NukeNews No. 7 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Russian


************************************************************
*   NukeNews č.7 – Informace z oblasti antiatomu    *
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
---------------------------------------------------------------------
Antiatomové akční léto s různými kempy, setkáními a akcemi je pryč a
bylo celkem inspirující. Mnoho lidí v antiatomové síti Nuclear
Heritage Network se v posledních týdnech zaměřilo na záměry staveb
nových jaderných elektráren ve východoevropských zemích a na boj proti
těžbě uranu a stavbě nových jaderných zařízení ve Finsku. V Litvě
řekla v referendu většina obyvatelstva jasné NE jaderné energetice,
zatímco se zdá, že litevská vláda se nechce této vůli lidu podvolit.

Během posledních dvou měsíců aktivisté z naší antiatomové sítě
zorganizovali dva mezinárodní akční dny: Uranium Action Day v září a
Evropský akční den, který má pohnout litevskou vládu k tomu, aby
uvedla do reality NE jaderné energii, které vyjádřili občané Litvy.
Na jedné straně byla škoda, že se uranového akčního dne, který byl
připraven již od začátku roku, účastnilo celkem málo organizací. Na
druhé straně bylo velmi působivé a znamenité, že v rámci Evropského
akčního dne proběhla velká spousta akcí před velvyslanectvím Litvy,
ačkoli byl celý akční den oznámen až týden před jeho konáním. Takové
společné akční dny mají potenciál.

Přejeme Vám příjemné čtení ohledně antiatomových aktivit na světě a
doufáme, že pro Vás budou tyto informace přínosné.


---------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání Nuke News č.7
---------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. JE Penly: „kontrolovaná událost“ skrývá skutečnou poruchu
2. Petice za obnovení směrnice 96/29 EURATOMu k základním
  bezpečnostním předpisům
3. Mezinárodní antiatomová plavba vyjadřuje své poselství u jaderné
  elektrárny Oskarshamm
4. Označování zařízení pro skladování radioaktivního odpadu
5. Akce proti jaderným zbraním v Paříži
6. Zákaz vycestování do EU pro antiatomové aktivisty z Běloruska
7. Uranový akční den se konal v pěti zemích
8. Nová ruská jaderná energie: riziko pro Evropu
9. Francie: demonstrace proti reaktoru EPR a za okamžité odstavení
  zastaralých jaderných elektráren v deseti zemích
10. 03/09/2013: lidský řetěz za výstup země z jádra v Paříži
11. Nizozemí: nový reaktor není nutný pro produkci izotopů na lékařské
  účely
12. Konec jaderného projektu Fennovoima
13. Projekt firmy Fennovoima na stavbu JE Pyhäjoki
14. Černobylský den: 138 akcí ve Francii proti jadernému nebezpečí
15. Kanadská jaderně bezpečnostní komise – regulační fraška
16. Schválení těžby uranu je hrozbou pro západní Austrálii
17. Palivo, požáry, houby, otisky nohou – pocity aktivistů po pochodu
  Walktjurra Walkabout
18. Evropský soudní dvůr pro lidská práva udělalo tečku za slovinským
  referendem
19. Cena sdružení Slunce a Svoboda 2012 – Irmgardu Schiedovi (Dolní
  Rakousko) a Jiřímu Dvořákovi (Jižní Čechy)
20. Jaderný transport v Münsteru byl zpožděn blokádou
21. Černobylský výroční kemp a demonstrace v Sizewellu
22. Renesance jaderné energetiky: jaká renesance?
23. Demonstranti v Rusku požadovali řešení přetrvávajících jaderných
  problémů
24. Dodavatel nejaderné elektřiny v ČR
25. USA: Velmi urychlený start San Onofre
26. Toxický průsak při těžbě v Talvivaaře: největší chemická
  katastrofa v historii Finska
27. Česká republika chce subvencovat elektřinu z jaderných elektráren
28. Akce v nadcházejících měsících
29. Co jsou Nuke News?


---------------------------------------------------------------------
1. JE Penly: „kontrolovaná událost“ skrývá skutečnou poruchu
---------------------------------------------------------------------
5.dubna 2012 došlo k požáru na čerpadle primárního okruhu reaktoru
jaderné elektrárny Penly (Normandie). O několik hodin později byl
odhalen průsak v primárním okruhu. EDF celou nehodu později vydávala
za "kontrolovanou událost". I přesto dokazují některé interní
dokumenty EDF, že to co se stalo, se dá považovat za skutečnou nehodu.
To, k čemu došlo v Penly, se velmi zbagatelizovalo. Více informací
najdete v analýze níže.

Analýza ve francouzském jazyce: 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Accident-a-la-centrale-de-Penly


---------------------------------------------------------------------
2. Petice za obnovení směrnice 96/29 EURATOMu k základním
  bezpečnostním předpisům
---------------------------------------------------------------------
Celá vlna peticí míří do Evropského parlamentu. Tyto petice mají
Evropskou komisi přimět k tomu, aby nařídila prověření aktivit, které
jsou spojené s expozicí radioaktivních látek do životního prostředí a
směrem k obyvatelstvu. Petice staví na tom, že směrnice EUROAMu
ohledně základních bezpečnostních předpisech obsahuje také klauzuli,
podle které je třeba nařídit opětovnou kontrolu a legitimaci
oficiálních limitních hodnot v případě, že budou zjištěny nové
poznatky nasvědčující tomu, že směrnice nezajišťuje ochranu obyvatel.
To je platné evropské právo, které je tím pádem závazné pro všechny
členské státy.

Na: 
http://www.nuclearjustice.org najdete předlohu petice, která poskytuje
další vysvětlení a výčet nejdůležitějších vědeckých poznatků pro
doklad potřeby nové legitimaci limitních hodnot.


---------------------------------------------------------------------
3. Mezinárodní antiatomová plavba vyjadřuje své poselství u jaderné
  elektrárny Oskarshamm
---------------------------------------------------------------------
V pátek, 31.srpna 2012 vyjádřili účastníci mezinárodní antiatomové
plavby svůj odpor proti švédským plánům na stavbu nových jaderných
elektráren. Se svým trojstěžníkem dopluli k jaderné elektrárně
Oskarshamm ve Švédsku se svým poselstvím: "Chceme energetickou změnu
hned". Vyzdobená antiatomovými symboly zakotvila loď aktivistů v
zátoce naproti elektrárně. Oskarshamm je také místem meziskladování
vysoce radioaktivního vyhořelého paliva.

Jaderná elektrárna Oskarshamm znečišťuje Baltské moře radioaktivními
částicemi v odpadní a chladicí vodě, která je odváděna do moře.
Jaderná elektrárna má kromě toho negativní vliv na místní ekosystém.
Aktivisté zaznamenali velmi ohřátou vodu v zátoce naproti elektrárně.
To působí špatně na faunu a flóru v Baltském moři. Kromě této
permanentní zátěže Baltského moře radioaktivitou a odpadními vodami z
elektrárny představuje velké nebezpečí radioaktivního úniku do
životního prostředí také místní mezisklad vyhořelého jaderného paliva.

Další informace o mezinárodní antiatomové plavbě najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_Sailing_Trip_across_the_Baltic_Sea


---------------------------------------------------------------------
4. Označování zařízení pro skladování radioaktivního odpadu
---------------------------------------------------------------------
Téma, které je již dlouho v agendě problematiky nakládání v vyhořelým
jaderným palivem, je otázka označování konečných úložišť
radioaktivních odpadů, tak aby budoucí generace měly možnost porozumět
jejich účelu a rizikům. Ale jak mohou lidé v budoucnu vědět, že se za
tím skrývají informace a co víc, na jakém místě byly tyto nutné
informace uschovány, tak aby byly nalezeny dříve, než se zde začne
kopat. A hlavní otázkou je, zda by takové varování naopak lidi v
budoucnu nemotivovalo zde kopat. Nebo bychom se měli spíše postarat o
to, aby se na tato úložiště zapomnělo? Jenomže jak by to fungovalo? O
této záležitosti pojednává následující článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Marking_Nuclear_Waste_Disposal_Facilities


---------------------------------------------------------------------
5. Akce proti jaderným zbraním v Paříži
---------------------------------------------------------------------
Na posledním mezinárodním setkání v Döbelnu jsme jako další možnou
aktivitu kromě blokády u JE Ulokiluoto ve Finsku a antiatomové plavby
ze Švédska do Německa vyzývali k postní akci proti jaderným zbraním v
Paříži. Akční dny se konaly do 6.do 9.srpna 2012 (výročí svržení bomb
na Hirošimu a Nagasaki) u Eiffelovky. Někteří členové naší mezinárodní
antiatomové sítě se těchto dnů účastnili a sepsali své dojmy a zážitky
z této akce do následující zprávy: 

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fasting_for_peace_in_Paris_August_6-9,_2012


---------------------------------------------------------------------
6. Zákaz vycestování do EU pro antiatomové aktivisty z Běloruska
---------------------------------------------------------------------
26.září 2012 bylo zamítnuto běloruským antiatomovým aktivistům
Michaliji Ulaševiči a Taťáně Novikovove vycestování do Litvy – a sice
se zdůvodněním, že byly označeny za nežádoucí osoby, protože by mohli
ohrozit veřejný pořádek a národní bezpečnost Litvy nebo jiných
členských států EU. Oba aktivisté se chtěli zúčastnit konference
"Litva – Bělorusko: jaderně energetické sousedství" v litevském
parlamentu. K tomu obdrželi příslušnou pozvánku, aby zde přednesli svá
stanoviska ohledně problémů při stavbě jaderných elektráren a účasti
veřejnosti na rozhodovacích procesech ke stavbě jaderných zařízení v
Bělorusku a Litvě.


Další informace a petice za schválení vycestování obou aktivistů:
http://www.avaaz.org/en/petition/Lift_persona_nongrata_status_for_Belarusian_antinuclear_ativists_applied_by_Lithuania


---------------------------------------------------------------------
7. Uranový akční den se konal v pěti zemích
---------------------------------------------------------------------
Již podruhé vyhlásili proti-uranoví aktivisté mezinárodní Uranový
akční den, který se konal 29.9.2012 na několika místech (v Döbelnu,
Essenu, Frankfurtu, Gronau - Německo, Jekatěrinsburku, Kazani, Moskvě,
Murmansku -Rusko a na dalších místech světa). Akcí bylo nožná ještě
více, pokud nebyly zaznamenány na našich webových stránkách k
Uranovému akčnímu dni. V roce 2008, kdy se konal první ročník
Uranového akčního dne, byl počet zúčastněných zemí dokonce ještě
vyšší.

Mezinárodní Uranový akční den měl za cíl konfrontovat uranový průmysl
s protesty, přičemž se většina akcí v rámci akčního dne konala před
sídlem těžařských firem v příslušné oblasti. Dalšími cíli tohoto
akčního dne bylo tématizovat rizika a nebezpečí těžby a zpracování
uranu a spojjit problematiku jaderných elektráren s výrobou jaderného
paliva.

Další informace: http://uranium-action-day.info


---------------------------------------------------------------------
8. Nová ruská jaderná energie: riziko pro Evropu
---------------------------------------------------------------------
Oleg Bodrov a jeho právník Andrej Talevlin se obrátili na Evropský
soudní dvůr pro lidská práva, poté co byli odmítnuti ruským soudem se
svou stížností ohledně ilegálního prodloužení povolení k provozu pro
černobylský typ reaktoru v Rusku. S Olegem Bodrovem mluvil francouzský
magazín D Alsace během jeho návštěvy ve Štrasburku ohledně důvodů pro
jeho stížnost.

Černobylský typ reaktoru v leningradském jaderném komplexu cca. 40 km
vzdáleném od St.Petěrsburku v Rusku získal protizákonným způsobem od
ruského regulátora prodloužení povolení k provozu před plánovanou
životnost. Toto povolení proběhlo bez řádného procesu posouzení vlivů
na životní prostředí a bez účasti veřejnosti v rozhodovacím procesu.
Bodrovi bylo zamítnuto právo na podání stížnosti k ruskému soudu. Jako
soukromá osoba prý nemá žádné právo, přístup k ruskému soudnímu
systému. Ruský soud také řekl, že toto rozhodnutí bylo vydáno
příslušným úřadem, které tak již zohlednilo nutné bezpečnostní aspekty
adopady na životní prostředí. Jedinou možností, jak dostat toto
rozhodnutí před soud, je tedy podání stížnosti v Evropskému soudnímu
dvoru.

Další informace naleznete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_Russian_nuclear_power:_Risk_for_Europe


---------------------------------------------------------------------
9. Francie: demonstrace proti reaktoru EPR a za okamžité odstavení
  zastaralých jaderných elektráren v deseti zemích
---------------------------------------------------------------------
13.října se v deseti francouzských městech konaly demonstrace za
ukončení projektu EPR a stavby s tím spojeného vedení vysokého napětí
a za zastavení zastaralých jaderných elektráren. V lavalu (v blízkosti
Bretaně) obsadilo asi 4.000 lidí centrum města. V Lyonu se simulovala
dekontaminace lidí, kteří utíkali po jaderné havárii ze svého regionu,
následoval lidský řetěz s 1.000 účastníky. Ve Štrasburku vytvořili
demonstrující pomocí deštníků velké STOP, které bylo možno vidět z
věže štrasburského Münsteru, čímž demonstrující požadovali okamžité
odstavení nejstarší francouzské jaderné elektrárny ve Fessenheimu. V
Metzu se demonstrací účastnilo mnoho lidí z Lucemburska a Sárska.
Demontrace zde byly namířeny především proti blízké jaderné elektrárně
Cattenom.

Obrázky a zprávy najdete na:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Comptes-rendus-des-manifestations


---------------------------------------------------------------------
10. 03/09/2013: lidský řetěz za výstup země z jádra v Paříži
---------------------------------------------------------------------
11.března 2012se v rhonském údolí shromáždilo 60.000 lidí, aby zde
formou lidského řetězu vyjádřili dvou solidaritu s obyvateli Japonska
a požadovali vystoupení Francie z jaderného programu. V roce 2013 bude
podobný lidský řetěz zorganizován v Paříži, který bude obtáčet místa,
kde se rozhoduje o jaderné energetice. Očekáváme hodně lidí z Francie
a ostatních zemí. Podpora a pomoc jsou vítány.

Další informace najdete na:
http://chainehumaine.org


---------------------------------------------------------------------
11. Nizozemí: nový reaktor není nutný pro produkci izotopů na lékařské
  účely
---------------------------------------------------------------------
V roce 2010 zveřejnila nadace Laka zprávu o produkci lékařských
radioaktivních izotopů bez jaderných reaktorů. Nizozemí nyní plánuje
nový výzkumný reaktor, který má sloužit především k výrobě lékařských
izotopů. Laka pracuje na nové zprávě, která se bude zaměřovat na nové
poznatky na komerčním trhu produkce lékařských izotopů. Výzkum se
zakládá na předpokladu technologického rozvoje a přesunu dodavatslých
řetězců. Účelem zprávy je ukázat, že neexistuje obchodní argument pro
stavbu tohoto výzkumného reaktoru Pallas (který se musí financovat z
privátních zdrojů). Lakak je jednou z velmi mála organizací v
Nizozemí, která pracuje na tomto tématu.

Zprávu z roku 2010 a novou zprávu najdete na:
http://www.laka.org/medical_isotopes.html


---------------------------------------------------------------------
12. Konec jaderného projektu Fennovoima
---------------------------------------------------------------------
Jak již bylo předpovídáno dříve v letošním roce, mohl by projekt
Fennovoimy z ekonomických důvodů ztroskotat. Viz:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_is_not_a_good_business_anymore

Od té doby projekt opustilo mnoho malých akcionářů, ale posledním
hřebíčkem do rakve bylo oznámení E.ONu, že se také z tohoto projektu
stahuje. Nyní se nabízí asi 40% akcií na prodej, ale zdá se, že o ně
nemá nikdo zájem. Protože z projektu odchází stále více malých
akcionářů, ukazuje vše na to, že projekt na výstavbu sedmého reaktoru
ve Finsku ztroskotá.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_end_of_Fennovoima_NPP_project%3F


---------------------------------------------------------------------
13. Projekt firmy Fennovoima na stavbu JE Pyhäjoki
---------------------------------------------------------------------
V červenci 2010 udělil finský parlament firmě Fennovoima povolení pro
plány na výstavbu nové jaderné elektrárny. Firma ale nebyla schopna
dosud získat stavební povolení od finské vlády. Pokus postavit nový
reaktor v Pyhajöki na poloostrově Hanhiviki, nedotčené části země s
mnoha ohroženými biotopy, je jeden z nejarogantnějších záměrů v Evropě
vůbec. Hanhiviki je hnízdem pro asi 20 ohrožených druhů ptactva a
důležitým místem odpočinku migrujících arktických ptáků. Pokud by se
tento projekt jaderné elektrárny realizoval, dá se očekávat, že tento
regionu dramaticky změní svůj charakter a stane se průmyslovou
oblastí.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pyh%C3%A4joki


---------------------------------------------------------------------
14. Černobylský den: 138 akcí ve Francii proti jadernému nebezpečí
---------------------------------------------------------------------
Zatímco katastrofa ve Fukušimě teprve začala, nadále nekončí ani
neštěstí, ke kterému došlo v Černobylu. Protože se francouzská vláda z
těchto tragédií vůbec nepoučila, vyzvala francouzská antiatomová síť
Sortit du nucleaire k akcím ve dnech 26.-29.dubna. V těchto dnech se
konalo 138 antiatomových akcí po celé Francii, např. Lidské řetězy ve
velkých městech. Přehled všech akcí (ve Francii i zahraničí) najdete
na: http://www.chernobyl-day.org


---------------------------------------------------------------------
15. Kanadská jaderně bezpečnostní komise – regulační fraška
---------------------------------------------------------------------
Kanaďané nejsou chráněni před jaderným průmyslem svým jaderným úřadem.
Kanadská jaderně bezpečnostní komise (CNSC) je poslušným psíčkem
jaderného průmyslu, nikoli psem ochranářem. CNSC je nevíc
zkorumpovaným úřadem Kanady.

Další informace najdete na:
http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2594#2594


---------------------------------------------------------------------
16. Schválení těžby uranu je hrozbou pro západní Austrálii
---------------------------------------------------------------------
Západoaustralské ministerstvo životního prostředí vydalo důležité,
nikoli však konečné, povolení pro první záměr těžby uranu v západní
Austrálii. Toro Energy je názoru, že těžba uranu ve Wiluně ještě
potřebuje povolení ze spolkové úrovně a řadu dalších povolení
ostatních spolkových států a že je potřeba počítat s možnými právními
problémy ohledně možných rizik a důsledků těžby uranu. Těžba uranu se
velmi liší od těžby jiných nerostných surovin a je velmi kritizována
ekologickými a zdravotnickými organizacemi po celém světě.

Další informace:
http://toro.org.au/2012/10/11/national-ngos-public-health-environment-and-aboriginal-groups-say-no-to-toro/


---------------------------------------------------------------------
17. Palivo, požáry, houby, otisky nohou – pocity aktivistů po pochodu
  Walktjurra Walkabout
---------------------------------------------------------------------
Je to více než měsíc, co se účastníci pochodu Walkatjurra Walkabout
vrátili do Perthu a mnozí z nich se již navrátili do svých životů v
městech a obcích po celé Austrálii. Dny ve městech se zdají být zcela
jiné než červený prach a životní prostředí nutící k zamyšlení během
pochodu.

Další informace:
http://walkingforcountry.com/2012/11/01/923/


---------------------------------------------------------------------
18. Evropský soudní dvůr pro lidská práva udělalo tečku za slovinským
  referendem
---------------------------------------------------------------------
18.července 1995 podalo 37 poslanců slovinského parlamentu návrh
zákona na celorepublikové referendum ohledně uzavření jaderné
elektrárny Krško. Premiér Janez Drnovšak v reakci na tento návrh
zákona obvolal den před očekávaným přijetím návrhu velkému počtu
poslanců a nutil je, aby své podpisy vzali zpět a zvrátili tak návrh
zákona. 

V roce 1996 tlačil také na děkana sociálně – vědecké fakulty na
univerzitě v Ljublaně Ivana Světlíka a ministra školství Slavka
Gabera, aby propustili Lea Šešerka z funkce univerzitního profesora.
Oba se podvolili a Šešerko byl propuštěn z funkce profesora, protože
byl iniciátorem tohoto návrhu zákona. Fakulta vydala ve stejný den
nařízení, že se má Šešerko stáhnout ze své funkce poslance parlamentu
na post profesora, zároveň ale vydala druhé nařízení, které rušilo to
první, protože tam stálo, že Šešerko ztratil svou pozici univerzitního
profesora.

Na to zažalovat Šešerko jak fakultu, tak i univerzitu a prohrál ve
všech soudních instancích. Slovinský ústavní dvůr nezjistil žádné
porušení ústavních práv. Soudce Andre Potocki v Evropském soudním
dvoru pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl také tak, že nedošlo k
porušení žádných lidských práv. Kromě toho zde byl Šešerko informován
o tom, že jeho složka byla během roku zničena.


---------------------------------------------------------------------
19. Cena sdružení Slunce a Svoboda 2012 – Irmgardu Schiedovi (Dolní
  Rakousko) a Jiřímu Dvořákovi (Jižní Čechy)
---------------------------------------------------------------------
Již po sedmé udělovalo rakousko – české sdružení Slunce a svoboda
cenu za přeshraniční aktivismus v antiatomové oblasti. Ten jde často
ruku v ruce s kulturními aspekty a osobními setkáváními. Tento rok
dostala na rakouské straně cenu paní Irmgard Schied ze západního
Rakouska, která kromě jiného nasbírala více než 3.000 podpisů pod
petici proti jaderné elektrárně Dukovany hned za hranicemi s ČR. Na
české straně získal ocenění pan Jiří Dvořák, bývalý starosta jihočeské
obce Lodhéřov. Oba dva ocenění dostali kromě jiného také jednu akcii
rakouské největší větrné firmy windkraft.at v hodnotě 400 euro.

Pan Dvořák úspěšně zorganizoval referendum ve své obci, která byla
vybrána jako možná lokalita pro stavbu konečného úložiště. Nyní to
bohužel vypadá tak, že jaderná lobby je svou taktikou koupit si obce
za milióny úspěšná. Oba ocenění budou nadále pracovat na tom, aby
jaderná lobby nezničila jejich vlast. Cena se uděluje každý rok kolem
5.listopadu a sice u příležitosti výročí rakouského referenda k
jaderné elektrárně Zwentendorf, které 5.11.1978 vedlo k tomu, že se
Rakousko dokonce i ve své ústavě definovalo jako bezjaderný stát.
Sdružení Slunce a svoboda organizuje kromě toho pravidelně v srpnu
speciální jazykový kurz a získané příspěvky věnuje na financování této
ceny, předávané v listopadu.

Další informace: http://www.sonneundfreiheit.eu


---------------------------------------------------------------------
20. Jaderný transport v Münsteru byl zpožděn blokádou
---------------------------------------------------------------------
Dne 7.května projížděl transport uranu s 450 tunami uranhexafluoridu z
továrny na obohacování uranu v Gronau do Pierrelatte ve Francii.
Krátce před Münsterem se musel vlak zastavit, protože nad kolejemi
viselo několik zavěšených aktivistů na laně. Až po osmi hodinách bylo
ukončeno odklizení aktivistů a vlak mohl pokračovat ve své cestě.

Podobné jaderné transporty se dějí po celém světě, většinou však
zůstávají nepovšimnuty.

Zpráva o akci:
http://www.mzeise.net/sofa/news/aktuell.php?tsnews4=archiv&dots=424


---------------------------------------------------------------------
21. Černobylský výroční kemp a demonstrace v Sizewellu
---------------------------------------------------------------------
Motivováni úspěchem, kdy se v březnu u příležitosti výročí havárie ve
Fukušimě naplnil 50-místný autobus aktivisty z Londýna na demonstraci
u jaderné elektrárny Hinkley Point, kde se protestovalo proti jaderné
energetice, rozhodli se členové organizace CND RegionLondon, vypravit
u příležitosti výročí havárie v ukrajinské jaderné elektrárně Černbyl
dne 21.dubna autobus na podobnou demonstraci v Sizewellu v Suffolku.
Byla to akce, která se zde konala již počtvté a kdy si účastníci
připomínají následky této zatím největší jaderné havárie v historii
lidstva. 

Tentokrát v Londýně do autobusu nastoupilo 40 lidí, což vzhledem k
počasí nebylo vůbec špatné. (v dubnu minulého roku byl podobný autobus
z Londýna naplněn pouze 21 lidmi). A když vezmeme v úvahu, že se celé
akce na místě zúčastnilo pouze asi 100 lidí (ve srovnání s 1.000
účastníky demonstrace v Hinkley Point), je počet účastníků z Londýna
opravdu hodný povšimnutí. Akce se skládala z dlouhých vystoupení
nejdůležitějších zástupců, odlehčena byla hudbou a písněmi, ale také
častými přeháňkami a končila symbolickou blokádou vstupu do jaderné
elektrárny. Tento rok se jednalo o blokádu ve stoji. Země byla příliš
studená, než abychom si před vstupem do elektrárny sedli.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Sizewell_Chernobyl_anniversary_camp_and_demo


---------------------------------------------------------------------
22. Renesance jaderné energetiky: jaká renesance?
---------------------------------------------------------------------
Financial Times informovaly v dubnu o tom, že parlamentní energetická
komise pozvala manažery největších energetických koncernů na setkání,
a sice v souvislosti s obavou, že by byla ohrožená britská jaderná
renesance.

Není divu: vláda spojeného království rozhodla, že se na osmi místech
postaví nové jaderné elektrárny, všude s jedním až dvěma reaktory.
Zároveň však německé koncerny E.ON a RWE, které měly být hlavními
stavbyvedoucími na svou z těchto lokalitách, oznámily, že prodají svůj
"Horizon-Joint-Venture" ke stavbě nových jaderných elektráren v
Anglii, částečně kvůli finančním potížím vzniklým na základě odstupu
Německa od jaderného programu po fukušimské tragédii. Bylo navrženo,
že o stavbu by měla zájem ruská firma Russcom (Černobyl!), dvě
japonské energetické firmy (Fukušima!) a čínská státní firma Nuclear
Power Corporation, ale Tim Yeo, konzervativní předseda energetické
komise však podle Financial Times prohlásil, že je velmi nejisté, že
se objeví nějaký další kupec pro projekt Horizon.

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_renaissance._What_nuclear_renaissance%3F


---------------------------------------------------------------------
23. Demonstranti v Rusku požadovali řešení přetrvávajících jaderných
  problémů
---------------------------------------------------------------------
Aktivisté z celého Ruska využili 26.výročí černobylské katastrofy jako
příležitost k tomu, aby poukázali na trvající problémy jaderné
energetiky země. Podle demonstrantů by mnoho z jaderných projektů v
zemi mohlo vést k druhému Černobylu, protože odpovědní lidé ve vládě a
průmyslu zcela ignorují ponaučení plynoucí z Fukušimy.

V Moskvě se setkali aktivisté před hlavním sídlem Rosatomu a
požadovali, aby byly ukončeny nebezpečné experimenty s navyšováním
výkonu reaktorů v jaderné elektrárně Kola v Murmansku a odstaveny
všechny reaktory RBMK-1000, které byly použity v Černobylu (11 z nich
je nadále v Rusku v provozu).

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Demonstrators_in_Russia_insisted_on_righting_pervasive_nuclear_defects


---------------------------------------------------------------------
24. Dodavatel nejaderné elektřiny v ČR
---------------------------------------------------------------------
České domácnosti a firmy mají nyní možnost změnit svého dodavatele
elektřiny. A společnost Nanoenergies.com je novým hráčem na trhu,
který není zapojený do jaderného byznysu. Tato nová firma používá
především bioplyn a fotovoltaické technologie pro výrobu elektřiny.
Podobné firmy existují již delší dobu například v Belgii, Rakousku,
Francii, Německu, Nizozemí nebo Španělsku a jsou pro antiatomové
aktivisty ve všech projaderných státech relevantní alternativou v
argumentaci s často velmi málo informovanou veřejností.


---------------------------------------------------------------------
25. USA: Velmi urychlený start San Onofre
---------------------------------------------------------------------
Jaderné zařízení San Onofre je vzdálena necelých 50 mil od Los Angeles
a San Diega, kde žije více než 8 miliónů lidí. Reaktory o výkonu 2.200
MW v jaderné elektrárně San Onofre byly od konce ledna 2012 kvůli
selhání parogenerátoru mimo provoz a instalovala nový za 670 miliónů
dolarů.

Většinový vlastník, firma Southern California Edison (SCE) podala
1.října k jaderně dozornému orgánu NRC žádost o opětovné spuštění
druhého bloku a plánuje udělat podobnou úpravu i u bloku třetího. NRC
rozhodla proti požadavku petice sdružení Frieds of the Earth na
uskutečnění veřejného projednání ohledně netransparentního propojení
dozorného úřadu a firmy SCE.

http://www.nuclearfreecal.org/nfcnet/2012/11/109-nrc-public-meeting-on-san-onofre/


---------------------------------------------------------------------
26. Toxický průsak při těžbě v Talvivaaře: největší chemická
  katastrofa v historii Finska
---------------------------------------------------------------------
K závažné ekologické havárii došlo v Talvivaaře, na východě Finska,
kdy došlo k úniku odpadní vody z jímky odpadních vod při těžbě uranu a
niklu. Netěnosti na stěnách jímky umožnily únik statisíc kubíku
toxických odpadních vod, které obsahovaly také velké množství těžkých
kovů jako uran. Celkem deset dní unikalo 3.000 – 5.000 kubických metrů
nebezpečné kapaliny do okolního prostředí. Média hovořila o tom, že
kontrolní úřady odhalily koncentraci uranu až do úrovně 350 mikrogramů
na litr v odběrech vody. Ostatní škodliviny v blízkých vodních tocích
byly zjištěny v takových koncentracích, že mohou způsobit úhyn ryb a
rostlin a mohou poškodit organismy, nacházející se na dnu těchto toků,
sdělily finské úřady. Greenpeace tuto havárii označilo za největší
chemickou katastrofu v historii Finska, zatímco ministr životního
prostředí mluvil o těžkém zločinu na životním prostředí.

Provozovatel pozemních dolů v Tavivaaře dobýval ročně stovky tun bez
povolení. V roce 2011 podepsal kanadský těžební koncern Cameco smlouvu
o stavbě těžebního zařízení v Talviaaře s kapacitou 350 tun uranu
ročně. V reakci na vypouštění nebezpečných kapalin do životního
prostředí protestovalo dne 14.listopadu 1.000 lidí v Helsinkách.
Ministr životního prosředí dostal dokonce 17.000 podpisů pod peticí za
uzavření dolů v Talvivaaře.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


---------------------------------------------------------------------
27. Česká republika chce subvencovat elektřinu z jaderných elektráren
---------------------------------------------------------------------
Ministr průmyslu a obchodu předložil návrh nové energetické politiky,
kde se na jedné straně plánuje kompletní zastavení státní podpory pro
obnovitelné zdroje energie, zatímco na straně druhé počítá s plynutím
veřejných peněz do systému, podobného systému ve Velké Británii, který
by stanovil minimální výkupní cenu elektřiny z plánovaných nových
jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Náklady na stavbu jaderných
elektráren se rok od roku zvyšují, na rozdíl od zařízení pro výrobu
elektřiny z obnovitelných zdrojů, které se nadále snižují. A protože
většina v Čechách vyrobené elektřiny má jít nadále hlavně na prodej do
zahraničí, existuje riziko, že tyto exporty budou muset zaplatit čeští
odběratelé elektřiny.

Podle propočtů Candole a Partners by to české občany mohlo stát ročně
až 680 miliónů euro. Průměrná domácnost (roční spotřeba kolem 4.500
kWh) by tak musela počítat s dalšími náklady ve výši 57 euro na rok,
což se rovná zvýšení ceny elektřiny o 10%. Ve Velké Británii, kde se
uvažuje o podobném systému financování jaderného proudu, spočítala
City Bank, že by britská domácnost musela platit ročně o 200 liber
více. 

Jaderná energie je přitom již dnes privilegovaná sníženým ručením za
eventuální škody při havárii. Podle institutu pro pojišťovnictví při
univerzitě v Lipsku by elektřina z jaderných elektráren stála
minimálně 0,14 euro/kWh, pokud by se započítaly tyto skryté subvence.

Tvrzení ministra průmyslu a obchodu, že finanční podpora jaderné
energetiky je pouhou reakcí deformace na trhu, způsobené obnovitelnými
zdroji energie, je excelentní manipulací.

Edvard Sequens, Calla (http://www.calla.cz)


---------------------------------------------------------------------
28. Akce v nadcházejících měsících
---------------------------------------------------------------------
(Výběr, sdělte nám prosím i Vaše akce pro další vydání Nuke News)
Další akce: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Upcoming_events 

26/11/12:     Proce v Celle proti aktivistům, ktří v roce 2010
          blokovali Gorleben-Castor v Dalle 
27/11/12:     Seminář "A deeper disposal? - Two projects to raise
          awareness of deep boreholes as an alternative" ve
          Stockholmu a Östhammaru (Švédsko)
28/11/12:     Akční den k Toro Energy's Výroční shromáždění
          v Crown Plaza Hotel, 16 Hindmarsh sq, v Adelaide
          (Austrálie)
29/11/12:     Seminář "Ethics of radiation protection" ve
          Stockholmu (Švédsko)
03/12/12:     Proces v Potsdamu proti aktivistům, kteří v roce
          2010 blokovali transport Castorů do meziskladu
          Lubmin
04/12/12:     Konečná prezentace Gorlebenského kontrolního výboru
          v Platenlaase
04/12/12-05/12/12: Evropský kulatý stůl "Aarhus Convention
          implementation in the context of Nuclear Safety" v
          Bruselu (Belgie)
05/12/12:     Seminář "What's happening in copper corrosion
          issue?" ve Stockholmu a Östhammaru (Švédsko)
09/12/12-12/12/12: European Nuclear Conference jaderného průmyslu v
          Manchesteru (UK)
2013:       Protesty proti transportů Castorů z Jülichu do
          Ahausu
09/03/13:     Lidský řetěz – obchvat míst v Paříži, kde se
          rozhoduje o jaderné energetice Politici v Paříži
          (Francie)
29/03/13-07/04/13: Radioactive Exposure Tour z Melbourne do Adelaide
          (Austrálie)
summer 2013:    Walk For A Nuclear Free Future z Minnesoty do
          Buffala (USA)
14/10/13-16/10/13: EURADWASTE '13.Konference Evropské komise ve
          Vilniusu (LT)
2014:       Pravděpodobný trnasport Castorů s vysoko
          radioaktivním odpadem ze Sellafieldu (UK) a
          středně aktivním odpadem z La Hague (Francie) do
          Gorlebenu a stím psojené prostesty


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_2010_-_Dalle_lock-on_blockade
http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg_oss20121127
http://www.nonuclear.se/en/kalender/radiation_ethics20121129stockholm
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Transport_to_Lubmin
http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nonuclear.se/en/kalender/brussels20121204-5
http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg_oss20121205
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2012/index.htm
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://chainehumaine.org/
http://www.foe.org.au/anti-nuclear/issues/oz/radtour
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Minnesota-Buffalo
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


---------------------------------------------------------------------
29. Co jsou Nuke News?
---------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za tuto práci
není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v boji proti
jaderné energii jako tento informační systém byly nezávislé.
Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: news @ NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o
krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro osmé vydání NukeNews je 3.únor 2013.

Více informací o NukeNews najdete na:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET