NukeNews No. 19 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews 19 – nowości z dziedziny antyatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
----------------------------------------------------------------------
Witamy na łamach krótkiego nowego wydania newslettera NukeNews
poświęconego tematom dotyczącym aktywistów sieci antyatomowej Nuclear
Heritage Network. Tym razem przynosimy nowości z Francji, Słowenii,
Australii, Republiki Czeskiej, Indii i Polski. Po wakacjach
prawdopodobnie pojawią się kolejne informacje od grup antyatomowych z
całego świata. Będzie można je znaleźć w wydaniu listopadowym. Jak
zawsze cieszymy się na artykuły od Ciebie!

Mamy nadzieję, że NukeNews będą także tym razem pożyteczne dla
Ciebie; życzymy pięknego końca lata.


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnego wydania NukeNews nr 19
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
1. Koncern jądrowy Areva wypowiada wojnę obywatelom
2. Komisja parlamentarna Australii Południowej ds. badań uranu
  uchybia w badaniach interesów publicznych
3. Koncepcja energetyczna dla Słowenii - koncepcja pro jądrowa
4. Dwustronna komisja rządowa opowiada się za przedłużeniem
  eksploatacji elektrowni jądrowej Krško
5. Czechy: Narodowy Plan Działań jest równie optymistyczny, jak i
  nierealistyczny
6. Niezależne badania opinii publicznej wskazują na rosnący sprzeciw
  obywateli Czech wobec energetyki jądrowej
7. Apel na 26 kwietnia
8. Francja: CRIIRAD broni się przed Komisją Europejską
9. Indie: problemy bezpieczeństwa i regulacji w EJ Kudankulam, a
  potrzeby systemu globalnych regulacji dla prawa atomowego
10. Polski inwestor usiłuje o subwencje CfD dla planowanej elektrowni
  jądrowej i odrzuca wieści o przewidywanym spóźnieniu
11. Ulepszenia w elektrowniach jądrowych w Ukrainie w zakresie
  bezpieczeństwa
12. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
13. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Koncern jądrowy Areva wypowiada wojnę obywatelom
----------------------------------------------------------------------
Francuski koncern Areva - firma będąca częściowo własnością państwa,
składa pozew wobec CANSE z powodu pomówienia. CANSE (Coordination
Anti-Nucleaire du Sud-Est.,Koordynacja antyatomowa południowego
wschodu) jest francuską aktywistyczną grupą antyatomową, która w
jednym ze swoich artykułów w Internecie podała, że Areva zagraża życiu
i bezpieczeństwu obywateli w okolicach elektrowni jądrowych Marcoule,
Cadarache i Tricastin (wszystkie znajdują się w Dolinie Rodanu), ale
także w Nigerii (kopalnie uranu), a nawet w Fukushimie (reaktor
napełniany paliwem MOX od Arevy).

Aczkolwiek elektroniczny artykuł został podpisany przez całe
stowarzyszenie antyatomowe, to Areva kieruje swój pozew nie przeciw
całej grupie, lecz tylko przeciw jednej osobie, którą przesłuchał
sędzia w Paryżu (10 czerwca 2015 roku). Jest jasne, że Areva chce
zmusić swoich przeciwników do milczenia, a więc składa wobec nich po
kolei pozwy, co związane jest z dużymi kosztami (wydatki sądowe i
koszty usług prawniczych). Pozew, niedługo po masowych manifestacjach
wolności słowa, i przeciw zaatakowaniu siedziby czasopisma Charlie
Hebdo, nie może odnieść sukcesu. W grę wchodzi bowiem nie tylko
wolność słowa, ale także zdrowie ludności.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_giant_Areva_goes_to_war_against_a_citizen


----------------------------------------------------------------------
2. Komisja parlamentarna Australii Południowej ds. badań uranu
  uchybia w badaniach interesów publicznych
----------------------------------------------------------------------
Nie na szczęście wydaje się, że komisja parlamentarna ds. badań
przemysłu jądrowego Australii Południowej przypisuje większe znaczenie
aktualnym dyrektywom wspierającym przemysł jądrowy, aniżeli interesowi
publicznemu. Ma nie być badany spadek testów jądrowych w Australii
Południowej, ani też brakujące próby zakonserwowania dawnych kopalni
uranu. Niestety, podczas aktualnego wydobycia uranu zignorowane
zostają dotychczasowe doświadczenia i ich następstwa, gdyż mogłyby
rzucić niekorzystne światło na plany dotyczące dalszego rozwoju
branży. Poza tym brakuje ważnych punktów, które są bez dwóch zdań
sprawą interesu publicznego, takich jak na przykład konsekwencje wobec
zdrowia ludności, zasoby na wypadek nadzwyczajnych sytuacji,
oddziaływanie na źródła i jakość wody pitnej w Australii Południowej
oraz możliwe szkody wyrządzone renomie i rynkowi ważnych branż,
szczególnie przemysłowi spożywczemu, winiarskiemu i rybnemu, a także
ruchowi turystycznemu.

http://www.acfonline.org.au/news-media/acf-opinion/south-australias-uranium-royal-commission-fails-public-interest-test


----------------------------------------------------------------------
3. Koncepcja energetyczna dla Słowenii - koncepcja pro jądrowa
----------------------------------------------------------------------
Słoweńskie Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało dyrektywy dla
nowej koncepcji energetycznej Słowenii. W tej chwili projekt znajduje
się w fazie konsultacji publicznych (aż do 30 września 2015 roku).
Koncepcja liczy na długotrwałe korzystanie z energii jądrowej, co
oznaczałoby przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowej Krško aż do
2043 roku oraz wybudowanie nowego reaktora w miejscowości Krško.

Więcej informacji (tylko w języku słoweńskim) można znaleźć na:
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/ 


----------------------------------------------------------------------
4. Dwustronna komisja rządowa opowiada się za przedłużeniem
  eksploatacji elektrowni jądrowej Krško
----------------------------------------------------------------------
W drugiej połowie lipca tego roku dwustronna (słoweńsko - chorwacka)
„Komisja Rządowa dla Wsparcia i Realizacji Umowy Dwustronnej” oceniła
ostatnie pięć lat eksploatacji i gospodarki elektrowni jądrowej Krško
w stopniu bardzo dobrym i opowiedziała się za przedłużeniem zezwolenia
na eksploatację. Poza tym wyraziła zgodę na wybudowanie suchego
magazynu zużytego paliwa jądrowego w obrębie elektrowni jądrowej.

Po zakończeniu czynności administracyjnych, po zatwierdzeniu przez
słoweński Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego dodatku do końcowego raportu
bezpieczeństwa i specyfikacji technologicznej, w związku z
przedłużeniem eksploatacji elektrowni jądrowej Krško z 40 do 60 lat,
dwustronna komisja rządowa zgodnie z porozumieniem zatwierdziła
decyzję udziałowców odnoszącą się do przedłużenia eksploatacji EJ
Krško aż do 2043 roku. 

Po więcej informacji zapraszamy na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Intergovernmental_commission_supported_long-term_operation_of_Krsko_NPP


----------------------------------------------------------------------
5. Czechy: Narodowy Plan Działań jest równie optymistyczny, jak i
  nierealistyczny
----------------------------------------------------------------------
Już na trzy miesiące przed podjęciem przez polityków czeskich w
czerwcu tego roku decyzji o wydaniu czeskiego Narodowego Planu Działań
na rzecz Rozwoju Energetyki Jądrowej, stowarzyszenia Calla i Duha
(Friends of the Earth Republika Czeska) opublikowały ulotkę
informacyjną zatytułowaną „Zbyt drogie plany jądrowe” i wysłały ją do
członków czeskiego Sejmu i Senatu. Ekolodzy chcieli za pomocą tych
ulotek przekazać swoim politykom ważne informacje, aby mogli oni
podjąć odpowiedzialną decyzję dotyczącą przyszłości narodowej
strategii energetycznej. Zamiast odpowiedzialnej decyzji, która
musiałaby uwzględnić najnowszy rozwój w dziedzinie energetyki jądrowej
i odnawialnych źródeł energii w Europie i w świecie, co prawda
przesunięto decyzję o wybudowaniu aż czterech nowych bloków jądrowych
(po dwa w miejscowościach Dukovany i Temelín) do 2025 roku, a więc do
podjęcia przez nowy rząd; natomiast już teraz zatwierdzono budżet w
wysokości 32 miliardów koron czeskich (ok. 5,5 miliarda złotych) na
przygotowanie takich planów jądrowych.

Poniższy tekst stanowi próbę streszczenia najważniejszych faktów,
których politycy czescy wbrew naszym oczekiwaniom niestety nie wzięli
pod uwagę.

Cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_Republic:_The_National_Action_Plan_is_so_optimistic_that_it_is_inviable


----------------------------------------------------------------------
6. Niezależne badania opinii publicznej wskazują na rosnący sprzeciw
  obywateli Czech wobec energetyki jądrowej
----------------------------------------------------------------------
W tym roku miały miejsce trzy badania opinii publicznej w Republice
Czeskiej. Badania zostały przeprowadzone przez trzy ośrodki badawcze:
Focus Marketing & Social Research (na zlecenie Friends of the Earth
Republika Czeska), Centrum Badań Opinii Publicznej (Centrum pro výzkum
veřejného mínění - CVVM) oraz Centrum Analiz i Badań Empirycznych
(Centrum pro analýzu a empirický průzkum) SANEP, które jest ośrodkiem
badawczym działającym online. W poniższym tekście przypominamy ich
wyniki, oraz zwracamy uwagę na stosunek pomiędzy CVVM, Akademią Nauk
Republiki Czeskiej i Narodowym Planem Działań na rzecz Rozwoju
Energetyki Jądrowej, który przyjęto w czerwcu tego roku.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Independent_public_opinion_surveys_show_resistance_of_Czech_people_against_nuclear_energy_grows_stronger


----------------------------------------------------------------------
7. Apel na 26 kwietnia
----------------------------------------------------------------------
Najwyższa pora, aby oświeceni ludzie, świadomi współczesnego
zagrożenia katastrofami jądrowymi, czy już cywilnymi czy też
wojskowymi, zebrali się na odwagę i powstali!

Rok 2016 stanie się rokiem, w którym bardzo wyostrzy się uwaga i
świadomość opinii publicznej na wszystkich poziomach. 11 marca 2016
roku minie dokładnie pięć lat od początku katastrofy w japońskiej
elektrowni jądrowej Fukushima, a 26 kwietnia przypomnimy sobie 30
rocznicę awarii w ukraińskim Czarnobylu. W całym świecie w tych dniach
będą odbywać się najróżniejsze wydarzenia na przypomnienie tych
smutnych rocznic. Nie będziemy akceptować, aby lobby jądrowe
decydowało, o czym będzie się rozmawiać i pisać oraz jakie informacje
mogą ujrzeć światło dzienne!

Praca zaczyna się dla nas już w tej chwili: jesteśmy artystami, w tym
także artystami ulicy, autorami, poetami, aktorami, fotografami,
muzykami, tancerzami, osobami odpowiedzialnymi za sale kinowe i
teatralne, za prowadzenie festiwali, księgarzami, dziennikarzami,
posłami i aktywistami, zaangażowanymi obywatelami. Piszemy alarmujące
teksty, organizujemy odczyty, udostępniamy do tych celów potrzebne
pomieszczenia. Prowadzimy reżyserię i przygotowujemy najróżniejsze
wydarzenia i spektakle w naszej bliskiej okolicy: wystawy, seanse
filmowe i występy, odczyty, konferencje, bale, karnawale itd.

Po więcej informacji zapraszamy na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal


----------------------------------------------------------------------
8. Francja: CRIIRAD broni się przed Komisją Europejską
----------------------------------------------------------------------
Komisja Europejska zamierza wprowadzić takie maksymalne dopuszczalne
wartości skażenia naszej żywności w następstwie awarii jądrowej, jakie
ustalono w latach 1987 i 1990 pod presją francuskiego lobby jądrowego.
Takie wartości przedstawiają potencjalne ryzyko niemożliwe do
zaakceptowania. Takie całkowicie legalne skażenie żywności mogłoby
spowodować we Francji dziesiątki tysięcy, w gorszym przypadku setki
tysięcy nowych przypadków raka (nie mówiąc o innych zachorowaniach,
nie będących pochodzenia rakotwórczego, oraz dziedziczonych
zaburzeniach genetycznych). Konsumenci nie mieliby wtedy żadnej
możliwości, jak rozróżnić żywność nieskażoną od skażonej.

CRIIRAD (francuska komisja niezależnych badań i informacji dotyczących
promieniotwórczości), która została założona w 1986 roku po awarii w
Czarnobylu, broni się przeciw takim planom Komisji Europejskiej.
Petycja przeciw zamiarowi KE, którą można podpisywać do 30 września
2015 roku, znajduje się tu:
http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/en


----------------------------------------------------------------------
9. Indie: problemy bezpieczeństwa i regulacji w EJ Kudankulam, a
  potrzeby systemu globalnych regulacji dla prawa atomowego
----------------------------------------------------------------------
Firma Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) rozpoczęła w
2002 roku budowę dwóch reaktorów VVER o mocy 1.000 MW w Kudankulam w
stanie Tamil Nadu. 31 grudnia 2014 roku, 26 miesięcy po pierwszym
włożeniu paliwa jądrowego do reaktora, firma NPCIL ogłosiła, że
uruchamianie elektrowni jądrowej pomyślnie zakończono. Odbyło to się
bez zezwolenia urzędu nadzoru, ponieważ nie udało się spełnić
przewidzianych przepisami obowiązkowych testów. Również kolejne dwie
próby były nieudane. Od kwietnia 2015 roku moc reaktora przez okres
dwóch miesięcy systematycznie ulegała zmniejszaniu, co w końcu
doprowadziło do 60-dniowego odstawienia bloku w celu konserwacji,
które rozpoczęło się 24 czerwca 2015 r. W czasie tego zamętu urząd
nadzoru (Atomic Energy Regulatory Board, AERB) wydał 8 lipca 2015
roku „licencję na eksploatację komercyjną”. Zdarzyło to się po całych
1008 dniach od pierwszego przywiezienia paliwa do reaktora, odstęp
czasowy jest zatem trzy razy dłuższy od średniego okresu w innych
elektrowniach jądrowych na świecie o mocy 1.000 MW. Z ogólnych 666
dni, kiedy reaktor był przyłączony do sieci, pracował tylko przez 380
dni, a przez pozostałe 286 dni był odłączony od sieci z powodu 16
wymuszonych, szybkich odstawień, oraz trzech przerw w celu
konserwacji. Niestabilność reaktora można objaśnić dwoma przyczynami:
a) wadliwym i niezadowalającym wyposażeniem - np. zbiornikiem
ciśnieniowym reaktora, wytwornicami pary i turbogeneratorem, albo b)
złą sztuką budowlaną.

Cały artykuł można przeczytać na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Safety_and_regulatory_issues_of_Kudankulam_Nuclear_Power_Plant_in_India_and_the_need_for_a_global_nuclear_regulatory_framework


----------------------------------------------------------------------
10. Polski inwestor usiłuje o subwencje CfD dla planowanej elektrowni
  jądrowej i odrzuca wieści o przewidywanym spóźnieniu
----------------------------------------------------------------------
Cyrk w Polsce związany z energetyką jądrową ma swój ciąg dalszy.
Zaistniały nowe skandale związane z budową nowej elektrowni jądrowej
(w międzyczasie zaczęto mówić o harmonogramie budowy). Z dokumentu PGE
EJ1 (polska firma będąca własnością państwa, która została wyznaczona
na inwestora), który niedawno doręczono stowarzyszeniu Greenpeace,
wynika, że uruchomienie nowej polskiej elektrowni jądrowej mogłoby
nastąpić dopiero w 2031 roku, w sześć lat po oficjalnym terminie
podanym w programie jądrowym (PPEJ), w którym wspomniano o 2025 roku,
oraz w jedenaście lat po pierwszym oficjalnie planowanym terminie - to
znaczy roku 2009. Chodzi tylko o stadium planowania i rozwoju itd.
Firma PGE odrzuciła takie doniesienia oświadczając, że harmonogram,
który ujrzał światło dzienne, nigdy nie został zatwierdzony przez
zarząd firmy PGE i przedstawiał tylko jedną z kilku wersji, jakie
analizowano w ciągu ostatnich miesięcy.

Tylko na kilka tygodni przed ujawnieniem powyższego dokumentu firma
PSE - operator polskiej narodowej sieci energetycznej - oświadczyła
jednak, że firma PGE zgodnie ze swoimi planami zamierza przyłączyć
swoją pierwszą elektrownię jądrową do sieci przesyłowej w 2029 roku.
To także pozostaje w sprzeczności z pierwotnym planem. Ponadto
wspomniany dokument potwierdza plany na skorzystanie z subwencji w
stylu brytyjskiej Hinkley Point C (Contract for differences - CfD).
Warto wspomnieć też o tym, że ani rząd polski, ani firma PGE jak
dotąd nie podały oficjalnie do wiadomości publicznej, w jaki sposób
budowa nowej elektrowni jądrowej ma być finansowana.

Powyższy dokument wywieszono na kilka dni na stronie internetowej
Greenpeace, później jednak musiał zostać usunięty. Zastąpiono go
przez inny artykuł Greenpeace dotyczący możliwego opóźnienia w
polskim programie jądrowym, związanych z tymi faktami interesów
publicznych oraz problematyki ryzyk, jak również zwiększających się
kosztów i pracochłonności dla administracji publicznej. 

Oryginalny dokument jednak nadal można znaleźć w niektórych mediach:
http://www.energetyka-jadrowa.cire.pl/st,37,233,item,114658,1,0,0,1,0,0,greenpeace-elektrownia-jadrowa-w-polsce-nie-wczesniej-niz-w-2031-r.html


----------------------------------------------------------------------
11. Ulepszenia w elektrowniach jądrowych w Ukrainie w zakresie
  bezpieczeństwa
----------------------------------------------------------------------
Ukraina planuje przedłużenie okresu eksploatacji swoich piętnastu
reaktorów jądrowych, które niedługo przekroczą okres ich pierwotnie
planowanej żywotności. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obiecał
Ukrainie finansowanie programu modernizacji w zakresie bezpieczeństwa,
która jest decydującym warunkiem przedłużenia eksploatacji reaktorów.
W jednym z projektów, koordynowanych przez Bankwatch, ta problematyka
jest bliżej objaśniana. W ramach projektu przeprowadzono w Ukrainie
pod koniec kwietnia badania i objaśnianie informacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine


----------------------------------------------------------------------
12. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Ucieszymy się z przysłanych przez Ciebie informacji o Twoich
wydarzeniach lokalnych i międzynarodowych, abyśmy mogli je dodać do
listy terminów w ramach Nuclear Heritage Network, jak również do
naszego przeglądu w następnym wydaniu NukeNews.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


14.-18.09.15:   RADECS – Konferencja na temat oddziaływania
          promieniowania na komponenty i systemy (RUS)
19.09.15 11:00:  Konferencja na temat odpadów promieniotwórczych, w
          szkole podstawowej przy Wilhelmshöher Allee 19-21,
          Kassel (D)
24.-30.09.15:   Międzynarodowy festiwal filmów o uranie w kinie
          BROTFABRIK, Caligariplatz 1, Berlin (D)
28.09.15:     Blokada zakładu przetwarzania zestawów paliwowych w
          Lingen (D)
03.10.2015 14:00: Coroczne masowe spotkanie przeciw EJ Cattenom,
          organizowane przez związek akcji międzynarodowych
          przeciw Cattenom, Place Saint-Louis, Metz (F)
04.10.15 11:30:  Scrap Trident (Trident abschaffen) - demonstracja
          narodowa podczas konferencji Partii Konserwatywnej,
          All Saints Park, Manchester (UK)
05.-16.10.15:   Międzynarodowy festiwal filmów o uranie w
          Florianopolis (BR)
10.10.15 12:00:  Spotkanie masowe przeciw TTIP: „Stop TTIP CETA - o 
          sprawiedliwy handel światowy”, Dworzec Główny /
          Washingtonplatz w Berlinie (D)
18.10.15:     No Trident Replacement: Strategising for success in
          2016 (Żadnego zastępstwa za Trident: pomyślna
          strategia na 2016 rok), Arlington Conference Centre,
          220 Arlington Road, Camden, London NW1 7HE (UK)
23.10.15 10:00:  Sympozjum prawne na temat odpadów
          promieniotwórczych, Verdi-Höfe, Hannover (D)
29.10.-01.11.15:  Międzynarodowa konferencja planistyczna i łącząca w
          związku z Europejskimi Tygodniami Akcji 2016 w
          Geseke-Eringerfeld (D)
29.10.15:     Rozpoczęcie procesu ws. roszczeń odszkodowawczych
          RWE z powodu zamknięcia elektrowni jądrowej Biblis,
          Sąd Rejonowy w Essen (D)
12.12.15:     Don't Nuke the Climate: UN-Klimakonferenz COP 21 w
          Paryżu (F)
17.12.15 11:00:  Proces przeciw krytykowi pozycji prawa publicznego
          w filmie antyatomowym „Pokojowo naprzeciw
          katastrofie” reżysera Holger Strohma w Sądzie
          Rejonowym, Sievekingplatz 1, 2 piętro, sala A 265,
          Hamburg (D)
11.03.-26.04.16:  Wydarzenia dla przypomnienia Fukushimy i Czarnobylu:
          powstanie artystów, intelektualistów, naukowców i
          ogólnie mieszkańców
25.04.-01.05.16:  Europejskie Tygodnie Akcji o przyszłość po
          Czarnobylu i Fukushimie
09.-13.05.16:   14 kongres stowarzyszenia International Radiation
          Protection Association: „Ochrona przed
          promieniowaniem w praktyce: wymiana doświadczeń i
          nowe wyzwania” w Międzynarodowym Centrum
          Konferencyjnym w Kapsztadzie (pro jądrowe) (RPA)
17.-19.05.16:   Następstwa zdrowotne Czarnobylu: Zapowiedzi i
          rzeczywistość w 30 lat po awarii, Obnińsk (RUS)
17.-20.05.16:   Konferencja kanadyjskiego stowarzyszenia Canadian
          Radiation Protection Association 2016, Toronto,
          Ontario (CDN)
22.-26.05.16:   NESTet 2016: Nuclear Engineering Science and
          Technology (Nauka i technologia inżynierii
          jądrowej) Berlin (D)
01.09.-30.11.16:  Główna rozprawa sądowa ws. wniosku SKB o budowę
          ostatecznego składowiska odpadów nuklearnych KBS3,
          Sąd powiatowy w Nacka (S)
2017: (prawdopodobnie) Transport kastorów zawierających odpady wysoko
          radioaktywne z Sellafield (UK) oraz odpady
          średnioaktywne z La Hague (F) do Gorleben (D) i
          związane z tym protesty


http://www.radecs2015.org/index.php
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://uraniumfilmfestival.org/en/programm-berlin-2015
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2229-national-demonstration-at-tory-party-conference
http://uraniumfilmfestival.org/en/
http://ttip-demo.de/home/
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2231-no-trident-replacement-strategising-for-success-in-2016
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Don%27t_Nuke_the_Climate:_COP21_in_Paris
http://www.projektwerkstatt.de/pwerk/saasen/termine.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.irpa2016capetown.org.za/
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.euronuclear.org/events/nestet/nestet2016/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017


----------------------------------------------------------------------
13. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Newsletter
przekazuje informacje zarówno dla aktywistów, jak też dla innych osób
zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Powinien to być
krótki tekst w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit,
niezbędny jest lapidarny tytuł, można podać także odsyłacz do strony
internetowej zawierającej szczegóły informacji. Termin dla nadsyłania
artykułów do 20 wydania NukeNews mija 8 listopada 2015 roku.

Zasięgnij więcej informacji dotyczących NukeNews i przekazuj je dalej:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET