PR:Poliisitutkinta ja toimiva puhdistus yhä kiireellisempiä - Toistuvat ongelmat tekevät toiminnan aina vain törkeämmäksi

From Nuclear Heritage
Revision as of 14:18, 24 May 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Poliisitutkinta ja toimiva puhdistus yhä kiireellisempiä - Toistuvat ongelmat tekevät toiminnan aina vain törkeämmäksi": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 22.5.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote22052013.html


Poliisitutkinta ja toimiva puhdistus yhä kiireellisempiä - Toistuvat ongelmat tekevät toiminnan aina vain törkeämmäksi

Stop Talvivaara-liike muistuttaa Vaasan hallinto-oikeuden todenneen ettei Talvivaara voi käyttää ympäristönsuojelulain hätäpykälää liikavesien juoksutusten perusteena. Juoksutukset hätäpykälään nojaten ovat jatkuvasti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen vastaisia. Toistuvat ongelmat tekevät toiminnan yhä törkeämmäksi.

Talvivaaran vesienkäsittely ei näytä edellenkään toimivan. Viisi vuotta jatkuneista lupauksista ja vakuutteluista huolimatta mikään ei ole muuttunut. Tiistaina 21.5. jätevesien "hallinnassa" tapahtui jotain jonka seurauksena Talvivaara päästi luontoon ruskeanpunertavaa puhdistamatonta metallisakkanestettä. Aiheuttamastaan päästöstä yhtiö totesi syyksi raudansaostuksen häiriön neutralointialtailla ja värin olevan lähinnä esteettinen haitta, sillä raskasmetallipitoisuudet eivät ole nousseet.

Rauta tosin on raskasmetalli, vaikkakaan ei yhtiön juoksuttamista metalleista niitä myrkyllisimpiä.


Happamoitusmisongelmat pahenevat

Tänään viestintäpäällikkö Nissisen mieltää haitan pelkästään esteettiseksi siksikin ettei rautapitoisuudelle ei ole määritetty juoksutusten osalta ylärajaa.

Rauta vedessä ei todellakaan ole esteettinen haitta vaan siitä seuraa mm. happamoitusmisongelmia. Haitat leviävät, happamuuden vaihtelut irrottavat raskasmetalleja. Syvännetietoja tai marraskuun turman syitä ei ole julkistettu. Lisäksi Talvivaaran ympäristöluvan keskiarvonormit ja lailliset normit sitovat siitä huolimatta, että lupaehdoissa on numero vain joillekin aineille. Valtion tulee ryhtyä toimiin, että Solidiumin rahoja aletaan käyttämään puhdistukseen.


Mitä tekee poliisi?

Helsingin poliisi aloitti välittömästi esitutkinnan tiistaisesta Mätäojan myrkkyvuodosta:

Kainuun poliisilaitos tai Talvivaaran aiempia rikosepäilyjä tutkiva Oulun poliisin talousrikosyksikkö ei ole ollut kiinnostunut toistuvasti alkuperäisiä suunnitelmia sekä Vaasan Hallinto-oikeuden päätöksiä rikkovista juoksutuksista. Neljännessä kipsisakka-altaan vuodossakaan poliisi ei ole toistaiseksi nähnyt esitutkintakynnyksen ylittyneen vaikka vuotanut neste oli yhtälailla hapanta, lupa-ehtojen vastaista, kuin marraskuun suurturmassakin. Poliittiset päättäjät ja ELY-keskus jotka omavaltaisesti ja silmänsä ummistaen sallivat toiminnan jatkua ovat jo menettäneet uskottavuutensa, kalliilla hinnalla. Sama uskottavuusongelma on ulottumassa poliisitoimen puolelle. Stop Talvivaara-liike kehottaa poliisihallintoa pikimmiten harkitsemaan Talvivaara-tutkintojen siirtämistä keskusrikospoliisille tapauksen laajuuden ja paikallisten yksikköjen ilmeisen resurssipulan huomioonottaen.


Kuvia 21.5.2013:


http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara.org[1]


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.