PR:Talvivaara juoksuttaa etelään - Yhtiö ja valvoja jatkavat tietoisen tuhoista poikkeusmenettelyjen kaavaa

From Nuclear Heritage
Revision as of 17:54, 26 March 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Talvivaara juoksuttaa etelään - Yhtiö ja valvoja jatkavat tietoisen tuhoista poikkeusmenettelyjen kaavaa": Spamschutz (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 26.3.2013 / Stop Talvivaara-kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote26032013.html


Talvivaara juoksuttaa etelään - Yhtiö ja valvoja jatkavat tietoisen tuhoista poikkeusmenettelyjen kaavaa

Stop Talvivaara-kansanliike painottaa, että ELY-keskuksella on yhä valvontavastuu. Niinikään ELY-keskuksella on velvollisuus keskeyttää juoksutukset mm. nikkelin kokonaispitoisuuksien vuoksi ja ympäristöluvan ulkopuolisten päästöaineiden takia. ELY ei antanut kiintoaineelle raja-arvoa, joten huomattavia määriä metallihydroksideja kulkeutuu myös sen joukossa.

Pahinta on metallimönjien kasautuminen virtavesissä. Yhtiöllä on vastuu toimistaan, myös rikosoikeudessa.

Mitä tapahtuu kun juoksutusten haitat ja ympäristön pilaantuminen jäiden sulamisen jälkeen huomataan? Tekeekö Kainuun ELY-keskus valvovan viranomaisen velvollisuuksiaan noudattaen ympäristörikosilmoituksen? Kaava on tuttu, ja jatkunut jo vuosia. ELY-keskus sallii yhtiön poiketa pysyvästi ympäristöluvasta.

Yhtiö kertoo rakentaneensa kokonaan uuden juoksutusreitin, joka ohittaa kipsisakka-allasturman pilaamat Lumijoen suvantoalueet ja molemmat Lumijärvet. Lumijoki kuuluu osin osakaskunnalle, osin kiinteistöihin. Juoksutettaessa jätevesiä Lumijokea pitkin Kivijärveen loukataan sekä Lumijoen varren että Kivijärven rannan kiinteistöjen omistajien oikeutta.


Hallittua saastuttamista

Tilanne on juuri päinvastainen kuin ELY-keskuksen Sari Myllyoja väitti:

  • Ottaen huomioon kaivoksen vesitilanteen ja tulevat kevään tulvat, on hyvin tärkeää, että vedet juoksutetaan hallitusti, päätöksen mukaisesti.
  • Tilanteessa ei ole mitään muuta hallittua kuin saastuttamisen jatkuminen vuodesta toiseen, kommentoi Kainuun Luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen.

Ottaen huomioon alapuolisten vesistöjen tilan ELY-keskuksen tärkeysjärjestys on vähintäänkin mieletön eikä Myllyoja vaikuta olevan virkamiesasemansa tasalla. Tärkeää nyt on keskeyttää juoksutukset ja velvoittaa yhtiö varastoimaan vedet siihen saakka kunnes ne voidaan puhdistaa hallitusti ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen.

Yhtiö on lyhyessä ajassa rakentanut Ylä-Lumijärvelle toista kilometriä juoksutusojia ja kaivantoja, rakentanut selkeytyskuoppia ja pohjapatoja. Eikö samalla työkonearsenaalilla ja -tahdilla olisi muka ehditty rakentaa varastoaltaita nyt juoksutettaville vesille?


Pitoisuudet julki

Stop Talvivaara-liike vaatii että yhtiö ja ELY-keskus ilmoittavat mm. Härkäpurosta päästöjen kokonaispitoisuudet. Kansanliike on erityisen huolissaan siitä että varsinaisesta Lumijärvestä lähtee pohjasakkoja Kivijärveen.

Vapaaehtoinen näytteenotto jatkuu Talvivaaran alapuolisissa vesissä.


TAUSTAA:

Yhtiö ja ELY-keskus tiesivät veden varastoinnin kipsisakka-altaaseen olevan vaarallista.

Mutta vasta kun viimeisin allasturma oli jo aiheutettu, ELY-keskus teki vuodosta rikosilmoituksen. Tosin vasta joitakin päiviä kansalaisten rikosilmoituksen jälkeen.

ELY-keskus toimi samalla logiikalla, vastahakoisesti valvovan viranomaisen velvollisuuksiaan noudattaen, jättäessään vuonna 2011 tutkintapyynnön yhtiön jätevesiasioista. Tämäkin tapahtui vasta kansalaispohjalta jätetyn ilmoituksen jälkeen.

Yhtiöllä on käytössään siinä määrin lakiasiantuntijoita ja vesistömittaustuloksia, että se tietää toimintansa aiheuttavan - ja juoksutuksien lisäävän - merkittävää ympäristön pilaantumista.

Vesistöhaittojen merkittävyyden on Vaasan-Hallinto-oikeus jo todennut, vaikka ELY-keskus ja yhtiö eivät julkisuudessa suostu samoja sanamuotoja käyttämään.


Sallitaanko Suomessa toiminnanharjoittajan toistuvasti poiketa ympäristöluvastaan jos se tehdään kylmähermoisen maltillisesti?

Yhtiö on viiden kuluneen toimintavuotensa aikansa maltillisesti luvannut jonain päivänä ehkä pääsevänsä ympäristöluvassa väläyteltyyn suljettuun vesikiertoon ja jätevesien toimivaan puhdistukseen. ELY-keskus on seurannut tilannetta vierestä niinikään maltillisesti.

21.3. Iisalmen Sanomat: Miksi halpa puhdistus ei kelpaa:


http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara.org[1]


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.