NukeNews No. 27 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*  NukeNews nr 27 - Wiadomości ruchu przeciwjądrowego  *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Witamy na łamach ostatniego wydania NukeNews w 2017 roku! Cieszymy
się, że możemy podzielić się z Państwem wiadomościami od naszych
przyjaciół, tym razem z Indii, Stanów Zjednoczonych, Czech, Szwecji,
Kanady i Polski.

Można dowiedzieć się od nich o wystąpieniach przeciwjądrowych oraz o
polityce jądrowej we wspomnianych krajach.

Życzymy Państwu wszystkiego dobrego, i dużo powodzenia w 2018 roku!


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnych NukeNews nr 27
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. Międzynarodowa współpraca za świat bezjądrowy
2. Aktualności z elektrowni jądrowych w Kalifornii
3. Czechy: witamy w państwie atomowym
4. Członkowie platformy przeciw mogilnikowi rozczarowani z decyzji
  ministra, aby ustąpić administracji odpadów atomowych
5. Indie, zmiana klimatu i energia jądrowa: zaprzeczanie, okłamywanie
  i zatajanie
6. Jądrowe Indie: dumny marsz przez wątłą kładkę
7. Wyrazy solidarności z walką przeciw elektrowni jądrowej Chutka
8. W drodze do decyzji w sprawie składowiska wysoko napromieniowanych
  odpadów w Szwecji
9. Radioaktywny kolonializm - uranowa upadłość w północnym
  Saskatchewanie
10. Aktualne wiadomości dotyczące polityki jądrowej Polski
11. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
12. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Międzynarodowa współpraca za świat bezjądrowy
----------------------------------------------------------------------
Możesz złożyć wyrazy solidarności z naszą międzynarodową współpracą w
imieniu ochrony społeczeństwa, Matki Ziemi i praw człowieka, przed
zniszczeniem w katastrofie nuklearnej. Zrób to jeszcze dziś...
Jesteśmy zespołem organizatorów i aktywistów, pracującym w komitecie
planowania i koordynacji międzynarodowego obozu przeciw energii
jądrowej w Europie latem 2018 roku. Członkowie komitetu planowania
pochodzą z Indii, Japonii, Rosji, Niemiec, Turcji, Francji i Stanów
Zjednoczonych. Razem pracujemy nad możliwością naszego kolejnego
spotkania się. Zapraszamy także inne zainteresowane osoby, które na
obozie mogą dowiedzieć się o aktywności różnych grup, omówić strategie
i zaplanować przyszłe kampanie.

Dowiedz się więcej na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Collaboration_for_a_Nuclear_Free_World!


----------------------------------------------------------------------
2. Aktualności z elektrowni jądrowych w Kalifornii
----------------------------------------------------------------------
California Public Utilities Commission - urząd regulacji stanu
Kalifornia dnia 14 grudnia poinformuje o swojej decyzji w sprawie
zamknięcia dwóch reaktorów w elektrowni Diablo Canyon. Decyzja o
planie firmy Pacific Gas & Electric Co. dotyczącym zakupienia dużej
ilości energii odnawialnej została odsunięta w czasie do następnego
przesłuchania przez sędzię, nadzorującego plan przez jeden rok. Sędzia
ten jednak zgadza się na zamknięcie urządzenia jądrowego. Natomiast
aktywiści nie są zadowoleni z planowanej daty zamknięcia w 2024 roku,
i przestrzegają przed możliwymi trzęsieniami ziemi. Ich zdaniem
urządzenie można byłoby zamknąć wcześniej, jeżeli będą do dyspozycji
potrzebne informacje.

Dowiedz się więcej na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Update_on_atomic_power_plants_in_California


----------------------------------------------------------------------
3. Czechy: witamy w państwie atomowym
----------------------------------------------------------------------
Republika Czeska coraz wyraźniej zmienia się w państwo atomowe. W
czasach, kiedy wiele państw zaczyna redukować swoje plany w zakresie
atomu, Czechy planują budowę nowych reaktorów - aczkolwiek nikt nie
wie, kto i w jaki sposób zapłaci za nie. Jednocześnie ma zostać
przedłużona żywotność starych reaktorów. Lobby jądrowe oraz Państwowy
Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego próbują również ominąć opinię publiczną
w rozmowach o wszystkich projektach jądrowych. Oprócz budowy nowych
reaktorów, chodzi o przedłużenie żywotności tych starych (PLEX - Plant
Lifetime Extension) oraz o wybudowanie mogilnika dla odpadów
jądrowych.

Cały artykuł znajduje się tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_Republic:_Welcome_in_the_nuclear_state!


----------------------------------------------------------------------
4. Członkowie platformy przeciw mogilnikowi rozczarowani z decyzji
  ministra, aby ustąpić administracji odpadów atomowych
----------------------------------------------------------------------
"Tak jak nie można trupa obudzić do życia, tak samo nie można
przedłużyć wygasłego zezwolenia". W takim sensie prawnik Pavel Doucha
skomentował listopadową decyzję czeskiego Ministra Ochrony Środowiska
Richarda Brabca, aby przedłużyć wygasłe już zezwolenie na badania
geologiczne możliwych lokalizacji dla wybudowania stałego składowiska
paliwa jądrowego. Jeszcze w marcu Minister opowiedział się jasno
przeciw takiemu przedłużeniu, którego domagał się Czeski Zarząd
Składowisk Odpadów Promieniotwórczych, natomiast teraz zajął
dokładnie przeciwne stanowisko. Członkowie platformy przeciw
mogilnikowi są rozczarowani z jego sposobu postępowania.

Więcej informacji można znaleźć tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_Minister%27s_decision_to_support_RAWRA_has_disappointed_the_members_of_the_Platform_Against_Repository


----------------------------------------------------------------------
5. Indie, zmiana klimatu i energia jądrowa: zaprzeczanie, okłamywanie
  i zatajanie
----------------------------------------------------------------------
Co najmniej pełną sprzeczności można nazwać dotychczasową postawę
premiera Indii Narendry Modiego w sprawie zmiany klimatu. Obecnie
prezentuje on rozwiązanie w postaci masywnego rozwoju energetyki
jądrowej - takie obwieścił jego rząd. Widocznie chce w ten sposób
wyjść naprzeciw firmom energetycznym. Obawy wywołuje także zatykanie
siłą ust aktywistom przeciwjądrowym.

Szczegóły tu:
https://theecologist.org/2017/sep/15/india-climate-change-and-nuclear-power-denials-delusions-and-deceptions-modi


----------------------------------------------------------------------
6. Jądrowe Indie: dumny marsz przez wątłą kładkę
----------------------------------------------------------------------
Ambicje jądrowe Indii zapierają dech w piersiach nie tylko z powodu
planowanych mocy reaktorów. Kraj zamierza rozwijać energię jądrową
także we wszystkich powiązanych dziedzinach - poczynając od nowych
kopalni uranu, przez zakłady produkujące paliwo i urządzenia do
wzbogacania i przetwarzania uranu, aż po nowe typy reaktorów, takie
jak europejskie reaktory ciśnieniowe wodne EPR, AP 1000, VVER1200 oraz
rodzimej produkcji PHWR-700. Aczkolwiek indyjski urząd ds. energetyki
jądrowej nadal zaprzecza problemom z odpadami jądrowymi oraz zataja
potrzebę wybudowania składowiska odpadów jądrowych, to jednocześnie
rozpoczyna poszukiwania lokalizacji dla mogilnika.

Przeczytaj cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_India:_Proudly_Marching_on_the_Wrong_Side_of_History


----------------------------------------------------------------------
7. Wyrazy solidarności z walką przeciw elektrowni jądrowej Chutka
----------------------------------------------------------------------
Wytrwali i odważni mieszkańcy indyjskiego miasta Mandla w stanie
Madhya Pradesh, którzy niestrudzenie walczą przeciw trwającej
budowie elektrowni jądrowej Chutka w pobliżu ich domów, zorganizują
duży protest w dniu 12 grudnia 2017 roku. Elektrownia stanowiłaby dla
nich takie samo zagrożenie jak projekt elektrowni wodnej na rzece
Narmada, przed którym również się bronią. Jest to uwieńczenie
trwającej od ponad dwóch miesięcy kampanii demokratycznej, która
rozpoczęła się 2 października. Więcej na jej temat pod odsyłaczem.
Możesz złożyć wyrazy solidarności poprzez rozpowszechnianie tego
artykułu, oraz zwrócić się do Twoich znajomych, aby wysłali wiadomość
e-mail na "editor AT dianuke DOT org" i podpisali petycję on-line.

Więcej tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Solidarity_statement_with_the_anti-nuclear_struggle_in_Chutka


----------------------------------------------------------------------
8. W drodze do decyzji w sprawie składowiska wysoko napromieniowanych
  odpadów w Szwecji
----------------------------------------------------------------------
W Szwecji niedawno temu odbyło się dotąd najszersze rozpatrywanie
oceny wpływu budowy na środowisko naturalne: sędziowie sądu
ekologicznego przez pięć tygodni obradowali w sprawie propozycji
przemysłu jądrowego, dotyczącej możliwości składowania wysoce
niebezpiecznych odpadów jądrowych w taki sposób, aby przez 100 tysięcy
lat nie wszedł w kontakt z ludźmi i zwierzętami (metoda KBS 3). Zawiła
kwestia! Wszystkie szwedzkie organizacje zajmujące się ochroną
środowiska uczestniczyły w rozprawie i zostały demokratycznie
wysłuchane. Sędziowie przekażą swoją opinię rządowi w dniu 20 grudnia.
Następna decyzja zapadnie prawdopodobnie po wyborach w 2018 roku.
Będziemy informowali o rozwoju sytuacji.


----------------------------------------------------------------------
9. Radioaktywny kolonializm - uranowa upadłość w północnym
  Saskatchewanie
----------------------------------------------------------------------
Kanadyjska firma Cameco, największy pracodawca zatrudniający ludność
rdzenną, ogłosił zamknięcie zakładów McArthur River Mine i Key Lake
Mill w styczniu 2018 roku. 845 pracowników zostanie zwolnionych.
Przemysł i rząd uczynili mieszkańców, dawniej prowadzących naturalny
tryb życia, uzależnionymi ekonomicznie od kopalni uranu. Zaoferowana
im reedukacja skupiała się wyłącznie na technice wydobywania. W tej
chwili przysparza to trudności, gdyż dla zwolnionych nie ma żadnej
możliwości trwałego utrzymania.


----------------------------------------------------------------------
10. Aktualne wiadomości dotyczące polityki jądrowej Polski
----------------------------------------------------------------------
W Polsce Ministerstwo Energii już dawno powinno było przedstawić w
rządzie poddany rewizji plan zasad wykorzystywania energii jądrowej z
2014 roku. To jednak zostało odłożone na później, a w tej chwili
przedstawienia planu można spodziewać się na przełomie roku,
prawdopodobnie jednak nie nastąpi to wcześniej niż w styczniu 2018
roku.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Updates_on_nuclear_policy_in_Poland


----------------------------------------------------------------------
11. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Ucieszymy się z przysłanych informacji o organizowanych przez Ciebie
wydarzeniach lokalnych oraz międzynarodowych! Opublikujemy je na
liście wydarzeń Nuclear Heritage Network a wybór z tej listy – w
NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net
 

wkrótce możliwe:  kolejny transport kastorów z elektrowni jądrowej
          Obrigheim do EJ Neckarwestheim + protesty, Niemcy
od 2018 roku:   transporty odpadów promieniotwórczych do Ahaus +
          protesty, Niemcy
10.01.2018:    regionalna konferencja "Braunschweiger Land",
          Niemcy
26.03.-12.08.18:  "20 tygodni przeciw 20 bombom" - kilka tygodni
          akcji koło bazy broni jądrowej Büchel, Niemcy
11.-12.07.18:   protest podczas szczytu NATO w Brukseli, Belgia
06.-12.08.18:   Spotkanie Nuclear Heritage Network w południowej
          Francji 


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/%22Twenty_weeks_for_twenty_bombs%22_-_2018_action_weeks_in_B%C3%BCchel
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/3561-save-the-date-protest-at-nato-summit-in-brussels


----------------------------------------------------------------------
12. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny newsletter wydawany przez Nuclear Heritage
Network. Zajmuje się działaniami, tematami i wydarzeniami
protestacyjnymi aktywistów przeciwjądrowych, połączonych w
społeczności międzynarodowej. Wiadomości są pisane i tłumaczone przez
aktywistów, obok ich zwykłych działań przeciwjądrowych. Newsletter ma
na celu informowanie aktywistów i innych zainteresowanych osób oraz
pośredniczenie w dostarczaniu im wiadomości o aktualnych wydarzeniach.

Twoje teksty do NukeNews są mile widziane! Prosimy o przysyłanie ich
e-mailem na adres "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Tekst
powinien być krótki i napisany w języku angielskim. Prosimy nie pisać
więcej niż jednego akapitu. Każdy artykuł musi mieć także lapidarny
tytuł. Możesz dodać także odsyłacz na stronę, gdzie zainteresowana
osoba dowie się więcej. Zamknięcie numeru 28 nastąpi w dniu 16 lutego
2018 roku.

Dowiedz się więcej i pomóż w rozpowszechnianiu NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET