PR:starptautiska nometne vasarā palīdzēs apvienot spēkus cīņai pret atomindustriju

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


Preses relīze
Pirmdiena, 2014. gada 24. februāris
- tūlītējai publicēšanai -


Baltijas jūras reģionā pieaug pret atomenerģiju kritiski noskaņotu cilvēku skaits:

starptautiska nometne vasarā palīdzēs apvienot spēkus cīņai pret atomindustriju

ĶĪLE/BALTIJAS JŪRA - 2014. gada augustā pret atomenerģiju kritiski noskaņoti cilvēki tiksies starptautiskā nometnē. Tās mēŗkis ir stiprināt cīņu pret bīstamiem ar atomindustriju saistītiem projektiem Baltijas jūras reģionā. Nometne notiks no 9. līdz 16. augustam netālu no Ķīles Ziemeļvācijā un pulcēs gan vides aktīvistus, gan vienkārši interesentus. Nometnes dalībnieki gūs plašākas zināšanas par atomindustrijas radītajiem draudiem videi un veselībai, dalīsies prasmēs protesta akciju un kampaņu organizēšanā, attīstīs starptautiskus sadarbības tīklus, gatavos publiskas pret atomindustriju vērstas akcijas un piedalīsies tajās. Nometnes organizēšanā būs iesaistītas dažādas pret atomenerģiju vērstas organizācijas, kā arī privātpersonas no visas Vācijas. "Atomic Threats In the Baltic Sea Region" (Kodoldraudi Baltijas jūras reģionā) sadarbības tīkls/projekts ielūdz vides aktīvistus, organizācijas kā arī citus interesentus no Baltijas jūras reģiona piedalīties nometnē un sekmēt cīņu pret atomindustriju.

Nometne būs lielākais šāda veida reģionālais pasākums Baltijas jūras reģionā 2014. gadā. Tās mēŗkis ir sniegt cilvēkiem iespēju darboties, panākt pārmaiņas un apturēt atomindustrijas īstenoto vides piesārņošanu un tās radītos draudus veselībai un dzīvībai. Reģionālais vides aktīvistu sadarbības tīkls/projekts “Atomic Threats In the Baltic Sea Region” (ATOMIC BALTIC) (Kodoldraudi Baltijas jūras reģionā) (Kodolbaltija) aicina izmantot iespēju un padarīt pret atomenerģiju vērstos protestus starptautiskākus nekā jebkad.

Viena no galvenajām nometnes tēmām būs kodolproduktu – urāna, atkritumu, degvielas, u.c. – transportēšana. Baltijas jūra bieži tiek izmantota šo bīstamo vielu nogādāšanai uz citām reģiona vai pat pasaules valstīm. Tā, piemēram, urāna kravas, kas dodas uz Hamburgu, šķērso netālu no nometnes norises vietas esošo Ķīles kanālu un tālāk tiek nosūtītas urāna bagātināšanas un kodoldegvielas ražošanas firmām Vācijā un Nīderlandē. Šiem pārvadājumiem tiks veltīta liela uzmanība runājot par publiskām protesta akcijām, kuras var organizēt iedzīvotāji, jo arī kravu pārvadājumi rada draudus dzīvībai un veselībai.

Līdzīga nometne jau notika Minsterlandē, Vācijā 2013. gadā, pulcējot gan organizācijas, gan privātpersonas, lai protestētu pret reģionā esošajām kodolatkritumu glabātuvēm. Nometnes laikā tās dalībniekiem būs iespēja apmeklēt enerģētikai veltītus seminārus un darbnīcas, dalīties savās prasmēs un zināšanās, kā arī savstarpēji komunicēt un apmainīties kontaktiem. Publiski, kā arī kultūras pasākumi papildinās šo politisko vasaras nometni.

Ūdens padara Baltijas jūras reģionā esošās valstis par kaimiņiem, kaut arī dažas no tām atrodas tūkstošiem kilometru attālumā viena no otras. Baltijas jūras reģionā ietilpst Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija, kā arī Krievija, Vācija un Baltkrievija, jo arī tām ir izeja uz Baltijas jūru vai piekļuve tās ūdeņiem. Baltijas jūra ir ne vien nozīmīgs pārtikas ieguves avots, bet arī iecienīta atpūtas vieta miljoniem cilvēku. Tai pat laikā tā ir ceļš, pa kuru tiek pārvadātas radioaktīvas kravas un vieta, kurā ieplūst bīstamas ķīmiskas vielas no vairāk nekā 60 tās krastos esošajiem kodolobjektiem. Tādējādi Baltijas jūra apvieno plaša ģeogrāfiska reģiona iedzīvotāju vajadzības un intereses, radot unikālu kopienu.

“Atomindustrija jau gadu desmitiem darbojas starptautiskā līmenī. Ja mēs vēlamies to apturēt, arī iedzīvotāju izveidotajām kustībām ir jādarbojas starptautiskā līmenī,” saka vācu vides aktīviste Hanna Podiga. “Pretošanās kustības starptautiskošanās nozīmē citu valstu situācijas pārzināšanu un padara vietēja līmeņa protestus par daļu no kopējiem protestiem reģionā.” Tādējādi jaunas aktivitātes un sadarbības tīklus var veidot cilvēki no dažādām valstīm un ir iespējams sadarboties arī ar indivīdiem un organizācijām, kuru pamatnodarbošanās nav saistīta ar kodolenerģiju.

Polijas atomprogrammai nekad nav tikusi organizēta pienācīga sabiedriskā apspriešana, izņemot parastos stratēģiskās ietekmes uz vidi un pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumus, tādējādi sabiedrībai nav bijusi iespēja apturēt programmas darbību, ja viņi to vēlētos. Visus galvenos lēmumus jau ir pieņēmusi valdība un visas turpmākās darbības tiek vērstas uz šo lēmumu attaisnošanu,” saka Marčins Herembskis, Civil Nuclear Monitor, sabiedriskas organizācijas, kas uzrauga Polijas atomprogrammas attīstību, vadītājs.

“ATOMIC BALTIC” (Kodolbaltija) ir sadarbības tīkls/projekts, kas vieno pret kodolenerģiju vērstas organizācijas un indivīdus Baltijas jūras reģionā. Tajā ietilpst arī organizācijas no Austrijas un Nīderlandes, kas atbalsta “ATOMIC BALTIC”, daloties savās zināšanās, pieredzē un kontaktos. Tā galvenais mērķis ir vietējo pret atomenerģiju vērsto protestu stiprināšana, apvienojot vides aktīvistus, uzsākot jaunas iniciatīvas un atbalstot pret atomindustriju vērstas aktivitātes. “ATOMIC BALTIC” sadarbības tīkls/projekts piedāvā Interneta platformu resursu un pieredzes apmaiņai, Skype konferences un regulāras darba tikšanās.

Sīkāka informācija par sadarbības tīklu/projektu un starptautisko vasaras nometni, kā arī jaunumi, ir pieejami vietnē:

Interesenti ir laipni aicināti piedalīties nākamajā projekta ATOMIC BALTIC darba tikšanās reizē, kas notiks Dēbelnē (Döbeln), Vācijā laikā no 2014. gada 3. līdz 9. martam. Lai piedalītos, nepieciešams nosūtīt pieteikumu uz: atomicbaltic AT nuclear-heritage DOT net[1].


Cien./God. Redaktor/-e!
Ja Jums ir kādi jautājumi, nepieciešama papildus informācija vai fotoattēli, ar mums ir iespējams sazināties pa tālruni +49 3431 5894177 vai rakstot uz e-pastu: media AT nuclear-heritage DOT net[1]. Kā arī, piedāvājam Jums apskatīt projekta mājas lapu:

Privātie mediju kontakti:


--

Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6
D-04720 Döbeln
GERMANY

mājas lapa: http://nuclear-heritage.net
e-pasts: contact AT nuclear-heritage DOT net[1]

tālrunis: +49 3431 5894177

Skype: projekthaus.mannsdorf
(pieejams vienīgi biroja darba laikā)

Jabber/XMPP: network.office - domēns: jabber.ccc.de
(pieejams vienīgi biroja darba laikā)

darba laiks: trešdienās no 14:00-16:00 pēc Centrāleiropas laika


Šo preses relīzi ir sagatavojis "Nuclear Heritage Network", starptautisks pret kodolenerģiju vērsts aktīvistu tīkls. Nuclear Heritage Network nav zīmols, tam nav standarta viedokļa un nav pārstāvju. Visi tīkla aktīvisti izsaka tikai savu vai to grupu, kurās viņi darbojas, viedokli.


  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").