NukeNews No. 1 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Russian


************************************************************
*     NukeNews č.1 – informace z antiatomové oblasti      *
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0.	Editorial
---------------------------------------------------------------------
Dílo je dokonáno a před Vámi leží první vydání německého newsletteru NukeNews.
Je to opravdu dojemný moment, protože nám trvalo několik let, než jsme se od
prvního nápadu překlenuli přes všechny strasti s technickými přípravami a
dostali se k samotné redakční práci. Chceme veřejnosti poskytovat informace z
antiatomové oblasti, získané od lidí, skupin a aktivistů z různých míst světa
sdružených v síti Nuclear Heritage Network. První vydání tohoto newsletteru
vyjde v německém, anglickém, finském, ruském a možná i francouzském jazyce.
Newsletter Nuke News bude vycházet pravidelně každé tři měsíce.

Dále hledáme lidi z různých zemí, kteří by měli zájem zásobovat náš nový
newsletter krátkými zprávami (jeden odstavec s informací k jednomu tématu) v
angličtině o aktivitách různých antiatomových skupin, o aktuálním dění v
antiatomové oblasti v jejich regionu nebo o akcích mezinárodního významu.
Kromě toho hledáme lidi, kteří by pomohli s překlady newsletteru do různých
jazykových mutací. Pokud máte zájem se do těchto činností zapojit, napiště
e-mail na adresu: contact@nuclear-heritage.net .


---------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání č.1
---------------------------------------------------------------------
0.	Editorial
1.	Takzvaný německý výstup z jádra je lží
2.	Fukušima – emergency alert – informace z pozadí + aktualizace
3.	Mezinárodní antiatomové setkání v srpnu
4.	Odchod od těžby uranu „Walk away from Uranium Mining“
5.	Mezinárodní blokáda JE Olkiluoto
6.	Blokáda jaderné elektrárny Hinkley Point
7.	Antiatomová akce k Černobylu v Minsku – 12 aktivistů zatčeno
8.	Nebezpečný experiment v JE Kola
9.	Informační materiály k ukončení využívání jaderné energie


---------------------------------------------------------------------
1. Takzvaný německý výstup z jádra je lží 
---------------------------------------------------------------------
Ačkoli německá vláda a některá konzervaticní média oslavují nové
strategické rozhodnutí německého vedení jako následnou reakci na dění v
japonské jaderné elektrárně Fukušima a označují jej za pokrokové, je to ve
skutečnosti zcela naopak. Aktuálním rozhodnutím (květen/červen 2011)
vládnoucích politických stran v Německu se má naopak v zákonech ukotvit
částečné prodloužení doby provozu zbývajících jaderných reaktorů. Jaderný
průmysl dostává další dárek ve formě  dalšího provozu devíti jaderných
reaktorů. Tím se na dalších minimálně jedenáct let legalizují nové
Černobyly a Fukušimy. 

Další informace:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Heritage_Network#News_-_Neuigkeiten


---------------------------------------------------------------------
2. Fukušima – emergency alert – informace z pozadí + aktualizace
---------------------------------------------------------------------
Od začátku katastrofy v jaderné elektrárně Fukušima se snažíme z plných sil
o shromažďování relevantních informací, hodnocení, dostupných údajů a
materiálů od provozovatele, japonských a mezinárodních úřadů, nezávislých
ekologických organizací, médií a mezinárodních odborníků na naší internetové
stránce. Ačkoli není možné bez početného personálu zohlednit všechny
informační zdroje, vznikl z těchto shromážděných informací cenný soubor
podkladů o jaderném neštěstí v Japonsku. Tyto informace jsme na naší webové
straně shromáždili z toho důvodu, aby tvořily základ pro práci ekologických
organizací v oblasti antiatomu. 

Asi za měsíc vydáme čtyřstránkový leták s informacemi o katastrofě v japonské
jaderné elektrárně Fukušima – tedy informace o vzniku a průběhu nehody, údaje
o únicích radioaktivity a jejích následcích. Leták bude obsahovat shrnutí
údajů nadčasovou formou a popisovat obavy mezinárodních odborníků, které
ještě čekají na své potvrzení úřady. Leták bude zveřejněn v několika jazycích.
Kontaktujte falk@nuclear-heritage.net, pokud byste chtěli svým dílem pomoci s
překladem a šířením tohoto informačního letáku.

Celou zprávu najdete na: http://atomiclegacy.net


---------------------------------------------------------------------
3. Mezinárodní antiatomové setkání v srpnu
---------------------------------------------------------------------
Další antiatomové setkání se bude konat v prvním srpnovém týdnu v České
republice, v Českých Budějovicích poblíž jaderné elektrárny Temelín. Předchozí
velké antiatomové setkání členů nukleární sítě Nuclear Heritage Network  se
konalo v březnu 2010 v Helsinkách, menší schůzky se proběhly v létě 2010 v
rámci informační cesty Baltic Sea Info-Tour v dalších asi deseti městech.

Tentokrát budeme kempovat v zahradě českých antiatomových aktivistů. Pokud se
zúčastníte našeho setkání, nezapomeňte si s sebou vzít spacák, karimatku a
stan, dále pak fotografie, informační materiály, filmy a další materiály,
které dokumentují činnost vašeho sdružení. Protože jsou kapacity omezené,
ozvěte se v případě zájmu o účast na našem antiatomovém setkání co nejříve
(contact@nuclear-heritage.net)

Další informace najdete na:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_Czech_Republic


---------------------------------------------------------------------
4. Odchod od těžby uranu „Walk away from Uranium Mining“
---------------------------------------------------------------------
Je nejvyšší čas rozloučit se s tímto nákladným a nebezpečným průmyslovým
odvětvím, které produkuje radioaktivní odpady a materiál, z kterého je možné
vyrobit jaderné zbraně. Tato akce se zaměřuje na osvětu veřejnosti a má
návaznost na kampaň solidarizující s domorodci v Austrálii, která se snaží
zastavit těžbu uranu v západní Austrálii.

Akce „Walk away from Uranium Mining“ dává dohromady lidi z celého světa,
kteří společně napříč celou zemí společně běží nebo jedou na kole. Vyzýváme
rodiny a občany různého věku, z různého kulturního a společenského prostředí,
aby společnou akcí vytvořili společenství, které za své konání nese
zodpovědnost.

Jedná se o nenásilnou akci, jejímž cílem je poukázat na nebezpečné důsledky
těžby uranu a v dialogu s veřejností ukončit jaderný palivový cyklus, podpořit
využívání čistých obnovitelných zdrojů energie a osvobodit svět od jaderné
energie a jaderných zbraní.

Více informace najdete na: http://www.nuclearfreefuture.com
E-Mail: nffc@footprintsforpeace.org
Telefon: Marcus +61 400505765


---------------------------------------------------------------------
5.  Mezinárodní blokáda JE Olkiluoto
---------------------------------------------------------------------
Po první úspěšné veřejně oznámené blokádě jaderné elektrárny ve Finsku v
minulém roce, byla na letošní 20.srpen oznámena druhá mezinárodní blokádní akce
u jaderné elektrárny Ulkiluoto ve Finsku. Zveme všechny k účasti na přípravách
a na akci samotné.

Finsko je symbolem takzvané renesance jaderné energetiky  - ukazuje světu, že
jaderná energetika nemá budoucnost, že se mezinárodní antiatomové hnutí navzájem
podporuje a že se radioaktivní nebezpečí nezastaví na hranicicích státu.

http://www.olkiluotoblockade.info/


---------------------------------------------------------------------
6. Blokáda jaderné elektrárny Hinkley Point
---------------------------------------------------------------------
3.října budou stovky lidí v rámci nenásilné akce blokovat přístup k jaderné
elektrárně Hinkleys Point (Velká Británie). I když bude podstatou akce blokáda
jaderné elektrárny, bude zde k dispozici mnoho úkolů a rolí i pro účastníky,
kteří by měli obavy z eventuálního policejního zásahu. Proto srdečně zveme
všechny lidi, kteří jsou proti využívání jaderné energie - všichni na této
společné akci mohou vyjádřit svůj nesouhlas s jadernou technologií.

Na tuto akci se budeme připravovat sérií menších nenásilných akcí. Akce u JE
Ulkiluoto bude spojovat lidi z různých míst světa a svým širokým spektrem
zkušeností v oblasti nenásilných akcí umožní účast všem zájemcům, i těm bez
vlastních zkušeností. Vytvoříme bezpečné prostředí pro všechny, kteří věří, že
společnými silami dosáhneme toho, aby se nestavěly žádné nové jaderné
elektrárny.

Další informace:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Blockade_at_Hinkley_Point_NPP


---------------------------------------------------------------------
7. Anti-nuclear Chernobyl Day action in Minsk - 12 activists arrested
---------------------------------------------------------------------
V rámci mezinárodní akce protestovali lidé z Běloruska, Německa a Polska
vybavení transparenty na náměstí v Minsku proti běloruskému plánu na výstavbu
jaderné elektrárny v lokalitě Ostrovec. K demonstraci došlo 25.dubna, 25 let
po havárii v jaderné elektrárně Černobyl, která až do Fukušimy byla nejhorší
katastrofou v dějinách využívání jaderné energetiky, ve stejný den, kdy v
Německu a jiných státech u příležitosti tohoto smutného výročí demonstrovalo
více než 140.000 lidí proti využívání jádra. Po úspěšné a státními složkami
nerušené 6-minutové akci byla následná druhá akce přerušena běloruskou
policií, přičemž 12 ze 40 zúčastněných aktivistů bylo zatčeno. Akce a
především následná policejní akce měla velkou mediální odezvu v Bělorusku,
ale i v jiných státech, zejména v Německu.

Více informací:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Anti-nuclear_action_in_Minsk_on_April_25%2C_2011


---------------------------------------------------------------------
8. Nebezpečný experiment v JE Kola
---------------------------------------------------------------------
9.června 2011 se koná v Polarnie Zory termín veřejného projednání k
plánovanému navýšení výkonu 4.bloku jaderné elektrárny Kola (Rusko).
4.reaktor jaderné elektrárny Kola je v provozu od roku 1984. Do ukončení
provozu tohoto jaderného zařízení zbývají pouhé tři roky. „Mnozí odborníci
mají již nyní obavy z reaktorové bezpečnosti a experimenty se zvyšováním
kapacity elektrárny mohou mít podle nich katastrofální následky,“ informují
zástupci ekologické organizace PIM.

Kromě toho má nyní region Murmansk nadbytek elektrické energie. Reaktory
nepracují při plné kapacitě a elektrárna často běží s jedním odstaveným
blokem, oblast se však naučila zvyšovat svou energetickou efektivitu.
Koordinátor antiatomového projektu organizace „Příroda a mládež“ (PIM), Vitalij
Sergenjik si klade otázku: „Proč by mělo být ohrožováno zdraví a bezpečnost
obyvatel a investována taková suma peněz pouze pro to, aby se mírně zvýšil
výkon stárnoucí jaderné elektrárny Kola?“

Odkaz na další informace: 
http://blog.pim.org.ru/archives/1424


---------------------------------------------------------------------
9. Informační materiály k ukončení využívání jaderné energie
---------------------------------------------------------------------
V uplynulých měsících jsme vyrobili velký počet informačních letáků, kterými
zásobujeme ekologické organizace a zájemce informacemi potřebnými k
antiatomové práci. Tyto naše informační materiály jsou dostupné ve dvou
jazykových mutacích, některé dokonce ve více jazycích. Většina z nich je
barevná. Vyrobili jsme také nálepky „Nuclear Scream“. V případě zájmu si
můžete tyto naše informační materiály objednat mailem na:
contact@nuclear-heritage.nez, poštou na Nuclear Heritage Network, Am
Baerental 6, D-04720 Ebersbach OT Mannsdorf, Germany nebo telefonicky na
čísle +49 3431 5894170. Prosíme o příspěvek na pokrytí poštovních nákladů na
rozesílku informačních letáků, které získáte gratis.