NukeNews No. 7 - LITHUANIAN

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Russian


************************************************************
*   NukeNews #7 - Anti-Atominės Informacijos Tarnyba   *
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
---------------------------------------------------------------------
Nors "anti-atominės veiklos vasara", kurios metu vyko keletas
tarptautinių stovyklų, suvažiavimų ir protesto akcijų, baigėsi, ji
buvo ganėtinai įkvepianti. Didelė dalis žmonių iš "Nuclear Heritage
Network" praėjusiomis savaitėmis koncentravosi į naujus atominės
energetikos projektus rytų Europos šalyse, taip pat kovą prieš urano
kasybą ir AE statybų planus Suomijoje. Lietuvoje, referendume dėl
atominės energijos, žmonių dauguma pasakė "NE", tačiau vyriausybė
nenori atsižvelgti į šį balsavimą. 

Pastaraisiais mėnesiais mūsų tinklo aktyvistų buvo suorganizuotos dvi
tarptautinės protesto akcijų dienos: "Uranium Action Day" rugsėjį ir
"European Action Day", skirta pastūmėti Lietuvos vyriausybę paversti
balsuotojų "NE" atominei energijai realybe. Iš vienos pusės buvo
gaila, kad tik keletas grupių prisijungė prie "Uranium Action Day",
kuriai buvo ruošiamasi nuo šių metų pradžios. Iš kitos pusės buvo
stebėtinai puiku, kad "European Action Day" pateikė keletą protesto
akcijų Lietuvos ambasadoms, nors apie ją buvo pranešta likus tik
savaitei iki renginio. Šios vieningos protesto akcijų dienos turi
potencialo!

Mėgaukitės skaitymu apie anti-atomines veiklas, vykstančias aplink
pasaulį, ir tikimės, kad įvertinsite Jums aktyvistų pateiktą
informaciją šiame naujienlaiškyje!


---------------------------------------------------------------------
Einamojo NukeNews leidinio #7 struktūra
---------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
1. Penlio AE: "incidentas kontroliuojamas" slepia tikrą avariją
2. Peticija dėl pakartotinio Europos Tarybos Direktyvos 96/29/EURATOM
  Pagrindinių Saugumo Standartų (BSS) įteisinimo
  Standards (BSS) Directive 96/29
3. Tarptautinėje kelionėje jūra buvo sustota prie Oskaršamno AE
4. Branduolinių atliekų saugyklų ženklinimas
5. Akcija prieš branduolinius ginklus Paryžiuje
6. Baltarusijos anti-atominio judėjimo aktyvistams neleista įvažiuoti
  į ES
7. Urano diena vyko penkiose šalyse
8. Naujoji Rusijos branduolinė energija: "Rizika Europai"
9. Demonstracija 10-yje miestų prieš EPR reaktorius ir dėl
  neatidėliojamo senstančių atominių elektrinių uždarymo
10. 2013/03/09: Žmonių grandinė Paryžiuje už atominių elektrinių
  laipsnišką likvidavimą
11. Nyderlandai: Izotopų gamybai medicinos reikmėms nėra reikalingas
  naujas reaktorius
12. Fennovoimos AE projekto pabaiga
13. Fennovoimos AE projektas Pyhäjoki'yje
14. Černobylio diena: 138 protesto akcijos Prancūzijoje prieš
  branduolinį pavojų!
15. Kanados branduolinės saugos komisija - reguliavimo farsas
16. Grėsmė Vakarų Australijoje – uranui pritarta
17. Kuras, ugnis, grybai, pėdsakai... žadina mūsų jausmus po
  Walktjurros žygio
18. Europos Žmogaus Teisių Teismas nutraukė Slovėnijos Branduolinį
  Referendumą - pasiūlymo istorija
19. Sonne+Freiheit premija 2012 atitenka... Irmgard Schmied (Žemutinė
  Austrija) ir Jiri Dvorak (Pietų Bohemija)
20. Miunsteryje 8 valandoms užblokuotas atominis transportas
21. Černobylio jubiliejinė stovykla ir demonstracija Sizvelyje
  (Jungtinė Karalystė)
22. Branduolinis renesansas. Koks branduolinis renesansas?
23. Demonstrantai Rusijoje reikalavo ištaisyti paplitusius
  branduolinius defektus
24. Komunalinis ūkis "be atomo" Čekijos rinkoje ir kitur
25. JAV skuba iš naujo paleisti San Onofre‘o AE
26. Toksiškų medžiagų išsiliejimas Talvivaara kasykloje: didžiausia
  cheminė katastrofa Suomijos istorijoje
27. Čekijos respublika nori finansiškai remti elektros gavybą iš
  atominių jėgainių
28. Artėjantys renginiai
29. Apie NukeNews


---------------------------------------------------------------------
1. Penlio AE: "incidentas kontroliuojamas" slepia tikrą avariją
---------------------------------------------------------------------
2012 metų balandžio 5-tą dieną Penlio AE reaktoriuje (Normandija),
pagrindinio aušinimo kontūro siurblyje prasidėjo gaisras. Po kelių
valandų minėtame kontūre įvyko didelis nutekėjimas. Prancūzijos
elektros energijos kompanija (EDF) pateikė tai kaip paprastą
incidentą. Tačiau, kai kurie EDF vidaus dokumentai įrodo, kad įvykis
galėtų būti laikomas tikra avarija. Atsitikimo Penlyje reikšmė
pranešant apie jį viešai buvo išties sumažinta.
Skaitykite mūsų analizę (prancūzų kalba):
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Accident-a-la-centrale-de-Penly .


---------------------------------------------------------------------
2. Peticija dėl pakartotinio Europos Tarybos Direktyvos 96/29/EURATOM
  Pagrindinių Saugumo Standartų (BSS) įteisinimo
  Standards (BSS) Directive 96/29
---------------------------------------------------------------------
Idėja yra užtvindyti Europos Parlamentą peticijomis, reikalaujančiomis
įsakyti Europos Komisijai įvykdyti pakartotinį įteisinimą visų
praktinių metodikų įtraukiant atskleidimą visuomenei apie radioaktyvų
užterštumą. Peticija paremta tuo, kad EURATOM BSS Direktyva turi
punktą, kuris sako, kad jeigu atsiranda nauji ir svarbūs įrodymai, kad
direktyvos neapsaugo piliečių, tada turi būti peržiūrimos ir iš naujo
patvirtinamos jos reguliuojamos normos. Tai yra Europos Teisė, taigi
taipogi ir Šalių Narių Teisė.

Peticijos pavyzdį, kartu su paaiškinimais ir pagrindinių mokslinių
įrodymų sąrašu, reikalingų pagrįsti pakartotinio svarstymo
reikalingumą, galite rasti ir parsisiųsti šiame internetiniame
puslapyje:
http://www.nuclearjustice.org


---------------------------------------------------------------------
3. Tarptautinėje kelionėje jūra buvo sustota prie Oskaršamno AE
---------------------------------------------------------------------
Penktadienį, rugpjūčio 31-ą dieną, tarptautinė grupė,
anti-branduolinės kelionės metu, sustojo parodyti savo priešišką
poziciją dėl Švedijos planų statyti naujas atomines elektrines.
Burlaivis atkeliavo prie atominės elektrinės Oskaršamne (Švedija) su
ant burių paskelbtu šūkiu: "Energy Turn NOW!". Papuoštas
anti-atominiais simboliais aktyvistų laivas sustojo įlankoje priešais
branduolinį objektą. Oskaršamnas taip pat yra aukšto lygio
radioaktyvių atliekų laikina saugykla.

Oskaršamno AE teršia Baltijos jūrą savo nuotekų ir aušinimo
vandenimis, kurie yra išleidžiami į Baltijos jūrą. Juose gausu
radioaktyvių dalelių. Atominė elektrinė taip pat daro neigiamą poveikį
aplinkinei jūros ekosistemai. Aktyvistai pastebėjo neįtikėtinai šiltą
vandenį įlankoje netoli Oskaršamno AE. Tai neigiamai veikia Baltijos
jūros gyvūniją ir augmeniją. Prie nuolatinės radiacinės ir šiluminės
jūros taršos, prisideda ir laikinos aukšto lygio radioaktyviųjų
atliekų saugyklos keliamas pavojus dėl galimų radioaktyviųjų nuotekų
Baltijos jūros regione.

Sužinokite daugiau apie anti-atominę kelionę jūra:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_Sailing_Trip_across_the_Baltic_Sea


---------------------------------------------------------------------
4. Branduolinių atliekų saugyklų ženklinimas
---------------------------------------------------------------------
Klausimas, kuris jau seniai yra radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų
sąraše – kaip ženklinti atliekų saugyklų vietas, kad ateities kartos
galėtų suvokti jų paskirtį ir grėsmę. Yra daromi tyrimai apie
ilgalaikes informacijos laikmenas, tačiau kaip "ateities žmonės"
sužinos, kad viduje yra pranešimas, ir kur mes jas turėtume
patalpinti, kad "ateities žmonės" jas rastų prieš pradedant kasti? Dar
svarbesni klausimai, ar toks įspėjimas nepaskatintų žmonių pradėti
kasti? Ar mes turėtumėme iš viso pamiršti apie saugyklų egzistavimą?
Bet kaip? Tai yra šio straipsnio tema.

Skaitykite daugiau:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Marking_Nuclear_Waste_Disposal_Facilities


---------------------------------------------------------------------
5. Akcija prieš branduolinius ginklus Paryžiuje
---------------------------------------------------------------------
Kaip vieną iš galimų tolesnių veiklų, neskaitant Olkiluoto Blokados
Suomijoje ir anti-atominės kelionės jūra iš Švedijos į Vokietiją,
paskutiniame tarptautiniame anti-atominio tinklo susirinkime Döbeln'e
(Vokietija) mes reklamavome badavimo akciją Paryžiuje. Ji vyko nuo
2012-tų metų rugpjūčio mėnesio 6-tos iki 9-tos dienos, Hirosimos ir
Nagasakio katastrofų dienomis, prie Eifelio bokšto. Mūsų tinklo
susirinkimo dalyviai prisijungė prie šio įvykio ir parašė asmeninį
pranešimą mums.

Plačiau skaitykite čia:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fasting_for_peace_in_Paris_August_6-9,_2012


---------------------------------------------------------------------
6. Baltarusijos anti-atominio judėjimo aktyvistams neleista įvažiuoti
  į ES
---------------------------------------------------------------------
Rugsėjo 26 dieną Baltarusijos aktyvistams Mikalojui Ulasievičiui ir
Tatjanai Novikovai nebuvo leista atvykti į Lietuvą dėl „persona non
grata“ statusų, suteiktų dėl galimo sukelti pavojaus Lietuvos ar kitų
ES valstybių viešajai tvarkai ar nacionaliniam saugumui. Iš tikrųjų
jie norėjo prisijungti prie konferencijos "Lietuva - Baltarusija:
Branduolinės energetikos kaimynai", kurią surengė Lietuvos
Parlamentas. Jie buvo oficialiai pakviesti pasidalinti savo požiūriu
apie AE statybų ir visuomenės dalyvavimo sprendimuose dėl branduolinės
energijos problemas Baltarusijoje ir Lietuvoje.

Sužinokite daugiau ir pasirašykite peticiją dėl leidimo jiems vėl
patekti į ES:
http://www.avaaz.org/en/petition/Lift_persona_nongrata_status_for_Belarusian_antinuclear_ativists_applied_by_Lithuania


---------------------------------------------------------------------
7. Urano diena vyko penkiose šalyse
---------------------------------------------------------------------
Anti-urano aktyvistai antrą kartą pakvietė susirinkti į tarptautinę
"Urano dieną". Ji vyko 2012 metų rugsėjo 29-tą dieną Döbeln'e,
Duisburge, Esene, Frankfurte, Gronau (Vokietija), Jekaterinburge,
Kazanėje, Maskvoje, Murmanske (Rusija) ir keletoje vietų Vengrijoje,
Nyderlanduose ir Mongolijoje. Tikėtina, kad buvo dar daugiau veiksmų,
kurie dar nebuvo paminėti "Urano dienos" tinklalapyje. 2008-tais
metais, kai "Urano diena" vyko pirmą kartą, dalyvaujančių šalių ir
miestų skaičius buvo dar didesnis.

"Urano dienos" siekis buvo pasipriešinti urano pramonei
organizuojamais protestais ir viešais renginiais, ypač šalia pramonės
būstinių ir agentūrų. Kitas tikslas - skleisti informaciją apie urano
rūdos kasybos bei perdirbimo grėsmes, supažindinti visuomenę, kaip
branduolinis kuras yra susijęs su atominėmis elektrinėmis.

Sužinokite daugiau:
http://uranium-action-day.info


---------------------------------------------------------------------
8. Naujoji Rusijos branduolinė energija: "Rizika Europai"
---------------------------------------------------------------------
Olegas Bodrovas ir jo advokatas, Andrejus Talevlinas, kreipėsi į
Europos žmogaus teisių teismą po to, kai Rusijos teismas atmėtė bylą
dėl neteisėto leidimo pratęsti Černobylio tipo branduolinio
reaktoriaus funkcionavimą. Prancūziškas leidinys "Journal d'Alsace"
neseniai paėmė interviu iš Olego Bodrovo dėl šio kreipimosi į Europos
Teismą jo vizito metu Strasbūre.

Vienam iš Černobylio tipo reaktorių Leningrado atominėje elektrinėje,
kuri yra Rusijoje, 40 km į vakarus nuo Sankt Peterburgo, Rusijos
licencijavimo institucija neteisėtai suteikė leidimą toliau
funkcionuoti, nepaisant to, kad jo gyvavimo laikas yra pasibaigęs.
Leidimas buvo duotas be tinkamo poveikio aplinkai įvertinimo (EIA) ar
visuomenės dalyvavimo sprendimo priėmimo procese. Tai prieštarauja
Rusijos įstatymams. Bodrovui buvo neleista pateikti bylos Rusijos
teisme. Jis, kaip privatus pilietis, neturi teisės prieiti prie teismo
sistemos. Rusijos teismas taip pat teigė, jog sprendimas buvo priimtas
atitinkamos institucijos, ir visais būtinais saugumo ir aplinkos
apsaugos interesais buvo pasirūpinta. Vienintelė galimybė pakeisti
sprendimą dėl reaktoriaus gyvavimo laiko pratęsimo - kreiptis į
Europos Teismą.

Skaityti visą istoriją:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_Russian_nuclear_power:_Risk_for_Europe


---------------------------------------------------------------------
9. Demonstracija 10-yje miestų prieš EPR reaktorius ir dėl
  neatidėliojamo senstančių atominių elektrinių uždarymo
---------------------------------------------------------------------
Spalio 13-tą dieną demonstracijos vyko dešimtyje miestų. Jose buvo
reikalaujama uždaryti EPR projektą su jo aukštos įtampos linijomis,
taip pat senstančias atomines elektrines. Lavale (prie Brittany) apie
4000 žmonių užplūdo miesto centrą. Lione (Prancūzija), vyko
"branduolinių pabėgėlių", bėgančių po nelaimingo atsitikimo,
nukenksminimo modeliavimas, sekamas 1000-žmonių žmonių grandinės.
Strasbūre minia žmonių sukūrė milžinišką "STOP" ženklą su skėčiais,
kuris buvo matomas nuo katedros viršaus, taip reikalaudami nedelsiant
uždaryti seniausią Prancūzijoje AE Fessenheime. Mece, daugelis žmonių
iš Liuksemburgo ir Saro krašto dalyvavo demonstracijoje prieš Cattenom
AE, ir su ja susijusius pavojus...

Nuotraukas ir ataskaitas galite rasti šiame puslapyje:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Comptes-rendus-des-manifestations


---------------------------------------------------------------------
10. 2013/03/09: Žmonių grandinė Paryžiuje už atominių elektrinių
  laipsnišką likvidavimą
---------------------------------------------------------------------
2012 metų, Kovo 11-tą dieną, Vallée du Rhône susirinko 60.000 žmonių
ir suformavo grandinę tam, kad parodyti solidarumą Japonijos žmonėms
ir pareikalauti uždaryti atomines elektrines Prancūzijoje. 2013 m,
bus surinkta nauja žmonių grandinė Paryžiuje. Tikimasi apsupti vietas,
kur daromi sprendimai dėl branduolinės energetikos. Mes tikimės daug
žmonių iš Prancūzijos ir kitų šalių, ir laukiame bet kokios paramos ar
pagalbos.

Daugiau informacijos:
http://chainehumaine.org


---------------------------------------------------------------------
11. Nyderlandai: Izotopų gamybai medicinos reikmėms nėra reikalingas
  naujas reaktorius
---------------------------------------------------------------------
2010 metais Laka Foundation paskelbė ataskaitą apie medicininių
radioaktyviųjų izotopų gamybą be branduolinio reaktoriaus. Nyderlandai
planuoja statyti naują reaktorių moksliniams tyrimams, pagrinde
medicininių izotopų gamybos tikslais. Laka dabar dirba ties nauja
mokslinių tyrimų ataskaita, kurioje dėmesys yra skiriamas komercinės
rinkos plėtojimui medicininių izotopų gamyboje. Ji yra paremta
technologinio progreso ir pokyčių tiekimo grandinėse prognozėmis. Šios
ataskaitos tikslas yra parodyti, kad Pallas reaktorius (kuris yra
finansuojamas privačiai) neturi perspektyvos iš ekonominės pusės. Laka
yra viena iš labai nedaugelio organizacijų Nyderlanduose, kuri dirba
ties šiuo klausimu (ir yra nusiteikusi prieš naujojo Pallas
reaktoriaus planus).
Jūs galite rasti 2010 metų ir naują ataskaitą čia:
http://www.laka.org/medical_isotopes.html


---------------------------------------------------------------------
12. Fennovoimos AE projekto pabaiga
---------------------------------------------------------------------
Kaip ir buvo prognozuojama anksčiau šiais metais, Fennovoimos
projektas gali būti nutrauktas dėl ekonominių priežasčių.
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_is_not_a_good_business_anymore

Po šio pranešimo, keli smulkieji akcininkai paliko projektą, tačiau
paskutinė vinis į karstą buvo E.On pranešimas taip pat jį palikti.
Šiuo metu apie 40% akcijų yra pardavime, tačiau pirkėjo nesimato.
Daugiau akcininkų išeina, taigi visi požymiai rodo, kad tai yra
projekto 7-ojo reaktoriaus Suomijoje statyboms pabaiga.

Skaityti visą istoriją:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_end_of_Fennovoima_NPP_project%3F


---------------------------------------------------------------------
13. Fennovoimos AE projektas Pyhäjoki'yje
---------------------------------------------------------------------
2010 metų liepą Suomijos parlamentas palaimino Fennovoimos planus
statyti naują atominę elektrinę, tačiau kol kas bendrovė negalėjo
gauti licencijos statyboms iš Suomijos vyriausybės. Bandymas pastatyti
naują reaktorių Pyhäjoki'yje, Hanhikivi pusiasalyje, praktiškai
žmogaus nepaliestame kampelyje, su daugelio tipų nykstančiomis
natūraliomis gyvenamosiomis aplinkomis, yra vienas iš labiausiai
arogantiškų visoje Europoje. Hanhikivi yra svarbus perėjimo regionas
beveik 20-čiai nykstančių paukščių rūšių, ypač reikšminga poilsio
vieta arktinių paukščių migravime. Jei atominės elektrinės projektas
bus įgyvendintas, regionas smarkiai pasikeis į pramoninę zoną.

Sužinokite daugiau:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pyh%C3%A4joki


---------------------------------------------------------------------
14. Černobylio diena: 138 protesto akcijos Prancūzijoje prieš
  branduolinį pavojų!
---------------------------------------------------------------------
Tuo metu, kai Fukušimos katastrofą galime laikyti tik ką prasidėjusia,
Černobylio nelaimė dar toli gražu nebaigta. Kadangi Prancūzijos
vyriausybė nepasimokė iš šių tragedijų, Prancūzijos anti-atominis
tinklas "Sortir du nucléaire" pakvietė žmones veikti 2012 metų
balandžio 26-29 dienomis. Per šią laiko atkarpą vyko 138 anti-atominės
akcijos visoje Prancūzijoje, kaip pavyzdžiui žmonių grandinės
didžiuosiuose miestuose. Peržiūrėti visas akcijas (Prancūzijoje ir
užsienyje):
http://www.chernobyl-day.org .


---------------------------------------------------------------------
15. Kanados branduolinės saugos komisija - reguliavimo farsas
---------------------------------------------------------------------
Kanadiečiai nėra apsaugoti nuo jų branduolinės pramonės licencijavimo
institucijos. Kanados branduolinės saugos komisija (CNSC) yra
branduolinės pramonės "liokajus", o ne jos "kontrolierius". CNSC yra
labiausiai korumpuota reguliavimo institucija Kanadoje.

Plačiau skaitykite čia: 
http://forum.stopthehogs.com/phpBB2/viewtopic.php?p=2594#2594


---------------------------------------------------------------------
16. Grėsmė Vakarų Australijoje – uranui pritarta
---------------------------------------------------------------------
Vakarų Australijos aplinkos ministras davė svarbų, bet ne galutinį,
pritarimą pirmajam Vakarų Australijoje urano pasiūlymui. "Toro Energy"
pasiūlytai Wiluna urano kasyklai vis dar reikia federalinio bei kitų
valstybinių patvirtinimų, taip pat galimas teisinis išbandymas dėl
kasyklos pavojingumo ir poveikio. Urano rūdos kasyba skiriasi nuo kitų
mineralų kasybos ir turi daug prieštaravimų iš aplinkos, visuomenės ir
vietinių bendruomenių, bei visuomenės sveikatos apsaugos įstaigų ir
profesinių sąjungų.

Plačiau skaitykite čia:
http://toro.org.au/2012/10/11/national-ngos-public-health-environment-and-aboriginal-groups-say-no-to-toro/


---------------------------------------------------------------------
17. Kuras, ugnis, grybai, pėdsakai... žadina mūsų jausmus po
  Walktjurros žygio
---------------------------------------------------------------------
Praėjo geras mėnuo, kai Walkatjurra žygiuotojai sugrįžo į Pertą,
daugelis iš mūsų grįžo į įprastą gyvenimą miestuose ir miesteliuose
per visą Australiją. Dienos mieste labai tolimos nuo raudonojo purvo,
iššūkių, rutinos ir apmąstymus skatinančios žygio aplinkos.

Sužinokite daugiau:
http://walkingforcountry.com/2012/11/01/923/


---------------------------------------------------------------------
18. Europos Žmogaus Teisių Teismas nutraukė Slovėnijos Branduolinį
  Referendumą - pasiūlymo istorija
---------------------------------------------------------------------
1995 metų liepos 18-tą dieną 37 Slovėnijos parlamentarai pateikė
įstatymo projektą dėl nacionalinio referendumo Krško AE uždarymui.
Tuometinis ministras pirmininkas Janez Drnovšek vakarą prieš įstatymo
parlamente priėmimą nustatyta tvarka, buvo paskambinęs telefonu
keliems parlamentarams ir paragino juos atsiimti savo parašus, kas
lėmė įstatymo projekto žlugimą. 1996 metais jis taip pat paskatino
Liublianos socialių mokslų fakulteto dekaną Ivaną Svetliką bei
švietimo ir mokslo ministrą Slavko Gaberį atleisti Leo Seserko iš
universiteto profesoriaus pareigų. Jie pasidavė ir atleido jį iš
pareigų dėl to, kad jis buvo vienas iš įstatymo projekto įkvėpėjų.
Fakultetas tą pačią dieną išdavė pareiškimą, kad profesorius grįžta
iš MP pareigų į profesoriaus postą, ir dar vieną pareiškimą,
anuliavusi pirmą, kad jis yra atleistas iš savo posto universitete.
Seserko iškėlė ieškinį tiek fakultetui, tiek universitetui, tačiau
pralaimėjo visose teismo instancijose. Slovėnų Institucinis teismas
nerado jokių konstitucinių teisių pažeidimų. Ir teisėjas André
Potocki, Prancūzijos atstovas Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre,
nusprendė, kad nėra žmogaus teisių pažeidimų. Strasbūro teismas taip
pat informavo Seserko, kad jo byla teisme bus sunaikinta per vienerius
metus.


---------------------------------------------------------------------
19. Sonne+Freiheit premija 2012 atitenka... Irmgard Schmied (Žemutinė
  Austrija) ir Jiri Dvorak (Pietų Bohemija)
---------------------------------------------------------------------
Jau 7-tą kartą Austrijos ir Čekijos NVO "Sonne+Freiheit" suteikia
apdovanojimą už tarpvalstybinį aktyvizmą anti-atominėje srityje, kuris
dažnai eina kartu su kultūriniais ir tarpasmeniniai aspektais. Šiemet
Irmgard Schmied iš Šiaurės Austrijos, kuri lyginant su kitais surinko
daugiau nei 3000 parašų prieš Dukovany AE, esančia vos kirtus Čekijos
Respublikos sieną, buvo apdovanota Austrijos pusės. Jos kolega, Jiri
Dvorak, buvęs kaimo Lodherov (Pietų Bohemija, Čekija) meras gavo šios
premijos Čekijos dalį, kurią tarp viso kito sudaro ir dalis
didžiausios Austrijos vėjo energetikos bendrovės
http://www.windkraft.at akcijų, kurių kiekvienos vertė yra 400 eurų.

Dvorak surengė sėkmingą kaimo referendumą prieš planuojamą statyti
branduolinių atliekų saugyklą po savo kaimu. Tačiau tuo tarpu lobistams
atrodo pavyko "nupirkti lojalumą už milijonus". Abu apdovanotieji dirbs
kartu, kad užkirstų kelią branduoliniams lobistams sunaikinti savo
Tėvynę. Premija visuomet yra suteikiama apie lapkričio 5-tą dieną,
Austrijos referendumui, įvykusiam 1978 metais lapkričio 5-tą dieną,
kuriame visuomenė pasakė "ne" Zwentendorf‘o AE, kas paskatino
straipsnio, teigiančio, kad Austrija yra neatominė valstybė, šalies
konstitucijoje atsiradimą, atminti. „Sonne+Freiheit“ organizuoja
specialius kalbos kursus – visuomet rugpjūčio mėnesį, ir tokiu būdu
gautas lėšas skiria lapkričio mėnesio prizo finansavimui.

Žiūrėti daugiau čia:
http://www.sonneundfreiheit.eu


---------------------------------------------------------------------
20. Miunsteryje 8 valandoms užblokuotas atominis transportas
---------------------------------------------------------------------
Gegužės 7-tą dieną atominis transportas vežė apie 450 tonų urano
heksafluorido, nuo urano sodrinimo gamyklos Gronau (Vokietija) į
Pierrelatte (Prancūzija). Netoli Miunsterio traukinys turėjo sustoti
dėl kelių aukštai virš geležinkelio bėgių virve lipančių aktyvistų.
Tik po aštuonių valandų kelias buvo atlaisvintas ir traukinys galėjo
tęsti savo kelionę. 
Atominis transportas reguliariai keliauja per pasaulį, aprūpindamas
branduolinę pramonę – ir dažniausiai būna nepastebimas.

Veiksmo ataskaita:
http://www.mzeise.net/sofa/news/aktuell.php?tsnews4=archiv&dots=424


---------------------------------------------------------------------
21. Černobylio jubiliejinė stovykla ir demonstracija Sizvelyje
  (Jungtinė Karalystė)
---------------------------------------------------------------------
Palaikomi sėkmingos 50-viečio autobuso kelionės iš Londono į Fukušimos
jubiliejinę demonstraciją prieš branduolinę energiją prie Hinkley
Point AE Somersete kovo mėnesį, Londono Regiono Kampanija už Atominį
Nusiginklavimą (CND) nusprendė paleisti autobusą į panašią
demonstraciją Sizvelyje, ir taip paminėti Černobylio metines balandžio
21-mą dieną Suffolk'e. Tai buvo 4-oji kasmetinė demonstracija, žyminti
šią sukaktį.

Šį kartą Londone į kelionę autobusu susirinko 40 žmonių, kas buvo
visai neblogai atsižvelgiant į prastą orą. (į praeito balandžio akciją
susirinko tik 21 žmogus) Šis skaičius atrodo dar solidesnis, kai mes
pamatėme tik apie 100 žmonių pačioje demonstracijoje, palyginus su
daugiau kaip 1000 žmonių prie Hinkley. Demonstracija susidėjo iš ilgų
įžymybių bei delegatų kalbų, paįvairintų muzika, šiek tiek dainavimo,
ir stipriu lietumi, priešingu praėjusių metų kepinančiai kaitrai, ir
baigėsi simboline įėjimo į elektrinę blokada. Šiais metais tai buvo
stovėjimo blokada – žemė buvo per šalta ir drėgna kad kviestų
atsisėsti!

Plačiau skaitykite čia:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Sizewell_Chernobyl_anniversary_camp_and_demo


---------------------------------------------------------------------
22. Branduolinis renesansas. Koks branduolinis renesansas?
---------------------------------------------------------------------
"Financial Times" (FT) balandžio mėnesį pranešė kad parlamento „Energy
Select Committee“ ruošiasi pakviesti didžiųjų energetikos bendrovių
vadovus susitikimui "Dėl susirūpinimo, kad Didžiosios Britanijos
'branduoliniam atgimimui' gresia pavojus".

Nenuostabu: Jungtinės Karalystės vyriausybė yra įsipareigojusi planams
dėl naujų atominių elektrinių 8 vietose, kiekvienoje su vienu arba
dviem reaktoriais. Tačiau Vokietijos energetikos bendrovės E-ON ir RWE
(numatomi dviejų objektų iš šio sąrašo - prie Wylfa Anglesey ir prie
Oldbury, Gloucestershire – statybininkai) pranešė, kad jie bandė
parduoti savo bendrą įmonę Horizon tam, kad pastatytų branduolinius
reaktorius Didžiojoje Britanijoje, dalinai dėl finansinių sunkumų,
sukeltų Vokietijos traukimosi iš atominės energetikos po Fukušimos
katastrofos. Buvo teigiama, kad Rusijos energetikos bendrovė Russcom
(Černobylis!), dvi Japonijos energetikos bendrovės (Fukušima!) ir
Kinijos Valstybinė atominės energetikos korporacija gali būti
suinteresuotos, bet Timas Yeo, konservatorių „Energy Select Committee“
pirmininkas pranešė "Financial Times", kad tai buvo "neramu", jog
neatsirado norinčių nusipirkti Horizon.

Skaityti visą istoriją:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_renaissance._What_nuclear_renaissance%3F


---------------------------------------------------------------------
23. Demonstrantai Rusijoje reikalavo ištaisyti paplitusius
  branduolinius defektus
---------------------------------------------------------------------
Aktyvistai visoje Rusijoje pasinaudojo 26-ųjų Černobylio nelaimės
metinių proga, kad atkreiptų dėmesį į nuolat kylančias problemas
ligotoje šalies branduolinėje pramonėje - daugelis demonstracijų
dalyvių sakė, kad tai gali sukelti Černobylį-2, nes Vyriausybė ir
pramonės pareigūnai atkakliai ignoruoja Fukušimos pamokas.

Aktyvistai susirinko Maskvoje priešais Rosatom (Rusijos valstybinės
branduolinės korporacijos) būstinės, reikalaudami, kad pavojingi
eksperimentai su didelės galios reaktoriumi Murmansko Kolos AE būtų
nutraukti, ir kad Černobylio tipo RBMK-1000 reaktoriai, iš kurių 11
Rusijoje vis dar veikia, turi būti uždaryti.

Skaityti visą istoriją:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Demonstrators_in_Russia_insisted_on_righting_pervasive_nuclear_defects


---------------------------------------------------------------------
24. Komunalinis ūkis "be atomo" Čekijos rinkoje ir kitur
---------------------------------------------------------------------
Čekijos namų ūkiai ir įmonės dabar turi galimybę pakeisti savo
komunalinį ūkį su nano-energies.com – tai yra naujas žaidėjas rinkoje,
kuris nedalyvauja branduoliniame versle. Ši nauja įmonė pagrinde
naudoja biodujų ir fotoelektros technologijas. Panašių įmonių taip pat
yra, pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ar Belgijoje,
Olandijoje ar Ispanijoje. Šios įmonės yra anti-atominių aktyvistų
vertinama alternatyva bendraujant su dažnai prastai informuota
visuomene vadinamosiose "branduolinėse valstybėse".


---------------------------------------------------------------------
25. JAV skuba iš naujo paleisti San Onofre‘o AE
---------------------------------------------------------------------
San Onofre'o branduolinis objektas yra mažiau negu 50 km nuo Los
Andželo ir San Diego, kur gyvena daugiau kaip 8 milijonai žmonių. 2200
megavatų reaktoriai buvo sustabdyti nuo 2012 sausio pabaigos dėl naujų
670 mln. dolerių kainavusių garo generatorių gedimo.

Pagrindinis savininkas „Southern California Edison“ (SCE) spalio 1-mą
dieną pateikė savo planą Branduolinio reguliavimo komisijai (NRC), kad
atidarys Unit-2, ir paskelbė apie savo planus padaryti panašų
pareiškimą dėl Unit-3 reaktoriaus kitą vasarą. Veiksmų sūkuryje NRC
atmetė „Friends of the Earth“ (FOE) peticiją, reikalaujančią surengti
teisminius svarstymus dėl agentūros sąmokslo su SCE, kai kompanija
išdavė leidimą pakeisti senus garo generatorius. Gudrybė čia - ištirti
svarbiausius klausimus, iškeltus FOE pareiškime, bet nesustabdyti San
Onofre'o veikimo keleriems metams, kol vyks tyrimo procesas.

Sužinokite daugiau:
http://www.nuclearfreecal.org/nfcnet/2012/11/109-nrc-public-meeting-on-san-onofre/


---------------------------------------------------------------------
26. Toksiškų medžiagų išsiliejimas Talvivaara kasykloje: didžiausia
  cheminė katastrofa Suomijos istorijoje
---------------------------------------------------------------------
Didelė ekologinė katastrofa įvyko lapkritį Rytų Suomijoje, kai nikelio
ir urano kasykla Talvivaara patyrė išsiliejimą iš nuotekų tvenkinių.
Nutekėjimas užtvankose leido šimtams tūkstančių kubinių metrų toksiško
vandens, su dideliais kiekiais sunkiųjų metalų, tokių kaip uranas,
ištrūkti iš tvenkinio. Dešimt dienų į aplinkines vietoves nuo 3000 iki
5000 kubinių metrų per valandą greičiu tekėjo nuodingas skystis.
Radiacijos saugos institucija STUK pranešė, kad urano koncentracija
vandens mėginiuose siekė iki 350 mikrogramų litre. Suomijos valdžios
institucijos nustatė kad kitų teršalų kiekis netoliese esančiuose
vandens keliuose yra toks, kad gali sukelti žuvų mirtis ir paveikti
augalus bei dugne gyvenančius organizmus. "Greenpeace" tai pavadino
"didžiausia Suomijos chemine katastrofa istorijoje", o aplinkos
ministras kalbėjo apie "rimtą nusikaltimą aplinkai".

Talvivaaros operatorius išgaudavo šimtus tonų urano per metus be
leidimo. 2011-tais metais Kanados urano kasybos kompanija Cameco
pasirašė sutartį statyti urano gavybos infrastruktūrą Talvivaaroje,
kuri pajėgi išgauti net 350 tonų urano per metus. Atsakydami į
išsiliejimą, apie 1000 žmonių protestavo Helsinkyje Lapkričio 14 dieną.
17.000 parašų, reikalaujančių Talvivaaros uždarymo, buvo perduoti
aplinkos ministrui.

Sužinokite daugiau:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


---------------------------------------------------------------------
27. Čekijos respublika nori finansiškai remti elektros gavybą iš
  atominių jėgainių
---------------------------------------------------------------------
Pramonės Ministerija parengė naują nacionalinį projektą „Nacionalinės
energijos koncepcija“, pagal kurį planuojama visiškai sustabdyti
valstybės paramą atsinaujinantiems energijos šaltiniams, o mokesčių
mokėtojų pinigai, kaip tikimasi, apmokės taip vadinamas "sutartis dėl
skirtumo", kurios taip pat buvo apsvarstytos Didžiojoje Britanijoje.
Taip bus užtikrintas tam tikras elektros energijos kainos lygis iš
naujai suplanuotų reaktorių Temelin and Dukovany. Tik tokiu būdu jie
gali išgyventi komercinėje aplinkoje. Branduolinių reaktorių statybų
išlaidos kasmet auga, priešingai nei atsinaujinančios šaltininių
energetikoje. Dėl to, kad numatoma, jog dideli elektros energijos
kiekiai bus ir toliau eksportuojami į užsienį, kyla rizika, kad už šį
eksportą teks mokėti vidaus vartotojams.

Pagal "CandolePartners" finansinius skaičiavimus, Čekijos Respublikai
tai kainuos beveik 680 mln. eurų per metus. Vidutinė šeima (kasmet
sunaudojanti apie 4500 kWh elektros) turės mokėti apie 57 eurais
daugiau, t.y. apie 10% daugiau. Didžiojoje Britanijoje, kur buvo
aptarta panaši valstybinės paramos forma, „City Bank“ ekspertai
paskaičiavo, jog pagal tokį valstybės finansavimą branduolinė energija
Didžiosios Britanijos namų ūkiams kainuotų apie papildomus 200 svarų
per metus (256 eurų).

Branduolinė energetika jau šiandien yra labai privilegijuota dėl
sumažintos atsakomybės branduolinių avarijų atvejais. Pasak Leipcigo
universiteto draudimo instituto, jei šios paslėptos lengvatos butų
panaikintos, elektros energija iš atominių elektrinių kainuotų
mažiausiai 0,14 euro už kWh.

Pramonės ministro teiginys, kad finansinė parama branduolinei energijai
yra tik reakcija į rinkos deformacijas, kurias sukelia atsinaujinančių
energijos šaltinių rėmimas dėl dabartinių aukštų jų kainų, yra puiki
manipuliacija. Iš tiesų viskas yra atvirkščiai. Parama atsinaujinančiai
energijai turėtų atlyginti jos nekomerciškumą, tačiau skaičiai būtų
visai kitokie, jei į kitų energijos šaltinių kainą būtų įskaičiuojama
žala aplinkai arba atsakomybė už galimą branduolinio užterštumo žalą.

Edvard Sequens, Calla (http://www.calla.cz)


---------------------------------------------------------------------
28. Artėjantys renginiai
---------------------------------------------------------------------
(tik pagrindiniai, praneškite apie savo renginius jei norite paskelbti
kitame mūsų leidinyje) daugiau renginių rasite:

26/11/12:     Teismo procesas prieš aktyvistus, kurie 2010 metais
          Dalle užblokavo Castor transportą, važiuojantį į
          Gorleben (Celle, Vokietija)
27/11/12:     Seminaras "Gilesnė dislokacija? - du projektai
          informuotumo apie giluminius gręžinius kaip
          alternatyvą didinimui" Stokholme ir Östhammare
          (Švedija)
28/11/12:     Nacionalinė demonstracijų diena aplink „Toro Energy“
          metinį susirinkimą Crown Plaza viešbutyje, Hindmarsh
          skvero 16, Adelaidė (Austrija)
29/11/12:     Seminaras "Radiacinės saugos etika" Stokholme
          (Švedija)
03/12/12:     Teismo procesas prieš aktyvistus, kurie 2010 metais
          užblokavo Castor transportą, važiuojantį į Lubmino
          saugyklą Potsdame (Vokietija)
04/12/12:     Galutinis tyrimo komisijos pristatymas dėl Gorlebeno
          saugyklos Platenlaasėje (Vokietija)
04/12/12-05/12/12: Europos apskritojo stalo diskusija "Aarhus
          konvencijos įgyvendinimas branduolinės saugos
          kontekste" Briuselyje (Belgija)
05/12/12:     Seminaras "Kas daroma dėl vario korozijos
          problemos?" Stokholme ir Östhammare (Švedija)
09/12/12-12/12/12: Europos branduolinė konferencija branduolinės
          pramonės tema Mančesteryje (Jungtinė Karalystė)
2013:       Protestai prieš CASTOR transportavimą iš Jülich į
          Ahaus (Vokietija)
09/03/13:     Žmonių grandinė, skirta apjuosti branduolinių
          sprendimų priėmėjus Paryžiuje (Prancūzija)
29/03/13-07/04/13: "Radioaktyviojo Paveldo Ekskursija" iš Melburno į
          Adelaidę (Austrija)
2013 vasara:    Pėsčiųjų žygis už ateitį be branduolinės energijos iš
          Minesotos į Buffalo (JAV)
14/10/13-16/10/13: Europos Komisijos konferencija EURADWASTE '13
          Vilniuje (Lietuva)
2014:       Numatomas CASTOR aukšto lygio radioaktyvių atliekų iš
          Sellafield (Jungtinė Karalystė) ir vidutinio lygio
          radioaktyvių atliekų iš La Hague transportavimas
          (Prancūzija) į Gorleben (Vokietija) ir protestai


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_2010_-_Dalle_lock-on_blockade
http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg_oss20121127
http://www.nonuclear.se/en/kalender/radiation_ethics20121129stockholm
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Transport_to_Lubmin
http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nonuclear.se/en/kalender/brussels20121204-5
http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg_oss20121205
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2012/index.htm
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://chainehumaine.org/
http://www.foe.org.au/anti-nuclear/issues/oz/radtour
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Minnesota-Buffalo
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


---------------------------------------------------------------------
29. Apie NukeNews
---------------------------------------------------------------------
NukeNews yra daugiakalbė naujienlaiškių sistema koordinuojama Atominio
Paveldo Tinklo (Nuclear Heritage Network), atspindinti anti-atominių
aktyvistų, kuriuos jungia ši tarptautinė bendruomenė, veiklą, temas ir
kovas. Pranešimai yra parašyti ir išversti aktyvistų, šalia jų įprastų
anti-atominių veiklų. Niekam nėra mokama už šį darbą, nes mes norime
užtikrinti šaltinių, kaip ši informacinė sistema anti-atominei kovai,
kuo didesnę nepriklausomybę. Leidinys skirtas informuoti tiek
aktyvistus, tiek besidominčius skaitytojus.

Jūsų parama sekančiam NukeNews leidiniui yra labai laukiama. Tai
turėtų būti trumpa naujienos santrauka anglų kalba, ne daugiau kaip
vienas paragrafas, turinti trumpą antraštę ir galimai - nuorodą į
internetinį puslapį, pateikiantį daugiau informacijos. Siųskite jas
elektroniniu paštu news(eta)NukeNews.nuclear-heritage.net. Galutinis
terminas 8-tam NukeNews leidiniui yra 2013 metų vasario 3 diena.

Skleiskite žinias ir sužinokite daugiau apie NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET