NukeNews No. 12 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews 12 - Informace z oblasti antiatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Ačkoli vyšlo poslední vydání Nuke News kvůli většímu zpoždění teprve
před měsícem, sešlo se nám opět dost zpráv na nové vydání našeho
newsletteru (vydání č. 12). Tentokrát je to kratší vydání...

Jedna ze zajímavých zpráv Vás informuje o tom, proč se německé
anti-atomové hnutí rozhodlo, že nakonec nevyužije svou šanci, vyslat
do „komise pro konečné úložiště“ dva ze svých zástupců. V tomto
aktuálním vydání najdete také kritiku spolupráce sdružení WWF s ruským
jaderným koncernem Rosatom, dále informace o snaze o nalezení
konečného úložiště jaderných odpadů v blízkosti St.Petersburgu, nebo
oficiální data ohledně úrovně radioaktivního zatížení v oblasti
plánování stavby nového jaderného reaktoru v lokalitě slovinské
jaderné elektrárny Krško a informace o odporu proti této politice.

Pokud pro nás máte informace pro další vydání Nuke News, pošlete nám
prosím Vaše příspěvky do jarního vydání Nuke News do 30.března 2014.


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews #12
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Hnutí za likvidaci jaderných zbraní
2. Jaderný projekt Fennovoimy se smršťuje
3. Hinkley Point: Evropská komise zahájila posouzení britských
  opatření pro podporu jaderné energetiky
4. Walkatjura Walkabout - pochod za zemi
5. Baltské moře: radioaktivní pohřebiště kilometr od Baltu a 40 km
  od St.Petersburgu
6. Beton - záleží na tom, k čemu slouží
7. Dvě prázdná křesla - ekologické hnutí již není účastníkem komise
  pro úložiště jaderných odpadů
8. Firma Rosatom praktikuje "greenwashing" - "ekologické" organizace
  RNEI a WWF Rusko jí v tom pomáhají
9. Slovinsko: Hlasité ohlášení nového reaktoru, prodloužení
  životnosti stávajícího reaktoru a téma bezpečnosti
10. Problémy s přípravami stavby druhého jaderného reaktoru ve
  Slovinsku
11. Výstava: historie šikany antiatomového hnutí, část 2
12. Rosatom ví o vysoké úrovni kontaminace v oblasti JE Belojarsk
13. Filmový projekt Nuclear lies – úspěšný crowdfunding
14. Další jazykové mutace newsletteru NukeNews
15. Nadcházející akce
16. Co jsou NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Hnutí za likvidaci jaderných zbraní
----------------------------------------------------------------------
Vzpomínáte si na Hirošimu a Nagasaki? Někdo z Vás možná četl letáček
„I can“ nebo „Jaderné zbraně“, možná někdo z Vás dokonce podpořil
hladovku a blokádu v Büchelu... A doufám, že hodně z Vás si udělalo
čas a vzpomnělo si na to, co se stalo v roce 1945 v Hirošimě a
Nagasaki a jakému nebezpečí jsme i dnes stále vystaveni. Chtěla jsem
se k této hladovce před Spolkovým kancléřstvím přidat, stejně jako
jsem to udělala v minulém roce v Paříži (letos bylo více než 60
hladovkářů). Bohužel jsem na začátek akce přijela dříve a důsledkem
toho jsem zůstala zablokována 3 hodiny někde mezi Braniborskou bránou
a Spolkovým kancléřství, takže jsem to nakonec vzdala a šla navštívit
přítele ...

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Report:_Anti-Nuke_actions_in_Berlin_and_B%C3%BCchel


----------------------------------------------------------------------
2. Jaderný projekt Fennovoimy se smršťuje
----------------------------------------------------------------------
Projekt jaderné elektrárny společnosti Fennovoima se potýká s velkými
problémy, protože dalších 15 majitelů podílů odstoupilo – někteří
zcela, někteří z části. Velké překvapení pro všechny zúčastněné ale
bylo, že mezi nimi bylo několik velkých průmyslových koncernů. Nyní je
ve finských rukou pouze 50,28% podílů – zbytek je na prodej.

Po odstoupení firmy E.On Fennovoima změnila výrobce reaktoru: Rosatom
nyní nabízí jeden reaktor o výkonu 1.200 MW, který je ve srovnání s
původními plány (reaktor 1.600 MW) o 25% menší. Po odstoupení E.ONu v
roce 2012 jsou teď na prodej i další podíly v celkovém objemu 16%,
dosud se však nenašli noví kupci.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fennovoima_shrinking


----------------------------------------------------------------------
3. Hinkley Point: Evropská komise zahájila posouzení britských
  opatření pro podporu jaderné energetiky
----------------------------------------------------------------------
Evropská komise začala s neodkladným šetřením, které má za úkol
zjistit, zda plány Velké Británie na stavbu a provoz nové jaderné
elektrárny Hinkley Point v Somersetu odpovídají předpisům Evropské
unie ohledné státních finančních podpor. Především má Evropská komise
pochybnosti o tom, že by projekt trpěl skutečným selháním trhu.
Šetření Evropské komise davá třetím stranám možnost, opatření Velké
Británie komentovat.

Celá tisková zpráva je k nalezení na:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1277_en.htm?locale=en
 

----------------------------------------------------------------------
4. Walkatjura Walkabout - pochod za zemi
----------------------------------------------------------------------
Walkatjura Walkabout je pochod za zemi Wangkatja, dokladem síly
společenství, bojující již 40 let za zastavení těžby uranu v
Yeelirrii. A zároveň tento pochod představuje možnost, jak se setkat a
sdílet naše vystupování za trvale udržitelnou a bezjadernou
budoucnost. Je také příležitostí, jak se navzájem propojit a tradičním
pochodem za svou zemi. Pochod Walkatjurra Walkabout probíhá zcela bez
alkoholu a bez drog.

Pochod Walkatjurra Walkabout proběhne ve dnech 23.dubna až 26.května
2014, a budeme rádi, když se ho zúčastníte i Vy. „Cílem našeho pochodu
za zemi je opětovné propojení lidí se zemí. Walkatjurrs Walkabout je
poutí přes zemi Wangkatja a bude probíhat v duchu našich předků, tak
abychom jako nynější správci ochraňovali svou zemi, její zvyky,
kulturu a tradice pro nové generace. Zveme všechny lidi, z jakéhokoli
konce světa, aby přijel a zúčastnil se spolu s námi této tradiční
poutě s jasným poselstvím, že chceme zachovat zdravé životní prostředí
v našich zemích pro budoucí generace.
(Kado Muir, tradiční majitel půdy v Yelierii)

Walkatjurra Walkabout v roce 2013 byl velkým úspěchem a posiluje naše
společné úsilí o ochranu země a o zastavení těžby uranu. Pomozte nám
zachovat tuto formu tlaku, aby další uranové zásoby mohly nadále
zůstat pod zemí.

Další informace:
http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=18853bdc20&e=bcdd27812a


----------------------------------------------------------------------
5. Baltské moře: radioaktivní pohřebiště kilometr od Baltu a 40 km
  od St.Petersburgu
----------------------------------------------------------------------
V pátek, 7.prosince, se konalo od 15.00 hodin ve veřejné budově v
Sosnovy Boru veřejné slyšení k předběžným podkladům pro proces EIA k
„Místu likvidace radioaktivních odpadů (PDRW)“. Jako „pohřebiště“ se
nabízí 50 metrů silná jílová vrstva mezi dvěma vodními horizonty. Tato
lokalita se nachází asi 3 km od osídlené oblasti (obec Rakopezhi), 1
km od Baltského moře a 5 km od jehličnatého lesu.

Diskuse k tomuto projektu běží již dva roky. Nezávislí odborníci,
vědci z oblasti jaderné energetiky , zástupci veřejných organizací ze
Sosnovy Boru, volná sdružení ze St.Petersburgu a leningradského
regionu, zástupci komunistické strany, zástupci „Spravedlivého Ruska“
a strany „Jabloko“ ostře kritizují tento projekt.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Radioactive_Grave_In_One_Kilometer_From_The_Baltic_Sea_And_40_km_From_St._Petersburg


----------------------------------------------------------------------
6. Beton - záleží na tom, k čemu slouží
----------------------------------------------------------------------
Řízení proti čtyřem aktivistům, kteří blokovali a na 15 hodin
zastavili poslední transport kontejnerů Castor s jaderným odpadem do
Gorlebenu v listopadu 2011, bylo zastaveno. Soud nabídl, aby každý z
těchto aktivistů místo platby pokuty ve výši 1.100 Euro zaplatil 250
Euro sdružení „Děti Černobylu“. K soudnímu jednání proto již nedošlo.
Obžalovaní aktivisté se totiž přivázali v betonové konstrukci pod
kolejemi.

http://blockcastor.wordpress.com/


----------------------------------------------------------------------
7. Dvě prázdná křesla - ekologické hnutí již není účastníkem komise
  pro úložiště jaderných odpadů
----------------------------------------------------------------------
Německé ekologické organizace a antiatomové iniciativy se nebudou
nadále účastnit expertní komise, která má napomoci při hledání
konečného úložiště radioaktivního odpadu. Proces hledání trvalého
úložiště neprobíhá transparentně a obsahuje jako stanovenou lokalitu
pouze Gorleben, kam již bylo investováno 1,8 miliard euro a kde již
byla vybudována infrastruktura: mezisklad, vyhořelé jaderné palivo,
pilotní klimatizační zařízení a policejní budova v krajském městě jsou
již k dispozici. Nový zákon vstoupil v platnost, aniž by před jeho
schválením proběhla široká diskuse veřejnosti o postupu a kritériích
skladování radioaktivního materiálu po dobu tisíců let. Zaměření
procesu hledání úložiště pouze na vysoce radioaktivní odpad omezuje
pohled na pouze asi 5% škodlivého jaderného odpadu. Kromě toho není
zajištěno financování procesu hledání úložiště z veřejného fondu,
naspořeném vlastníky jaderných elektráren. Nový zákon o výběru
lokality pro konečné úložiště umožňuje vyvlastňování pozemků a
minimalizuje možnosti prošetření, které dnes ještě existují. K tomu se
přidává skutečnost, že spolkové země ztratí v této věci své
kompetence, namísto toho má vzniknout super-úřad s názvem „Spolkový
úřad pro jaderně – technickou likvidaci“, jehož kompetence budou sahat
kromě jiného i do oblasti ochrany vod a báňského práva.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/918909.zwei-stuehle-bleiben-vorerst-leer.html


----------------------------------------------------------------------
8. Firma Rosatom praktikuje "greenwashing" - "ekologické" organizace
  RNEI a WWF Rusko jí v tom pomáhají
----------------------------------------------------------------------
Jaderná mafie v Rusku je podporována ekologickými organizacemi: „Rusko
– německou kanceláří pro ekologické informace (RNEI), prodloužené ruky
organizace „Německo – ruská výměna“ a dále organizací WWF Rusko. Obě
organizace poskytly několik cen na soutěž o nejlepší ekologicko –
politický článek nebo zprávu radiových, televizních a novinových
reportérů. Soutěž byla vypsána firmou Rosatom a ruskou spolkovou
agenturou pro jadernou energii.

http://www.kerstinrudek.de/rosatom-praktiziert-greenwashing


----------------------------------------------------------------------
9. Slovinsko: Hlasité ohlášení nového reaktoru, prodloužení
  životnosti stávajícího reaktoru a téma bezpečnosti
----------------------------------------------------------------------
Rok 2013 končil silným stanoviskem vlastníka jaderné elektrárny Krško,
společnosti GEN Energija, že do 15 let postaví v lokalitě Krško druhý
jaderný reaktor. Toto oznámení však nemá žádný legitimní základ,
proto Slovinsko ještě oficiálně nevydalo rozhodnutí, zda se bude v
lokalitě Krško stavět další jaderný blok. Kromě toho Slovinsko
jednoznačně nepotřebuje žádný další jaderný blok, jak ukazují všechny
scénáře, které byly vypracovány v roce 2011 pro novou energetickou
koncepci státu. Slovinsko bude i bez nového jaderného bloku schopno i
v budoucnu nadále exportovat elektřinu do zahraničí. Naopak se ukazuje
být lokalita Krško ze seismického hlediska pro stavbu nového jaderného
bloku nevhodná. V roce 2013 obdrželo Slovinsko od francouzské agentury
pro jadernou bezpečnost ISRN zprávu k tématu seismického ohrožení
lokality Krško, ve které institut varuje před signifikantními
seismickými riziky. Pro diskusi ohledně zprávy ISRN a ohledně
potřebnosti účasti veřejnosti v rámci jaderné debaty zorganizoval
Focus mezinárodní konferenci (odkaz na prezentaci najdete na
následující adrese: http://focus.si/index.php?node=25&id=1373).

Greenpeace Slovinsko a Focus poslali v souvislosti s poškozenými
palivovými soubory ve stávajícím reaktoru v Kršku několik otevřených
dopisů slovenskému dozornému orgánu a upozornili slovenská a
chorvatská média na tuto problematiku. Zatímco se právě pracuje na
problémech ve stávajícím reaktoru, snaží se provozovatel jaderné
elektrárny Krško získat povolení pro prodloužení provozu stávajícího
reaktoru o 50% (místo do roku 2023 až do roku 2043). Dosud nebyla ve
Slovinsku na toto téma zahájena žádná veřejná debata.


----------------------------------------------------------------------
10. Problémy s přípravami stavby druhého jaderného reaktoru ve
  Slovinsku
----------------------------------------------------------------------
Ačkoli většina slovinské veřejnosti již léta odmítá stavbu druhého
reaktorového bloku v jaderné elektrárně Krško, založila minulá vláda
poloprivátní energetickou distribuční firmu ve veřejném vlastnictví,
GEN, která má podporovat a zorganizovat stavbu tohoto 2.jaderného
bloku a postarat se o prodloužení životnosti stávajícího jaderného
bloku v JE Krško o 20 let. Bez parlamentního rozhodnutí začala firma
GEN s výzkumy a správně technickými přípravnými opatřeními a dala
francouzskému institutu IRSN (Institut de Radioprotectionet de Sureté
Nucléaire, Instituce pro jadernou bezpečnost) svolení, aby provedla
seismické studie v oblasti JE Krško.

Závěr IRSN však není pozitivní, jak firma GEN očekávala. Institut
konstatoval, že na základě „nových poznatků, které je potřeba brát
velmi vážně, v souvislosti s vhodností areálu Krško-II. pro stavbu
nového jaderného bloku, není možné vydat pozitivní stanovisko“. IRSN
poukazuje na to, že stavba reaktoru v geologicky deformované zóně je
znepokojivá. Vzhledem k doporučení MAAE (Mezinárodní agentura pro
jadernou bezpečnost) a NRC (Nuclear Regulatory Commission, Jaderná
regulační komise) je IRSN názoru, že firma GEN by měla vzhledem k této
skutečnosti celý projekt JE Krško II znovu zvážit a využít možnost
vyhledání jiné lokality pro stavbu nového jaderného reaktoru.

Je nepravděpodobné, že by se dalo jinde ve Slovinsku, vzhledem k
výsledkům dřívějších výzkumů veřejného mínění, postavit nový jaderný
reaktor. Nyní firma GEN vyloučila IRSN z dalšího zkoumání a hledá jiný
institut, který bude ochotný potvrdit, že plánovaná lokalita Krško je
vhodná pro stavbu nového bloku.


----------------------------------------------------------------------
11. Výstava: historie šikany antiatomového hnutí, část 2
----------------------------------------------------------------------
Toto je druhá výstava k historii šikanování antiatomového hnutí. Na
první výstavu v srpnu loňského roku přišlo celkem 1.2000 návštěvníků.
Účelem této výstavy je podrobně prostudovat historii šikany, aby se v
budoucnu nemohla opakovat. V poslední době došlo k internetovým atakům
na webových stránkách proti jaderné energetice. V rámci výstavy se
budou ve veřejně přístupné galerii v Shinjuku, Tokio, konat poradenské
hodiny ohledně využívání těchto nových technologií.

18.1.2014 13:00-18:00
19.1.2014 10:00-16:00

http://www.cnic.jp/5527


----------------------------------------------------------------------
12. Rosatom ví o vysoké úrovni kontaminace v oblasti JE Belojarsk
----------------------------------------------------------------------
V souvislosti s přeshraničním procesem posuzování vlivů na životní
prostředí ke stavbě pátého reaktorového bloku v areálu jaderné
elektrárny Belojarsk v blízkosti Jekaterinburgu, rychlého reaktoru
BN-1200, se v podkladech našly doklady o tom, že má firma Rosatom
povědomí o vysoké radioaktivní kontaminaci této oblasti: ročně se do
vody vypouští 90.000 – 100.000 tun radioaktivního materiálu, mimo jiné
s obsahem radioaktivního césia- 137, který se pak stává součástí
biologického cyklu, dostává se do řeky, do ryb, do půdy a spodních
vod. Zprávy uvádí, že koncentrace césia 137 ve vodě ze vzorků
odebraných z některých studní dosahuje až desetinásobku povolených
ruských limitů (NRB-99). Obsah césia 137, stroncia 90 a kobaltu 60 ve
vodě z jiných studní se nachází právě na úrovni těchto povolených
limitů.

Další informace:
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/plutonium-v-bolote


----------------------------------------------------------------------
13. Filmový projekt Nuclear lies – úspěšný crowdfunding
----------------------------------------------------------------------
Mladý filmař Praved Krišnapilla z jižní Indie, regionu, který je přímo
postižený jadernou elektrárnou Koodankulam, pracuje na svém novém 60
minutovém filmu, který má ukázat škodlivé metody a lži jaderné lobby
ve své zemi a ve světě. Po několika týdnech a prací různých, především
rakouských, aktivistů (protože Praved žije od roku 1999 ve Vídni) se
podařilo dát dohromady potřebné peníze (více než 20.000 Euro). Velmi
nápomocná se shánění těchto financí byla také internetová platforma
http://www.startnext.de/en/nuclear-lies. Velkou počáteční podporou v
tomto procesu byla velká dáma rakouského ekologického hnutí Freda
Meissner – Blau.

Další informace: http://vimeo.com/75948886


----------------------------------------------------------------------
14. Další jazykové mutace newsletteru NukeNews
----------------------------------------------------------------------
Jak již bylo zmíněno v minulém vydání Nuke News, plánuje česko –
rakouská organizace Sonne + Freiheit zřejmě v druhé polovině srpna
2014 mini camp v České republice s cílem dále zlepšit práci na
newsletteru NukeNews. Všichni zájemci o účast na tomto mini campu
nechť se hlásí do konce března 2014 na "b.riepl AT eduhi.at".

Prvním úspěchem je to, že se od začátku roku 2014 s přispěním
Hornorakouské zemské vlády rozšíří náš newsletter od další jazykové
mutace – slovinštinu, chorvatštinu a polštinu.


----------------------------------------------------------------------
15. Nadcházející akce
----------------------------------------------------------------------
Výtah - sdělte nám informace o akcích pro další vydání NukeNews.
Další akce najdete na: http://upcoming.nuclear-heritage.net


24/10/13-23/03/14: Výstava "Dlouhá doba a úložiště jaderných odpadů" v
          muzeu Allerheiligen, Klosterstr. 16, v
          Schaffhausenu (CH)
2014:       Transport jaderného odpadu do Ahausu (D)
01/02/14 at 11 AM: Regionální konference "Zastavit JE Grohnde" v
          Obecním domě v Salzgitter-Bleckenstedtu (D)
06/02/14-07/02/14: Dlouhodobé řešení technických bariér (PEBS) v BGR v 
          Hannoveru (D)
08/02/14 at 11 AM: Konference o jaderném odpadu na základní škole,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)
09/02/14 at 11 AM: Protijaderná konference pro globální spolupráci
          na základní škole, Wilhelmshöher Allee 19-21, v
          Kassele (D)
10/02/14-12/02/14: Mezinárodní uranový filmový festival ve Washingtonu
          DC (USA)
03/03/14 at 10 AM: Waste Management (WM) 2014 Conference ve Phoenixu
          (USA)
08/03/14:     Akce na paměť Fukušimy v trojmezním regionu
          region (CH, D, F)
08/03/14:     Fukušimská rally v Jülichu (D)
09/03/14 at 2 PM: human chain Fessenheim ve vallée du Rhône (F)
09/03/14 at 2 PM: Vzpomínka na havárii ve Fukušimě: mezinárodní akcev
          the Upper Rhine area (D)
18/03/2014:    Jarní pochod k továrně na obohacování uranu
          v Gronau (D)
08/04/14-10/04/14: Sympózium na téma recyklace kovů z provozu a
          likvidace jaderných zařízení v Studsviku u Nyköping
          (S)
23/04/14-26/05/14: Pochod Walkatjurra Walkabout - Walking for Country
          2014 (AUS)
26/04/14:     Ekologický festival "Za budoucnost po Černobylu a
          Fukušimě" (D)
29/04/14:     Evropské antiatomové fórum v Praze (CZ)
03/05/14-08/05/14: Jaderné fórum německého jaderného průmyslu ve
          Frankfurtu/Main (D)
11/05/14-15/05/14: Evroská jaderná konference v Marseille (F)
summer 2014:    Walk For A Nuclear Free Future z Miami, FL do
          Y-12 Nuclear Facility Oakridge, TN 2014 (USA)
04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network v blízkosti Kielu (D)
09/08/14-16/08/14: Mezinárodní antiatomový kemp v blízkosti Kielu (D)
20/08/14-24/08/14: Protijaderný mini kemp u Kaplice (CZ)
22/08/14-24/08/14: Solární festival v Peckwitzu (D)
21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 – Mezinárodní
          konference ve Freibergu (D)
2014:       Pravděpodobný transport jaderného odpadu ze
          Sellafieldu (UK) a z La Hague (F) do Gorlebenu (D)
          a s tím spojené protesty
01/09/15-30/11/15: Hlavní slyšení soudu pro ŽP ohledně stavby KBS3
          konečného úložiště v Nacka (S)


http://www.allerheiligen.ch/images/PDF/Langzeit%20und%20Endlager_Flyer.pdf
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.pebs-eu.de/PEBS/EN/Pebs-Final-Conference/PEBS_final_conference_node_en.html;jsessionid=EF1A95844F8E4E013BCB14F2A5E66F59.1_cid284#link4
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=66&Itemid=278
http://www.kerstinrudek.de/bundesweite-anti-atom-konferenz-f%C3%BCr-globale-vernetzung/
http://www.uraniumfilmfestival.org/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/phoenix20140302-06
http://wp.chainehumaine.eu/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/20140408-10studsvik
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
16. Co jsou NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za tuto práci
není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v boji proti
jaderné energii jako tento informační systém byly nezávislé.
Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: news @ NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o
krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro třinácté vydání NukeNews je 30.března 2014.

Více informací o NukeNews najdete na:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET