NukeNews No. 29 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews #29 - novinky z oblasti antiatomu     *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Vítejte při čtení nového obsáhlého vydání Newsletteru „Nuclear
Heritage Networks". Protijaderní aktivisté z celého světa zde sdílejí
novinky a Updates z diskusí o tématech, na kterých pracují. Díky nim
Vám můžeme poslat nejdelší NukeNews Newsletter za poslední dva roky.

Tentokrát pokrýváme dění na všech kontinentech kromě Antarktidy.
Některé texty se týkají jaderné politiky Japonska, jiné regionálních
témat  Rakouska, Německa a Ruska. Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit
termíny tří mezinárodních protijaderných setkání, která se budou konat
na jaře a v létě.

Pokládáte-li projekt tohoto Newsletteru za důležitý, pomozte nám
prosím tím, že nám zašlete své novinky a Updates do příštího vydání.
Podrobnosti viz v poslední sekci tohoto vydání.


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews č. 29
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Nehoda v německé továrně na palivové články
2. Stanovisko německých protijaderných skupin k dočasnému skladování
  jaderného odpadu
3. Rekonstrukce a rozšíření jaderných elektráren v Ontariu (Kanada)
4. Boj proti těžbě uranu v Tanzánii
5. Vývoj polského jaderného programu
6. V jaderném programu Indie loni žádné významné změny
7. Nejnovější vývoj v jaderné politice Japonska
8. Zpráva o návštěvě oblastí, evakuovaných po fukušimské havárii
9. První kontakt s tavením jádra ve Fukušimě
10. Japonské jaderné projekty v zahraničí odřeknuty
11. 40 let od úspěšného referenda proti rakouské jaderné elektrárně
  Zwentendorf
12. Konference o jaderné energetice (NEC) 2019: O prodlužování
  životnosti reaktorů a nebezpečích z toho plynoucích
13. Aboridžinské ženy žalují firmu Cameco, chtějí zabránit těžbě uranu
  v západní Austrálii
14. Problémy kolem ruského jaderného odpadu
15. Výzva k solidaritě s ruskými nevládními ekologickými organizacemi
16. Jaderná problematika v Belgii
17. Mezinárodní protijaderný letní tábor
18. Zveřejněn anglický překlad rozhodnutí švédského soudu proti
  projektu trvalého úložiště
19. Obnovení výstavby jaderné elektrárny v Brazílii
20. Globální protijaderné sociální fórum v Madridu
21. Finsko: Olkiluoto 3 smí dodávat elektřinu do sítě
22. Události příštích měsíců
23. Co jsou Nuke News


----------------------------------------------------------------------
1. Nehoda v německé továrně na palivové články
----------------------------------------------------------------------
13. prosince 2018 se v severním Německu shromáždilo asi 110 lidí, aby
protestovali proti firmě ANF, vyrábějící palivové články. Protest se
konal poté, co v areálu firmy hořelo. Během noční směny tam došlo k
explozi. Na místě skoro nikdo nebyl, šlo však o poměrně velký případ s
nasazením více než sta hasičů.

Celý článek čtěte zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_in_German_fuel_elements_fabrication_factory


----------------------------------------------------------------------
2. Stanovisko německých protijaderných skupin k dočasnému skladování
  jaderného odpadu
----------------------------------------------------------------------
V listopadu 2018 zveřejnily německé protijaderné skupiny podrobný
dokument s požadavky ohledně dočasného skladování jaderného odpadu v
Německu. Podepsali ho zástupci 76 neziskových organizací, občanských
iniciativ a skupin. Dokument má být základem pro protijadernou
aktivitu při debatách o skladištích, transportech jaderného materiálu
a nových zařízeních pro nakládání s jaderným odpadem. Dokument vznikal
více než dva roky, během nich pracovní skupina pořádala každého půl
roku konferenci o jaderním odpadu s německými protijadernými
skupinami.

Více zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/German_anti-nuclear_positions_on_temporary_storage_of_nuclear_waste


----------------------------------------------------------------------
3. Rekonstrukce a rozšíření jaderných elektráren v Ontariu (Kanada)
----------------------------------------------------------------------
Ontario stojí na velké křižovatce. Mohlo by svých 18 stárnoucích
jaderných reaktorů uzavřít – nebo obnovit. Tím by se na dalších 50 let
upsalo drahé jaderné energii. Vláda se rozhodla 12 reaktorů obnovit a
u zbylých šesti prodloužit dobu životnosti. Mezitím nabízí sousední
provincie Quebec obnovitelnou energii z vodních elektráren za třetinu
ceny. Ontarijská Air Aliance se vyslovuje pro dohodu s Quebecem, která
by umožnila drahé jaderné reaktory nahradit.

Více zde:
http://www.Close-Pickering.ca
http://www.cleanairalliance.org/no-nuke-news/


----------------------------------------------------------------------
4. Boj proti těžbě uranu v Tanzánii
----------------------------------------------------------------------
Těžba uranu je proces s dlouhodobými negativními důsledky. Od roku
2008 vystupuje organizace CESOPE spolu s dalšími občanskými sdruženími
proti těžbě uranu v regionech Bahi-Dodoma, Manyoni-Singida a
Namtumbo-Songea a snaží se burcovat komunity, které mají být těžbou
zasaženy. CESOPE dokázala ovlivnit rozhodovací orgány i různé
lobbystické skupiny na národní i mezinárodní úrovni. Následující
NukeNews přinesou přehled toho, čeho se v roce 2018 podařilo
dosáhnout.

Více zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/CESOPE%27s_anti-uranium_struggles_in_Tanzania


----------------------------------------------------------------------
5. Vývoj polského jaderného programu
----------------------------------------------------------------------
Bez toho, že by došlo k aktualizaci jaderného programu (včetně
rozhodnutí, zda první stavební plán bude dál platit nebo ne),
zveřejnilo polské ministerstvo energetiky 23.11. 2018 návrh
energetické politiky Polska do roku 2040. Materiál byl předložen k
veřejné diskusi, která se uzavře 15. ledna 2019. Některé polské
neziskové ekologické organizace poznamenávají, že k návrhu chybí
strategický posudek o vlivu na životní prostředí, což je v rozporu s
polským a evropským právem. Návrh je tedy podle těchto organizací
neplatný.

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Polish_nuclear_program_developments


----------------------------------------------------------------------
6. V jaderném programu Indie loni žádné významné změny
----------------------------------------------------------------------
V roce 2018 neuskutečnila indická vláda žádné mimořádné obchody ani
pokroky, ani se neuskutečnily žádné masové akce proti atomu jako v
prvních letech po Fukušimské katastrofě. Ve všech těchto ohledech
skutečnost při povrchním pohledu zaostává za očekáváním mnoha
aktivistů. Přesto se podařila řada malých kroků a vydavatel
Dianuke.org sestavil detailní zprávu o jaderných aktivitách Indie v
posledních letech.

Celý článek zde:
https://www.dianuke.org/indias-immodest-nuclear-quest-in-2018-the-measured-normalization-of-a-nuclear-state/


----------------------------------------------------------------------
7. Nejnovější vývoj v jaderné politice Japonska
----------------------------------------------------------------------
V létě 2018 schválila japonská vláda nový základní energetický plán,
který určuje cílový energetický mix do roku 2030 včetně scénáře do
roku 2050. Jádro má opět dosáhnout více než pětinového podílu na
celkové výrobě energie. Před explozemi ve Fukušimě činil podíl jádra
jednu třetinu. Po explozích, které znamenaly začátek trvající jaderné
katastrofy, byly všechny reaktory na několik let odstaveny. Od února
2019 bylo opět aktivováno 9 bloků. 21 z 54 reaktorů, provozovaných v
Japonsku před Fukušimou, bylo trvale uzavřeno. Vláda se však snaží
všechny zbývající reaktory znovu uvést do provozu.

Více ve zprávě Atom-Lobby:
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Japanese-Cabinet-approves-new-basic-energy-plan-0307184.html


----------------------------------------------------------------------
8. Zpráva o návštěvě oblastí, evakuovaných po fukušimské havárii
----------------------------------------------------------------------
Spolupracovníci organizace „Přátelé Země“ z Jaaponska vydali před
nedávnem zprávu o návštěvě některých oblastí, které musely být po
explozi ve Fukušimské jaderné elektrárně v roce 2011 evakuovány.
Zpráva přináší fotografie, dojmy i základní informace. Je sice v
japonštině, ale s pomocí on-line překladače jí lze rozumět.

Více zde:
https://foejapan.wordpress.com/2018/11/16/hamadoori_visit/


----------------------------------------------------------------------
9. První kontakt s tavením jádra ve Fukušimě
----------------------------------------------------------------------
Začátkem roku 2019 se vůbec poprvé od osudného momentu katastrofy
mohla roztavených zbytků jaderného paliva dotknout výzkumná sonda.
Podle firmy Tokyo Electric Power Co. jde o „dlouho očekávaný milník ve
snaze o rozebrání reaktoru“. Sonda odkryla část trosky na dně druhého
bloku fikušimské elektrárny Daiichi a měřila její tvrdost, teplotu a
radioaktivitu. Tyto údaje jsou potřebné k tomu, aby bylo možné
sestrojit nádoby a další vybavení pro odstranění roztaveného paliva.
Mimoto sonda pořídila snímky vnitřku bezpečnostní nádoby. Tato
zdánlivě málo významná zpráva podtrhuje trvající problémy ve Fukušimě,
kde je k dispozici stále málo poznatků a metod, týkajících se řešení
dopadů jaderné nehody. Veřejnost má přitom za to, že následky
katastrofy jsou už vyřešeny...

Více zde:
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201902140041.html


----------------------------------------------------------------------
10. Japonské jaderné projekty v zahraničí odřeknuty
----------------------------------------------------------------------
Kvůli stoupajícím nákladům, které se vyšplhaly až na dvojnásobek
původního odhadu, vzdal jsponský výrobce jaderné techniky Mitsubishi
Heavy Industries svou účast na projektu jaderné elektrárny v tureckém
Synopu. Bylo to oznámeno začátkem prosince 2018. Své plány na účast
při stavbě jaderných elektráren v jiných zemích odřekli i další
japonské subjekty (ve Vietmanu v roce 2016, na Taiwanu v roce 2014). V
současné době je jediným plánovaným zahraničním projektem japonské
jaderné lobby Wylfa Newydd v britském Anglesey (Hitachi Ltd.) I tam
však byly veškeré práce zastaveny. V únoru informovala BBC, že welšský
ministr se chce (chtěl?) setkat s představiteli firmy Hitachi, aby s
nimi projednal možnosti financování a záchrany projektu. I zde šlo o
vysoké stavební náklady. Jen pár týdnů před přerušením prací v
Anglesey odstoupila japonská firma Toshiba kvůli finančním problémům
od projektu jaderné elektrárny Moorside v brirské Cumbrii.

Zdroje v on-line verzi článku:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Japanese_NPP_projects_abroad_canceled


----------------------------------------------------------------------
11. 40 let od úspěšného referenda proti rakouské jaderné elektrárně
  Zwentendorf
----------------------------------------------------------------------
Pátého prosince 2018 to bylo už 40 let, kdy mohla rakouská
protijaderná iniciativa oslavit historický úspěch: referendum z roku
1978. Na základě těsného výsledku hlasování při volební účasti jen o
málo vyšší než 50% Rakousko odmítlo dostavět jadernou elektrárnu
Zwentendorf. Debaty, které tomu předcházely i následný vývoj událostí
se v Rakousku staly milníkem v historii demokracie a přístupu k
obnovitelným zdrojům energie. Od té doby rakouští aktivisté úzce
spolupracují se svými kolegy a kolegyněmi z Česka a dalších sousedních
zemí. Neziskový spolek „Slunce a svoboda“ začal nyní organizovat
překlady textů o tomto úspěšném boji a bude je postupně on-line
publikovat. Plánují se (a částečně jsou už hotovy) verze v češtině,
slovinštině, chorvatštině a polštině. Jako hlavní zdroj k tomu slouží
kniha „Nechceme jadernou elektrárnu z Zwentendorfu – 30 let poté“.
https://www.bibliothekderprovinz.at/buch/5573/


----------------------------------------------------------------------
12. Konference o jaderné energetice (NEC) 2019: O prodlužování
  životnosti reaktorů a nebezpečích z toho plynoucích
----------------------------------------------------------------------
NEC analyzuje 8. května 2019 v Linci z různých úhlů pohledu problém
prodlužování životnosti jaderných reaktorů. Po prezentaci konkrétních
plánů v různých zemích se bude diskutovat o jejich technických
rizicích i hospodářské (ne)efektivnosti. Bude řeč o politické
strategii, jakož i o právním rámci a možných opatřeních, která by měla
být přijata. Prezentace odborníků z různých zemí mají posílit
povědomí o reálných hrozbách a otevřít diskusi o přiměřených
strategiích proti nim.

Více zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Energy_Conference_2019


----------------------------------------------------------------------
13. Aboridžinské ženy žalují firmu Cameco, chtějí zabránit těžbě uranu
  v západní Austrálii
----------------------------------------------------------------------
V současné době běží v západní Austrálii zásadní právní případ, který
má kanadské uranové firmě Cameco zabránit v těžbě uranu v oblasti
Yeelirrie. Tři aboridžinské ženy z této oblasti spolu s nejvýznamnější
západoaustralskou envitomentální skupinou Conservation Council of WA
pohánějí zemskou vládu a firmu Cameco před soud, aby čestně hájily
práva tradičních „Ownerů“, tedy obyvatel z doby před kolonizací a aby
ochránily svatá místa v citlicé pouštní krajině západní Austrálie před
těžbou uranu.

Více zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Aboriginal_women_take_Cameco_to_court_to_stop_uranium_mining_in_Western_Australia

----------------------------------------------------------------------
14. Problémy kolem ruského jaderného odpadu
----------------------------------------------------------------------
Rusko je jednou z mála zamí světa, které disponují kompletním jaderným
řetězcem (zahrnuje těžbu uranu, jeho obohacování, výrobu palivových
článků, jaderné elektrárny, ponorky, ledoborce, zbraně, zařízení na
přepracování uranu, nakládání s jaderným odpadem a pod). Jaderný odpad
vzniká na každém stupni uvedeného řetězce. Z historických důvodů
(silné spojení s vojenským sektorem) a kvůli současné politické
situaci (chybějící svoboda slova a spolčování, šikana ekologických
aktivistů) nemůže veřejnost do tohoto tématu příliš mluvit. Nemá
přístup k informacím a nemůže se ani účastnit rozhodovacích procesů.

Více zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russian_radioactive_waste_issues_and_challenges


----------------------------------------------------------------------
15. Výzva k solidaritě s ruskými nevládními ekologickými organizacemi
----------------------------------------------------------------------
V červenci 2014 prohlásilo ruské ministerstvo spravedlnosti
ekologickou organizaci „Ecodefence“ za tzv. zahraničního agenta. V
prvním únorovém týdnu 2019 situaci ještě vyostřilo: třem osobám
udělilo pokutu, další dvě pokuty ve výši 2 miliony rublů (28 000 Eur)
udělilo organizaci a k tomu ji navíc zmrazilo konto.

Více zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call_for_solidarity_with_the_Russian_environmental_organization_Ecodefense


----------------------------------------------------------------------
16. Jaderná problematika v Belgii
----------------------------------------------------------------------
Belgie je pravděpodobně mezi západoevropskými zeměmi v nejhorší
situaci – její jaderný park se sedmi reaktory je ve francouzském
vlastnictví. Tři reaktory jsou starší 40 let, jejich provoz byl
povolen na 50 let. Tyto reaktory bývají často kvůli technickým
problémům neplánovaně odstavovány. Další dva reaktoty (Tihange 2 a
Doel 3) jsou zatíženy různými chybami a budovy, ve kterých se
nacházejí, nebyly důkladně prověřeny. Kontrolní organizace FANC zjevně
není schopná zabránit ENGIE selháním, ohrožujícím bezpečnost. Politici
MR a NVA z nyní končící vládní koalice chtějí postavit další nový
reaktor a ty stávající ponechat v provozu plánovaných 50 let.

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_waste_in_Belgium


----------------------------------------------------------------------
17. Mezinárodní protijaderný letní tábor
----------------------------------------------------------------------
Jsme rádi, že vám můžeme sdělit, že letos se bude konat další
protijaderný letní tábor v saském Döbelnu, a sice od 12. do 18. srpna
2019. Jak ukázaly předešlé tábory v Německu (2017) a ve Francii
(2018), je to vynikající příležitost pro lidi z různých zemí a
kontinentů, aby se sešli, propojili, navzájem se učili a vyměňovali
informace. Mohli jsme přivítat hosty ze severní i jižní Ameriky a
udělat si detailnější obrázek o protijaderném hnutí v USA, Turecku,
Indii a Japonsku. Doufáme, že letošního tábora se zúčastní ještě více
lidí ze všech částí světa.

Více zde:
http://camp2019.nuclearheritage.net


----------------------------------------------------------------------
18. Zveřejněn anglický překlad rozhodnutí švédského soudu proti
  projektu trvalého úložiště
----------------------------------------------------------------------
Rozhodnutí švédského soudu pro životní prostředí z 23. ledna 2018
proti použití KBS modelu pro konečné úložiště vysoce aktivního
jaderného odpadu ve Švédsku je nyní k dispozici i v angličtině. Ačkoli
se nejedná o konečné rozhodnutí, představuje velkou ránu pro jaderný
průmysl. Případ je zajímavý tím, že ve finském projektu Onkalo pro
konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů z reaktorů elektrárny
Olkiluoto bude použit stejný model, pouze s ještě menšími
bezpečnostními parametry. Přes důležité rozhodnutí soudu ve Švédsku,
kde byl tento model vyvinut, zdůrazňuje chybějící bezpečnostní
aspekty, finské úřady ani firmy nejeví ochotu tyto technologie
přehodnotit. Místo toho pyšně prohlašují, že Onkalo bude „první
konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na světě“.

http://www.nonuclear.se/files/mmd20180123summary-statement-case-m1333-11spent-fuel.pdf


----------------------------------------------------------------------
19. Obnovení výstavby jaderné elektrárny v Brazílii
----------------------------------------------------------------------
Současná brazilská vláda, úřadující od roku 2019, pokračuje v plánu
své předchůdkyně znovu nastartovat výstavbu třetí brazilské jaderné
elektrárny Angra 3. Stavba bylo přitom už dvakrát přerušena (1983 a
2016). Vláda přitom vychází z překonaných plánů ze 70. let. Občanské
organizace ve snaze zabránit této absurditě proto zorganizovaly
petici, vyvýzající k přehodnocení těchto plánů.

Celý článek zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Resumption_of_the_construction_of_a_nuclear_power_plant_in_Brazil


----------------------------------------------------------------------
20. Globální protijaderné sociální fórum v Madridu
----------------------------------------------------------------------
Od 31. května do 2. června 2019 (pozor, termín aktualizován!) proběhne
setkání stovek aktivistů a tisíců dalších lidí, kteří se z různých
úhlů pohledu staví proti jadernému nebezpečí. Bude možné hovořit o
všem, co bude účastníky zajímat – od těžby uranu až po případy úmrtí
pří využívání jaderné energie. Proto bychom Vás chtěli požádat o
zaslání návrhů témat Vašich referátů. Aby měli všichni dostatek
prostoru pro svou prezentaci, zorganizujeme vedle plenární diskuse i
separátní rozhovory, workshopy a další.

Více zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Anti-nuclear_Social_Forum_in_Madrid


----------------------------------------------------------------------
21. Finsko: Olkiluoto 3 smí dodávat elektřinu do sítě
----------------------------------------------------------------------
Finská vláda udělila 7. března 2019 nově postavené jaderné elektrárně
Olkiluoto 3 (OL3) v západní části země povolení k provozu. Úřad pro
jadernou bezpečnost STUK dal elektrárně zelenou už 25. února pod
podmínkou, že provozující firma TVO odstraní technický problém v
primárním okruhu. Tím smí být nově postavený evropský tlakovodní
reaktor EPR v lednu 2020 připojen k síti.

Celý článek zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Olkiluoto_permitted_to_add_electricity_to_the_grid


----------------------------------------------------------------------
22. Události příštích měsíců
----------------------------------------------------------------------
Budeme rádi, když nám zašlete informace o Vašich místních i
mezinárodních akcích! Zveřejníme je v podrobném seznamu akcí Nuclear
Heritage Network i v této stručné verzi Nuke News.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


předpoklad v roce 2019: přeprava jaderného odpadu do Ahausu (Německo)
26.3. – 9.8. 2019: kampaň akcí „20 týdnů proti 20-ti jaderným bombám“
          v Büchelu (Německo)
27.4. 2019 ve 12 hodin: "Surround Springfields-Umrundet Springfields"
          proti továrně na jaderné palivo v Salwicku
          (Lancashire, Velká Británie)
8.5. 2019:     Konference o jaderné energii se zaměřením na
          prodlužování životnosti jaderných elektráren
          (Linec, Rakousko)
25.5. – 2.6. 2019: Filmový festival Uranium v Rio de Janeiro
          (Brazílie)
31.5. . 2.6. 2019: mezinárodní protijaderné sociální fórum v Madridu
8.-16. 7. 2019:  mezinárodní akční tábor proti jaderným zbraním v
          Büchelu (Německo)
9.8. – 11.8. 2019: politicko-kulturní festival "Les Bure'lesques" v
          Bure (Francie)
12.-18.8. 2019:  mezinárodní protijaderný tábor v Dübelnu
          (Německo)
6.- 8.9. 2019:   mezinárodní filmový festival Uranium ve Viseu
          (Portugalsko)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
https://buechel-atombombenfrei.jimdo.com/kalender/
https://www.facebook.com/events/320014861963078/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Energy_Conference_2019
http://uraniumfilmfestival.org
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Anti-nuclear_Social_Forum_in_Madrid
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Action_Camp_against_nuclear_weapons
https://burefestival.org/AU-PROGRAMME
http://camp2019.nuclearheritage.net
http://uraniumfilmfestival.org


----------------------------------------------------------------------
23. Co jsou Nuke News
----------------------------------------------------------------------
Nuke News je vícejazyčný Newsletter, vydávaný Nuclear Heritage
Network. Odráží aktivity, témata a protestní akce protijaderných
aktivistů, kteří se spojují v této mezinárodní komunitě. Zprávy píší a
překládají aktivisté jako doplněk svých běžných protijaderných
aktivit. ewsletter má za cíl informovat aktivisty i zájemce z řad
veřejnosti a zprostředkovat jim aktuální dění.

Nuke News jsou vítány! Posílej je mailem na
"newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Text by měl být krátký a v
angličtině. Nepiš prosím delší články než jeden odstavec. Každý článek
musí mít i výstižný nadpis. Můžeš přidat i odkaz, kde se zájemce dozví
víc. Uzávěrka 30. čísla je 17. května 2018.

Zjisti víc a rozšiřuj Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET

Podívej se, jaká data od čtenářů shromažďujeme a jak je zpracováváme a
jaká máš práva v souvislosti s ochranou dat:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage:Privacy_policy