NukeNews No. 18 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews č.18 – informace z oblasti antiatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Úvod
----------------------------------------------------------------------
Antiatomoví aktivisté nyní svými kreativními akcemi a protestními
kempy vyvíjí tlak na konsorcium Fennovoima-Rosatom, zatímco
provozovatel by měl ještě v létě letošního roku začít se stavbou
plánované jaderné elektrárny v Pyhäjoki, aby neupadlo základní
politické rozhodnutí (Decision-in-Principle) v neplatnost. Dvě zprávy
z Finska Vás v tomto vydání Nuke News informují o nových aktivitách
Fennovoimy a zvou Vás k účasti na odporu.

Kromě toho poskytují mnohé články přehled o posledním vývoji v jaderné
energetice v některých východoevropských zemích. Podíváme se také
společně na země jako Austrálie, Spojené státy americké a Kanadu.
Důležitá pro občany Evropy a antiatomové organizace je zpráva o
smlouvě Euratom, která je velmi důležitá pro rozvoj jaderné energetiky
v Evropské Unii a také zodpovědná za některé problémy při důsledném
odchodu od této energetické branže. Toto naše vydání vyzývá ke
kampani, která má donutit německou vládou k opuštění této smlouvy,
která hraje tak důležitou roli pro evropskou politiku.

Doufáme, že se Vám bude toto 18.vydání newsletteru Nuke News líbit.
Vaše reakce jsou vítány!


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews č.18
----------------------------------------------------------------------
0. Úvod
1. Síla lidí proti jaderné energetice! Akční kemp proti jaderné
  energii v Pyhäjoki, Finsko
2. Oficiální zpráva: nehoda jaderného odpadu byla způsobena špatným
  kočičím stelivem
3. Ontario trvá na jaderné energii
4. Fennovoima kácí již nyní chráněné lesy pro stavbu plánované
  jaderné elektrárny
5. Zatopení oblasti v místě plánovaného uranového dolu v Austrálii
  ukazuje rizika
6. Polsko: Zastupitelé obce tlačí na rozhodnutí o výběru místa pro
  plánovanou jadernou elektrárnu
7. Polsko a Francie vedou poradenské rozhovory ohledně klimatu a
  energetiky
8. 77 procent polských obyvatel podporuje obnovitelné zdroje energie
9. Černobylský den ve Vídni
10. EURATOM - papírová bašta pro jadernou energetiku
11. Jaderné plány Polska se táhnou dál
12. Co se v Česku děje aktuálně
13. Rostoucí ústup jaderné energetiky ve Francii
14. Rakousko:krátká zpráva ke konferenci Nuclear Energy Konferenz 2015
15. Antiatomoví aktivisté před soudem kvůli akcím proti Tridentu
16. Zviditelnění souvislostí mezi fosilními zdroji energie, jadernou
  energetikou a klimatickými změnami
17. Akce následujících měsíců
18. Co jsou Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Síla lidí proti jaderné energetice! Akční kemp proti jaderné
  energii v Pyhäjoki, Finsko
----------------------------------------------------------------------
Jaderný koncern Fennovoima má v plánu začít se stavbou další jaderné
elektrárny v ekologicky vzácném regionu Hanhikivi Cape v Pyhäjoki na
severozápadě Finska. Zastavme tento nezodpovědný a nebezpečný projekt!
Síla lidí proti jaderné energii! Od 8.do 21.června organizuje
Hyökyaalto, demokratické akční setkání (Rising Tide Finnland) v
blízkosti Hanhikivi Cape akční kemp proti jaderné energii. Na tomto
kempu bychom chtěli poznávat a sdílet dovednosti a nápady k různým
druhům přímého odporu. Chtěli bychom povzbudit účastníky, aby navrhli
program k těmto tématům. Rozhodnutí by se měla přijímat podle principu
konsensu. Není tak místo na jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví,
sexuální orientace, etnické příslušnosti atd. Stranické nebo
nacionalistické symboly nemají v kempu co pohledávat.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/People_Power_agains_Nuclear_Power!_Anti-nuclear_action_camp_in_Pyh%C3%A4joki/Finland


----------------------------------------------------------------------
2. Oficiální zpráva: nehoda jaderného odpadu byla způsobena špatným
  kočičím stelivem
----------------------------------------------------------------------
Po průzkumu, který trval celý jeden rok, došlo ministerstvo energetiky
Spojených států ve své 277-stránkové zprávě k závěru, že k vážné
nehodě ve skladu jaderného odpadu v Novém Mexiku v únoru 2014 došlo
kvůli kočičímu stelivu špatné značky. Jedná se o stejný jaderný sklad,
který kanadská organizace pro management odpadu Nuclear Waste
Management Organization uvádí jako model pro sklad, který sama plánuje
na břehu Huronského jezera v provincii Ontario.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=998fedf8a7&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
3. Ontario trvá na jaderné energii
----------------------------------------------------------------------
Kanadská provincie Ontario se nachází uprostřed energetické revoluce,
ale nadále pevně trvá na jaderné energetice. Zatímco se většina
jaderných elektráren Ontaria blíží do konečné fáze jejich plánované
doby životnosti, investuje vláda provincie nadále miliardy dolarů do
prodlužování doby jejich provozu. Přitom z ekonomického hlediska
existuje mnoho jiných smysluplnějších možností, sázejících na
obnovitelné zdroje energie.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=8b90a4eda8&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
4. Fennovoima kácí již nyní chráněné lesy pro stavbu plánované
  jaderné elektrárny
----------------------------------------------------------------------
V oblasti Hanhikivi Cape ve finském Pyhäjoki již nyní kácí firma
Fennovoima lesy a ničí citlivou krajinu, aby zde mohla postavit
silnici ke své plánované jaderné elektrárně. Mezitím dostala firma
povolení místní obce k vymýcení cca. 100 hektarů ekologicky hodnotné
krajiny, což odpovídá pětině celé oblasti Hanhikivi Cape.

Finský vládní souhlas ohledně stavby nové jaderné elektrárny záleží na
splnění určitých podmínek, mnoho důležitých otázek však zůstává nadále
otevřených: například, zda se projektu jaderné elektrárny bude
účastnit dostatek finských a evropských zájemců nebo co se stane v
budoucnu s odpadem. Pokud se jaderná elektrárna nakonec nepostaví,
budeme mít zbytečně zničenou krajinu. Přírodní charakter pobřeží,
vzniklý zvednutím země, stejně jako ohrožené ptactvo a různé druhy
zvířat jsou příliš cenné na takové ničení. Kvůli stěhovavým ptákům a
času hnízdění je právě jaro velmi nevhodnou dobou pro kácení.

Celý článek najedete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:People_in_Pyh%C3%A4joki_have_been_disregarded_because_of_the_Fennovoima_nuclear_plans


----------------------------------------------------------------------
5. Zatopení oblasti v místě plánovaného uranového dolu v Austrálii
  ukazuje rizika
----------------------------------------------------------------------
Lake Way, jezero, které je většinou vyschlé a v němž chce firma Toro
Energy zřídit uranový důl, je zatopené. Vede to k velkým obavám
ohledně plánované těžby uranu na dně jezera. Firma Toro Energy kromě
toho plánuje skladovat radioaktivní zbytky z plánovaného uranového
dolu Willuna - až 100 miliónů tun - v již prázdných a vytěžených
dolech Centipede a Milipede - které se rovněž nachází na dně jezera a
nyní jsou zcela pod vodou.


----------------------------------------------------------------------
6. Polsko: Zastupitelé obce tlačí na rozhodnutí o výběru místa pro
  plánovanou jadernou elektrárnu
----------------------------------------------------------------------
Tři zástupci gmin (určitá forma obcí) vyzvali ve svém dopise novou
polskou premiérku Ewu Kopacz, aby přijala konečné rozhodnutí proti
nebo pro stavbu nové jaderné elektrárny v jedné z jejich obcí. Svůj
požadavek odůvodňují tím, že chybějící rozhodnutí o umístění plánované
jaderné elektrárny a stálé oddalování stavby vede k citelným ztrátám v
rozpočtu (dosud 6 miliónů polských zlotých na jednu gminu při celkovém
rozpočtu ve výši 40 miliónů zlotých na jednu gminu) a brání dalšímu
rozvoji těchto obcí. Zdůrazňují, že musí být vyneseno rozhodnutí v
této věci, aby gminy mohly podávat žádosti o projektovou podporu k
Evropské unii. Kromě toho zástupci gmin tvrdí, že obyvatelé jejich
obcí by stavbu elektrárny v katastru jejich obce uvítali a se stavbou
souhlasí. 

Zdroj:
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/energetyka-jadrowa-pomorze-samorzadowcy-chca-decyzji-o-elektrowni-atomowej,67183.html


----------------------------------------------------------------------
7. Polsko a Francie vedou poradenské rozhovory ohledně klimatu a
  energetiky
----------------------------------------------------------------------
2.února 2015 se konalo polsko - francouzské setkání, které bylo
označeno jako mezistátní poradenský rozhovor. Jednalo se především o
klimatických a energetických otázkách, jako například o konceptu
„Evropské energetické unie“ a struktuře klimatické a energetické
politiky. Proběhly také diskuse o rozvoji jaderné energetiky, ke
kterým však média nezveřejnila žádné bližší informace.


----------------------------------------------------------------------
8. 77 procent polských obyvatel podporuje obnovitelné zdroje energie
----------------------------------------------------------------------
Začátkem února 2015 ukázal výzkum veřejného mínění státního institutu
pro výzkum veřejného mínění CBOS, že 77% polských občanů je názoru, že
by mělo Polsko více využívat obnovitelné zdroje energie. Myslí si to
především ženy, mladí lidé a majetnější lidé.

Zdroj:
http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/196595,Poles-believe-in-green-energy


----------------------------------------------------------------------
9. Černobylský den ve Vídni
----------------------------------------------------------------------
Vídeňská platforma proti atomovému nebezpečí vzpomínala na katastrofu
v ukrajinském Černobylu, ke které došlo před 29 lety. Před úřadem
spolkového kancléře a ministerstvem zahraničí varovali aktivisté
oblečení do žlutých obleků před radioaktivním jedem, který nám hrozí
ve formě nových jaderných elektráren a jejich jaderného odpadu.
Aktivisté znovu vyzývali rakouskou vládu, aby energeticky zasáhla
proti plánům sousedních zemí Maďarska a České republiky na stavbu
nových jaderných elektráren.


----------------------------------------------------------------------
10. EURATOM - papírová bašta pro jadernou energetiku
----------------------------------------------------------------------
Písmena smlouvy Euratom, která se - ani přes Černobyl a Fukušimu - od
roku 1957 nezměnila, mají více moci a vlivu, než si mnoho lidí dokonce
i uvnitř antiatomového hnutí vůbec uvědomuje. Díky obrovským
privilegiím pro jaderný průmysl a výzkum, které jsou zapsané ve
smlouvě a v sekundárním právu EU (závazné předpisy, směrnice,
doporučení), poskytuje Euratom úrodnou půdu pro nové jaderné
elektrárny a v důsledku toho také pro stále silnější těžbu uranu, pro
rostoucí množství radioaktivních odpadů a jaderných zbraní. V konečném
důsledku to znamená stále více rizik a více práce, nekonečné práce pro
občany.

V roce 2014 se britská vláda a Evropská komise odkazovaly na smlouvu
Euratom, aby ospravedlnily schválení vysokých subvencí pro plánovanou
britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point C. Zřejmě proto, že přesně
ví: preambule a počáteční články smlouvy Euratom, které vznikly v roce
1957 a jsou plné projaderné euforie, představují jedinou šanci
Evropského soudního dvoru, jak zamítnout připravovanou stížnost
Rakouska proti subvencím. Pokud by se totiž použila pravidla
hospodářské soutěže Evropské unie, vedlo by to k jasnému vítězství
Rakouska.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Manifesto_for_the_termination_of_Germany%27s_EURATOM_membership


----------------------------------------------------------------------
11. Jaderné plány Polska se táhnou dál
----------------------------------------------------------------------
Podle původního časového plánu měla začít stavba první jaderné
elektrárny v Polsku již v roce 2013. Mezitím je jasné, že povolení pro
stavbu přijde nejdříve v roce 2017 - pokud vůbec.

Před svou cestou do EU nutil dřívější polský premiér Donald Tusk tři
další státní firmy, ENEA, Tauron a firmu těžící měď KGHM, aby převzaly
10% PGE EJ1. Nyní je v plánu, že by se měla stavba financovat přes
firmu podobně jako TVO a Fennovoima ve Finsku (Model Mankala: první
odběratelé nemusí platit DPH, protože vlastníci podle výše svého
akciového podílu dostanou elektřinu pro vlastní potřebu a jsou pak
zodpovědní za její prodej). Má to být v kombinaci s finanční podporou,
jakou připravila Velká Británie i pro Hinkley Point C - smlouvu, s
kterou nyní Rakousko a Lucembursko jdou k Evropskému soudnímu dvoru,
protože podle nich představuje nelegální státní pomoc, způsobující
deformaci trhu.

Celý článek najdete na: 
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Poland%27s_nuclear_plans_continue_dragging_in_the_mud


----------------------------------------------------------------------
12. Co se v Česku děje aktuálně
----------------------------------------------------------------------
Vláda schválila Aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK) ČR 18.
května 2015. Calla k ní spolu s dalšími spolky Hnutí Duha a Greenpeace
ČR vydaly společnou tiskovou zprávu. Jedním z problematických bodů,
který koncepce prosazuje, je vysoký podíl jaderné energetiky a uhlí.
Pohledem do studie Chytrá Energie (2009) zjistíte, že koncepce se
silně podobá prvnímu a nejhoršímu scénáři s názvem „Vše při starém“,
kdy Česká republika nedělá v podstatě nic pro proměnu české energetiky
směrem k obnovitelným zdrojům energie (ty mají mít na výrobě elektřiny
podíl max. do 25 % a není zřejmé, zda se stát chystá pomoci
domácnostem v dosažení energetické soběstačnosti). Naopak,
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce znovu prosadit své plány na
nové reaktory. A k tomu má sloužit Národní akční plán pro rozvoj
jaderné energetiky v ČR (NAP JE ČR).

NAP JE ČR má být přijatý v následujících týdnech. Pracovali na něm
ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek s ministrem financí Andrejem
Babišem. Vznikal za velmi utajených podmínek. Plán prosazuje hned
čtyři jaderné reaktory, dva v Dukovanech a dva v Temelíně. Očekává se
ale, že stavět se budou nakonec „pouze“ dva (Dukovany z roku 1985-87
mají získat prvenství před Temelínem z 2000-02). Mládek uplatňuje svůj
model: teď se rozhodne, začnou běžet povolovací procesy, EIA, územní
řízení, výběr dodavatele, utratí se až 1,2 miliardy EUR do roku 2025 a
teprve poté se rozhodne, kde se postaví reaktory a jak stát toto
rozhodnutí finančně podpoří.

Celý článek najdete zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/What_currently_happens_in_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
13. Rostoucí ústup jaderné energetiky ve Francii
----------------------------------------------------------------------
Francie stojí na rozcestí a vede celonárodní debatu. Návrh zákona,
který se nachází ve francouzském parlamentu, požaduje, aby se
závislost Francie na jaderné energii snížila do roku 2025 na 50%.
Fosilní paliva se mají do roku 2030 snížit o 30%. Naopak množství
energie z obnovitelných zdrojů se má zvýšit o 32% a celková spotřeba
energií se má snížit o 20% (do poloviny století pak o celých 50%), a
to především díky zvyšování energetické efektivity. Očekává se, že
francouzský parlament tento návrh během následujícího měsíce přijme.

Náhrh zákona však poté ještě musí projít senátem a opět se vrátit do
Národního shromáždění(Assemblé nationale). Všechno záleží na vymezení
instalovaného výkonu. Pokud zůstane omezen na nynějším výkonu ve výši
63,2 GW, bude se muset jako kompenzace za reaktor EPR, který se staví
ve Flamanville, odstavit pouze jedna jaderná elektrárna. Zredukování
jaderné energie o 50% do roku 2025 zní sice teoreticky dobře, ale
pokud se bude spotřeba energie stále zvyšovat, nebudou se muset zavřít
žádné jaderné elektrárny. Při prvním čtení zákona zvýšil senát omezení
instalovaného výkonu na 64,85 GW a nevymezil žádné datum pro redukci
jaderné energie o 50%. Návrh zákona nyní půjde do druhého čtení do
francouzského senátu a vrátí se k definitivnímu rozhodnutí do assemblé
nationale. Je tedy ještě dost času na změny.

Další informace:
http://safeenergy.org/2015/05/14/the-accelerating-decline-of-french-nuclear-power/


----------------------------------------------------------------------
14. Rakousko:krátká zpráva ke konferenci Nuclear Energy Konferenz 2015
----------------------------------------------------------------------
Město Linec se stalo místem, kam se 19.května 2015 sjelo asi 150
aktivistů ze 12 zemí, aby si zde vyslechli zajímavé referáty o
aktuální situaci v Německu, Rakousku, Polsku, Francii, České republice
a Anglii. V každém z těchto států je stav antiatomové sítě jiný -
komplikace, se kterými se ale musí jaderná lobby potýkat, se však
zdají být velmi podobné: kde sehnat investory pro oblast, která se
stává stále větším finančním a bezpečnostním rizikem, zatímco
obnovitelné zdroje energie jsou stále levnější? A zároveň, jak
veřejnosti vysvětlit, aby si nedělala příliš velké starosti o své
peníze....což ještě bude především v případě Velké Británie velmi
zajímavé.

Organizátoři konference, sdružení Atomstopp_atomkraftfrei leben!,
Matky proti atomovému nebezpečí a Anti-Atomový výbor za podpory
hornorakouské zemské vlády poskytli účastníkům také možnost vzájemného
sblížení a propojení před a po ukončení konference.

Online- prezentace z konference lze najít zde:
http://www.nec2015.eu/en/presentations.php


----------------------------------------------------------------------
15. Antiatomoví aktivisté před soudem kvůli akcím proti Tridentu
----------------------------------------------------------------------
Nikki Clark a Theo Simon, antiatomoví aktivisté z britského Somersetu,
se budou muset již brzy obhajovat před soudem. Podle obvinění se
dopustili na námořní základně v Devonportu narušení domácího klidu
závažným způsobem. Jedná se přitom o přístav, kde se nachází britské
jaderné ponorky s raketovým systémem UK Trident pro velké dokončovací
práce. Proces se původně měl konat 19.května, byl ale o den dříve
přeložen. V tento den se ve Velké Británii dostaly na světlo světa
skandální informace o rozruchu kolem Tridentu. Ponorkář jménem William
McNeilly, který se bez dovolení vzdálil od skupiny, vložil na
WikiLeaks seznam informací o porušení bezpečnosti v Tridentu.

Více informací o procesu:
http://tinyurl.com/qfndg7q

Jakmile bude zveřejněno datum jednání, najdete ho zde:
https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/

Více o seznamu porušování bezpečnosti v Tridentu:
https://wikileaks.org/trident-safety/


----------------------------------------------------------------------
16. Zviditelnění souvislostí mezi fosilními zdroji energie, jadernou
  energetikou a klimatickými změnami
----------------------------------------------------------------------
V rámci kempu s názvem Reclaim-Power-Camp, který se konal v posledním
květnovém týdnu v Oxfordu, diskutovali klimatičtí a energetičtí
aktivisté z Velké Británie o následujících tématech: fosilní
energetické zdroje, jaderná energetika a klimatické změny. Kemp
vrcholil 1.června přímým akčním dnem proti PR-firmám, které mají co do
činění s fosilními zdroji energie, frakováním a jadernou energií.
Kromě jiného došlo k obsazení kanceláře, při kterém se aktivisté
navzájem přivazovali, dále předvedli pouliční divadlo, které změnilo
PR-firmu Camargue na jaderně zamořenou zónu ...

http://www.nodashforgas.org.uk/press-releases/media-zoo-and-camargue-targeted/


----------------------------------------------------------------------
17. Akce následujících měsíců
----------------------------------------------------------------------
Budeme velmi rádi, když nám pošlete informace o Vašich lokálních i
mezinárodních akcích pro náš obsáhlejší seznam termínů na Nuclear
Heritage Network nebo pro tento výběr akcí do dalšího vydání NukeNews.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


01.06.14-červen 15:"Bure 365" - decentrální akce proti konečnému
          skladu jaderného odpadu v Bure (F)
07.06.15 v 8.00 : Masová demonstrace v Bure (F)
08.06.15-21.06.15: Protestní kemp "Better Power!" proti jaderné
          energii v Pyhäjoki (FIN)
08.06.15-26.06.15: Výstava fotografií "Co by bylo, kdyby ... Brokdorf
          | Černobyl. Srovnání - na základní škole
          Landhausstr. 4, ve Freudenstadtu (D)
08.06.15 ve 13.00: Jednání proti aktivistům, kteří se šplhali při
          demonstraci za energetickou revoluci v roce 2013,
          Obvodní soud, sál 862, Turmstr. 91, v Berlíně (D)
14.06.15 ve 14.00: Demonstrace proti jaderné elektrárně Tihange,
          Trojmezí, v Aachen (D)
20.06.15 v 11.00: Konference "Jaderný odpad bez konce (část 2)" v
          zasedacím centru Pfefferberg, Schönhauser Allee
          176, v Berlíně (D)
20.06.15 ve 12.00: "Scrap Trident"-Block (Zrušit Trident) na
          demonstraci "End Austerity Now" (Zastavte Sparkurs)
          začátek před Bank of England, Queen Victoria
          Street, v Londýně (UK)
23.06.15 v 9.00:  Jednání proti aktivistům při blokádě transportu
          Castorů-2011, Obvodní soud, sál 1.120, ve Fuldě (D)
09.07.15-19.07.15: International Uranium Film Festival (Mezinárodní
          uranový filmový festiva) v Rio de Janeiro (BR)
04.08.15-06.08.15: Mírový pochod z Walnut Creek (Mt. Diablo Unitarian
          Universalist Church, 55 Eckley Lane, WC) do
          Livermore (USA)
06.08.15-09.08.15: Mezinárodní postní akce k uctění památky obětí
          Hirošimy a Nagasaki u Livermore Lab, Osttor,
          Greenville Road, v Livermore (USA)
06.08.15-09.08.15: Mezinárodní postní akce k uctění památky obětí
          Hirošimy a Nagasaki ve vnitřním městě Londýn (UK)
15.08.15-31.08.15: Umělecká výstava Aliance „West Australia Nuclear
          Free Alliance“ (WANFA) v Moores Gallery, 46 Henry
          Street, ve Fremantle (AU)
16.08.15-19.09.15: "Walkatjurra Walkabout - Walking for Country" -
          pochod z Wiluny do Leonory (AU)
09.09.15-11.09.15: World Nuclear Symposium (Světové jaderné sympozium)
          2015 v Londýně (UK)
09.09.15 v 10.00: Jednání proti aktivistům protestujícím proti závodu
          na výrobu jaderného paliva v Lingenu 2012,
          Obvodní soud Lingen (D)
Po 12.09.15:    Celozemské decentrální akce proti prvnímu známému
          transportu uranového koncentrátu po informaci z
          Hamburského přístavu (D)
19.09.15 v 11.00: Konference o jaderném odpadu na základní škole,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)
03.10.15 ve 14.00: Výroční masová demonstrace proti JE Cattenom,
          organizovaná mezinárodním akčním spolkem proti
          Cattenomu, Place Saint-Louis, v Metz (F)
05.10.15-16.10.15: Mezinárodní uranový filmový festival ve
          Florianopolis (BR)
23.10.15:     Právní symposium o jaderném odpadu (D)
25.04.16-01.05.16: Evropské akční týdny za budoucnost po Černobylu a
          Fukušimě
09.05.16-13.05.16: 14. kongres asociace „International Radiation
          Protection Association“: "Ochrana před zářením v
          praxi: výměna zkušeností a nové výzvy" v
          mezinárodním konferenčním centru v Kapském městě
          (pro-atom), (Jižní Afrika)
01.09.16-30.11.16: Hlavní jednání na okresním soudu ohledně návrhu
          SKB na stavbu trvalého jaderného úložiště KBS3-
          Okresní soud v Nacka (S)
2017 (zřejmě):   Transport Castorů s vysoce aktivním vyhořelým
          jaderným palivem ze Sellafieldu (UK) a středně
          aktivními odpady z La Hague (F) do Gorlebenu (D) a
          protesty


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365
https://www.facebook.com/events/1586277508277465/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Better_Power!_camp
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/berlin-zweiter-prozess-wegen-energiewendedemo/
http://www.anti-akw-ac.de/events/5/14-06-2015_demo_dreilaendereck/
https://www.ausgestrahlt.de/fileadmin/user_upload/atommuell/Aufruf_Veranstaltung_20.6._Berlin.pdf
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2125-scrap-trident-bloc-at-end-austerity-now-demo
http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/farbe-am-castor-prozess-in-fulda-am-23-6/
http://uraniumfilmfestival.org/en/
https://nuclearfree.wordpress.com/art/
http://walkingforcountry.com
http://www.wna-symposium.org/ehome/index.php?eventid=108035&
http://nirgendwo.info/lingen/
http://www.urantransport.de/aktionstage.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://uraniumfilmfestival.org/en/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.irpa2016capetown.org.za/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017


----------------------------------------------------------------------
18. Co jsou Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Newsletter má
informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Mělo by se
jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec,
je potřeba výstižný nadpis, můžete uvést i odkaz na internetovou
stránku s detailnějšími informacemi. Uzávěrka příspěvků pro 19. vydání
NukeNews je 16.srpen 2015.

Získejte více informací o Nuke News a šiřte je dál:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET