PR:PROFESSORI INGE SCHMITZ-FEUERHAKE 7.11.2009 RANUALLA: "URAANIKAIVOKSILLA VAKAVIA TERVEYSVAIKUTUKSIA"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Lehdistötiedote 8.11.2009
Vapaa julkaistavaksi heti

Ranua Rescue Areva Mining Monitors

PROFESSORI INGE SCHMITZ-FEUERHAKE 7.11.2009 RANUALLA: "URAANIKAIVOKSILLA VAKAVIA TERVEYSVAIKUTUKSIA"

Ranualla järjestettiin lauantaina 7.11.2009 uraaniaiheinen seminaari, jossa puhujina oli opettaja Ulla Klötzer aiheena "uraanin elinkaari ja jätteet", antropologi XXX[1]: "Ydinvoimateollisuus ja ympäristörasismi. Uraanin louhinta, ydinkokeet ja ydinjätteet alkuperäiskansojen mailla Lounais-Yhdysvalloissa.", ja lääketieteellisen fysiikan tohtori Inge Schmitz-Feuerhake Bremenin yliopistosta: "Uraanin terveysvaikutukset työntekijöihin ja asukkaisiin, kokemukset Saksasta". Luentojen jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus keskustella näiden riippumattomien asiantuntijoiden kanssa uraaniaiheisista kysymyksistä. Seminaarissa keskityttiin niihin vaikutuksiin, joita uraanikaivoksen perustamisella on paikkakunnan asukkaiden terveyteen ja koko yhteisön elämään.

"Arevalle uraanikaivos Ranualla on vain kaivos, mutta paikkakunnalle se on ydinjätehauta. Louhitusta uraanimalmista 99% on hengenvaarallista jätettä, joka jää kaivospaikkakunnalle. Lounais-Yhdysvalloissa on todettu, että 70% kaivostyöläisistä kuolee säteilyaltistuksen ja radioaktiivisen pölyn aiheittamiin sairauksiin. Tätäkin enemmän uraani vaikuttaa kaivostyöläisten lapsiin, sillä säteily vaikuttaa sukusoluihin, ja lapset ovat myös herkempiä radioaktiivisten aineiden vaikutuksille. Laguna Pueblossa, Uudessa Meksikossa, jossa sijaitsee maailman suurin uraaniavolouhos, on jouduttu avaamaan vammaisten lasten koulu kaivoksen perustamisen jälkeen." kertoo seminaarissa luennoinut antropologi XXX[1].

Professori Inge Schmitz-Feuerhake kertoi seminaarissa toivovansa, että Lapin uraanin etsinnät ja kaivossuunnitelmat saadaan estettyä, muutoin seurauksena on sellaisia välittömiä negatiivisia terveysvaikutuksia, joita hänen tutkimuksensa Wismutissa, Saksassa, ovat osoittaneet. Uraaninlouhintajäte sisältää terveyden kannalta erittäin haitallisia aineita, muiden muassa radonia, radiumia ja poloniumia. Nämä aineet siirtyvät lähialueen asukkaisiin sisäänhengityksen ja juomaveden kautta sekä paikallisia elintarvikkeita, kuten lihaa, maitoa, marjoja, sieniä, nauttimalla. Kaivostyöntekijöillä on todettu normaaliväestöä huomattavasti enemmän kasvaimia, tunnistamattomia verisairauksia, sisäelinten syöpiä sappirakon syöpää, vatsasyöpää, leukemiaa ja synnynnäisiä epämuodostumia. Näistä kolmea viimeksimainittua on todettu normaaliväestöä enemmän myös lähiseudun asukkailla. Professori Inge Schmitz-Feuerhaken tutkimuksessa ei ollut otettu huomioon hengityselinten sairauksia.

Terveysvaikutukset eivät ole uraanikaivostoiminnan ainoita negatiivisia vaikutuksia:

"Matkailu on Lapin nopeimmin kasvava elinkeino. Keski-Eurooppalaiset matkailijat hakevat Lapista puhdasta luontoa, jonka uraanikaivostoiminta uhkaa nyt tuhota. Areva -yhtiön Suomen toimitusjohtaja Osmo Kaipainen on itse sanonut, että koska kaivostoiminta on nykyään pitkälle automatisoitua, eivät kaivosyhtiöt voi luvata monia työpaikkoja. Käytännössä tämä tarkoitaa siis sitä, että kaivostoiminnan tuottamat voitot menevät suoraan ulkomaille ja paikkakunnalle jäävät ikuiset haitat.", sanoo Ulla Klötzer, yksi seminaarin luennoitsijoista.

Ranua Rescue -kampanjan ja paikallisten uraanikaivosten vastustajien yhdessä järjestämään seminaariin otti osaa viisikymmentä ihmistä. Kaikille avoin tilaisuus järjestettiin vastapainona Ranuan kunnan 14.10.2009 järjestämälle suljetulle, vain kunnanvaltuutetuille tarkoitetulle infotilaisuudelle, jossa puheenvuoron käyttäjinä oli keskeisten viranomaisten lisäksi mm.Arevan Suomen toimitusjohtaja. Ranuan demokratian toiminnan kannalta hälyttävää on se, että 27:stä valtuutetusta 25 oli läsnä oletetusti uraanimyönteisessä suljetussa tilaisuudessa, mutta vain kolmea kiinnosti 7.11.2009 avoimessa seminaarissa esitetty tutkimustieto, vaikka valtuutetut kutsuttiin tilaisuuteen henkilökohtaisesti. Demokratian toimivuutta voi vakavasti epäillä tilanteessa, jossa riippumattomien asiantuntijoiden tarjoama informaatio ei kunnan asioista päättäviä henkilöitä kiinnosta edes elintärkeän aiheen ollessa kyseessä.

Areva Resources Finland Oy on jättänyt 1.9.2008 Työ - ja elinkeinoministeriölle valtaushakemuksen uraanin etsintöjen aloittamista varten koskien yli 100 neliökilometrin suuruista aluetta Ranuan ja Rovaniemen kuntien alueella. Ranuan kunnanvaltuusto äänestää Ranuan kunnan kannasta valtaushakemukseen 16.11.2009.

Kuvia lehdistön käyttöön seminaarin puhujista:

Kuvia 7.11 järjestetystä mielenosoituksesta ja seminaarista:

Lisätietoja seminaarista ja Ranua Rescue -kampanjasta:

  • Tarna Kannisto +358 40 7319823
  • Jason Marshall +358 50 5514577 (englanniksi)


  1. 1.0 1.1 the name of the person mentioned here has been removed on their own request
  2. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.