NukeNews No. 18 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews 18 – Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
----------------------------------------------------------------------
Aktywiści antyatomowi obecnie swoimi działaniami kreatywnymi i obozami
protestacyjnymi wywierają presję na konsorcjum Fennovoima-Rosatom,
podczas gdy operator powinien już latem tego roku rozpocząć budowę
planowanej elektrowni jądrowej w Pyhäjoki, gdyż w przeciwnym razie
wygaśnie zasadnicza decyzja polityczna (Decision-in-Principle). Dwie
wiadomości z Finlandii w niniejszym wydaniu NukeNews przynoszą
informacje na temat nowych działań Fennovoimy i zapraszają do
dołączenia do ruchu oporu.

Poza tym wiele artykułów przynosi przegląd ostatnich wydarzeń w
energetyce jądrowej w niektórych krajach Europy Wschodniej.
Przyjrzymy się także wspólnie takim krajom jak Australia, Stany
Zjednoczone i Kanada. Ważna dla obywateli Europy i organizacji
antyatomowych jest informacja o umowie Euratom, która jest zasadnicza
dla rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej oraz
odpowiedzialna za niektóre problemy podczas konsekwentnego odchodzenia
od tej branży energetycznej. W naszym aktualnym wydaniu wzywamy do
kampanii, która powinna zmusić rząd niemiecki, aby upuścił od
powyższej umowy, odgrywającej tak zasadniczą rolę w polityce
europejskiej.

Wierzymy, że niniejsze 18 wydanie newslettera NukeNews spodoba się
Państwu. Państwa reakcje będą miło widziane!


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnego wydania NukeNews nr 18
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
1. Moc ludzi przeciw energetyce jądrowej! Obóz akcji przeciw energii
  jądrowej w Pyhäjoki, Finlandia
2. Oficjalny raport: awaria odpadów jądrowych spowodowana przez zły
  żwirek dla kotów
3. Ontario upiera się przy energii jądrowej
4. Fennovoima już teraz wycina lasy pod budowę planowanej elektrowni
  jądrowej
5. Zatopienie obszaru w miejscu planowanej kopalni uranu w Australii
  pokazuje ryzyka
6. Polska: Przedstawiciele gminy naciskają na decyzję dotyczącą
  wyboru lokalizacji pod planowaną elektrownię jądrową
7. Polska i Francja prowadzą konsultacje w sprawie klimatu i
  energetyki
8. 77 procent obywateli Polski wspiera odnawialne źródła energii
9. Dzień Czarnobylu w Wiedniu
10. EURATOM - papierowa twierdza energetyki jądrowej
11. Plany jądrowe Polski ciągle się oddalają
12. Co aktualnie dzieje się w Czechach
13. Coraz wyraźniejszy odwrót od energetyki jądrowej we Francji
14. Austria: zwięzły raport z konferencji Nuclear Energy Konferenz
  2015
15. Aktywiści antyatomowi przed sądem z powodu działań przeciw
  Tridentowi
16. Powiązania pomiędzy kopalnymi źródłami energii, energetyką jądrową
  i zmianami klimatu bardziej widoczne
17. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
18. Co to są Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Moc ludzi przeciw energetyce jądrowej! Obóz akcji przeciw energii
  jądrowej w Pyhäjoki, Finlandia
----------------------------------------------------------------------
Koncern jądrowy Fennovoima zamierza rozpocząć budowę kolejnej
elektrowni jądrowej w unikatowym ekologicznie regionie Hanhikivi Cape
w Pyhäjoki na północnym zachodzie Finlandii. Zastopujmy ten
nieodpowiedzialny i niebezpieczny projekt! Moc ludzi przeciw energii
jądrowej! Od 8 do 21 czerwca sojusz akcji demokratycznej Hyökyaalto
(Rising Tide Finnland) organizuje w pobliżu Hanhikivi Cape obóz akcji
przeciw energii jądrowej. Na obozie chcielibyśmy się poznać się i
podzielić się umiejętnościami i pomysłami dotyczącymi różnych form
oporu bezpośredniego. Chcielibyśmy zachęcić uczestników do
proponowania programu na te tematy. Decyzje winny być podejmowane na
zasadzie konsensusu. Nie ma zatem miejsca na jakąkolwiek dyskryminację
ze względu na płeć, orientację seksualną, przynależność etniczną itd.
Symbole partyjne czy też nacjonalistyczne nie mają na obozie czego
szukać.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/People_Power_agains_Nuclear_Power!_Anti-nuclear_action_camp_in_Pyh%C3%A4joki/Finland


----------------------------------------------------------------------
2. Oficjalny raport: awaria odpadów jądrowych spowodowana przez zły
  żwirek dla kotów
----------------------------------------------------------------------
Po trwającym przez cały rok dochodzeniu, Ministerstwo Energetyki
Stanów Zjednoczonych opublikowało liczący 277 stron raport,
podsumowujący, że poważna awaria w składowisku odpadów jądrowych w
Nowym Meksyku w lutym 2014 roku została spowodowana przez złej jakości
żwirek dla kotów. Chodzi o to samo składowisko jądrowe, o którym
kanadyjska organizacja ds. zarządzania odpadami Nuclear Waste
Management Organization mówi jako o modelu dla składowiska, jakie sama
planuje założyć przy brzegu jeziora Hurońskiego w prowincji Ontario.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=998fedf8a7&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
3. Ontario upiera się przy energii jądrowej
----------------------------------------------------------------------
Kanadyjska prowincja Ontario znajduje się w samym środku rewolucji
energetycznej, jednak nadal niezmiennie upiera się przy energetyce
jądrowej. W czasie, kiedy większość elektrowni jądrowych w Ontario
zbliża się do końcowej fazy swojego planowanego okresu żywotności,
rząd prowincji nadal inwestuje miliardy dolarów w przedłużanie czasu
ich eksploatacji. Z ekonomicznego punktu widzenia istnieje przy tym
wiele innych, bardziej sensownych możliwości, opierających się na
odnawialnych źródłach energii.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=8b90a4eda8&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
4. Fennovoima już teraz wycina lasy pod budowę planowanej elektrowni
  jądrowej
----------------------------------------------------------------------
W regionie Hanhikivi Cape w finlandzkim Pyhäjoki firma Fennovoima już
teraz wycina lasy i niszczy delikatny krajobraz, aby móc tu wybudować
drogę do swojej planowanej elektrowni jądrowej. Tymczasem firma
otrzymała od tutejszej gminy zezwolenie na wylesienie ok. 100 hektarów
ekologicznie cennego krajobrazu, co odpowiada jednej piątej części
całego regionu Hanhikivi Cape.

Zgoda fińskiego rządu odnośnie budowy nowej elektrowni jądrowej
uzależniona jest od spełnienia określonych warunków, wiele ważnych
kwestii jednak nadal pozostaje otwartych: na przykład, czy do projektu
elektrowni jądrowej dołączy wystarczająco dużo chętnych z Finlandii i
Europy, albo także, co się będzie działo w przyszłości z odpadami.
Jeżeli budowa elektrowni w końcu nie dojdzie do skutku, to pozostanie
nam niepotrzebnie zniszczona przyroda. Naturalny charakter wybrzeża,
powstały w drodze podnoszenia się gruntu, tak samo jak zagrożone ptaki
i rozmaite gatunki zwierząt, są zbyt cenne, aby je niszczyć w ten
sposób. Ze względu na ptaki wędrownicze oraz na okres zagnieżdżania,
właśnie wiosna jest szczególnie niekorzystnym okresem do wycinania.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:People_in_Pyh%C3%A4joki_have_been_disregarded_because_of_the_Fennovoima_nuclear_plans


----------------------------------------------------------------------
5. Zatopienie obszaru w miejscu planowanej kopalni uranu w Australii
  pokazuje ryzyka
----------------------------------------------------------------------
Lake Way - jezioro, które przez większość czasu jest wyschnięte, a w
którym firma Toro Energy chce założyć kopalnię uranu, jest zatopione.
To powoduje duże obawy odnośnie planowanego wydobycia uranu na dnie
jeziora. Poza tym, firma Toro Energy zamierza przechowywać
pozostałości radioaktywne z planowanej kopalni uranu Willuna - nawet
100 milionów ton - w już pustych, wyeksploatowanych kopalniach
Centipede i Milipede, które znajdują się również na dnie jeziora i
obecnie są całe pod wodą.


----------------------------------------------------------------------
6. Polska: Przedstawiciele gminy naciskają na decyzję dotyczącą
  wyboru lokalizacji pod planowaną elektrownię jądrową
----------------------------------------------------------------------
Trzej przedstawiciele gmin wyzwali w liście nową polską premier Ewę
Kopacz, aby podjęła ostateczną decyzję przeciw lub za budowę nowej
elektrowni jądrowej w jednej z tych gmin. Swoje żądanie uzasadniają
tym, że brak decyzji o zlokalizowaniu planowanej elektrowni jądrowej i
ciągłe oddalanie budowy prowadzi do dotkliwych strat w budżecie (dotąd
6 milionów złotych na jedną gminę przy budżecie o całkowitej wielkości
40 milionów złotych na jedną gminę), jak również zabrania dalszemu
rozwojowi dotkniętych gmin. Podkreślają oni, że decyzja w omawianej
sprawie jest niezbędna do tego, aby gminy mogły składać wnioski o
wsparcie projektowe w Unii Europejskiej. Przedstawiciele ponadto
twierdzą, że mieszkańcy ich gmin zgadzają się na wybudowanie
elektrowni w granicach jednej z gmin i ucieszyliby się z niej. 

Źródło:
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/energetyka-jadrowa-pomorze-samorzadowcy-chca-decyzji-o-elektrowni-atomowej,67183.html


----------------------------------------------------------------------
7. Polska i Francja prowadzą konsultacje w sprawie klimatu i
  energetyki
----------------------------------------------------------------------
2 lutego 2015 roku odbyło się spotkanie polsko-francuskie, które
nazwano międzypaństwową rozmową konsultacyjną. Omawiano przede
wszystkim sprawy klimatu i energetyki, takie jak na przykład koncept
„Europejskiej unii energetycznej” czy strukturę polityki klimatycznej
i energetycznej. Odbyły się także dyskusje nad rozwojem energetyki
jądrowej, o których jednak media nie podały żadnych bliższych
informacji.


----------------------------------------------------------------------
8. 77 procent obywateli Polski wspiera odnawialne źródła energii
----------------------------------------------------------------------
Badania opinii publicznej przeprowadzone na początku lutego 2015 roku
przez CBOS wykazały, że 77% obywateli Polski uważa, iż Polska powinna
więcej korzystać z odnawialnych źródeł energii. Tak uważają przede
wszystkim kobiety, młodzi ludzie i zamożniejsze osoby.

Źródło:
http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/196595,Poles-believe-in-green-energy


----------------------------------------------------------------------
9. Dzień Czarnobylu w Wiedniu
----------------------------------------------------------------------
Wiedeńska platforma przeciw zagrożeniom atomowym przypomniała sobie
katastrofę w ukraińskim Czarnobylu, do której doszło 29 lat temu.
Przed Urzędem Kanclerza Federalnego i Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, aktywiści ubrani w żółte kombinezony ostrzegali przed
radioaktywną trucizną, jaka zagraża nam w postaci nowych elektrowni
jądrowych i ich odpadów nuklearnych. Aktywiści ponownie wezwali rząd
austriacki do energicznych działań przeciw planom krajów sąsiednich -
Węgier i Czech - na budowę nowych elektrowni jądrowych.


----------------------------------------------------------------------
10. EURATOM - papierowa twierdza energetyki jądrowej
----------------------------------------------------------------------
Treść umowy Euratom, która wbrew wydarzeniom w Czarnobylu i Fukushimie
od 1957 roku nie uległa zmianie, posiada więcej mocy i wpływu, niż
zdaje sobie z tego sprawę wiele osób, nawet wewnątrz ruchu
antyatomowego. Dzięki olbrzymim przywilejom dla badań i przemysłu
jądrowego, jakie zapisane są w umowie, ale także w prawie wtórnym UE
(obowiązujące przepisy, dyrektywy, zalecenia), Euratom dostarcza
żyznej gleby dla nowych elektrowni jądrowych i w konsekwencji także
dla zwiększającego się wydobycia uranu dla rosnącej liczby odpadów
radioaktywnych oraz broni jądrowej. W efekcie końcowym oznacza to
coraz więcej ryzyk, a także więcej pracy - nie kończącej się pracy dla
obywateli.

W 2014 roku rząd brytyjski i Komisja Europejska odwoływały się do
umowy Euratom, aby usprawiedliwić uchwalenie wysokich subwencji dla
planowanej brytyjskiej elektrowni jądrowej Hinkley Point C.
Prawdopodobnie wiedzą oni dokładnie: preambuła i pierwsze artykuły
umowy Euratom - powstałe w 1957 roku i w pełnej euforii opowiadające
się za energią jądrową - stanowią jedyną szansę dla Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości, aby odrzucić przygotowywaną skargę Austrii
przeciw subwencjom. Albowiem jeżeli zastosowano by zasady konkurencji
Unii Europejskiej, prowadziłoby to do jednoznacznego zwycięstwa
Austrii.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Manifesto_for_the_termination_of_Germany%27s_EURATOM_membership


----------------------------------------------------------------------
11. Plany jądrowe Polski ciągle się oddalają
----------------------------------------------------------------------
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce miała się rozpocząć
według pierwotnego harmonogramu już w 2013 roku. Tymczasem jest jasne,
że zezwolenie na budowę nastąpi dopiero w 2017 roku - o ile w ogóle.

Zanim objął stanowisko w UE, były polski premier Donald Tusk zmuszał
trzy inne firmy państwowe - ENEA, Tauron oraz spółkę wydobywającą
miedź KGHM - do przejęcia 10% PGE EJ1. Obecnie rozważane są możliwości
finansowania budowy za pośrednictwem firmy - według wzoru firm TVO i
Fennovoima w Finlandii (Model Mankala: poszczególni akcjonariusze
otrzymywaliby część prądu elektrycznego za preferencyjną cenę,
stosownie do udziału ich akcji w projekcie – w przypadku polskiego
planu bez podatku VAT). To następnie można kombinować z kolejnym
wsparciem finansowym, podobnym do tego, jakie przygotowała Wielka
Brytania dla swojej elektrowni jądrowej Hinkley Point C, a za której
sprawą obecnie Austria i Luksemburg zwracają się do Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości z oskarżeniem o nielegalną pomoc państwową,
którą Anglicy deformowaliby rynek energii elektrycznej.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Poland%27s_nuclear_plans_continue_dragging_in_the_mud


----------------------------------------------------------------------
12. Co aktualnie dzieje się w Czechach
----------------------------------------------------------------------
18 maja 2015 roku rząd zatwierdził Aktualizację Państwowej Koncepcji
Energetycznej (ASEK) Republiki Czeskiej. Stowarzyszenie dla Ratowania
Środowiska Calla wraz z innymi organizacjami - Hnutí Duha i Greenpeace
RCz - opublikowały na jej temat wspólną informację prasową. Do
problematycznych punktów forsowanych w koncepcji należy wysoki udział
energetyki jądrowej oraz z węgla. Zaglądając do pracy Mądra Energia
(2009) można stwierdzić, iż koncepcja jest bardzo podobna do
pierwszego i najgorszego scenariusza pod tytułem „Wszystko po
staremu”, gdy Republika Czeska w zasadzie nie robi niczego dla
przemiany czeskiej energetyki w kierunku odnawialnych źródeł energii
(mają one mieć udział w produkcji prądu elektrycznego maks. do 25 % i
nie jest jasne, czy państwo przymierza się do udzielenia pomocy
gospodarstwom domowym w drodze do ich samowystarczalności
energetycznej). Przeciwnie - Ministerstwo Przemysłu i Handlu (MPO)
zamierza znowu forsować swoje plany na budowę nowych reaktorów. I do
tego ma posłużyć Narodowy plan działań na rzecz rozwoju energetyki
jądrowej w Republice Czeskiej (NAP JE ČR).

NAP JE ČR powinien być uchwalony w nadchodzących tygodniach. Pracowali
nad nim Minister Przemysłu i Handlu Jan Mládek z Ministrem Finansów
Andrejem Babišem. Plan powstawał w warunkach dużego utajenia. W planie
przewiduje się cztery reaktory jądrowe na raz - po dwa w
miejscowościach Dukovany i Temelín. Jednak można się spodziewać, że w
końcu wybudowane zostaną „tylko” dwa z nich (Dukovany z lat 1985-87
mają mieć pierwszeństwo przed Temelínem z okresu 2000-02). Minister
Mládek stosuje swój model: teraz zapadnie decyzja, rozpocznie się bieg
procesów zezwalających, EIA, postępowania w sprawie zagospodarowania
przestrzennego, wyboru dostawcy; zostanie wydanych ponad 1,2 miliarda
EUR do 2025 roku i dopiero potem podejmie się decyzję, gdzie zbuduje
się reaktory i w jaki sposób państwo wesprze tę decyzję finansowo.

Cały artykuł znajduje się tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/What_currently_happens_in_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
13. Coraz wyraźniejszy odwrót od energetyki jądrowej we Francji
----------------------------------------------------------------------
Francja stanęła na rozdrożu i prowadzi ogólnonarodową debatę. Projekt
ustawy, jaki znalazł się w parlamencie francuskim, wymaga, aby
uzależnienie Francji od energii jądrowej zmalało do 2025 roku do 50%.
Udział paliw kopalnych ma się zmniejszyć o 30% do 2030 roku.
Przeciwnie - ilość energii z odnawialnych źródeł powinna się zwiększyć
o 32%, a całkowite zużycie energii ma się zmniejszyć o 20% (do połowy
wieku, następnie o całe 50%) - przede wszystkim za sprawą wzrostu
efektywności energetycznej. Oczekuje się, że parlament francuski
uchwali ten projekt w ciągu następnego miesiąca.

Projekt ustawy jednak później zostanie skierowany do senatu i znowu
powróci do Zgromadzenia Narodowego (Assemblé nationale). Wszystko
zależy od określenia mocy zainstalowanej. Jeżeli zostanie ona jak
dotąd ograniczona do wysokości 63,2 GW, to w ramach rekompensaty za
reaktor EPR, który buduje się w Flamanville, trzeba będzie wyłączyć
tylko jedną elektrownię jądrową. Zredukowanie energii jądrowej o 50%
do 2025 roku brzmi co prawda teoretycznie dobrze, ale jeżeli zużycie
energii będzie nadal rosło, to nie będzie można zamykać żadnych
elektrowni jądrowych. Senat podczas pierwszego czytania projektu
ustawy podwyższył ograniczenie mocy zainstalowanej do 64,85 GW i nie
określił żadnego terminu do zredukowania energii jądrowej o 50%.
Niedługo rozpocznie się drugie czytanie projektu ustawy w senacie
francuskim i potem powróci on do Assemblé nationale, które podejmie
ostateczną decyzję. Jest zatem jeszcze dużo czasu na zmiany.

Więcej informacji:
http://safeenergy.org/2015/05/14/the-accelerating-decline-of-french-nuclear-power/

Przeciwnie - ilość energii z odnawialnych źródeł powinna się zwiększyć 
----------------------------------------------------------------------
14. Austria: zwięzły raport z konferencji Nuclear Energy Konferenz
  2015
----------------------------------------------------------------------
Miasto Linz stało się miejscem, dokąd 19 maja 2015 roku zjechało około
150 aktywistów z 12 krajów, aby wysłuchać tu ciekawe sprawozdania
dotyczące aktualnej sytuacji w Niemczech, Austrii, Polsce, Francji,
Republice Czeskiej i Anglii. Stan sieci antyatomowej jest w każdym z
tych krajów inny - komplikacje, z którymi musi się borykać lobby
jądrowe, wydają się jednak być bardzo podobne: gdzie znaleźć
inwestorów dla branży, która staje się coraz większym ryzykiem
finansowym i zagrożeniem bezpieczeństwa, podczas gdy odnawialne źródła
energii są coraz tańsze? A jednocześnie - jak wytłumaczyć opinii
publicznej, że nie musi się zbytnio martwić o swoje pieniądze... - co
będzie jeszcze bardzo ciekawe przede wszystkim w przypadku Wielkiej
Brytanii.

Organizatorzy konferencji - stowarzyszenia: Atomstopp_atomkraftfrei
leben!, Matki przeciw zagrożeniu jądrowemu i Komitet anty-atomowy,
przy wsparciu Rządu Krajowego Górnej Austrii - zaoferowali uczestnikom
także możliwość wzajemnego zbliżenia się i nawiązania kontaktów przed
konferencją i po jej zakończeniu. Prezentacje z konferencji można
zobaczyć on-line tu:
http://www.nec2015.eu/en/presentations.php


----------------------------------------------------------------------
15. Aktywiści antyatomowi przed sądem z powodu działań przeciw
  Tridentowi
----------------------------------------------------------------------
Nikki Clark i Theo Simon - aktywiści antyatomowi z brytyjskiego
Somerset - już wkrótce będą musieli się bronić przed sądem. Według
oskarżenia popełnili oni naruszenie spokoju domowego w poważny sposób
na bazie morskiej w Devonport. Chodzi przy tym o port, gdzie znajdują
się brytyjskie okręty podwodne z napędem jądrowym i systemem
rakietowym UK Trident do dużych prac wykończeniowych. Rozprawa miała
się najpierw rozpocząć 19 maja, dzień wcześniej została jednak
odłożona. W tym dniu w Wielkiej Brytanii ujrzały światło dzienne
skandaliczne informacje o zamieszaniu związanym z Tridentem.
Podwodniak William McNeilly, który bez zezwolenia oddalił się od
grupy, włożył na WikiLeaks spis informacji o naruszeniach
bezpieczeństwa w Tridencie.

Więcej informacji na temat procesu:
http://tinyurl.com/qfndg7q

Gdy tylko zostanie podana do wiadomości publicznej data rozprawy,
będzie ją można znaleźć tu: 
https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/

Więcej informacji o liście naruszeń bezpieczeństwa w Tridencie:
https://wikileaks.org/trident-safety/


----------------------------------------------------------------------
16. Powiązania pomiędzy kopalnymi źródłami energii, energetyką jądrową
  i zmianami klimatu bardziej widoczne
----------------------------------------------------------------------
W ramach obozu nazwanego Reclaim-Power-Camp, który odbył się w
ostatnim tygodniu w maju w Oxfordzie, dyskutowali aktywiści z Wielkiej
Brytanii zajmujący się kwestiami klimatu i energetyki na następujące
tematy: kopalne źródła energetyczne, energetyka jądrowa i zmiany
klimatyczne. Uwieńczeniem obozu był 1 czerwca dzień akcji
bezpośredniej przeciw firmom PR, które mają do czynienia z kopalnymi
źródłami energii, szczelinowaniem i energią jądrową. Między innymi
nastąpiło zajęcie biura, podczas którego aktywiści przywiązywali się
do siebie. Odbył się także spektakl teatralny, który przemienił firmę
PR Camargue w strefę skażenia nuklearnego....

Po więcej informacji zapraszamy na:
http://www.nodashforgas.org.uk/press-releases/media-zoo-and-camargue-targeted/


----------------------------------------------------------------------
17. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Bardzo się ucieszymy, jeśli przyślesz do nas informacje o Twoich
wydarzeniach lokalnych, jak też międzynarodowych, abyśmy mogli
poszerzyć naszą listę terminów na Nuclear Heritage Network lub w
poniższym wyborze wydarzeń w następnym wydaniu NukeNews.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


01.06.14-czerwiec 15: "Bure 365" - wydarzenie decentralne przeciw
          ostatecznemu składowisku odpadów nuklearnych w
          Bure (F)
07.06.15 o godz. 8.00: Masowa demonstracja w Bure (F)
08.06.15-21.06.15: Obóz protestacyjny "Better Power!" przeciw energii
          jądrowej w Pyhäjoki(FIN)
08.06.15-26.06.15: Wystawa fotograficzna "Co by było, gdyby..."
          Brokdorf | Czarnobyl. Porównanie - w szkole
          podstawowej Landhausstr. 4, Freudenstadt (D)
08.06.15 o godz. 13.00: Rozprawa przeciw aktywistom, którzy wspinali
          się podczas demonstracji za rewolucją energetyczną
          w 2013 roku, Sąd Rejonowy, sala 862, Turmstr. 91,
          Berlin (D)
14.06.15 o godz. 14.00: Demonstracja przeciw elektrowni jądrowej
          Tihange, Trójstyk, Aachen (D)
20.06.15 o godz. 11.00: Konferencja "Odpady jądrowe bez końca
          (część 2)" w centrum konferencyjnym Pfefferberg,
          Schönhauser Allee 176, Berlin (D)
20.06.15 o godz. 12.00: "Scrap Trident"-Block (Odrzucić Trident) na
          demonstracji "End Austerity Now" (Zatrzymać
          Sparkurs) początek przed Bank of England, Queen
          Victoria Street, Londyn (UK)
23.06.15 o godz. 9.00: Rozprawa przeciw aktywistom blokującym
          transport Castorów w 2011 r., Sąd Rejonowy, sala
          1.120, Fulda (D)
09.07.15-19.07.15: International Uranium Film Festival (Międzynarodowy
          festiwal filmów o uranie), Rio de Janeiro (BR)
04.08.15-06.08.15: Marsz pokojowy z Walnut Creek (Mt. Diablo Unitarian
          Universalist Church, 55 Eckley Lane, WC) do
          Livermore (USA)
06.08.15-09.08.15: Międzynarodowe wydarzenie postne na cześć ofiar
          Hiroszimy i Nagasaki przy Livermore Lab, Osttor,
          Greenville Road, Livermore (USA)
06.08.15-09.08.15: Międzynarodowe wydarzenie postne na cześć ofiar
          Hiroszimy i Nagasaki w Londynie Wewnętrznym (UK)
15.08.15-31.08.15: Wystawa artystyczna Sojuszu „West Australia Nuclear
          Free Alliance” (WANFA) w Moores Gallery, 46 Henry
          Street, Fremantle (AU)
16.08.15-19.09.15: "Walkatjurra Walkabout – Walking for country" - 
          marsz z Wiluny do Leonory (AU)
09.09.15-11.09.15: World Nuclear Symposium (Światowe Sympozjum
          Jądrowe) 2015 Londyn (UK)
09.09.15 o godz. 10.00: Rozprawa przeciw aktywistom protestującym
          przeciw zakładowi produkującemu paliwo jądrowe w
          Lingen 2012, Sąd Rejonowy Lingen (D)
Po 12.09.15:    Ogólnokrajowa decentralna akcja przeciw pierwszemu
          znanemu transportowi koncentratu uranu po
          informacji z portu v Hamburgu (D)
19.09.15 o godz. 11.00: Konferencja na temat odpadów
          promieniotwórczych, w szkole podstawowej przy
          Wilhelmshöher Allee 19-21, Kassel (D)
03.10.15 o godz. 14.00: Roczna masowa demonstracja przeciw EJ
          Cattenom, organizowana przez związek akcji
          międzynarodowych przeciw Cattenom, Place
          Saint-Louis, Metz (F)
05.10.15-16.10.15: Międzynarodowy festiwal filmów o uranie w
          Florianopolis (BR)
23.10.15:     Sympozjum prawne o odpadach jądrowych (D)
25.04.16-01.05.16: Europejskie tygodnie akcji o przyszłość po
          Czarnobylu i Fukushimie
09.05.16-13.05.16: 14 kongres stowarzyszenia „International
          Radiation Protection Association”: "Ochrona przed
          promieniowaniem w praktyce: wymiana doświadczeń i
          nowe wyzwania" w międzynarodowym centrum
          konferencyjnym, Kapsztad (pro-atom), (RPA)
01.09.16-30.11.16: Główne posiedzenie sądu powiatowego odnośnie
          projektu SKB wybudowania ostatecznego
          składowiska odpadów nuklearnych KBS3 - Sąd
          powiatowy w Nacka (S)
2017 (prawdopodobnie): Transport Castorów zawierających
          wysokoaktywne zużyte paliwo jądrowe z Sellafield
          (UK) oraz odpady średnioaktywne z La Hague (F) do
          Gorleben (D) i protesty


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365
https://www.facebook.com/events/1586277508277465/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Better_Power!_camp
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/berlin-zweiter-prozess-wegen-energiewendedemo/
http://www.anti-akw-ac.de/events/5/14-06-2015_demo_dreilaendereck/
https://www.ausgestrahlt.de/fileadmin/user_upload/atommuell/Aufruf_Veranstaltung_20.6._Berlin.pdf
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2125-scrap-trident-bloc-at-end-austerity-now-demo
http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/farbe-am-castor-prozess-in-fulda-am-23-6/
http://uraniumfilmfestival.org/en/
https://nuclearfree.wordpress.com/art/
http://walkingforcountry.com
http://www.wna-symposium.org/ehome/index.php?eventid=108035&
http://nirgendwo.info/lingen/
http://www.urantransport.de/aktionstage.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://uraniumfilmfestival.org/en/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.irpa2016capetown.org.za/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017


----------------------------------------------------------------------
18. Co to są Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Newsletter
przekazuje informacje zarówno dla aktywistów, jak też dla innych osób
zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Powinien to być
krótki tekst w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit,
niezbędny jest lapidarny tytuł, można podać także odsyłacz do strony
internetowej zawierającej szczegóły informacji. Termin dla nadsyłania
artykułów do dziewiętnastego wydania NukeNews mija 16 sierpnia 2015
roku.

Zasięgnij więcej informacji dotyczących NukeNews i przekazuj je dalej:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET