PR:Sluta förorena Östersjön - stäng kärnkraftverken!

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Press meddelande – för omedelbar publicering
Tisdag 29 juni 2010


Antikärnkrafts-turné hävdar kärnkraftens hot mot vårt samhälle

”Stop nuking the Baltic Sea!”

Idag påbörjas "Stop nuclear Power! Baltic Sea Info Tour 2010" med en presskonferens i det finska parlamentet. Medan kärnkraftsindustrin och regeringar trycker på för farliga kärnkraftsprojekt runt om Östersjön så reser kritiker och aktivister cirka 6000 km och stannar på femton platser för att få ett stop på denna kärnkraftsmardröm. Tillsammans med lokala organisationer kommer man anordna aktioner, seminarier, knyta kontakter och folkbilda om den radioaktiva föroreningen av Östersjön.

Östersjön är värdens mest radioaktiva hav i världen visar data ifrån Helsiniki Kommisionen, ett samarbetsorgan för forskare och regeringar runt Östersjön. Oroade aktivister och organisationer kommer därför denna sommar att åka runt Östersjön och dyka upp där radioaktivitet hotar de boende, miljön och framtida generationer.

De kommer sätta tryck på beslutsfattarna i Finland som den 31 juni beslutar om utbyggnad av kärnkraften. De kommer en månad innan det svenska valet, uppmärksamma att Sveriges planer på att bygga fler, och farligare, kärnkraftverk. Man kommer stödja regionala grupper i norra tyskland som förbereder motstånd mot de förväntade transporterna av högfarligt radioaktivt avfall till lagret i Greifswald, invid Östersjön. De kommer protestera tillsammans med polska aktivister på den plats där Polens första reaktor planeras. Man kommer möta ryska aktivister och fortbilda varandra om de konsekvenser de nya reaktorerna i St. Petersburgs Leningrad NPP. De kommer ge stöd till Vitrysslands kärnkraftsmotståndare. Slutligen kommer man att komma tillbaka till Finland i mitten av augusti och vissa kärnkraftsindustrin och landets regering att de inte slipper kärnkraftmotståndet och att den internationella rörelsen är beredda att stödja de finska folket i deras arbete mot den radioaktiva ockupationen av regionen.

"Informationsturnén påbörjas i Finland eftersom det finska parlamentet, torsdagen den 1 juli, beslutar om sin regerings förslag att bygga två nya reaktorer. Den finska regeringen vill ha ett ytterligare kärnkraftverk vid Olkuluoto i Eurajoki regionen. Samt de tysk-finska industriplanerna på ett tredje kärnkraftverk vid Fennovoima, förklarar den tyske deltagaren Falk Beyer och fortsätter; Ingen utom kärnkraftindustrin behöver fler kärnkraftverk i Finland. Det är skamligt att finska myndigheter verkar vara i säng med kärnkrafts företagen."

"Världens ögon är redan fokuserade på Finland med anleddning av byggandet av Olkiluoto 3 och de oerhörda antalet problem som kärnkraftsindustrin visat sig inkompetenta att lösa. Det verkar absurt att bygga fler reaktorer i ljuset av de misslyckanden, skinnande kostnader, enorma förseningar och säkerhetsrisker som man hittills stöt på. Regeringen är tydligen beredda att offra både folks hälsa och miljön för kärnkraftsföretagens vinster."

I augusti besöker informationsturnén norra Finland för att stödja de lokala initiativen till försvar mot uran industrins planer på att kontaminera stora områden med uranbrytning. Tarna Kannisto, en finsk anti-uranbrytnings aktivist säger: "Uranbrytning innebär alltid förstörelse av stora naturområden och stora avlagringar av oanvändvart uranmalm. Miljö och människa - speciellt de arbetande - kommer bli utsatta och lida skador."

Medan den svenska regeringen har tryckt igenom byggandet av nya reaktorer kommer turnén till Malmö och Stockholm en månad innan det svenska riksdagsvalet. Med föreläsningar, seminarier och gatu-aktioner kommer man sätta tryck på partierna och beslutsfattarna att ta tillbaka sitt stöd till utvidgad kärnkraft.

"The Baltic Sea Info Tour" är viktig då den ger en motbild till kärnkraftsförespråkarnas propaganda från ett fåtal mäktiga företag som sprider lögner när de påstår att kärnkraft skulle vara rent, säkert och nödvändigt för att rädda klimatet. Sanningen är den motsatta: kärnkraft skapar mer koldioxid utsläpp än en modern "gas fired station", på grund av den energi som krävs för att processera uraniumet. Radioaktiva olyckor såsom Tjernobylkatatstrofen eller Harrisburgolyckan riskeras dagligen - de många olyckorna och incidenterna som sker årligen visar på detta hot. Men kärnenergi producerar också stora mängder farligt avfall utan något hopp om, eller möjlighet till, en säker slutförvaring. Även utan olyckor så har kärnkraftverkens ständiga strålning visat sig öka cancerfallen i närområdet.

Idag är Östersjön klassat som det mest radioaktiva havet i världen. Detta beror både på den militära och civila kärnindustrin samt Tjernobylkatatsrofens efterdynningar. Ett ytterligare hot är de många kärnbränsle- och avfallstransporter som sker runt Östersjön. De föreslagna slutförvaringarna under sjön i både Finland och Sverige samt de nya reaktorerna i Vitryssland, Ryssland, Polen, Sverige och Finland skulle ytterligare spä på regionens radioaktivitet.

Info turnén välkomnar alla intresserade att följa med eller engagera sig i aktiviteter runt Östersjön. Information om datum, ämnen mm finns på hemsidan: http://baltic-tour.nuclear-heritage.net

Käre redaktör,
Ni får hemskt gärna publicera och skriva om informationsturnén och dess lokala besök. Om ni har några frågor, var god kontakta oss på media@nuclear-heritage.net eller +358 41 7243254

Bästa hälsningar,

Falk Beyer


--

Nuclear Heritage Network
WebSite: http://nuclear-heritage.net
E-Mail: contact AT nuclear-heritage.net[1]

This media release is provided by the "Nuclear Heritage Network". It is an international network of anti-nuclear activists. This informal alliance supports the worldwide anti-nuclear work. The Nuclear Heritage Network is no label, has no standard opinion and no representatives. All activists of the network speak for themselves or for the groups they represent.


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.