Ranua:Protests Against Uranium Activities for the Council Decision on November 16th 2009

From Nuclear Heritage
Revision as of 12:23, 21 December 2015 by ATOMI (talk | contribs) (+cat + cat changed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

<-- Ranua Rescue Action Group


English Protest Text

*** Please spread the message: act before 16.11.2009! ***

Urge Ranua's Municipal Council to Stop Uranium Prospecting

In Ranua - a municipality located in Lapland, Finland - the soil and groundwater are in danger of being contaminated by uranium prospecting and mining. On November the 16th 2009, the municipal council of Ranua will give their final stance on the prospecting. The stance will most likely be positive unless an action is taken to turn the municipality board members' minds: the Center Party (KESK) members have made a binding group decision to vote yes for the prospecting. Now it's the time to put pressure on them and to let them know that they are being observed all around the world!

An uranium mine in Lapland would lead to all the people who now get their livelihood on berry or mushroom picking, collecting wild plants, reindeer herding, fishing or agriculture to loose their source of income. Mining and radioactive waste in the vulnerable northern nature would also destroy these Europe's vastest wilderness areas for forever. In many countries politicians and companies are watching Finnish policy on nuclear energy and uranium mining to start a new trend on nuclear energy. So this is not only a local issue but important to all the people in Finland and other parts of the world!

So send an email, call or fax the council members (see list below this message). Write or call to the municipality council members. You can do it in English or your own language (if not in Finnish or Swedish). Tell them you are worried about the result of the vote on the 16th of November. Urge them to vote NO for uranium prospecting. Add at least one reason why you think they should not allow uranium prospecting in the area.

More information about the situation in Ranua:

On the 1st of september 2008, Areva Resources Finland Oy gave their application for a mining claim in the area of Asentolamminoja, on the border between the Ranua and Rovaniemi municipalities, to the Ministry of Employment and Economy.

On the claim area there are several marshes and small waters, that are connected to the groundwater reserves. The area is part of the watershed of the Simo river (i.e. the water flows to the river), which is designated as a NATURA2000 area. There would be in sum over 10 kilometres of drillings and they would extend below the level of the groundwater reserves. Geological Survey centre of Finland, that participates in the prospecting, denies the existence of the risk, despite the fact that spoiling of the groundwater has often been a direct consequence of uranium prospecting.

Around the world, uranium mining has produced extreme environmental destruction, and in Europe it has been abolished precisely because of environmental reasons. AREVA, the company active in Ranua, is responsible for, among other things, enormous environmental destruction in their mining regions in Niger, and in France for the algae-based processing of mining tailings (i.e. leftover rock & sediment), which created a public scandal. In Finland, AREVA is also active with building the new (EPR) reactor in Olkiluoto, which by now has turned out as a fiasco.

Ranua-based actives have tried to inform the decision-makers and municipal inhabitants about the problems of uranium mining. They have collected names for a ban on uranium mining at different events, written to regional papers and arranged informational events, among other things. However, a local civil movement has quite limited power of influence, when put against the massive lobbying machine of the uranium power industry, and the state's energy policies, that favor mining in northern Finland.

Ranua Rescue campaign
ranuarescue AT gmail.com[1]
http://ranuarescue.blogspot.com (in Finnish)

Model letter (please modify):

Dear Sir/Madam,

on November the 16th 2009 you will be voting over the prospecting claim of Areva Resources Finland Oy on the area of Asentolamminoja. I wish you are going to to take a clear negative stance on the uranium prospecting.

The French Areva is notorius in acting irresponsibly concerning uranium mining and radioactive waste management even in it's own home country. There is no reason to assume it to act differently in Finland. Radioactive mining tails will stay radioactive for 100 000 years so the risk of a poisonous leak sooner or later is huge.

If you accept uranium prospecting in Ranua, you will be responsible for the health risks the inhabitants of your community will have to bear. You will be responsible for the spreading of radioactivity in the environment. You will be responsible for higher cancer rates and the early death of people you are supposed to represent.

If you take a stand against uranium prospecting in Ranua, your community might not only prevent uranium mining on the grounds of your municipality, but also set an example for other municipalities in Lapland and the whole of Finland. If you speak against uranium prospecting, you can stop these dangerous plans and stand up for the interests of the local population.

Yours sincerely,


Finnish Protest Text

*** Levitä eteenpäin! ***

Vetoa Ranuan kunnanvaltuutettuihin uraanin etsintöjen kieltämiseksi!

Ranuan kunnanvaltuusto äänestää 16.11.2009 uraanin etsintöjen sallimisesta Ranualla. Äänestyksen tulos on myönteinen mikäli asiaan ei puututa! Erityisen tärkeää on vedota keskustalaisiin valtuutettuihin, jotka ovat tehneet ryhmäpäätöksen uraanin etsintöjen sallimisesta. Suurin osa ranualaisista kuitenkin suhtautuu varauksella uraanikaivoksen perustamiseen Ranualle. Uraanin etsintöjen salliminen on ensimmäinen askel kaivoksen perustamiseksi. Vaaditaan nollatoleranssia uraanille!

Viestin alla olevasta listasta löytyy Ranuan kunnanvaltuutettujen yhteystiedot ja mallikirje, jota voit käyttää oman viestisi apuna.

Kirjoita tai soita yhdelle tai useammalle kunnanvaltuutetulle. Kerro että olet huolestunut 16.11.2009 tehtävän äänestyksen tuloksesta. Kerro että et halua uraanikaivosta Ranualle ja että kunnanvaltuutettu äänestää EI uraanikaivoshankkeelle. Mainitse perusteluissasi yksi tai useampi syy näkökannallesi. Pitkää viestiä ei tarvitse kirjoittaa, vaan lyhyt viesti on tehokas.

Tarkempaa tietoa Ranuan tilanteesta:

Areva Resources Finland Oy jätti 1.9.2008 työ- ja elinkeinoministeriölle valtaushakemuksen Ranuan ja Rovaniemen rajan ylittävästä Asentolamminojan alueesta. Valtausalueella on useita soita ja pieniä vesistöjä, jotka ovat yhteydessä pohjavesialueisiin. Alueen vesistöt laskevat Natura-alueeseen kuuluvaan Simojokeen. Uraaninlouhinnan tuottamat radioaktiiviset saasteet leviäisivät siis todella laajalle alueelle ja seuraukset seudun luonnolle olisivat peruuttamattomat.

Radioaktiivisen saasteen leviäminen Ranualle ja ympäröiviin kuntiin lopettaisi siellä marjastuksesta, sienestyksestä, yrttien keruusta, poronhoidosta, maanviljelystä ja kalastuksesta toimeentulonsa saavien ihmisten elinkeinon. Radioaktiivinen etelä-Lappi ei olisi kiinnostava matkakohdekaan.

Uraania etsittäisiin koeporauksin, joita tehtäisiin yhteensä toistakymmentä kilometriä ja ne ulottuisivat mahdollisia pohjavesiesiintymiä syvemmälle. Jo koeporaukset voivat saastuttaa alueen vesistöjä ja pohjavesiä, mikäli radioaktiivinen uraanimalmi pääsee kosketuksiin radioaktiivisen uraanimalmin kanssa.

Turvallista tapaa louhia uraania ei ole. Uraanin louhinnan ja kaivospaikakkunnalla tapahtuvan alkurikastuksen tuottama radioaktiivinen jäte säilötään kaivoksen lähelle, josta se voi levitä ympäristöön pölynä tai vesistöihin esimerkiksi tulvien kautta. Jäte säilyy radioatiivisena 100 000 vuotta ja se sisältää uraanimalmin lisäksi myös muita myrkyllisiä aineita kuten arsenikkia ja lyijyä. Muualla Euroopassa uraanikaivostoiminnasta on luovuttu ympäristösyiden vuoksi.

Ranualla toimiva Areva on vastuussa mm. laajoista ympäristötuhoista louhinta-alueillaan Nigerissä sekä skandaalin aiheuttaneesta louhintajätteeen leväperäisestä käsittelystä Ranskassa. Areva toimii tällä hetkellä Suomessa myös rakentamalla fiaskoksi kääntynyttä EPR-ydinreaktoria Eurajoen Olkiluodossa.

terveisin Ranua Rescue -ryhmä
Lisätietoja: http://ranuarescue.blogspot.com
sähköposti: ranuarescue AT gmail.com[1]

Mallikirje:

Arvoisa kunnanvaltuutettu,

äänestätte 16.11.2009 Ranuan kunnan kannasta Areva Resources Finland Oy:n jättämään valtaushakemukseen. Toivon, että otatte ehdottoman kielteisen kannan valtaushakemukseen ja uraanin etsintöihin.

Areva toimii vastuuttomasti ympäri maailmaa - myös kotimaassaan Ranskassa - eikä ole mitään syytä olettaa etteikö se toimisi yhtä vastuuttomasti myös Suomessa. Limousinin maakunnassa suljettu kaivos vuotaa radioaktiivista jätettä vesistöihin. Kaivosjäte säilyy myrkyllisenä kymmenien tuhansien vuosien ajan. Jos Ranualle tulee uraanikaivos, on erittäin todennäköistä, että vuoto tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.

Puhtaasta vedestä alkaa olla huutava pula ympäri maailman. Suomi on ainoita onnekkaita maita, jossa puhdasta vettä riittää. On erittäin vastuutonta aiheuttaa minkäänlaista saastumisuhkaa näille toistaiseksi puhtaille vesivarannoillemme. Pyydän että käytätte valtaanne vastuullisesti ja teette parhaanne estääksenne uraanikaivoksen tulon Ranualle!

Ystävällisin terveisin,


Contacts to Ranua Council Members

ALL EMAILS in a row:

Kimmo.Sarapaa@ranua.fi, Mirva.Salmela@ranua.fi, Paivio.karttunen1@luukku.com, keijo.ruonala@osao.fi, Jaanahosio@wippies.fi, Veijo.Illikainen@pp.inet.fi, Kaisa.Illikainen-Niemela@alko.fi, Eila.Impio@pp.inet.fi, Tarja.Impio@ranua.fi, Tuula.Karjalainen@pp.inet.fi, u.karttunen@hotmail.com, rkuoksa@hotmail.com, Hannu.Kuukasjarvi@pp.inet.fi, Jouni.Lohi@hotmail.com, hannuniemin@pp.inet.fi, Matti.Nikula2@pp.inet.fi, sotka34@hotmail.com, ismo.petajajarvi@gmail.com, Kirsi.Saaranen@luukku.com, Tapio.Saukko@paliskunnat.fi, pitopalvelu.simontaival@pp.inet.fi, Matti.Simontaival@pp.inet.fi, Toivo.Saaskilahti@luukku.com, Viola.Tarujarvi@pp.inet.fi, Tuomas.Vanhala@roiakk.fi, Lauri.Vaarala@ranuanautokoulu.fi, Anna-Maija.Osterberg@ranua.fi,


Ranuan valtuusto/Council 2009 – 2012

Salmela Mirva, chair, KESK
Tel: +358 40 522 7614
email: Mirva.Salmela@ranua.fi

Karttunen Päiviö, I vice chair, KESK
Pihlajatie 2, 97700 Ranua
Tel: +358 40 576 8486
Sähköposti: Paivio.karttunen@luukku.com

Ruonala Keijo, II vice chair, SDP
Laurintie 4 A 8, 97700 Ranua
Tel: +358 400 820 988
email: keijo.ruonala@osao.fi

Hosio Jaana, KESK
Rynkänpuolentie 3, 97700 Ranua
Tel: +358 40 747 7289
email: Jaanahosio@wippies.fi

Illikainen Veijo, KESK
Kirkkotiensuu 4, 97700 Ranua
Tel: +358 40 184 9289
email: Veijo.Illikainen@pp.inet.fi

Illikainen-Niemelä Kaisa, SDP
Laurintie 4 as 7, 97700 Ranua
Tel: +358 40 822 0923
email: Kaisa.Illikainen-Niemela@alko.fi

Impiö Eila, KOK
Kuusitie 4, 97700 Ranua
Tel: +358 400 893 556
email: Eila.Impio@pp.inet.fi

Impiö Tarja, KESK
Mursuahontie 6, 97765 Impiö
email: Tarja.Impio@ranua.fi

Karjalainen Tuula, SDP
Paavonahontie 5, 97700 Ranua
Tel: +358 40 770 0327
Tuula.Karjalainen@pp.inet.fi

Karttunen Ulla, KESK
Kirkkotie 53, 97700 Ranua
Tel: +358 50 539 7453
email: u.karttunen@hotmail.com

Kuoksa Rauno, Parempi Ranua -ryhmän yhteislista
Pudasjärventie 236, 97700 Ranua
Tel: +358 500 599 800
email: rkuoksa@hotmail.com

Kuukasjärvi Hannu, KESK
Simojärventie 146, 97700 Ranua
Tel: +358 40 721 3896
email: Hannu.Kuukasjarvi@pp.inet.fi

Lohi Jouni, KESK
Kuukassalmentie 4, 97780 Kuukasjärvi
Tel: +358 44 266 0880
email: Jouni.Lohi@hotmail.com

Nieminen Hannu, Parempi Ranua -ryhmän yhteislista
Pekkalantie 509, 97665 Pohjasperä
Tel: +358 40 737 1986
email: hannuniemin@pp.inet.fi

Nikula Matti, Parempi Ranua -ryhmän yhteislista
Kataja-ahontie 2 B, 97700 Ranua
Tel: +358 40 564 9726
email: Matti.Nikula2@pp.inet.fi

Pernu Jouko, Parempi Ranua -ryhmän yhteislista
Peurantie 7-9 A 1, 97700 Ranua
Tel: +358 44 083 0213
email: sotka34@hotmail.com

Petäjäjärvi Ismo, KESK
Kettuharjuntie 2, 97665 Pohjasperä
Tel: +358 40 592 5086
email: ismo.petajajarvi@gmail.com

Saaranen Kirsi, KESK
Simontie 185, 97715 Raiskio
Tel: +358 400 859 565
email: Kirsi.Saaranen@luukku.com

Saukko Tapio, KESK
Toljantie 178, 97700 Ranua
Tel: +358 400 185 904
email: Tapio.Saukko@paliskunnat.fi

Simontaival Jouko, KESK
Peurajärventie 43 A, 97700 Ranua
Tel: +358 400 169 475
email: pitopalvelu.simontaival@pp.inet.fi

Simontaival Matti, Parempi Ranua -ryhmän yhteislista
Toljantie 63, 97700 Ranua
Tel: +358 400 698 835
email: Matti.Simontaival@pp.inet.fi

Sääskilahti Reijo, KESK
Posiontie 342, 97760 Saariharju
Tel: +358 400 398 995

Sääskilahti Toivo, KESK
Ruonanpirtintie 6, 97715 Raiskio
Tel: +358 400 968 249
email: Toivo.Saaskilahti@luukku.com

Tarujärvi Viola, KESK
Simojoentie 9, 97715 Raiskio
Tel: +358 40 534 7929
email: Viola.Tarujarvi@pp.inet.fi

Vanhala Tuomas, KESK
Kirkkotie 25, 97700 Ranua
Tel: +358 400 698 159
email: Tuomas.Vanhala@roiakk.fi

Väärälä Lauri, KOK
Tuomaantie 1 G, 97700 Ranua
Tel: +358 400 393 923
email: Lauri.Vaarala@ranuanautokoulu.fi

Österberg Anna-Maija, KESK
Kirkkotie 57, 97700 Ranua
Tel: +358 40 562 5237
email: Anna-Maija.Osterberg@ranua.fi
  1. 1.0 1.1 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.