NukeNews No. 14 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews #14 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************
 
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
----------------------------------------------------------------------
Witamy na łamach 14 wydania Nuke News – wielojęzykowego newslettera,
wydawanego przez Nuclear Heritage Network. Wraz z aktualnym numerem
obchodzimy także trzecie urodziny newslettera, którego wydawanie
rozpoczęliśmy w ramach projektu międzynarodowego w dniu 6 czerwca 2011
roku, w trzy miesiące po serii wybuchów w japońskiej elektrowni
jądrowej Fukushima.

W aktualnym numerze przynosimy Państwu informacje na temat kampanii
solidarności z naszymi przyjaciółmi w Rosji, stawiącymi czoła
prześladowaniom ze strony państwa, które uważa ich za „agentów
zagranicznych“. O dwóch aktualnych przypadkach przynosimy informacje w
niniejszym newsletterze. Prosimy o pomóc w rozpowszechnianiu
informacji, aby jak najwięcej wesprzeć aktywistów rosyjskich.

Ponadto zapraszamy Państwa do dużego międzynarodowego letniego obozu
antyatomowego, który będzie miał miejsce w sierpniu na północy Niemiec
– więcej szczegółów poniżej. W niniejszym numerze można się zapoznać
także z nowościami dotyczącymi elektrowni jądrowych oraz problematyki
zużytego paliwa jądrowego, przede wszystkim w Europie Wschodniej i
Wielkiej Brytanii.


----------------------------------------------------------------------
Zawartość aktualnego wydania NukeNews #14
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
1. Słowacja: Kolejne opóźnienie w dobudowaniu EJ Mochovce
2. Nowa kopalnia uranu w Europie Środkowej?
3. Czechy: Nowy zakład produkcji paliwa jądrowego w Bystřicy nad
  Pernštejnem?
4. Akt zemsty wobec pomyślnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej
  nad Bałtykiem – organizację ekologiczną ogłoszono „agentem
  zagranicznym“
5. Proszę, zaopiekuj się domem tego misia – demonstracja w Londynie
6. Demonstracja: wyzwolić sarny z Sellafield
7. UK: Magazyn odpadów niskoaktywnych Lillyhall otrzymał zezwolenie
  na eksploatację
8. UK: Spotkanie wspominkowe pod elektrownią jądrową Heysham
9. UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
  odpadów jądrowych w Workingtonie
10. UK: demonstracja – sygnał dla prawdy o energii jądrowej?
11. Europa zagrożona – petycja za natychmiastowym wyłączeniem
  elektrowni jądrowej Dungeness B
12. Słowenia: operator EJ Krško planuje budowę drugiego reaktora,
  chociaż nie ma decyzji polityków ani obywateli
13. Kongres na temat raka 2015: aspekt dla odejścia od atomu
14. Niemcy: zaproszenie do wspólnej kampanii jesiennej poświęconej
  problematyce odpadów jądrowych
15. Rosyjscy aktywiści praw człowieka pod presją
16. Solidarność z prześladowanymi grupami w Rosji
17. Letni obóz antyatomowy związany z siecią Nuclear Heritage Network
18. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
19. Co to są Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Słowacja: Kolejne opóźnienie w dobudowaniu EJ Mochovce
----------------------------------------------------------------------
Premier Słowacji Robert Fico poinformował w ramach tzw. Europejskiego
Forum Atomowego, że prace związane z zakończeniem budowy trzeciego i
czwartego bloku elektrowni jądrowej Mochovce będą opóźnione.
Oświadczył, że nie będzie możliwe dotrzymanie planowanego terminu
dobudowania bloku trzeciego, który miał stanąć już w tym roku. W tej
chwili przewiduje się, że blok 3 elektrowni jądrowej zostanie oddany
do eksploatacji pod koniec 2016 lub na początku 2017 roku. Jednak na
początku prac budowlanych planowano uruchomienie bloku 3 w 2012 roku,
a bloku 4 w 2013 roku.

Projekt dobudowania słowackiej elektrowni boryka się także z
problemami finansowymi, gdyż planowane koszty budowy wzrosły z
początkowych 2,8 miliardów eur do obecnych 3,8 mld.

Więcej informacji:
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/321036-fico-dostavba-mochoviec-sa-neunosne-predlzuje/


----------------------------------------------------------------------
2. Nowa kopalnia uranu w Europie Środkowej?
----------------------------------------------------------------------
Czescy podatnicy nadal jeszcze muszą – przy wsparciu dotacji
europejskich z Brukseli – płacić dziesiątki miliardów koron czeskich
za zakonserwowanie dawnych kopalni uranu i zakładów przerabiających
ten surowiec, jakie w przeszłości działały w kraju, a teraz pojawiają
się poważne propozycje nowego projektu wydobywania uranu w Czechach.
Szef czeskiego rządu Sobotka wraz z ministrem ds. przemysłu i handlu
Mládkiem ogłosili swoje plany na otwarcie złóż zawierających ok. 3.100
ton uranu w miejscowościach Brzkov i Horní Věžnice niedaleko od gminy
Polná koło Jihlavy w środkowej części kraju, w celu zachowania pracy
dla czeskiego przemysłu wydobywania uranu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_uranium_mine_in_central_Europe%3F


----------------------------------------------------------------------
3. Czechy: Nowy zakład produkcji paliwa jądrowego w Bystřicy nad
  Pernštejnem?
----------------------------------------------------------------------
Instytut ds. Paliwa Jądrowego w Pradze (ÚJP Praha a.s.) zamierza
wybudować zakład do produkcji paliwa jądrowego dla reaktorów typu VVER
oraz do odlewania stopów uranu w mieście Bystřice nad Pernštejnem.
Moce przerobowe zakładu powinny wynosić 450 ton opracowanego dwutlenku
uranu w skali roku (800 kaset paliwowych). Management instytutu ÚJP
Praha na razie nie sprecyzował, do których klientów powinny trafiać
zbiory paliwowe wyprodukowane w zakładzie w Bystřicy. Jak oświadczył
inwestor - spółka ÚJP Invest, s.r.o. - proces EIA dotyczący projektu
(ocena wpływu budowy na środowisko) zakończono już w grudniu 2013
roku.

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Will_there_be_a_nuclear_fuel_plant_in_Byst%C5%99ice_nad_Pern%C5%A1tejnem%3F


----------------------------------------------------------------------
4. Akt zemsty wobec pomyślnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej
  nad Bałtykiem – organizację ekologiczną ogłoszono „agentem
  zagranicznym“
----------------------------------------------------------------------
Rosyjska organizacja ekologiczna Ecodefense otrzymała 16 czerwca 2014
roku komunikat od ministerstwa sprawiedliwości, które ogłosiło to
stowarzyszenie „agentem zagranicznym“. Taką decyzję podjęło
ministerstwo na podstawie pomyślnej kampanii organizacji ekologicznej
przeciw elektrowni jądrowej nad Morzem Bałtyckim niedaleko od
Kaliningradu. W 2013 roku wstrzymano prace na budowie elektrowni – ich
wznowienie po intensywnej kampanii przeciw elektrowni jądrowej jest
bardzo niepewne. Ogłoszenie „agentem zagranicznym“ organizacji jest w
praktyce równoznaczne z jej rozwiązaniem. Zdaniem Ecodefense chodzi o
akt zemsty ze względu na sukcesy jego działań skierowanych przeciw
nadbałtyckiej elektrowni jądrowej.

Podczas kontroli przeprowadzonej w organizacji Ecodefense przez organy
rosyjskie wiosną ubiegłego roku, nie znaleziono żadnych dowodów, które
uzasadniałyby nazywanie stowarzyszenia „agentem zagranicznym“. Do
takiego samego wniosku doszły organy także podczas następnej kontroli
na początku tego roku, jednak widocznie pod presją Moskwy były one
zmuszone do zrewidowania wyników swojej pracy i do napisania w
konkluzji raportu kontrolnego, że organizacja jest agentem
zagranicznym. Zgodnie z definicją podaną w odpowiedniej ustawie,
zarejestrowane rosyjskie organizacje pozarządowe są ogłaszane agentami
zagranicznymi w sytuacji, gdy wykonują swoje działania polityczne przy
wsparciu z zagranicy. Jednak na podstawie takiej definicji można
ogłosić agentami zagranicznymi także wiele innych rosyjskich
organizacji. Przytoczona wyżej ustawa była krytykowana przez obrońców
praw człowieka już po jej uchwaleniu w 2012 roku. Wraz z 11 innymi
organizacjami pozarządowymi, Ecodefense na początku 2013 roku złożyła
pozew w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Revenge_for_successful_campaign_against_Baltic_NPP_-_Ecodefense_has_been_declared_a_%22Foreign_Agent%22


----------------------------------------------------------------------
5. Proszę, zaopiekuj się domem tego misia – demonstracja w Londynie
----------------------------------------------------------------------
Uran z Peru do eksploatacji nowych elektrowni jądrowych w Wielkiej
Brytanii? Podczas gdy prace nad produkcją nowego filmu o słynnym misiu
Paddington Bear idą pełną parą, to znana figura tego niedźwiadka w
Londynie stanęła 9 stycznia 2014 roku w centrum zainteresowań
aktywistów ekologicznych. W czasie swojego spotkania przypominali oni
o zagrożeniach, jakie mogą towarzyszyć wydobywaniu uranu w Peru -
kraju pochodzenia pierwowzoru misia Paddingtona.

Więcej informacji:
http://mariannewildart.wordpress.com/2014/01/09/please-look-after-this-bears-home/


----------------------------------------------------------------------
6. Demonstracja: wyzwolić sarny z Sellafield
----------------------------------------------------------------------
Mieszkańcy, aktywiści ochrony zwierząt i aktywiści antyatomowi
wspólnie protestowali 17 stycznia 2014 roku przeciw odstrzałowi saren
złapanych w nowych strefach wojskowych otaczających elektrownię
jądrową Sellafield.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/17/free-the-sellafield-deer-demo/


----------------------------------------------------------------------
7. UK: Magazyn odpadów niskoaktywnych Lillyhall otrzymał zezwolenie
  na eksploatację
----------------------------------------------------------------------
Pomimo demonstracji i setek listów sprzeciwu, magazyn Lillyhall
uzyskał dnia 26 lutego 2014 roku zezwolenie na eksploatację. W
magazynie będą przechowywane odpady promieniotwórcze niskoaktywne.
Media o zasięgu ogólnopaństwowym nie chciała poświęcać uwagi na ten
temat, w mediach regionalnych ukazało się tylko kilka artykułów
dotyczących tej problematyki.

Więcej informacji: 
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/26/radioactive-waste-dump-is-born-without-fanfare-or-fuss-the-banality-of-evil/
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/07/criminal-activity-of-landfill-operators-at-lillyhall/


----------------------------------------------------------------------
8. UK: Spotkanie wspominkowe pod elektrownią jądrową Heysham
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie „Radiation Free Lakeland“ wraz z innymi grupami wzięło
udział w dniu 8 marca 2014 w spotkaniu wspominkowym na cześć ofiar
awarii w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima. Przedstawiciele
stowarzyszeń domagali się podczas spotkania zakończenia
wykorzystywania energii jądrowej w Heysham i innych miejscach
Królestwa Zjednoczonego. Organizacja Mo Kelly z Lancastera
przedstawiła w postaci wykresu, jak wysoko sięgałaby 5-metrowa fala
burzowa – powyżej płotu zbudowanego przez wojsko dookoła elektrowni
jądrowej.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/09/heysham-fukushima-vigil/


----------------------------------------------------------------------
9. UK: kolorowa demonstracja towarzysząca spotkaniu komisji ds.
  odpadów jądrowych w Workingtonie
----------------------------------------------------------------------
Międzynarodowy Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego twierdzi, iż: „jest to
zawsze technika, która zawodzi“. To jest dokładnie to, co myślimy o
planie na wykorzystanie dotąd niewypróbowanych, a zatem
nieprzewidywalnych barier technicznych 1.000 metrów pod powierzchnią
– z geologią będącą ostatnim wałem obronnym w chwili, gdy zawiodą
wszystkie pozostałe bariery. Dla rządu ważne jest, aby pokazać
„nieustanny postęp technologiczny w realizacji likwidacji
geologicznej“, przy czym podkreśla, jak ważne są rzekome zasady
dobrowolności i partnerstwa z lokalną społecznością.
MY POWIEDZIELIŚMY - NIE – i nadal tak mówimy i będziemy mówić.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/01/its-always-the-technology-that-lets-us-down-says-international-authority-on-nuclear-safety/


----------------------------------------------------------------------
10. UK: demonstracja – sygnał dla prawdy o energii jądrowej?
----------------------------------------------------------------------
W dniu 30 maja 2014 roku członkowie stowarzyszeń „Radiation Free
Lakeland“ i „Save the Sellafield Deer“ postanowili urządzić swoją
własną ekspozycję na zewnątrz samochodu w reakcji na oficjalną
propagandę Sellafield. Przy naszej ekspozycji zatrzymało się ok. 250
osób, aby wziąć sobie nasze krytyczne ulotki oraz aby porozmawiać z
nami o prawdziwej historii z Sellafield. Poza tym zwiedzili także
wystawę, która pokazywała cały łańcuch atomowy, poczynając od
wydobywania uranu aż po przechowywanie spalonego paliwa jądrowego z
elektrowni jądrowych.

https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/31/the-beacon-protest-yesterday/
http://www.theecologist.org/reviews/2434605/beacon_of_nuclear_truth.html


----------------------------------------------------------------------
11. Europa zagrożona – petycja za natychmiastowym wyłączeniem
  elektrowni jądrowej Dungeness B
----------------------------------------------------------------------
Ludzie w Europie żyją w przekonaniu, że limity bezpieczeństwa istnieją
po to, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzkości. To jednak nie dotyczy
elektrowni jądrowej Dungeness B w Wielkiej Brytanii, której operatorem
jest spółka Electricite de France (EdF). Cegły grafitowe w reaktorze
EJ Dungeness B łamią się i pod wpływem promieniowania zaczynają tracić
swoją masę. Wobec tego grafit nie spełnia już norm bezpieczeństwa i
urząd nadzoru jądrowego ONR powinien poddać zakład jądrowy należytym
badaniom, albo go wręcz od razu zamknąć. Jednak urząd zamiast tego
rozważa możliwość zaakceptowania wniosku operatora, firmy EdF, o
złagodzenie norm bezpieczeństwa - a więc powinno się mniej więcej
udawać, że te normy w ogóle nie istnieją.

Więcej informacji:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/06/12/europe-at-risk-shut-dungeness-b-now/


----------------------------------------------------------------------
12. Słowenia: operator EJ Krško planuje budowę drugiego reaktora,
  chociaż nie ma decyzji polityków ani obywateli
----------------------------------------------------------------------
Aczkolwiek w Słowenii dotąd nie ma żadnej decyzji polityków lub
obywateli w kwestii, czy wybudować w kraju nowy reaktor jądrowy, i
chociaż kraj nie ma jednoznacznej strategii energetycznej, która
obejmowałaby budowę nowych reaktorów jądrowych, albo przeciwnie ją
odrzucała (nowa państwowa koncepcja energetyczna powinna być uchwalona
w optymalnym przypadku w ciągu dwóch lat), to operator słoweńskiej
elektrowni jądrowej Krško planuje budowę drugiego reaktora jądrowego
również w regionie Krško. Już nawet wydano ponad dziesięć milionów eur
na eksplorację i badania dla drugiego reaktora jądrowego, chociaż w
ogóle nie jest pewne, czy projekt zostanie kiedykolwiek zrealizowany.

W chwili obecnej istnieje za dużo przeszkód (od strony politycznej -
wybory w czerwcu 2014 roku, od strony finansowej - rosnące koszty
projektów atomowych w całym świecie itd.), niepozwalających na
urzeczywistnienie projektu, niemniej operator pierwszego reaktora
jądrowego w Krško deklaruje, że jest gotowy do jego realizacji, gdy
tylko nadejdzie dobra pora. Dlatego jego najważniejszym priorytetem
jest przedłużenie okresu żywotności istniejącego bloku pierwszego w
Krško o kolejne dwadzieścia lat (z początkowego roku 2023 do 2043 r).


----------------------------------------------------------------------
13. Kongres na temat raka 2015: aspekt dla odejścia od atomu
----------------------------------------------------------------------
„Poprzez wiedzę naprzeciw życiu“ - tak brzmi motto Bawarskiego
Stowarzyszenia Zwalczania Raka. Nauka obecnie zajmuje się
możliwościami uzdrawiania kwantowego oraz rolą różnych komórek w
mózgu: czy leczenie raka naprawdę zawodzi, czy też hamują go pewne
grupy zainteresowań? O tym, że prawdziwa mogłaby być druga ze
wspomnianych możliwości, pomyślałem podczas niedawnej rozmowy z jednym
moim włoskim kolegą, który opowiadał o tym, że odkrycie cząsteczek o
działaniu leczniczym zostało po prostu destrukcyjnie zamiecione pod
dywan i nadal kontynuowano znane eksperymenty, aczkolwiek nie ma
żadnej innej alternatywy dla medycyny paliatywnej.... Do tego dochodzi
także coraz szerzej znana umowa pomiędzy Międzynarodową Agencją
Energii Atomowej (MAAE) i Światową Organizacją Zdrowia (WHO)...

Więcej informacji tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/2015_Cancer_Congress_-_An_aspect_of_stopping_nuclear_power


----------------------------------------------------------------------
14. Niemcy: zaproszenie do wspólnej kampanii jesiennej poświęconej
  problematyce odpadów jądrowych
----------------------------------------------------------------------
Pomimo ogólnej krytyki skierowanej pod adresem komisji ds. odpadów
jądrowych, wielu takich krytyków mówi tylko o komisji, zapominając
przy tym o samych odpadach. A przecież właśnie to chcemy zmienić.

Poprzez wspólne spisanie inwentarza odpadów jądrowych w zeszłym roku
stworzyliśmy uzasadnione fachowo ramy do dyskusji nad odpadami
jądrowymi. W następnym kroku proponujemy aktywne rozpoczęcie takiej
dyskusji publicznej jesienią 2014 roku i zapraszamy na pierwsze
ogólnokrajowe spotkanie w ramach kampanii, które odbędzie się w sobotę
19 lipca o godz. 11.00 w Göttingen, Weender Landstr. 6.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Germany:_Invitation_for_joint_autumn_campaign_on_nuclear_waste_misery


----------------------------------------------------------------------
15. Rosyjscy aktywiści praw człowieka pod presją
----------------------------------------------------------------------
Nasi przyjaciele, aktywiści praw człowieka z Murmańska, którzy są
także częścią naszej sieci Nuclear Heritage Network, udzielają się we
wspólnych przedsięwzięciach i projektach, i współtworzą naszą wspólną
pracę antyatomową, są teraz pod presją organów rosyjskich. Ich
organizację „Humanistyczny Ruch Młodzieżowy“ (GDM) oskarżono, że
działa jak „agent zagraniczny“, gdyż otrzymuje wsparcie finansowe z
zagranicy, i prokuratura państwowa uważa ją za „grupę polityczną“.
Taki status prowadziłby do rozwiązania całej organizacji, ponieważ z
taką „pieczątką“ w praktyce nie ma możliwości dalszej pracy. Na
przypadek naciskała rosyjska tajna służba FSB, aczkolwiek poprzednio
rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości wykonujące kontrole wewnątrz
organizacji doszło do wniosku, że nic nie świadczy o tym, jako by
organizacja GDM postępowała jak „tajny agent“, jak zostało to też
stwierdzone w raporcie końcowym z wykonanych kontroli. 8 lipca
rozpoczęła się publiczna rozprawa główna w tej sprawie przed Sądem
Okręgowym w Murmańsku.

W Niemczech rozpoczęto kampanie solidarności, która informuje o
rosyjskim przypadku, mając wesprzeć ponadto inne rosyjskie
organizacje ekologiczne, takie jak Ecodefense, którą w połowie lipca
również ogłoszono „tajnym agentem“. Chcemy także uzbierać pieniądze na
pokrycie kosztów prawnych - opłat dla adwokata, wydatków sądowych, jak
również kar pieniężnych, którym w tej chwili stawią czoła
zaprzyjaźnione z nami organizacje w Rosji. Prosimy o pomóc we wsparciu
naszych rosyjskich przyjaciół - wyrazami solidarności, artykułami lub
środkami finansowymi.

  Konto: Spenden & Aktionen 
  Tytuł płatności: "Soli Russland"
  IBAN: DE29 5139 0000 0092 8818 06 
  BIC: VBMHDE5FXXX 
  Bank: Volksbank Mittelhessen

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russian_human_rights_activists_under_pressure

Wyzwanie:
http://russlandantirep.blogsport.de/aufruf/


----------------------------------------------------------------------
16. Solidarność z prześladowanymi grupami w Rosji
----------------------------------------------------------------------
Rozpoczęto dwie kampanie solidarności dla wsparcia organizacji
pozarządowych, które obecnie są ścigane w Rosji jako „tajni agenci“.
Kampania w Niemczech informuje o represjach oraz o tle politycznym
ścigania, zbiera środki finansowe dla dotkniętych grup, informuje o
konkretnych przypadkach i aktywizuje mieszkańców, aby wyrazili swoją
solidarność ze ściganymi grupami w Rosji. W centrum zainteresowań w
tej chwili jest mianowicie „Humanistyczny Ruch Młodzieżowy“ (GDM), a
także stowarzyszenie „Ecodefense“, które już ogłoszono „tajnym
agentem“. Ponadto aktywiści antyatomowi rozpoczęli kampanię
solidarności, publikując w wielu językach wyzwanie, w którym domagają
się, aby stowarzyszenie zaprzestano nazywać „tajnym agentem“.

W Rosji już od jakiegoś czasu wywierana jest ze strony organów
państwowych nieustanna presja na grupy progresywne, jak też na
aktywistów. W postaci ustaw „o tajnych agentach i ekstremizmie“ Rosja
uzyskała narzędzie do tępienia ruchów, organizacji i aktywistów,
krytycznych wobec państwa. W tym kontekście stowarzyszenia i
organizacje są de facto zakazywane – w taki sposób, że są one
sklasyfikowane jako „tajny agent“, a kontynuowanie przez nich pracy z
taką „pieczątką“ jest w praktyce niemożliwe. Również pozwy, wzięte
znikąd, a zagrożone karą kilkuletniego więzienia, stanowią pogróżki
dla aktywistów ekologicznych w Rosji, którzy zajmują krytyczne
stanowiska wobec państwa. Rosja chce w ten sposób stygmatyzować i
zdyskredytować w oczach opinii publicznej stowarzyszenia ekologiczne i
organizacje obrony praw człowieka. 

Cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Solidarity_with_the_persecuted_groups_in_Russia

Kampanie solidarności:
http://russlandantirep.blogsport.de
http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/


----------------------------------------------------------------------
17. Letni obóz antyatomowy związany z siecią Nuclear Heritage Network
----------------------------------------------------------------------
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych obozach antyatomowych,
które odbędą się w sierpniu w związku z dalszą pracą sieci Nuclear
Heritage Network. Pierwszy to tradycyjny Nuclear Heritage Network
Gathering i będzie miał miejsce od 4 do 8 sierpnia w pobliżu Kilonii
na północy Niemiec. Celem obozu jest dalszy rozwój i wzmocnienie
międzynarodowej sieci aktywistów antyatomowych, jak również środków
wspierających aktywistów w walce przeciw energii jądrowej. Później, od
9 do 16 sierpnia, w tym samym miejscu, odbędzie się letni obóz
antyatomowy, na który zapraszamy osoby w każdym wieku, rodziny,
aktywistów i organizatorów, którzy mogą tu zaoferować własne
warsztaty, wykłady i wydarzenia, albo dołączyć do nich.
Najważniejszymi dniami obozu będą 10 i 14 sierpnia. I wreszcie
odbędzie się także specjalny mini-obóz Nuke News, w dniach od 25 do 30
sierpnia niedaleko od Kaplice w Republice Czeskiej, gdzie będziemy
rozmawiać na temat naszego systemu Nuke News, omówimy wyzwania
związane z wersjami językowymi i poprowadzimy debatę na temat
perspektyw dalszego rozszerzenia tematów, jak też mutacji językowych.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
18. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
(tylko wybór, prosimy o poinformowanie nas o Twoich wydarzeniach do
następnego wydania Nuke News)
Więcej wydarzeń można znaleźć na stronach:
http://upcoming.nuclear-heritage.net

Prosimy o nadsyłanie do nas odsyłaczy do Twoich lokalnych, ale także
międzynarodowych wydarzeń dla naszej strony internetowej.


03.08.14, 13.30:  Wydarzenie dla przypomnienia Hiroszimy i Nagasaki
          przy urządzeniu do wzbogacania uranu w Gronau (D)
04.08.14-08.08.14: Spotkanie Nuclear Heritage Network pod Kilonią (D)
09.08.14:     Akcja przeciw broni jądrowej przy AWE (Atomic
          Weapons Establishment) Aldermaston i AWE
          Burghfield (UK)
09.08.14-16.08.14: Międzynarodowy obóz antyatomowy pod Kilonią (D)
16.08.14-24.08.14: Obóz poświęcony tematom energetycznym oraz przeciw
          wydobywaniu odkrywkowemu węgla w regionie Lausitz
          (D)
20.08.14-24.08.14: Antyatomowy mini-obóz koło Kaplice (CZ)
22.08.14-24.08.14: Festiwal Solarny w Peckfitz (D)
30.08.14:     Blok antyatomowy przy szczycie NATO w Newport (UK)
30.08.14, 11.00:  Konferencja na temat odpadów jądrowych, w Ludowej
          Szkole Wyższej, Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kassel
          (D)
04.09.14-17.09.14: Festiwal poświęcony rewolucji energetycznej w
          Rubigen koło Berna (CH)
08.09.14:     Posiedzenie komisji ds. odpadów jądrowych w
          Bundestagu w Berlinie (D)
13.09.14-17.09.14: "AFRIRPA 04" – Czwarty regionalny kongres
          afrykański stowarzyszenia International Radiation
          Protection Association w Rabat (MA)
14.09.14-18.09.14: Konferencja 2014 roku stowarzyszenia American
          Nuclear Society's Radiation Protection & Shielding
          Division w Knoxville, TN (USA)
15.09.14-17.09.14: OECD/NEA: Międzynarodowa konferencja i debata na
          temat międzypokoleniowego zachowywania,
          zapisywania, znajomości i wspomnień dotyczących
          odpadów jądrowych w Verdunie (F)
21.09.14-25.09.14: Pozyskiwanie i przetwarzanie uranu oraz
          hydrogeologia
2014:       Międzynarodowa konferencja w Freiberg (D)
22.09.14-28.09.14: Kolejne spotkanie robocze w ramach Atomic Baltic
          Project w Döbeln (D)
28./09.14-01.10.14:Międzynarodowe sympozjum na temat radonu w
          Charleston, South Carolina (USA)
29.09.14-03.10.14: Międzynarodowy festiwal filmowy na temat uranu w
          Berlinie (D)
23.10.14-26/10/14: "Remembering for a Common Future" ("Wspomnienia ze
          wspólnej przyszłości"): Partnerska konferencja w
          Krzyżowej (PL)
27.10.14-31.10.14: Radiobioassay & Radiochemical Measurements
          Conference (Konferencja dotycząca biopróbek i
          pomiarów radiochemicznych) w Knoxville, TN (USA)
29.11.14-30.11.14: Sympozjum na temat uranu w Niamey (RN)
01.12.14-05.12.14: Międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony
          radiologicznej podczas pracy: zwiększenie ochrony
          pracowników - braki, zadania i rozwój, w Wiedniu
          (A)
01.02.15-04.02.15: 48 spotkanie półroczne na aktualne tematy Health
          Physics Society w Norfolk/Virginia Beach, VA (USA)
2015:       Prawdopodobny transport kastorów zawierających
          odpady wysoko radioaktywne z Sellafield (UK) oraz
          odpady średnioaktywne z La Hague (F) do Gorleben
          (D) i związane z tym protesty
01.09.15-30.11.15: Rozprawa główna przed sądem dotycząca SKBs Wniosek
          o wybudowanie mogilnika KBS3, Sąd Rejonowy w Nacka
          (S)


http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
https://www.facebook.com/events/535370296568820/
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.energiewendefestival.ch
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_In_The_Baltic_Sea_Region/Working_meetings/Fifth_meeting
http://internationalradonsymposium.org
http://www.uraniumfilmfestival.org
http://www.rrmc.co
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46139/orpconf2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md


----------------------------------------------------------------------
19. Co to są Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Za tę działalność
nikt nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ chcemy, aby źródła w walce
przeciw energii jądrowej takie jak nasz system informacyjny były
niezależne. Newsletter przekazuje informacje zarówno dla aktywistów,
jak też dla innych osób zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". Powinien to być krótki tekst
w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit wraz z tytułem i
odsyłaczem do strony internetowej zawierającej szczegóły informacji.
Termin dla nadsyłania artykułów do piętnastego wydania NukeNews mija
14 września 2014 roku.

Więcej informacji o Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET