PR:Kantelu Valtiontalouden Tarkastusvirastolle: Miksi valtio ostaa sikaa säkissä Talvivaarassa?

From Nuclear Heritage
Revision as of 13:49, 27 February 2015 by ATOMI (talk | contribs) (Created page with "Hyvä toimitus Valtio näyttää joutuvan pohjattoman rahoitustarpeen eteen Talvivaarassa. Teimme tänään tilanteesta kantelun Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tiedote...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Hyvä toimitus

Valtio näyttää joutuvan pohjattoman rahoitustarpeen eteen Talvivaarassa. Teimme tänään tilanteesta kantelun Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Tiedote linkkeineen kanteluun löytyy täältä:

terveisin

HH


Tiedote 26.2.2015


Kantelu Valtiontalouden tarkastusvirastolle

Miksi valtio ostaa sikaa säkissä Talvivaarassa?

Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta on jättänyt sähköisesti tänään oheisen kantelun Valtiotalouden Tarkastusvirastolle. (Linkki)

Tarkastuspyynnössä epäillään, että sekä Solidium että maan hallitus ovat tehneet rahoituspäätöksiä selvittämättä toimiiko kaivoksen bioliuotuskonsepti vai ei.

Kansanliike teki keväällä 2013 avoimen kirjeen Solidiumin silloiselle johtajalle Heidi Hautalalle ja pyysi ennen rahoituspäätöksiä tehtäväksi riippumattoman asiantuntijaselvityksen bioliuotuksen ongelmista.

  • Käsityksemme on, että nämä valtavat jätevesiongelmat eivät alkaneet kipsisakka-altaan vuodosta, vaan vuoto johtui vesitaseongelmista, sanoo Hannu Hyvönen.
  • Ilmeisesti bioliuotuskasat eivät kyenneet pidättelemään sinne pumpattua miljoonien kuutioiden nestemäärää ja niin yhtiö ryhtyi varastoimaan, salaa ja luvatta hapanta metallitehtaalta tulevaa paluuliuosta kipsisakka-altaaseen.

Stop Talvivaara- liike ei ole saanut tietoa, että vaadittu selvitys bioliuotusprosessin toimivuudesta olisi tehty.

  • Nyt ostetaan sikaa säkissä sadoilla miljoonilla euroilla, sanoo Hyvönen.

Yrityksia pelastaa kaivos perustellaan ympäristösyillä, kuten aiemminkin. Stop Talvivaara katsoo, että ympäristöongelmia ei ratkaista pyrkimällä jatkamaan malmintuotantoa, kuten konkurssipesä väitti.

  • Juuri malmintuotanto ja bioliuotus tässä rikkipitoisessa malmiossa ovat keskeisiä syitä ympäristöongelmiin. Tuhot eivät nähdäksemme vähene, vaan kasvavat, jos toimintaa jatketaan.


Lisätietoja:

  • Hannu Hyvönen p. +358 442003654

Lue kantelu täältä:

http://www.stoptalvivaara.org