NukeNews No. 20 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews č. 20 - novinky z oblasti antiatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Omlouváme se za zpoždění - zpozdili jsme se s tímto vydáním NukeNews.
Avšak opět jsme shromáždili docela zajímavé novinky pro Vás z
anti-jaderných sítí, které jsou reprezentované v Nuclear Heritage
Networku. Zde jsou některé zprávy o anti-jaderných aktivitách ve
Finsku a České republice, oznámení kampaní/akcí, shrnutí akce ve Velké
Británii a novinky z pro-jaderných kroků ve vybraných zemích.

Věříme, že zde najdete cenné informace. Podívejte se na odkazy k
dalším informacím, které jsou přidané u mnoha článků. Sekce
„nadcházejících událostí“ v newsletteru je od teď limitována na 10
položek, aby newsletter byl přehledný. Stovky budoucích události
najdete online na http://upcoming.nuclear-heritage.net


----------------------------------------------------------------------
Přehled nového vydání NukeNews, číslo 20.
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Australská vláda začala prodávat uran do Indie
2. Problematická jaderná elektrárna Dukovany
3. Anti-uranové události v Praze a Brzkově
4. Finsko: Týdenní akce Znovuzískání mysu
5. Nehoda v leningradské jaderné elektrárně
6. Jihovýchodní evropská antijaderná síť podél Dunaje
7. Kakadu Charta připomíná 15 let sdílených hodnot
8. Bitva o jaderný odpad začíná-znovu
9. Film o nemožnosti nalézt nejbezpečnější místo na Zemi, nyní i v
  češtině
10. Jaderná energie nezachrání klima!
11. Jaderné novinky z Velké Británie
12. Situace se stavbou jaderné elektrárny finské Fennovoimy
13. Pouštní deště mají přinést život, ne znečištění
14. Shrnutí faktů: Kauza dětských nádorů štítné žlázy v prefektuře
  Fukušima
15. Akce v následujících měsících
16. Co jsou NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Australská vláda začala prodávat uran do Indie
----------------------------------------------------------------------
Australská vláda začala s prodejem uranu do Indie. Tento krok
ignoroval rady důležitých míst včetně australských úředníků a
jaderných zastánců, kteří varují, že tato dohoda je nebezpečná. Tato
dohoda je popisována jako „největší problematika nešíření zbraní v
naší době“, jelikož Indie pokračuje v testování raket schopných nosit
zbraně, a má jasné záměry užití mezinárodního uranu k tomu, aby
uvolnili uran z domácích dodávek pro zbraně. Dokonce hlavní kontrolní
úředník Indie „Auditor General“ byl velmi kritický ohledně bezpečnosti
v jaderných zařízeních, jádro není nikdy bezpečné, ale toto je jasné
varování! Nebyli jsme schopni zastavit obchodní dohodu, ale můžeme a
musíme zastavit otevírání jakýchkoli uranových dolů a podněcování
jaderných hrozeb v Indii a jinde.

Zatím v Goldfields v západní Austrálii: Jsou tu plánované projekty
dvou uranových dolů k veřejnému připomínkování-Yeelirrie a rozšíření
Wiluna.
http://ccwa.good.do/yeelirrie/standwithyeelirrietraditionalownerssubmissiontotheepa


----------------------------------------------------------------------
2. Problematická jaderná elektrárna Dukovany
----------------------------------------------------------------------
I přes fakt, že zářijová zpráva nazvaná „Čtyři roky po Fukušimě: Jsou
jaderné elektrárny bezpečnější?“ od Ody Becker a Patricie Lorenz
doporučuje „okamžité vypnutí jaderné elektrárny Dukovany“ a je
samozřejmě proti PLEX (Plant Life Extension), v České republice je
velmi opačná situace. Někteří politici, Asociace Energetické Třebíčsko
(ET), hejtmani jižní Moravy a region Vysočina podporují úsilí ČEZu o
prodloužení životnosti všech existujících dukovanských reaktorů.
Zároveň se ti samí politici snaží změnit pozměňovací návrh ke
Stavebnímu zákonu a Zákonu o veřejných zakázkách, aby se zrychlil
stavební proces páté jednotky jaderné elektrárny Dukovany. Ve
skutečnosti mají být vytvořeny nové vedlejší Dukovany II, což by
znamenalo žádost EIA (Enviromental Impact Assessment) ne pouze pro
jeden, ale pro dva nové reaktory Dukovany, tento podzim 2015.

Přečtěte si kompletní článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Problematic_Dukovany_Nuclear_Power_Plant


----------------------------------------------------------------------
3. Anti-uranové události v Praze a Brzkově
----------------------------------------------------------------------
Ve středu čtvrtého listopadu se konaly dvě zajímavé události na
místech, která měla dvě věci společné: těžbu uranu a přítomnost
starosty Brzkova, kterému osmnáctého prosince 2014 dala česká vláda
souhlas k přípravě procesu těžby uranu.

Přečtěte si celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_Anti-Uranium_Events_in_Prague_and_Brzkov


----------------------------------------------------------------------
4. Finsko: Týdenní akce Znovuzískání mysu
----------------------------------------------------------------------
Na konci dubna 2016 to bude rok, co Fennovoima začala připravovat
území mysu Hanhikivi pro výstavbu nové jaderné elektrárny v severním
Finsku. Tou dobou bude protestní kemp proti Fennovoimě slavit první
výročí. Kemp zůstal na stavebním území přes pět měsíců a také dokázal
zpomalit stavební práce. Během léta zde bylo tucet blokád a noviny
psaly o spoustě sabotáží. V září po vyhnání aktivistů, které trvalo 8
dní, se kemp přemístil mimo stavební území, aby pokračoval ve svých
aktivitách pomocí místních podporovatelů. Blokády a další aktivity
proti jaderné elektrárně se nezastavily.

Na konci dubna se vrátíme na stavební území. Cílem je paralyzovat
celou stavbu na dlouhou dobu. S dostatečně velkou skupinou můžeme
znovu obsadit areál a zůstat zde. Nechceme pouze znovu obsadit stavbu
ale také zaplnit okolí aktivitami proti Fennovoimě, jaderné
elektrárně, ničení přírody a kapitalismu respektováním různých taktik.

Tento kemp/tato akce je velká událost ve Finsku, kde se lidé tolik
neúčastní občanské neposlušnosti (a politiky obecně). Je samozřejmě
vítaná solidarita a účast z ostatních částí Evropy a celého světa.
Tento kemp a jeho aktivity dokázaly brzdit jadernou elektrárnu a budou
pokračovat, aby toho dosáhly. Neměli byste přijít o to být jejich
součástí!

Přečtěte si celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week


----------------------------------------------------------------------
5. Nehoda v leningradské jaderné elektrárně
----------------------------------------------------------------------
Nouzové zastavení druhé generátorové jednotky leningradské jaderné
elektrárny proběhlo v pátek, osmnáctého prosince 2015 v 13:50. Důvodem
po zastavení a zchlazení reaktoru byl náhlý unik radioaktivní páry z
vadného potrubí v jedné z místností s turbínami. Obě turbíny, které
slouží reaktoru, byly zastaveny.

Během chlazení, páry z reaktoru unikla skrz potrubí do okolí. A
jihojihovýchodní vítr o rychlosti 5 metrů za sekundu (netypický pro
tuto oblast) rozfoukal radioaktivní páry směrem k Finskému zálivu,
směrem na Vyborg-Zelenogorsk. Radioaktivní záření v centru Sosnovy
Bor, 5 kilometrů od postižené jednotky, bylo v 17:00 měřeno Green
Worldem a dosáhlo 20ur/hr (typická hladina takového prostředí).

Tedy, město St. Petersburg, 40 kilometrů východně od leningradské
jaderné elektrárny mělo tentokrát štěstí. Podle několika zdrojů,
úroveň radiace byla několikrát vyšší pouze v oblasti jaderné
elektrárny.

Zjistěte více:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_at_Leningrad_NPP


----------------------------------------------------------------------
6. Jihovýchodní evropská antijaderná síť podél Dunaje
----------------------------------------------------------------------
Jako výsledek mezinárodního setkání v dolnorakouském regionálním
hlavním městě St. Pölten v roce 2014, NGO „Wiener Plattforma
Atomkraftfrei e.V.“ sídlící ve Vídni s Paulou Stegmüller, Mariou
Urban, Johannnou Nekowtisch, Margit Quendler a Magdalenou Waygand jako
hnacími silami iniciovali platformu, která se zakládá hodně na
komunikaci po internetu s jadernými kritiky z Německa, Rakouska, České
republiky a Slovenska, Slovinska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Zvou
Vás k navštívení jejich nového, vícejazyčného webu, uvedeného níže, a
oceňují samozřejmě Vaši spolupráci s dalším posilováním této sítě.

http://www.donauregion-atomkraftfrei.at


----------------------------------------------------------------------
7. Kakadu Charta připomíná 15 let sdílených hodnot
----------------------------------------------------------------------
Co začalo jako opozice k plánům uranových dolů v Jabiluce, vyrostlo v
silnou platformu pro alternativní a lepší cesty pro byznys v Kakadu.
Většinovým vlastníkem ERA je nyní Rio Tint, který se veřejně zavázal,
že nebude těžit v Jabiluce bez souhlasu Mirarrů. Toto významné
zlepšení podmínek bylo podpořeno koncem ohrožujícího uranového dolu
jinde v Kakadu, když bývalá Koongarra projektová oblast byla začleněna
do sousedního Kakadu národního parku a stále chráněna před těžbou.

http://www.sbs.com.au/news/article/2015/11/16/comment-kakadu-charter-marks-15-years-shared-values


----------------------------------------------------------------------
8. Bitva o jaderný odpad začíná-znovu
----------------------------------------------------------------------
Po neúspěšných pokusech prosadit národní skládku jaderného odpadu v
Jižní Austrálii a Severním Territoriu, federální vláda zahájila
poslední pokus najít místo. Šest míst ve čtyřech státech je na užším
seznamu.

http://www.canberratimes.com.au/comment/nuclear-waste-dump-battle-begins--again-20151113-gkypn7.html


----------------------------------------------------------------------
9. Film o nemožnosti nalézt nejbezpečnější místo na Zemi, nyní i v
   češtině
----------------------------------------------------------------------
Anglicko-německý dokument „Cesta na nejbezpečnější místo Země“ od
švýcarského režiséra Edgara Hagena ukazuje, jak je v různých částech
světa absurdní, myslet si, že je to jednoduchá věc, najít místo pro
uložení jaderného odpadu. Edgar Hagen navštíví Německo, Rakousko,
Austrálii, Čínu, USA, Japonsko, Švýcarsko a Anglii. A co nachází?
Nejbezpečnější místo na Zemi?

Film je velmi dobrým nástrojem k tomu, aby lidem ukázal, čí komunity
jsou ohroženy tím, že se stanou jadernou skládkou a z jakých důvodů
jsou tyto lokality vybrané. Díky nevládním organizacím Calla a "Sonne
und Freiheit" a s podporou regionální vlády Horního Rakouska může
tento dokument nyní být ukázán také s českými titulky a už začal být
promítán v dotčených regionech v České republice. Tento film byl také
součástí filmového festivalu Ekofilm v Brně na jižní Moravě 3. -5.
prosince 2015. Jestliže máte zájem promítnout film či zorganizovat
další cizojazyčnou verzi, jste vítání ke kontaktování někoho z osob
zmíněných nahoře, respektive můžete najít více informací o situaci v
České republice na http://www.nechcemeuloziste.cz


----------------------------------------------------------------------
10. Jaderná energie nezachrání klima!
----------------------------------------------------------------------
Francouzská jaderná firma EDF sponzorovala COP21 a snažila se
představit svou nabídku elektřiny, pocházející z různých zdrojů, ale
hlavně z atomu, jako přátelské pro klima. Tomuto „greenwashingu“
čelila francouzská anti-jaderná síť „Sortir du nucléaire“ (Odstoupit
od jádra), která zahájila kampaň a byla aktivní během COPu, společně s
mnoha organizacemi z celého světa.

Přečtěte si více na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_won%27t_save_the_climate!


----------------------------------------------------------------------
11. Jaderné novinky z Velké Británie
----------------------------------------------------------------------
Ve Velké Británii bylo během několika posledních měsíců rušno, s
úspěchy dvou britských aktivistů. V soudu o Trident byli osvobozeni, a
protože hlavní prokurátor nemohl najít nic, z čeho by je mohl obvinit,
byli osvobozeni. Soud zjistil, že se nedopustili neoprávněného vstupu
na cizí území za přitěžujících okolností, protože se nenacházeli na
území tak, jak „území“ definovala obžaloba. Soudní kauza byla brzy v
září, ale nestihli jsme ji dát do termínu minulého NukeNews! Bude
zajímavé se nyní podívat na přípravu Ministerstva obrany na příští
protest v Devonportu Dockyard v Plymouth, a jaká obvinění budou
vymyšlena ...
http://www.itv.com/news/westcountry/update/2015-09-08/two-anti-nuclear-protesters-appear-in-court/
http://www.itv.com/news/westcountry/update/2015-09-08/anti-nuclear-protesters-cleared-of-all-charges/

V říjnu jsme konečně viděli, jak se rozhořely pocity proti Hinkley
Point v UK, tento měsíc přijela návštěva do Hinkley – zelená
europoslankyně Molly Scott Catová z anglického  jihozápadu, ke které
se připojil místopředseda francouzského parlamentu, který přišel říci
Británii, proč francouzští lidé nechtějí EPRs.

Velkou Británii také navštívil čínský diktátor Si Ťin-pching, které
podepsal memorandum o porozumění. Čína chce investovat v Hinkley, na
oplátku bude moci postavit vlastní a provozovat prototyp reaktoru v
čínském designu v Bradwell. Toto opravdu vyvolalo protireakce nejen
mezi obyčejnými lidmi, ale také mezi vysoce postavenými vojáky a lidmi
ze zpravodajských služeb, ačkoli to neudělalo žádný rozdíl v nechutném
povyku čínských utiskovatelů, kteří byli pozváni a večeřeli s
královskou rodinou a vysoce postavenými Toryi, jako je ministr financí
George Osborne. 

Jako odpověď na tuto návštěvu, aktivisté ze Somersetu obsadili nový
kruhový EDF-objezd v Hinkley s velkým bílým slonem a zprávou v
mandarínštině, žádající Čínu, aby zde neinvestovala do jádra. Protest
usiloval o diskusi britské energetické politiky užitím
#OsbornesNRGfolly.
https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/2015/10/19/osbornesnrgfolly/
http://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2015/oct/21/steve-bell-britain-china-trade-deals-cartoon?CMP=twt_gu

EDF ustoupil a nevyhnal demonstranty, respektive nenechal ukončit
protesty, protože pochopil, že by to vzhledem k čínské pověsti o
lidských právech nevypadalo dobře.
https://bambuser.com/v/5866075

Policie regionu Velký Manchester si nedělala tolik starostí a velmi
ochotně plnila nepřímé rozkazy čínské armády v Manchesteru, kde
zatkla anti-jaderné protestující jen proto, že zde byli a předtím, než
mohli protestovat v přítomnosti pana Xi.
https://www.youtube.com/watch?v=rvOCMS1CPls


----------------------------------------------------------------------
12. Situace se stavbou jaderné elektrárny finské Fennovoimy
----------------------------------------------------------------------
Zde jsou některé informace od místního aktivisty z oblasti Pyhajoki,
kde Fennovoima hodlá postavit jadernou elektrárnu. Společnost, původně
založená německým jaderným gigantem EON, v těchto dnech je dominována
ruskými korporaci Rosatom: Od posledního léta proběhl ve Finsku
zajímavý vývoj. Po velmi chaotických epizodách, Fennovoima odevzdala
žádost o stavební povolení na Ministerstvo hospodářství a pokračuje s
pracemi. Společnost nemá ještě stavební povolení, žádost je v procesu
zpracování na ministerstvu a STUK (Finský regulátor). Bude to trvat do
roku 2017 či 2018, než se rozhodnou. V každém případě, Fennovoima už
teď ničí ve velkém území na „zelené louce“ v oblasti Hanhikivi, v
regionu Pyhajoki v severním Finsku. Není toho moc, co teď můžeme,
projekt pokračuje a doufejme, že skončí kvůli ekonomickým problémům,
ale zřejmě ne z jiných důvodů. Je nám líto, že to musíme takto
konstatovat.


----------------------------------------------------------------------
13. Pouštní deště mají přinést život, ne znečištění
----------------------------------------------------------------------
Toro Energy chce proměnit East Murchison (západní Austrálie) v region
pro těžení uranu z až 7 uranových dolů a ukládání radioaktivního
odpadu se dvěma jezerními systémy, rozprostřeny na území cca 200 km2.
Společnost plánuje vozit uranovou rudu z dolů do centrálního zařízení
na zpracování uranu, příčemž by měli radioaktivní odpad (tzv.
tailings) být uložen v odkalovacích přehradách na okraji jezeru Lake
Way.

Pošlete jako reakce na plány Toro Wiluna ohledně těžby uranu Vaše
námitky do EPA:
https://ccwa.good.do/wiluna/stopthenuclearindustrialisationoftheeastmurchison/


----------------------------------------------------------------------
14. Shrnutí faktů: Kauza dětských nádorů štítné žlázy v prefektuře
  Fukušima
----------------------------------------------------------------------
Z celkového počtu 137 případů podezření nebo diagnostikování maligní
rakoviny štítné žlázy, u 23 z 25 lidí, kteří byli znovu testováni,
bylo řečeno, že nemají - podle prvního kola testů - rakovinu.

Již koncem léta 2015, byly zprávy o dětských případech rakoviny štítné
žlázy ve Fukušimě zveřejněny na „dvacátém Výboru pro výzkum
zdravotních otázek v souvislosti s Fukušimou". Podle těchto zpráv,
počet dětí, které jsou podezřelé z toho, že mají rakovinu štítné žlázy
nebo u nich byl diagnostikován maligní případ rakoviny štítné žlázy,
dosáhl 137. Ze 137 dětí, bylo u 25 z nich potvrzeno podezření nebo
byla diagnostikována rakovina štítné žlázy ve druhém kole, které
začalo v roce 2014.

Více informací:
http://www.foejapan.org/en/news/150904.html


----------------------------------------------------------------------
15. Akce v následujících měsících
----------------------------------------------------------------------
Budeme rádi, když nám pošlete informace o svých místních a
mezinárodních událostí abychom je zařadili na seznam velkých událostí
v rámci webu Nuclear Heritage Network a do tohoto výtahu pro NukeNews.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


Březen a duben 2016:
          Vzpomínka na 5 let od fukušimské katastrofy a 30
          let od černobylské katastrofy.
27. února 2016 ve 12 hodin:
          „Stop Tridentu“- národní demonstrace v Hyde Park
          Corner v Londýně (Velká Británie).
19. března 2016:  Konference o dopadech jaderných katastrof na zdraví
          a cesta k obnovitelným zdrojům energií s mluvčími z
          několika zemí v Mechanic Institute v Manchesteru
          (Velká Británie)
30. března 2016:  Konference o (anti)-nuklearizaci na Středním
          Východě v Clermont-Ferrand (Francie)
15 -16. dubna 2016:Mezinárodní vědecká konference „Černobylská nehoda
          a společnost: 30 let po katastrofě“ v Minsku
          (Bělorusko)
5. dubna 2016:   Mezinárodní anti-jaderná konference v Praze (Česká
          republika)
22.dubna-1.května 2016:
          Znovuzískání The Cape-týdenní akce v Pyhäjoki
          (Finsko)
10. -12. května 2016:
          Roční setkání německé jaderné lobby: „Jahrestagung
          Kerntechnik 2016“ v kongresovém centru Hamburk v
          Hamburku (Německo)
17. -19. Května 2016:
          Dopady na zdraví v Černobylu: Předpověď a aktuální
          data 30 let po nehodě v Obninsku (Rusko)
Srpen 2016:    Walkatjurrská procházka (Austrálie)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/5_years_Fukushima_disaster_%26_30_years_Chernobyl_disaster_remembrance_2016
https://www.facebook.com/events/160801110932716/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter


----------------------------------------------------------------------
16. Co jsou NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Newsletter má
informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Mělo by se
jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec,
je potřeba výstižný nadpis, můžete uvést i odkaz na internetovou
stránku s detailnějšími informacemi. Uzávěrka příspěvků pro 21. vydání
NukeNews je 24.duben 2016.

Získejte více informací o Nuke News a šiřte je dál: 
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET