NukeNews No. 5 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Russian


************************************************************
*   NukeNews 5 – informace z antiatomové oblasti    *
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0. Úvodní slovo
---------------------------------------------------------------------
Vítejte u 5.vydání NukeNews. Od začátku vydání tohoto
několikajazyčného newsletteru se jedná o zatím neobsažnější vydání. Po
mé výzvě k pomoci s překlady se ozvalo několik překladatelů. Nutně
však potřebujeme překladatele z angličtiny do ruštiny, finštiny a
francouzštiny. Pokud chcete sami pomoci nebo znáte někoho, kdo by nás
mohl podpořit, prosíme, kontaktujte nás.

Aktuální vydání Vám zprostředkovává náhled do aktuálních antiatomových
témat a nabízí přehled akcí antiatomových aktivistů v mnoha regionech
světa, kteří jsou navzájem propojeni přes Nuclear Heritage Network.
Budeme rádi, když nás i v budoucnu budete informovat o dalších akcích
a projektech – své příspěvky prosím posílejte (v angličtině) do
12.srpna 2012, což je redakční uzávěrka pro další, tedy šesté vydání
NukeNews.


---------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního 5. vydání NukeNews
---------------------------------------------------------------------
0. Úvodní slovo
1. Aktivistka z blokády převozu Castorů z roku 2010 byla zažalována –
  projevte solidaritu
2. Uzávěrka přihlášek k účasti na plavební tour
3. Velká Británie: The big six energy bash
4. Francie: Hladovka jako protest proti jaderným zbraním
5. 30.červen v Manchesteru: kampaňový plánovací den aktivistů
6. Finsko: Zastavte Sokli! Zachraňte domov Ježíška
7. Univerzita je kontrolována jaderným průmyslem
8. Likvidace původních obyvatel: ošklivý úsměšek australského rasismu
9. Jaderná nehoda v roce 1978 v pokusném reaktoru v Jülichu
10. Australský uran zásoboval neštěstí ve Fukušimě
11. Walkatjurra Walkabout – pochod za vlast
12. Reclaim Hinkley: masová akce civilní neposlušnosti
13. Holandská královská rodina podporuje jadernou energii
14. Francie: kemp proti vedení vysokoenergetického napětí
  22.-24.června
15. Jaderná energetika již není dobrým obchodem
16. Zvláštní zpráva: management vyhořelého jaderného paliva a
  jaderného odpadu
17. Velká Británie: NE skladu nízko radioaktivního paliva v Keekle
  Head
18. Rock Solid? Vysoko radioaktivní odpad v Cumbrii
19. When the Water flows – názorný román
20. 101 možných využití jaderné elektrárny – možnost č.39 – zvednutí
  krajiny radioaktivními plyny
21. Rosatom pokračuje s nebezpečnými experimenty v jaderných
  elektrárnách
22. Kritika litevské dohody s Hitachi
23. Zastavte jadernou elektrárnu Kola!
24. Petice proti pevným výkupním cenám proudu z jaderných elektráren
25. "Lessons from Fukushima tour" v České republice
26. Dokumentace BBC: Inside the Meltdown
27. Řízení EIA ke stavbě 3. 4.bloku JE Temelín – více než 22.000
  připomínek z Rakouska
28. Rakousko: spolková vláda chce udělat zemi zcela bezjadernou
29. Jsou potřeba veřejné peníze, které učiní jaderné elektrárny
  rentabilními?
30. Mezinárodní komise pro jadernou spravedlnost
31. Účast na projektu JE Visaginas s negativními dopady pro Eesti
  Energia a Latvenegro
32. Antiatomový letní kemp a shromáždění v Německu
33. Jaderná elektrárna Koodankulam
34. Akce v následujících měsících
35. O NukeNews


---------------------------------------------------------------------
1. Aktivistka z blokády převozu Castorů z roku 2010 byla zažalována –
  projevte solidaritu
---------------------------------------------------------------------
Transport kontejnerů Castor z La Hague (Francie) do Gorlebenu
(Německo) v roce 2010 byl jedním z nejdražších transportů jaderného
odpadu v historii a vyvolal mnohem více protestů než kdy předtím.
Jedna z úspěšných protestních akcí byla přivazovací akce ke kolejím v
Dalle. Tři aktivistky se přivázaly ke kolejnicím a zpozdily tak
transport o zhruba 3 hodiny. V březnu bylo proti nim zahájeno trestní
řízení. Aktivistky jsou tak nyní konfrontovány s vysokými náklady
soudního řízení a právní pomoci. Váš příspěvek a solidarita jsou proto
velmi vítány.


---------------------------------------------------------------------
2. Uzávěrka přihlášek k účasti na plavební tour
---------------------------------------------------------------------
Proto je kapacita na plavební lodi omezená, prosíme aktivisty a další
zájemce o účast na antiatomové plavební tour ze Stockholmu do
Greifswaldu (26.srpen – 9.září), aby své přihlášky odeslali nejpozději
do 24.června. 1.července pak dáme vědět, kdo se ještě na loď vešel.

Chceme zajistit, aby počet zájemců z různých států na lodi byl
vyvážený, stejně tak se budeme snažit o vyváženost zástupců obou
pohlaví na lodi. Zároveň s plavební tour se bude na souši konat
cyklistická tour. Zájemci se mohou účastnit buď celé tour nebo jen
její určité části. Tato cyklistická tour je ale také dobrou
příležitostí účastnit se antiatomové tour, pokud na Vás nezbyde místo
na lodi. Bude také možnost vystřídat se na lodi a na kole.

Předběžný plán akce a další informace najedete na: 
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Anti-nuclear_Sailing_Trip_across_the_Baltic_Sea


---------------------------------------------------------------------
3. Velká Británie: The big six energy bash
---------------------------------------------------------------------
Kick Nuclear a přátelé, převlečení za jadernou smrtku a likvidátory,
se sešli v počtu několika set účastníků při akci "Big six Energy –
Bashing" v centru Londýna, při které cíleně oslovily EdF a další velké
koncerny na britském summitu o energetice.

Akci koordinoval Climate Justice Collective a byla zaměřena na britský
energetický summit, který se konal v Grande Hotelu St.Pauls v Londýně.
Přitom byla zmíněna role velkých energetických koncernů na vzniku
energetické bídy, na zhoršování klimatických změn a na potlačování
čistých, ekonomických a demokratických alternativ k energetickým
systémům, konotrolaným velkými koncerny.

Další informace najdete na: 
http://stopnuclearpoweruk.net/content/nuclear-grim-reapers-and-liquidators-join-big-six-energy-bash


---------------------------------------------------------------------
4. Francie: Hladovka jako protest proti jaderným zbraním
---------------------------------------------------------------------
Požadavek, aby nový prezident, nová vláda a kandidáti do Parlamentu ve
Francii vstoupili di nových jednání o konvenci o odstranění všech
jaderných zbraní: toto téma je na mezinárodní agendě a musí být
předloženo francouzským občanům: "Souhlasíte, aby Francie společně s
dalšími státy pod vzájemnou kontrolou a za přísných mezinárodních
opatření zlikvidovala jaderné zbraně?" Za referendum, které by nám
umožnilo o této otázce svobodně a demokraticky rozhodnout, zahájila
Jean Marie Matagne (68 let), předsedkyně ACDN 15.května 2012 hladovku.

Francouzští obyvatelé nedostali nikdy možnost vyjádřit se k otázce
jaderných, zbraní, zbraní pro zločiny proti lidskosti, které jsou
jejich jménem subvencovány (300 miliard euro).

Další informace najdete na: 
http://www.acdn.net


---------------------------------------------------------------------
5. 30.červen v Manchesteru: kampaňový plánovací den aktivistů
---------------------------------------------------------------------
Tato schůzka se organizuje proto, abychom si předali poznatky o
úspěchu kampaní v oblasti životního prostředí v Spojeném království –
a poradili se, jak tyto kampaně udržovat v chodu. Chtěli bychom stavět
na efektivních kampaňových metodách a učit se od hnutí jako "Occupy"
nebo "Plane stupid" a jiných úspěšných metod. Bude se jednat o
plánovací schůzku pro pozdější kampaňovou akci později v tomto roce,
která má posílit hnutí, podobně jako konference v Jokohamě v únoru
2012, které se účastnily tisíce aktivistů.

https://we.riseup.net/assets/95874/Nuclear%20campaigners%2030th%20June%20flyer_pdf.pdf


---------------------------------------------------------------------
6. Finsko: Zastavte Sokli! Zachraňte domov Ježíška
---------------------------------------------------------------------
Podle nedostatečného a zastaralého těžebního zákona začaly koncerny
narušovat panenskou a jedinečně krásnou finskou přírodu kdekoli tam,
kde se v podzemí nachází zásoby uranu. Nyní se dokonce ruší domov
Ježíška fosforovými a uranovými doly v nedalekém Sokli. Prosíme,
pošlete zdvořilý, ale znepokojený dopis ohledně dolu v Solki a obecně
ohledně důsledků zásahů koncernů, těžících uran, do finské přírody a
turismu.

Prezident Sauli Niinistö: presidentti@tpk.fi
Premiér Katainen: jyrki.katainen@eduskunta.fi
Sirpa Pietikäinen, MEP: sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu

Finská pohlednice:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Image:Uranium_industry_in_Finland_2012-02_-_Laplands_People_Against_Uranium_Power.jpg

Čti článek:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/A_nature_catastrophy_is_being_prepared_in_Eastern_Lapland


---------------------------------------------------------------------
7. Univerzita je kontrolována jaderným průmyslem
---------------------------------------------------------------------
Univerzitu v Saskatchewanu v Kanadě právě přebírá Cameco a její
jaderní pomocníci v provinční vládě. Vláda poskytla 30 miliónů dolarů
na zprovoznění jaderně – výzkumného centra na univerzitě, zatímco jiné
programy byly drasticky omezeny. Pro program výuky cizích jazyků byl
seškrtán rozpočet a sociologické oddělení je nadále financováno tak
nedostatečně, že někteří studenti nemohou ukončit svá studia v
plánovaném termínu. Historik Darcy Hande situaci vysvětluje v
excelentním článku v Briarpatch Magazine.

http://briarpatchmagazine.com/articles/view/follow-the-yellowcake-road


---------------------------------------------------------------------
8. Likvidace původních obyvatel: ošklivý úsměšek australského rasismu
---------------------------------------------------------------------
Jaderný průmysl je zodpovědný za nejhorší rasistické výstřelky v
australské historii. Tento rasismus se vztahuje na testy jaderných
bomb v 50.let minulého století, ale můžeme ho sledovat ještě nyní.
Otrávený byznys se základními službami v souvislosti se skládkami
jaderného odpadu byl vždy součástí této záležitosti. Vlády vždy
snižovaly zdroje pro odstrkované původní obyvatele Austrálie
(aborigines) a vyvíjely na ně tlak, aby souhlasily s projekty jako
jsou skládky radioaktivního odpadu. Situace není o nic lepší než v
padesárých letech minulého století, když Britové odpalovali jaderné
bomby na území původních australských obyvatel.

Celý článek: http://www.abc.net.au/unleashed/3919296.html


---------------------------------------------------------------------
9. Jaderná nehoda v roce 1978 v pokusném reaktoru v Jülichu
---------------------------------------------------------------------
V roce 1978 došlo v pokusném jaderném reaktoru v Jülichu v západním
Německu k těžké nehodě. Silně zamořené bývalé jaderné zařízení v
Německu se musí zlikvidovat. Plány na tuto likvidaci jsou absurdní.

152 kontejnerů Castor s vyhořelým jaderným palivem se mají odvézt do
Aausu v severním Německu. Jülich je výzkumných a vývojovým střediskem
pro URENCO, celosvětovým aktérem v oblasti obohacování uranu a výroby
jaderných článků. Ale odpor vzrůstá!

Informační akce k této problematice se uskuteční 28.června 2012 od
19:30 hodin ve staré požární stanici v Kolíně, Melchiostr.3.

Homepage a kontakt: 
antiatomplenumkoel@gmx.de
http://antiatomplenum.blogsport.de


---------------------------------------------------------------------
10. Australský uran zásoboval neštěstí ve Fukušimě
---------------------------------------------------------------------
V reaktorech jaderné elektrárny Fukušima se používal uran z Austrálie.
Těžební firmy nechtějí tuto skutečnost přiznat. Místo toho se
schovávají za předsunuté argumenty jako "obchodní tajemství" nebo
"bezpečnost". Pravda se nyní však dostala na světlo světa. Australský
úřad "Safeguards and Non-Proliferation Office" přiznal v říjnu
následující skutečnost: "Potvrzujeme, že v lokalitě Fukušima Daiči byl
jaderný materiál spojený s Austrálií – a sice v každém z jejích
reaktorů, minimálně však v pěti ze šesti reaktorů."

Celý článek čti zde: 
http://www.thepunch.com.au/articles/australian-uranium-fuelled-the-fukushima-disaster


---------------------------------------------------------------------
11. Walkatjurra Walkabout – pochod za vlast
---------------------------------------------------------------------
Tato pochodová akce Walkabout v regionu Wangkatja (západní Austrálie)
je důkazem síly společenství, které více než 40 let bojuje za
zastavení těžby uranu v Yeelirrie a zároveň je šancí, jak se setkat a
přispět ke kvalitnímu životu v budoucnu. Je také šancí, jak se spojit
s naší zemí a oživit tradici společného pochodu za naší vlast.

Další informace: http://walkingforcountry.com


---------------------------------------------------------------------
12. Reclaim Hinkley: masová akce civilní neposlušnosti
---------------------------------------------------------------------
Mezinárodní výzva: Zveme Vás 8.října k účasti na naší akci masové
civilní neposlušnosti. Základním stavebním kamenem této akce bude
protest proti plánovanémi reaktoru Hinkley C.

Více informací:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Reclaim_Hinkley_-_Mass_Act_of_Civil_Disobedience 


---------------------------------------------------------------------
13. Holandská královská rodina podporuje jadernou energii
---------------------------------------------------------------------
7.července slavnostně otevře Willem – Alexander, který je jakožto
nejstarší syn královny Beatrix považován za budoucího krále Nizozemí,
výrobní zařízení komplexu firmy Uranco na obohacování uranu v Almelu.
Nizozemské antiatomové skupiny zahájí dopisovou kampaň, aby
Willema-Alexandra od tohoto záměru odradily. Při několika
příležitostech veřejně prohlásil, že je ve věci využívání jaderné
energie zdrženlivý a že je velkým zastáncem využívání obnovitelných
zdrojů energie, především slunce a větru. Je proto ostuda, že se nyní
chce podílet na jasně projaderné akci.

Kontakt: wiseamster@antenna.nl


---------------------------------------------------------------------
14. Francie: kemp proti vedení vysokoenergetického napětí
  22.-24.června
---------------------------------------------------------------------
Od prosince 2011 se začaly stavět stožáry pro vedení vysokého napětí.
Stát a firma RTE přitom postupují velmi specifickou formou násilí
(vynucené podpisy, právně pochybné pracovní podmínky u zaměstnanců,
atd.) Na základě této situace se mnoho lidí rozhodlo, že nastal čas
pro přímé akce a pro pokus zastavit tento "parní válec". Vyzývají
všechny obyvatele, aby se připojili ke smysluplným prostředkům, které
by předešly dalšímu pokračováni stavebních prací. Důvodem, který nás
vede k tomuto postupu, je kromě jiného skutečnost, že odpor obyvatel
proti tomuto záměru je státem a firmou RTE odmítán s opovržením a
arogancí. Každému je jasné, že se od těchto institucí nedá očekávat
nic jiného. Je pouze na nás, zda dobrou organizací našich prostředků
dokážeme zastavit tuto všemohoucnost státu.

Německá výzva: 
http://valognesstopcastor.noblogs.org/files/2012/05/Aufruf-des-Chefresnes-4.03-.pdf

ve francouzštině, italštině, španělštině a angličtině také na:
http://valognesstopcastor.noblogs.org/1087 


---------------------------------------------------------------------
15. Jaderná energetika již není dobrým obchodem
---------------------------------------------------------------------
Nejnovější zprávy ukazují, že jaderná energetika již není dobrým
obchodem. Po havárii v japonské Fukušimě byly po celém světě
stornovány mnohé jaderné projekty. Jak se ale zdá, Finsko se nenechá
odradit a chce nadále stavět jaderné elektrárny.

Projekt Fennovoima má velké problémy s financováním, říkají odborníci.
Největší akcionář tohoto projektu (E.ON s 34%) se již začal stahovat z
jaderné oblasti a prohlašuje, že se bude koncentrovat na obnovitelné
zdroje energie. Stavební náklady se od začátku stavebníich prací
zvýšily již o celých 100%. Aby nová jaderná elektrárna byla zisková,
musely by se zvýšit ceny elektřiny.

Celý článek najdete na: 
http://www.greenkids.de/europasatomerbe/index.php/Nuclear_power_is_not_a_good_business_anymore


---------------------------------------------------------------------
16. Zvláštní zpráva: management vyhořelého jaderného paliva a
  jaderného odpadu
---------------------------------------------------------------------
Od začátku využívání jaderné energie se tvrdí, že se brzy objeví
řešení pro radioaktivní odpad z jaderných elektráren. Jak ale uvádí
autoři zprávy "Management of spent fuel and radioactive waste. State
of affair, a worldwide overview", nemá zatím žádná z 34 zemí,
provozující jadernou energetiku, fungující konečné úložiště
radioaktivního odpadu, a to ani podzemní, ani povrchové. A převážná
většina těchto zemí zůstává cíli trvalého skladování radioaktivního
odpadu nadále velmi vzdálena. Některé země tuto potřebu přesouvají na
pozdější dobu z toho důvodu,že provozují dlouhodobé mezisklady
vyhořelého jaderného paliva se skladovací kapacitou až na 100 let. A
jiné země používají přepracování vyhořelého jaderného paliva jako
alibi, proč nemusí o konečném uskladnění radioaktivního odpadu
rozhodovat.

Celý článek:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Special_report:_Management_of_spent_fuel_and_radioactive_waste 


---------------------------------------------------------------------
17. Velká Británie: NE skladu nízko radioaktivního paliva v Keekle
  Head
---------------------------------------------------------------------
Brenda Grey, radní v Cumbrii na severozápadu Anglie, prohlásila, že je
špatné zakládat nové skladiště radioaktivního odpadu a kontaminovat
jím tak další části země. Všechna jaderná zařízení by měla
vyprodukovaný jaderný odpad skladovat přímo na místě. Měli bychm se
zasadit o to, aby vláda opět změnila zákon tak, aby se nízko
radioaktivní odpad neskladoval v úložištích radioaktivního odpadu.   

Další informace:
http://mariannewildart.wordpress.com/2012/05/08/cumbria-county-council-unaminuous-no-to-nuke-landfill-in-keekle-head/
http://www.newsandstar.co.uk/news/nuclear-dump-bid-firm-set-to-appeal-cumbria-council-s-refusal-1.951825?referrerPath=news


---------------------------------------------------------------------
18. Rock Solid? Vysoko radioaktivní odpad v Cumbrii
---------------------------------------------------------------------
Krocani by se nerozhodli pro Vánoce. Ale právě to připomíná krok, ke
kterému se nyní chystá hrabství Cumbrie v severozápadní Anglii. Londýn
cíleně nachystal léčku, aby političtí zástupci Cumbrie, Copelandu a
Allerdalu znovu nechali posoudit výsledky Nirex Inquiry, přičemž
používá argumenty, které říkají přesný opak toho, k čemu tento výzkum
došel před 15 lety.

Nebude cesta zpět: Pokud by se v budoucnosti chtěli rozhodnout jinak,
byli by nuceni k tomu, aby předložili nové důkazy pro tuto změnu
názoru.
Přednáška na toto téma Dr. Helen Wallace je součástí akcív muzeu v
Kendalu v souvislosti s výstavou "Rock Solid?".

Další informace:
http://www.kendalmuseum.org.uk/news-12-01-23-rock-solid.php
http://virtual-lancaster.blogspot.co.uk/2012/04/rock-solid-expo-set-to-challenge.html


---------------------------------------------------------------------
19. When the Water flows – názorný román
---------------------------------------------------------------------
Tento názorný román vypráví příběh zemědělců Toma, Ellen a Collies
"Blue", kteří jsou již v penzi. Zdánlivá nezisková organizace (z
pověření vlády) jménem "Managing Radioactivity Wastes Safely" slibuje
těmto zestárlým zemědělcům mnoho peněz, pokud "dobrovolně" darují svou
půdu pro účel vytvoření "jaderné obětní zóny".

Další informace:
http://wildartbooks.wordpress.com/2012/02/01/when-the-water-flows/


---------------------------------------------------------------------
20. 101 možných využití jaderné elektrárny – možnost č.39 – zvednutí
  krajiny radioaktivními plyny
---------------------------------------------------------------------
Polostátní nezisková organizace "Managing Radioacitve Wastes Safely"
se uchází o lokalitu Cumbria/The Lake District pro umístění národního
geologického úložiště radioaktivních odpadů. Profesor Stuar Haszeldine
k tomu říká: „Umístění horkého odpadu bude s velkou pravděpodobností
nutit kamenné podloží, aby se rozpínalo, čímž vzniknou nové trhliny.
Tyto trhliny umožní radioaktivním plynům, aby se rychle dostaly na
povrch země a unikly do životního prostředí. Pole a domy nad úložištěm
se tak mohou o něco zvednout.

http://101-uses-for-a-nuclear-power-station.blogspot.co.uk/2012/04/use-no-39-uplifting-land-with.html


---------------------------------------------------------------------
21. Rosatom pokračuje s nebezpečnými experimenty v jaderných
  elektrárnách
---------------------------------------------------------------------
Na antiatomových protestních akcích k výročí černobylské havárie
požadovali aktivisté zastavení "experimentů" a odstavení 11 jaderných
reaktorů černobylského typu. Tyto protestní akce se konaly v Moskvě,
Murmansku, Jižním Novgorodu, Čeljabinsku a v dalších ruských městech.

Antiatomoví aktivisté požadovali ukončení nebezpečných "experimentů",
prováděných státním jaderným koncernem Rosatomem: 
- provoz 11 extrémně nebezpečných reaktorů černobylského typu
 RBMK-1000 prodloužení životnosti 18 jaderných reaktorů, včetně 7
 reaktorů černobylského typu RBMK-1000
- zvýšení tepelných kapacit reaktorů VVER
- stavba nových reaktorů VVER – 1200 a SVBR-100

Aktivisté požadují zastavení těchto experimentů a přesměrování
státních peněz a programů na podporu obnovitelných zdrojů energie.


---------------------------------------------------------------------
22. Kritika litevské dohody s Hitachi
---------------------------------------------------------------------
Projekt jaderné elektrárny Visaginas se zdá být nerentabilní. Je to
jeden z důvodů, proč litevská strana Zelených nutí svou vládu, aby
neschvalovala koncesní dohodu s japonskou firmou Hitachi. Příčiny jsou
zmíněny ve stanovisku litevských Zelených, které bylo vypracováno
společně s litevskou asociací "Energy Consultants Association" a
institutem "Green Police Instite".

Další informace:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Lithuania%27s_agreement_with_Hitachi_criticized


---------------------------------------------------------------------
23. Zastavte jadernou elektrárnu Kola!
---------------------------------------------------------------------
Nature and South (Young Friends of the Earth Norway) a naše sesterská
organizace v Rusku (Prirora i molodez) zahájili v únoru tohoto roku
další petici k uzavření staré a nebezpečné jaderné elektrárny na
severozápadě Ruska. Tři ze čtyř provozovaných jaderných reaktorů v
Kole jsou v provozu již déle než byla jejich plánovaná životnost. Je
proto velmi riskantní je nadále ponechávat v provozu.

Pokud chcete naši kampaň podpořit a dozvědět se více o jaderné
elektrárně Kola, navštivte naši webovou stránku
(http://www.stopkolanpp.com) a podepište petici.

Můžete také tento odkaz dále šířit na facebooku nebo twitteru a
upozorňovat své přátele a známé na tuto problematiku i jiným způsobem.

Další informace: 
http://www.stopkolanpp.com
http://www.pim.org.ru


---------------------------------------------------------------------
24. Petice proti pevným výkupním cenám proudu z jaderných elektráren
---------------------------------------------------------------------
Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Rudi Anschober
odstartoval petici, která má Evropskou unii odradit od financování
jaderného průmyslu formou pevných výkupních cen z jaderných
elektráren, což bylo navrženo projadernými státy jako Velká Británie
nebo Česká republika. Tuto petici můžete podepsat i ze zahraničí.

Viz:
http://openpetition.de/petition/online/nein-zur-subvention-von-atomstrom 


---------------------------------------------------------------------
25. "Lessons from Fukushima tour" v České republice
---------------------------------------------------------------------
Jan Beránek z Greenpeace International podnikl informační tour po
České republice, v jejímž rámci zprostředkovával své poznatky a
zážitky z první ruky, co všechno viděl a slyšel v Japonsku, poté co
navštívil tento stát, který se musel vyrovnávat nejenom s důsledky
shození jaderných bomb na Nagasaki a Hirošimu v roce 1945, ale nyní i
s následky katastrofy v jaderné elektrárně Fukušima. Lidé byli
ponecháváni v nemocnicích, kde o samotě umírali, evakuace probíhaly do
regionů, které byly ve skutečnosti více zamořené než původní bydliště
evakuovaných, jednoduše proto, že se nezohlednily povětrnostní
podmínky.

Existuje tak i zajímavá brožura o "Lessons from Fukushima" v
angličtině. Její shrnutí ve slovenštině se připravuje.
Viz také:
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Nuclear-reports/Lessons-from-Fukushima/ 


---------------------------------------------------------------------
26. Dokumentace BBC: Inside the Meltdown
---------------------------------------------------------------------
Rok po katastrofě ve Fukušimě (březen 201) líčí hodinový dokument BBC
drama, které bude sužovat Japonsko ještě desetiletí, tak působivě, že
před ním leckterý hraný film k podobným tématům bledne. Realita
bezmocnosti politiků zcela předčí fikci.

Celý dokument:
http://www.youtube.com/watch?v=IwBELPtVUCA


---------------------------------------------------------------------
27. Řízení EIA ke stavbě 3. 4.bloku JE Temelín – více než 22.000
  připomínek z Rakouska
---------------------------------------------------------------------
Česká republika plánuje stavbu dalších dvou jaderných reaktorů v
lokalitě Temelín a eventuálně stavbu jednoho dalšího bloku v lokalitě
Dukovany. V technické dokumentaci projektu však chybí závažné
skutečnosti, včetně problematiky reaktorových parametrů. Přesto je
potřeba nastudovat tisíce stran papíru a klást otázky.

Rakouská NGOs nasbírala během relativně krátké připomínkovací lhůty
více než 22.000 podpisů lidí, kteří chtějí využít svého práva jakožto
občanů sousední země. Protože ale celý proces hodnocení vlivů této
stavby na životní prostředí (EIA) stojí na vratkých základech, uvažují
některá NGOs nakonec o bojkotu celého řízení EIA, protože se obávají,
že by celá tato záležitost mohla dospět k pouhému veřejnému
představení projektu nové jaderné elektrárny včetně skryté PR ve
prospěch energetického koncernu ČEZ.


---------------------------------------------------------------------
28. Rakousko: spolková vláda chce udělat zemi zcela bezjadernou
---------------------------------------------------------------------
Po konzultacích s NGOs (např. s http://www.global2000.at) se rakouská
vláda snaží, aby se rakouský systém dodávek elektrické elektřiny stal
zcela bezjaderným. Rakousko nemá žádnou vlastní jadernou elektrárnu
(po celostátním referendu v roce 1978 to bylo dokonce zakotveno do
ústavy země), importuje se však do země nadále 4% tamní spotřeby
elektřiny z jaderných elektráren v zahraničí. Nyní se jedná o pokus,
podporovaný vládou, jak dobrovolně dostat ze sítě i zmíněný zbytek
jaderného proudu – protože z právního hlediska by bylo těžko možné,
aby se obchod s jadernou elektřinou zakázal. Čas teprve ukáže, zda
tato snaha přinese ovoce. Rakouský ministr hospodářství Mitterlehner
vkládá velké naděje do zdárného odklonu od jádra a energetické změny v
Německu.

Více informací:
http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1069876 


---------------------------------------------------------------------
29. Jsou potřeba veřejné peníze, které učiní jaderné elektrárny
  rentabilními?
---------------------------------------------------------------------
Kontroverzní jaderná elektrárna Temelín, resp. její majitel –
polostátní firma ČEZ, čeká na první nabídky na výstavbu 3. a 4. bloku
jaderné elektrárny v Jižních Čechách. Vypadá, že jsou celkem tři
zájemci: Atomstrojexport/OKB Gidropress z Ruska, Area z Francie a
Westingohuse z USA, z nichž všichni tři zájemci slibují, že české
strojírenské firmy se budou moci spolupodílet na projektu dostavby
elektrárny. Protože se však mezitím v důsledku finanční krize propadly
ceny elektřiny na burzách z potřebných 60 €/MWh na pouhých 50 €/MWh,
pokouší se ČEZ nyní najít také ko-investory pro tento projekt a
dokonce navrhl, aby se zavedla pevná minimální výkupní cena pro
elektřinu z jaderných elektráren – tedy podobný systém jako podpora
obnovitelných zdrojů energie ve fázi jejich zavádění. Generální
ředitel firmy ČEZ David Beneš jako argument uvedl, že Anglie má údajně
podobný systém, kde stát garantuje minimální výkupní cenu elektřiny z
jaderných elektráren. Je zábavné, že jeden z nejvíc kapitalistických
států chce zavádět tržní dynamiku z jaderného obchodu.

Viz také:
http://www.praguepost.com/business/12706-temelin-nuclear-tender-deadline-looms.html


---------------------------------------------------------------------
30. Mezinárodní komise pro jadernou spravedlnost
---------------------------------------------------------------------
Mezinárodní komise pro jadernou spravedlnost (International Commitee
on Nuclear Justice – ICNJ) a její vědecký pracovník Prof.Chris Busby
zahajují jaderně – spravedlnostní proces, při kterém se otevře debata
ohledně směrnice Euratomu k bezpečnostním standardům, přičemž se budou
zaměřovat na model radiačního rizika, který je používán vládami na
celém světě. Nyní používaný model ICRP je příčinou pro tragické
podcenění rizik v japonské jaderné elektrárně Fukušima.

Evropská komise a příslušné úřady členských států Evropské unie jsou
ze zákona povinny opětovně projednat zaměření Euroatomu v případě, že
se vyskytnou nové důkazy, že jejich předchozí odůvodnění bylo chybné.
Od roku 1996 publikoval Evropský výbor pro radiační rizika (ECRR) dva
mnohem spolehlivější rizikové modely, které jsou nyní doporučovány
také většinou expertů na radiační rizika. Nadešel čas, aby se se
přehodnotily rizikové modely ICRP a ECRR a udělala se nová
celoevropská analýza.

V případě dotazů pište na: bsr@euradcom.org


---------------------------------------------------------------------
31. Účast na projektu JE Visaginas s negativními dopady pro Eesti
  Energia a Latvenegro
---------------------------------------------------------------------
Ratingová agentura Moodys Investors Service zveřejnila zprávu, podle
které by účast Estonska a Litvy na projektu stavby jaderné elektrárny
Viseginas mohla negativně působit na hodnocení bonity dodavatelů
energie obou zemí.

Další informace:
http://www.bne.eu/story3584/Lithuanias_slow_slow_quick_quick_slow_nuclear_foxtrot 


---------------------------------------------------------------------
32. Antiatomový letní kemp a shromáždění v Německu
---------------------------------------------------------------------
Jste srdečně zvaní na pětidenní akci plnou wokshopů, seminářů,
skillsharingu a propojení, exkurzí a veřejných akcí v Döbelnu, ve
středním Sasku. Kemp bude příležitostí, jak se setkat s aktivisty a
zainteresovanými lidmi v různých regionů Evropy, jak si s nimi vyměnit
zkušenosti a nápady a navzájem propojit své akce.

Každý může navrhnout vlastní workshopy nebo prezentace k tématům, na
kterých sám pracuje. I Vás zveme k účasti na kempu, na kterém můžete
informovat ostatní o svých plánovaných akcích a kampaních. Akce má
kromě jiného za cíl, vyměnit si schopnosti a zkušenosti v oblastech
příprava akcí, kampaňová práce, rešerše atd.

Termín kempu: 30.červenec – 3.srpen 2012
Další informace:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_D%C3%B6beln 


---------------------------------------------------------------------
33. Jaderná elektrárna Koodankulam
---------------------------------------------------------------------
Indická jaderná elektrárna Koodankulam, která měla být nyní uvedena do
provozu, ale nakonec kvůli protestům antiatomového hnutí PMANE
(People´s Movement Against Nuclear Energy) nemohla být zprovozněna, se
nachází v Koodankulamu v jihoindickém spolkovém státu Tamil Nadu.

Bilaterální vládní dohoda k této jaderné elektrárně (2 jaderné
reaktory) byla podepsána v roce 1988 indickým premiérem Rajiv Gandhi a
prezidentem SSSR Michaleem Gorbačovem. Projekt však kvůli následným
politickým a ekonomickým problémům v Rusku po rozpadu SSSR asi na
desetiletí utichl.

Sdružení People´s Movement Against Nuclear Energy bylo proti projektu
již do doby jeho plánování v 80.tých letech minulého století a již 25
let tak protestuje proti jaderným plánům v zemi. V roce 1997 začaly
stavební práce, náklady se odhadovaly v roce 2001 na 3 miliardy
amerických dolarů. Pro dodávky velkých reaktorových částí byl v roce
2004 dokonce zřízen vlastní přístav.

Protesty proti této jaderné elektrárně, srovnatelné v některých bodech
s českou jadernou elektrárnou Temelín, v posledních měsících velmi
zesílily. Docházelo přitom k masovým demonstracím, protestním
přivazovacím akcím, které vyvrcholily v březnu tohoto roku 10-denní
hladovkou vedoucího aktivisty. Tento aktivista po vzniklých
zdravotních problémech a prosbách svých kolegů a sympatizantů a
určitých příslibech ze strany vlády svoji hladovku po deseti dnech
ukončil.

Předtím ale docházelo k masivním represím vůči aktivistům, žaloby
kvůli "vedení války proti Indii" a sledování 77 zahraničních
organizací (nemluvě o tamních). Zveřejňovány byly také záměrně chybné
zprávy o financování ekologických aktivistů ze zahraničí. Dokonce byl
zatčen i německý občan (Rainer Hermann Sonntag) a dům hladovějícího
aktivisty několik hodin prohledáván policií. Protesty zdaleka
neskončily a proto je velmi nutná internacionalizace toho problému.


---------------------------------------------------------------------
34. Akce v následujících měsících
---------------------------------------------------------------------
(výtah, sdělte nám prosím i Vaše akce a termíny pro další vydání
NukeNews)

14/08/11-13/08/12: "Gorleben 365" blokádní kampaň (D)
2012:       Protesty proti transportům Castorů z Jülichu do
          Ahausu (D)
22/06/12-24/06/12: Kemp proti vedení vysokoenergetického napětí pro
          francouzské jaderné elektrárny (F)
22/06/12-24/06/12: Tour de Fessenheim (F)
28/06/12-14/07/12: 2. mezinárodní filmový festival o uranu za
          bezjadernou budoucnost v Riu de Janeiro (Brazílie)
23/07/12-29/07/12: Antiatomový kemp v Lubiatowu (Polsko)
Léto 2012:     Walk for a Nuclear Free Future z Saskatchewanu
          do Montrealu 
30/07/12-03/08/12: Mezinárodní antiatomový letní kemp a shromáždění v 
          Döbelnu (D)
06/08/12-13/08/12: Olkiluoto – protrstní kemp a blokáda (Finsko)
12/08/12-19/08/12: Klimatický a energetický kemp v Jänschwalde/Lausitz
          (D)
20/08/12-14/09/12: WALKATJURRA WALKABOUT z Yeelirrie do Leonora
          (Austrálie)
26/08/12-09/09/12: Antiatomová plavební tour z Stockholmu (SE) do
          Greifswaldu (D)
29/09/12:     Mezinárodní akční den za uzavření jaderného
          průmyslu
19/10/12-23/10/12: Reclaim Hinkley – Masová akce civilní neposlušnosti
          (UK)
09/12/12-12/12/12: Evropská jaderná konference jaderného průmyslu 
          v Manchesteru (UK)


http://www.gorleben365.de
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://valognesstopcastor.noblogs.org/1087
http://www.antiatomfreiburg.de/aktuelles.html#TdF
http://www.uraniumfilmfestival.org
http://eyfa.org/activities/projects2/anti_nuclear_camp
http://footprints.footprintsforpeace.net/nffcampaign/NFF2011.htm
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_D%C3%B6beln
http://olkiluotoblockade.info
http://www.lausitzcamp.info/
http://walkingforcountry.com/
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Anti-nuclear_Sailing_Trip_across_the_Baltic_Sea
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Reclaim_Hinkley_-_Mass_Act_of_Civil_Disobedience
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2012/index.htm


---------------------------------------------------------------------
35. O NukeNews
---------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage
Network, který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických
skupin, propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a
překládají antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za
tuto práci není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v
boji proti jaderné energii jako tento informační systém byly
nezávislé. Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad
veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: AT NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o
krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro šesté vydání NukeNews je 12.srpna 2012.

Více informací o NukeNews najdete na:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET