NukeNews No. 22 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews č. 22 - novinky z oblasti antiatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Vítejte u dalšího vydání NukeNews! Zpravodaj Vám zprostředkovává
vzkazy od aktivistů a organizátorů propojených pomocí sítě Nuclear
Heritage Network. Jedním z témat, na která se toto vydání zaměřuje,
je navrhovaná mezinárodní skládka jaderných odpadů v Austrálii,
diskutovaná dvěma různými autory. O postupech pro novou těžbu uranu v
Austrálii se píše v dalších dvou článcích. Kromě toho máme několik
zpráv a oznámení o událostech, o aktuálním vývoji kolem hlubinného
úložiště jaderného odpadu ve Francii a v České republice, a několik
dalších příspěvků. Doufáme, že shledáte tento zpravodaj užitečným a
informativním.


----------------------------------------------------------------------
Přehled nového vydání NukeNews, číslo 22.
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Proč se Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti rozpadá?
2. Velká demonstrace u jaderné elektrárny v Lingenu 29. října 2016
3. Jed v srdci. Jaderná zhouba pro Jižní Austrálii
4. Australské plány na mezinárodní úložiště jaderného odpadu 
5. Zpráva: protestní hladovka tří národů v Büchelu od 6. do 9. srpna
6. Montrealská deklarace za Svobodný svět bez jaderného štěpení 
7. Kapalný radioaktivní odpad: zastavte jeho transport
8. Odvolání se proti návrhu na těžbu uranu v Mulga Rock
9. Schválení návrhu na otevření dalšího australského uranového dolu 
10. Příprava Mezinárodního protijaderného letního tábora 2017
11. Rusko: vzorky z Černobylem zasažených oblastí u soudu
12. Federální bezpečnostní služba (FSB) prohledávala byt kritika
  společnosti Rosatom
13. Bure – opětovné obsazování lesa a akce proti jaderné skládce
14. Nadcházející události
15. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Proč se Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti rozpadá?
----------------------------------------------------------------------
Na konci června 2016 Calla a asociace Zelený kruh sdružující 26
významných ekologických nevládních organizací vydaly tiskovou zprávu,
ve které informovali o odchodu 6 zástupců lokalit Březový potok a
Hrádek z Pracovní skupiny (PS) pro dialog o hlubinném úložišti v
průběhu dubna a května 2016. Starostové a spolky v obou lokalitách
cítí, že PS je zneužívána a porušuje svůj statut tím, že nepřispívá k
transparentnímu výběru vhodné lokality. Jaké proto mají důvody?

Přečtěte si kompletní článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Why_is_the_Working_Group_for_Dialogue_on_a_Geological_Disposal_Facility_falling_apart%3F/CZ


----------------------------------------------------------------------
2. Velká demonstrace u jaderné elektrárny v Lingenu 29. října 2016
----------------------------------------------------------------------
Výroba jaderných palivových článků stále probíhá v závodě Lingen v
Dolním Sasku. Ačkoli německá vláda se rozhodla pro jeho postupné
vyřazení, jaderná elektrárna v Lingenu ani závod na obohacování uranu
v Gronau nemají termín odstávky, ba spíše naopak, existují plány na
rozšíření elektrárny a skladování většího množství odpadu. Chceme
okamžité zastavení dodávek jaderného paliva do elektráren na celém
světě!! Koalice několika protijaderných skupin a sítí zahájila kampaň
proti těmto jaderným zařízením a protlačuje téma do centra pozornosti
společnosti. Prosíme, přijďte a připojte se k velkému protestu v
Lingenu 29. října 2016!!

http://weltweit.nirgendwo.info/2016/09/03/29-10-2016-demonstration-in-lingen-aufruf/


----------------------------------------------------------------------
3. Jed v srdci. Jaderná zhouba pro Jižní Austrálii
----------------------------------------------------------------------
Navzdory tomu, že neexistuje žádné bezpečné konečné úložiště nikde na
světě, malý tým snaživých Prometheánských technokratů v Jižní
Austrálii se jaksi rozhodl, že Austrálie vyřeší celosvětový problém s
jaderným odpadem. Nedávno vydala Královská komise pro jaderný palivový
cyklus (NFCRC) doporučující zprávu, aby vláda Jižní Austrálie přijala
více než třetinu vysoce aktivního odpadu z celého světa za účelem
nadzemního skladování a následného pohřbení v hlubinném úložišti,
které se teprve musí vybudovat v poušti Jižní Austrálie. Zpráva
navrhuje, aby Jižní Austrálie importovala 138 000 tun vysoce aktivního
odpadu ve formě vyhořelých palivových tyčí a také dalších 390 000
metrů krychlových středně radioaktivního odpadu určeného ke skladování
a konečnému uložení.

Projekt pohřbít světový jaderný jed v srdci australské pouště nevznikl
jen tak z ničeho. Tato myšlenka zákeřně hnisala a převtělovala se do
mnoha podob poslední dvě desetiletí. První vlna ďábelského projektu
změnit Austrálii na světovou skládku jaderného odpadu se objevila v
pozdních 90. letech 20. století, kdy společnost Pangea Resources se
sídlem ve Velké Británii podporovala výstavbu komerčně provozovaného
mezinárodního úložiště odpadu v Západní Austrálii. Projekt byl
financován 40 miliony australských dolarů, 80% rozpočtu projektu
pocházelo od společnosti British Nuclear Fuels Limited (zcela
vlastněné britskou vládou), přičemž zbývajících 20% uhradily dvě
organizace pro nakládání s jadernými odpady.

Celý článek k přečtení zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Poison_in_the_Heart._The_Nuclear_Wasting_of_South_Australia


----------------------------------------------------------------------
4. Australské plány na mezinárodní úložiště jaderného odpadu 
----------------------------------------------------------------------
V březnu 2015 v reakci na zprávy o upadající ekonomice zřídil premiér
státu Jižní Austrálie Královskou komisi (pro výzkum na vysoké úrovni),
aby prošetřila možnost rozvíjet tamní jaderný průmysl. Toto odvětví je
v Jižní Austrálii v současnosti omezeno na těžbu uranu – zdejší doly
přispívají zhruba k 75% australským odvodům z uranové těžby a nachází
se zde obří důl Olympic Dam provozovaný společností BHP Billiton.

V květnu 2016 Komise sdělila zjištění, že zatímco existuje málo
příležitostí na zlepšení v oblastech těžby uranu, zpracování
minerálních nerostů, obohacování nebo domácí jaderné energetiky –
peníze jsou v jaderném odpadu. Komise doporučila Jižní Austrálii, aby
„jakmile to bude možné“ začala dovážet, skladovat a ukládat zhruba
jednu třetinu ze světových zásob vysoce aktivního odpadu.

Vláda Jižní Austrálie nyní vede velice průmyslově orientovanou
konverzaci „na komunitní úrovni“ před tím, než bude oficiálně reagovat
na doporučení Komise na konci roku 2016. Během tohoto procesu se děje
mnoho nepravostí, ale mimořádným problémem je skutečnost, že firma, 
která se smluvně zavázala k poskytnutí klíčových ekonomických modelů a
dat (MCM International se sídlem ve Švýcarsku), byla založena bývalým
technickým ředitelem společnosti Pangea Resources a pokoušela se
neúspěšně o mezinárodní jadernou skládku v Austrálii v 90. letech 20.
století. Není divu, že domněnky Královské komise o ekonomice projektu
jsou neprůhledné a velmi optimistické.

 
----------------------------------------------------------------------
5. Zpráva: protestní hladovka tří národů v Büchelu od 6. do 9. srpna
----------------------------------------------------------------------
Lidé v Paříži, v Londýně, někteří lidé v Africe a samozřejmě lidé v
Japonsku si znovu připomněli jaderné bombardování Hirošimy a Nagasaki.
Globální vzájemná komunikace načasovaná „jen tak tak“ probíhala stále
ještě trochu komplikovaně, tedy řekněme, že se vzpomínkové akce
zúčastnily tři národy. Také pro mě to bylo tentokrát těžké se
zúčastnit, ale skupina mě namotivovala. Navíc jsem věděl, že někteří
lidé zahájili hladovku již 30. července. Německá atomwaffenfrei.de
(ICAN) a mezinárodní „Společenství usmíření“ (Fellowship of
Reconciliation) zvali účastníky do Büchelu. Někteří mladí lidé hráli
divadelní představení doprovázené hudbou, přesně každou hodinu zahrál
trumpetista „Jednou budem dál“(v anglickém originále „We shall
overcome“) před vojenskou leteckou základnou a samozřejmě se během
našeho protestu vedly zajímavé dialogy.

Přečíst celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Trinational_Fasting_in_BC3%BCchel_from_6th_till_9th_of_August


----------------------------------------------------------------------
6. Montrealská deklarace za Svobodný svět bez jaderného štěpení
----------------------------------------------------------------------
Kolektivně vyzýváme k mobilizaci občanské společnosti po celém světě,
aby došlo k odstranění všech jaderných zbraní, ukončení pokračující
hromadné výroby veškerých vysoce aktivních odpadů prostřednictvím
postupného vyřazování všech jaderných reaktorů a zastavení těžby uranu
všude ve světě. Montrealská deklarace vznikla 8. – 12. srpna 2016 na
Světovém sociálním fóru (WSF) protijaderného proudu.

http://ccnr.org/declaration_WSF_e_2016.pdf


----------------------------------------------------------------------
7. Kapalný radioaktivní odpad: zastavte jeho transport
----------------------------------------------------------------------
Kapalný radioaktivní odpad by mohl být poprvé přepravován v doprovodu
ozbrojeného konvoje v systému Velkých jezer po trase dlouhé 1 100 mil
vedoucí z laboratoří Chalk River ve státě Ontario do zařízení Savannah
River Site ve státě Jižní Karolína už v září 2016. 7 neziskových
organizací podalo žádost o soudní příkaz od Federálního soudu ve
Washingtonu, DC, k zastavení převozu, dokud nebude dokončena adekvátní
zpráva o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Další informace:
http://www.rcinet.ca/en/2016/08/16/radioactive-liquid-nuclear-waste-stop-the-transport/

Základní informace:
http://www.beyondnuclear.org/waste-transportation/2016/8/1/documents-re-unprecedented-truck-
shipments-of-highly-radioac.html


----------------------------------------------------------------------
8. Odvolání se proti návrhu na těžbu uranu v Mulga Rock
----------------------------------------------------------------------
V polovině srpna doporučil Úřad pro ochranu životního prostředí
Západní Austrálie (WA EPA) schválit návrh přípravy otevření uranového
dolu v Mulga Rock - 240 km severovýchodně od Kalgoorlie. V čele
projektu stojí firma Vimy Resources – financovaná společností Andrew
„Twiggy“ Forest s výkonným týmem složeným z bývalých manažerů FMG a
Mineroo Group a jednoho bývalého člena vládní Liberální strany.
Nedlouho poté se konal skvělý workshop s asi 10 lidmi, kteří se
chystali podat odvolání proti rozhodnutí EPA s naléhavou žádostí
adresovanou Ministrovi životního prostředí, aby neschválil navrhovaný
záměr. Spolupracujeme s původními obyvateli kmene Spinifex a Pilki
žijícími v pouštní oblasti Great Victorian Desert.

http://www.ccwa.org.au/mulga_rock_appeal


----------------------------------------------------------------------
9. Schválení návrhu na otevření dalšího australského uranového dolu
----------------------------------------------------------------------
Na začátku září 2016 Úřad pro ochranu životního prostředí Západní
Austrálie (WA EPA) doporučil schválit návrh otevřít uranový důl
Wiluna. Jsme zklamaní, ale ne překvapení - WA EPA často nechává
rozhodování o důležitých environmentálních posouzeních na jiných
vládních agenturách. Připravujeme další workshop v psaní a vznesení
mnoha odvolání za účelem zpochybnění platnosti návrhu otevření dolu.

Více o návrhu Wiluna si můžete přečíst zde:
http://www.ccwa.org.au/wiluna


----------------------------------------------------------------------
10. Příprava Mezinárodního protijaderného letního tábora 2017
----------------------------------------------------------------------
V červnu 2017 bude organizační tým Mezinárodního protijaderného
letního tábora zvát aktivisty a zainteresované příznivce z celé Evropy
(a celého světa), aby si vyměnili zkušenosti, naučili se o jaderné
problematice v jejich regionech, rozvíjeli organizační schopnosti k
vedení kampaní a propojili se s ostatními. Kemp, který bude sloužit ke
každoročnímu setkání Nuclear Heritage Network, se bude konat ve
východním Německu. V současné době ho začínáme připravovat a naléhavě
potřebujeme více dobrovolníků, kteří by nám s přípravami pomohli.
Pokud jste ochotni pomoci, spojte se s námi co nejdříve na
"contact AT nuclear-heritage DOT net".

Poslední větší setkání Nuclear Heritage Network se konalo v roce
2012:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_D%C3%B6beln
Tentokrát ho chceme zvětšit a rozšířit počet účastníků. V posledních
letech se téměř žádné mezinárodní anti-nukleární letní setkání
nekonalo v Evropě. Chceme také, aby se toto setkání stalo platformou
pro aktivisty, organizátory a další zájemce o propojování a
diskutování o strategiích proti jaderné energii.


---------------------------------------------------------------------
11. Rusko: vzorky z Černobylem zasažených oblastí u soudu
---------------------------------------------------------------------
28. června 2016 prezentovalo Greenpeace výsledky měření kontaminace
půdních vzorků Cesiem-137 u Nejvyššího soudu v Rusku. 53 obyvatel z
měst a vesnic v kraji Bryansk ovlivněném Černobylem se odvolávalo
proti dřívějšímu soudnímu rozhodnutí, které dovolilo, aby nařízení
vlády snížilo či pozvedlo statut některých vesnic a měst v zamořených
zónách.

Vláda tvrdí, že vzhledem k poločasu rozpadu Cs-137, se kontaminace v
důsledku Černobylu podstatně snížila. Institut „Taifun“ nesbíral v
poslední době žádné vzorky ve většině z těchto měst a obcí, pouze
přepočítal dřívější výsledky vzorků odebrané v roce 1980 a 1990.
Vládní nařízení vedlo také k pozvednutí sociálních výsad.

Přečtěte si celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russia:_Samples_from_Chernobyl_affected_regions_in_court


----------------------------------------------------------------------
12. Federální bezpečnostní služba (FSB) prohledávala byt kritika
  společnosti Rosatom
----------------------------------------------------------------------
Stalo se to v uzavřeném jaderném městě ZATO Zheleznogorsk v kraji
Krasnoyarsk na Sibiři v Rusku: podle Fedora Maryasova, spolupředsedy
Krasnojarské regionální veřejné ekologické organizace (KROEO) „Příroda
Sibiře“ byl dne 18. července v 19 hodin prohledáván jeho byt v ZATO
Zheleznogorsk. Dva zaměstnanci FSB se objevili v jeho bytě se soudním
příkazem k domovní prohlídce. Důvodem pro příkaz bylo podezření, že
Fedor Maryasov spáchal trestný čin podle trestního zákoníku, článku
282, podněcování k nenávisti či nepřátelství a porušování lidské
důstojnosti. Trest podle tohoto článku může být vyměřený ve formě
pokuty ve výši 300 tisíc rublů nebo odnětí svobody na dobu až 5 let.
Zaměstnanci FSB předložili výsledky lingvistického zkoumání materiálů,
které Fedor Maryasov publikoval po několik let na sociální síti
"VKontakte". Výsledky tohoto šetření byly základem pro kvalifikování
údajného trestného činu podle zmíněného článku.

Na konci prohledávání bytu, které trvalo 1,5 hodiny, byl zabaven
počítač a tři tištěné kopie verze zprávy „Sibiřský velký šachový
GAMBIT státní korporace Rosatom“, kterou KROEO „Příroda Sibiře“
připravila s finanční podporou ruské organizace Green World. Po
prohlídce bytu byl Fedor Maryasov převezen na základnu FSB
Zheleznogorsk, kde byl držen po dobu tří hodin. Poté byl propuštěn.
Podle Fedora Maryasova se o něj FSB zajímá kvůli jeho kritice
Rosatomu, které se věnoval po mnoho let v rámci KROEO „Příroda
Sibiře“. Hlavním terčem kritiky Fedora Maryasova byla plánovaná
výstavba státního úložiště jaderného odpadu v Zheleznogorsk. Pro
více informací o tématu naleznete v dokumentárním filmu „Kopání
vlastního hrobu“:
http://greenworld.org.ru/videofilms/ONM_itog_ang_121114.mp4 (anglicky)
http://greenworld.org.ru/videofilms/NOM_rus.mp4 (rusky)

Kromě toho byl Fedor Maryasov tvůrcem výzvy prezidenta Putina zakázat
stavbu jaderného pohřebiště poblíž Krasnojarsku, kde žije jeden milion
lidí. Asi 80 000 lidí tuto výzvu podepsalo. Fedor Maryasov se bude
muset hájit u soudu. Náklady na práci právního zástupce pro tyto
záležitosti se v Krasnojarsku odhadují na nejméně 300 tisíc rublů.


----------------------------------------------------------------------
13. Bure – opětovné obsazování lesa a akce proti jaderné skládce
----------------------------------------------------------------------
Hlasování o přijetí zákona o francouzském úložišti jaderného odpadu,
které se týkalo první stavební fáze výstavby hlubinného úložiště s
názvem CIGÉO v Bure za 6 miliard eur, se konalo na zvláštním zasedání
Národního shromáždění (Assemblée Nationale) bez skutečné veřejné
diskuse dne 11. července 2016 mezi finálem UEFA EURO 10. července a
státním svátkem 14. července. Příslušné Ministryni životního prostředí
Ségolène Royal se nepodařilo zúčastnit se hlasování, místo toho dala
přednost vyfotit se s fotbalovými celebritami. Na hlasování byla
nahrazena státním tajemníkem s kompetencí pro frankofonii. Pouze 20
členů parlamentu se zúčastnilo hlasování. Pouze čtyři poslanci
reprezentující Odbor životního prostředí vznesli námitky a hlasovali
proti přijetí zákona.

Odpůrci projektu úložiště jaderného odpadu již dlouho považovali
činnost politiků za nepřístojnou frašku a zaměřili se proto na odpor
vedoucí ke kořenům. Od zahájení výstavby CIGÉO v lese
Mandres-en-Barrois na začátku června rostl také jejich odpor. Les byl
jimi obsazen a po dalších třech týdnech policisté nařídili aktivistům
vyklidit prostor. Dne 16. července asi 500 lidí znovu uposlechlo výzvy
obsadit les. Barevný dav vyrazil do této oblasti a opět v lese získal
převahu.

Přečtěte si německou polní zprávu:
http://gruenes-blatt.de/index.php/2016-02:Bure_-_Wiederbesetzung_des_Waldes_und_Aktionen_gegen_das_Atomklo


----------------------------------------------------------------------
14. Nadcházející události
----------------------------------------------------------------------
Neváhejte a dejte nám vědět o svých místních i mezinárodních akcích
pro velkou sbírku blížících se událostí na webových stránkách Nuclear
Heritage Network a pro tento díl 
NukeNews! http://upcoming.nuclear-heritage.net


24/09/16-25/09/16: 6. temelínská konference 2016 v jaderné elektrárně
          Temelín (CZ)
01/10/16-02/10/16: Shromáždění & conference „Zastavte jádro, energii
          hromadného ničení!” ve Flamanville (F)
28/09/16-02/10/16: Mezinárodní uranový filmový festival v kině
          Kulturbrauerei v Berlíně (D)
17/10/16 6.30 PM: Seminář MKG o nakládání s jaderným odpadem ve
          Forsmarku v Kostele Sjednocení ve Švédsku,
          Svarvargatan 6, Osthammar (S)
23/10/16 9.30 AM: Kampaň za jaderné odzbrojení (CND)- otevřená
          konference: nová doba, nové metody?, v Mechanics
          Centre, 103 Princess Street, Manchester, M1 6DD
          (UK)
29/10/16 at 1 PM: Nadregionální shromáždění proti závodu na výrobu
          jaderného paliva a jaderné elektrárně na železniční
          stanici v Lingenu (D)
25/11/16 at 11 AM: Konference o prozatímním skladu kontejnerů CASTOR v
          Exerzitienhaus Himmelspforten, Mainaustr. 42,
          Würzburg (D)
05/12/16-11/12/16: Seminář „Jaderné nebezpečí v regionu Baltského
          moře” v projektovém domě, Am Bärental 6, Döbeln (D)
probably 2017:   Odpor proti transport kontejnerů CASTOR ve Francii
          a v Německu
01/03/17-01/04/17: Hlavní slyšení u Soudu pro věci pozemkové a životní
          prostředí (MMD) k žádosti SKB stavět KBS3, Okresní
          soud, Nacka (S)
 

http://gruene-fichtelgebirge.de/akw-temelin/6-temelin-konferenz-2016/
http://www.can-ouest.org/wp-content/uploads/2016/03/Programme-4-pages.jpg
http://uraniumfilmfestival.org/en/berlin-2016-program
http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg-osthammar20161017
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2564-cnd-open-conference-new-times-new-methods?
http://weltweit.nirgendwo.info/2016/09/03/29-10-2016-demonstration-in-lingen-aufruf/
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
https://projekthaus-doebeln.org/index.php?title=Termine:Atomgefahren_im_Ostseeraum_2016
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md


----------------------------------------------------------------------
15. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný zpravodajový systém Nuclear Heritage Network.
Vyjadřuje se k činnostem, tématům a úsilí, kterým se zabývají
protijaderní aktivisté propojení tímto mezinárodním společenstvím.
Tyto zprávy jsou zapisovány a překládány aktivisty v jejich volném
čase, vedle jejich obvyklých anti-nukleárních aktivit. Zpravodaj si
klade za cíl informovat o aktualitách, stejně jako zaujmout veřejnost.

Vaše příspěvky do NukeNews jsou vítány! Pošlete je e-mailem na
"newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Text by měl být velmi
stručný a v angličtině. Prosím, nepište delší příspěvky než na jeden
odstavec. Pro váš článek použijte výstižný titulek a můžete přidat
odkaz na webovou stránku poskytující více informací. Uzávěrka pro 23.
vydání NukeNews je 9. října 2016.

Šiřte a dozvídejte se více o NukeNews: 
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET