NukeNews No. 22 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews 22 – nowości z dziedziny antyatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Witamy na łamach nowego wydania NukeNews! Nasz newsletter pośredniczy
informacje pochodzące od aktywistów i organizatorów połączonych w
sieci Nuclear Heritage Network. Jednym z tematów, którym poświęcone
jest aktualne wydanie, jest projekt międzynarodowego składowiska
odpadów promieniotwórczych w Australii, o którym pisze dwóch różnych
autorów. O postępach w sprawie wydobycia uranu w nowych kopalniach w
Australii traktują kolejne dwa artykuły. Ponadto mamy kilka informacji
i zawiadomień dotyczących wydarzeń, aktualnej sytuacji związanej ze
składowiskiem głębokim odpadów promieniotwórczych we Francji i w
Republice Czeskiej, i kilka innych informacji. Mamy nadzieję, że
lektura naszego biuletynu będzie dla Czytelnika pożyteczna i zasięgnie
on w niej nowych informacji.


----------------------------------------------------------------------
Streszczenie nowego wydania NukeNews, numer 22.
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. Dlaczego rozpada się Grupa Robocza ws. dialogu o składowisku
  głębokim?
2. Duża demonstracja przy elektrowni jądrowej w Lingen 29
  października 2016 roku
3. Trucizna w sercu. Spustoszenie jądrowe dla Australii Południowej
4. Australijskie plany międzynarodowego składowiska odpadów
  promieniotwórczych
5. Raport: głodówka protestacyjna trzech narodów w Büchel od 6 do
  9 sierpnia
6. Deklaracja Montrealska Za wolny świat bez rozszczepiania atomów
7. Ciekłe odpady promieniotwórcze: zatrzymać ich transport
8. Odwołanie do projektu wydobycia uranu w Mulga Rock
9. Zatwierdzenie projektu otwarcia nowej kopalni uranu w Australii
10. Przygotowania Międzynarodowego Letniego Obozu Przeciwjądrowego
  2017
11. Rosja: próbki z terenów dotkniętych awarią w Czarnobylu w sądzie
12. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) przeszukała mieszkanie
  krytyka spółki Rosatom
13. Bure – nowe zajmowanie lasu i akcja przeciw składowisku
  promieniotwórczemu
14. Nadchodzące wydarzenia
15. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Dlaczego rozpada się Grupa Robocza ws. dialogu o składowisku
  głębokim?
----------------------------------------------------------------------
Na końcu czerwca 2016 roku stowarzyszenia Calla i Zelený kruh (Zielony
Krąg), zrzeszające 26 liczących się pozarządowych organizacji
ekologicznych w Czechach, opublikowały komunikat prasowy, w którym
informowały o odejściu 6 przedstawicieli lokalizacji Březový potok i
Hrádek z Grupy Roboczej (GR) ws. dialogu o składowisku głębokim w
trakcie kwietnia i maja 2016 roku. Burmistrzowie, jak również
wspólnoty w obu miejscowościach czują, iż GR jest wykorzystywana w
złych celach oraz narusza swój status, gdyż nie wnosi wkładu do
transparentnego wyboru nadającej się lokalizacji. Jakie mają do tego
powody?

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Why_is_the_Working_Group_for_Dialogue_on_a_Geological_Disposal_Facility_falling_apart%3F


----------------------------------------------------------------------
2. Duża demonstracja przy elektrowni jądrowej w Lingen 29
  października 2016 roku
----------------------------------------------------------------------
Produkcja ogniw paliwa jądrowego nadal trwa w zakładach Lingen w
Dolnej Saksonii. Mimo iż rząd niemiecki zadecydował o jego stopniowym
wycofaniu, to elektrownia jądrowa w Lingen, jak również zakład
wzbogacania uranu w Gronau, nie mają terminu wstrzymania, a raczej
przeciwnie, istnieją plany rozbudowania elektrowni i przechowywania
większych ilości odpadów. Chcemy natychmiastowego przerwania dostaw
paliwa jądrowego do elektrowni w całym świecie!! Koalicja składająca
się z kilku sieci i grup przeciwjądrowych rozpoczęła kampanię przeciw
takim urządzeniom jądrowym i stara się przedostać z tym tematem do
centrum uwagi społeczeństwa. Prosimy, przyjdź i dołącz do dużego
protestu w Lingen 29 października 2016 roku!!

http://weltweit.nirgendwo.info/2016/09/03/29-10-2016-demonstration-in-lingen-aufruf/


----------------------------------------------------------------------
3. Trucizna w sercu. Spustoszenie jądrowe dla Australii Południowej
----------------------------------------------------------------------
Wbrew temu, że nigdzie w świecie nie istnieje żadne bezpieczne
ostateczne składowisko, to w Australii Południowej mały zespół
technokratów gorliwych niczym Prometeusz niejako postanowił, że
Australia rozwiąże ogólnoświatowy problem z odpadami jądrowymi.
Niedawno temu Komisja Królewska ds. Cyklu Paliw Jądrowych (NFCRC)
opublikowała raport zawierający rekomendację skierowaną do rządu
Australii Południowej, aby ten przyjął ponad jedną trzecią odpadów
wysokoaktywnych z całego świata w celu ich przechowywania na ziemi, i
następnego pochowania w składowisku głębokim, które dopiero musi
zostać wybudowane w pustyni w Australii Południowej. Raport proponuje,
aby Australia Południowa importowała 138 000 ton odpadów
wysokoaktywnych w formie zużytych prętów paliwowych oraz kolejnych
390 000 metrów sześciennych odpadów średnioaktywnych przeznaczonych do
przechowywania i ostatecznego składowania. 

Projekt pochowania trucizny jądrowej z całego świata w sercu pustyni
australijskiej nie powstał tak oto z niczego. Taka idea złośliwie
narastała, przebierając się w wiele postaci na przestrzeni ostatnich
dwóch dekad. Pierwsza fala diabelskiego planu na przemianę Australii
na światowe wysypisko odpadów jądrowych pojawiła się w późnych latach
90 XX wieku, kiedy to spółka Pangea Resources mająca siedzibę w
Wielkiej Brytanii wsparła budowę prowadzonego na zasadach komercyjnych
międzynarodowego składowiska odpadów w Australii Zachodniej. Na
projekt wydano 40 milionów dolarów australijskich, 80% budżetu
projektu pochodziło od spółki British Nuclear Fuels Limited (będącej w
całości własnością rządu brytyjskiego), natomiast pozostałe 20%
zapłaciły dwie organizacje zajmujące się postępowaniem z odpadami
jądrowymi.

Cały artykuł można przeczytać tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Poison_in_the_Heart._The_Nuclear_Wasting_of_South_Australia


----------------------------------------------------------------------
4. Australijskie plany międzynarodowego składowiska odpadów
  promieniotwórczych
----------------------------------------------------------------------
W marcu 2015 roku, w reakcji na wiadomości o upadającej gospodarce,
premier stanu Australii Południowej powołał Komisję Królewską (ds.
badań na wysokim poziomie), która miała zbadać możliwości rozwoju
tamtejszego przemysłu jądrowego. Ta dziedzina w chwili obecnej
sprowadza się w Australii Południowej do wydobycia uranu – tutejsze
kopalnie udzielają się z około 75% w australijskim wydobyciu uranu, a
znajduje tu się olbrzymia kopalnia Olympic Dam eksploatowana przez
spółkę BHP Billiton.

W maju 2016 roku Komisja stwierdziła, że istnieje mało okazji do
poprawy w zakresie wydobycia uranu, przetwarzania minerałów,
wzbogacania czy też krajowej energetyki jądrowej – pieniądze natomiast
leżą w odpadach jądrowych. Komisja zarekomendowała Australii
Południowej, aby rozpoczęła, „gdy tylko będzie to możliwe”, wwóz,
przechowywanie i składowanie około jednej trzeciej części całej
wielkości światowej odpadów wysokoaktywnych.

Rząd Australii Południowej prowadzi obecnie bardzo pro-przemysłową
debatę „na poziomie społeczności”, zanim pod koniec 2016 roku
oficjalnie zareaguje na rekomendacje Komisji. Proces ten pociąga za
sobą wiele niedobrego, nadzwyczajny jednak problem stanowi fakt, że
firma, która zobowiązała się umownie do dostarczenia kluczowych
danych i modeli ekonomicznych (MCM International z siedzibą w
Szwajcarii), została założona przez byłego dyrektora ds. technicznych
spółki Pangea Resources, próbując bez powodzenia założyć
międzynarodowe składowisko jądrowe w Australii w latach 90 XX wieku.
Nic dziwnego, iż domniemania Komisji Królewskiej związane ze stroną
ekonomiczną projektu, są nieprzejrzyste i bardzo optymistyczne.


----------------------------------------------------------------------
5. Raport: głodówka protestacyjna trzech narodów w Büchel od 6 do
  9 sierpnia
----------------------------------------------------------------------
Ludzie w Paryżu, Londynie, niektórych miastach Afryki, i oczywiście w
Japonii, znowu przypomnieli sobie o zrzuceniu bomb jądrowych na
Hiroszimę i Nagasaki. Globalna komunikacja zaplanowana „w sam raz”
odbywała się także tym razem w trochę skomplikowany sposób, powiedzmy
zatem, że w wydarzeniu upamiętniającym wzięły udział trzy narody. Dla
mnie również było trudne dołączyć tym razem, grupa mnie jednak
umotywowała. Poza tym wiedziałem, że niektórzy ludzie rozpoczęli
głodówkę już 30 lipca. Niemiecka atomwaffenfrei.de (ICAN) oraz
międzynarodowa „Wspólnota Pojednania” (Fellowship of Reconciliation)
zapraszały uczestników do Büchel. Niektóre młode osoby odgrywały
spektakl teatralny z akompaniamentem muzycznym, dokładnie co godzinę
zagrał trębacz utwór „We shall overcome” przed bazą lotnictwa
wojskowego, a w trakcie naszego protestu oczywiście prowadzono ciekawe
rozmowy.

Przeczytaj cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Trinational_Fasting_in_B%C3%BCchel_from_6th_till_9th_of_August


----------------------------------------------------------------------
6. Deklaracja Montrealska Za wolny świat bez rozszczepiania atomów
----------------------------------------------------------------------
Wzywamy wspólnie do zmobilizowania społeczeństwa obywatelskiego w
całym świecie, aby doprowadzić do likwidacji całej broni jądrowej,
zakończenia trwającej, masowej produkcji wszelkich odpadów
wysokoaktywnych poprzez stopniowe wycofanie wszystkich reaktorów
jądrowych, oraz wstrzymania wydobycia uranu w całym świecie.
Deklaracja Montrealska powstawała w dniach od 8 do 12 sierpnia 2016
roku na Światowym Forum Społecznym (WSF) Ruchu Przeciwjądrowego.

http://ccnr.org/declaration_WSF_e_2016.pdf


----------------------------------------------------------------------
7. Ciekłe odpady promieniotwórcze: zatrzymać ich transport
----------------------------------------------------------------------
Ciekłe odpady promieniotwórcze mogłyby być po raz pierwszy
transportowane z udziałem konwoju uzbrojonego, w systemie Wielkich
Jezior, w trasie liczącej 1 100 mil, prowadzącej z laboratoriów Chalk
River w stanie Ontario do placówki Savannah River Site w stanie
Karolina Południowa już we wrześniu 2016 roku. 7 organizacji
pozarządowych złożyło wniosek w sądzie federalnym w Waszyngtonie DC o
wydanie sądowego nakazu zatrzymania przewozu, dopóki nie zostanie
zakończony odpowiedni raport o oddziaływaniu na środowisko (EIA).

Więcej informacji:
http://www.rcinet.ca/en/2016/08/16/radioactive-liquid-nuclear-waste-stop-the-transport/

Podstawowe informacje:
http://www.beyondnuclear.org/waste-transportation/2016/8/1/documents-re-unprecedented-truck-shipments-of-highly-radioac.html


----------------------------------------------------------------------
8. Odwołanie do projektu wydobycia uranu w Mulga Rock
----------------------------------------------------------------------
Urząd Ochrony Środowiska Australii Zachodniej (WA EPA) w połowie
sierpnia zarekomendował uchwalenie projektu przygotowań do otwarcia
kopalni uranu w Mulga Rock - 240 km na północy wschód od Kalgoorlie.
Na czele projektu stoi firma Vimy Resources finansowana przez spółkę
Andrew „Twiggy” Forest, z zespołem wykonawczym składającym się z
dawnych menadżerów FMG i Mineroo Group oraz jednego byłego członka
rządowej Partii Liberalnej. Niedługo później odbyły się świetne
warsztaty z udziałem ok. 10 osób, które przymierzały się do złożenia
odwołania do decyzji EPA, wraz z pilnym żądaniem skierowanym do
Ministra Ochrony Środowiska, aby nie akceptował proponowanego
przedsięwzięcia. Współpracujemy z autochtonicznymi mieszkańcami z
ludów Spinifex i Pilki zamieszkującymi tereny pustynne Great Victorian
Desert.

http://www.ccwa.org.au/mulga_rock_appeal


----------------------------------------------------------------------
9. Zatwierdzenie projektu otwarcia nowej kopalni uranu w Australii
----------------------------------------------------------------------
Na początku września 2016 roku Urząd Ochrony Środowiska Australii
Zachodniej (WA EPA) zarekomendował zaakceptowanie projektu otwarcia
kopalni uranu Wiluna. Jesteśmy rozczarowani, ale nie zaskoczeni - WA
EPA często pozwala na to, aby o ważnych ocenach środowiskowych
decydowały inne agencje rządowe. Przygotowujemy kolejne warsztaty
poświęcone przygotowaniu i złożeniu wielu odwołań w celu poddania w
wątpliwość ważności projektu otwarcia kopalni.

Więcej o projekcie Wiluna można przeczytać tu:
http://www.ccwa.org.au/wiluna


----------------------------------------------------------------------
10. Przygotowania Międzynarodowego Letniego Obozu Przeciwjądrowego
  2017
----------------------------------------------------------------------
W czerwcu 2017 roku zespół organizacyjny Międzynarodowego Letniego
Obozu Przeciwjądrowego będzie zapraszał aktywistów i zainteresowanych
sympatyków z całej Europy (i całego świata) do wymiany doświadczeń,
edukacji związanej z problematyką jądrową w ich regionach, rozwijania
zdolności organizacyjnych potrzebnych do prowadzenia kampanii oraz
wzajemnego spotykania z innymi. Obóz, który będzie służył co roku do
spotkań Nuclear Heritage Network, odbędzie się we wschodniej części
Niemiec. W chwili obecnej rozpoczynamy jego przygotowania i pilnie
potrzebujemy więcej wolontariuszy, którzy pomogliby nam w tych
przygotowaniach. Jeżeli zechciał(a)byś pomóc, skontaktuj się z nami im
prędzej na "contact AT nuclear-heritage DOT net".

Ostatnie większe spotkanie Nuclear Heritage Network odbyło się w 2012
roku:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_D%C3%B6beln
Tym razem chcemy urządzić większe wydarzenie, z większą liczbą
uczestników. W ciągu ostatnich lat niemal żadne letnie spotkanie
antynuklearne nie miało miejsca w Europie. Chcemy też, aby to
spotkanie stało się platformą dla aktywistów, organizatorów i innych
osób zainteresowanych wzajemnym spotykaniem się oraz debatowaniem nad
strategiami skierowanymi przeciw energii jądrowej.


----------------------------------------------------------------------
11. Rosja: próbki z terenów dotkniętych awarią w Czarnobylu w sądzie
----------------------------------------------------------------------
W dniu 28 czerwca 2016 roku Greenpeace zaprezentowała w Sądzie
Najwyższym w Rosji wyniki pomiarów skażenia próbek gleby cezem 137. 53
mieszkańcy miast i wsi w obwodzie Briańsk borykającym się z
konsekwencjami awarii w Czarnobylu odwołało się do wcześniejszej
decyzji sądowej, która pozwoliła na to, aby na mocy rozporządzenia
rządu obniżyć lub podnieść status niektórych wsi i miast w skażonych
strefach.

Rząd twierdzi, że ze względu na czas połowicznego rozpadu cezu 137,
skażenie w następstwie awarii istotnie zmalało. Instytut „Tajfun” nie
zbierał ostatnio żadnych próbek w większości tych miast i wsi, a tylko
przeliczył wcześniejsze wyniki próbek pobranych w latach 1980 u 1990.
Rozporządzenie rządu doprowadziło także do umocnienia przywilejów
społecznych.

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russia:_Samples_from_Chernobyl_affected_regions_in_court


----------------------------------------------------------------------
12. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) przeszukała mieszkanie
  krytyka spółki Rosatom
----------------------------------------------------------------------
Miało to miejsce w zamkniętym mieście jądrowym (ZATO) Żeleznogorsk w
Kraju Krasnojarskim na Syberii w Rosji: zdaniem Fedora Marjasowa,
współprzewodniczącego Krasnojarskiej Regionalnej Ekologicznej
Organizacji Publicznej (KROEO) „Przyroda Syberii”, dokonano dnia 18
lipca o godzinie 19 przeszukania jego mieszkania w Żeleznogorsku.
Dwóch pracowników FSB pojawiło się w jego mieszkaniu z sądowym nakazem
przeszukania mieszkania. Powodem do wydania nakazu było podejrzenie, z
popełnienia przez Fedora Marjasowa przestępstwa wg artykułu 282
kodeksu karnego – nawoływanie do nienawiści lub wrogości oraz
naruszanie godności człowieka. Za przestępstwo z tego artykułu można
wymierzyć karę w formie mandatu w wysokości 300 tysięcy rubli, albo
pozbawienia wolności na okres do 5 lat. Pracownicy FSB przedstawili
wyniki lingwistycznych badań materiałów opublikowanych przez Fedora
Marjasowa w ciągu kilku lat w sieci społecznościowej "VKontakte".
Wyniki tych badań stanowiły podstawę do zarzucenia rzekomego
przestępstwa zgodnie z powyższym artykułem.

Na końcu trwających przez półtorej godziny przeszukiwań mieszkania
zarekwirowano komputer oraz trzy papierowe kopie raportu „Duży
syberyjski GAMBIT szachowy państwowej korporacji Rosatom”,
przygotowanego przez KROEO „Przyroda Syberii” przy wsparciu finansowym
rosyjskiej organizacji The Green World. Po skończeniu przeszukiwań
przewieziono Fedora Marjasowa na komendę FSB w Żeleznogorsku, gdzie
trzymano go przez trzy godziny. Następnie go zwolniono. Zdaniem Fedora
Marjasowa FSB interesuje się nim z powodu jego krytyki Rosatomu, którą
zajmował się przez wiele lat w ramach KROEO „Przyroda Syberii”.
Głównym przedmiotem krytyki Fedora Marjasowa było planowane
wybudowanie państwowego składowiska odpadów jądrowych w Żeleznogorsku.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w filmie dokumentalnym
„Kopanie własnego grobu”:

http://greenworld.org.ru/videofilms/ONM_itog_ang_121114.mp4
(w języku angielskim)

http://greenworld.org.ru/videofilms/NOM_rus.mp4
(w języku rosyjskim)

Ponadto Fedor Marjasow był twórcą apelu skierowanego do prezydenta
Putina, aby zakazać budowę mogilnika jądrowego w pobliżu Krasnojarska,
gdzie mieszka jeden milion osób. Około 80 000 osób podpisało ten apel.
Fedor Marjasow będzie musiał bronić się w sądzie. Wydatki na
działalność adwokata do tych spraw w Krasnojarsku szacuje się na
poziomie co najmniej 300 tysięcy rubli.


----------------------------------------------------------------------
13. Bure – nowe zajmowanie lasu i akcja przeciw składowisku
  promieniotwórczemu
----------------------------------------------------------------------
Głosowanie nad przyjęciem ustawy w sprawie francuskiego składowiska
odpadów jądrowych, dotyczące pierwszego etapu budowy składowiska
głębokiego o nazwie CIGÉO w Bure za 6 miliardów euro, odbyło się na
nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego (Assemblée
Nationale), bez prawdziwej debaty publicznej, w dniu 11 lipca 2016
roku – pomiędzy meczem finałowym EURO 10 lipca, a świętem państwowym
14 lipca. Kompetentnej Pani Minister Ochrony Środowiska Ségolène Royal
nie udało się wziąć udziału w głosowaniu, zamiast tego preferowała
sesję zdjęciową z celebrytami piłkarskimi. W głosowaniu zastąpił ją
sekretarz stanu odpowiedzialny za frankofonię. W głosowaniu wzięło
udział tylko 20 członków parlamentu. Zaś tylko czterech posłów
reprezentujących dziedzinę ochrony środowiska wniosło zarzuty i
głosowało przeciw przyjęciu ustawy.

Przeciwnicy projektu składowiska odpadów jądrowych już przez dłuższy
czas uważali działalność polityków za bufonadę, wobec czego skupili
się na sprzeciwie prowadzącym do korzeni. Od rozpoczęcia budowy CIGÉO
w lesie Mandres-en-Barrois na początku czerwca narastał także ich
sprzeciw. Las został przez nich zajęty, a po trzech tygodniach
policjanci nakazali aktywistom, aby opuścili miejsce. W dniu 16 lipca
około 500 osób znowu zareagowało na apel i zajęło las. Kolorowy tłum
ruszył na tereny leśne i ponownie uzyskał tam przewagę.

Przeczytaj niemiecki raport z miejsca:
http://gruenes-blatt.de/index.php/2016-02:Bure_-_Wiederbesetzung_des_Waldes_und_Aktionen_gegen_das_Atomklo


----------------------------------------------------------------------
14. Nadchodzące wydarzenia
----------------------------------------------------------------------
Prosimy śmiało informować nas o twoich lokalnych, jak również
międzynarodowych wydarzeniach, informacje dołączymy do dużej kolekcji
zbliżających się wydarzeń na stronie internetowej Nuclear Heritage
Network oraz w następnym wydaniu NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net


24/09/16-25/09/16: 6 Konferencja Temelińska 2016 w elektrowni jądrowej
          Temelín (CZ)
01/10/16-02/10/16: Zgromadzenie & konferencja pt. „Zatrzymać jądro,
          energię masowego rażenia!” w: Flamanville (F)
28/09/16-02/10/16: Międzynarodowy festiwal filmowy na temat uranu w
          kinie Kulturbrauerei w Berlinie (D)
17/10/16, 18.30:  Seminarium MKG poświęcone postępowaniu z odpadami
          jądrowymi w: Forsmark, Kościół Zjednoczenia,
          Szwecja, Svarvargatan 6, Osthammar (S)
23/10/16, 9.30:  Kampania za rozbrojeniem jądrowym (CND)- otwarta
          konferencja: nowe czasy, nowe metody?, w: Mechanics
          Centre, 103 Princess Street, Manchester, M1 6DD
          (UK)
29/10/16, 13.00:  Zgromadzenie ponadregionalne przeciw zakładom
          produkcji paliwa jądrowego i elektrowni jądrowej na
          stacji kolejowej w Lingen (D)
25/11/16, 11.00:  Konferencja na temat tymczasowego magazynu
          kontenerów CASTOR w: Exerzitienhaus Himmelspforten,
          Mainaustr. 42, Würzburg (D)
05/12/16-11/12/16: Seminarium pt. „Zagrożenia jądrowe w regionie Morza
          Bałtyckiego” w domu projektowym, Am Bärental 6,
          Döbeln (D)
Nadchodzące w 2017 r.: Protest przeciw transportom kontenerów CASTOR
          we Francji i w Niemczech
01/03/17-01/04/17: Główna rozprawa w Sądzie ds. gruntów i środowiska
          (MMD do wniosku o budowę KBS3 złożonego przez SKB,
          Sąd Powiatowy, Nacka (S))


http://gruene-fichtelgebirge.de/akw-temelin/6-temelin-konferenz-2016/
http://www.can-ouest.org/wp-content/uploads/2016/03/Programme-4-pages.jpg
http://uraniumfilmfestival.org/en/berlin-2016-program
http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg-osthammar20161017
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2564-cnd-open-conference-new-times-new-methods?
http://weltweit.nirgendwo.info/2016/09/03/29-10-2016-demonstration-in-lingen-aufruf/
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
https://projekthaus-doebeln.org/index.php?title=Termine:Atomgefahren_im_Ostseeraum_2016
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md


----------------------------------------------------------------------
15. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network. Jego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych w ich wolnym czasie – poza zwykłą pracą
zawodową. Celem newslettera jest informowanie o aktualnościach i
wzbudzenie zainteresowania omawianymi tematami.

Także Twoje artykuły będą miło widziane w NukeNews! Prosimy o ich
wysłanie pocztą elektroniczną na adres
"newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Tekst powinien być bardzo
zwięzły i napisany w języku angielskim. Prosimy, aby nie pisać
artykułów dłuższych niż jeden akapit. Użyj wyraźnego tytułu do swojego
artykułu, możesz dodać także odsyłacz do strony internetowej
zawierającej szczegółowe informacje. Zamknięcie 23 wydania NukeNews
przypada na 9 października 2016 roku.

Podziel się i dowiedz się więcej o NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET