NukeNews No. 15 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* Nuke News 15 – Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
----------------------------------------------------------------------
Witamy na łamach 15 wydania Nuke News – wielojęzycznego newslettera,
wydawanego przez Nuclear Heritage Network. W niniejszym wydaniu
przynosimy Państwu informacje od aktywistów, połączonych w ramach
naszej wspólnoty, na tematy, jakimi zajmują się oni na Ukrainie, w
Polsce, Królestwie Zjednoczonym, Rosji, Kanadzie i innych regionach.
Tematami są: uran, nowe reaktory, przedłużanie żywotności oraz odpady
jądrowe.

W sierpniu odbył się mini-kemp Nuke News w mieście Kaplice w Czechach.
Dyskutowaliśmy nad projektem Nuke News, możliwościach jego dalszego
rozszerzania i rozwijania. W przypadku zainteresowania dyskutowanymi
informacjami oraz wynikiem tych rozmów zapraszamy do zapoznania się z
protokołem:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic

Twoje teksty do nowego wydania Nuke News będą miło widziane. Więcej
informacje możesz znaleźć na końcu niniejszego newslettera. Ucieszymy
się także z Twojego wsparcia w postaci tłumaczeń i korekt, a jeżeli
ktoś zechciałby się zająć mutacją w swoim, dotąd tu nieobecnym języku,
to też będzie to miło widziane.


----------------------------------------------------------------------
Zawartość aktualnego wydania NukeNews #15
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
1. Bure 365: wyzwanie do dołączenia!
2. Ukraina: Nowości dotyczące planów na wybudowanie nowych bloków w
  elektrowni jądrowej Chmielnicki
3. Wystawa zdjęć „Twarze uranu“ w Polnej w Czechach
4. Marsz przeciwko uranu w Brzkovie (Czechy)
5. Kampania za niezależne pomiary promieniowania w północnozachodniej
  części Anglii
6. Petycja – zatrzymać budowę elektrowni jądrowej Moorside (Anglia)
7. Wielka Brytania: pociągi jądrowe w Carnforth
8. Estoński koncern energetyczny na pytania odnośnie inwestycji w EJ
  Wisaginia odpowiada: nie, dzięki
9. Międzynarodowa kampania na rzecz wsparcia ruchu antyatomowego w
  Rosji
10. Czechy – Słowacja – Węgry: nowy kierunek rozwoju
11. Specjalista z Japonii odbywa wykłady w Europie na temat Fukushimy
12. Nowe wydanie Raportu o stanie przemysłu jądrowego w świecie
  on-line
13. Nowości dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Polsce
14. Kanada: OPG przejmuje kontrolę nad ryzykami budowy EJ Darlington
15. Na ścieżce „żółtego kołacza“
16. Smoleńsk: rosyjska branża jądrowa kłamie w oficjalnych dokumentach
17. Umowa na budowę elektrowni jądrowej w Polsce
18. Nowości z przesłuchań publicznych w Rosji
19. Przedłużenie eksploatacji 4 reaktora elektrowni jądrowej Kola:
  niepotrzebne ryzyko
20. Rząd fiński zezwolił na działania firmy Rosatom
21. UE zatwierdziła pomoc państwową dla elektrowni jądrowej Hinkley
  Point
22. Wyciek zdjęć z Sellafield
23. USA: Wyzwanie dla Capenhurst
24. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
25. Co to są Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Bure 365: wyzwanie do dołączenia!
----------------------------------------------------------------------
W czerwcu 2014 roku rozpoczęto kampanię Bure 365 przeciwko projektowi
„Cigeo“. Ten mogilnik do przechowywania odpadów wysoko
promieniotwórczych powinien stanąć w małej wiosce Bure we wschodniej
części Francji. Wyzywamy obywateli całej Europy do dołączenia do
kampanii i zorganizowania jak najwięcej wydarzeń. Każdy wyraz
solidarności jest miło widziany: obywatelskie nieposłuszeństwo,
wydarzenia publiczne, akcje bezpośrednie, postępowanie na drodze
prawnej.

Tu znajduje się treść całego wyzwania (w języku angielskim):
http://nocigeo.noblogs.org/post/category/translation-en/


----------------------------------------------------------------------
2. Ukraina: Nowości dotyczące planów na wybudowanie nowych bloków w
  elektrowni jądrowej Chmielnicki
----------------------------------------------------------------------
Dobra wiadomość: jak podały władze Ukrainy, państwo ukraińskie nie
będzie już współpracowało z Rosją nad budową nowych bloków jądrowych w
elektrowni Chmielnicki.

Zła wiadomość: nadal rozważane są możliwości budowy nowych reaktorów
jądrowych, jednak z opcją zaproszenia innego partnera. Poza tym, jeden
z posłów ukraińskich na początku września nadmienił, że tamtejszy rząd
powinien podjąć decyzję o zlokalizowaniu budowy nowych bloków oraz o
partnerze dla ich wybudowania już do końca tego roku. Ponadto
prowadzone są rozmowy na temat częściowej prywatyzacji (nawet 40%)
spółki Energoatom, co stanowi absolutną nowość, gdyż wcześniej mówiono
tylko o kooperacji (pierwszy krok prywatyzacji). Rząd prawdopodobnie
uważa, że w ten sposób mógłby uzyskać kapitał na projekty jądrowe.
Kolejną możliwością zapewnienia finansów według tamtejszego rządu jest
porozumienie w sprawie wywozu prądu elektrycznego z nowych bloków do
Unii Europejskiej. Wśród potencjalnych partnerów od strony technicznej
wymieniono na pierwszym miejscu firmy czeskie. Nadal jednak pozostaje
mnóstwo niejasności i niedoinformowania w tym temacie. I jak zwykle
pojawia się twierdzenie, że obecnej infrastruktury w miejscu
istniejącej elektrowni jądrowej Chmielnicki nie da się wykorzystać dla
nowego projektu.


----------------------------------------------------------------------
3. Wystawa zdjęć „Twarze uranu“ w Polnej w Czechach
----------------------------------------------------------------------
W dniach od 24 września do 31 października 2014 roku, w pasażu
księgarni „Kuba a Pařízek“ na Placu Husa 44 (Husovo náměstí) w
miejscowości Polna w Czechach (region Wysoczyzna – Morawy Południowe),
jest do obejrzenia wystawa zdjęć „Twarze uranu“, której autorem jest
fotograf Václav Vašků. Wraz z wystawą zdjęć trwa opracowywanie studium
wykonalności otwarcia złóż uranu Brzkov i Horní Věžnice (rząd zlecił
państwowej firmie Diamo przedstawienie tego studium najpóźniej do 30
września 2014 roku). Otwarcie wystawy odbyło się w środę 24 września o
godz. 15:00 w obecności autora, Václava Vašků.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Photo_Exhibition_%22Faces_of_Uranium%22_in_Poln%C3%A1


----------------------------------------------------------------------
4. Marsz przeciwko uranu w Brzkovie (Czechy)
----------------------------------------------------------------------
Marsz przeciwko planom na wydobywanie uranu, który odbył się 7
września 2014 roku, wsparło ok. 200 osób, m. in. dzieci, a przede
wszystkim miejscowa ludność. Niektórzy uczestnicy przyjechali także z
okolicznych wsi i miast. Wydarzenie zorganizowało stowarzyszenie
„Nasza przyszłość bez uranu“, które w ten sposób wyraziło niezgodę
miejscowej ludności, która sprzeciwia się planom czeskiego rządu na
dalsze kontynuowanie wydobywania uranu w tym regionie. Byłoby to
sprzecznie z dokumentem dotyczącym polityki surowcowej Republiki
Czeskiej z 1999 roku. Podczas dnia protestu obywatele mogli podpisywać
petycję stowarzyszenia „Nie dla wydobywania uranu na Wysoczyźnie“
(od końca lipca zebrano pod petycją ok. 1.200 podpisów), i zostanie
ona wysłana do Przewodniczącego Rady Ministrów Bohuslava Sobotki.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/March_against_uranium_in_Brzkov


----------------------------------------------------------------------
5. Kampania za niezależne pomiary promieniowania w północnozachodniej
  części Anglii
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie „Radiation Free Lakeland“ przymierza się do lobbingu
mającego na celu przeprowadzenie niezależnych pomiarów promieniowania
w północnozachodniej Anglii. Takie pomiary wcześniej wykonywała służba
pomiarów radiacji „RADMIL“ z siedzibą w Lancashire, która jednak już
kilka lat temu została rozwiązana przez samorząd regionalny z powodu
cięć budżetowych.

Więcej informacji:
http://mariannewildart.wordpress.com/2014/09/07/independent-radiation-monitoring-in-nw-what/


----------------------------------------------------------------------
6. Petycja – zatrzymać budowę elektrowni jądrowej Moorside (Anglia)
----------------------------------------------------------------------
Uruchomiono zbieranie podpisów pod petycją zatytułowaną „Stop
Moorside“ i skierowaną przeciw budowie elektrowni jądrowej, uważanej
przez branżę za największy krok w kierunku rozwoju energetyki jądrowej
w Europie. Aczkolwiek dotąd nie znaleziono odpowiedniego rozwiązania
problemu przechowywania odpadów jądrowych, to rząd w swoim niezłomnym
przekonaniu zamierza spustoszyć region Cumbria, aby móc tu wybudować
nowe reaktory jądrowe. Brytyjski poseł z partii laburzystów Michael
Meacher powiedział na ten temat, iż - „potrzebujemy nowe elektrownie
chyba tak samo jak dziurę w głowie!“

Prosimy o podpisanie petycji oraz o pomóc w jej rozpowszechnianiu:
https://you.38degrees.org.uk/petitions/stop-moorside-biggest-nuclear-development-in-europe


----------------------------------------------------------------------
7. Wielka Brytania: pociągi jądrowe w Carnforth
----------------------------------------------------------------------
Przez miasto Carnforth w północnozachodniej Anglii regularnie
przejeżdżają pociągi przewożące kontenery zawierające zużyte paliwo
jądrowe o wysokim stopniu napromieniowania (tzw. pociągi atomowe).
Operatorem pociągów przewożących zużyte paliwo z elektrowni jądrowych
jest firma DRS. Firma DRS "Direct Rail Services" jest zarządzana przez
urząd "Nuclear Decommissioning Authority", który pozwala na przejazd
tych wysoko napromieniowanych materiałów przez gęsto zaludnione
obszary Królestwa Zjednoczonego.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/07/19/not-so-brief-encounter-nuclear-trains-at-carnforth/


----------------------------------------------------------------------
8. Estoński koncern energetyczny na pytania odnośnie inwestycji w EJ
  Wisaginia odpowiada: nie, dzięki
----------------------------------------------------------------------
Litwa i „Hitachi, Ltd.“ przygotowują plany zawiązania czasowej firmy
projektowej, która przyspieszyłaby projekt budowy elektrowni jądrowej
Wisaginia. Na razie jednak wygląda na to, że projekt nie ma dużych
szans, albowiem nie może być zrealizowany bez regionalnych partnerów -
Estonii i Łotwy. Sandor Liive z firmy „Eesti Energie“ oświadczył, że
tani prąd z energii jądrowych już nie istnieje i że jeżeli Litwa w tej
chwili zwróci się do Estonii z pytaniem, czy chce ona zainwestować w
projekt elektrowni jądrowej Wisaginia, to odpowiedź będzie na pewno
brzmiała „nie“ (cytat).

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Estonian_energy_company_about_investing_in_Visaginas_NPP:_%22No,_thanks%22


----------------------------------------------------------------------
9. Międzynarodowa kampania na rzecz wsparcia ruchu antyatomowego w
  Rosji
----------------------------------------------------------------------
To, że Rosja ma dziwne wyobrażenia na temat tego, co jest w jej
interesie narodowym, a co nie - to nic nowego. Jednak dyskryminacja
aktywistów antyatomowych, a przede wszystkim stowarzyszenia
Ecodefence, sięgnęła już takiego poziomu, że potrzebny jest sprzeciw
międzynarodowy. Niżej można znaleźć szeroką platformę w kilku
mutacjach językowych, poświęconą temu problemowi. Prosimy o wsparcie
naszych przyjaciół w Rosji, pomoże to całemu ruchowi antyatomowemu.

Więcej informacji:
http://www.dianuke.org/international-appeal-in-solidarity-with-russian-anti-nuke-group-ecodefense-declared-foreign-agent/


----------------------------------------------------------------------
10. Czechy – Słowacja – Węgry: nowy kierunek rozwoju
----------------------------------------------------------------------
Z jednej strony, co prawda, odwołano plany na budowę nowych bloków
jądrowych w istniejącym kompleksie elektrowni jądrowej Temelín na
południu Czech – w oparciu o argumenty ekonomiczne. Z drugiej strony
jednak nadal trwają próby rozbudowania elektrowni jądrowej Temelín - a
poza tym w tej chwili także drugiej czeskiej elektrowni jądrowej w
Dukovanach – co najmniej o jeden blok każda. Wydaje się również, że
czeski koncern energetyczny ČEZ zamierza przejąć dużą część słowackiej
firmy SE, która dotąd jest własnością włoskiej spółki Enel. Ta w tej
chwili próbuje się pozbawić niektórych, niezupełnie opłacalnych
inwestycji poza obszarem państwa włoskiego. Wynikiem mogłoby być,
zarówno w Czechach, jak i na Słowacji, podjęcie nowych kroków w
kierunku inwestowania własnych środków w nowe bloki jądrowe.

A może nawet przy pomocy Rosji, co wydaje się być głównie przypadkiem
Węgier. Cała tamtejsza strategia polityki zagranicznej niegdysiejszego
dysydenta Viktora Orbána robi coraz wyraźniej wrażenie kopii strategii
Władimira Putina - utęsknienia za nowym krajem, gdziekolwiek, a
oczywiście z dużym zainteresowaniem rosyjską technologią jądrową oraz
większym uzależnieniem energetycznym innych państw od Rosji. Krążą
jednak także pogłoski o wsparciu ze strony Chin w niektórych państwach,
co już jest jasny przypadek Rumunii.

Więcej informacji:
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/328081-stratove-mochovce-zavisi-to-aj-od-kupca/ 
http://hungarianwatch.wordpress.com/2014/05/05/rosatom/


----------------------------------------------------------------------
11. Specjalista z Japonii odbywa wykłady w Europie na temat Fukushimy
----------------------------------------------------------------------
Kazuhiko Kobayashi z Japonii, który przez wiele lat żył w Niemczech,
jest znanym ostrym krytykiem lobby atomowego. Tej jesieni przybył
znowu z wizytą do Europy, gdzie prowadzi wykłady na temat aktualnej
sytuacji dotyczącej elektrowni jądrowej Fukushima oraz planów
japońskiego lobby atomowego. Odwiedzi także Niemcy, Polskę, Austrię,
Turcję i Słowenię. Oprócz swojej działalności informacyjnej będzie
sponsorował, ze środków pozyskanych od darczyńców, projekt dla dzieci
w Japonii.

Więcej informacji:
http://www.youtube.com/watch?v=jyfbEPCNgnY
http://nuclear-news.net/2012/12/04/fukushima-medical-university-hospital-cover-up-an-interview-with-kazihiko-kobayashi/


----------------------------------------------------------------------
12. Nowe wydanie Raportu o stanie przemysłu jądrowego w świecie
  on-line
----------------------------------------------------------------------
Jednym z najlepszych adresów z informacjami dotyczącymi nowego rozwoju
w dziedzinie przemysłu jądrowego na całym świecie obecnie jest, przede
wszystkim za sprawą Mycle Schneidera i Antonyego Froggata, Raport roku
2014 on-line o stanie międzynarodowego przemysłu jądrowego World
Nuclear Industries Status Report.

Można tu znaleźć nowe, jak również starsze wydania on-line:
http://www.worldnuclearreport.org


----------------------------------------------------------------------
13. Nowości dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Polsce
----------------------------------------------------------------------
Prace wiertarskie firmy Worley Parsons Ltd. związane z kompleksowymi
badaniami ekologicznymi i terenowymi w Wydmie Lubiatowskiej, gdzie
znajduje się jedna z rozważanych lokalizacji na Pomorzu, zostały
pomyślnie wstrzymane dzięki oporowi miejscowej ludności w ostatnich
tygodniach i miesiącach. Istnieją pewne szanse, że konsorcjum nie
zdąży oddać raportu EIA w terminie, który mija w styczniu 2015 roku.
Raport ten ma zostać przedstawiony opinii publicznej, zgodnie z
planami, niedługo później, prawdopodobnie wiosną 2015 roku, w ramach
przesłuchania publicznego. Natomiast decyzji EIA można się spodziewać
na początku 2016 roku, zaś ostateczna decyzja w sprawie wspomnianej
lokalizacji powinna zostać wydana pod koniec 2017 lub na początku 2018
roku.

Największym problemem pozostaje oczywiście kwestia finansowania. Firma
PGE rzekomo jest w stanie pozyskać czterech partnerów z częściowym
udziałem w polskiej spółce państwowej działającej w dziedzinie
energetyki i wydobywania miedzi: ENEA, KGHM Polska Miedź i Tauron
Polska Energia. Stosowne porozumienie pomiędzy tymi firmami wymaga
jednak dodatkowego zatwierdzenia przez UOKiK.


----------------------------------------------------------------------
14. Kanada: OPG przejmuje kontrolę nad ryzykami budowy EJ Darlington
----------------------------------------------------------------------
Znaczący wzrost kosztów projektów jądrowych w Ontario i innych
lokalizacjach jest powszechnie znaną sprawą. Już na początku nowego
wieku koszty budowy elektrowni jądrowej Pickering A firmy OPG oraz
elektrowni jądrowej Bruce A firmy Bruce Power daleko przekroczyły sumę
szacowaną na początku.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.thestar.com/business/2014/08/18/opg_says_darlington_risks_are_contained.html


----------------------------------------------------------------------
15. Na ścieżce „żółtego kołacza“
----------------------------------------------------------------------
Kanadyjska historia żółtego kołacza: Elliot Lake w Ontario było kiedyś
„uranową stolicą“ świata. W ciągu dwudziestu lat eksploatacji
uszkodzonych zostało ponad 30 wałów, które miały zatrzymywać wody
odpadowe z wydobywania uranu. W ten sposób odpady radioaktywne i
trujące chemikalia przedostały się do regionu koło rzeki Serpent
River, która wlewa się do Jeziora Hurońskiego. Do 1996 roku, kiedy
kopalnię ostatecznie zamknięto, pozostawiono tu 170.000.000 ton
radioaktywnych wód odpadowych.

http://www.uranium-network.org/images/Canada/Yellowcake%20Series%20WS%2020092010.pdf


----------------------------------------------------------------------
16. Smoleńsk: rosyjska branża jądrowa kłamie w oficjalnych dokumentach
----------------------------------------------------------------------
W związku z publicznym omawianiem wyposażenia nowej elektrowni
jądrowej w Smoleńsku, z eksperymentalnym reaktorem VVER-TOI, państwowy
koncern energetyczny nadal podtrzymuje iluzję bezpieczeństwa
ekologicznego i wykonalności ekonomicznej budowy nowej elektrowni
jądrowej, przytaczając nieistniejące zakazy alternatyw oraz marzenie o
„bezpiecznych“ odpadach radioaktywnych.

Po więcej informacji zapraszamy na:
http://bellona.org/news/nuclear-issues/radioactive-waste-and-spent-nuclear-fuel/2014-09-russian-nuke-industry-lies-official-documents-build-new-reactors-smolensk


----------------------------------------------------------------------
17. Umowa na budowę elektrowni jądrowej w Polsce
----------------------------------------------------------------------
Specjalistyczna firma inżynieryjno-projektowa koncernu PGE - PGE EJ1 -
dnia 12 września podpisała po przetargu publicznym umowę z firmą AMEC
Nuclear UK Ltd. na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, mimo
iż chodzi o zadania tzw. inżynierii majątkowej. Umowę zawartą na
rekordową sumę na liście wydatków firmy PGE na cele energetyki
jądrowej. Ma ona sięgać poziomu ok. 300 milionów EUR (1,3 miliarda
PLN). Media mówią o sumie netto, tzn. trzeba do niej doliczyć podatek
VAT.


----------------------------------------------------------------------
18. Nowości z przesłuchań publicznych w Rosji
----------------------------------------------------------------------
Prawie 30 pytań, które zadała Bellona w ramach stołu okrągłego
poświęconego tematowi zwiększenia mocy 1 bloku elektrowni jądrowej
Kalinin, który odbył się w połowie października, pozostało bez
odpowiedzi z powodu przerwania rozmów. Spowodowało to duże obawy, czy
rosyjski operator elektrowni jądrowej, firma Rosatom, wie, jaką
rozpoczyna przygodę.

Szczegóły można znaleźć na stronie:
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/access-to-information/2014-10-silence-greets-questions-posed-bellona-public-hearing-kalinin-nuclear-reactor-experiment


----------------------------------------------------------------------
19. Przedłużenie eksploatacji 4 reaktora elektrowni jądrowej Kola:
  niepotrzebne ryzyko
----------------------------------------------------------------------
Od 11 października 2014 roku wszystkie cztery eksploatowane reaktory
elektrowni jądrowej Kola przekraczają projektowany okres ich
żywotności. W piątek 10 października minął okres żywotności 4 bloku
produkcyjnego. Stowarzyszenie ekologiczne „Kola Environmental Center“
uważa przedłużanie żywotności reaktorów ponad projektowany okres
żywotności za kolejne ryzyko, które jest niepotrzebne.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Lifetime_extension_of_Kola_NPP_4th_reactor:_an_unnecessary_risk


----------------------------------------------------------------------
20. Rząd fiński zezwolił na działania firmy Rosatom
----------------------------------------------------------------------
W rozmowach dotyczących kwestii, czy udział rosyjskiego koncernu
jądrowego Rosatom w projekcie nowej budowy na terenie elektrowni
jądrowej fińskiej spółki Fennovoima w Pyhäjoki wymaga wydania nowej
decyzji, rząd fiński teraz wyraził zgodę na działania firmy Rosatom.
Dziesięcioma głosami za i siedmioma przeciw rząd fiński w połowie
września podjął decyzję o udziału firmy rosyjskiej. Zieleni w
następstwie tej decyzji opuścili rząd fiński.

W 2010 roku parlament fiński zezwolił na tzw. elektrownię jądrową
Hanhikivi, wydając decyzję o zezwoleniu na plany firmy Fennovoima.
Wówczas to niemiecki koncern E.ON posiadał ok. 34% udziałów w firmie,
natomiast Rosja nie miała w niej żadnego udziału. Gdy E.ON wycofał się
z projektu jądrowego, plany na budowę elektrowni jądrowej niemal
runęły. Później Rosatom przejął udziały firmy E.ON i obecnie posiada
około jednej trzeciej części fińskiej firmy Fennovoima. Oprócz tego
zmienił się wygląd reaktorów oraz wielkość projektu. Według ostatniego
oficjalnego stanowiska, w takim przypadku potrzebna była całkowicie
nowa decyzja zezwalająca na elektrownię jądrową – co oznaczałoby duże
opóźnienie projektu. 

Ostatnią nowością z Pyhäjoki jest rozpoczęcie budowania dróg
dojazdowych na teren elektrowni jądrowej dnia 16 września.


----------------------------------------------------------------------
21. UE zatwierdziła pomoc państwową dla elektrowni jądrowej Hinkley
  Point
----------------------------------------------------------------------
Na początku Komisja Europejska miała duże wątpliwości co do
planowanego porozumienia w sprawie stałej ceny zakupu prądu
elektrycznego z nowego reaktora jądrowego koncernu francuskiego EdF w
miejscowości Hinkley Point w Wielkiej Brytanii. Proponowana transakcja
w wysokości 17,6 miliardów funtów była postrzegana jako potencjalnie
szkodliwa, a także jako nielegalna pomoc z środków podatników.

Jednak dnia 8 października Komisja Europejska zatwierdziła brytyjską
pomoc państwową dla energetyki jądrowej. Tzw. Contract for
differences, który będzie obowiązywał przez okres 35 lat, ma
zagwarantować stałe minimalne ceny zakupu prądu z nowych bloków. Rząd
brytyjski będzie płacić za prąd z nowych bloków w Hinkley Point C
minimalną cenę w wysokości 92,5 funtów za Mwh, co odpowiada
dwukrotności aktualnej ceny prądu elektrycznego na rynku.

Rząd Austrii wniósł skargę przeciw tej decyzji do Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Stop_Hinkley_Comment_on_European_Commission_Go-ahead_for_%C2%A317.6bn_Hinkley_Deal


----------------------------------------------------------------------
22. Wyciek zdjęć z Sellafield
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Radiation Free Lakeland przysłało do kanclerza Austrii
zdjęcia przekazane przez whistleblowera, które pokazują, w jak
ekstremalnie niebezpieczny sposób w zakładach Sellafield przechowywane
są odpady jądrowe. Zdjęcia pojawiły się 27 października w magazynie
„The Ecologist“ pod tytułem „Zdjęcia z Sellafield z przecieku pokazują
masywne niebezpieczeństwo wycieku radioaktywności.“

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Leaked_Photographs_Sellafield


----------------------------------------------------------------------
23. USA: Wyzwanie dla Capenhurst
----------------------------------------------------------------------
Wyciek radioaktywnego sześciofluorku uranu (UF6) spowodował duże
zaniepokojenie mieszkańców amerykańskiego Północnego Zachodu. Wyciek
sześciofluorku uranu z zakładów wzbogacania uranu w Honeywell w
Metropolis w stanie Illinous pokazuje, jakie zagrożenia kryją się w
podobnych zakładach.

W różnych wiadomościach pokazywana jest chmura z sześciofluorku uranu,
ciągnącą się w kierunku od zakładów jądrowych. Sześciofluorek uranu
jest wysoko toksyczny, reaguje z wodą i wykazuje korozyjne działanie
na większość metali.

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/A_wake_up_call_for_Capenhurst


----------------------------------------------------------------------
24. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
(Chodzi tylko o wybór. Ucieszymy się z wiadomości o Twoich
wydarzeniach do następnego wydania Nuke News)
Więcej wydarzeń można znaleźć na stronach:
http://upcoming.nuclear-heritage.net

Ucieszymy się z przysłanych odsyłaczy do Twoich wydarzeń, regionalnych
i międzynarodowych, które opublikujemy na naszej stronie internetowej,
a także w nowym numerze Nuke News.


01.06.14-czerwiec'15: "Bure 365" – decentralizowana akcja przeciw
          mogilnikowi w Bure (Francja)
06.10.14-03.11.14: Festiwal filmowy na temat uranu w kinie
          Scharfrichter Milchgasse 2, Pasawa (Niemcy)
Jesień/Zima 2014: Transport wysoko radioaktywnych odpadów z centrum
          badań jądrowych w Jülich do USA i związane z tym
          protesty (Niemcy)
01.11.14-02.11.14: Energetyczna konferencja Berlińskiego Stołu
          Energetycznego (D)
03.11.14-09.11.14: Spotkanie robocze w ramach projektu ATOMIC BALTIC
          w domu projektowym, Am Bärental 6, Döbeln (D)
07.11.14:     Akcja w wielu miejscach dla upamiętnienia
          Sébastiena Briata - aktywisty zabitego w 2004 roku
          przez pociąg przewożący odpady jądrowe
08.11.14, 11°°:  Seminarium "Szerzenie się radioaktywności w
          środowisku - tolerowane ryzyko promieniowania?"
          Harald-Koch-Haus, Steinstr. 48, Dortmund (Niemcy)
14.11.14-17.11.14: National Summit for a Nuclear Free Future, National
          4-H Youth Conference Center, 7100 Connecticut Ave.,
          MD 20815, Chevy Chase (USA)
15.11.14:     Ogólnonarodowy dzień akcji przeciw odpadom jądrowym
          (Niemcy)
15.11.14, 14°°:  Demonstracja przeciw elektrowni jądrowej Fessenheim
          na placu Rathausplatz w Neuenburgu (Niemcy)
15.11.14, 18°°:  Warsztaty "Radioaktywność w naszym środowisku" w
          ramach "Nocy Nauki" w Herrenhäuser Str. 2, budynek
          4113, pokój A101, Hannover (Niemcy)
17.11.14:     Konferencja dot. Unii Energetycznej UE - "How to
          shape Energy Policy so as to boost European
          competitiveness?", w Charlemagne Building, Komisja
          Europejska, Bruksela (B)
26.11.14, 13°°:  Seminarium stowarzyszenia Nuclear Waste Council
          dot. spraw organizacyjnych związanych z budową i
          eksploatacją magazynu zużytego paliwa jądrowego w
          Näringslivets hus, Storgatan 19, Sztokholm (S)
27.11.14, 20°° CET:Updating Skype Konferencja projektu ATOMIC BALTIC
28.11.14-30.11.14: Międzynarodowe spotkanie dot. transportu uranu w
          Paul-Gerhardt-Haus, Friedrichstr. 10, Münster (D)
29.11.14-30.11.14: Sympozjum dot. uranu w Niamey (RN)
30.11.14:     Demonstracja "YES or NO, Trident still has to go –
          NOW!", koło bazy broni nuklearnej i łodzi
          podwodnych w Faslane (UK)
01.12.14-05.12.14: Międzynarodowa konferencja - Conference on
          Occupational Radiation Protection: Enhancing the
          Protection of Workers - Gaps, Challenges and
          Developments w Wiedniu (Austria)
24.01.15, 13°°:  Duża demonstracja "Wrap Up Trident!" na TBC w
          Londynie (UK)
01.02.15-04.02.15: Health Physics Society 48th Midyear Topical Meeting
          w Norfolk/Virginia Beach, VA (USA)
21.03.15, 11°°:  Konferencja na temat odpadów jądrowych w Szkole
          Podstawowej, Wilhelmshöher Allee 19-21, w Kassel
          (Niemcy)
14.04.15-16.04.15: World Uranium Summit w Québec City (CDN)
25.04.15-01.05.15: Europejskie dni akcji "Za przyszłość po Czarnobyłu
          i Fukushimie"
12.05.15-15.05.15: Konferencja lobby atomowego "Innowacje w trzecim
          wieku“ w Delta Winnipeg Hotel, 350 St Mary Ave,
          Winnipeg, Manitoba (CDN)
22.05.15, 14°°:  Protestacyjna impreza kulturowa z inicjatywami
          obywatelskimi & działaczami stowarzyszenia Spacery
          Kulturowe koło zakładów jądrowych w Gorleben
          (Niemcy)
Lato 2015:     Marsz "Walk For A Nuclear Free Future" od zakładów
          jądrowych Oakridge, TN do Hiroszimy 2015 (USA & J)
12.07.15-16.07.15: Health Physics Society 60th Annual Meeting w
          Indianapolis, Indiana (USA)
2015:       Przewidywany transport kastorów zawierających
          odpady wysoko radioaktywne z Sellafield (UK) oraz
          odpady średnioaktywne z La Hague (Francja) do
          Gorleben (Niemcy) (albo inne miejsca) i protesty
01.09.15-30.11.15: (prawdopodobnie) główne zebranie poświęcone
          projektowi SKB na wybudowanie mogilnika KBS3 w
          Sądzie Rejonowym w Nacka (S)
10.10.15, 11°°:  Konferencja na temat odpadów promieniotwórczych w
          Szkole Podstawowej, Wilhelmshöher Allee 19-21, w
          Kassel (Niemcy)
25.04.16-01.05.16: Europejskie dni akcji "Za przyszłość po Czarnobyłu
          i Fukushimie"


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365
http://www.uraniumfilmfestival.org/de/programm/passau-2014
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://berliner-energietisch.net/images/Flyer_HO_final.pdf
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_In_The_Baltic_Sea_Region/Working_meetings/Sixth_meeting
http://www.lagatom.de/?p=3809
http://atommuell-alarm.info/home/termine/
https://content.sierraclub.org/grassrootsnetwork/sites/content.sierraclub.org.activistnetwork/files/teams/documents/Nuclear%20Summit%20Nov%202014.pdf
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/termine.php?year=2014&month=11
http://www.dienachtdiewissenschafft.de/themenfelder/alle-veranstaltungen/veranstaltung-details/title/80.html
http://www.energyconference.eu
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_In_The_Baltic_Sea_Region
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46139/orpconf2014
http://hps.org/meetings/meeting41.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://www.uranium2015.com
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2015
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Y-12_Nuclear_Facility_Oakridge-Hiroshima
http://hps.org/meetings/meeting37.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2015
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016 


----------------------------------------------------------------------
25. Co to są Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Za tę działalność
nikt nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ chcemy, aby źródła w walce
przeciw energii jądrowej takie jak nasz system informacyjny były
niezależne. Newsletter przekazuje informacje zarówno dla aktywistów,
jak też dla innych osób zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: 
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Powinien to być
krótki tekst w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit wraz z
tytułem i odsyłaczem do strony internetowej zawierającej szczegóły
informacji. Termin dla nadsyłania artykułów do szesnastego wydania
NukeNews mija 7 grudnia 2014 roku.

Więcej informacji o Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET