NukeNews No. 17 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews 17 – Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
----------------------------------------------------------------------
Serdecznie witamy na łamach wiosennego wydania Nuke News! Pomimo
niebezpiecznego konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą, rosyjski koncern
jądrowy Rosatom będący własnością państwa rosyjskiego będzie mógł
przejąć kontrolę nad nowym projektem budowy elektrowni jądrowej w
Finlandii. Firma Rosatom posiada największą część udziałów w spółce
Fennovoima, która realizuje budowę fińskiej elektrowni jądrowej, i
pożyczy rosyjskie pieniądze na pokrycie części kosztów budowy tego
projektu. Między innymi wchodzą tu w grę ryzyka finansowe dla
rosyjskich emerytów, albowiem pieniądze na fińską elektrownię jądrową
mają pochodzić z rosyjskiego funduszu emerytalnego.

Skandalicznym jest także fakt, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii
chcą pogróżkami zmusić Austrię, aby zrezygnowała ze swoich planów na
podjęcie kroków prawnych przeciw decyzji Komisji Europejskiej. Komisja
Europejska zezwoliła bowiem na wykorzystanie dużych środków
finansowych do wybudowania planowanego reaktora Hinkley Point C w
Wielkiej Brytanii.

Obok innych przynosimy także wiadomości z Polski i z Republiki
Czeskiej, a w pewnym sensie także pozytywne nowości od naszych
przyjaciół ze Szwecji dotyczących tamtejszego ruchu antyatomowego.
Żadnych pozytywnych wiadomości oczywiście nie możemy przynieść z
Fukushimy, gdzie po czterech latach od awarii elektrowni jądrowej
ostro wzrasta liczba dzieci z rakiem tarczycy.


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnego wydania Nuke News nr 17
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
1. Budowa elektrowni jądrowej Fennovoima ma być zapłacona ze środków
  rosyjskiego Funduszu Dobrobytu Narodowego
2. Fukushima: urząd regulacji wezwał firmę Tepco do zrzutu wody
  zawierającej tryt do morza
3. Kosztów wyłączania wysłużonych urządzeń jądrowych na całym
  świecie widocznie nie doceniono - mogą się wielokrotnie zwiększyć
4. Wskazówka „zegara wojny atomowej” nigdy po 1984 roku nie stanęła
  tak blisko dwunastej
5. Kanada: Kto zastopuje tajne machinacje?
6. „Nuclear Free California” organizuje konferencję za zamknięciem
  elektrowni jądrowej Diablo Canyon
7. Budowa elektrowni jądrowej w Polsce: odwołano umowę z firmą
  WorleyPearsons
8. MAEA i Ministerstwo Gospodarki omawiają projekt polskiego programu
  jądrowego
9. Polska: Konsultacje transgraniczne na temat składowiska odpadów
  jądrowych koło Czarnobylu bez poinformowania ludności
10. Czeska wizja państwa jądrowego
11. Rosnąca liczba obszernych pożarów koło Czarnobylu może ponownie
  podwyższyć poziom radioaktywności z Czarnobylu
12. Ciekłe odpady jądrowe na autostradach Ameryki Północnej?
13. Czy jesteśmy przygotowani do katastrofalnej burzy słonecznej?
14. Sytuacja w Pyhäjoki - projekt elektrowni jądrowej firmy Fennovoima
15. Żadnych nowych elektrowni jądrowych w Szwecji
16. Brytyjska odpłata rządowi Austrii?
17. Pierwotni obywatele mają ustąpić przed pracami wydobywczymi
18. Australia: Zatwierdzono planowaną kopalnię uranu w Kintyre
19. Australia Południowa powołuje parlamentarną komisję badawczą ds.
  przemysłu jądrowego
20. Podejrzenie raka tarczycy u 117 dzieci w Fukushimie
21. Protestacyjna impreza kulturowa w Gorleben, 22 maja 2015 r
22. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
23. Co to są Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Budowa elektrowni jądrowej Fennovoima ma być zapłacona ze środków
  rosyjskiego Funduszu Dobrobytu Narodowego
----------------------------------------------------------------------
W połowie stycznia rząd rosyjski poinformował o swojej decyzji
udzielić środków finansowych z rosyjskiego Funduszu Dobrobytu
Narodowego na koszty budowy elektrowni jądrowej Fennovoima w Pyhäjoki
w Finlandii. Chodzi o fundusz państwowy, którego zadaniem jest
zapewnianie długotrwałych wypłat emerytur. Rząd rosyjski podjął
decyzję 30 grudnia 2014 roku, dokument opublikowano 16 stycznia 2015
r. Zgodnie z uchwalonym dokumentem, inwestycja w projekt nowej
elektrowni jądrowej sięgnie aż 2,4 miliardów eur, jednak nie więcej
niż 150 miliardów rubli; firmy rosyjskie Energoprom i Rosatom
Overseas mają udział w projekcie w wysokości 34%. Spółki zależne
firmy rosyjskiej Rosatom przejęły udziały od spółki E.ON, gdyż ten
niemiecki koncern, który stał na początku projektu, pod presją opinii
publicznej w Niemczech wycofał się z niego.

Fennovoima jest pod presją czasową. Jeżeli budowa elektrowni nie ruszy
przed początkiem lipca tego roku, to traci moc dotychczasowe
zezwolenie parlamentu fińskiego, od którego budowa jest uzależniona, a
wtedy trzeba byłoby podjąć nową decyzję polityczną.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pyh%C3%A4joki


----------------------------------------------------------------------
2. Fukushima: urząd regulacji wezwał firmę Tepco do zrzutu wody
  zawierającej tryt do morza
----------------------------------------------------------------------
Japoński urząd regulacji oficjalnie wezwał firmę Tokyo Eletric Power
(Tepco), aby pracowała nad zrzucaniem lekko radioaktywnej wody z
terenów elektrowni jądrowej Fukushima Dai-Ichi do oceanu. Dotąd firma
Tepco przechowywała wodę zawierającą radioaktywny tryt w około tysiącu
zbiornikach na terenie elektrowni, gdzie jednak kończy się miejsce.

http://cleanairalliance.us5.list-manage2.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=5cbc9f7760&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
3. Kosztów wyłączania wysłużonych urządzeń jądrowych na całym
  świecie widocznie nie doceniono - mogą się wielokrotnie zwiększyć
----------------------------------------------------------------------
Do 2040 roku powinna się zakończyć eksploatacja ogółem 200 reaktorów
jądrowych z 434 obecnie aktywnych. Koszty wyłączania szacuje się na
ponad 100 miliardów dolarów. Wiele fachowców jednak uważa tę liczbę za
mocno nie docenioną, gdyż nie uwzględnia ona kosztów likwidacji i
długotrwałego składowania odpadów radioaktywnych, ponadto koszty
wyłączania wyraźnie się różnią zależnie od typu reaktora, jak również
od państwa.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=01191c1a4f&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
4. Wskazówka „zegara wojny atomowej” nigdy po 1984 roku nie stanęła
  tak blisko dwunastej
----------------------------------------------------------------------
W czwartek hipotetyczna wskazówka „zegara wojny atomowej” pokazała
trzy minuty do dwunastej. Powód stanowią rosnące ryzyka zmian
klimatycznych oraz zbrojenia jądrowe, które przedstawiają największe
zagrożenie dla ludzkości od zakończenia się zimnej wojny.
Ogólnoświatowe usiłowania o zredukowanie arsenałów jądrowych po 2009
roku znowu zmalały, a wszystkie mocarstwa jądrowe kontynuują budowanie
reaktorów jądrowych i rozszerzają swoje programy zbrojeń jądrowych.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=ae6045a9f7&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
5. Kanada: Kto zastopuje tajne machinacje?
----------------------------------------------------------------------
To ostatnie, czego teraz potrzebują mieszkańcy prowincji Ontario, to
tajny handel energetyczny. Tylko w drodze całkowitego ponownego
zbadania ze strony urzędu energetycznego Ontario Energy Booard możemy
ustalić, czy transakcja o wartości 60 do 111 miliardów dolarów
kanadyjskich związana z modernizacją starzejących się reaktorów
jądrowych jest rzeczywiście tym najlepszym rozwiązaniem dla pokrycia
naszych potrzeb energetycznych.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=32ee05d954&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
6. „Nuclear Free California” organizuje konferencję za zamknięciem
  elektrowni jądrowej Diablo Canyon
----------------------------------------------------------------------
W weekend od 24 do 25 stycznia, w mieście San Luis Obispo w centralnej
części pustyni, odbyła się konferencja pod hasłem „Nuclear Free
California”, w której wzięli udział aktywiści z całego stanu, jak
również z odległych obszarów, takich jak Washington D.C. lub Fukushima
w Japonii. Celem konferencji była dyskusja na temat zamknięcia
tutejszego reaktora jądrowego Diablo Canyon. Jest to ostatni reaktor
jądrowy w słonecznym stanie, który pozostał w eksploatacji.

Starzejący się reaktor znajduje się v strefie tsunami, na kilku pasach
trzęsień ziemi, o których nie było wiadomo w czasie budowania
elektrowni jądrowej. Z wielu pasów trzęsień ziemi mogłyby pochodzić
wstrząsy, do których konstrukcja elektrowni jądrowej nie jest
przystosowana - jak poinformował dr Michael Peck, były
kierownik-inspektor narodowego jądrowego urzędu regulacji Nuclear
Regulatory Commission w Diablo Canyon. Po tym, jak dr Peck pisemnie
wyraził opinię, że reaktor należy wyłączyć z eksploatacji, urząd NRC
przeniósł go na inne stanowisko. Będzie bardzo trudne skłonić
miejscowe organy regulacji, a szczególnie NRC, do podjęcia skutecznych
środków regulacyjnych.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Free_California_Holds_Conference_to_Shut_Down_Diablo_Canyon


----------------------------------------------------------------------
7. Budowa elektrowni jądrowej w Polsce: odwołano umowę z firmą
  WorleyPearsons
----------------------------------------------------------------------
W dniu 22 grudnia, firma PGE EJ1 (spółka zależna państwowej firmy PGE,
której powierzono wybudowanie i eksploatowanie pierwszej planowanej
elektrowni jądrowej w Polsce) wypowiedziała umowę o wartości 253
milionów złotych z firmą WorleyPearsons, której rok temu zlecono
wyszukanie odpowiedniej lokalizacji oraz przeprowadzenie procedury
oceny oddziaływania budowy na środowisko. Jako powód firma PGE EJ1
podała niedotrzymanie zobowiązań umownych i późną realizację prac
umownych. PGE EJ1 ogłosiła, że sama przejmuje kwestię odpowiedniej
lokalizacji dla elektrowni, opierając się przy tym o własne źródła
wewnętrzne firmy PGE Capital Group oraz pracując nad tym wspólnie z
poddostawcami, którzy już są w projekt zaangażowani.

Dziennik Rzeczpospolita napisał na ten temat, że Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) już wcześniej ostrzegała firmę PGE,
iż WorleyPearson w przeszłości ciasno współpracowała z firmami
rosyjskimi, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu całego projektu.

Źródła:
http://www.pgeej1.pl/en/news/PGE-EJ-1-takes-over-the-execution-of-site-characterisation
http://wbj.pl/polands-nuclear-power-plant-project-delayed/
http://www.biztok.pl/gospodarka/pge-zerwala-kontrakt-z-australijczykami-sama-zbada-grunt-pod-elektrownie-atomowa_a19502


----------------------------------------------------------------------
8. MAEA i Ministerstwo Gospodarki omawiają projekt polskiego programu
  jądrowego
----------------------------------------------------------------------
W dniach od 3 do 5 lutego 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie
polskiego ministra gospodarki ze specjalistami z MAEA. Wśród głównych
tematów znalazł się planowany program likwidacji odpadów oraz ogólny
Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Według ministra
gospodarki, przedstawiciele urzędu wysoko ocenili oba dokumenty. Media
przychylne dla przemysłu jądrowego opisały to tak, jakoby specjaliści
z MAEA mieli pomagać w rozwiązywaniu problemów odpadów jądrowych w
Polsce.

Źródło:
http://www.mg.gov.pl/node/22770


----------------------------------------------------------------------
9. Polska: Konsultacje transgraniczne na temat składowiska odpadów
  jądrowych koło Czarnobylu bez poinformowania ludności
----------------------------------------------------------------------
W połowie listopada 2014 roku, Ukraina poinformowała polskie
ministerstwo środowiska o swoich planach na wybudowanie, w odległości
około 11 kilometrów od elektrowni jądrowej Czarnobyl, składowiska
odpadów jądrowych i zużytego paliwa jądrowego. Projekt planu złożono w
ramach porozumienia ESPOO; według dostępnych informacji, w czasie
konsultacji transgranicznych nie było żadnych uwag lub komentarzy ze
strony ukraińskiej opinii publicznej. Ludzie bowiem w ogóle się o tej
sprawie nie dowiedzieli, ani nie dotarły do nich jakiekolwiek
informacje, aż do połowy stycznia, kiedy to media przyniosły
informację o posiedzeniu Sejmu, na którym Piotr Otawski, podsekretarz
stanu w ministerstwie środowiska, próbował rozwiać obawy jednego z
posłów, oświadczając, że mogilnik, w odróżnieniu od innych urządzeń
jądrowych, zwykle wywołuje tylko lokalne następstwa. Powiedział między
innymi, że w tym względzie przestrzegane są surowe procedury
międzynarodowe, obowiązujące także w stosunku do tego specjalnego
projektu.


----------------------------------------------------------------------
10. Czeska wizja państwa jądrowego
----------------------------------------------------------------------
Gdy rząd czeski w kwietniu ubiegłego roku odmówił świadczenia
długotrwałych gwarancji stałej ceny odkupu prądu elektrycznego z
nowych bloków elektrowni jądrowej Temelín, po czym spółka energetyczna
ČEZ natychmiast wstrzymała przetarg na wybór dostawcy nowych reaktorów
jądrowych, czescy ministrowie finansów i przemysłu otrzymali zadanie
opracowania nowej strategii rozwoju energetyki jądrowej w Republice
Czeskiej. Powstawanie strategii odbywało się w utajeniu i dopiero
niedawno temu, pod tytułem „Państwowy plan działań na rzecz rozwoju
energetyki jądrowej w Republice Czeskiej”, przedstawiono ją pozostałym
ministrom do zaopiniowania. Sam fakt, że ministrowie mieli czas tylko
pięć dni na swoją reakcję na przedłożony materiał, który powinien
wpłynąć na przyszłość Republiki Czeskiej na całe stulecie, wskazuje na
to, że trzeba się mieć na baczności. Projekt materiału między innymi
powołuje się na zatwierdzony projekt Państwowej koncepcji
energetycznej, której jednak jeszcze nie uchwalono. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_vision_of_the_Atomic_State


----------------------------------------------------------------------
11. Rosnąca liczba obszernych pożarów koło Czarnobylu może ponownie
  podwyższyć poziom radioaktywności z Czarnobylu
----------------------------------------------------------------------
Chmura radioaktywna znowu mogłaby zawisnąć nad Europą. Rosnąca liczba
obszernych pożarów mogłaby prowadzić do uwolnienia radioaktywności z
górnych warstw gleby w gęstych lasach w pobliżu elektrowni jądrowej
Czarnobyl na terenie Ukrainy i Białorusi.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=f0bb32d396&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
12. Ciekłe odpady jądrowe na autostradach Ameryki Północnej?
----------------------------------------------------------------------
Ciekłe odpady jądrowe na autostradach Ameryki Północnej? Planowany
jest przewóz około 23.000 litrów HEUNL (highly enriched uranyl nitrate
liquids, wysoko wzbogacony roztwór azotanu uranylu) z placówki Chalk
River w zachodniej części Ontario do placówki Savannah River w
Karolinie Południowej, będącej kolejnym miejscem składowania
materiałów radioaktywnych. Dotąd to się nigdy nie zdarzyło. Tu można
się dowiedzieć, dlaczego jest to zły pomysł oraz jakie istnieją inne,
mniej niebezpieczne alternatywy:

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=d79fa70c39&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
13. Czy jesteśmy przygotowani do katastrofalnej burzy słonecznej?
----------------------------------------------------------------------
W ciągu kilku tygodni w elektrowniach jądrowych zakończyłyby swoje
funkcjonowanie agregaty awaryjne, wyłączyłyby się pompy elektryczne
zaopatrujące w wodę baseny zawierające zużyte paliwo jądrowe. W wielu
miejscach nastąpiłoby topnienie rdzenia reaktora.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=de0e0ab053&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
14. Sytuacja w Pyhäjoki - projekt elektrowni jądrowej firmy Fennovoima
----------------------------------------------------------------------
Firma Fennovoima od niedawna jest właścicielem prawie całej gleby i
wody w okolicy półwyspu Hanhikivi. W trakcie chaotycznego zebrania 31
stycznia 2015 roku, związek właścicieli Parhalahti (liczący ponad 200
członków, właścicieli gruntów), do którego należała większość gleby i
wód w regionie, podjął decyzję o zaakceptowaniu oferty odkupu od firmy
Fennovoima. Całe zebranie jednak przebiegało bardzo chaotycznie (być
może nawet nielegalnie), wobec czego jak dotąd nie podpisano
stosownych dokumentów. 

Cały artykuł znajduje się tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Situation_in_Pyh%C3%A4joki,_NPP_project_of_Fennovoima


----------------------------------------------------------------------
15. Żadnych nowych elektrowni jądrowych w Szwecji
----------------------------------------------------------------------
W Szwecji nie buduje się żadnych nowych elektrowni jądrowych. Jesienią
2014 roku rząd szwedzki podjął decyzję, że firma państwowa Vattenfall
zakończy planowanie nowego reaktora jądrowego. Firma Vattenfall
wstrzymała prace nad projektem, jednak nie wycofała wniosku wysłanego
wcześniej do Państwowego instytutu ochrony przed promieniowaniem
(SSM). 23 stycznia urząd poinformował, że postanowił dalej nie
rozpatrywać wniosku firmy Vattenfall. Według radia szwedzkiego i
innych źródeł w mediach oznacza to, że program budowania nowych
reaktorów jądrowych w Szwecji został w ten sposób w całości
wstrzymany.

Grupy antyatomowe cieszą się z tej decyzji. Szwecja jednak dotąd nie
obwieściła, do kiedy chce ostatecznie zakończyć eksploatację nadal
pracujących, starych reaktorów jądrowych, stanowiących duże ryzyko dla
bezpieczeństwa. 

Odsyłacz:
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/01/ingen-ny-karnkraft-i-sverige-sa-togs-beskedet-emot


----------------------------------------------------------------------
16. Brytyjska odpłata rządowi Austrii?
----------------------------------------------------------------------
Austriacki Rząd Federalny poinformował, że podejmie kroki prawne
przeciw decyzji UE, która pozwala na przykład Wielkiej Brytanii na
współfinansowanie budów nowych elektrowni jądrowych - jak jest to
planowane w przypadku elektrowni jądrowej Hinkley Point C, w formie
umowy typu contract for difference.

Angielskie grupy ekologiczne pochwaliły stanowisko Austrii i wysyłały
do Wiednia nawet odstręczające zdjęcia z Sellafield, jakie
opublikowano w magazynie The Ecologist. Również niemiecka firma
EWS-Schönau, dostarczająca swoim klientom ekologiczny prąd,
opowiedziała się za stanowiskiem austriackim w swojej kampanii, którą
wsparło już ponad 50.000 osób.

Brytyjski premier David Cameron jednak chyba nie ucieszył się, kiedy
kanclerz Austrii na wspólnym spotkaniu chciał mu w skrócie wyjaśnić
postawę swojego kraju. Przeciwnie, światło świata ujrzały informacje
z kręgów dyplomatycznych, według których Londyn rozważa systematyczne
kroki przeciw rządowi austriackiemu. Odpowiedź kanclerza Austrii
Wernera Faymanna brzmiała następująco: „Austria nie da się zastraszyć
i dlatego wierzę, że chodzi tylko o nieporozumienie.”

W rzeczywistości problem jest jednak po stronie Królestwa
Zjednoczonego, gdyż duża część planowanej pomocy finansowej
brytyjskiego projektu jądrowego w wysokości 20 miliardów eur (plus 35
lat gwarancji stałych cen odkupu prądu elektrycznego z nowych bloków
jądrowych) powinna obciążyć brytyjskich konsumentów. Dlatego sami
obywatele kraju powinni zacząć upominać się o temat w swoim rządzie,
nim będzie za późno.

Więcej informacji: 
https://mariannewildart.wordpress.com/2014/10/28/letters-to-the-austrian-chancellor-and-other-european-leaders-no-new-build-subsidies/
http://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftspolitik/neue-huerden-am-weg-zu-akw-hinkley-point/113.497.528


----------------------------------------------------------------------
17. Pierwotni obywatele mają ustąpić przed pracami wydobywczymi
----------------------------------------------------------------------
Dene First Nation (grono pierwotnych obywateli) w La Loche na
północnym zachodzie prowincji kanadyjskiej Saskatchewan jest coraz
bardziej wypychane ze swoich tradycyjnych obszarów, zarówno z powodu
zwiększającego się wydobycia piasków ropnych, jak też znalezionych
złóż rudy uranu. Rząd prowincji podjął środki mające skłonić członków
Dene First Nation do opuszczenia ich rodzimej krainy.

http://earthfirstjournal.org/newswire/2015/02/12/dene-people-in-northern-saskatchewan-are-resisting-uranium-and-tar-sands-mining/


----------------------------------------------------------------------
18. Australia: Zatwierdzono planowaną kopalnię uranu w Kintyre
----------------------------------------------------------------------
Wczesną wiosną minister ochrony środowiska Australii Zachodniej
zezwolił na korzystanie z planowanej kopalni uranu w Kintyre. Kopalnia
należy do firmy Cameco. Poszukujemy wsparcia międzynarodowego.
Unikatowy ekosystem pustyni został wyjęty spod Parku Narodowego
Karlamilyi, aby tu można było rozpocząć prace wydobywcze. W chwili
obecnej australijski federalny minister ochrony środowiska rozważa
decyzję o przyszłości największego parku narodowego w Australii
Zachodniej, jak również zagrożonej planowaną kopalnią uranu grupy
pierwotnych obywateli Martu zamieszkujących okolice. Potrzebujemy
twojego wsparcia w dalszym rozpowszechnianiu tej informacji - proszę,
przekazuj poniższy film społeczności Parngur, która walczy przeciw
zamierzonemu wydobywaniu uranu, i wyślij wiadomość do ministra Grega
Hunta. Twoje wsparcie jest bardzo ważne - przede wszystkim dla
zagrożonych ludów.

Więcej informacji:
http://ccwa.org.au/takeaction/kintyre
https://vimeo.com/121416266


----------------------------------------------------------------------
19. Australia Południowa powołuje parlamentarną komisję badawczą ds.
  przemysłu jądrowego
----------------------------------------------------------------------
Parlamentarna komisja śledcza ds. uranu w Australii Południowej
odwodzi nas od tego, jak bardzo ważne jest przejście na zdrowe,
ekologiczne źródła energii, i przeciwstawia się ogólnoświatowym
tendencjom odchodzenia od energetyki jądrowej - piszą Dave Sweeney i
Jim Green. 

Więcej informacji:
http://www.acfonline.org.au/news-media/acf-opinion/south-australia-out-step-global-nuclear-energy-trends


----------------------------------------------------------------------
20. Podejrzenie raka tarczycy u 117 dzieci w Fukushimie
----------------------------------------------------------------------
12 lutego 2015 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez
Oversight Committee for Fukushima Prefecture Health Management Survey
(Komisję nadzoru nad badaniami zarządzaniem zdrowiem w prefekturze
Fukushima). Według komisji liczba dzieci, u których pojawiło się
podejrzenie raka tarczycy, wzrosła do 117.

86 spośród nich już przeszło operacje, które podejrzenia raka tarczycy
potwierdziły. Od kwietnia 2014 roku trwała druga seria badań ogółem
75.311 dzieci. U ośmiu z nich w pierwszej serii badań nie ujawniono
„żadnych anomalii”, natomiast w drugiej serii już zaistniały
podejrzenia raka tarczycy. Jedno z tych dzieci przeszło więc operację,
która faktycznie wykazała, że cierpi ono na raka tarczycy.

Więcej informacji: 
http://www.foejapan.org/en/energy/doc/150310.html


----------------------------------------------------------------------
21. Protestacyjna impreza kulturowa w Gorleben, 22 maja 2015 r
----------------------------------------------------------------------
Czyżby transporty kontenerów Castor do Gorlebenu się skończyły?
Bynajmniej! Mamy do czynienia tylko z etapem strategicznej ciszy i
przerwy w transportach odpadów nuklearnych. W tej chwili decyduje się
w Berlinie o dobudowaniu mogilnika w Gorleben. Komisja ds. mogilnika
robi swoją pracę: nie ma nic nowego, wszyscy nadal mówią wyłącznie o
lokalizacji Gorleben - jedynym nazwanym w Niemczech miejscu.

My do tego NICZEGO jeszcze nie przyzwyczailiśmy się! Chcemy się z wami
spotkać. Chcemy urządzić wspólną imprezę w pobliżu urządzeń jądrowych
w Gorleben. W środku Landpartie, do której już od ponad dwudziestu lat
rok w rok przybywa ponad 50.000 osób, aby wejrzeć w życie ludzi,
artystów, rzemieślników, muzyków... 22 maja tego roku będzie tu miało
miejsce duże wydarzenie: dużo kiosków, trzy sceny, dużo jedzenia i
picia, informacje! Chcemy się spotkać z wami wszystkimi, porozmawiać,
zaplanować następne wydarzenia i wzajemnie się upewnić, że dopóki
będzie to możliwe, będziemy wszyscy trzymać się razem i naplujemy
państwu jądrowemu w talerz. Przyjedź i dołącz do nas!

Więcej informacji:
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=12371


----------------------------------------------------------------------
22. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
(Tylko wybór. Ucieszymy się z wiadomości o twoich wydarzeniach do
następnego wydania Nuke News)
więcej wydarzeń: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Ucieszymy się z informacji od organizowanych przez ciebie wydarzeniach
lokalnych, jak też międzynarodowych - opublikujemy je na stronie
internetowej oraz w Nuke News.


1.6.14-czerwiec'15:"Bure 365" - wydarzenie decentralne przeciw
          mogilnikowi odpadów nuklearnych w Bure (Francja)
21.03.15:     Kampania za rozbrojeniem jądrowym: Battle of the
          Bands & przetarg na wykonanie ulotki w Red Brick
          Building w Glastonbury (UK)
21.03.15 11°°:   Konferencja na temat odpadów jądrowych w
          publicznej szkole wyższej, Bahnhofsallee 7,
          Göttingen (Niemcy)
24.03.15 10:30:  Demonstracja przeciw decyzji Komisji Europejskiej
          zezwalającej na subwencje dla elektrowni jądrowej
          Hinkley Point C, Berlaymont-Gebäude,
          Schuman-Kreisel w Brukseli (B)
24.03.15 14°°:   Międzynarodowa konferencja o odpadach jądrowych w
          duńskim parlamencie Gemeinschaftssaal
          (Fællessalen), Christiansborg, Kopenhaga (Dania)
26.03.15-29.05.15: Büchel65 - 65-dzienna blokada miejsca produkcji
          broni jądrowej Büchel (Niemcy)
26.03.15:     Seminarium szwedzkiego urzędu ochrony przed
          promieniowaniem dotycząca Narodowego programu
          likwidacji odpadów radioaktywnych, Sztokholm (S)
28.03.15-29.03.15: Spotkanie dotyczące transportów uranu w
          Naturfreundehaus, Kapellenstr. 9a, v Köln-Kalk
          (Niemcy)
30.03.15-25.04.15: Marsz "Walk For A Nuclear Free Future" od zakładów
          jądrowych Oakridge, TN, do budynku ONZ, Nowy Jork,
          NY (USA)
30.03.15 10:45:  Wydarzenie wielkanocne przeciw chwytu firmy
          energetycznej E.On, która chce wydzielić swoje
          części jądrowe, przy siedzibie głównej firmy E.ON
          Eon-Platz 1, Düsseldorf (Niemcy)
31.03.15 9:30:   Proces odwoławczy przeciw aktywistom z powodu ich
          przywiązywania się do kolei podczas blokady
          transportu odpadów jądrowych z Lubminu w 2010 roku,
          sąd krajowy Stralsund (Niemcy)
03.04.15 11:57:  Marsz wielkanocny „Zatrzymać sprzedaż Urenca: Nie
          chcemy dalszego szerzenia broni jądrowej!” przy
          zakładach wzbogacania uranu firmy Urenco, wejście
          główne Röntgenstr. 4, Gronau (Niemcy)
04.04.15 10:30:  Scrap Trident (wstrzymać program Trident):
          ogólnokrajowa demonstracja „Bairns not Bombs”,
          George Squarev Glasgow (UK)
13.04.15:     Duża blokada bazy atomowych okrętów podwodnych,
          Faslane (UK)
14.04.15-16.04.15: World Uranium Summit (Światowy szczyt poświęcony
          uranu), Québec City (Kanada)
14.04.15 13:30:  Proces przeciw aktywistom z powodu wspinania się
          podczas demonstracji za rewolucją energetyczną w
          2013 roku, sąd rejonowy Tiergarten, Saal 1002,
          Berlin (D)
15.04.15-25.04.15: Międzynarodowy festiwal filmowy na temat uranu,
          Québec City (Kanada)
23.04.15 10°°:   Zgromadzenie walne firmy RWE, Norbertstr.2, Essen
          (Niemcy)
24.04.15-25.04.15: Międzynarodowa konferencja stowarzyszenia Peace &
          Planet za bezjądrowym, pokojowym, sprawiedliwym i
          zrównoważonym światem, Nowy Jork (USA)
25.04.15-01.05.15: Europejskie tygodnie akcji o przyszłość po
          Czarnobylu i Fukushimie
26.04.15:     Masowa akcja protestacyjna koło elektrowni jądrowej
          Fessenheim (Francja)
26.04.15:     Demonstracja stowarzyszenia Peace & Planet w Nowym
          Jorku (USA)
27.04.15 13°°:   Global Wave 2015: Wave Goodbye to Nukes
29.04.15:     Zgromadzenie walne firmy EnBW-Hauptversammlung w
          hali miejskiej, Centrum Kongresowe, Karlsruhe
          (Niemcy)
05.05.15-07.05.15: Forum jądrowe: Roczne zebranie ds. techniki
          jądrowej, Estrel - centrum kongresowe, Berlin
          (Niemcy)
07.05.15 10°°:   Zgromadzenie walne firmy E.ON, Norbertstr. 2, Essen
          (Niemcy)
12.05.15-15.05.15: Konferencja jądrowa „Innowacje w trzecim
          millenium”, Delta Winnipeg Hotel, 350 St Mary Ave,
          Winnipeg, Manitoba (Kanada)
19.05.15:     Konferencja o energii jądrowej 2015, Redoutensäle,
          Promenadenhof, Linz (Austria)
22.05.15, 14:00:  Protestacyjna impreza kulturowa z przedstawicielami
          inicjatyw obywatelskich i działaczami imprezy
          kulturowej koło zakładów jądrowych w Gorleben
          (Niemcy)
26.05.15-27.05.15: Posiedzenie plenarne Europejskiego Forum Energii
          Jądrowej (ENEF), Praga (Czechy)
08.06.15-11.06.15: XX międzynarodowa konferencja dotycząca metrologii
          radionuklidów - i jej metod zastosowania, Wiedeń
          (Austria)
08.06.15-21.06.15: Obóz „Better Power!” przeciw energetyce jądrowej,
          Pyhäjoki (Finlandia)
12.07.15-16.07.15: 60 roczne posiedzenie Health Physics Society,
          Indianapolis, Indiana (USA)
14.08.15-16.08.15: Festiwal solarny, TS, Dorfstr. 78, Salzwedel-Riebau
          (Niemcy)
16.08.15-19.09.15: „Walkatjurra Walkabout - Walking for Country” -
          Marsz z Wiluny do Leonory (AU)
09.09.15-11.09.15: World Nuclear Symposium (Międzynarodowe Sympozjum
          Jądrowe) 2015, Londyn (UK)
19.09.15, 11:00:  Konferencja na temat odpadów jądrowych w publicznej
          szkole wyższej, Wilhelmshöher Allee 19-21, Kassel
          (Niemcy)
25.04.16-01.05.16: Europejskie tygodnie akcji o przyszłość po
          Czarnobylu i Fukushimie
01.09.16-30.11.16: Główne posiedzenie sądu rejonowego dotyczące
          wniosku SKB związanego z budową mogilnika dla
          odpadów jądrowych KBS3, sąd rejonowy Nacka (S)
2017:       Prawdopodobny transport wysokoaktywnych odpadów
          jądrowych z Sellafield (UK) oraz odpadów
          średnioaktywnych z La Hague (F) do Gorleben
          (Niemcy) i związane z tym protesty


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2043-battle-of-the-bands-poster-art-competition
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://noah.dk/atomaffaldskonference/
http://www.buechel-atomwaffenfrei.de/buechel65/english/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/stockholm-ssm-avfallsseminarium
https://www.facebook.com/events/1529461247318324
http://www.ausgestrahlt.de/eon-eier
http://blockmin.blogsport.eu/2015/02/16/nach-ueber-4-jahren-nach-der-betonblock-aktion-berufungsprozess-am-31-03-2015-vor-dem-landgericht-stralsund/
http://www.ostermarsch-gronau.de
http://scraptrident.org/demo-in-glasgow-28th-march-blockade-at-faslane-13th-april/
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2083-bairns-not-bombs-blockade
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/World_Uranium_Symposium
http://nirgendwo.info/berlin/
http://uraniumfilmfestival.org/en/quebec-uranium-festival
http://www.rwe.com/web/cms/de/2308804/rwe/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2015/
http://www.peaceandplanet.org/conference-program/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2015
http://www.fessenheimstop.org/pages/termine.php?Gro%C3%9Fdemo%20beim%20AKW%20Fessenheim%20/%20grande%20Manif%20centrale%20de%20Fessenheim&month=4&year=2015&day=26&show=3&id=97&section_id=174&detail=1
http://www.peaceandplanet.org/mobilization/
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2099-global-wave-2015-wave-goodbye-to-nukes
https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/events/hauptversammlung/index.html
http://www.kernenergie.de/kernenergie/service/veranstaltungen/tagungen/2015-05-05_jahrestagung.php
http://www.eon.com/de/investoren/veranstaltungen/kalender/2015/5/7/hauptversammlung-2015.html
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Energy_Conference_2015
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
http://ec.europa.eu/energy/en/events/2015-european-nuclear-energy-forum-enef-plenary-meeting
http://icrm2015.boku.ac.at/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Better_Power!_camp
http://hps.org/meetings/meeting37.html
http://www.solarfestival.de
http://walkingforcountry.com
http://www.wna-symposium.org/ehome/index.php?eventid=108035&
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017


----------------------------------------------------------------------
23. Co to są Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Newsletter
przekazuje informacje zarówno dla aktywistów, jak też dla innych osób
zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Powinien to być
krótki tekst w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit,
niezbędny jest lapidarny tytuł, można podać także odsyłacz do strony
internetowej zawierającej szczegóły informacji. Termin dla nadsyłania
artykułów do osiemnastego wydania Nuke News mija 24 maja 2015 roku.

Więcej informacji o Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET