NukeNews No. 20 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*       NukeNews 20 – nowości z dziedziny antyatomu        *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0.  Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Przepraszamy za spóźnienie z niniejszym wydaniem NukeNews. Spóźniliśmy
się, jednak znowu zgromadziliśmy interesujące nowości z sieci
anty-jądrowych, które są zastąpione w Nuclear Heritage Network.
Przekazujemy kilka wiadomości na temat działań anty-jądrowych w
Finlandii i Republice Czeskiej, zapowiedzi kampanii/wydarzeń,
podsumowanie wydarzeń w Wielkiej Brytanii oraz nowości z dziedziny
kroków pro-jądrowych w wybranych krajach. 

Wierzymy, że znajdziesz tu cenne informacje. Zapraszamy do korzystania
z odsyłaczy do innych informacji, które są dołączone pod wieloma
artykułami. Sekcja „Nadchodzące wydarzenia” w newsletterze jest teraz
ograniczona do 10 pozycji, tak aby newsletter był przejrzysty. Setki
zbliżających się wydarzeń znajdziesz on-line na
http://upcoming.nuclear-heritage.net


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnego wydania NukeNews nr 20
----------------------------------------------------------------------
0.  Słowo wstępne
1.  Rząd australijski zaczął sprzedawać uran do Indii
2.  Problematyczna Elektrownia Jądrowa Dukovany
3.  Wydarzenia anty-uranowe w Pradze i Brzkovie
4.  Finlandia: Tygodniowe wydarzenie pt. Odzyskanie przylądka
5.  Awaria w Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej
6.  Sieć anty-jądrowa Europy Południowo-Wschodniej, wzdłuż Dunaja
7.  Kakadu Charter przypomina o 15 latach podzielanych wartości
8.  Bitwa o odpady nuklearne zaczyna się na nowo
9.  Film o braku możliwości znalezienia najbezpieczniejszego miejsca
    na Ziemi
10. Energia jądrowa nie uratuje klimatu!
11. Nowości jądrowe z Wielkiej Brytanii
12. Sytuacja budowy elektrowni jądrowej przez fińską Fennovoimę
13. Deszcze na pustyniach powinny przynosić życie, a nie
    zanieczyszczenia
14. Podsumowanie faktów: Sprawa nowotworów tarczycy u dzieci w
    prefekturze Fukushima
15. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
16. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1.  Rząd australijski zaczął sprzedawać uran do Indii
----------------------------------------------------------------------
Rząd australijski rozpoczął sprzedaż uranu do Indii, ignorując tym
krokiem zalecenia liczących się osób - łącznie z władzami
australijskimi i zwolennikami jądra, którzy ostrzegają, że to
porozumienie jest niebezpieczne. Porozumienie jest opisywane jako
„najważniejsza problematyka nierozprzestrzeniania broni w dzisiejszych
czasach” ze względu na to, że Indie kontynuują testowanie rakiet
zdolnych do przenoszenia broni, wykazując jasny zamiar użycia
światowego uranu w celu zwolnienia tego surowca z dostaw krajowych dla
broni. Nawet główny przedstawiciel organów kontroli Indii „Auditor
General” zajął bardzo krytyczne stanowisko odnośnie bezpieczeństwa
urządzeń jądrowych; jądro nigdy nie jest bezpieczne, a to jest jasna
przestroga! Nie byliśmy w stanie wstrzymać porozumienia handlowego,
jednak możemy i musimy wstrzymać otwieranie jakichkolwiek kopalni
uranu i podsycanie gróźb jądrowych zarówno w Indiach, jak i w innych
częściach świata.

Tymczasem w Goldfields na zachodzie Australii: tu planuje się
przeprowadzenie rozmów publicznych nad projektami dwóch kopalni uranu
Yeelirrie oraz rozbudowy Wiluny.
http://ccwa.good.do/yeelirrie/standwithyeelirrietraditionalownerssubmissiontotheepa


----------------------------------------------------------------------
2.  Problematyczna Elektrownia Jądrowa Dukovany
----------------------------------------------------------------------
Pomimo faktu, iż wrześniowy raport zatytułowany: „Cztery lata po
Fukushimie: Czy elektrownie jądrowe są bezpieczniejsze?” autorstwa Ody
Becker i Patricii Lorenz rekomenduje „natychmiastowe wyłączenie
Elektrowni Jądrowej Dukovany”, będąc oczywiście przeciw PLEX (Plant
Life Extension), to sytuacja w Republice Czeskiej wydaje się być
dokładnie odwrotna. Niektórzy politycy, stowarzyszenie „Trzebicz
Energetyczna” (Energetické Třebíčsko - ET), wojewodowie Województwa
Południowo-Morawskiego i Wysoczyzny, wspierają zamiar spółki ČEZ
dotyczący przedłużenia żywotności wszystkich istniejących reaktorów w
Dukovanach. Ci sami politycy zarazem usiłują o zmianę projektu
zmieniającego prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych, mającą
przyspieszyć proces budowy piątej jednostki Elektrowni Jądrowej
Dukovany. W rzeczywistości mają powstać nowe, poboczne Dukovany II, co
oznaczałoby wniosek EIA (Enviromental Impact Assessment) nie tylko dla
jednego, ale dla dwóch nowych reaktorów w Dukovanach, i to jesienią
2015 roku.

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Problematic_Dukovany_Nuclear_Power_Plant


----------------------------------------------------------------------
3.  Wydarzenia anty-uranowe w Pradze i Brzkovie
----------------------------------------------------------------------
W środę 4 listopada odbyły się dwa ciekawe wydarzenia w dwóch
miejscach, które miały wspólne dwie rzeczy: temat wydobywania uranu
oraz obecność burmistrza miasta Brzkov, które 18 grudnia 2014 roku
otrzymało od rządu czeskiego zezwolenie na prace przygotowawcze do
procesu wydobywania uranu.

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_Anti-Uranium_Events_in_Prague_and_Brzkov


----------------------------------------------------------------------
4.  Finlandia: Tygodniowe wydarzenie pt. Odzyskanie przylądka
----------------------------------------------------------------------
Pod koniec kwietnia 2016 roku minie rok od chwili, gdy Fennovoima
rozpoczęła przygotowania terenów przylądka Hanhikivi pod budowę nowej
elektrowni jądrowej w północnej Finlandii. Obóz protestujący przeciw
Fennovoimie będzie w tym czasie obchodził pierwszą rocznicę. Obóz
pozostał na terenie budowy przez pięć miesięcy, doprowadzając do
spowolnienia prac budowlanych. W ciągu lata odbyło się tu dwanaście
blokad, a gazety pisały o szeregu sabotaży. We wrześniu, po trwającej
przez 8 dni eksmisji aktywistów, obóz przeniósł się poza teren budowy
tak, aby kontynuować swoje działania za pomocą wsparcia przez
zamieszkujące tu osoby. Nie wstrzymano blokad i innych działań
skierowanych przeciw elektrowni jądrowej.

Pod koniec kwietnia powrócimy na teren budowy. Celem jest długofalowy
paraliż całej budowy. W wystarczająco dużej grupie możemy znowu zająć
teren i pozostać na nim. Nie chcemy tylko zająć teren budowy, ale
także wypełnić otoczenie działaniami skierowanymi przeciw Fennovoimie,
elektrowni jądrowej, przeciw niszczeniu przyrody i kapitalizmowi, za
pomocą przestrzegania różnych taktyk.

Obóz/działania stanowią duże wydarzenie w Finlandii, gdzie ludzie nie
angażują się na tyle w nieposłuszeństwie obywatelskim (i generalnie w
polityce). Oczywiście miło widziana jest solidarność i udział osób z
innych części Europy i całego świata. Omawiany obóz i jego działania
potrafiły przyhamować budowę elektrowni jądrowej, a będą kontynuowane,
aby osiągnąć swoje cele. Nie powinieneś przegapić okazji, aby stać się
ich częścią!

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week


----------------------------------------------------------------------
5.  Awaria w Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej
----------------------------------------------------------------------
W piątek 18 grudnia 2015 roku, o godzinie 13.50, przeprowadzono
awaryjne wstrzymanie drugiej jednostki generatorowej. Powodem
wstrzymania i schłodzenia reaktora był nagły wyciek pary radioaktywnej
z wadliwej rury w jednym z pomieszczeń z turbinami. Obie turbiny
służące dla reaktora zostały zatrzymane.

W trakcie chłodzenia nastąpił wyciek pary z reaktora poprzez rurę do
otoczenia.  Wiatr południowo-południowo-wschodni z prędkością 5
metrów na sekundę (nietypowy w tym regionie) następnie przeniósł pary
radioaktywne w kierunku Zatoki Fińskiej - w kierunku
Vyborg-Zelenogorsk.  Promieniowanie jonizujące w centrum Sosnowego
Boru, 5 kilometrów od dotkniętej jednostki, zmierzone o godzinę 17:00
przez Green World, osiągnęło 20ur/godz. (typowy poziom w tym
środowisku).

Tak więc miasto Petersburg, znajdujące się 40 kilometrów na wschód od
Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej, tym razem miało szczęście. Kilka
źródeł podało, iż poziom promieniowania był kilkakrotnie wyższy tylko
na terenie elektrowni jądrowej.

Zobacz więcej:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_at_Leningrad_NPP


----------------------------------------------------------------------
6.  Sieć anty-jądrowa Europy Południowo-Wschodniej, wzdłuż Dunaja
----------------------------------------------------------------------
Jako wynik międzynarodowego spotkania w 2014 roku w stolicy Dolnej
Austrii St. Pölten, organizacja pozarządowa „Wiener Plattforma
Atomkraftfrei e.V.” mająca siedzibę w Wiedniu, z Paulą Stegmüller,
Marią Urban, Johannną Nekowtisch, Margit Quendler i Magdaleną Waygand,
będącymi siłą napędową, zainicjowała platformę, opartą wyraźnie na
komunikacji przez internet z krytykami jądra z Niemiec, Austrii,
Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Węgier, Rumunii i Bułgarii.
Zapraszają do zwiedzenia ich nowej, wielojęzycznej witryny pod
podanym niżej adresem, i oczywiście docenią współpracę nad dalszym
umacnianiem sieci.

http://www.donauregion-atomkraftfrei.at


----------------------------------------------------------------------
7.  Kakadu Charter przypomina o 15 latach podzielanych wartości
----------------------------------------------------------------------
To, co zaczęło się jako opozycja do planów kopalni uranu Jabiluka,
rozwinęło się w mocną platformę dla alternatywnych, lepszych dróg dla
biznesu w Kakadu. Większościowym właścicielem ERA jest obecnie Rio
Tinto, który zobowiązał się publicznie, iż nie będzie prowadził
kopalni Jabiluka bez zgody Mirarrów. Tę wyraźną poprawę warunków
wspomógł koniec niebezpiecznej kopalni uranu w innym miejscu Kakadu,
albowiem dawny Obszar Projektowy Koongarra dołączono do sąsiedniego
Parku Narodowego Kakadu, a więc nadal jest chroniony przed
wydobywaniem.

http://www.sbs.com.au/news/article/2015/11/16/comment-kakadu-charter-marks-15-years-shared-values


----------------------------------------------------------------------
8.  Bitwa o odpady nuklearne zaczyna się na nowo
----------------------------------------------------------------------
Po nieudanych próbach przeforsowania narodowego składowiska odpadów
nuklearnych w Australii Południowej oraz na Terytorium Północnym, rząd
federalny podjął ostatnią próbę znalezienia miejsca. Sześć miejsc w
czterech stanach znalazło się na zawężonej liście.

http://www.canberratimes.com.au/comment/nuclear-waste-dump-battle-begins--again-20151113-gkypn7.html


----------------------------------------------------------------------
9.  Film o braku możliwości znalezienia najbezpieczniejszego miejsca
    na Ziemi
----------------------------------------------------------------------
Angielsko-niemiecki dokument „Droga do najbezpieczniejszego miejsca na
Ziemi” szwajcarskiego reżysera Edgara Hagena pokazuje, jak w różnych
częściach świata absurdalne jest twierdzenie, że znalezienie miejsca
dla składowiska odpadów nuklearnych to prosta sprawa. Edgar Hagen
podróżuje po Niemczech, Austrii, Australii, Chinach, USA, Japonii,
Szwajcarii i Anglii. I co znajduje? Najbezpieczniejsze miejsce na
Ziemi?

Film jest bardzo dobrym narzędziem pokazującym ludziom, którym
społecznościom zagraża, że staną się one składowiskiem nuklearnym, i z
jakich powodów wybrano właśnie te lokalizacje. Dzięki organizacjom
pozarządowym Calla i "Sonne und Freiheit" oraz przy wsparciu rządu
regionalnego Górnej Austrii, można teraz zaprezentować dokument także
z czeskimi napisami, a już rozpoczęły się jego projekcje w wybranych
regionach Republiki Czeskiej. Film zaprezentowano również na festiwalu
filmowym Ekofilm, który odbywał się w dniach od 3 do 5 grudnia 2015
roku w Brnie, na Morawach Południowych. W przypadku zainteresowania
wyświetleniem filmu lub przygotowaniem jego wersji w innym języku,
serdecznie zachęcamy do skontaktowania niektórej z wymienionych na
górze osób; więcej informacji o sytuacji w Republice Czeskiej można
zaczerpnąć także na http://www.nechcemeuloziste.cz


----------------------------------------------------------------------
10. Energia jądrowa nie uratuje klimatu!
----------------------------------------------------------------------
Francuska firma jądrowa EDF była sponsorem COP21 i spróbowała
zaprezentować swoją ofertę energii elektrycznej pochodzącej z różnych
źródeł, przede wszystkim jednak z atomu, jako ofertę przyjazną dla
klimatu. Takiemu „greenwashingowi” stawiała czoła francuska sieć
anty-jądrowa „Sortir du nucléaire” (opuścić jądro), która rozpoczęła
kampanię oraz aktywność w trakcie COP wraz z wieloma innymi
organizacjami z całego świata.

Zobacz więcej na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_won%27t_save_the_climate!


----------------------------------------------------------------------
11. Nowości jądrowe z Wielkiej Brytanii
----------------------------------------------------------------------
W ciągu ostatnich kilku miesięcy ruszyły sprawy w Wielkiej Brytanii,
gdzie dwóch brytyjskich aktywistów odniosło sukces. Zostali oni
uniewinnieni w sądzie dotyczącym Trident, albowiem główny prokurator
nie potrafił znaleźć niczego, o co mogliby być oskarżeni. Sąd
stwierdził, że nie popełnili oni nieuprawnionego wstępu na tereny obce
w okolicznościach obciążających, gdyż nie znajdowali się na terenach
tak, jak „tereny” te zostały zdefiniowane przez stronę oskarżającą.
Sprawa sądowa odbyła się na początku września, jednak nie zdążyliśmy z
nią do poprzedniego wydania NukeNews! Teraz będzie interesujące
przyjrzeć się przygotowaniom Ministerstwa Obrony do nadchodzących
protestów w Devonport Dockyard w Plymouth oraz, jakie oskarżenia
zostaną wymyślone ...
http://www.itv.com/news/westcountry/update/2015-09-08/two-anti-nuclear-protesters-appear-in-court/
http://www.itv.com/news/westcountry/update/2015-09-08/anti-nuclear-protesters-cleared-of-all-charges/

W październiku wreszcie zobaczyliśmy, jakie emocje zapłonęły przeciw
Hinkley Point w UK; w tym miesiącu Hinkley przywitał gościa – zieloną
europosłankę Molly Scott Cato z południowego zachodu Anglii, w
towarzystwie wiceprzewodniczącego parlamentu francuskiego, który
przyszedł powiedzieć Brytyjczykom, dlaczego Francuzi nie chcą EPRs.

Do Wielkiej Brytanii przybył w gości również chiński dyktator Xi
Jinping, który podpisał memorandum porozumienia. Chiny chcą
zainwestować w Hinkley, aby w zamian móc zbudować i eksploatować
własny prototyp reaktora chińskiej konstrukcji w Bradwell. To wywołało
ostre reakcje nie tylko wśród obywateli, ale także ze strony starszych
wojskowych i wywiadowców, aczkolwiek nijako nie wpłynęło to na
niesmaczne przyjęcie chińskich ciemiężycieli, których zaproszono do
kolacji z rodziną królewską i starszymi Torysami, takimi jak Minister
Finansów George Osborne. 

W odpowiedzi na przyjęcie, aktywiści z Somerset zajęli nowe rondo EDF
w Hinkley z dużym białym słoniem i komunikatem w języku mandaryńskim
wzywającym Chiny, aby nie inwestowały w jądro. Protest dążył do
rozpoczęcia dyskusji na temat brytyjskiej polityki energetycznej za
pomocą #OsbornesNRGfolly.
https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/2015/10/19/osbornesnrgfolly/
http://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2015/oct/21/steve-bell-britain-china-trade-deals-cartoon?CMP=twt_gu

EDF nie podjęła się próby przegonienia demonstrantów i nie inicjowała
zakończenia protestów, gdyż zrozumiała, że wyglądałoby to niedobrze ze
względu na poziom przestrzegania praw człowieka w Chinach.
https://bambuser.com/v/5866075

Policja w regionie Greater Manchester mniej się przejmowała i bardzo
ochoczo pełniła niewypowiedziane rozkazy armii chińskiej w
Manchesterze, aresztując osoby protestujące przeciw jądru tylko
dlatego, że były w tym miejscu, i zanim zdążyły one odbyć protest w
obecności pana Xi.
https://www.youtube.com/watch?v=rvOCMS1CPls


----------------------------------------------------------------------
12. Sytuacja budowy elektrowni jądrowej przez fińską Fennovoimę
----------------------------------------------------------------------
Podajemy kilka informacji pochodzących od aktywisty z regionu
Pyhajoki, gdzie Fennovoima zamierza zbudować elektrownię jądrową.
Spółka, założona niegdyś przez niemieckiego giganta jądrowego EON,
teraz została zdominowana przez rosyjską korporację Rosatom: od
ostatniego lata miał miejsce ciekawy rozwój wydarzeń w Finlandii. Po
bardzo chaotycznych epizodach Fennovoima złożyła w Ministerstwie
Gospodarki wniosek o pozwolenie na budowę i kontynuuje prace. Spółka
nie ma dotąd pozwolenia na budowę, wniosek jest w trakcie procedury w
ministerstwie oraz fińskim regulatorze STUK. Podjęcie przez nich
decyzji potrwa do 2017 czy 2018 roku. W każdym przypadku Fennovoima
już teraz niszczy duże tereny na „zielonym polu” w obszarze Hanhikivi,
w regionie Pyhajoki na północy Finlandii. Nie ma dużo tego, co możemy
teraz zrobić; projekt jest kontynuowany i mamy nadzieję, że skończy
się ze względu na problemy ekonomiczne, jednak chyba nie z innych
powodów. Przykro nam za to stwierdzenie.


----------------------------------------------------------------------
13. Deszcze na pustyniach powinny przynosić życie, a nie
    zanieczyszczenia
----------------------------------------------------------------------
Toro Energy chce przemienić East Murchison (zachodnia Australia) w
region wydobycia uranu z nawet 7 kopalni oraz składowania odpadów
nuklearnych z dwoma systemami jezior, zajmującymi teren o powierzchni
ok. 200 km2. Spółka planuje przewożenie rudy uranu z kopalni do
centralnego zakładu przetwarzania uranu, przy czym odpady nuklearne
(tzw. tailings) powinny być złożone w zbiornikach odmulających na
skraju jeziora Lake Way.

Wyślij do EPA Twoje zarzuty w reakcji na plany Toro Wiluna dotyczące
wydobycia uranu:
https://ccwa.good.do/wiluna/stopthenuclearindustrialisationoftheeastmurchison/


----------------------------------------------------------------------
14. Podsumowanie faktów: Sprawa nowotworów tarczycy u dzieci w
    prefekturze Fukushima
----------------------------------------------------------------------
Z całkowitej liczby 137 przypadków podejrzenia lub rozpoznania
złośliwego raka tarczycy, w przypadku 23 spośród 25 osób, które
poddano ponownym testom, stwierdzono, że nie mają one raka - po
pierwszej serii testów.

Już pod koniec lata 2015 roku doniesienia o przypadkach raka tarczycy
u dzieci w Fukushimie podano do wiadomości publicznej podczas
„dwudziestego posiedzenia Komitetu badań powikłań zdrowotnych w
związku z awarią w Fukushimie”. Według tych informacji liczba dzieci,
u których istnieje podejrzenie na raka tarczycy, lub u których
rozpoznano złośliwego raka tarczycy, osiągnęła 137 przypadków. Ze 137
dzieci, w przypadku 25 z nich potwierdzono podejrzenie, albo
rozpoznano raka tarczycy w drugiej serii testów, która rozpoczęła się
w 2014 roku.

Więcej informacji:
http://www.foejapan.org/en/news/150904.html


----------------------------------------------------------------------
15. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Ucieszymy się z przysłanych przez Ciebie informacji o Twoich
wydarzeniach lokalnych i międzynarodowych, abyśmy mogli je dodać do
listy dużych wydarzeń w ramach strony internetowej Nuclear Heritage
Network, jak również do naszego przeglądu w Nuke News.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


Marzec i kwiecień 2016 r:
                   Przypomnienie 5 rocznicy katastrofy w Fukushimie
                   oraz 30 rocznicy katastrofy w Czarnobylu.
27 lutego 2016 r o godz. 12:
                   „Stop  Trident” - narodowa demonstracja w Hyde
                   Park Corner w Londynie (Wielka Brytania)
19 marca 2016 r:   Konferencja dot. skutków katastrof jądrowych wobec
                   zdrowia oraz drogi do odnawialnych źródeł energii,
                   z udziałem rzeczników z kilku krajów, w Mechanic
                   Institute w Manchesterze (Wielka Brytania)
30 marca 2016 r:   Konferencja dot. (anty)-nuklearyzacji na Środkowym
                   Wschodzie, w Clermont-Ferrand (Francja)
15-16 kwietnia 2016 r:
                   Międzynarodowa konferencja naukowa „Wypadek w
                   Czarnobylu i społeczeństwo: 30 lat od katastrofy” w
                   Mińsku (Białoruś)
5 kwietnia 2016 r: Międzynarodowa konferencja anty-jądrowa w Pradze
                   (Republika Czeska)
22 kwietnia - 1 maja 2016 r:
                   Przywrócenie The Cape - wydarzenie tygodniowe w
                   Pyhäjoki (Finlandia)
10-12 maja 2016 r: Coroczne spotkanie niemieckiego lobby jądrowego:
                   „Jahrestagung Kerntechnik 2016” w Centrum
                   Kongresowym Hamburg w Hamburgu (Niemcy)
17-19 maja 2016 r: Skutki wobec zdrowia w Czarnobyle: Prognoza i
                   aktualne dane 30 lat po wypadku, w Obnińsku (Rosja)
Sierpień 2016 r:   Pielgrzymka Walkatjurska (Australia)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/5_years_Fukushima_disaster_%26_30_years_Chernobyl_disaster_remembrance_2016
https://www.facebook.com/events/160801110932716/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter


----------------------------------------------------------------------
16. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Newsletter
przekazuje informacje zarówno dla aktywistów, jak też dla innych osób
zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Powinien to być
krótki tekst w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit,
niezbędny jest lapidarny tytuł, można podać także odsyłacz do strony
internetowej zawierającej szczegóły informacji. Termin dla nadsyłania
artykułów do 21 wydania NukeNews mija 8 24 kwietnia 2016 roku.

Zasięgnij więcej informacji dotyczących NukeNews i przekazuj je dalej:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET