NukeNews No. 14 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews č.14 – informace z oblasti antiatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Úvod
----------------------------------------------------------------------
Vítáme Vás u 14.vydání Nuke News – vícejazyčného newsletteru,
vydávaného Nuclear Heritage Network. S tímto číslem slavíme také třetí
narozeniny tohoto newsletteru, který jsme začali vydávat v rámci
mezinárodního projektu 6.června 2011, tři měsíce po sérii explozí v
japonské jaderné elektrárně Fukušima.

V tomto čísle Vás budeme informovat o solidární kampani pro naše ruské
přátele, kteří jsou konfrontováni se sledováním státem, který je
označil za „zahraniční agenty“. O dvou aktuálních případech Vám
přinášíme informace v tomto newsletteru. Pomáhejte prosím se šířením
těchto informací, abychom tak co nejvíce podpořili aktivisty v Rusku.

Chtěli bychom Vás také pozvat na velký mezinárodní letní anti-atomový
kemp, který se bude konat v srpnu na severu Německa – více informací
najdete níže. V tomto čísle se také dozvíte novinky o jaderných
elektrárnách a problematice vyhořelého jaderného paliva především z
východní Evropy a Velké Británie.


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews #14
----------------------------------------------------------------------
0. Úvod
1. Slovensko: Další zdržení dostavby JE Mochovce
2. Nový uranový důl ve střední Evropě?
3. Česká republika: Nová továrna na výrobu jaderného paliva v
  Bystřici nad Pernštejnem?
4. Akt pomsty vůči úspěšné kampani proti jaderné elektrárně u
  Baltského moře – ekologická organizace prohlášena za „zahraničního
  agenta“
5. Prosím, starejte se o domov tohoto medvídka– demonstrace v Londýně
6. Demonstrace: osvoboďte sellafieldské srny
7. UK: Sklad nízkoaktivních odpadů Lillyhall dostal povolení k
  provozu
8. UK: Vzpomínková akce u jaderné elektrárny Heysham
9. UK: pestrá demonstrace ke schůzce komise k jadernému odpadu ve
  Workingtonu
10. UK: demonstrace – signál pro pravdu o jaderné energii?
11. Evropa v ohrožení – petice za okamžité odstavení jaderné
  elektrárny Dungeness B
12. Slovinsko: provozovatel JE Krško plánuje druhý reaktor, ačkoli
  nemá rozhodnutí politiků, ani občanů
13. Kongres o rakovině 2015: aspekt pro výstup z jádra
14. Německo: pozvánka na společnou podzimní kampaň k problematice
  jaderného odpadu
15. Ruští aktivisté za lidská práva jsou pod tlakem
16. Solidarita se stíhanými skupinami v Rusku
17. Antiatomový letní kemp sv souvislosti se sítí Nuclear Heritage
  Network
18. Akce následujících měsíců
19. Co jsou Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Slovensko: Další zdržení dostavby JE Mochovce
----------------------------------------------------------------------
Slovenský premiér Robert Fico informoval v rámci tzv. Evropského
jaderného fóra, že práce spojené s dokončením stavby třetího a
čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce budou mít zpoždění. Podle
jeho prohlášení nebude možné splnit plánovaný termín dostavby třetího
bloku, který měl být již v letošním roce. Nově se tak počítá s tím, že
3.blok jaderné elektrárny bude uveden do provozu na konci roku 2016
nebo na začátku roku 2017. Na začátku stavebních prací se přitom
počítalo se zprovozněním 3.bloku v roce 2012 a 4.bloku v roce 2013.

Projekt dostavby slovenské elektrárny se potýká také s finančními
problémy, protože plánované náklady stavby se zvýšily z původních 2,8
miliard Euro na stávajících 3,8 miliard.

Další informace:
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/321036-fico-dostavba-mochoviec-sa-neunosne-predlzuje/


----------------------------------------------------------------------
2. Nový uranový důl ve střední Evropě?
----------------------------------------------------------------------
Čeští daňoví poplatníci sice stále ještě musí – s podporou evropských
dotací z Bruselu – nadále platit desítky miliard korun na sanaci
bývalých uranových dolů a přepracoven uranu, které se v zemi v
minulosti provozovaly, nyní se však objevují vážné návrhy na nový
projekt těžby uranu v ČR. Český premiér Sobotka a ministr průmyslu a
obchodu Mládek zveřejnili své plány na otevření ložisek s cca. 3.100
tunami uranu v Brzkově a Horní Věžnici v blízkosti Polné u Jihlavy pro
udržení dalšího provozu českého uranového důlního průmyslu.

Další informace najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/New_uranium_mine_in_central_Europe%3F


----------------------------------------------------------------------
3. Česká republika: Nová továrna na výrobu jaderného paliva v
  Bystřici nad Pernštejnem?
----------------------------------------------------------------------
Ústav jaderného paliva v Praze (ÚJP Praha a.s.) plánuje postavit závod
na výrobu jaderného paliva pro reaktory VVER a pro slévání uranových
slitin v Bystřici nad Pernštějnem. Závod má mít kapacitu 450 tun
zpracovaného oxidu uraničitého ročně (800 palivových kazet).
Management institutu ÚJP Praha zatím neupřesnil, ke kterým zákazníkům
by bystřický závod měl vyrobené palivové soubory zavážet. Podle
investora, firma ÚJP Invest, s.r.o. byl proces EIA k projektu
(posouzení vlivů stavby na životní prostředí) ukončen již v prosinci
2013.

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Will_there_be_a_nuclear_fuel_plant_in_Byst%C5%99ice_nad_Pern%C5%A1tejnem%3F


----------------------------------------------------------------------
4. Akt pomsty vůči úspěšné kampani proti jaderné elektrárně u
  Baltského moře – ekologická organizace prohlášena za „zahraničního
  agenta“
----------------------------------------------------------------------
16.června 2014 dostala ruská ekologická organizace Ecodefense zprávu
od ministerstva spravedlnosti, která označuje toto sdružení za
„zahraničního agenta“. Toto rozhodnutí ministerstvo učinilo na základě
úspěšné kampaně ekologické organizace proti jaderné elektrárně u
Baltského moře poblíž Kaliningradu. V roce 2013 se práce na stavbě
elektrárny zastavily – jejich pokračování je po intenzivní kampani
proti této jaderné elektrárně velmi nejisté. Prohlášení organizace
„zahraničním agentem“ je prakticky rovno jeho zrušení. Sdružení
Ecodefense je toho názoru, že se jedná o akt pomsty vzhledem k
úspěšnosti jeho aktivit proti baltské jaderné elektrárně.

Při kontrole v organizaci Ecodefence, kterou zde provedly ruské úřady
na jaře loňského roku, se nenalezly žádné důvody pro to, aby bylo
sdružení označeno za „zahraničního agenta“. Také při následné kontrole
na začátku letošního roku došly úřady k podobnému výsledku, ale
očividně musely na tlak z Moskvy výsledky své kontroly zrevidovat a v
závěrech své kontrolní zprávy uvést, že organizace je zahraničním
agentem. Podle definice ze zákona jsou zapsané ruské nevládní
organizace zahraničním agentem tehdy, když provádí své politické
aktivity s podporou ze zahraničí. Na základě této definice by však
mohly být také mnohé další ruské organizace prohlášeny zahraničními
agenty. Výše zmíněný zákon kritizovali ochránci lidských práv již po
jeho přijetí v roce 2012. Jako jedna z 11 nevládních organizací podala
Ecodefense na začátku roku 2013 žalobu k Evropskému soudnímu dvoru pro
lidská práva.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Revenge_for_successful_campaign_against_Baltic_NPP_-_Ecodefense_has_been_declared_a_%22Foreign_Agent%22


----------------------------------------------------------------------
5. Prosím, starejte se o domov tohoto medvídka– demonstrace v Londýně
----------------------------------------------------------------------
Uran z Peru pro provoz nových jaderných elektráren ve Velké Británii?
Zatímco jsou práce na výrobě dalšího filmu o slavném medvídku
Paddington Baer v plném proudu, stala se 9.ledna 2014 slavná socha
tohoto medvídka v Londýně centrem zájmu ekologických aktivistů. Při
své akci poukazovali na nebezpečí, které hrozí kvůli těžbě uranu v
Peru, domovském státě předlohy medvídka Paddingtona.

Další informace: 
http://mariannewildart.wordpress.com/2014/01/09/please-look-after-this-bears-home/


----------------------------------------------------------------------
6. Demonstrace: osvoboďte sellafieldské srny
----------------------------------------------------------------------
17.ledna 2014 protestovali obyvatelé, aktivisté pro ochranu zvířat a
antiatomoví aktivisté společně proti odstřelu srnek, odchycených v
nových vojenských zónách kolem jaderné elektrárny Sellafield.

Další informace:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/17/free-the-sellafield-deer-demo/


----------------------------------------------------------------------
7. UK: Sklad nízkoaktivních odpadů Lillyhall dostal povolení k
  provozu
----------------------------------------------------------------------
Přes demonstrace a stovky odmítavých dopisů dostal sklad Lillyhall dne
26.února 2014 povolení k provozu. Ve skladu se budou skladovat nízko
radioaktivní odpady. Celostátní média se tomuto tématu věnovat
nechtěla, v regionálních médiích vyšlo pouze několik článku k této
problematice.

Další informace:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/02/26/radioactive-waste-dump-is-born-without-fanfare-or-fuss-the-banality-of-evil/
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/07/criminal-activity-of-landfill-operators-at-lillyhall/


----------------------------------------------------------------------
8. UK: Vzpomínková akce u jaderné elektrárny Heysham
----------------------------------------------------------------------
Sdružení „Radiation Free Lakeland“ se zúčastnilo společně s dalšími
skupinami 8.března 2014 vzpomínkové akce k uctění památky obětí
havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima. Při akci požadovali
zástupci sdružení ukončení využívání jaderné energie v Heyshamu a
dalších místech Spojeného království. Organizace Mo Kelly z Lancasteru
graficky znázornila, jak vysoko by dosáhla 5-metrová bouřková vlna –
výše, než plot postavený armádou kolem jaderné elektrárny.

Další informace:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/03/09/heysham-fukushima-vigil/


----------------------------------------------------------------------
9. UK: pestrá demonstrace ke schůzce komise k jadernému odpadu ve
  Workingtonu
----------------------------------------------------------------------
Mezinárodní úřad pro jadernou bezpečnost tvrdí: „je to vždy technika,
která selhává“. To je přesně to, co si myslíme o plánu o využívání
dosud nevyzkoušených a tudíž nepředvídatelných technických bariér
1.000 metrů pod povrchem – s geologií jakožto poslední obrannou linií,
když selžou všechny ostatní bariéry. Vláda přikládá důležitost tomu,
aby ukazovala „stálý technický pokrok v realizaci geologické
likvidace“, přičemž podtrhává, jak důležité údajně jsou principy
dobrovolnosti a partnerství s místními občany.
MY JSME ŘEKLI NE – a stále říkáme a budeme říkat.

Další informace:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/01/its-always-the-technology-that-lets-us-down-says-international-authority-on-nuclear-safety/


----------------------------------------------------------------------
10. UK: demonstrace – signál pro pravdu o jaderné energii?
----------------------------------------------------------------------
30.května 2014 se rozhodli členové sdružení „Radiation Free Lakeland“
a „Save the Sellafield Deer“, vystavit svou vlastní výstavu vně
automobilu pro oficiální propagandu Sellafieldu. U naší výstavy se
zastavilo cca. 250 lidí, aby si vzali naše kritické letáky a aby s
námi promluvili o skutečném sellafieldském příběhu. Kromě toho
navštívili i výstavu, která znázorňovala celý jaderný řetězec od těžby
uranu až po uskladnění vyhořelého jaderného paliva z jaderných
elektráren.

https://mariannewildart.wordpress.com/2014/05/31/the-beacon-protest-yesterday/
http://www.theecologist.org/reviews/2434605/beacon_of_nuclear_truth.html


----------------------------------------------------------------------
11. Evropa v ohrožení – petice za okamžité odstavení jaderné
  elektrárny Dungeness B
----------------------------------------------------------------------
Lidé v Evropě žijí v domnění, že bezpečnostní limity existují proto,
aby lidstvu zaručily bezpečnost. To však neplatí o jaderné elektrárně
Dungeness B ve Velké Británii, kterou provozuje společnost Electricite
de France (EdF). Grafitové cihly v reaktoru JE Dungeness B se lámou a
začínají díky účinkům záření ztrácet na váze. Grafit tak již nesplňuje
bezpečnostní normy a jaderný dozor ONR by měl toto jaderné zařízení
nechat řádně prozkoumat nebo ho nechat rovnou zavřít. Místo toho však
úřad zvažuje, že přijme žádost provozovatele, firmy EdF, o zmírnění
těchto bezpečnostních norem, tedy, že by se více méně dělalo, že tyto
normy vůbec neexistují.

Další informace:
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/06/12/europe-at-risk-shut-dungeness-b-now/


----------------------------------------------------------------------
12. Slovinsko: provozovatel JE Krško plánuje druhý reaktor, ačkoli
  nemá rozhodnutí politiků, ani občanů
----------------------------------------------------------------------
Ačkoli dosud není k dispozici žádné rozhodnutí politiků nebo občanů o
tom, zda se má v zemi vybudovat nový jaderný reaktor, a ačkoli země
nemá jednohlasnou energetickou strategii, která by stavbu nových
jaderných reaktorů zahrnula nebo naopak jejich stavbu odmítla (v
optimálním případě by měla být do dvou let přijata nová státní
energetická koncepce), plánuje provozovatel slovinské jaderné
elektrárny Krško stavbu druhého jaderného reaktoru také v lokalitě
Krško. Bylo dokonce již vynaloženo více než deset miliónů euro na
výzkumná opatření a průzkum pro druhý jaderný reaktor, ačkoli vůbec
není jisté, jestli se projekt kdy zrealizuje.

Nyní je příliš překážek (z politického hlediska volby v červnu 2014, z
finančního hlediska zvyšující se náklady jaderných projektů na celém
světě atd.), než aby se mohl projekt zrealizovat, ale provozovatel
prvního jaderného reaktoru v Kršku prohlašuje, že je připraven,
projekt uskutečnit, jakmile přijde vhodná doba. Proto je jeho nynější
největší prioritou prodloužení provozu stávajícího prvního bloku v
Kršku o dalších dvacet let (z původního roku 2023 na 2043).


----------------------------------------------------------------------
13. Kongres o rakovině 2015: aspekt pro výstup z jádra
----------------------------------------------------------------------
„Věděním k životu“ - tak zní moto sdružení Bavorské společnosti pro
rakovinu. Věda se po nyní zabývá možnostmi kvantového léčení a rolí
různých buněk v mozku: opravdu léčba rakoviny selhává nebo ji
potlačují jisté zájmové skupiny? Možnost, že by to mohla být i ta
druhá z uvedených možností, mě napadla při nedávném rozhovoru s jedním
mým italským přítelem, který mi vyprávěl o tom, že objev molekul s
léčivými účinky byl prostě destruktivně smeten ze stolu a nadále se
pokračovalo s běžnými pokusy, ačkoli neexistují žádné jiné alternativy
k této paliativní medicíně.... K tomu se přidává i stále známější
smlouva mezi Mezinárodní organizací pro jadernou energii (MAAE) a
Světovou zdravotnickou organizací (WHO)...

Další informace zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/2015_Cancer_Congress_-_An_aspect_of_stopping_nuclear_power


----------------------------------------------------------------------
14. Německo: pozvánka na společnou podzimní kampaň k problematice
  jaderného odpadu
----------------------------------------------------------------------
Přes obecnou kritiku na adresu komise pro jaderné odpady mnozí z
těchto kritiků mluví pouze o komisi a zapomínají přitom na odpad
jako takový. To přece chceme změnit.

Společným soupisem inventáře jaderného odpadu jsme v minulém roce
vytvořili odborně odůvodněný rámec pro diskusi o jaderném odpadu. Jako
další krok navrhujeme sami aktivně začít na podzim 2014 s takovou
veřejnou diskuzí a zveme na první celorepublikové setkání v rámci této
kampaně, které proběhne v sobotu 19.července v 11.00 hodin v
Göttingenu, Weender Landstr. 6.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Germany:_Invitation_for_joint_autumn_campaign_on_nuclear_waste_misery


----------------------------------------------------------------------
15. Ruští aktivisté za lidská práva jsou pod tlakem
----------------------------------------------------------------------
Naši přátelé, aktivisté za lidská práva z Murmansku, kteří jsou také
zapojeni do naší sítě Nuclear Heritage Network, podíleli se na
společných akcích a projektech a přispívají k naší společné
mezinárodní antiatomové práci, jsou nyní pod tlakem ruských úřadů.
Jejich organizace „Humanistické hnutí mládeže“ (GDM) byla obžalována,
že jedná jako „zahraniční agent“, protože dostávala finanční podporu
ze zahraničí a je státní prokuratura ji považuje za „politickou
skupinu“. Tento status by vedl ke zrušení celé organizace, protože s
takovou nálepkou je prakticky nemožné dál pracovat. Na tento případ
naléhala ruská státní tajná služba FSB, ačkoli předchozí kontroly
uvnitř organizace, které zde vykonalo ministerstvo spravedlnosti,
zjistily, že nic nepoukazuje na to, že by organizace GDM jednala jako
„tajný agent, což bylo uvedeno také v závěrečné zprávě z těchto
kontrol. 8.července začalo hlavní veřejné projednání tohoto případu u
obvodního soudu v Murmansku.

V Německu byla zahájena kampaň solidarity, která informuje o tomto
ruském případu a má podpořit také další ruské ekologické organizace
jako Ecodefense, která byla rovněž v polovině července označena jako
„tajný agent“. Chceme také nasbírat peníze pro pokrytí právních
nákladů, jako na uhrazení právníka, soudních výloh a peněžitých
trestů, s kterými jsou nyní naše ruské spřátelené organizace
konfrontovány. Prosím pomozte podpořit naše ruské přátele vyjádřením
solidarity, články nebo finančními příspěvky.

Konto:    Příspěvky & Akce
Účel platby: "Soli Russland"
IBAN:    DE29 5139 0000 0092 8818 06
BIC:     VBMHDE5FXXX
Banka:    Volksbank Mittelhessen

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russian_human_rights_activists_under_pressure

Výzva:
http://russlandantirep.blogsport.de/aufruf/


----------------------------------------------------------------------
16. Solidarita se stíhanými skupinami v Rusku
----------------------------------------------------------------------
Byly zahájeny dvě kampaně solidarity pro podporu neziskových
organizací, které jsou nyní stíhány v Rusku jako „tajní agenti“. V
Německu kampaň informuje o represích a politickém pozadí tohoto
stíhání, sbírá finanční příspěvky pro dotčené skupiny, informuje o
konkrétních případech a aktivizuje veřejnost, aby vyjádřila svou
solidaritu se stíhanými skupinami v Rusku. V centru zájmu je nyní
konkrétně „Humanistické hnutí mládeže“ (GDM) a také sdružení
„Ecodefense“, které již bylo za „tajného agenta“ označeno. Vedle toho
antiatomoví aktivisté zahájili solidární kampaň, která ve své
několikajazyčné výzvě požaduje osvobození sdružení Ecodefense od
označení „tajným agentem“.

Již určitou dobu se na progresivní ruské skupiny a aktivisty vyvíjí
neustálý tlak ze strany státních úřadů. Pomocí zákonů „o tajných
agentech a extremismu“ Rusko získalo nástroj, jak potírat organizace a
hnutí a další aktivisty, kteří jsou kritičtí vůči státu. V tomto
kontextu jsou de facto zakazována sdružení a organizace – tak, že jsou
klasifikována jako „tajný agent“, protože jejich další práce s takovým
razítkem je prakticky nemožná. Také žalobami, postavenými na vodě, s
hrozbou několikaletého pobytu ve vězení je vyhrožováno ekologickým
aktivistům v Rusku, kteří se kriticky vyjadřovali na adresu státu.
Ekologická sdružení a organizace na ochranu lidských práv chce tak
Rusko stigmatizovat a veřejně zdiskreditovat.

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Solidarity_with_the_persecuted_groups_in_Russia

Kampaně solidarity:
http://russlandantirep.blogsport.de
http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/


----------------------------------------------------------------------
17. Antiatomový letní kemp sv souvislosti se sítí Nuclear Heritage
  Network
----------------------------------------------------------------------
Srdečně Vás zveme k účasti na letošních antiatomových kempech, které
proběhnou v srpnu v souvislosti s další prací sítě Nuclear Heritage
Network. Nejprve se koná od 4. do 8.srpna tradiční Nuclear Heritage
Network Gathering v blízkosti Kielu na severu Německa. Cílem tohoto
kempu je další rozvoj a posílení mezinárodní sítě antiatomových
aktivistů a opatření pro podporu aktivistů v boji proti jaderné
energii. Následně se bude od 9. do 16.srpna na stejném místě konat
antiatomový letní kemp, na který zveme lidi všeho věku, rodiny,
aktivisty a organizátory, aby zde nabídli vlastní workshopy, přednášky
a akce nebo se jich účastnili. Hlavní akční dny tohoto kempu budou 10.
a 14.srpna. Nakonec se bude konat speciální mini-kemp Nuke News, a to
od 25. do 30.srpna v blízkosti Kaplice v České republice, kde se
budeme bavit o našem systému Nuke News, probereme výzvy ohledně
jazykových verzích a prodiskutujeme perspektivy dalšího rozšíření
jazykových mutací a témat.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
18. Akce následujících měsíců
----------------------------------------------------------------------
(pouze výběr, sdělte nám prosím informace i o Vašich akcích pro další
vydání NukeNews)
Další akce najdete na: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Pošlete nám prosím odkazy na Vaše místní, ale i mezinárodní akce pro
tuto webovou stránku.


03.08.14, 13.30:  Vzpomínkové akce na Hirošimu a Nagasaki
          u zařízení na obohacování uranu v Gronau (D)
04.08.14-08.08.14: Setkání Nuclear Heritage Network u Kielu (D)
09.08.14:     Akce proti jaderným zbraním u AWE (Atomic Weapons
          Establishment) Aldermaston a AWE Burghfield (UK)
09.08.14-16.08.14: Mezinárodní antiatomový kemp u Kielu (D)
16.08.14-24.08.14: Kemp k energetickým tématům a proti povrchové těžbě
          uhlí v regionu Lausitz (D)
20.08.14-24.08.14: Antiatomový minikemp u Kaplice (CZ)
22.08.14-24.08.14: Solární festival v Peckfitzu (D)
30.08.14:     Antiatomový blok při summitu NATO v Newportu (UK)
30.08.14, 11.00:  Konference o jaderném odpadu na Lidové vysoké
          škole, Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kassel (D)
04.09.14-17.09.14: Festival k energetické revoluci v Rubigenu u Bernu
          (CH)
08.09.14:     Zasedání komise k jaderným odpadům ve Spolkovém
          sněmu v Berlíně (D)
13.09.14-17.09.14: 'AFRIRPA 04' – Čtvrtý africký regionůnní kongres
          asociace International Radiation Protection
          Association v Rabatu (MA)
14.0./14-18.09.14: Konference roku 2014 asociace American Nuclear
          Society's Radiation Protection & Shielding
          Division v Knoxville, TN (USA)
15.09.14-17.09.14: OECD/NEA: Mezinárodní konference a debata na téma
          mezigeneračního zachovávání, záznamů, znalostí a
          vzpomínek k jadernému odpadu ve Verdunu (F)
21.09.14-25.09.14: Získávání a přepracování uranu a hydrogeologie
          2014: Mezinárodní konference ve Freibergu (D)
22.09.14-28.09.14: Další pracovní setkání v rámci Atomic Baltic
          Project v Döbelnu (D)
28/09.14-01.10.14: Mezinárodní symposium o radonu v Charlestonu,
          South Carolina (USA)
29.09.14-03.10.14: Mezinárodní filmový festival o uranu v Berlíně (D)
23.10.14-26/10/14: "Remembering for a Common Future" ("Vzpomínky na
		  společnou budoucnost"): Partnerská konference v
          Krzyzowe (PL)
27.10.14-31.10.14: Radiobioassay & Radiochemical Measurements
          Conference (Konference k bioassay a radiochemickým
          měřením) v Knoxvillu, TN (USA)
29.11.14-30.11.14: Uranové sympózium v Niamey (RN)
01.12.14-05.12.14: Mezinárodní konference k ochraně před zářením při
          práci: zvýšení ochrany pracovníků - Mezery, úkoly
          a vývoj ve Vídni (A)
01.02.15-04.02.15: 48. půlroční setkání k aktuálním tématům Health
          Physics Society v Norfolku/Virginia Beach, VA
          (USA)
2015:       Pravděpodobný transport castorů s vysoce
          radioaktivním odpadem ze Sellafieldu (UK) a středně
          aktivních odpadů z La Hague (F) do Gorlebenu (D) a
          protesty s tím spojené
01.09.15-30.11.15: Hlavní jednání před soudem o SKBs Žádost o stavbu
(etwa)       konečného úložiště KBS3, Obvodní soud v Nacka (S)


http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
https://www.facebook.com/events/535370296568820/
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.energiewendefestival.ch
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_In_The_Baltic_Sea_Region/Working_meetings/Fifth_meeting
http://internationalradonsymposium.org
http://www.uraniumfilmfestival.org
http://www.rrmc.co
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46139/orpconf2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md


----------------------------------------------------------------------
19. Co jsou Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za tuto práci
není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v boji proti
jaderné energii jako tento informační systém byly nezávislé.
Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". Mělo by se jednat
o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro patnácté vydání NukeNews je 14.září 2014.

Další informace o Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET