NukeNews No. 28 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews č. 28 – Protijaderný informační servis   *
************************************************************
 
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Musíme se velice omluvit za to, že se k Vám tento Newsletter dostává s
tak značným zpožděním. Doufáme, že zprávy, které v něm naleznete, Vám
budou přes toto opožděné zaslání užitečné. Pokud byste chtěli naši
informační práci podpořit, zašlete nám své protijaderné novinky a
aktualizace ve formátu, jehož parametry najdete na konci tohoto mailu. 

Dále Vás musíme informovat, že na základě nařízení EU o ochraně
osobních údajů z května 2018 jsme aktualizovali naše pokyny k ochraně
dat. Na naší internetové stránce uvádíme, která data uschováváme, jak
je zpracováváme a jaká jsou v tomto směru Vaše práva:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage:Privacy_policy

Využitím našich nabídek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly na
ochranu dat. Samozřejmě můžete Newsletter kdykoli odhlásit, pokud se
zpracováním Vašich dat nesouhlasíte. 


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálních Nuke News č. 28
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Plány na konečné úložiště ve Švédsku ztroskotaly
2. Mezinárodní protijaderný letní tábor 2018
3. Jaderné novinky z Kalifornie
4. Kdy se Česko konečně probudí ze svých jaderných snů?
5. Jaderný odpad: nechtěný pozůstatek jaderné energetiky
6. Zpráva ke Konferenci o jaderné energetice 2018
7. Update k jaderné energetice v Polsku
8. Pochod Walkatjurra Walkabout proti těžbě uranu v Austrálii   
  potřebuje podporu
9. Olympijské hry 2020 v Japonsku: Umlčování kritiků kontaminace
10. Směšné ambice britského jaderného průmyslu
11. Události příštích měsíců
12. Co jsou NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Plány na konečné úložiště ve Švédsku ztroskotaly
----------------------------------------------------------------------
Po pěti měsících studia plánů na konečné úložiště vysoce aktivního
jaderného odpadu (HAW)nedoporučil „švédský soud pro životní prostředí“
(MMD) vládě, aby nepovolila firmě SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste
Management Company) stavbu plánovaného hlubinného úložiště 500 metrů
pod Forsmarkem na pobřeží severně od Stockholmu. Bez ohledu na to
sdělil švédský úřad pro dozor nad jaderným zařízením (SSM) vládě, že
žádost SKB podporuje. Jde o ojedinělý případ, kdy dva vládní úřady
dospěly ke zcela protichůdnému názoru. 

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Final_repository_plans_in_Sweden_failed


----------------------------------------------------------------------
2. Mezinárodní protijaderný letní tábor 2018
----------------------------------------------------------------------
Od 6. Do 12. srpna znovu pozval Nuclear Heritage Network všechny
zájemce na „Network Gathering“ – tentokrát na jihu Francie blízko
Narbonne. Této týdenní mezinárodní výměny poznatků a zkušeností se
zúčastnilo zhruba 100 až 120 účastníků, zastupujících 17 národů.
Přípravná skupina byla složena z nezávislých aktivistů z různých zemí
celého světa. Cílem bylo vytvořit široký prostor pro mezinárodní
spolupráci, výměnu informací a prohloubení znalostí o protijaderných
tématech. Na programu bylo více než 25 přednášek a workshopů, několik
malých akcí, výlet k jadernému zařízení v Malvési, čtyři hudební
produkce a dva filmové večery. 

Hlavním tématem bylo zařízení na konverzi uranu firmy Orano (dříve
Areva) v Narbonne – Malvési. Šlo o to podpořit místní skupiny a
vyměnit si informace o procesu zpracování uranu a likvidaci vzniklého
jaderného odpadu. S tím šel ruku v ruce i aspekt dopravy uranu ve
všech stádiích zpracování až po radioaktivní odpad a bezpečnostní
problémy, s tím spojené. 

Více informací zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Summer_Camp_2018


----------------------------------------------------------------------
3. Jaderné novinky z Kalifornie
----------------------------------------------------------------------
Kalifornský „Dozorčí úřad pro podniky veřejného zásobování“ oznámil,
že poslední provozovaný reaktor v tomto státě v jaderné elektrárně
Diablo Canyon bude uzavřen po vypršení povolení v roce 2024 nebo 2025.
Může to být i dříve, pokud si to vyžádá finanční situace nebo
bezpečnostní aspekty. Stejný úřad vrátil i více než 873 milionů dolarů
plátcům daně z pozemku jaderné elektrárny Onofre v jižní Kalifornii,
uzavřené v roce 2013. Pokračují však protesty proti skladování
vyhořelých jaderných prvků v areálu bývalé elektrárny, která se
nachází blízko několika aktivních tektonických trhlin.


----------------------------------------------------------------------
4. Kdy se Česko konečně probudí ze svých jaderných snů?
----------------------------------------------------------------------
Bezpečné energetické zásobování v České republice vyžaduje novou
energetickou politiku, která bude stavět na stále ještě nevyužitém
potenciálu energetické efektivnosti a na dalším rozvoji obnovitelných
zdrojů. Současná, v mnohém překonaná státní energetická politika už
léta není schopna dostát mnoha svým závazkům. Základním nedostatkem
plánů na stavbu nových reaktorů jsou vysoké investiční náklady, a to
jak přímé i nepřímé, současné i budoucí. 

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/When_will_the_Czech_Republic_wake_up_from_dreams_of_nuclear_reactors%3F


----------------------------------------------------------------------
5. Jaderný odpad: nechtěný pozůstatek jaderné energetiky
----------------------------------------------------------------------
Česká republika, stejně jako ostatní státy, využívající jadernou
energii, je konfrontována s problémem likvidace vyhořelého jaderného
paliva. Sen o jeho opětovném využití jako suroviny se rozplynul, takže
svět je každoročně zatěžován tisíci tunami vysoce nebezpečného odpadu,
který musí být po tisíce let izolován od okolního prostředí. Nikdo
však takovýto materiál ve svém sousedství nechce. Jednotlivé evropské
státy hledají řešení po svém. Jak k tomuto řešení dospět, aniž by
došlo k omezení občanských práv a zájmů dnešních i budoucích generací,
to bylo tématem mezinárodní konference „Jaderný odpad – nechtěné
dědictví jaderné energetiky“, která se konala v květnu 2018 v Praze. 

Více informací:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Energy_Conference_2018


----------------------------------------------------------------------
6. Zpráva ke Konferenci o jaderné energetice 2018
----------------------------------------------------------------------
Na konferenci zazněly informace o nakládání s jaderným odpadem a o
skladování tohoto odpadu v hlubinných úložištích. 116 účastníků z 12
zemí umožnilo srovnání přístupu České republiky a nových konceptů,
jaké se uplatňují v Německu a jinde. V ČR jde o horké téma, protože
letos má padnout rozhodnutí o výběru čtyř nejvhodnějších lokalit pro
konečné úložiště z celkem devíti, které byly dosud posuzovány. Na
závěr konference zazněly i krátké příspěvky účastníků z
východoevropských zemí. Prolistujte si on-line prezentace nebo vstupte
přes internet do kontaktu s jednotlivými přednášejícími. Můžete si tak
udělat obrázek o atmosféře konference.

Více zde:
https://nec2018.eu/en/


----------------------------------------------------------------------
7. Update k jaderné energetice v Polsku
----------------------------------------------------------------------
Polské ministerstvo energetiky (MoE)neřeklo ohledně jaderné politiky
žádné závazné slovo, ačkoli to bylo v průběhu 2. pololetí 2017
vícekrát avizováno. Ministerstvo nepředalo vládě žádnou přepracovanou
verzi jaderného programu z roku 2014. Příprava nové verze byla naopak
několikrát odsunuta, dnes ministerstvo slibuje „oznámení podání“ do
poloviny roku 2018 – tedy o šest měsíců později, než původně mělo být.

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Polish_atomic_developments_update


----------------------------------------------------------------------
8. Pochod Walkatjurra Walkabout proti těžbě uranu v Austrálii   
  potřebuje podporu
----------------------------------------------------------------------
Když jsme tuto zprávu obdrželi, měl pochod Walkatjurra Walkabout se
„starousedlými majiteli“ pozemků za uchování krajiny za sebou prvních
10 dní. Noční teploty padaly pod bod mrazu, zatímco během dlouhých dnů
panovalo horko. Následující zpráva přináší dojmy z pochodu a v závěru
prosí o vaši pomoc:

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_against_uranium_mining_in_Australia_needs_support


----------------------------------------------------------------------
9. Olympijské hry 2020 v Japonsku: Umlčování kritiků kontaminace
----------------------------------------------------------------------
6. srpna, v den výročí svržení jaderné bomby na japonské město
Hirošima, byli aktivisté, kteří se pokoušeli informovat o důsledcích a
trvajících škodách jaderné katastrofy ve Fukušimě, vystaveni represím
ze strany místní policie. Jeden aktivista byl na základě smyšleného
obvinění vzat do vazby. 

Více informací:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Japan_Olympics_2020_-_oppression_of_critics_of_contamination


----------------------------------------------------------------------
10. Směšné ambice britského jaderného průmyslu
----------------------------------------------------------------------
Britský jaderný průmysl podle oficiálních informací pokračuje ve
výstavbě reaktorů nové generace. Nemůže však najít nikoho, kdo by je
zaplatil. Budoucnost britského jaderného průmyslu vypadá stále
pochmurněji, ačkoli konzervativní vláda dál trvá na tom, že chce
nechat postavit deset nových reaktorů.

Celý článek zde:
https://www.nuclearconsult.com/blog/uk-nuclear-industry-has-a-sinking-feeling/


----------------------------------------------------------------------
11. Události příštích měsíců
----------------------------------------------------------------------
Neváhejte nám posílat informace o lokálních i mezinárodních
událostech, abychom je uveřejnili ve velkém souboru připravovaných
akcí na webových stránkách Nuclear Heritage Network a v jejich výběru
na NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net


29.11.18-12.12.18: Mezinárodní festival filmů o uranu na jihozápadě 
          USA 
26.04.19:     Mezinárodní konference na téma prodlužování
          životnosti jaderných elektráren (Linz, Rakousko)
30.05.19-10.06.19: „Venkovská kulturní párty“ ve Wendlandu (Německo)
podzim 2019:    Světové sociální fórum proti jaderné energii
          (Madrid, Španělsko)


http://uraniumfilmfestival.org/en/2018-uranium-film-festival-in-the-american-southwest
http://upcoming.nuclear-heritage.net
https://www.kulturelle-landpartie.de


----------------------------------------------------------------------
12. Co jsou NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný zpravodaj sítě Nuclear Heritage Network.
Odráží aktivity, témata a úsilí protijaderných aktivistů spojených
touto mezinárodní komunitou. Zprávy píší a překládají aktivisté mimo
své protijaderné aktivity. Zpravodaj je zaměřen na informace a jejich
aktualizaci jak pro aktivisty, tak pro zainteresovanou veřejnost.

Vaše příspěvky do NukeNews jsou vítány! Posílejte je prostřednictvím
e-mailů na "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Texty by měly být
velice krátké a v angličtině. Nepište prosím více než jeden odstavec.
Potřebujeme výstižné nadpisy vašich článků, připojit můžete také odkaz
na webové stránky poskytující více informací. Uzávěrka pro 29. vydání
NukeNews je 18. ledna 2019. 

Šiřte informace a najděte více informací o NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET