NukeNews No. 19 - SLOVENIAN

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*  NukeNews #19 - Proti-jedrski informacijski servis   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
Dobrodošli k branju te kratke izdaje glasila NukeNews. Tokrat imamo
nekaj novic iz Francije, Slovenije, Avstralije, Češke, Indije in
Poljske. Vaši prispevki so dobrodošli, kot vedno!

Prijetno branje 19. številke!


----------------------------------------------------------------------
Povzetek NukeNews #19
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Jedrski gigant Areva gre v vojno proti prebivalcem
2. Južno-avstralska komisija za uran padla na testu javnega interesa
3. Energetski koncept Slovenije = jedrski koncept Slovenije
4. Medvladna komisija podprla dolgoročno obratovanje jedrske
  elektrarne Krško
5. Češka Republika: Nacionalni akcijski načrt je tako optimističen,
  da je neizvedljiv
6. Neodvisne raziskave javnega mnenja kažejo, da raste odpor Čehov do
  jedrske energije
7. Poziv: 26. April
8. Francija: CRIIRAD proti Evropski komisiji
9. Indija: Varnostne in regulatorne zadeve jedrske elektrarne
  Kudankulam in potreba po globalnem jedrskem regulatornem okvirju
10. Poljski investitor zanika možne zamude pri gradnji JE
11. Varnostna nadgradnja jedrskih elektrarn, Ukrajina
12. Prihajajoči dogodki
13. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Jedrski gigant Areva gre v vojno proti prebivalcem
----------------------------------------------------------------------
Francoski jedrski gigant AREVA, delno v državni lasti, postavlja
sramoten zahtevek proti CANSE (Jugovzhodna proti-jedrska
koordinacija), francoski neformalni akcijski skupini. CANSE je
objavila članek, ki opozarja, da AREVO ogroža življenja lokalnega
prebivalstva in njihove varnosti ob jedrskih objektih v krajih
Marcoule, Cadarache in Tricastin, pa tudi druge, ki so v Nigru (rudnik
urana) in Fukušimi (z Arevinim Mox-crammed reaktorjem).

Medtem ko je celotna neformalna akcijska skupina podpisana pod članek,
pa AREVA pred preiskovalnega sodnika ni pozvala vseh, temveč zgolj
enega izmed članov. Očitno je, da želi AREVA svoje nasprotnike utišati
s sodniškim preganjanjem enega po enega naenkrat in s tihim odtokom
denarja (stroški sodišča in odvetnikov). Ob masovnih demonstracijah za
svobodo govora ob dogodkih, vezanih na CHARLIE HEBDO, ta zahtevek
AREVE nikakor ne more biti uspešen. Saj je v tem primeru, poleg
svobode govora na kocki tudi zdravje svetovne javnosti.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_giant_Areva_goes_to_war_against_a_citizen


----------------------------------------------------------------------
2. Južno-avstralska komisija za uran padla na testu javnega interesa
----------------------------------------------------------------------
Trenutni obseg pooblastil Komisije za jedrsko industrijo v južni
Avstraliji daje večjo težo promociji industrije kot pa javnemu
interesu. Obenem ni bil opravljen nadzor zapuščine južno-avstralskih
jedrskih testov in neuspešnih poskusov revitalizacije in čiščenja v
zaprtih rudnikih urana. Vplivi in izkušnje trenutnih rudnikov urana so
prezrti in se ne odražajo na načrtih o širitvi industrije. Manjkajo
tudi študije iz številnih področjih, kot so vpliv na zdravje,
posledice za dragocene južno-avstralske vodne vire, škodo na trgu za
hrano, vina, ribarjenje in turizem.

http://www.acfonline.org.au/news-media/acf-opinion/south-australias-uranium-royal-commission-fails-public-interest-test


----------------------------------------------------------------------
3. Energetski koncept Slovenije = jedrski koncept Slovenije
----------------------------------------------------------------------
Slovensko ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog usmeritev
novega Energetskega koncepta Slovenije. Predlog je bil v javni
obravnavi do 30. septembra 2015. Predlaga je dolgoročna raba jedrske
energije, kar pomeni podaljšanje življenjske dobe nuklearne elektrarne
Krško do leta 2043 in igradnjo novega jedrskega reaktorja v Krškem.

Več informacij (samo v slovenščini):
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/ 


----------------------------------------------------------------------
4. Medvladna komisija podprla dolgoročno obratovanje jedrske
  elektrarne Krško
----------------------------------------------------------------------
V drugi polovici julija je medvladna komisija za spremljanje izvajanja
mednarodnega sporazuma ocenila delovanje in poslovanje jedrske
elektrarne Krško za zadnjih 5 let kot zelo dobro, podprla podaljšanje
obratovalne dobe in dala soglasje za gradnjo suhega skladišča za
izrabljeno jedrsko gorivo na lokaciji NEK.

Po končanih administrativnih postopkih, ko je slovenska uprava za
jedrsko varnost odobrila dopolnitve končnega varnostnega poročila in
tehnične specifikacije v povezavi s podaljšanjem obratovalne dobe NEK
iz 40 na 60 let, je Mednarodna komisija v skladu s pogodbo podprla
odločitev delničarjev za podaljšanje življenjske dobe NEK do 2043.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Intergovernmental_commission_supported_long-term_operation_of_Krsko_NPP


----------------------------------------------------------------------
5. Češka Republika: Nacionalni akcijski načrt je tako optimističen,
  da je neizvedljiv
----------------------------------------------------------------------
Tri mesece pred junijem, ko so politiki glasovali za odobritev
Nacionalnega akcijskega načrta za razvoj jedrske energije (NAP JE) v
Češki Republiki, sta združenji Calla in Friends of the Earth Češke
Republike med člane poslanske zbornice in senata razdelili
informativni bilten "Pretirano dragi jedrski načrti", z namenom
zagotoviti informacije, potrebne za odgovorno odločanje o prihodnji
nacionalni energetski strategiji. Kakorkoli, namesto odgovornega
odločanja, ki bi upoštevalo razvoj jedrske energije in obnovljivih
virov v Evropi in svetu, je bila odločitev za izgradnjo štirih novih
reaktorjev (2 - Dukovany, 2 - Temelin) preložena v leto 2025, obenem
pa so 32 milijard EUR za pripravo tega načrta že odobrili. 

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_Republic:_The_National_Action_Plan_is_so_optimistic_that_it_is_inviable


----------------------------------------------------------------------
6. Neodvisne raziskave javnega mnenja kažejo, da raste odpor Čehov do
  jedrske energije
----------------------------------------------------------------------
Na temo jedrske energije so bile to leto izvedene tri raziskave
javnega mnenja s strani teh družb: Focus Marketing & Social Research
(na zahtevo Friends of the Earth Češke Republike), CVVM ter spletni
Centre for Analysis and Empirical Studies (SANEP). V besedilu na
spodnji povezavi bomo spomnili na njihove rezultate in povezavo
Raziskovalnega centra za javno mnenje Akademije znanosti Republike
Češke z Nacionalnim akcijskim načrtom za razvoj jedrske energije, ki
je bil sprejet junija. 

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Independent_public_opinion_surveys_show_resistance_of_Czech_people_against_nuclear_energy_grows_stronger


----------------------------------------------------------------------
7. Poziv: 26. April
----------------------------------------------------------------------
Čas je, da posamezniki našega časa, tisti, ki so razsvetljeni in
ozaveščeni o nevarnosti nove jedrske katastrofe, tako civilni kot
vojaški, s pogumom vstanemo !!

Leto 2016 naj bo leto ozaveščenosti prebivalstva. 11. marca 2016 bo
dan spomina, 5 let od katastrofe v Fukušimi, in 26. april, 30 let od
začetka Černobilske katastrofe. Vsepovsod po svetu bodo ti dnevi
obeleženi v spomin. Ni sprejemljivo, da jedrski lobi odloča kaj
misliti, kaj širiti, kaj reči in kaj pisati.

Od danes dalje, mi : umetniki, novinarji, učitelji, fotografi,
glasbeniki, igralci, knjižničarji, ulični umetniki, znanstveniki,
plesalci, raziskovalci, ustvarjalci dokumentarnih filmov, cirkuški
umetniki, pesniki, menedžerji kina ali gledališč, organizatorji
festivalov, politiki, aktivisti in zaskrbljeni državljani začenjamo z
aktivnostmi, da omogočimo vstajo zavesti proti kontaminirani
prihodnosti. Pripravljali bomo, prišli bomo gor, pozdravljali bomo
javna branja, seminarje, akademske seminarje, oddaje, konference,
razstave, projekcije, plese, karnevale.. !!

Preberite več:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal


----------------------------------------------------------------------
8. Francija: CRIIRAD proti Evropski komisiji
----------------------------------------------------------------------
Evropska komisija si prizadeva vzeti nazaj MPL (Maksimalno dovoljeno
stopnjo kontaminacije v naši hrani, ki je posledica jedrske nesreče),
sprejeto med leti 1987 in 1990 pod pritiskom francoske aktivistične
skupine. Navedene vrednosti vzpostavljajo stopnjo nesprejemljivega
potencialnega tveganja. Upoštevajoč zgolj francosko ozemlje, bi
prenehanje veljave pravila vodilo k kontaminaciji, ki bi sprožila na
10.000 rakavih obolenj (brez upoštevanja drugih bolezenskih stanj in
genetskih okvar). Potrošniki ne bodo imeli nikakršnega načina, da
ločijo nekontaminirano hrano od kontaminirane.

CRIIRAD (Komisija za neodvisne raziskave in informiranje o
radioaktivnosti), ustanovljena leta 1986 kot odgovor na nesrečo v
Černobilu, vstaja proti Evropski komisiji. Peticija z rokom do 30.
septembra 2015 je dostopna na spodnji povezavi:
http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/en


----------------------------------------------------------------------
9. Indija: Varnostne in regulatorne zadeve jedrske elektrarne
  Kudankulam in potreba po globalnem jedrskem regulatornem okvirju
----------------------------------------------------------------------
Jedrska kororacija Indije (The Nuclear Power Corporation of India
Limited) je leta 2002 začela z gradnjo dveh 1000 MWe VVER reakorjev na
lokaciji Kudamkulam (Tamil Nadu). 31.decembra 2014, 26 mesecev po
začetni polnitvi z gorivom, je podjetje razglasilo, da je prvi reaktor
v zagonu, brez soglasja regulatorja, saj obvezni testi še niso
dokončani. Več poskusov je že spodletelo, v aprilu 2015 je proizvodnja
reaktorja začela sistematično padati za dva meseca, kar je vodilo k
60-dnevnemu zaprtju. Sredi te zmede, 8. julija 2015, je Atomic Energy
Regulatory Board (AERB) reaktorji dodelil "licenco za redno
obratovanje", 1008 dni po začetni polnitvi z gorivom. V obdobju 666
dni, ko je bil rekator priključen na omrežje, je deloval zgolj 380
dni, ob tem je prišlo do 16 zaustavitev reaktorja in 3 izpadov zaradi
vzdrževanja. Nestabilnost reaktorja je mogoče pripisati (a) slabi,
pomanjkljivi in ponarejeni opremi, kot so tlačne posode, parni
generatorji in turbo-generatorji in (b) slabi gradbeni izvedbi del.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Safety_and_regulatory_issues_of_Kudankulam_Nuclear_Power_Plant_in_India_and_the_need_for_a_global_nuclear_regulatory_framework


----------------------------------------------------------------------
10. Poljski investitor zanika možne zamude pri gradnji JE
----------------------------------------------------------------------
Jedrski cirkus na Poljskem se nadaljuje, vključujoč škandale z načrtom
za predlagano jedrsko elektrarno. Dokument, ki je pred kratkim
pricurljal v javnost, je pokazal, da bi lahko bilo leto 2031 novo
predlagano leto za odprtje prve jedrske elektrarne. To bi pomenilo
6-letno zamudo glede na leto, določeno v uradnem jedrskem programu,
ter 11 letno zamudo glede na prvo uradno predlagano leto. Podjetje, ki
vodi projekt izgradnje jedrske elektrarne, je zanikalo podatke iz
dokumenta, ki je prišel v javnost.

Dokument, ki je prišel v javnost, je potrdil tudi načrte za rabo
podobnih subvencij, kot jih predvideva projetk Hinkley Point C. Dodati
je potrebno, da noben namenski načrt za financiranje izgradenj
načrtovanih jedrskih elektrarn na Poljskem doslej ni bil uradno
napovedan ne s strani Poljske vlade, ne s strani podjetja PGE.

Več na spletni strani:
http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Komunikat-Greenpeace/

Prvo uradno sporočilo je ostalo v nekaj medijih: The first communique was left in some media:
http://www.energetyka-jadrowa.cire.pl/st,37,233,item,114658,1,0,0,1,0,0,greenpeace-elektrownia-jadrowa-w-polsce-nie-wczesniej-niz-w-2031-r.html


----------------------------------------------------------------------
11. Varnostna nadgradnja jedrskih elektrarn, Ukrajina
----------------------------------------------------------------------
Ukrajina namerava podaljšati življenjsko dobo 15 jedrskim reaktorjem,
saj se večini bliža konec obratovalne dobe. EBRD se strinja s
financiranjem programa varnostnih posodobitev, ki je ključen za
podaljšanje življenjske dobre reaktorjev. Projekt, koordiniran s
strani Bankwatch Network, se osredotoča na to vprašanje. Misija za
ugotavljanje dejstev, ki je del projekta, je bila izvedena v Ukrajini
konec aprila 2015.

Več informacij:
http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine


----------------------------------------------------------------------
12. Prihajajoči dogodki
----------------------------------------------------------------------
Vabljeni, da nam sporočite svoje lokalne in mednarodne dogodke!
Več dogodkov na: http://upcoming.nuclear-heritage.net


14/09/15-18/09/15: RADECS - Conference on Radiation Effects on
          Components and Systems in (RUS)
19/09/15 11 AM:  nuclear waste conference at Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
24/09/15-30/09/15: International Uranium Film Festival at KINO
          BROTFABRIK, Caligariplatz 1, in Berlin (D)
28/09/15:     nuclear fuel factory blockade in Lingen (D)
03/10/15 2 PM:   annual Internationales Aktionsbündnis gegen
          Cattenom mass rally against Cattenom NPP at Place
          Saint-Louis in Metz (F)
04/10/15 11.30 AM: Scrap Trident - National Demonstration at Tory Party
          Conference at All Saints Park in Manchester (UK)
05/10/15-16/10/15: International Uranium Film Festival in
          Florianopolis (BR)
10/10/15 at 12 PM: mass rally against TTIP: "Stop TTIP CETA - für einen
          gerechten Welthandel" at main station/
          Washingtonplatz in Berlin (D)
18/10/15:     No Trident Replacement: Strategising for success in
          2016 at Arlington Conference Centre, 220 Arlington
          Road, Camden, in London NW1 7HE (UK)
23/10/15 at 10 AM: nuclear waste law symposium at verdi-Höfe in
          Hannover (D)
29/10/15-01/11/15: International planning and networking conference for
          the European Action Weeks 2016 in Geseke-Eringerfeld
          (D)
29/10/15:     start of RWE's trial on compensations for closing
          Biblis NPP at district court in Essen (D)
12/12/15:     Don't Nuke the Climate: COP21 in Paris (F)
17/12/15 at 11 AM: trial against a critic of the right wing open
          aspects of Holger Strohm's anti-nuclear film
          "Friedlich in die Katastrophe" at district court,
          Sievekingplatz 1, 2nd floor, room A 265, in Hamburg
          (D)
11/03/16-26/04/16: Fukushima & Chernobyl remembrance: artistic,
          intellectual, scientific and people's insurrection
25/04/16-01/05/16: European Action Weeks For A Future After Chernobyl
          And Fukushima
09/05/16-13/05/16: pro-nuclear 14th Congress of the International
          Radiation Protection Association: "Practising
          Radiation Protection: Sharing the Experience and
          New Challenges" at International Convention Centre,
          in Cape Town (South Africa)
17/05/16-19/05/16: Health Effects of Chernobyl: Prediction and Actual
          Data 30 Years after the Accident in Obninsk (RUS)
17/05/16-20/05/16: Canadian Radiation Protection Association‘s 2016
          Conference in Toronto, Ontario (CDN)
22/05/16-26/05/16: NESTet 2016 - Nuclear Engineering Science and
          Technology in Berlin (D)
01/09/16-30/11/16: glavna obravnava na Okoljskem sodišču o prijavi SKB
          za izgradnjo KBS3 končnega odlagališča
          radioaktivnih odpadkov, na Okrožnem sodišču v Nacki
          (Švedska)

2017: (predvidoma) prevoz zabojnikov z visoko radioaktivnimi odpadki

          iz Sellafielda (VB) in srednje radioaktivnimi
          odpadki iz La Hague (Francija) v Gorleben (Nemčija)
          in protesti


http://www.radecs2015.org/index.php
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://uraniumfilmfestival.org/en/programm-berlin-2015
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2229-national-demonstration-at-tory-party-conference
http://uraniumfilmfestival.org/en/
http://ttip-demo.de/home/
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2231-no-trident-replacement-strategising-for-success-in-2016
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Don%27t_Nuke_the_Climate:_COP21_in_Paris
http://www.projektwerkstatt.de/pwerk/saasen/termine.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.irpa2016capetown.org.za/
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.euronuclear.org/events/nestet/nestet2016/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017


----------------------------------------------------------------------
13. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network. Odraža 
aktivnosti, tematiko in boje proti-jedrskih aktivistov, povezanih
skozi mednarodno skupnost. Članki so napisani in prevedeni s strani
aktivistov, poleg njihovih običajnih proti-jedrskih dejavnosti. Cilj
NukeNews glasila je obveščanje tako aktivistov kot tudi zainteresirane
javnosti.

Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
jih preko e-pošte na naslov:
"news AFNA NukeNews PIKA nuclear-heritage PIKA net". Prispevek naj bo
kratka informacija v angleščini - ne več kot en odstavek, vključno s
strnjenim naslovom in morebitno povezavo do spletne strani za boljšo
informiranost. Ažurirane roke za oddajo najdete na portalu NukeNews: 
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET