NukeNews No. 28 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #28 – Wiadomości ruchu przeciwjądrowego   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Musimy najmocniej przeprosić za opóźnienie, z jakim przychodzimy z
niniejszym newsletterem. Mamy nadzieję, że wiadomości, które w nim
znajdziesz, będą dla Ciebie przydatne, pomimo dużej zwłoki. Jeżeli
chciał(a)byś wesprzeć naszą pracę informacyjną, wyślij do nas Twoje
własne nowości lub aktualizacje z dziedziny przeciwjądrowej w
formacie, którego parametry znajdziesz na końcu tej wiadomości.

Musimy także poinformować, że na podstawie rozporządzenia UE
dotyczącego ochrony danych osobowych z maja 2018 roku,
aktualizowaliśmy nasze wskazówki dotyczące ochrony danych. Na naszej
stronie internetowej informujemy, które dane przechowujemy, w jaki
sposób przetwarzamy je, oraz jakie są w tym zakresie prawa
użytkownika naszego serwisu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage:Privacy_policy

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na nasze zasady ochrony
danych. Oczywiście możesz w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji
naszego newslettera, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie swoich
danych osobowych.


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnych NukeNews nr 28
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. Plany na wybudowanie mogilnika w Szwecji runęły
2. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni 2018
3. Nowości w energetyce jądrowej z Kalifornii
4. Kiedy Czechy wreszcie ockną się ze swoich marzeń jądrowych?
5. Odpady jądrowe: niechciane pozostałości energetyki jądrowej
6. Wiadomość o Konferencji o energetyce jądrowej 2018
7. Aktualizacja dotycząca energetyki jądrowej w Polsce
8. Marsz Walkatjurra Walkabout przeciw wydobywaniu uranu w Australii
  potrzebuje wsparcia
9. Igrzyska Olimpijskie 2020 w Japonii: Zamykanie ust krytykom
  skażenia
10. Śmieszne ambicje brytyjskiego przemysłu jądrowego
11. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
12. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Plany na wybudowanie mogilnika w Szwecji runęły
----------------------------------------------------------------------
Po pięciu miesiącach studiowania planów na wybudowanie mogilnika dla
wysoko radioaktywnych odpadów jądrowych (HAW), sąd zajmujący się
ochroną środowiska w Szwecji (MMD) zalecił rządowi, aby nie zezwolił
firmie SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company) na
budowę planowanego mogilnika na głębokości 500 metrów, pod
miejscowością Forsmark na wybrzeżu na północ od Sztokholmu. Bez
względu na to, szwedzki urząd nadzoru nad urządzeniami jądrowymi (SSM)
powiadomił rząd, że popiera żądanie firmy SKB. To unikatowy przypadek,
gdy dwa organy państwowe zajęły zupełnie przeciwne stanowiska.

Cały artykuł: 
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Final_repository_plans_in_Sweden_failed


----------------------------------------------------------------------
2. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni 2018
----------------------------------------------------------------------
Nuclear Heritage Network znowu zaprosił w dniach od 6 do 12 sierpnia
wszystkich zainteresowanych na „Network Gathering” – tym razem na
południu Francji, w pobliżu Narbony. W tygodniowej międzynarodowej
wymianie wiedzy i doświadczeń wzięło udział około 100 do 120
uczestników reprezentujących 17 narodów. Zespół przygotowawczy składał
się z niezależnych aktywistów z różnych krajów całego świata. Celem
było utworzenie szerokiej platformy do współpracy międzynarodowej,
wymiany informacji oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej tematów
przeciwjądrowych. Program obejmował ponad 25 wykładów i warsztatów,
kilka mniejszych wydarzeń, wycieczkę do zakładu jądrowego Malvési,
cztery występy muzyczne oraz dwa wieczory filmowe.

Głównym tematem był zakład konwersji uranu firmy Orano (dawniej Areva)
w Narbonie – Malvési. Wydarzenie miało na celu wsparcie lokalnych grup
oraz wymiana informacji dotyczących procesu przetwarzania uranu i
likwidacji powstałych odpadów jądrowych. Z tym wiąże się także aspekt
transportu uranu w każdym stadium przetwarzania, aż do postaci odpadów
radioaktywnych, a z tym związane problemy bezpieczeństwa.

Więcej informacji tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Summer_Camp_2018
-

----------------------------------------------------------------------
3. Nowości w energetyce jądrowej z Kalifornii
----------------------------------------------------------------------
Kalifornijski „Urząd nadzoru nad przedsiębiorstwami zaopatrzenia
publicznego” obwieścił, że ostatni pracujący reaktor w tym stanie, w
elektrowni jądrowej Diablo Canyon, zostanie zamknięty po wygaśnięciu
zezwolenia, w 2024 lub 2025 roku. Może to nastąpić także szybciej, o
ile sytuacja finansowa lub aspekty bezpieczeństwa będą tego wymagały.
Ten sam urząd zwrócił także ponad 873 milionów dolarów płatnikom
podatku od gruntu pod elektrownią jądrową Onofre w Południowej
Kalifornii, którą to elektrownie zamknięto w 2013 roku. Nadal jednak
trwają protesty przeciw składowaniu zużytych elementów jądrowych na
terenie dawnej elektrowni, która znajduje się w pobliżu kilku
aktywnych szczelin tektonicznych.


----------------------------------------------------------------------
4. Kiedy Czechy wreszcie ockną się ze swoich marzeń jądrowych?
----------------------------------------------------------------------
Bezpieczne zaopatrzenie Republiki Czeskiej w energię wymaga nowej
polityki energetycznej, która nadal będzie opierać się na
niewykorzystanym dotąd potencjale efektywności energetycznej oraz na
dalszym rozwoju źródeł odnawialnych. Obecna, pod wieloma względami
przestarzała polityka energetyczna państwa już od lat nie jest w
stanie sprostać wielu swoim zadaniom. Największym mankamentem w
planach na budowanie nowych reaktorów są wysokie nakłady inwestycyjne,
zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, w chwili obecnej oraz w
przyszłości.

Cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/When_will_the_Czech_Republic_wake_up_from_dreams_of_nuclear_reactors%3F


----------------------------------------------------------------------
5. Odpady jądrowe: niechciane pozostałości energetyki jądrowej
----------------------------------------------------------------------
Republika Czeska, tak samo jak i inne państwa wykorzystujące energię
jądrową, jest konfrontowana z problemem likwidacji zużytego paliwa
jądrowego. Marzenie o jego ponownym wykorzystaniu jako surowca
rozpłynęło się, wobec czego świat jest rokrocznie obciążany tysiącami
ton wysoce niebezpiecznych odpadów, które przez kilka tysięcy lat
muszą być odizolowane od otoczenia. Nikt jednak nie chce takich
materiałów w swoim sąsiedztwie. Każde państwo europejskie poszukuje
własnego rozwiązania. W jaki sposób dojść do takiego rozwiązania, nie
ograniczając przy tym praw obywatelskich, jak również interesów
dzisiejszych oraz przyszłych pokoleń – to było tematem konferencji
międzynarodowej pt. „Odpady jądrowe – niechciane dziedzictwo
energetyki jądrowej”, która odbyła się w maju 2018 roku w Pradze.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Energy_Conference_2018


----------------------------------------------------------------------
6. Wiadomość o Konferencji o energetyce jądrowej 2018
----------------------------------------------------------------------
Na konferencji zabrzmiały informacje na temat postępowania z odpadami
jądrowymi i składowania tych odpadów w składowiskach głębokich. 116
uczestników z 12 krajów umożliwiło porównanie podejścia Republiki
Czeskiej z nowymi koncepcjami, jakie stosuje się np. w Niemczech i
innych krajach. W Czechach jest to gorący temat, gdyż w tym roku
powinna zapaść decyzja o wyborze czterech najbardziej odpowiednich
lokalizacji dla ostatecznego składowiska, spośród dziewięciu dotąd
ocenianych. Pod koniec konferencji zabrzmiały także krótkie wykłady
uczestników z krajów wschodnioeuropejskich. Przejrzyj prezentacje
on-line albo wejdź przez internet w kontakt z konkretnymi
wykładowcami. Możesz wtedy samemu zobaczyć, jaka atmosfera panowała
na konferencji.

Więcej tu:
https://nec2018.eu/en/


----------------------------------------------------------------------
7. Aktualizacja dotycząca energetyki jądrowej w Polsce
----------------------------------------------------------------------
Polskie Ministerstwo Energii nie powiedziało niczego zobowiązującego
odnośnie polityki jądrowej, mimo iż w trakcie drugiego półrocza 2017
roku było to kilkakrotnie zapowiadane. Ministerstwo nie przekazało
rządowi żadnej uaktualnionej wersji programu jądrowego z 2014 roku.
Przeciwnie – przygotowywanie nowej wersji kilkakrotnie przesunięto, a
dziś ministerstwo obiecuje „powiadomienie o złożeniu” do połowy 2018
roku – a więc sześć miesięcy później niż miało być.

Cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Polish_atomic_developments_update 


----------------------------------------------------------------------
8. Marsz Walkatjurra Walkabout przeciw wydobywaniu uranu w Australii
  potrzebuje wsparcia
----------------------------------------------------------------------
Kiedy otrzymaliśmy tę informację, to marsz Walkatjurra Walkabout z
„zasiedziałymi właścicielami” gruntów za zachowanie krajobrazu miał za
sobą pierwsze 10 dni. Temperatura nocą spadała poniżej zera, natomiast
w trakcie długich dni panowało gorąco. Poniższy raport informuje o
wrażeniach z marszu, a pod koniec zawiera prośbę o Twoją pomoc:

Cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_against_uranium_mining_in_Australia_needs_support


----------------------------------------------------------------------
9. Igrzyska Olimpijskie 2020 w Japonii: Zamykanie ust krytykom
  skażenia
----------------------------------------------------------------------
6 sierpnia – w dzień rocznicy zrzucenia bomby atomowej na japońskie
miasto Hiroszima, aktywiści próbujący przekazywać informacje o
następstwach i trwających szkodach katastrofy jądrowej w Fukushimie,
zmagali się z represją ze strony miejscowej policji. Jednego aktywistę
wzięto w areszt śledczy na podstawie zmyślonych oskarżeń.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Japan_Olympics_2020_-_oppression_of_critics_of_contamination


----------------------------------------------------------------------
10. Śmieszne ambicje brytyjskiego przemysłu jądrowego
----------------------------------------------------------------------
Zgodnie z oficjalnymi informacjami, brytyjski przemysł jądrowy
kontynuuje budowę reaktorów nowej generacji. Nie może jednak znaleźć
nikogo, kto zapłaciłby za nie. Przyszłość brytyjskiego przemysłu
jądrowego wygląda coraz bardziej ponuro, aczkolwiek konserwatywny rząd
nadal utrzymuje, że chce zlecić wybudowanie dziesięciu nowych
reaktorów.

Cały artykuł znajduje się na:
https://www.nuclearconsult.com/blog/uk-nuclear-industry-has-a-sinking-feeling/


----------------------------------------------------------------------
11. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Wysyłaj do nas śmiało informacje o wydarzeniach lokalnych, jak też
międzynarodowych, w celu opublikowania dużego zbioru przygotowywanych
wydarzeń na stronie internetowej Nuclear Heritage Network, jak również
w wyborze w NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net
 

XX/YY/ZZ-XX/YY/ZZ: ABCDEFG
29.11.18-12.12.18: Międzynarodowy festiwal filmów na temat uranu na
          południowym zachodzie USA
26.04.19: 	  Międzynarodowa konferencja na temat przedłużania
          żywotności elektrowni jądrowych (Linz, Austria) 
30.05.19-10.06.19: „Wiejska impreza kulturalna” w Wendlandzie
          (Niemcy)
jesień 2019 r.:  Światowe Forum Społeczne przeciw energii jądrowej
          (Madryt, Hiszpania) 


http://uraniumfilmfestival.org/en/2018-uranium-film-festival-in-the-american-southwest
http://upcoming.nuclear-heritage.net
https://www.kulturelle-landpartie.de


----------------------------------------------------------------------
12. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny newsletter sieci Nuclear Heritage Network.
Informuje o działaniach, tematach i usiłowaniach aktywistów
przeciwjądrowych powiązanych w ramach społeczności międzynarodowej.
Wiadomości są pisane i tłumaczone przez aktywistów poza ich zwykłymi
działaniami. Newsletter jest zorientowany na informacje i ich
aktualizacje zarówno dla aktywistów, jak też dla innych osób
zainteresowanych.

Także Twoje artykuły będą mile widziane w NukeNews! Wysyłaj je do nas
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
"newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Teksty powinny być bardzo
zwięzłe i napisane w języku angielskim. Prosimy nie pisać więcej niż
jednego akapitu. Artykuły winny mieć lapidarne tytuły, wskazane jest
także dodanie odsyłacza do strony internetowej zawierającej więcej
informacji. Zamknięcie 29 wydania NukeNews przypada na 18 stycznia
2019 roku.

Podziel się informacjami i znajdź więcej szczegółów na temat
NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET