PR:Talvivaaran sakka kokonaan säteilyjätettä? Saastuneen suoalueen uraanipitoisuudet todistettavasti koholla

From Nuclear Heritage
Revision as of 14:18, 5 December 2012 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Talvivaaran sakka kokonaan säteilyjätettä? Saastuneen suoalueen uraanipitoisuudet todistettavasti koholla": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 5.12.2012 / Stop Talvivaara
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote05122012.html


Talvivaaran sakka kokonaan säteilyjätettä? Saastuneen suoalueen uraanipitoisuudet todistettavasti koholla.

Säteilyturvakeskuksen 4.12. julkaisemat uudet mittaustulokset kertovat uraanipitoisuuksien saastuneella Ylä-Lumijärven suoalueella olevan korkeita.

Lisäksi mittaustuloksista käy ilmi että turva-altaissa, kipsisakkalohkoissa 5 ja 6 sekä louhoksessa on merkittäviä kokonaisuraanipitoisuuksia.

Kipsisakka-altaan voidaan STUK:in tietojen perusteella katsoa olevan säteilyjätettä.

On syytä olettaa myös varoaltaiden olevan täysin kontaminoituneita. Mittaustuloksia varoaltaista ei ole vielä saatu, mutta varsinkaan säteilyjätteen varastoiminen tällä tavoin tuskin on laillista. Laki vaatii, että lupavelvollinen on koko ajan selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Siksi on erikoista, että Talvivaara ei ole vielä julkistanut tuloksia varoaltaiden uraanipitoisuuksista.

Veteen ja rannalle sakkautuneet lieteaineet ovat emässakkoja, jotka liukenevat happamiin ympäristön vesiin. Tällöin ne aiheuttavat massayksikköä kohden 400-kertaisen saastumisen liukoisena talousvesinormiin nähden.

Yksi kilo uraanijätettä voi saastuttaa 2-10 miljoonaa kuutiota vettä eli pienehkön järven ainakin ekologiselta laadultaan heikommaksi.

Toimet alueella ovat kaukana siitä mitä sekä ihmisten- että ympäristönsuojelu edellyttää.

Yhtiö ei laske saastuneeseen alueeseen itse kaivospiiriä. Talvivaaran suurhanke on jokatapauksessa muuttunut vähintään sadan hehtaarin alalta ongelmajätealueeksi. Sen vaikutusten pysyminen kaivospiirin sisällä on mahdotonta.


http://www.stoptalvivaara.org

Video alueelta: