PR:Talvivaaran kaivoslupa peruttava

From Nuclear Heritage
Revision as of 15:11, 11 November 2014 by Falk (talk | contribs) (Created page with "'''Tiedote 7.11.2014''' '''''Kaivoksen ympäristölupa peruttava''''' == <big><big>Ei uusia Talvivaaroja</big></big> == Stop Talvivaara- kansanliike ei näe Talvivaaran kaiv...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 7.11.2014


Kaivoksen ympäristölupa peruttava

Ei uusia Talvivaaroja

Stop Talvivaara- kansanliike ei näe Talvivaaran kaivokselle jatkomahdollisuuksia. Mustaliuskemalmio ei ole hyödyntämiskelpoinen.

Talvivaaran kaivos ei ole nikkelikaivos, vaan rikkiyhdisteitä tuottava malmio. Mustaliuskeessa on nikkeliä vain 0,26 % mutta rikkiä siellä on n 9%. Lisäksi bioliuotus tarvitsee rikkihappoa, jota on toimintakauden aikana laskettu kasoihin jo noin miljoona tonnia.

Kts. Heikki Simolan esitys "Onko Talvivaara malmikaivos" Eduskunnan kansalaisinfossa 23.10.2014

Ajatellun toimintakauden aikana synnytettäisiin kahden vesistön väliselle vedenjakajalle valtava jatkuvasti päästöjä aiheuttava sulfaattialue jätekasoineen, altaineen ja hylättyine kymmenien kilometrin pituisine bioliotuskasoineen. Toimintakkauden aikana laskettaisiin lisäksi luvallisesti satojen miljoonien kuutioiden määrä sulfaattipitoisia jätevesiä alapuolisiin vesistöihin.

On myös syytä olettaa että tulevien vuosikymmenien aikana alueella tapahtuisi edelleenkin lukuisia hallitsemattomia vuotoja ja onnettomuuksia joten vesistöjen kuorma olisi vieläkin suurempi.

Talvivaaran jättiläismäisen kaivoskokeilun suurin opetus on ollut se, että aiemmat Outokumpu Oy:n arviot siitä, ettei Talvivaaran malmio ole hyödyntämiskelpoinen, olivat oikeita. Talvivaaran alue ei ole malmivaranto, eikä Talvivaaran kaivos ole oikea kaivos, vaan rahaa nielevä ongelmajätteiden tuotantolaitos.


Radioaktiiviset aineet toinen ratkaisematon ongelma

Yksi ongelma on se, että kaivos perustettiin ilman minkäänlaista riskinarviointia mustaliuskeessa olevien radioaktiivisten aineiden osalta. Salattiin, jopa se, että uraania liukenee prosessiliuokseen n 350-500 tn vuodessa ja että tämä uraani aiotaan loppusijoittaa kipsisakka-altaaseen. Katsomme, että salaamismenettely oli törkeä rikkomus lainsäädäntöä vastaan ja vie pohjan pois koko kaivoksen ympäristöluvalta.


Kaivoskokeilu on kallis oppitunti

Stop Talvivaara- liike on sitä mieltä, että kaivoksen avaaminen mustaliuskemalmioon on lähtökohtaisesti virheratkaisu. Ja kaiken lisäksi avaamispäätös tehtiin tietoisesti harhaanjohtavien ja puutteellisten tietojen varassa.

Katsomme että Talvivaaran kaivoskokeilu on Suomelle kallis oppitunti liiallisesta hyväuskoisuudesta menossaolevan kaivosbuumin suhteen. Kuvitelmat uusista tekniikoista, joilla voidaan päästä käsiksi heikkojen malmioiden mineraaleihin ja joilla sijoittajat ja päättäjät hurmattiin on syytä unohtaa toistaiseksi.

Tällä hetkellä ei ole olemassa teknologiaa ja tietämystä, jolla Talvivaaran kaltaista mustaliuskemalmiota voisi hyödyntää. Uusia Talvivaaroja ei Suomeen saa perustaa.

Talvivaaran kaivoksen ympäristölupa on peruutettava ja kaivoksen hallittu alasajo on aloitettavs.

Vesistöjen kunnostustyöt on aloitettava Ympäristökeskuksen toimesta. Korvausten maksu haitankärsijöille on toteutettava valtion toimesta.


Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta

Lisätietoja


  1. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").