Difference between revisions of "NukeNews No. 18 - SLOVENIAN"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
m
(cat changed)
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{NukeNews|18}}
+
{{NukeNews6|18}}
  
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
Line 46: Line 46:
 
  12. Trenutno dogajanje na Češkem
 
  12. Trenutno dogajanje na Češkem
 
  13. Pospešen padec francoske jedrske energije
 
  13. Pospešen padec francoske jedrske energije
  14. Austria: Nuclear Energy Conference 2015 - short report
+
  14. Avstrija: Konferenca o jedrski energiji 2015 - kratko poročilo
  15. Anti-Nuclear Activists go on trial for opposing Trident
+
  15. Proti-jedrska aktivista na sodišče zaradi nasprotovanja Tridentu
  16. Joining the dots on fossil fuels, nukes and climate change
+
  16. Združitev moči - fosilna goriva, jedrska energija in podnebne
  17. Upcoming events
+
    spremembe
  18. About NukeNews
+
  17. Prihajajoči dogodki
 +
  18. O NukeNews
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 287: Line 288:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14. Austria: Nuclear Energy Conference 2015 - short report
+
  14. Avstrija: Konferenca o jedrski energiji 2015 - kratko poročilo
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Linz was the venue, where around 150 activists from 12 countries met
+
  19.5.2015 je bil Linz prizorišče konference, kjer se je zbralo okrog
on the 19th of May 2015 to listen to interesting talks about the
+
150 aktivistov iz 12 držav. Govora je bilo o trenutni situaciji v
  current situation in Germany, Austria, Poland, France, the Czech
+
  Nemčiji, Avstriji, na Poljskem, v Franciji, na Češkem in v Angliji. V
  Republic and England. In each country the work of the anti-nuclear
+
  vsaki državi je delo proti-jedrskega omrežja precej različno, zapleti,
  network is quite different, the complications with which the nuclear
+
  s katerimi se jedrski lobi spopada, pa se zdijo podobni: Kje najti
lobby is battling seem similar however: where to find investors in a
+
  vlagatelje v jedrsko energijo, če obnovljivi viri postajajo vedno
  field, that is increasingly a financial pain in the neck, while the
+
  cenejši? in obenem kako razložiti javnosti, da naj jih ne skrbi za
  renewables get cheaper and cheaper? And at the same time how to
+
  svoj denar?... kar bo še posebej zanimivo v britanskem primeru.
explain to the public, that they should not worry about their money,
 
  .... which will be especially interesting in the British case.
 
 
   
 
   
  The organizers of the conference, atomstopp_atomkraftfrei leben!,
+
  Organizatorji konference, Atomstopp_atomkraftfrei leben!, Mütter gegen
  Mütter gegen Atomgefahr and Anti Atom Komitee, supported by the
+
  Atomgefahr ter  Anti Atom Komitee, podprti s strani Zgornje Avstrijske
  Upper Austrian regional government also arranged possibilities for
+
  regionalne vlade, so prav tako uredili možnosti za povezovanje pred in
  networking before and after the conference. An online presentation of
+
  po konferenci.
  the conference can be found here:
+
   
 +
Več o konferenci:
 
  http://www.nec2015.eu/en/presentations.php
 
  http://www.nec2015.eu/en/presentations.php
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  15. Anti-Nuclear Activists go on trial for opposing Trident
+
  15. Proti-jedrska aktivista na sodišče zaradi nasprotovanja Tridentu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  2 Anti-Nuclear Activists from Somerset in the UK, Nikki Clark & Theo
+
  Dva proti-jedrska aktivista iz Somerset-a v Veliki Britaniji, Nikki
Simon, are due to go on trial to defend themselves against allegations
+
Clark in Theo Simon, sta pristala na sodišče zaradi obtožb motenja
  of aggravated trespass, at HMP Devonport - a port where Britain's
+
  posesti v HMP Devonport - v pristanišču, kjer so zaradi nadgradnje
  Nuclear Submarines that carry the UK Trident missile system is berthed
+
  zasidrane britanske jedrske podmornice, ki so oborožene z UK Trident
  for major upgrades. The Trial date had originally been set for May
+
  raketnim sistemom. Datum sodne obravnave je bil prvotno določen za 19.
  19th, however this date was adjourned on the day before the trial
+
  maj, a je bil kasneje preložen. Izbruhnil je tudi škandal v zvezi s
date, the same day as a big Trident Scandal story broke in the UK. A
+
  Tridentom, saj je Trident podmorničar William McNeilly na Wikileaksu
  Trident Submariner William McNeilly, published a dossier about Trident
+
  objavil dosje o Tridentu in o kršitvah varnosti in zaščite.
  safety & security breaches on wiki-leaks after going absent without
 
leave.
 
 
   
 
   
  For more information about the trial see here:
+
  Več informacij glede sojenja:
 
  http://tinyurl.com/qfndg7q
 
  http://tinyurl.com/qfndg7q
 
   
 
   
  as soon as a date is set it will be published here:
+
  Kakor hitro bo datum sojenja znan, bo objavljeno tukaj:
 
  https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/
 
  https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/
 
   
 
   
  and about the dossier on safety & security breaches on Trident:
+
  Dokumentacija o kršitvah varnosti in zaščite v Tridentu:
 
  https://wikileaks.org/trident-safety/
 
  https://wikileaks.org/trident-safety/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  16. Joining the dots on fossil fuels, nukes and climate change
+
  16. Združitev moči - fosilna goriva, jedrska energija in podnebne
 +
    spremembe
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Climate and Energy Activists in the UK joined up the dots on fossil
+
  Podnebni in energetski aktivisti v Veliki Britaniji so združili moči
  fuels, nukes and climate change at the Reclaim Power camp in Oxford at
+
  na področju fosilnih goriv, jedrske energije in podnebnih sprememb v
  the last weekend of May which culminated in a day of direct action on
+
kampu 'Reclaim Power', v Oxfordu, zadnji vikend v maju, ki se je
  Monday 1st June, which targeted Public Relations firms involved, with
+
  zaključil z dnevom direktne akcije, v ponedeljek, 1. junija. Akcija je
  fossil fuels, fracking and nuclear power. Actions involved, office
+
  bila usmerjena proti PR agencijam, ki delajo za industrijo in podjetja
  occupations with lock-on tubes and street theatre turning Camargue
+
  fosilnih goriv, frackinga ter jedrske energije.
  into a Nuclear Contamination Zone... for more info see here:
+
   
 +
  Več informacij tukaj:
 
  http://www.nodashforgas.org.uk/press-releases/media-zoo-and-camargue-targeted/
 
  http://www.nodashforgas.org.uk/press-releases/media-zoo-and-camargue-targeted/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  17. Upcoming events
+
  17. Prihajajoči dogodki
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Feel free to send us your local and international events for the big
+
  Samo povzetek, več dogodkov: http://upcoming.nuclear-heritage.net
upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
+
Vabljeni, da nam sporočite svoje lokalne in mednarodne dogodke!
for this extract in the NukeNews!
 
http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  01/06/14-June '15: "Bure 365" - decentralized actions against nuclear
 
  01/06/14-June '15: "Bure 365" - decentralized actions against nuclear
 
                     waste repository in Bure (F)
 
                     waste repository in Bure (F)
  07/06/15 8.30 AM:  mass rally in Bure (F)
+
  07/06/15 8.30 AM:  protestni shod, Bure (F)
  08/06/15-21/06/15: anti-nuclear Better Power! camp in Pyhäjoki (FIN)
+
  08/06/15-21/06/15: proti jedrski kamp Better Power!, Pyhäjoki (FIN)
 
  08/06/15-26/06/15: photo exhibition "Was wäre, wenn ... Brokdorf |
 
  08/06/15-26/06/15: photo exhibition "Was wäre, wenn ... Brokdorf |
 
                     Tschernobyl. Eine Gegenüberstellung" at
 
                     Tschernobyl. Eine Gegenüberstellung" at
Line 374: Line 372:
 
  23/06/15 9 AM:    trial against 2011 Castor activists at Local Court,
 
  23/06/15 9 AM:    trial against 2011 Castor activists at Local Court,
 
                     room 1.120, in Fulda (D)
 
                     room 1.120, in Fulda (D)
  09/07/15-19/07/15: International Uranium Film Festival in Rio de
+
  09/07/15-19/07/15: International Uranium Film Festival, Rio de Janeiro
                     Janeiro (BR)
+
                     (BR)
 
  04/08/15-06/08/15: Peace Walk from Walnut Creek (Mt. Diablo Unitarian
 
  04/08/15-06/08/15: Peace Walk from Walnut Creek (Mt. Diablo Unitarian
 
                     Universalist Church, 55 Eckley Lane, WC) to
 
                     Universalist Church, 55 Eckley Lane, WC) to
Line 388: Line 386:
 
  16/08/15-19/09/15: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country from
 
  16/08/15-19/09/15: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country from
 
                     Wiluna to Leonora (AU)
 
                     Wiluna to Leonora (AU)
  09/09/15-11/09/15: World Nuclear Symposium 2015 in London (UK)
+
  09/09/15-11/09/15: World Nuclear Symposium 2015, London (UK)
 
  09/09/15 10 AM:    trial against activists' 2012 protests at Lingen
 
  09/09/15 10 AM:    trial against activists' 2012 protests at Lingen
 
                     nuclear fuel fabrication plant at Local Court in
 
                     nuclear fuel fabrication plant at Local Court in
 
                     Lingen (D)
 
                     Lingen (D)
  after 12/09/15:   decentralized atomic transport actions nationwide
+
  po 12/09/15:       decentralized atomic transport actions nationwide
 
                     on the route of the first recognized shipment of
 
                     on the route of the first recognized shipment of
 
                     uranium ore concentrate from Hamburg harbour (D)
 
                     uranium ore concentrate from Hamburg harbour (D)
  19/09/15 11 AM:    nuclear waste conference at Volkshochschule,
+
  19/09/15 11 AM:    konferenca o jedrskih odpadkih, Volkshochschule,
 
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
 
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
 
  03/10/15 2 PM:    annual Internationales Aktionsbündnis gegen
 
  03/10/15 2 PM:    annual Internationales Aktionsbündnis gegen
 
                     Cattenom mass rally against Cattenom NPP at Place
 
                     Cattenom mass rally against Cattenom NPP at Place
 
                     Saint-Louis in Metz (F)
 
                     Saint-Louis in Metz (F)
  05/10/15-16/10/15: International Uranium Film Festival in
+
  05/10/15-16/10/15: International Uranium Film Festival, Florianopolis
                     Florianopolis (BR)
+
                     (BR)
 
  23/10/15:          nuclear waste law symposium (D)
 
  23/10/15:          nuclear waste law symposium (D)
  25/04/16-01/05/16: European Action Weeks For A Future After Chernobyl
+
  25/04/16-01/05/16: Evropski akcijski teden za prihodnost po Černobilu
                     And Fukushima
+
                     in Fukušimi
 
  09/05/16-13/05/16: pro-nuclear 14th Congress of the International
 
  09/05/16-13/05/16: pro-nuclear 14th Congress of the International
 
                     Radiation Protection Association: "Practising
 
                     Radiation Protection Association: "Practising
Line 410: Line 408:
 
                     New Challenges" at International Convention Centre,
 
                     New Challenges" at International Convention Centre,
 
                     in Cape Town (South Africa)
 
                     in Cape Town (South Africa)
  01/09/16-30/11/16: main hearing on the Environmental Court on SKB's
+
  01/09/16-30/11/16: glavna obravnava na Okoljskem sodišču o prijavi SKB
                     application to build KBS3 final nuclear waste
+
                     za izgradnjo KBS3 končnega odlagališča
                     repository at District Court in Nacka (S)
+
                    radioaktivnih odpadkov, na Okrožnem sodišču v Nacki
  2017:              (probably) Castor transport of high level
+
                     (Švedska)
                     radioactive waste from Sellafield (UK) and of
+
  2017:              (predvidoma) prevoz zabojnikov z visoko
                     intermediate level radioactive waste from La Hague
+
                     radioaktivnimi odpadki iz Sellafielda (VB) in
                     (F) to Gorleben (D) and protests
+
                     srednje radioaktivnimi odpadki iz La Hague
 +
                     (Francija) v Gorleben (Nemčija) in protesti
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 444: Line 443:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  18. About NukeNews  
+
  18. O NukeNews
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
+
  NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network. Odraža
  Network. It reflects the activities, topics and struggles of
+
  aktivnosti, tematiko in boje proti-jedrskih aktivistov, povezanih
  anti-nuclear activists connected through this international community.
+
  skozi mednarodno skupnost. Članki so napisani in prevedeni s strani
  The messages are written and translated by activists, additionally to
+
  aktivistov, poleg njihovih običajnih proti-jedrskih dejavnosti. Cilj
  their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
+
  NukeNews glasila je obveščanje tako aktivistov kot tudi zainteresirane
  update as well activists as the interested audience.
+
  javnosti.
 
   
 
   
  Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
+
  Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
  "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". The text should be
+
  jih preko e-pošte na naslov: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage
  very brief and in English. Please don't make it longer than one
+
DOT net". Prispevek naj bo kratka informacija v angleščini - ne več
  paragraph. We need a concise headline for your article, and you can
+
  kot en odstavek, vključno s strnjenim naslovom in morebitno povezavo
  add a link to a webpage providing more information. Deadline for the
+
  do spletne strani za boljšo informiranost. Rok za oddajo za NukeNews
19th issue of the NukeNews is 16th of August, 2015.
+
  #19 je 16. avgust 2015.
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Delite dalje! Več o portalu NukeNews:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   
Line 490: Line 489:
 
[[Category: Rosatom]]
 
[[Category: Rosatom]]
 
[[Category: Subsidies]]
 
[[Category: Subsidies]]
[[Category: Uranium‏‎]]
+
[[Category: Uranium Mining]]
 
[[Category: Slovenian]]
 
[[Category: Slovenian]]

Latest revision as of 10:28, 12 January 2016


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #18 - Proti-jedrski informacijski servis  *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
To poletje mora Fennovia-Rosatom začeti z gradnjo načrtovane jedrske
elektrarne Hanhikivi na Finskem - v nasprotnem bo postala politična
"načelna odločitev" o podpori novi jedrski elektrarni neveljavna.
Trenutno se proti-jedrski aktivisti na Finskem ukvarjajo s kreativnimi
dogodki, akcijskimi in protestnimi kampi. V tej številki lahko
preberete dvoje sporočil o nedavnih aktivnostih Fennovoime.

Število člankov ponuja vpogled v zadnja jedrska dogajanja v posameznih
evropskih državah, obenem pa tudi vpogled v Avstralijo, Združene
države in Kanado. Pomembna tema za evropske prebivalce in
proti-jedrske organizacije je novica o pogodbi Euratom, ki ima velik
pomen za razvoj jedrske energije v Evropski Uniji in ki signalizira
več ovir za dosledno postopno opuščanje jedrske energije.

Upamo, da vam bo 18. številka NukeNews všeč!


----------------------------------------------------------------------
Povzetek NukeNews #18
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Proti-jedrski akcijski kamp, Pyhäjoki(Finska)
2. Uradno poročilo: Nesreča na odlagališču radioaktivnih odpadkov
  povzročena zaradi napačne stelje za mačke
3. Ontario ostaja zavezan jedrski energiji
4. Fennovoima že seka zaščitene gozdove za načrtovano jedrsko
  elektrarno
5. Poplavljeni predlagani rudnik urana v Avstraliji opozarja na
  tveganja
6. Poljska: Vodje lokalnih oblasti pozivajo, da se sprejme odločitev
  o umestitvi načrtovane jedrske elektrarne v prostor
7. Poljsko-francoska medvladna posvetovanja o podnebju in energiji
8. 77 odstotkov Poljakov podpira obnovljive vire
9. Dan Černobila na Dunaju
10. EURATOM – Utrdba jedrske energije
11. Poljski jedrski načrti
12. Trenutno dogajanje na Češkem
13. Pospešen padec francoske jedrske energije
14. Avstrija: Konferenca o jedrski energiji 2015 - kratko poročilo
15. Proti-jedrska aktivista na sodišče zaradi nasprotovanja Tridentu
16. Združitev moči - fosilna goriva, jedrska energija in podnebne
  spremembe
17. Prihajajoči dogodki
18. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Proti-jedrski akcijski kamp, Pyhäjoki(Finska)
----------------------------------------------------------------------
Podjetje Fennovoima načrtuje gradnjo nove jedrske elektrarne na
ekološko dragocenem rtu Hanhikivi v okrožju Pyhäjoki, na severozahodu
Finske. Ustavimo ta neodgovoren in nevaren projekt! Energija ljudi
proti jedrski energiji! Proti-jedrski akcijski kamp bo potekal blizu
rta Hanhikivi, od 8. do 21. junija, s strani Hyökyaalto, grassroots
mreže (Rising Tide Finland). Cilj kampa je učenje in deljenje znanja
ter idej o različnih oblikah neposrednega odpora. Udeležence
spodbujamo, da zagotovijo teme in del programa. Soglasno odločanje ima
prednost. Kakršna koli diskriminacija, naj si bo to na podlagi spola,
spolne usmerjenosti ali narodnosti, je strogo prepovedana. Politične
stranke ali nacionalni znaki ne spadajo v ta kamp.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/People_Power_agains_Nuclear_Power!_Anti-nuclear_action_camp_in_Pyh%C3%A4joki/Finland


----------------------------------------------------------------------
2. Uradno poročilo: Nesreča na odlagališču radioaktivnih odpadkov
  povzročena zaradi napačne stelje za mačke
----------------------------------------------------------------------
Celoletna preiskava ameriškega ministrstva za energijo, z 277 strani
dolgim poročilom, se je končala s sklepom, da je bila hujša nesreča na
odlagališču jedrskih odpadkov v New Mexico-u februarja 2014 povzročena
zaradi rabe napačne znamke stelje za mačke (op: ta material se pogosto
uporablja v odlagališčih radioaktivnih odpadkov). To je isto
odlagališče jedrskih odpadkov, ki ga je kandaska Organizacija za
upravljanje z jedrskimi odpadki (NWMO) uporabila kot model za njihovo
lastno jedrsko odlagališče, predlagano na obali jezera Huron v
Ontariu.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=998fedf8a7&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
3. Ontario ostaja zavezan jedrski energiji
----------------------------------------------------------------------
Ontario je sredi energetske revolucije, a ostaja vztrajno zavezan k
rabi jedrske energije. Medtem ko večina jedrskih elektrarn v Ontariu
vstopa v zadnjo fazo njihove načrtovane obratovalne dobe, vlada
nadaljuje z vlaganjem milijard dolarjev v podaljšanje življenjske
dobe, medtem ko so veliko bolj ekonomsko upravičene in obnovljive
možnosti zapostavljene.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=8b90a4eda8&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
4. Fennovoima že seka zaščitene gozdove za načrtovano jedrsko
  elektrarno
----------------------------------------------------------------------
Na rtu Hanhikivi (Pyhäjoki), na Finskem, Fennovoima seka gozdove in
uničuje občutljivo naravo, zaradi izgradnje ceste za jedrsko
elektrarno. Trenutno imajo dovoljenje s strani lokalne občine za posek
okoli 100 hektarjev ekološko dragocenega območja, kar je ena petina
celotnega rta Hanhikivi.

Finska odločitev za elektrarno je bila načeloma pogojna, saj ostaja
odprtih še veliko pomembnih vprašanj: Bo dovolj zainteresiranih
finskih ali evropskih deležnikov pristopilo k projektu? Kakšen je plan
za jedrske odpadke? Če elektrarna ne bo nikoli zgrajena, je območje
uničeno zaman. 

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:People_in_Pyh%C3%A4joki_have_been_disregarded_because_of_the_Fennovoima_nuclear_plans


----------------------------------------------------------------------
5. Poplavljeni predlagani rudnik urana v Avstraliji opozarja na
  tveganja
----------------------------------------------------------------------
Lake Way, lokacija predlaganega rudnika urana Toro Energy je bila
poplavljena, kar vzbuja globoko zaskrbljenost glede prihodnosti
načrtovanega rudarjenja urana na jezerskem dnu. Toro Energy Ltd
načrtuje hrambo radioaktivne jalovine iz predlaganega rudnika urana
Wiluna - do 100 milijonov ton - v zapuščenih rovih Centipede in
Millipede, ki se bodo prav tako znašli na jezerskem dnu. Tudi trenutno
so pod vodo.


----------------------------------------------------------------------
6. Poljska: Vodje lokalnih oblasti pozivajo, da se sprejme odločitev
  o umestitvi načrtovane jedrske elektrarne v prostor
----------------------------------------------------------------------
Tri vodje lokalnih vlad so v pismu pozvali novo predsednico vlade, Ewi
Kopacz, da sprejme končno odločitev o gradnji (ali ne) jedrske
elektrarne na eni izmed njihovih lokacij. Trdijo, da pomanjkanje trdne
odločitve in nenehne zamude vodijo do oprijemljivih izgub v njihovih
proračunih in obenem ovirajo njihov razvoj. Trdijo tudi, da je lokalno
prebivalstvo naklonjeno možni gradnji jedrske elektrarne.

Vir:
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/energetyka-jadrowa-pomorze-samorzadowcy-chca-decyzji-o-elektrowni-atomowej,67183.html


----------------------------------------------------------------------
7. Poljsko-francoska medvladna posvetovanja o podnebju in energiji
----------------------------------------------------------------------
2. februarja 2015 je potekalo poljsko - francosko srečanje (označeno
kot medvladna posvetovanja) v zvezi s podnebnimi in energetskimi
zadevami: koncept energetske unije in okviri podnebne in energetske
politike. Razvoj jedrske energije je bil označen kot dober, a dalje o
tej temi mediji niso poročali.


----------------------------------------------------------------------
8. 77 odstotkov Poljakov podpira obnovljive vire
----------------------------------------------------------------------
Nova anketa Centra za raziskovanje javnega mnenja na Poljskem (CBOS)
je v začetku februarja 2015 razkrila, da je 77 odstotkov Poljakov
naklonjenih ideji, da bi Poljska povečala rabo obnovljivih virov
energije. Obnovljive vire podpirajo predvsem ženske in mladi, pa tudi
premožnejši posamezniki.

Vir:
http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/196595,Poles-believe-in-green-energy


----------------------------------------------------------------------
9. Dan Černobila na Dunaju
----------------------------------------------------------------------
24. aprila 2015 je dunajska platforma 'Nuclear-Free' obeležila spomin
na katastrofo v Černobilu, ki se je zgodila pred 29 leti. Aktivisti so
se zbrali pred avstrijskim Zveznim uradom kanclerja in Ministrstvom za
zunanje zadeve, da opozorijo na radioaktivnost, ki lahko ogroža
Avstrijo skozi gradnjo novih jedrskih reaktorjev in njihovih jedrskih
odpadkov. Aktivisti so še enkrat pozvali avstrijsko vlado da prepreči
gradnjo novih jedrskih elektrarn v sosednjih državah - na Madžarskem
in na Češkem.


----------------------------------------------------------------------
10. EURATOM – Utrdba jedrske energije
----------------------------------------------------------------------
Nespremenjene od leta 1957 - kljub Černobilu in Fukušimi – so črke na
papirju pogodbe EURATOM veliko močnejše in vplivnejše kot se mnogi
zavedajo. Skozi ogromno privilegijev za jedrsko industrijo in
raziskave, zapisanih v pogodbi sami in v sekundarni EU zakonodaji
(zavezujoči predpisi, smernice, priporočila), predstavlja EURATOM
plodna tla, na kateri rastejo nove jedrski objekti. Posledično je
vedno več rudarjenja z uranom, radioaktivnih odpadkov in širjenja
jedrskega orožja. To pomeni povečana tveganja na eni strani in veliko
več dela za državljane.

Leta 2014 sta se Britanska vlada in Evropska Komisija sklicevali na
pogodbo EURATOM z namenom, da upravičita odobritev ogromnih subvencij
za načrtovano jedrsko elektrarno Hinkley point C. Verjetno ker se
zavedajo, da leta 1957 spisana jedrsko-evforična preambula in uvodni
členi pogodbe EURATOM zagotavljajo edino možnost za Evropsko sodišče
za pravosodje, da zavrne prihajajoče avstrijske pritožbe proti tem
subvencijam, medtem ko bi EU pravila o konkurenci pomenila pravno
zmago za Avstrijo.

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Manifesto_for_the_termination_of_Germany%27s_EURATOM_membership


----------------------------------------------------------------------
11. Poljski jedrski načrti
----------------------------------------------------------------------
Glede na prvotni časovni razpored bi se naj gradnja prve jedrske
elektrarne na Poljskem začela v 2013. Zdaj je jasno, da končna zelena
luč ne bo dana pred letom 2017, če sploh.

Tik pred svojim odhodom v EU, je bivši poljski premier Donald Tusk
prisilil tri državna podjetja - ENEA, Tauron in KGHM, da prevzamejo
10% delež PGE EJ1. Financiranje je zdaj predvidoma organizirano kot
korporativni 'set-up' (kot TVO in Fennovoima na Finskem: model
Mankala, kjer so prvi porabniki oproščeni DDV-ja, ker lastniki dobijo
elektriko po deležu delnic, ki jih imajo v okviru projekta "za lastno
uporabo", nakar so odgovorni za prodajo), v kombinaciji s finančno
podporo, kot jo planira Velika Britanija za Hinkley Point C (dogovor,
ki bo v prihajajočih tednih predložen Evropskemu sodišču s strani
Avstrije in Luksemburga, zaradi domnevne nezakonite državne pomoči in
izkrivljanja razmer na trgu).

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Poland%27s_nuclear_plans_continue_dragging_in_the_mud


----------------------------------------------------------------------
12. Trenutno dogajanje na Češkem
----------------------------------------------------------------------
Češka vlada je 18. maja 2015 odobrila Državno energetsko politiko
(ASEK). Calla, je skupaj z drugimi organizacijami - Friends of the
Earth in Greenpeace - objavila skupno sporočilo za javnost. Ena izmed
najbolj spornih zadev, ki jih politika spodbuja, je velik delež
jedrske energije in premoga. Ko gledamo študijo Smart Energy (2009),
ugotovimo, da politika spominja na prvi in najslabši primer imenovan
"No Active Policy", ker Češka ne počne skoraj nič za preoblikovanje
češke energetike v smeri obnovljive energije (delež elektrike iz
obnovljivih virov naj bi bil max. 25%, ni jasno ali ima država namen
pomagati gospodinjstvom pri doseganju energetske neodvisnosti).
Nasprotno, Ministrstvo za industrijo in trgovino (MPO) želi ponovno
uveljaviti svoje načrte za nove jedrske reaktorje. Kar je tudi cilj
Nacionalnega akcijskega načrta za razvoj jedrske energije na Češkem
(NAP JE ČR).

Minister MPO, Jan Mládek, in finančni minister, Andrej Babiš, sta
sodelovala pri sestavi NAP ČR, potrjen naj bi bil v prihodnjih tednih.
Nastajanje načrta bi lahko opredelili kot "strogo skrivnost". Načrt
promovira 4 jedrske reaktorje, dva v JE Dukovany in dva v JE Temelín.
Mládek uporablja svoj model: dobro bi se bilo odločiti zdaj, začeti
postopek za izdajo dovoljenj, izvesti presojo vplivov na okolje
(EIA), urbanistično načrtovanje, izbiro prodajalca, porabiti do 1,2
milijarde evrov do leta 2025, in se potem odločiti kje graditi jedrske
reaktorje in kako jih bo država finančno podprla.

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/What_currently_happens_in_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
13. Pospešen padec francoske jedrske energije
----------------------------------------------------------------------
Francija je na razpotju – trenutno poteka debata o energetiki. Osnutek
zakona, ki je že v parlamentu, poziva k zmanjševanju francoskega
zanašanja na jedrsko energijo na 50% do leta 2025. Fosilna goriva bi
naj zmanjšali za 30% do 2030. Obnovljivi viri energije bi se naj
povečali za 32% in poraba celotne energije bi se naj zmanjšala za 20%
(do sredine stoletja za 50%), kar se namerava doseči predvsem s
povečanjem energetske učinkovitosti. Pričakuje se, da bo parlament
zadevo potrdil naslednji mesec.

Kakorkoli, zakon mora še skozi senat in potem spet nazaj do parlamenta
- vse je odvisno od inštalirane zmogljivostne meje.

Več informacij:
http://safeenergy.org/2015/05/14/the-accelerating-decline-of-french-nuclear-power/


----------------------------------------------------------------------
14. Avstrija: Konferenca o jedrski energiji 2015 - kratko poročilo
----------------------------------------------------------------------
19.5.2015 je bil Linz prizorišče konference, kjer se je zbralo okrog
150 aktivistov iz 12 držav. Govora je bilo o trenutni situaciji v
Nemčiji, Avstriji, na Poljskem, v Franciji, na Češkem in v Angliji. V
vsaki državi je delo proti-jedrskega omrežja precej različno, zapleti,
s katerimi se jedrski lobi spopada, pa se zdijo podobni: Kje najti
vlagatelje v jedrsko energijo, če obnovljivi viri postajajo vedno
cenejši? in obenem kako razložiti javnosti, da naj jih ne skrbi za
svoj denar?... kar bo še posebej zanimivo v britanskem primeru.

Organizatorji konference, Atomstopp_atomkraftfrei leben!, Mütter gegen
Atomgefahr ter Anti Atom Komitee, podprti s strani Zgornje Avstrijske
regionalne vlade, so prav tako uredili možnosti za povezovanje pred in
po konferenci.

Več o konferenci:
http://www.nec2015.eu/en/presentations.php


----------------------------------------------------------------------
15. Proti-jedrska aktivista na sodišče zaradi nasprotovanja Tridentu
----------------------------------------------------------------------
Dva proti-jedrska aktivista iz Somerset-a v Veliki Britaniji, Nikki
Clark in Theo Simon, sta pristala na sodišče zaradi obtožb motenja
posesti v HMP Devonport - v pristanišču, kjer so zaradi nadgradnje
zasidrane britanske jedrske podmornice, ki so oborožene z UK Trident
raketnim sistemom. Datum sodne obravnave je bil prvotno določen za 19.
maj, a je bil kasneje preložen. Izbruhnil je tudi škandal v zvezi s
Tridentom, saj je Trident podmorničar William McNeilly na Wikileaksu
objavil dosje o Tridentu in o kršitvah varnosti in zaščite.

Več informacij glede sojenja:
http://tinyurl.com/qfndg7q

Kakor hitro bo datum sojenja znan, bo objavljeno tukaj:
https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/

Dokumentacija o kršitvah varnosti in zaščite v Tridentu:
https://wikileaks.org/trident-safety/


----------------------------------------------------------------------
16. Združitev moči - fosilna goriva, jedrska energija in podnebne
  spremembe
----------------------------------------------------------------------
Podnebni in energetski aktivisti v Veliki Britaniji so združili moči
na področju fosilnih goriv, jedrske energije in podnebnih sprememb v
kampu 'Reclaim Power', v Oxfordu, zadnji vikend v maju, ki se je
zaključil z dnevom direktne akcije, v ponedeljek, 1. junija. Akcija je
bila usmerjena proti PR agencijam, ki delajo za industrijo in podjetja
fosilnih goriv, frackinga ter jedrske energije.

Več informacij tukaj:
http://www.nodashforgas.org.uk/press-releases/media-zoo-and-camargue-targeted/


----------------------------------------------------------------------
17. Prihajajoči dogodki
----------------------------------------------------------------------
Samo povzetek, več dogodkov: http://upcoming.nuclear-heritage.net
Vabljeni, da nam sporočite svoje lokalne in mednarodne dogodke!


01/06/14-June '15: "Bure 365" - decentralized actions against nuclear
          waste repository in Bure (F)
07/06/15 8.30 AM: protestni shod, Bure (F)
08/06/15-21/06/15: proti jedrski kamp Better Power!, Pyhäjoki (FIN)
08/06/15-26/06/15: photo exhibition "Was wäre, wenn ... Brokdorf |
          Tschernobyl. Eine Gegenüberstellung" at
          Kreisvolkshochschule, Landhausstr. 4, in
          Freudenstadt (D)
08/06/15 1.30 PM: trial against 2013 energy transition rally climbing
          activists at Local Court, room 862, Turmstr. 91, in
          Berlin (D)
14/06/15 2 PM:   rally against Tihange NPP at Dreiländereck,
          Dreiländereckweg, in Aachen (D)
20/06/15 11 AM:  conference "Atommüll ohne Ende (Teil 2)" at
          Tagungszentrum Pfefferberg, Schönhauser Allee 176,
          in Berlin (D)
20/06/15 12 PM:  Scrap Trident bloc at End Austerity Now demo at
          Bank of England, Queen Victoria St, in London (UK)
23/06/15 9 AM:   trial against 2011 Castor activists at Local Court,
          room 1.120, in Fulda (D)
09/07/15-19/07/15: International Uranium Film Festival, Rio de Janeiro
          (BR)
04/08/15-06/08/15: Peace Walk from Walnut Creek (Mt. Diablo Unitarian
          Universalist Church, 55 Eckley Lane, WC) to
          Livermore (USA)
06/08/15-09/08/15: Hiroshima-Nagasaki International Fast at Livermore
          Lab, East Gate, Greenville Road, in Livermore (USA)
06/08/15-09/08/15: Hiroshima and Nagasaki Commemoration Fast in
          central London (UK)
15/08/15-31/08/15: West Australia Nuclear Free Alliance WANFA Art
          exhibition at Moores Gallery, 46 Henry St, in
          Fremantle (AU)
16/08/15-19/09/15: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country from
          Wiluna to Leonora (AU)
09/09/15-11/09/15: World Nuclear Symposium 2015, London (UK)
09/09/15 10 AM:  trial against activists' 2012 protests at Lingen
          nuclear fuel fabrication plant at Local Court in
          Lingen (D)
po 12/09/15:    decentralized atomic transport actions nationwide
          on the route of the first recognized shipment of
          uranium ore concentrate from Hamburg harbour (D)
19/09/15 11 AM:  konferenca o jedrskih odpadkih, Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
03/10/15 2 PM:   annual Internationales Aktionsbündnis gegen
          Cattenom mass rally against Cattenom NPP at Place
          Saint-Louis in Metz (F)
05/10/15-16/10/15: International Uranium Film Festival, Florianopolis
          (BR)
23/10/15:     nuclear waste law symposium (D)
25/04/16-01/05/16: Evropski akcijski teden za prihodnost po Černobilu
          in Fukušimi
09/05/16-13/05/16: pro-nuclear 14th Congress of the International
          Radiation Protection Association: "Practising
          Radiation Protection: Sharing the Experience and
          New Challenges" at International Convention Centre,
          in Cape Town (South Africa)
01/09/16-30/11/16: glavna obravnava na Okoljskem sodišču o prijavi SKB
          za izgradnjo KBS3 končnega odlagališča
          radioaktivnih odpadkov, na Okrožnem sodišču v Nacki
          (Švedska)
2017:       (predvidoma) prevoz zabojnikov z visoko
          radioaktivnimi odpadki iz Sellafielda (VB) in
          srednje radioaktivnimi odpadki iz La Hague
          (Francija) v Gorleben (Nemčija) in protesti


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365
https://www.facebook.com/events/1586277508277465/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Better_Power!_camp
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/berlin-zweiter-prozess-wegen-energiewendedemo/
http://www.anti-akw-ac.de/events/5/14-06-2015_demo_dreilaendereck/
https://www.ausgestrahlt.de/fileadmin/user_upload/atommuell/Aufruf_Veranstaltung_20.6._Berlin.pdf
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2125-scrap-trident-bloc-at-end-austerity-now-demo
http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/farbe-am-castor-prozess-in-fulda-am-23-6/
http://uraniumfilmfestival.org/en/
https://nuclearfree.wordpress.com/art/
http://walkingforcountry.com
http://www.wna-symposium.org/ehome/index.php?eventid=108035&
http://nirgendwo.info/lingen/
http://www.urantransport.de/aktionstage.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://uraniumfilmfestival.org/en/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.irpa2016capetown.org.za/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017


----------------------------------------------------------------------
18. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network. Odraža
aktivnosti, tematiko in boje proti-jedrskih aktivistov, povezanih
skozi mednarodno skupnost. Članki so napisani in prevedeni s strani
aktivistov, poleg njihovih običajnih proti-jedrskih dejavnosti. Cilj
NukeNews glasila je obveščanje tako aktivistov kot tudi zainteresirane
javnosti.

Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
jih preko e-pošte na naslov: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage
DOT net". Prispevek naj bo kratka informacija v angleščini - ne več
kot en odstavek, vključno s strnjenim naslovom in morebitno povezavo
do spletne strani za boljšo informiranost. Rok za oddajo za NukeNews
#19 je 16. avgust 2015.

Delite dalje! Več o portalu NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET