PR:Perä paljasti Talvivaaran vesiongelmien alkusyyn

From Nuclear Heritage
Revision as of 04:14, 29 November 2012 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Perä paljasti Talvivaaran vesiongelmien alkusyyn": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 29.11.2012 / Stop Talvivaara
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote29112012.html


Perä paljasti Talvivaaran vesiongelmien alkusyyn

Talvivaara-yhtiön järjestämä lähistökatsaus veti juhlasalillisen yleisöä, jolle oli turha puhua pötyä. Ensimmäisenä tämän sai tuta tuotantojohtaja Natunen joka koetti perustella talvivaaran katastrofia sateisella kesällä. Koko sali purskahti spontaaniin nauruun. Asia-argumenteissa yhtiö ei pärjännyt sen paremmin. Yhtiö vetosi Fortumin tilastoon, jonka mukaan viime kesä olisi ollut sateisin sataan vuoteen. Hannu Hyvönen muistutti Natusta Suomen Luonnon blogissa julkaistuista Sotkamon säähavaintoaseman tiedoista, joiden mukaan vuonna 2004 satoi ennemmän kuin 2012.

Blogin kommenttipalstalla Katja Klein-Hämäläinen niittaa Talvivaaran "historialliset sateet"-myytin siteeraamalla Talvivaaran LVT:n tekemää YVA-selostusta elokuulta 2005. Sivulta 49 suora lainaus: "Vesien hallinnassa keskeisellä sijalla on ollut poikkeuksellisten sateiden huomioiminen. Kuitenkin on muistettava, että keskimääräinen vuosisadanta liuotuskasoihin on vain noin 0,5 - 1,4 % kastelun kokonaismäärästä. Esimerkiksi kesän 2004 poikkeuksellisen voimakkaiden rankkasateiden aikana satoi vuorokaudessa vähemmän vettä pinta-alayksikköä kohden kuin mitä kasojen kastelussa käytetään."

Ongelmia primäärikasassa?

-Onko kenties biokasaliuotuksessa toimintaongelma? Onko veden viipymä vähentynyt, kun kasojen toiminta on jumissa, kysyi Hyvönen. Väite sai yllättävän vahvistuksen Pekka Perältä, joka kertoi, että heidän ongelmansa on se, etteivät kasat ole tarpeeksi kuumia. Tämä tieto selittäisi Talvivaara-yhtiön vesitaseongelmat sadekesää paremmin. Haihdunnan määrä on mahdollisesti romahtanut.

Tilaisuudessa ei kuultu Pekka Perältä selvitystä siihen miksi liuotuskasojen lämpötilat ovat haluttua alhaisemmat ja kuinka alhaiset ne ovat. Onko haihdunta loppunut tai vähentynyt merkittävästi? Stop Talvivaaran saamien kaivosalalta tulleiden tietojen valossa on mahdollista, että koko biokasaliuotus on ongelmien keskellä. Ongelmia aiheuttaa grafiitti, joka suurissa, jopa yli sadan asteen lämpötiloissa kivettyy. Rouhittu malmimurske muuttuukin grafiitin sitomaksi kiviainekseksi. Saatujen tietojen valossa ns. primäärikasa saattaa olla kokkaroitunut reikäjuusto, jonka läpi kierrätettävä vesi virtaa paljon nopeammin kuin on tarkoitus.

Natusen paljastukset

Tuotantojohtaja Natuselle esitettiin panelistipöydän takaa suora kysymys: Miksi kipsisakka-altaaseen pumputtiin hapanta liuosta eikä emäksistä kuten piti olla? Natunen kertoi hankalasta vesitaseesta ja sanoi, että kierrätettäviä vesiä on jouduttu varastoimaan kipsisakka-altaan lisäksi sekä louhosmonttuun että varoaltaisiin.

Hannu Hyvönen ihmetteli tietoa, sillä aiemmin oli kuviteltu että kipsisakka-altaaseen koottiin vain emäksistä metallitehtaan jälkeen tulevaa vettä. - Onko siis prosessivesiä pumpattu louhosmonttuun ja kipsisakka-altaaseen?

Pekka Perä selvitti asiaa:
- Kyllähän se kuulostaa naivilta kun sanotaan okei sato vettä ja meillä on ongelmia. Mutta tää ei ole ollenkaan niin yksiselitteinen asia. Meillä kun täällä kasaliuotuksessa nää kierrot on täynnä. Ja meillä on pakko olla niinkun varotilavuutta, että jos pumput pettää tai jotakin, ettei tämmönen niinkun ns. ympäristölle vaarallinen aine (prosessiliuos) pääse ulos.

- Kun kierto tulee täyteen sitten pitää ottaa riski kun ei saada ylimääistä päästölupaa (purkuveden vuosikiintiö rajoittaa). Kumman riskin otat? Riskeeraat sen että pumput sippaa? Pistät täyteen nuo varoaltaat? Vai otatko pienemmän riskin, että sulla menee tuonne toiselle altaalle tavaraa?

- Vaihtoehtona tässä kun tämä menee eteenpäin, ei haihdu.

- Me otettiin pienempi riski. Se toteutu. Tää on tosiasia. Ja vain hyvällä tarkotuksella.


Katso videoita Kajaanin lähistökatsauksesta ja Iisalmen Luonnonystävien ja Stop Talvivaaran luontoretkestä tuhotulle Lumijärvelle:

(videokanavaa päivitetään parhaillaan, materiaali katsottavissa aamulla 29.11.)


http://www.stoptalvivaara.org
Kansanliike vesistöjen puolesta