PR:Katastrofa atomowa może skazić cały region Morza Bałtyckiego

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


Komunikat medialny


Apel z okazji rocznicy Fukushimy 11.03:

Katastrofa atomowa może skazić cały region Morza Bałtyckiego

BALTIC SEA - Trzecia rocznica tragedii w Fukushimie, która rozpoczęła się 11 marca 2011 roku, przypomina o zagrożeniach, jakie stwarza energia nuklearna dla ludzi i środowiska z regionu Morza Bałtyckiego. Podobny wypadek w jednej z 6 działających w rejonie Bałtyku elektrowni atomowych (gdzie planowanych jest 5 następnych) spowodowałby skażenie radioaktywne całego obszaru wokół morza. Katastrofa 11 marca w Fukushimie pokazuje wszechobecne ryzyko jakie stwarzają urządzenia nuklearne, nawet w rozwiniętych technologicznie krajach Zachodu. Akwen Bałtycki rozprzestrzeniłby promieniotwórcze pierwiastki do wszystkich 9 bezpośrednio sąsiadujących z nim krajów, koncentrując tym samym promieniowanie w rejonie. Symulacje takiej katastrofy w jednym z istniejących reaktorów podkreślają wysokie prawdopodobieństwo tego, że radioaktywna smuga skaziłaby wszystkie kraje w całym regionie Morza Bałtyckiego.

"Poważny wypadek może się zdarzyć w każdym reaktorze – tego uczy nas Fukushima. Nawet jeśli systemy awaryjne działają tak jak powinny, a tak było w Fukushimie na początku katastrofy, pojawiające się okoliczności mogą prowadzić do stopienia rdzeni albo innych scenariuszy z wyciekiem śmiertelnie radioaktywnej materii" – mówi niemiecka aktywistka Hanna Poddig. "Gdyby coś takiego wydarzyło się w rejonie Morza Bałtyckiego, skażenie byłoby znacznie większe niż w Japonii ze względu na minimalną wymianę wód z Oceanem Atlantyckim. Promieniowanie zatem koncentrowałoby się w Bałtyku. Zamiast promować nowe reaktory i inwestycje wydłużające działanie starych, powinniśmy jak najszybciej zamknąć je wszystkie!"

W Fukushimie seria eksplozji doprowadziła do stopienia rdzeni w trzech reaktorach oraz uwolnienia wysoce promieniotwórczych substancji do powietrza, wód gruntowych oraz Pacyfiku powodując tym samym jedną z najpoważniejszych wypadków w historii energetyki jądrowej. 11 marca o godzinie 14:27 czasu lokalnego wraz z "Wielkim Trzęsieniem Ziemi we Wschodniej Japonii" rozpoczęła się największa do tej pory katastrofa atomowa. Wszystkie reaktory w elektrowni atomowej Fukushima Daiichi zostały wyłączone w odpowiedzi na klęskę żywiołową. Kilka godzin później, gdy wysokie fale tsunami przedostały się przez mury ochronne elektrowni częściowo uszkadzając systemy awaryjne, reaktory były już wyłączone. I choć do tego momentu systemy bezpieczeństwa działały niemal prawidłowo, to w ciągu następnych kilku dni miało miejsce kilka poważnych eksplozji. W ich wyniku nastąpiło uwolnienie obrzmiej ilości promieniowania. W ciągu kolejnych tygodni niemal wszystkie stacje mierzące radioaktywność na półkuli północnej podniosły alarm. Do tej pory ani władze, ani operator elektrowni nie mają pewnej wiedzy na temat okoliczności towarzyszących tym wypadkom. Nie znane są również lokalizacje stopionych rdzeni reaktorów.

"FlexRisk" – stworzone w Austrii narzędzie do przewidywania skutków poważnych wypadków europejskich reaktorów, uwidacznia zagrożenia jakie niosą za sobą elektrownie w Finlandii, Szwecji i Rosji dla wszystkich krajów leżących w rejonie Bałtyku. Symuluje ono wiele różnych warunków pogodowych oraz kilka scenariuszy dla różnych radioaktywnych izotopów uwalnianych na skutek groźnej awarii. FlexRisk ilustruje na mapach dawki promieniowania oraz ryzyko dla poszczególnych krajów Europy stwarzane przez katastrofę w jednym z reaktorów. Prosty formularz internetowy umożliwia przeglądanie symulacji na: http://flexrisk.boku.ac.at/en/evaluation.phtml#form

Dodatkowe zagrożenie wynika ze starzenia się działających reaktorów. Wydane w poprzednim tygodniu przez Greenpeace studium pt. "Wydłużanie okresu pracy starzejących się elektrowni jądrowych: Nowa era ryzyka" [eng. Lifetime extension of ageing nuclear power plants: Entering a new era of risk] pokazuje, że wraz z wiekiem instalacje nuklearne stwarzają coraz większe zagrożenie awarią. 11 marca, w trzecią rocznicę katastrofy w Fukushimie, już trzy reaktory funkcjonujące w bałtyckim dziale wodnym były starsze niż zaprojektowany dla nich techniczny okres życia. Dwa kolejne przekroczą tą granicę w ciągu niecałych trzech lat. Jeden z bałtyckich reaktorów (szwedzki Oskarshamn 1) ma ponad 40 lat, pięć innych mieści się w wieku między 35 a 40 lat. Niektóre reaktory w strefie bałtyckiej dostały licencje na przedłużenie działania nawet do 50 lub 60 lat, przy czym niektórym z nich zwiększono jeszcze zdolności produkcyjne (np. Olkiluoto o 33%) zwiększając ryzyko wystąpienia awarii. Więcej szczegółów znajduje się w publikacji Greenpeace tu: http://out-of-age.eu

"Wypadek w nuklearnej instalacji może wydarzyć się w każdej chwili. Technologia jądrowa nie jest bezpieczna, na co wskazują setki incydentów i wypadków zarejestrowanych przez operatorów w ciągu każdego roku. Pomimo specjalnego szkolenia personel tych niebezpiecznych elektrowni popełnia czasem błędy, które prowadzą do poważnych sytuacji. Pomijając wysoce ryzykowną technologię oraz nadużycia ze strony pracodawców, zdarzają się nieprzewidywalne sytuacje, jak ta w Fukushimie. Reaktory w rejonie Morza Bałtyckiego są oparte na przestarzałych technologiach sprzed wielu dekad, a ich starzenie się stwarza dodatkowe zagrożenie dla ludzi i środowiska."

"ATOMOWY BAŁTYK" to sieć/projekt anty-atomowych grup i aktywistów/aktywistek w rejonie Morza Bałtyckiego oraz wspierających je zapleczem wiedzy, doświadczeń i ludzi organizacji z Austrii i Holandii. Jego głównym celem jest wzmocnienie lokalnych walk anty-atomowych w rejonie bałtyckim poprzez integrację aktywistów, tworzenie nowych inicjatyw i wzmacnianie kampanii przeciw biznesowi nuklearnemu. Sieć/projekt ATOMOWY BAŁTYK dostarcza platformy wymiany, włączając narzędzia internetowe, regularne konferencje na Skype'ie oraz odbywające się co 2 miesiące spotkania robocze. Szczegółowe informacje na temat ATOMOWEGO BAŁTYKU wraz z aktualizacjami znajdują się na: http://AtomicBaltic.nuclear-heritage.net


Uwagi dla dziennikarzy i redaktorów: Zapraszamy do kontaktowania się z nami – odpowiemy na pytania, udzielimy wywiadów, dostarczymy informacji oraz materiały fotograficzny dotyczące akcji anty-nuklearnych w rejonie Bałtyku. Nasz telefon stacjonarny to +49 3431 5894177; e-mail: media AT nuclear-heritage DOT net[1].
Nasza strona: http://atomicbaltic.nuclear-heritage.net

Media contacts:


--

Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6
D-04720 Döbeln
GERMANY

website: http://nuclear-heritage.net
email: contact AT nuclear-heritage DOT net[1]

phone: +49 3431 5894177

Skype: projekthaus.mannsdorf
(available only during office hours)

Jabber/XMPP: network.office - domain: jabber.ccc.de
(available only during office hours)

opening hours: Wednesdays at 2-4 PM CET


This media release has been provided by the "Nuclear Heritage Network". It is an international network of anti-nuclear activists. This informal alliance supports the worldwide anti-nuclear work. The Nuclear Heritage Network is no label, has no standard opinion and no representatives. All activists of the network speak for themselves or for the groups they represent.


  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").