PR:STOP represjonowaniu rosyjskich ekologów! akcja solidarnościowa

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

09/09/2014

STOP represjonowaniu rosyjskich ekologów! akcja solidarnościowa

Wczoraj (8.09) sąd w Kaliningradzie ukarał rosyjską organizację ekologiczną Экозащита! (pol. Ekoobrona!) grzywną w wysokości 300 tysięcy rubli za odmowę dobrowolnego zarejestrowania się tejże organizacji jako „obcego agenta”. Rosyjscy ekolodzy nie uważają się za agentów i zapowiadają dążenie do unieważnienia wyroku sądu. Polscy działacze ekologiczni i obrońcy praw człowieka zapowiadają akcje solidarnościowe pod rosyjskimi placówkami dyplomatycznymi na terenie Rzeczypospolitej.

Wyrok sądu w Kaliningradzie zapadł na podstawie art. 19.34 rosyjskiego Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie wszczętej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Zarzucane ekologom przewinienie polega na tym, iż organizacja nie zarejestrowała się dobrowolnie w charakterze „obcego agenta”.

Przypomnijmy, 21 lipca br. Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej wpisało Ekoobronę do rejestru „obcych agentów”, w którym figuruje jako jedyna organizacja ekologiczna (obok m.in. kilku organizacji zajmujących się obroną praw człowieka). Z oficjalnej odpowiedzi rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości na zapytanie o dodanie stowarzyszenia do ww. rejestru wynika, iż jako powód posłużyła działalność skierowana przeciwko budowie Bałtyckiej Elektrowni Atomowej w Obwodzie Kaliningradzkim oraz kampania organizacji na rzecz ratyfikacji przez Rosję Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Akcje ekologów przyczyniły się do tego, że szereg banków europejskich odmówił inwestowania w projekt budowy elektrowni jądrowej, w konsekwencji czego w środku roku 2013 budowa została wstrzymana.

- Sprzeciw wobec budowy Bałtyckiej Elektrowni Atomowej oraz inne działania Ekoobrony ukierunkowane są wyłącznie na ochronę ekologicznych praw obywateli. Nie jesteśmy czyimikolwiek „agentami” i działamy w ramach samodzielnie podejmowanych decyzji. Z całą pewnością zaskarżymy orzeczenie sądu. Odmawiamy stosowania przepisów o „obcych agentach”, ponieważ jest to narzędzie represyjne, powołane z myślą o krępowaniu praw obywateli Federacji Rosyjskiej. Przestrzeganie owego przepisu bowiem oznaczałoby akceptację kursu rządu nastawionego na atak na wolności obywatelskie. Obywatelskie nieposłuszeństwo występuje tu jako jedyna stosowna reakcja zwrotna – oznajmili działacze Ekoobrony w wydanym wczoraj specjalnym oświadczeniu.

Na początku roku 2013 Ekoobrona razem z organizacjami angażującymi się w obronę praw człowieka skierowała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie ustawy o „obcych agentach”. Podanie na razie nie zostało rozpatrzone.

Ustawodawstwo dotyczące „obcych agentów” zostało wprowadzone w Rosji w 2012 roku po fali krytyki nieprawidłowości stwierdzonych podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Organizacje pozarządowe zostały uznane przez władze za odgrywające istotną rolę w monitorowaniu wyborów, zbieraniu przypadków manipulacji i informowaniu o tym opinii publicznej. Prawo dotyczące zwalczania „obcych agentów” uderza w organizacje pozarządowe otrzymujące wsparcie zza granicy. Z powodu sytuacji gospodarczo-politycznej w Rosji działalność krytyczna wobec władzy często zależy od wsparcia ze strony ruchów i organizacji zagranicznych.

- Od blisko dwóch lat współpracujemy z Ekoobroną z Obwodu Kaliningradzkiego w ramach transgranicznego projektu szkoleniowego dla trenerów edukacji ekologicznej. W organizacji tej działają bardzo wrażliwi i zaangażowani ludzie, dla których ochrona środowiska jest istotną sprawą. Teraz, kiedy mają kłopoty, zamierzamy wesprzeć ich i okazać swoją solidarność – oświadczył Radosław Sawicki, prezes Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego „Wspólna Ziemia” z Chojnic. – Pod rosyjskimi placówkami dyplomatycznymi w sobotę 20 września wspólnie z innymi organizacjami zorganizujemy akcje poparcia dla naszych rosyjskich przyjaciół.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na profilu Facebook organizacji Ekoobrona: https://www.facebook.com/ecodefense.russia; kontaktować można się także bezpośrednio z liderami organizacji: w Moskwie tel. 007(903)2997584 (Władimir Sliwiak), w Kalinigradzie tel. 007(911)4663458 (Aleksandra Koroljowa); e-mail: ecodefense AT gmail DOT com[1]


  1. For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").