PR:Kansalaisten kaivosleiri 8.-10.8.2014 Sonkajärven Koirakoskella

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

http://www.stoptalvivaara.org/fi/kansalaisten-kaivosleiri-2014.html
Kansalaisten kaivosleiri 8.-10.8.2014 Sonkajärven Koirakoskella


Tiedotusvälineiden edustajille

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta järjestää 8.-10.8.2014 valtakunnallisen kaivostapaamisen johon toivotaan tulijoita eri puolelta maata, etenkin seuduilta, joilla on vireillä suuria kaivoshankkeita.

Toimittajat ovat tervetulleita paikalle lauantaina 9.8.2014 klo 10-14. Tällöin käydään läpi sekä tutkimus- ja mittaustietoa että kansalaisten havaintoja Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tilasta.

Yhtenä tavoitteena kaivosleirillä on etsiä niitä keinoja ja mahdollisuuksia, joita kansalaisilla on käytettävissään massiivisten uusien kaivoshankkeiden uhatessa elinympäristöjä.


KUTSU/TIEDOTE

Kansalaisten kaivosleiri 8.-10.8.2014 Sonkajärven Koirakoskella
http://www.stoptalvivaara.org/fi/kansalaisten-kaivosleiri-2014.html

Tilanne Talvivaaran vedenjakajalla on musertava, krooninen katastrofi, jonka keskellä me lähiseutujen asukkaat tunnumme voimattomilta - ja kaivosyhtiöt hyökkäävät voimalla joka puolella. Uusia avolouhoksia, uusia rikastushiekka-altaita, jätekivikasoja ja prosessinesteitä putkissa ja patojen takana. Kun Harjavallan rikastamo myrkyttää Kokemäenjokea ja Talvivaara Oulujoen ja Vuoksen vesistöjä, kyse on vain alkusoitosta. Tarkoitus on moninkertaistaa kaivostoiminnan volyymi Suomessa ja luoda siitä ja sen ympärille rakentuvasta yritysmaailmasta maahamme uusi voimakas klusteri alasajettavan metsäklusterin sijalle.

Taustalla ovat myös koko Fenno-Skandinavian uraanivarat, jotka ovat Euroopan suurimmat. Muualla Euroopassa uraanikaivokset on suljettu ja esimerkiksi Ranska koettaa nyt selvitä näiden kaivosten jäteongelmista. Säteilevää kiveä on holtittomasti käytetty teihin, rakennusmateriaaliksi, puistoihin.

Jos teollisuuseliitin suunnitelmat toteutuvat, maastamme tehdään nopeassa tahdissa "menestyvä" "vihreän kaivosteollisuuden" maa. Käytännössä kolonialistiset voimat aikovat ryövätä maankuoren mineraalit ja samalla tuhota laajoilta alueilta pohjavedet ja vesistöt. Suomelle ollaan rakentamassa tulevaisuutta tämänkaltaisen toiminnan etummaisena nyrkkinä.

Kuinka torjumme tämän? Kuinka puolustaudumme? Kuinka kansalaisten voimavarat riittävät kun joka puolella maata kaivoshankkeet etenevät? Mitä keinoja on käytettävissä kun yhtiöt rikkovat lakeja ja viranomaiset peittelevät jälkiä? Millaista kansalaistoimintaa ja kansanliikettä tarvitaan pysäyttämään kaivoskolonialistien hyökkäys?

Näitä kysymyksiä on tarkoitus pohtia Kansalaisten kaivosleirissä Sonkajärven Koirakosken Savottakämpällä ja kyläsatamassa 8.-10.8. 2014.

Kutsumme tapahtumaan kaivostilanteesta huolestuneita kansalaisia hakemaan yhteistyön voimaa ja uusia toimintaideoita ja keinoja.

Yhteisruokailu järjestetään nyyttikestipohjalta. Sisä- ja ulkokeittiöt sekä väentupa ja sauna ovat käytettävissä. Venerannassa on esiintymislava ja ulkoilmakatsomo.

Tiedotusvälineiden edustajat tervetulleita lauantaina klo 10-14 seuraamaan leiriä.


Kaivosleirin ohjelma (muutokset mahdollisia): Perjantai 8.8.2014

Klo 15.00

 • Kahvi/tee
 • Kaivosleirin avaus ja esittäytymiskierros

Klo 16.00

 • Kaivostilanne Pohjois- ja Itä-Suomessa, Tuomo Tormulainen
 • kommenttipuheenvuoroja toivotaan eri paikkakuntien kaivosaktiiveilta

Klo 18.00

 • Kaivosvastarinta ja sen keinot ja mahdollisuudet
 • Dokumenttielokuva Ruotsin Gallakin kaivoskapinasta
 • Keskustelua suomalaisen kansalaisvastarinnan kokemuksista mm. Kuusamon koskisodissa, Talaskankaan ja Hattuvaaran metsäkamppailussa ja vesistöjen puolustamisesta eri puolilla.

Keskustelua vetävät Janne Kumpulainen ja Hannu Hyvönen

Klo 20.00

 • Sauna, iltaruokailu ja vapaata keskustelua ja ohjelmaa.


Lauantai 9.8.2014

Klo 9-10

 • Aamiainen

Klo 10

 • Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tilanne uusimpien mittaustulosten valossa (Jari Natunen)

Klo 11

 • Miltä tilanne näyttää mökkiläisten tai kalastajan näkökulmasta? Puheenvuoroja mm: Leo Schroderus, Raimo Tervonen, Pekka Rönkkö

Klo 12

 • Ruokailu

Klo 13

 • Revontulten alla - Al-jazeeran dokumenttielokuva Pohjolan kaivosboomista

Klo 14

 • Kahvi/tee/mehu

Klo 15

 • Kuka päättää Suomen kaivosstrategiasta?
 • Keskustelua mahdollisuuksista vaikuttaa puolueiden ja eduskuntavaalien kautta?

Klo 18

 • Iltaruokailu, sauna

Klo 20

 • Illanvietto


Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla:

Lisätietoja:

 • p. +358 442003654


 1. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").