PR:Ylä-Lumijärven saastekuorman vuotaminen pysäytettävä

From Nuclear Heritage
Revision as of 14:34, 24 May 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Ylä-Lumijärven saastekuorman vuotaminen pysäytettävä": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 26.4.2013


Ylä-Lumijärven saastekuorman vuotaminen pysäytettävä

Kansalaistarkkailijat Pekka Rönkko, Reino Rönkkö ja Hannu Hyvönen havaitsivat eilen 25.4. Ylä-Lumijärven vesienhallintaojan vuotavan.

  • Yhtiön rakentama sulamisvesien ohjausoja järven rantaviivassa on pettämässä ja on suuri vaara, että järven jätevesikuorma purkautuu Vuoksen vesistöön, sanoo Pekka Rönkkö.
  • Aiemmin tehdyt padot ovat merkityksettömiä jos ojanpenkat pettävät.
  • http://www.youtube.com/watch?v=z5exaonJOw8

Marraskuussa tapahtuneessa kipsisakka-altaan vuodossa Ylä-Lumijärveen levisi hapanta ja metallipitoista jätevettä. Pohjasedimentistä mitattiin kansalaisnäytteissä suuria pitoisuuksia mutta vielä suurempia pitoisuuksia löytyi kellertävästä "appelsiinimehusta" jota lepää kymmenien senttien kerros pohjasedimentin päällä.


Kts: video: Metallimönjää Ylä-Lumijärven rannalla

kts video: Saastunut sedimentti


  • Paikanpäällä tilanne näyttää siltä, että nämä päästöt lasketaan nyt liikkeelle jätealtaaksi muuttuneesta Ylä-Lumijärvestä näiden suojaojien kautta, sanoo Reino Rönkkö.

Stop Talvivaara- liike vaatii Kainuun Elyltä nopeita toimia meneillään olevan ympäristöonnettomuuden pysäyttämiseksi.


Kts mittaustuloksia: Lisää Talvivaaran haitta-aineita liitteessä Lisätietoja


http://www.stoptalvivaara.org


UUTISSÄHKE: 25.4.2013 YLÄ-LUMIJÄRVI HUUHTOUTUU VUO KSEN VESISTÖÖN?

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

Uutissähke 26.4.2013 klo 11.00


OJANPENKAT PETTÄMÄSSÄ

SAASTUNUT YLÄ-LUMIJÄRVI PURKAUTUMASSA VUOKSEN VESISTÖÖN

Lähetämme tiedoksenne oheisen sähköpostiviestin Kainuun Ely-keskukselle ja oheiset valokuvat. Videodokumenttia menossaolevasta ympäristöonnettomuudesta tulossa youtubekanavalle pian.

Lisätietoja:

  • Pekka Rönkkö: +358 4558630001
  • Reino Rönkkö: +358 400216302
  • Hannu Hyvönen: +358 442003654


Subject: 25.4.2013 YLÄ-LUMIJÄRVI HUUHTOUTUU VESISTÖÖN

25.4.2013 YLÄ-LUMIJÄRVI HUUHTOUTUU SUOJAOJAN KAUTTA LUMIJOEN PATOJEN OHI.

Liitteenä kuvia Ylä-Lumijärven suojaojan rakenteesta sekä suojaojan yhteydestä Ylä-Lumijärveen.

Toistamme alla olevan kysymyksen valvontaviranomaiselle, miksi sallitte Vaasan Hallinto-oikeuden välipäätöksen vastaisesti Ylä-Lumijärven huuhtomisen vesistöön. Valvontatyötä ei ole suoritettu määräyksen velvoitteen mukaisesti.

VAASAN HALLINTO-OIKEUS VÄLIPÄÄTÖS Nro 13/0081/1
Asiakirjojen mukaan Ylä-Lumijärveen on saattanut kerrostua saostumisen seurauksena metallihydroksidisakkaa. Tässä vaiheessa on tarpeen määrätä,että juoksutukset toteutetaan johtamalla vedet Ylä-Lumijärven ohi, jotta varmistutaan siitä, etteivät järvessä mahdollisesti olevat metallipitoiset sakat huuhtoudu vesistöön.

17.4.2013 tekemiemme havaintojen perusteella kysymme ja odotamme vastausta vastuulliselta valvontaviranomaiselta Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kenen vastuulla on Vaasan Hallinto-oikeuden määräämän tehtävän valvonta ja onko valvontatyö suoritettu määräyksen velvoitteen mukaan.

  • Pekka Rönkkö
  • Reino Rönkkö
  • Hannu Hyvönen