.jp/5527


----------------------------------------------------------------------
12. Rosatom wie o wysokim poziomie skażenia w rejonie EJ Biełojarsk
----------------------------------------------------------------------
W związku z transgranicznym procesem oceny oddziaływania na środowisko
budowy piątego bloku reaktorowego na terenie elektrowni jądrowej
Biełojarsk koło Jekaterynburga - szybkiego reaktora BN-1200 - w
materiałach źródłowych znalazły się dowody na to, że spółka Rosatom
jest świadoma wysokiego skażenia radiologicznego tych terenów: co roku
wypuszczanych jest do wody 90.000 – 100.000 ton materiałów
radioaktywnych, zawierających między innymi promieniotwórczy cez-137,
który następnie wchodzi w cykl biologiczny, przedostaje się do rzeki,
ryb, gleby i wód gruntowych. W raportach podaje się, że stężenie
cezu-137 w próbkach wody pobranych z niektórych studni przekracza
nawet dziesięciokrotnie limity dopuszczalne w Rosji (NRB-99).
Zawartość cezu-137, strontu-90 i kobaltu-60 w wodzie w innych
studniach znajduje się dokładnie na poziomie wspomnianych
dopuszczalnych limitów.

Więcej informacji:
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/plutonium-v-bolote


----------------------------------------------------------------------
13. Projekt filmowy Nuclear Lies – pomyślny crowdfunding
----------------------------------------------------------------------
Młody filmowiec Praved Krishnapilla z Południowych Indii - regionu
bezpośrednio dotkniętego wpływami elektrowni jądrowej Kudankulam -
pracuje nad nowym, 60-minutowym filmem, który ma pokazać szkodliwe
metody i kłamstwa lobby energetyki jądrowej w jego kraju, jak i w
świecie. Po kilku tygodniach i zaangażowaniu się najróżniejszych
aktywistów, głównie z Austrii (Praved bowiem od 1999 roku żyje w
Wiedniu) udało się zebrać potrzebne fundusze (ponad 20.000 EUR).
Bardzo pomocna w zdobywaniu tych środków była także platforma
internetowa http://www.startnext.de/en/nuclear-lies. Dużego wsparcia
na początku tej kampanii udzieliła wielka postać austriackiego ruchu
ekologicznego - Pani Freda Meissner–Blau.

Więcej informacji: http://vimeo.com/75948886


----------------------------------------------------------------------
14. Nowe mutacje językowe newslettera NukeNews
----------------------------------------------------------------------
Jak już wspomniano w poprzednim wydaniu NukeNews, organizacja
czesko-austriacka Sonne + Freiheit zamierza zorganizować w Republice
Czeskiej, prawdopodobnie w drugiej połowie sierpnia 2014 roku,
mini-obóz mający na celu dalsze doskonalenie prac nad newsletterem
NukeNews. Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na mini-obóz
proszone są o zgłoszenie się do końca marca 2014 r. na:
"b.riepl at eduhi.at"

Pierwszym sukcesem jest, że od początku 2014 roku - przy wsparciu
Rządu Krajowego Górnej Austrii - nasz newsletter będzie się ukazywał
w nowych mutacjach językowych: słoweńskiej, chorwackiej i polskiej.


----------------------------------------------------------------------
15. Nadchodzące wydarzenia
----------------------------------------------------------------------
Wybór - przyślij nam informacje o wydarzeniach do następnego wydania
NukeNews.

Więcej wydarzeń można znaleźć na stronie:
http://upcoming.nuclear-heritage.net


24/10/13-23/03/14: Wystawa "Długi czas i składowisko odpadów
          promieniotwórczych", w muzeum Allerheiligen,
          Klosterstr. 16, w Schaffhausen (CH)
2014:       Transport odpadów promieniotwórczych do Ahaus(D)
01/02/14, godz. 11:Konferencja regionalna "Zatrzymać EJ Grohnde" w
          Domie Spotkań, w Salzgitter-Bleckenstedt (D)
06/02/14-07/02/14: Długofalowe rozwiązanie barier technicznych (PEBS),
          w BGR w Hannoverze (D)
08/02/14, godz. 11:Konferencja na temat odpadów promieniotwórczych, w
          Szkole Podstawowej przy Wilhelmshöher Allee 19-21,
          w Kassel (D)
09/02/14, godz. 11:Konferencja przeciwatomowa dla globalnej
          współpracy, w Szkole Podstawowej przy Wilhelmshöher
          Allee 19-21, w Kassel (D)
10/02/14-12/02/14: Międzynarodowy festiwal filmów o uranie w
          Waszyngtonie DC (USA)
03/03/14, godz. 10:Waste Management (WM) 2014 Conference w Phoenix
          (USA)
08/03/14:     Wydarzenie dla upamiętnienia Fukushimy w regionie
          trójstyku (CH, D, F)
08/03/14:     Rally Fukushima w Jülich (D)
09/03/14, godz. 14:Łańcuch ludzki Fessenheim w Vallée du Rhône (F)
09/03/14, godz. 14:Przypomnienie awarii w Fukushimie: wydarzenie
          międzynarodowe w regionie Górnego Renu (D)
18/03/2014:    Marsz wiosenny do zakładu wzbogacania uranu w
          Gronau (D)
08/04/14-10/04/14: Sympozjum na temat recyklingu zużytych metali i
          likwidacji urządzeń jądrowych w Studsviku koło
          Nyköping (S)
23/04/14-26/05/14: Marsz Walkatjura Walkabout - Walking for Country
          2014 (AUS) 
26/04/14:     Festiwal Ekologiczny "Za przyszłość po Czarnobyłu i
          Fukushimie" (D)
29/04/14:     Europejskie Forum Antyatomowe w Pradze (CZ)
03/05/14-08/05/14: Forum atomowe niemieckiego przemysłu jądrowego w
          Frankfurcie nad Menem (D)
11/05/14-15/05/14: Europejska Konferencja Atomowa w Marsylii (F)
lato 2014:     Walk For A Nuclear Free Future z Miami, FL do Y-12
          Nuclear Facility Oakridge, TN 2014 (USA)
04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network w pobliżu Kilonii (D)
09/08/14-16/08/14: Międzynarodowy obóz antyatomowy w pobliżu Kilonii
          (D)
20/08/14-24/08/14: Przeciwjądrowy mini-obóz koło Kaplice (CZ)
22/08/14-24/08/14: Festiwal Solarny w Peckwitz (D)
21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 –
          Międzynarodowa konferencja w Freiberg (D)
2014:       Prawdopodobny transport odpadów promieniotwórczych 
          z Sellafield (UK) i z La Hague (F) do Gorleben (D) i
          związane z tym protesty
01/09/15-30/11/15: (oczekujące) Główne wysłuchanie sądu do spraw
          środowiska odnośnie wybudowania mogilnika KBS3 w
          Sądzie Rejonowym w Nacka (S)


http://www.allerheiligen.ch/images/PDF/Langzeit%20und%20Endlager_Flyer.pdf
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.pebs-eu.de/PEBS/EN/Pebs-Final-Conference/PEBS_final_conference_node_en.html;jsessionid=EF1A95844F8E4E013BCB14F2A5E66F59.1_cid284#link4
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=66&Itemid=278
http://www.kerstinrudek.de/bundesweite-anti-atom-konferenz-f%C3%BCr-globale-vernetzung/
http://www.uraniumfilmfestival.org/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/phoenix20140302-06
http://wp.chainehumaine.eu/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/20140408-10studsvik
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
16. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Za tę działalność
nikt nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ chcemy, aby źródła w walce
przeciw energii jądrowej takie jak nasz system informacyjny były
niezależne. Newsletter przekazuje informacje zarówno dla aktywistów,
jak też dla innych osób zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: 
"news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". Powinien to być krótki tekst
w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit wraz z tytułem i
odsyłaczem do strony internetowej zawierającej szczegóły informacji.
Ostatecznym terminem dla nadsyłania artykułów do trzynastego wydania
NukeNews jest 30 marca 2014 roku.

Po więcej informacji o NukeNews zapraszamy na:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET