PR:Ei jatkoaikaa Talvivaaralle purkuputken avulla

From Nuclear Heritage
Revision as of 11:52, 16 January 2015 by ATOMI (talk | contribs) (Created page with "Hyvä toimitus Toivomme, että toimituksenne ennättää syventyä oheiseen tiedotteeseen ja kansalaisten yhteismuistutukseen Talvivaaran konkurssipesän hakemaan purkuputkih...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Hyvä toimitus

Toivomme, että toimituksenne ennättää syventyä oheiseen tiedotteeseen ja kansalaisten yhteismuistutukseen Talvivaaran konkurssipesän hakemaan purkuputkihankkeeseen.

Neljän toimintavuoden aikana aiemmin hyvälaatuiset erämaajärvet kaivoksen ympärillä ovat nousseet maamme sisävesien osalta kärkiluokkaan sulfaatin, natriumin, mangaanin ja myös uraanin osalta.

Järvien biokemia ja ekologia ovat tilanteessa josta muualla Suomessa ei ole kokemuksia. Varmaa on kuitenkin se, että jos toiminnan annetaan jatkua tuho tulee kasvamaan suorassa suhteessa siihen kuinka paljon mustaliusketta louhitaan. Mustaliuske ei ole nikkelimalmio vaan rikkiesiintymä. Liki 10 prosenttia valtavista louhintamääristä sekä sivukivessä että nikkelipitoisemmassa malmikivessä on rikkiä.

Tämä rikki tulee rapautumaan hapen ja veden vaikutuksesta ja tuottaa rikkihappoa joka liottaa metalleja mukaansa. Arvio on että sulfaattiongelmasta juuri tätä kautta syntyy moninkertainen kuormitus siihen kuormitukseen jota rikkihapon valtava syöttäminen tuottaa.

Käsityksemme mukaan tätä rapautumisen jatkuvasti louhinnan mukana kasvavaa rikkipäästöä ei ole huomioitu pohdittaessa kaivoksen toiminnan jatkoedellytyksiä.

terveisin Stop Talvivaara kansanliikkeen puolesta

Mediadesk


Tiedote 15.1.2015


Kansalaisliikkeeltä yhteismuistutus

Talvivaaran kaivokselle ei jatkoaikaa purkuputkella

Stop Talvivaara julkaisi yhteismuistutuksen, jossa otetaan kantaa Nuasjärvelle suunniteltuun purkuputkihankkeeseen ja kaivoksen jatkomahdollisuuksiin.

Kirjelmässä katsotaan, ettei purkuputkihanketta voida hyväksyä. Kaivoskokeilun lopputulos on se, ettei tätä mustaliuskeen rikkipitoista malmiota voida hyödyntää nykyisillä menetelmillä ilman merkittävää vesistöjen ja pohjavesien pilaantumista. Ja koska vesistöjen pilaaminen on yksiselitteisesti vastoin lakejamme ja EU:n vesipuitedirektiiviä, ei kaivoksen toimintaa tule jatkaa.

Purkuputken sijasta kirjelmässä vaaditaan kaivoksen toiminnan hallittua alasajoa ja investointeja jätevesien puhdistamiseen ja ympäristövanhinkojen korjaamiseen.

Muistutuksen kirjoittajat katsovat, että on palattava lailliseen tilanteeseen ja tehtävä lopultakin päätös kaivoksen hallitusta alasajosta.

  • Jos olemme kävelleet 30 kilometriä väärään suuntaan, se ei ole peruste jatkaa matkaa vielä lisää. Yhteiskunnan tappiot ja vahingot eivät vähene sillä että niitä tehdään lisää.

Stop Talvivaara katsoo, että kaikki suomalaiset ovat asianosaisia kun vesistöjämme pilataan.

  • Vesistöt ovat kansallisaartemme ja me kaikki olemme menettäjiä jokaisen saastuneen järven ja joen osalta.


Yhteismuistio ja lisäaineistoja muistutuksille on julkaistu kansalaisten allekirjoitettavaksi Stop Talvivaaran kotisivulla

Lisätietoja purkuputkihankkeesta:

Haastatteluihin on lupautunut myös asiantuntija biokemisti Jari Natunen, joka on avustanut kansalaisia muistutusten tekemisessä.


  1. 1.0 1.1 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").