PR:Uraani, happamoittava metallicocktail ja supermyrkyt valuvat Saimaan ja Vuoksen vesistöihin - Juoksutukset on keskeytettävä välittömästi

From Nuclear Heritage
Revision as of 14:23, 24 May 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Uraani, happamoittava metallicocktail ja supermyrkyt valuvat Saimaan ja Vuoksen vesistöihin - Juoksutukset on keskeytettävä välittömästi": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 29.4.2013 / Stop Talvivaara-kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote29042013.html


Uraani, happamoittava metallicocktail ja supermyrkyt valuvat Saimaan ja Vuoksen vesistöihin - Juoksutukset on keskeytettävä välittömästi

Stop Talvivaara-kansanliike vaatii:

  • Talvivaaran juoksutukset on keskeytettävä välittömästi, koska juoksutusreitti on saastunut suurella määrällä uraania ja lukuisia myrkyllisiä metalleja. Raskas sulfaattivesi huuhtoo vanhoja saasteita alusvedessä erityisen tehokkaasti. Lisäksi juoksutusvedessä on useita erittäin vaarallisia luvanvaraisia aineita ainakin ympäristölle vaarallisia määriä. Talvivaaran tulee rakentaa varastotila puhdistettaville vesille ja puhdistaa ne niin, että vaaralliset aineet ja sulfaatti saadaan poistettua.
  • Viranomaisia pyydetään tarkistamaan Jyrkän vedenottamon sekä kaivojen tilanne kansalaisnäytteistä löydettyjen vaarallisten aineiden suhteen, sekä saattamaan tarkkailuohjelma ajantasalle myrkyllisten ja radioaktiivisten aineiden suhteen.
  • Talvivaara tulee saattaa riippumattomaan ja ammattimaiseen valvontaan, Kainuun ELY on epäonnistunut tässä pahoin liian monta kertaa.


Vesien äärimmäinen saastuminen ja uudet haitta-aineet

Talvivaaran juoksutusten vaikutus vesistöissä on erityisen paha johtuen marraskuun vuodon saasteista lähijärvissä. Talvivaara jatkaa LONE ja muita juoksutuksia äärimmäisen saastuneeseen Salmiseen, vaikka STUK on todennut, että järvi pitää puhdistaa. Rajoittaessaan etelän juoksutuksen olemattomalle tasolle Vaasan hallinto-oikeus määräsi myös, että saastunut Ylä-Lumijärvi kierrettäisiin. Talvivaara on osoittanut erityistä piittaamattomuutta näiden päätösten suhteen. Ylä-Lumijärvi on toistuvasti tulvinut ja sinne on juoksutettu vettä Lumijoenkin kautta, kun jääpadot ovat tukkineet uoman.

Ylä-Lumijärven kansalaisnäytteiden analyysi osoittaa marraskuun vuodon herkkäliikkeisen keltaisen sedimentin eli "appelsiinimehun" uraanipitoisuudeksi 330 mg/kg (8250 Bq/kg) kuiva-ainetta eli yli 8 kertaa ydinenergialain säteilyjätteen pitoisuuden 40 mg tai 1000 Bq/kg.

Valvonnassa olevien myrkyllisten metallien lisäksi Talvivaaran appelsiinimehu ja muut sedimentit paljastavat kymmenen Talvivaarassa ja sen luvissa ennen lähes tuntematonta luvanvaraista ainetta. Valvottujen erityisen myrkyllisten kadmiumin ja arseenin lisäksi vesissä on yllättäen merkittäviä pitoisuuksia luvittamattomia metalleja. Seitsemän vesissä erittäin myrkyllistä metallia on löydetty juoksutusreitiltä: torium, lyijy, antimoni, tallium, hopea, beryllium, ja seleeni.


Lue PDF-dokumentti:

(Analyysi ja taulukot haitta-aineiden pitoisuuksista juoksutusreitillä / myrkkyjen leviäminen / Talvivaaran "appelsiinimehun" koostumus.)


http://www.stoptalvivaara.org