PR:Olkiluoto Blockade -oikeudenkäynnit: vähättelyä, vääristelyä ja huonoa tulkkausta

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 17.10.2012
Vapaa julkaistavaksi heti


Olkiluoto Blockade -oikeudenkäynnit: vähättelyä, vääristelyä ja huonoa tulkkausta

Satakunnan käräjäoikeus käsitteli syyskuussa vuoden 2011 Olkiluoto Blockade-kansalaistottelemattomuustapahtumaa, joka oli sulkenut Olkiluodon ydinvoimalaan johtavat tiet.

Kaikkia kolmea vastaajaa syytettiin niskuroinnista. Jokainen heistä kiisti syytteet, mutta 10. lokakuuta annetussa kansliapäätöksessä jokainen oikeudessa olleesta vastaajasta todettiin syyllisiksi. Tapahtumaa seuranneet tarkkailijat paheksuvat oikeudenkäyntien puolueellisuutta.

Syytettyjen vaatimuksesta huolimatta oikeudenkäynnissä ei näytetty poliisin vuoden 2011 Olkiluoto Blockaden aikana kuvaamaa videomateriaalia. Tuomarin mukaan hänellä ei ollut kyseisiä nauhoja. Syytettyjen oikeusturvan kannalta keskeiset tapahtumat oli kuitenkin todistettavasti poliisin toimesta kuvattu, mukaan lukien koko kiinniottoprosessi. Oikeudenkäynnissä sekä todistajana ollut poliisi että tuomari sivuuttivat kysymyksen siitä, miksi kiinniotetuille ydinvoiman vastustajille ei oltu kerrottu kiinniottamisen syitä. Miksi viranomaiset eivät käyttäneet oikeudenkäynnissä itse taltioimaansa videomateriaalia?

Yksi vastaajista, pitkäaikainen ydinvoiman vastustaja, myönsi osallistuneensa kansalaistottelemattomuuteen, mutta saamaansa niskurointisyytettä hän ei hyväksynyt. Omassa puheenvuorossaan hän viittasi perustuslain 20. pykälään, jonka mukaan ”vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseeen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon”.

Oikeuden englanninkieliselle vastaajalle määräämä tulkki jätti olennaisia asioita kääntämättä. Toinen suomenkielisistä vastaajista joutui useasti puuttumaan tulkin tekemiin lukuisiin virheisiin.

Oikeuden istuntoja oli kaksi, joiden aikana kuultiin lukuisia todistajia sekä puolustuspuheenvuoroja. Oikeussalissa istuntojen aikana huomiota herätti erityisesti todistajana olleen poliisin epäasiallinen kommentointi ja nimittely. Hän tytötteli toistuvasti aikuisia naisia eikä vastannut erään vastaajan esittämiin kysymyksiin. Lisäksi hän myönsi, ettei muistanut tarkkaan yhden vastaajan kanssa käymiään keskusteluja, ja silti hänen lausuntonsa osaltaan lienee vaikuttanut tuomarin päätökseen.

Oikeudenkäynti vaikutti puolueelliselta. Poliisia ei huomautettu tämän epäasiallisista kommenteista. Syytettyjen kyseenalaistaessa poliisin toimintaa Olkiluoto Blockade -tapahtumassa heille puolestaan annettiin huomautuksia, vaikka näissä oikeudenkäynneissä piti olla kyse nimenomaan poliisin toiminnasta.

Uraanin louhintaan ja ydinjätteiden loppusijoittamiseen liittyviin ongelmiin ei ole olemassa toimivia ratkaisuja. Ydinvoiman koko tuotantoketju vahingoittaa vakavasti olemassa olevia ja tulevia sukupolvia, heidän elinkeinojaan ja koko ekosysteemiä.

Poliisin ja oikeuden asenteellisuudesta huolimatta kamppailu ydinvoimaa vastaan jatkuu!

Olkiluoto Blockaden lakitukiryhmä