NukeNews No. 10 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews č. 10 - Informace z oblasti antiatomu   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Vítejte u 10. vydání NukeNews. Poslední čísla byla překládána i do
litevštiny. Bohužel jsme museli na nějakou dobu zastavit překlad
NukeNews do francouzštiny, protože nemáme dostatečnou překladatelskou
kapacitu do francouzštiny. Chtěli bychom ale i tuto francouzskou verzi
nadále zachovat a proto prosíme, abyste se přihlásili, pokud nás
můžete podpořit svým překladatelským potenciálem.

Aktuální vydáni našeho newsletteru obsahuje zprávy od aktivistů z
Austrálie, Běloruska, Německa, Finska, Francie, Velké Británie,
Japonska, Kanady, Ruska a České republiky – s novinkami o proběhlých
akcích, snahách jaderného průmyslu o prosazení jaderné energetiky, o
represáliích proti aktivistům a o téměř jaderné nehodě v přístavu v
německém Hamburku. Prosíme posílejte nám Vaše zprávy a podněty pro
další vydání NukeNews – další informace k tomu najdete na konci tohoto
e-mailu.


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews #10
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Česká přechodná vláda podporuje stavbu nových temelínských
  reaktorů
2. Jaderná elektrárna Leningrad-2 je nebezpečná
3. Velká Británie: novinky z jaderných ostrovů
4. Mezinárodní postní akce pro likvidaci jaderných zbraní
5. Petice proti projektu Arevy na těžbu uranu v Nunavutu
6. Aktivisté blokují dvě uranová zařízení v jižní Francii
7. Finsko: Obchod mezi Rosatomem a Fennovoimou ohledně pokračování
  projektu JE Pyhäjoki
8. Stará kanadská zátěž v oblasti povodí řek
9. Rozdávání antiatomových letáků v Londýně pokračuje
10. MAAE a WHO: Fukušima neměla žádný dopad na zdraví lidí- Studie
  IPPNW však ukazuje pravý opak
11. Další kolaborační smlouva Cameca má utišit protesty původních
  obyvatel proti těžbě uranu
12. Baltské moře – projekt jaderné elektrárny je neúspěšný
13. Téměř jaderná nehoda hořící lodě v Hamburku
14. První těžba uranu v západní Austrálii – špatný obchod, ale hotový
  obchod – vznikající tendence při ekologických hodnoceních
15. Agresivní zatýkání aktivistů a novinářů při vzpomínkovém
  černobylském pochodu v běloruském Minsku
16. Akce v následujících měsících
17. Co jsou Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Česká přechodná vláda podporuje stavbu nových temelínských
  reaktorů
----------------------------------------------------------------------
Nová přechodná vláda, kterou nechal vytvořil Miloš Zeman poté, co
dosavadní pravicová vláda odstoupila kvůli skandálům kolem uplácení –
vyslovila svou podporu plánům na stavbu dvou nových jaderných reaktorů
v Temelíně. Poslední informace poukazují na to, že bz přechodná vláda
mohla udělat závazná rozhodnutí v této záležitosti, pokud by měla
vládnout až do řádných voleb na jaře 2014. Podle dostupných zpráv
považuje přechodná česká vláda dostavbu Temelína za prioritu a chce
během svých plánovaných rozhovorů s energetickou skupinou ČEZ tento
záměr prosadit. To vede k otázce, v zájmu koho česká vláda vystupuje –
vzhledem k tomu, že by stavba nových jaderných bloků v Temelíně byla
na základě stanovené pevné výkupní ceny zde vyrobené elektřiny
extrémně ekonomicky nevýhodná. (viz minulé vydání NukeNews)


----------------------------------------------------------------------
2. Jaderná elektrárna Leningrad-2 je nebezpečná
----------------------------------------------------------------------
To je hodnocení účastníků tiskové konference, která se konala 15.
července v tiskovém klubu „Green Light“ v Petrohradu. Během tiskové
konference mluvili členové pracovní skupiny, která analyzovala dopady
„mokrého chlazení“ jaderné elektrárny Leningrad-2 (LNPP-2) na tamní
obyvatele, personál a ekologickou situaci na jižním pobřeží finského
zálivu, 40 km od Petrohradu.

Zástupci společnosti Rosatom, kteří byli členy „pracovní skupiny“,
zveřejnili „závěrečné prohlášení“ ohledně hodnocení bezpečnosti JE
Leningrad-2, postavenou na ekonomických zájmech firmy Rosatom.
Nezohledňovala názory nezávislých odborníků a odborných pracovníků
organizací, opírajících se o ekologickou bezpečnost. Účastníci tiskové
konference informovali novináře o mnohých chybách, porušování pravidel
a ruské legislativy, zjištěných nezávislými odborníky. Dále
informovali o opatřeních, které vyvinul Rosatom, aby tak simuloval
účast veřejnosti, zatímco projekt LNPP-2 dále pokračoval.

Celý článek najdete na:
http://www.greenworld.org.ru/?q=ang_bv_121


----------------------------------------------------------------------
3. Velká Británie: novinky z jaderných ostrovů
----------------------------------------------------------------------
Koaliční vláda nedávno oznámila, že má v plánu nalít 10 miliard liber
veřejných peněz do prvního z nově plánovaných jaderných reaktorů – do
stavby nového jaderného reaktoru Hinkley C firmou EdF. Oproti
koaličnímu příslibu, že vláda nebude subvencovat stavbu nových
jaderných reaktorů, oznámila tamní vláda další krácení ve veřejných
službách, aby mohla financovat podporu jaderných elektráren a tvrdí
přitom, že se nejedná o subvence. Britská vláda již vůbec nejde se
zbytkem Evropy. Zatímco ostatní státy jako Německo startují program na
zvýšení energetické efektivity a na snížení spotřeby energie, zdá se,
že britská vláda se snaží o to, aby občané Velké Británie v
následující půlce století platili nebývale vysokou cenu elektrické
energie. Maluje si také trojnásobné zvýšení spotřeby energie, ačkoli
je jen těžko představitelné, že by se při takovém drastickém
navyšování ceny za elektřinu vůbec mohla zvyšovat její spotřeba.

Po málo překvapivém ztroskotání nového pokusu britské vlády, zatížit
obce Cumbrie jaderným odpadem, se tamní vláda nyní snaží rozhodnout o
tom, kam tedy umístit všechen ten středně radioaktivní odpad, která
produkuje jedna vláda za druhou před očima svých občanů. Jedním z
návrhů je vznik radioaktivních deponií na jednom nebo více místech
britských ostrovů. Mezitím, protože jednání mezi EdF a britskou vládou
dále stojí na místě a nebylo dosud dosaženo shody ohledně tzv. pevných
cen, rozdělila vláda úplatky ve výši 128 miliónů liber obcím, které by
musely žít s vlivy nových jaderných elektráren – bohužel byla hranice
stanovena příliš nízko a provozovatelé těchto nových jaderných
elektráren budou platit okolním obcím asi jen pětinu toho, co platí
veřejnosti provozovatelé větrných elektráren. Jak typické pro anti-
zelenou energetickou politiku, která charakterizuje nynější britskou
vládu, skeptickou ke klimatickým změnám.


----------------------------------------------------------------------
4. Mezinárodní postní akce pro likvidaci jaderných zbraní
----------------------------------------------------------------------
V době od 5. do 9. srpna se sešla v Paříži asi stovka lidí na
mezinárodní postní akci, na niž požadovali likvidaci všech jaderných
zbraní. V rámci této akce se konalo mnoho dalších akcí: vzpomínka na
shození jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki, příprava na nenásilné
akce, lidský řetěz a akce pod Eiffelovkou. Postní akci organizovala
společně sdružení „Maison de Vigilance“, „Armes nucleaires STOP“ a
francouzská antiatomová síť „Sortir du nucleari“. Další postní akce na
likvidaci jaderných zbraní se budou konat v Burghfieldu a Aldermastonu
ve Velké Británii a v Büchelu a Berlíně v Německu.

Kontakt a přihláška: "lamaisondevigilance AT orange.fr"
Další informace: http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com


----------------------------------------------------------------------
5. Petice proti projektu Arevy na těžbu uranu v Nunavutu
----------------------------------------------------------------------
Firma Areva plánuje v Nunavutu v serverní Kanadě zřízení velkého
uranového dolu. Pokud by se tento projekt realizoval, byly by jeho
následky pro životní prostředí a pro životní podmínky místních lidí
nedozírné: kontaminace vody a půdy, nekontrolovatelné smetiště,
devastace loveckých oblastí Karibu atd. Areva se nyní snaží dostat
lidi na svou stranu a pomocí drahých dárků získat u tamních občanů
souhlas s tímto záměrem. Zastírá však skutečné následky těžby uranu.
Pokud chcete pomoci projekt zastavit, podepište petici (brzy také v
angličtině) na:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Nunavut


----------------------------------------------------------------------
6. Aktivisté blokují dvě uranová zařízení v jižní Francii
----------------------------------------------------------------------
Dne 19.června zorganizovala sdružení „Stop Uranium“ a „Stop Tricastin“
souběžnou nenásilnou blokádu před dvěma uranovými zařízeními v jižní
Francii. Cílem akce bylo zviditelnění nebezpečí, vznikající jaderným
průmyslem, a požadavek na ukončení příslušných aktivit. První
zařízení, Comurhex Malvesi (v blízkosti Narbonne), slouží pro přeměnu
přírodního uranu na hexafluorid uranu, ze kterého se později vyrábí
jaderné palivo. Cca. čtvrtina celosvětově vyrobeného jaderného paliva
projde tímto zařízením. V druhé lokalitě, u jaderné elektrárny
Tricasti nedaleko od Avognonu, se nachází závod na obohacování uranu
Eurodif.

Obrázky z akcí najdete na:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/blocage-malvesi-tricastin


----------------------------------------------------------------------
7. Finsko: Obchod mezi Rosatomem a Fennovoimou ohledně pokračování
  projektu JE Pyhäjoki
----------------------------------------------------------------------
Na začátku července oznámila finská firma Fennovoima, že chce podepsat
smlouvu s ruským Rosatomem na stavbu reaktoru v Pyhäjoki o výkonu
1.200 MW. Tuto novinku nevítáme s nadšením. Právníci uvádí, že obchod
je problematický v tom, že parlamentem schválené povolení se vztahuje
na dvě alternativy reaktorů: Areva (EPR) nebo Toshiba (ABWR) – oba s
výkonem 1.600 MW. Na alternativu reaktoru od firmy Rosatom nebyla
zpracována tzv. EIA – posouzení vlivů na životní prostředí. Proto je
nutné vydání nového povolení pro tuto alternativu, jinak by byl
znehodnocen demokratický proces zakotvený v jaderně – energetické
legislativě země. Obchod s Rosatomem tedy nutně povede ke zdržení
tohoto jaderného projektu o minimálně další jeden rok.

Další informace najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Rosatom-_Fennovoima_deal_to_continue_Pyh%C3%A4joki_NPP_project


----------------------------------------------------------------------
8. Stará kanadská zátěž v oblasti povodí řek
----------------------------------------------------------------------
Kanadská vláda obětovala čtyři oblasti povodí řek na severu provincie
Saskatchevan pro získávání velké části uranu, potřebného na programy
výroby jaderných zbraní USA a jiných států. Uběhlo 30 let od doby, kdy
vláda opustila tuto oblast po svém předchozím zdevastování a stále
ještě i v dnešní době se zde šíří smrtící jedovaté látky. Nyní se
dokonce mají otevřít nové doly, místo aby se nejdříve dekontaminovaly
dřívější ekologické zátěže.

http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Saskatchewan%20Office/2013/07/SKnotes_Govt_Legacy_Contamination_Watersheds.pdf


----------------------------------------------------------------------
9. Rozdávání antiatomových letáků v Londýně pokračuje
----------------------------------------------------------------------
15.května opět rozdávala odhodlaná skupina londýnských antiatomových
aktivistů na tamním ministerstvu financí a Úřadu pro energetiku a
klimatické změny níže uvedené letáky. Aktivisté tak rozdali v každé
budově 400 kusů informačních materiálů přicházejícím úředníkům.

Připomínka těchto letákových akcí se koná již 10 měsíců každý pátek
mezi 9. a 13.hodinou před japonským velvyslanectvím.

Letáky:
http://stopnuclearpoweruk.net/content/kick-nuclear-activists-return-leaflet-decc-and-treasury
http://stopnuclearpoweruk.net/node/567


----------------------------------------------------------------------
10. MAAE a WHO: Fukušima neměla žádný dopad na zdraví lidí- Studie
  IPPNW však ukazuje pravý opak
----------------------------------------------------------------------
Ve zprávě ze dne 31.května informuje Organizace spojených národů
(OSN), že radioaktivní zatížení v důsledku nehody v jaderné elektrárně
Fukušima – Daiči nezpůsobilo žádné přímé škody na zdraví a že je velmi
nepravděpodobné, že by v budoucnu přispělo mezi lidmi a většinou
pracovníků z jakýmkoli změnám na jejich zdraví. To tvrdí výbor OSN
Scientific Comittee on the Effect of Atomic Radiation (UNSCEAR) –
stejná instituce, která po Černobylu tvrdila, že bylo po této havárii
jen několik málo obětí.

Opak však tvrdí zpráva Mezinárodních lékařů na ochranu před jadernou
válkou (IPPNW) z března 2013: opírajíc se o vydané články ve vědeckých
odborných časopisech, které se zabývají kontaminací půdy radioaktivním
césiem, a pomocí měření dávek na místě na podzim 2012 došla IPPNW ve
svých třech alternativních odhadech k počtu 20.000 až 40.000 případů
rakoviny v Japonsku, způsobené vnějším radioaktivním zatížením. Tento
počet vychází z rizikového faktoru 0,1/Sv, používaného WHO. Na základě
nových vědeckých poznatků by se mělo dokonce počítat s dvojnásobně
vysokém rizikem – tedy až s 80.000 případy vzniku rakoviny v důsledku
vnějšího radioaktivního zatížení.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Gesundheitliche_Folgen_von_Fukushima


----------------------------------------------------------------------
11. Další kolaborační smlouva Cameca má utišit protesty původních
  obyvatel proti těžbě uranu
----------------------------------------------------------------------
Po kolaborační smlouvě mezi Pinehousem a firmami Cameco a Areva z
prosince 2012 podepsala s English Forst River Nation v květnu 2013
další obec s původními obyvateli na severozápadě Saskatchewanu – i
přes protesty svých členů – dohodu s touto těžební firmou o podpoře
jejích obchodů.

Podepsaná dohoda, do které nesmí nahlédnou místní lidé, slibuje údajně
600 miliónů dolarů v obchodních smlouvách a mzdách pro obec Dene Band
výměnou za podporu plánovaných projektů firem Cameco a Areva na těžbu
uranu v této tradiční provinci s původními obyvateli.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Signing_of_Cameco/Areva_deal_with_English_River_First_Nations_ignites_strong_opposition_from_members


----------------------------------------------------------------------
12. Baltské moře – projekt jaderné elektrárny je neúspěšný
----------------------------------------------------------------------
Neúspěch u Baltského moře: stavební práce byly podle dostupných zpráv
zastaveny. Dva subdodavatelé jaderné elektrárny u Baltského moře v
regionu Kaliningrad (jaderná elektrárna Kaliningrad) prohlašují, že
práce na elektrárně byly zastaveny a očekává se dvouleté zmrazení
stavebních prací. Poté co velikášský ruský projekt narazil na jednotný
nesouhlas místrních obyvatel, pokouší se nyní Moskva zoufale o změnu
projektu a zkoumá možnosti využít v baltické elektrárně jaderné
reaktory o nižší kapacitě, než se původně plánovalo.

Další informace:
http://www.bellona.org/articles/articles_2013/baltic_npp_debacle


----------------------------------------------------------------------
13. Téměř jaderná nehoda hořící lodě v Hamburku
----------------------------------------------------------------------
1.května letošního roku došlo k velkému požáru nákladní lodi Atlantic
Cartier v hamburském přístavu. Požár byl natolik velký, že hašení
trvalo 16 hodin. Na jeho likvidaci se podílelo 296 požárníků. Pouhých
500 metrů od místa požáru v té době probíhala evangelická bohoslužba
pro 35.000 lidí uprostřed města. Nikdo nebyl varován ani evakuován.

O dva týdny později vyšlo z odpovědi Parlamentu spolkového státu
najevo, že na lodi bylo naloženo 8,9 tun štěpného hexafluoridu uranu a
11,6 tun oxidu uranu, 180 tun etanolu, 3,8 tun patron pro zbraně, 2,6
tun pevných pohonných hmot a dalších nebezpečných látek. Oheň zničil
70 nových osobních automobilů v trupu lodi, proto bylo několik
ohrožených kontejnerů zcela nahoře v rychlosti s pomocí nasazení
požárníků z místa odklizeny. Uranový koncentrát pocházel pravděpodobně
z USA a mířil do továrny na obohacení uranu Almelo (Holandsko). Oxid
uranu měl být přepraven do Francie.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fire_on_vessel_at_Hamburg


----------------------------------------------------------------------
14. První těžba uranu v západní Austrálii – špatný obchod, ale hotový
  obchod – vznikající tendence při ekologických hodnoceních
----------------------------------------------------------------------
Pouze několik týdnů po volbách ve spolkové zemi Západní Austrálie, po
kterých se do vlády vrátila liberální strana podporující jadernou
energetiku, vydal ministr životního prostředí Tony Burke povolení pro
první uranový důl v Západní Austrálii – jedná se o první těžební
projekt firmy Toro.

http://ccwa.org.au/blogs/was-first-uranium-mine-bad-deal-not-done-deal-emerging-trends-environmental-assessment#.UX59AILMrWs


----------------------------------------------------------------------
15. Agresivní zatýkání aktivistů a novinářů při vzpomínkovém
  černobylském pochodu v běloruském Minsku
----------------------------------------------------------------------
Vláda v Minsku je nadále pevně rozhodnuta protlačit jadernou
elektrárnu v Bělorusku, a postupuje proti jakékoli opozici proti
projektu nebývalou silou – a to také v den vzpomínkové akce na
černobylskou havárii, kdy vládní bezpečnostní složky brutálně
zasahovaly proti účastníkům povolené demonstrace proti stavbě nové
jaderné elektrárny, kdy aktivisty a novináře obklíčily a pozatýkaly.

Vlna zatýkání a množící se zprávy o brutálním postupu policie je
dalším pokračováním a zostřením státních represálií, poté co se v den
výročí černobylské havárie – 26.dubna letošního roku, zúčastnilo v
hlavním městě Běloruska více než 2.000 lidí černobylského pochodu v
ulicích města.

http://www.bellona.org/articles/articles_2013/belarus_npp_crackdown


----------------------------------------------------------------------
16. Akce v následujících měsících
----------------------------------------------------------------------
(Výběr. Sdělte nám také své plánované akce pro další vydání Nuke News)
Další akce najedete na: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Máme nový přehled akcí na naší webové stránce. Je zde nová kategorie s
termíny jaderné lobby. Dále plánujeme vytvoření další kategorie pro
akce Jaderné politiky EU. Pošlete nám i seznam Vašich lokálních akcí
nebo odkazy na další mezinárodní akce pro vložení na naši webovou
stránku.


21/07/13-23/08/13: "Reclaim Power Tour – Rozhýbejte boj o energii –
          akční tour na kolech se startem v Lipsku (D)
31/07/13 um 10.30: Tour na kolech podél přepravní trasy Castorů, v
          náměstí v Lüchowě do Gorlebenu
01/08/13-11/08/13: "Case Pyhäjoki" – umělecká reflexe jaderného vlivu
          ve Pyhäjoki (FIN)
02/08/13-04/08/13: Postní akce proti jaderným zbraním před Úřadem
          spolkového kancléře v Berlíně
05/08/13-12/08/13: Kemp proti jaderným zbraním okruhu před hlavní
          branou základny jaderných zbraní v Büchelu
06/08/13-09/08/13: Společná anglicko – francouzská postní akce proti
          jaderným zbraním a základně jadenrých braní v
          Burghfieldu (UK) pod Eiffelovkou v Paříži (F)
24/08/13-25/08/13: 24-hodinový maraton pro vyjádření odporu kolem
          jaderného komplexu v Gorlebenu
25/08/13-31/08/13: Přímý akční tréning v blízkosti Vilniusu (LT)
26/08/13:     Letní tábor za jaderné odzbrojování u základny
          jaderných zbraní vBurghfieldu (UK)
29/08/13-11/09/13: Kemp k energetické revoluci v oblasti Baselu (CH)
31/08/13 um 11.00: Konference v Kasselu o jaderném odpadu
14/09/13-15/09/13: Exkurze do jaderné elektrárny Temelín (CZ)
14/09/13:     Demonstrace proti přepracovně jaderného paliva v
          Duisburgu (D)
14/09/13 um 02.00: "Zastavit JE Cattenom"-demonstrace na Place de la
          Réplublique v Metzu (F)
26/09/13-29/09/13: Uranium Film Festival v Mnichoivě (D)
30/09/13:     Setkání švédského Úřadu na ochranu před zářením
          (SSM) k výzkumným aktivitám SKB ohledně konečného
          skladování jaderného odpadu ve Stockholme (S)
02/10/13 um 08.00: SKB Stockholm Talks: mezinárodní konference k den
          švédským, finským a francouzským projektům na
          konečné skladování vysoce radioaktivních odúpadů ve
          Stockholmu (S)
14/10/13-16/10/13: EURADWASTE '13-Konference Evropské komise ve
          Vilniusu (LT)
18/10/13-20/10/13: Anti-Atomová podzimní konference v Hamburku (D)
11/11/13-13/11/13: Druhý členský seminář InSOTEC v Berlíně (D)
20/11/13-21/11/13: Rada pro jaderné odpady: Mezinárodní sympózium o
          technických bariérách ve skladu vyhořelého
          jaderného paliva ve Stockholmu (S)
12/12/2013:    Global Action Day Against Nuclear Power 2013
06/02/14-07/02/14: Dlouhodobý výkon systému technických bariér (PEBS)
          v BGR v Hannoveru (D)
2014:       Pravděpodobný transport Castorů ze skladu pro
          vysoce radioaktivní odpad v Sellafieldu (UK) a
          středně aktivní odpad v La Hague (F) do Gorlebenu a
          stím spojené protesty
01/01/15-30/04/15: (očekávané) hlavní slyšení Soudu pro životní
          prostředí k žádosti SKBo stavbu konečného úložiště
          jadenrého odpadu KBS3 na Okresním soudě v Nacku (S)


http://castor.de/php/termine/termine.php
http://casepyhajoki.info
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013
http://castor.de/php/termine/termine.php
http://eyfa.org/network_news/call_for_participants_for_direct_action_training_august_25_31_near_vilnius_lithuania
https://www.facebook.com/events/273648866107828/
http://www.energiewendefestival.ch
http://www.atommuellkonferenz.de
http://www.antiatom-buendnis-niederrhein.de/?page_id=96
http://www.uraniumfilmfestival.org/index.php/de/programm/muenchen-2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/2013fud
http://www.nonuclear.se/en/kalender/stockholm20131002skb
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.nonuclear.se/en/kalender/insotec_sem2_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/stockholm20131120-21karnavfallsradet
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Action_Day_Against_Nuclear_Power_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


----------------------------------------------------------------------
17. Co jsou NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za tuto práci
není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v boji proti
jaderné energii jako tento informační systém byly nezávislé.
Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". Mělo by se jednat
o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro jedenácté vydání NukeNews je 13.října 2013.

Více informací o NukeNews najdete na:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET